www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Re: www-pl-discuss Digest, Vol 9, Issue 1


From: Daniel Oźminkowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] Re: www-pl-discuss Digest, Vol 9, Issue 1
Date: Thu, 10 Feb 2011 22:22:50 +0100

Kurcze, ten przypis mi się coraz bardziej rozrasta:

Aby nie siać <abbr="Fear Uncertainty Doubt">FUD</abbr> należy wyjaśnić, że wolno włączać kod na licencji GNU GPL do programów o <a href="" href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible">kompatybilnych licencjach</a>. Słowo "wirusowa" ma negatywne konotacje, lepszym określeniem jest "wzajemna". Ponadto kod napisany w Emacs albo gedit (czyli oprogramowaniu na licencji GNU GPL) nie musi mieć wolnej licencji. Ostatecznie zamknięty program może współpracować z programem GPL pod warunkiem, że występuje wyraźny rozdział tych dwóch aplikacji. Po szczegóły odsyłam na <a href="" href="http://www.gnu.org">www.gnu.org">gnu.org</a>.

Tym razem chyba naprawdę już poruszyłem wszystkie kwestie, które chciałem poruszyć.

W dniu 10 lutego 2011 21:52 użytkownik Tomasz W. Kozłowski <address@hidden> napisał:
2011/2/10 Daniel Oźminkowski napisał:
> Czy taki dopisek jest wystarczająco jasny?
>>
>> Aby nie siać FUD należy wyjaśnić, że nie wolno włączać kodu na licencji
>> GNU GPL do programów o innych licencjach. Kod napisany w Emacs albo gedit
>> nie musi mieć wolnej licencji. Ponadto zamknięty program może współpracować
>> z programem GPL pod warunkiem, że występuje wyraźny rozdział tych dwóch
>> aplikacji. Po szczegóły odsyłam na <a href="" href="http://www.gnu.org" target="_blank">www.gnu.org">gnu.org</a>.

1) Przydałoby się zdefiniować FUD, przykładowo przy użyciu tagu <abbr /> :-)
2) Niekoniecznie nie wolno włączać kodu objętego GNU GPL do programów
objętych innymi licencjami -- jeśli ta druga licencja jest
kompatybilna z GNU GPL, jak najbardziej można kod objęty GPL z nim
połączyć; jest nawet odpowiedni wpis w GPL FAQ
<http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible>; polecam
zamianę tego zdania na "do programów o licencjach niekompatybilnych z
GNU GPL".

Na razie tyle, poza tym wygląda w porządku.
--
Tomasz W. Kozłowski


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]