serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Pozdrav


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Pozdrav
Date: Tue, 6 May 2003 20:38:45 +0200

Autor: Pedja <address@hidden> [P]
MsgID: address@hidden
Datum: 06 May 2003 15:42:39 +1000

P> Ja sam novi na ovoj listi i zelio bih da pozdravim sve koji su ukljucenu
P> u GNOM(E) prevod na srpski.

Dobrodošao, i srećan rad...

P> Posto bih i sam zelio da se uljucim u prevod ovom prilikom bih molio za
P> malu pomoc. Naime, slijedeci uputsva na http://prevod.org/uvod/gvim/
P> nisam uspio da vidim ranije prevedeni tekst na cirilici. A ne mogu ni
P> sam da kucam cirilicna slova. Da li sam nesto pogresno uradio? Izgleda 
P> da nesto nije u redu sa fontovima ili tastaturom.

Ako nećeš da korsitiš DUNAV paket za instalaciju ispravne ćirilične
tastature, možeš iskoristiti i najobičniju latiničnu tastaturu u saradnji
sa gvim-om, recimo kao ja.

Šta je potrebno:

U ~/.gvimrc stavi sledeći sadržaj:

-------[ start of inserted text ]-------------------------------~->
set bomb
set termencoding=iso-8859-5
set encoding=utf-8
setglobal fileencoding=utf-8
set guifont=-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-*-100-*-*-*-iso10646-1
set keymap=serbian-utf8-cyr
:syntax on
:colors torte
:set nu!
:set cpo-=<
set softtabstop=2
set mouse=a

imap <C-k1> <ESC>:set keymap=<ESC>li
imap <C-k2> <ESC>:set keymap=serbian-utf8-cyr<ESC>li
imap <C-k3> <ESC>:set keymap=serbian-utf8-lat<ESC>li
-------[ end of inserted text ]---------------------------------~->

U ~/.vim/keymap/ stavi sadržaj ove arhive koju šaljem u prilogu. Tu se
nalazi šest predefinisanih tastatura. Po ćirilična i latinična za UTF-8,
ISO i CP (windows) kodne rasporede. Podrazumevano je korišćenje ćirilične
UTF-8 tastature (iz gornjeg skripta u ~/.gvimrc). Nadam se da će ti
raspored tastera odgovarati (inače sam UTF-8 rasporede za gVIM prilagodio
rasporedu tastature Chicony KB-9810 YU).

Biranje tastature u gVIMu radiš pomoću:

bez rasporeda Ctrl+KP_1
ćirilica Ctrl+KP_2
latinica Ctrl+KP_3

Ako ti nešto zapne ili ti nije jasno, javi se da rešimo problem :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX

Attachment: gvim-serbian.tar.gz
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]