www-cs-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný


From: Frantisek Kucera
Subject: [www-cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software – nový překlad
Date: Sun, 25 May 2014 11:19:50 +0200
User-agent: KMail/4.11.5 (Linux/3.11.0-20-generic; KDE/4.11.5; x86_64; ; )

Ahoj,

máme tu nový český článek na GNU.org:
Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software 
<https://gnu.org/education/edu-why.cs.html>
Poděkování za překlad patří Filipu Krškovi.

Nezapomínejte, že svět není jen Internet :-) V příloze posílám verzi pro tisk, 
kterou můžete šířit ve svých školách.

Franta

Attachment: edu-why - A3.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Attachment: edu-why - A3.pdf
Description: Adobe PDF document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]