glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Infovergadering Linux VTK


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] Infovergadering Linux VTK
Date: Tue, 4 Nov 2003 16:06:44 +0100 (CET)

Hallo,

Net op de Plateau een affiche zien hangen dat ze een infovergadering
willen beleggen om het gebruik van vrije software aan te moedigen. Nu
donderdag om 19h in VTK rood... Best iemand van onze GLMS crew daar
afvaardigen zeker?


Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]