www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Recenzje


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Recenzje
Date: Wed, 15 Dec 2010 22:20:46 +0100

Cześć,
umieściłem w CVS recenzje Twoich tłumaczeń Linux and GNU i Free System Distribution Guidelines. Wprowadziłem tam dość istotne zmiany. Może będziesz chciał spojrzeć.

Zmiany w Linux and GNU:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www-pl/gnu/linux-and-gnu.pl.po?root=www-pl&r1=1.2&r2=1.3

Zmiany w Free system distribution guidelines:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www-pl/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.po?root=www-pl&r1=1.2&r2=1.3

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]