trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/po/linux-and-gnu.bg.po po/...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/po/linux-and-gnu.bg.po po/...
Date: Sun, 30 Mar 2008 13:27:04 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/30 13:27:04

Modified files:
    gnun/gnu/po  : linux-and-gnu.bg.po 
    gnun/po    : home.bg.po 
    gnun/server/po : takeaction.bg.po 

Log message:
    Update translations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.6&r2=1.7
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.23&r2=1.24
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: gnu/po/linux-and-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.6
+++ gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 30 Mar 2008 13:27:04 -0000   1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-30 16:26+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -191,7 +191,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
 "would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
@@ -209,9 +208,10 @@
 "дистрибуция“ <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">софтуерът "
 "на GNU</a> бил най-големия контингент — около 
28% от общия изходен код, и "
 "това включвало някои основни и необходими 
компоненти, без които изобщо не би "
-"могло да има система. Линукс бил само 
около 3%. Така че ако трябва да "
-"изберете име на системата по това кой е 
написал програмите, най-правилният и "
-"единствен избор би бил „GNU“."
+"могло да има система. Линукс бил само 
около 3%. (Съотношението през 2008 "
+"г. е подобно: в основното хранилище на 
gNewSense Линукс е около 1.5%, а "
+"пакетите на GNU са 15%.) Така че ако трябва да 
изберете име на системата по "
+"това кой е написал програмите, 
най-правилният и единствен избор би бил 
„GNU“."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:97

Index: po/home.bg.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.bg.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- po/home.bg.po    29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.23
+++ po/home.bg.po    30 Mar 2008 13:27:04 -0000   1.24
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-14 23:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-30 16:22+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -452,7 +452,6 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:228
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
@@ -461,7 +460,8 @@
 msgstr ""
 "<strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</a> <a href="
-"\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</"
+"a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:234
@@ -546,17 +546,3 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Други 
преводи</a> на "
 "тази страница"
-
-# type: Content of: <p><a>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html\";>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html\";>"
-
-# type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Boycott Trend Micro"
-#~ msgstr "Бойкотирайте „Тренд Микро“"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid "</a>"
-#~ msgstr "</a>"

Index: server/po/takeaction.bg.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/trans-coord/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.bg.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- server/po/takeaction.bg.po 29 Mar 2008 20:25:19 -0000   1.8
+++ server/po/takeaction.bg.po 30 Mar 2008 13:27:04 -0000   1.9
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-10 22:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-30 16:23+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -216,15 +216,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:121
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</"
 "a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</b></"
-"a> <a href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz\">mifluz</"
-"a>."
+"a> <a href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/mifluz\">mifluz</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:127
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]