glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] introlessen linux


From: Kristof Verhenne
Subject: [Glms-hackers] introlessen linux
Date: Sun, 2 Nov 2003 19:01:43 +0100
User-agent: KMail/1.5.4

Hallo,
(ringring en zo, juist)
Ik vraag me af of er iemand van jullie bereid is nog eens een 
linux-introductieles/demonstratieles te geven in naam van zeus.
Ik vermoed dat jullie reeds een stevig basisdocument hebben waarop je kunt 
terugvallen.

Vroeger gaven we elk jaar zo'n les, misschien moeten we die traditie weer 
verderzetten.

mvg,
Kristof
Voorzitter ZeusWPI

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]