gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml


From: Bjarke Istrup Pedersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml
Date: Mon, 03 Nov 2003 19:22:19 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Bjarke Istrup Pedersen <address@hidden> 03/11/03 19:22:19

Added files:
    pre2      : new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml 

Log message:
    Første version (TODO):
    
    Dette mangler at blive oversæt:
    fallback
    Upgrading in place
    toolchain
    
    Dette skal der ses på:
    Din portage installation skulle nu være nuværende
    Forberede GCC til samliv (cohabitation)
    shell (Jeg mener ikke dette ord skal oversættes til dansk, kommenter 
venligst)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre2/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]