www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Recenzja


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Recenzja
Date: Wed, 15 Dec 2010 22:30:48 +0100

Cześć,

zrecenzowałem Why Audio Format Matters. Uzupełniłem luki, zmieniłem w paru miejscach wyrażenia.

Lista zmian:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www-pl/philosophy/why-audio-format-matters.pl.po?root=www-pl&r1=1.2&r2=1.3

Pozdrawiam,
Daniel Oźminkowski

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]