gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml


From: Bjarke Istrup Pedersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml
Date: Mon, 03 Nov 2003 19:25:49 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Bjarke Istrup Pedersen <address@hidden> 03/11/03 19:25:49

Added files:
    pre1      : new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml 

Log message:
    Se venligst changelog for filen i pre2, selvom den er slettet igen.
    Kom til at placere den i den forkerte mappe, skal ikke ske igen.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre1/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]