www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Re: www-pl-discuss Digest, Vol 9, Issue 1


From: Daniel Oźminkowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] Re: www-pl-discuss Digest, Vol 9, Issue 1
Date: Sun, 13 Feb 2011 01:32:23 +0100

Dzięki. Dodałem ten link do Mere Agregation i zmieniłem trochę treść przypisu.

W dniu 12 lutego 2011 17:57 użytkownik Jan Owoc <address@hidden> napisał:
Ja bym to tak doprecyzował (i odsyłacz do konkretnego artykułu):
Aby nie siać <abbr="Fear Uncertainty Doubt">FUD</abbr> należy
wyjaśnić, że wolno włączać kod na licencji GNU GPL do programów o <a
href="" href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible" target="_blank">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible">kompatybilnych
licencjach</a>. Słowo "wirusowa" ma negatywne konotacje, lepszym
określeniem jest "wzajemna". Ponadto GNU GPL dotyczy kodu źródłowego
programu lub samego programu, więc cokolwiek napisane w Emacs albo
gedit (czyli oprogramowaniu na licencji GNU GPL) nie musi mieć wolnej
licencji. Ostatecznie, niewolny program może komunikować z programem
na licencji GNU GPL pod warunkiem, że to pozostaną dwa odrębne
programy. Po szczegóły odsyłam na <a
href="" href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation" target="_blank">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation</a>.

Pozdrawiam,

Janek


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]