gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml


From: Bjarke Istrup Pedersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml
Date: Mon, 03 Nov 2003 19:26:45 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Bjarke Istrup Pedersen <address@hidden> 03/11/03 19:26:45

Removed files:
    pre2      : new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml 

Log message:
    Forkert placering, changelog/TODO gælder stadig, selvom den nu ligger 
hvor den skal.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]