bug-freedink
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-freedink] Re: free 'swing' and 'punch' sounds...


From: Sylvain Beucler
Subject: [Bug-freedink] Re: free 'swing' and 'punch' sounds...
Date: Sat, 27 Sep 2008 16:52:57 +0200
User-agent: Mutt/1.5.18 (2008-05-17)

Hi Petteri,

On Sat, Sep 27, 2008 at 02:22:23PM -0700, Petteri Tolonen wrote:
> Hi,
>
> I found several good free sound effects at: 
> http://www.johannespinter.com/inu/ljudbank.htm
> I modified couple of sounds from 
> http://www.johannespinter.com/inu/ljud/swisch1.zip and 
> http://www.johannespinter.com/inu/ljud/hit2.zip.
> Here are the results:
>
> http://koti.mbnet.fi/~pretzel/freedink-data/punch.wav
> http://koti.mbnet.fi/~pretzel/freedink-data/swing.wav
>
> I sped up the swing, because it played way too slowly in the game.
> In my opinion they sound quite good.

They sound good indeed!

We've got to check whether the license is free though. Could you
translate this paragraph, which is apparently the license:

 !!!OBSERVERA!!!
 Rättigheterna är helt fria på samtliga ljud: Du kan alltså använda
 dem precis hur mycket du vill i vilka sammanhang som helst utan att
 behöva fråga om lov eller ha några tillstånd!
 
 Känner du att ljuden hjälpt dig på vägen; tacka gärna
 "independent.nu" i eftertexterna till din film!

and also this one, which is apparently the origin?

 Ur vårt digra arkiv av ljudeffekter (använt bl.a. till att ljudlägga
 långfilmen Sleepwalker) har vi valt ett gäng av de häftigaste ljuden
 för att du ska kunna spetsa din film till en mer underhållande
 helhetsupplevelse


Cheers,

-- 
Sylvain
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]