glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Infovergadering Linux VTK


From: Filip Rooms
Subject: Re: [Glms-hackers] Infovergadering Linux VTK
Date: Wed, 5 Nov 2003 13:03:46 +0100 (CET)

On Tue, 4 Nov 2003 address@hidden wrote:

> 'k wil wel gaan. Hopelijk is dat om 20 uur gedaan, want ik heb geen gsm.
> Nog iets: 't kan zijn da'k ziek val.
>
> Filip, kun je eens duidelijk de locatie doormailen?

VTK rood. Is een lokaal (dat ik ook niet prcies weet zijn) in de
Plateau...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]