www-cs-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobo


From: František Kučera
Subject: Re: [www-cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software – nový překlad
Date: Sun, 25 May 2014 13:43:07 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.5.0

V předchozím e-mailu jsem omylem poslal starou verzi dokumentů, ve které byl jen odkaz.
Tady je opravená včetně copyrightu a licence – ať je to úplně správně :-)
Franta

Attachment: edu-why - A3.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Attachment: edu-why - A3.pdf
Description: Adobe PDF document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]