www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Zmiana tłumaczenia


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Zmiana tłumaczenia
Date: Mon, 26 Sep 2022 14:58:46 -0600

On Mon, Sep 26, 2022 at 2:37 PM szymon_olesi via www-pl-discuss
<www-pl-discuss@gnu.org> wrote:
>
> Witam, przesyłam zmianę tłumaczenia pliku about-gnu.pl.po

Witam Szymonie i gratuluję pierwszego tłumaczenia!

Mam kilka uwag co do tłumaczenia, które się przydadzą na przyszłość.

1) Słowo "free" po angielsku można przetłumaczyć jako "darmowe", ale
prawie zawsze na stronach GNU dotyczy się wolności (freedom). Więc
"completely *free* system distributions" to są "całkowicie *wolne*
dystrybucje systemu". To czy/jaką mają cenę jest nieistotne.

2) Znaki cytatu w polskim przyjęliśmy jako &bdquo; i &rdquo; (gdzie po
angielsku się używa &ldquo; i &rdquo;).

3) W stopce o prawach autorskich nie tłumaczymy słowa "copyright". To
słowo ma znaczenie prawne po angielsku. Sprawdź dowolną polskojęzyczną
książkę, a na pierwszej stronie będzie Copyright (C) 2018 Penguin
Books (czy coś w tym stylu).

4) Czy chcesz być imiennie dopisany do stopki jako tłumacz?

Zrobiłem też kilka estetycznych korekt w samym pliku źródłowym
(wykasowanie zbędnych komentarzy gettext). Załączam wersję, którą
jestem gotów umieścić w CVS, gdy tylko dostanę odpowiedź na pytanie nr
4 powyżej.

Takie coś co się może przyda, a może nie, to że zwykle staram się
tłumaczyć żarty językowe. Niektórzy wymawiają "GNU" jak słowo "new"
(nowy), więc GNUisance wymówiliby "nuisance" = uciążliwy. Więc żart o
tym, że rms jest "Głównym GNUciążliwym" trzeba wytłumaczyć.

Pozdrawiam,
Janek

Attachment: about-gnu.pl.po
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]