www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-cases-argentina.translist ...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-cases-argentina.translist ...
Date: Mon, 29 Nov 2021 18:00:58 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/29 18:00:58

Modified files:
    education/po  : edu-cases-argentina.translist 
    philosophy/po : why-free.translist 
Added files:
    philosophy   : why-free.sq.html 
    philosophy/po : why-free.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-argentina.translist?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.translist?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: education/po/edu-cases-argentina.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-argentina.translist,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- education/po/edu-cases-argentina.translist 15 Mar 2020 18:34:40 -0000   
1.20
+++ education/po/edu-cases-argentina.translist 29 Nov 2021 23:00:53 -0000   
1.21
@@ -11,6 +11,7 @@
 <span dir="ltr">[ja]&nbsp;<a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-cases-argentina.ja.html">日本語</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[pt-br]&nbsp;<a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-cases-argentina.pt-br.html">português</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ru]&nbsp;<a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-cases-argentina.ru.html">русский</a> &nbsp;</span>
+<span dir="ltr">[sq]&nbsp;<a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/education/edu-cases-argentina.sq.html">Shqip</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[tr]&nbsp;<a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-cases-argentina.tr.html">Türkçe</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[uk]&nbsp;<a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-cases-argentina.uk.html">українська</a> 
&nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[zh-cn]&nbsp;<a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-cases-argentina.zh-cn.html">简体中文</a> &nbsp;</span>
@@ -26,6 +27,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-cases-argentina.ja.html" title="日本語" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-cases-argentina.pt-br.html" title="português" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-cases-argentina.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/education/edu-cases-argentina.sq.html" title="Shqip" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-cases-argentina.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-cases-argentina.uk.html" title="українська" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-cases-argentina.zh-cn.html" title="简体中文" />

Index: philosophy/po/why-free.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.translist,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/why-free.translist  15 Mar 2020 18:34:47 -0000   1.17
+++ philosophy/po/why-free.translist  29 Nov 2021 23:00:58 -0000   1.18
@@ -28,6 +28,7 @@
 <span dir="ltr">[pt-br]&nbsp;<a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/philosophy/why-free.pt-br.html">português</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ro]&nbsp;<a lang="ro" hreflang="ro" 
href="/philosophy/why-free.ro.html">română</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ru]&nbsp;<a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/why-free.ru.html">русский</a> &nbsp;</span>
+<span dir="ltr">[sq]&nbsp;<a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/philosophy/why-free.sq.html">Shqip</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ta]&nbsp;<a lang="ta" hreflang="ta" 
href="/philosophy/why-free.ta.html">தமிழ்</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[tr]&nbsp;<a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/philosophy/why-free.tr.html">Türkçe</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[uk]&nbsp;<a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/why-free.uk.html">українська</a> &nbsp;</span>
@@ -62,6 +63,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/philosophy/why-free.pt-br.html" title="português" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ro" hreflang="ro" 
href="/philosophy/why-free.ro.html" title="română" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/why-free.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/philosophy/why-free.sq.html" title="Shqip" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ta" hreflang="ta" 
href="/philosophy/why-free.ta.html" title="தமிழ்" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/philosophy/why-free.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/why-free.uk.html" title="українська" />

Index: philosophy/why-free.sq.html
===================================================================
RCS file: philosophy/why-free.sq.html
diff -N philosophy/why-free.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/why-free.sq.html 29 Nov 2021 23:00:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,409 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/why-free.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays aboutfs principles" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë - Projekti 
GNU - Free
+Software Foundation</title>
+
+<meta name="Keywords" content="GNU, Projekti GNU, FSF, Software i Lirë, Free 
Software Foundation, Pse
+Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/why-free.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë</h2>
+
+<address class="byline">nga <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
+
+<p>
+Kontributi i teknologjisë dixhitale të informacionit në botë është 
bërja më
+e lehtë të kopjohet dhe të ndryshohet informacioni. Kompjuterat premtojnë 
ta
+bëjnë më të lehtë këtë, për të gjithë ne.</p>
+
+<p>
+Jo gjithkush dëshiron që kjo të jetë më e lehtë. Sistemi i të drejtave 
të
+kopjimit u jep programeve <em>software</em> “pronarë”, shumica e të 
cilëve
+synojnë t’i mbajnë për vete përfitimet potenciale. Do të donin të 
ishin të
+vetmit që mund të kopjojnë dhe ndryshojnë software-in që përdorim ne.</p>
+
+<p>
+Sistemi i të drejtave të kopjimit lindi dhe u rrit me shtypshkrimin -një
+teknologji për prodhim masiv kopjesh. Të drejtat e kopjimit i shkojnë për
+shtat kësaj teknologjie, ngaqë kufizoi vetëm prodhimin masiv të kopjeve.
+Nuk u hoqi lirinë lexuesve të librave. Një lexues i rëndomtë, që nuk 
kish
+shtypshkronjë, mund të kopjonte libra me penë dhe bojë, dhe pak lexues u
+paditën për këtë.</p>
+
+<p>
+Teknologjia dixhitale është më e zhdërvjellët se sa shtypshkronja: kur
+informacioni ka formë dixhitale, mund ta kopjoni lehtësisht për ta ndarë me
+të tjerët. Pikërisht kjo zhdërvjelltësi e bën të papërshtatshme me 
një
+sistem si ai i të drejtave të kopjimit. Kjo është arsyeja e masave të
+shpifura dhe drakoniane gjithnjë në rritje, të përdorura për të zbatuar 
me
+detyrim të drejtat e kopjimit për software-in. Shihni këto katër praktika
+të Shoqatës së Botuesve të Software-it (SPA):</p>
+
+<ul>
+<li>Propagandë masive që thotë se është gabim të mos u bindesh 
pronarëve, kur
+është fjala për të ndihmuar shokun tuaj.</li>
+
+<li>Ftesë për informatorët të informojnë për shokë të punës dhe 
kolegë.</li>
+
+<li>Bastisje (me ndihmën e policisë) në zyra dhe shkolla, gjatë të cila 
njerëzve
+u kërkohet se duhet të provojnë se janë të pafajshëm kundrejt kopjimesh 
të
+paligjshme.</li>
+
+<li>Ndjekje penale (nga qeveria e ShBA-ve, me kërkesën e SPA-së) e 
personave të
+tillë si David LaMacchia i <abbr title="Massachusetts Institute of
+Technology">MIT</abbr>-it , jo për kopjim software-i (nuk është akuzuar për
+kopjim të ndonjë të tilli), por thjesht për lënien të paruajtura 
objektesh
+kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a
+href="#footnote1">[1]</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+Krejt të katërta praktikat u ngjajnë atyre të përdorur në ish-Bashkimin
+Sovjetik, ku çdo makinë fotokopjimi kish një roje për të penguar kopjime 
të
+ndalura, dhe ku individëve u duhej të kopjonin në fshehtësi informacionin
+dhe ta kalonin dorë më dorë si <em>samizdat</em>. Sigurisht që kanë një
+dallim: motivi për kontroll të informacionit në Bashkimin Sovjetik ishte
+politik; në ShBA motivi është përfitimi. Por ne na prek veprimi, jo
+motivi. Çfarëdo përpjekje për të bllokuar ndarjen e informacionit me të
+tjerët, s’ka rëndësi se si, shpie te të njëjtat metoda dhe te e njëjta
+ashpërsi.</p>
+
+<p>
+Pronarët kanë disa argumente për t’u dhënë atyre kontroll se si e 
përdorim
+ne informacionin:</p>
+
+
+<ul>
+<li id="name-calling">Tregimi me gisht.
+
+<p>
+Pronarët përdorin fjalë përbaltjeje, të tilla si “pirateri” dhe 
“vjedhje”,
+si dhe terminologji ekspertësh, të tillë si “pronësi intelektuale” dhe
+“dëm”, për t’i sugjeruar publikut një vijë të caktuar mendimi - 
një analogji
+thjeshtëzuese mes programeve dhe objekteve materiale.</p>
+
+<p>
+Idetë dhe intuita jonë rreth pronësisë së objekteve materiale lidhet me
+pyetjen nëse është e drejtë apo jo të <em>t’i merret një objekt</em> 
dikujt
+tjetri. Ato nuk zbatohen mbi <em>të bërit e një kopjeje</em> të diçkaje.
+Por pronarët na kërkojnë megjithatë t’i zbatojmë.</p></li>
+
+<li id="exaggeration">Stërmadhim.
+
+<p>
+Pronarët thonë se pësojnë “dëm” ose “humbje ekonomike”, kur 
përdoruesit
+kopjojnë vetë programet. Por kopjimi s’ka efekt të drejtpërdrejtë mbi
+pronarin, dhe s’dëmtohet kush. Pronari mund të humbë vetëm nëse 
personi që
+bëri kopjen, ndryshe do të kishte paguar për një të tillë prej 
pronarit.</p>
+
+<p>
+Një grimë mendje tregon se shumica e personave s’do të kishin blerë 
kopje.
+Dhe megjithatë pronarët i përllogaritin “humbjet” e tyre sikur 
gjithkush do
+të kishte blerë një kopje. Ky është stërmadhim - për ta thënë me 
fjalë të
+buta.</p></li>
+
+<li id="law">Ligji.
+
+<p>
+Pronarët shpesh përshkruajnë gjendjen e tanishme të ligjit dhe dënimet e
+ashpra me të cilat mund të na kërcënojnë. I nënkuptuar në këtë lloj
+trajtimi është sugjerimi se ligji i sotëm pasqyron një ide të 
padiskutueshme
+morale - në të njëjtën kohë ama, na kërkohet me forcë t’i shohim 
këto dënime
+si gjë natyrore, për të cilat s’mund të bëhet me faj askush.</p>
+
+<p>
+Kjo vijë për të bindur të tjerët s’është konceptuar të përballet me 
mendimin
+kritik; është e menduar të përforcojë një shteg mendor të 
zakonshëm.</p>
+
+<p>
+Që ligjet nuk përcaktojë të drejtën apo të gabuarën, është gjë 
elementare.
+Çdo amerikan duhet ta dijë që, në vitet ’50, ishte kundër ligjit në 
shumë
+shtete që një zezak të ulej në radhët përpara në një autobus; por 
vetëm
+racistët do të thoshin se ulja atje ishte gabim.</p></li>
+
+<li id="natural-rights">Të drejta natyrore.
+
+<p>
+Autorët shpesh pretendojnë një lidhje speciale me programet që kanë 
shkruar,
+dhe ecin më tek për të pohuar se, si pasojë, dëshirat dhe interesat e tyre
+që lidhen me programin kanë më tepër peshë se ato të kujtdo tjetër - ose
+madje ato të krejt pjesës tjetër të botës. (Zakonisht shoqëritë, jo
+autorët, kanë pronë të drejtat e kopjimit të software-it, por nga ne 
pritet
+që të mos ta dimë këtë mospërputhje.)</p>
+
+<p>
+Atyre që propozojnë këtë gjë si një aksiomë etike - autori është më i
+rëndësishëm se ju - mund t’u them vetëm se, unë vetë, një autor i një
+software-i të njohur, e quaj broçkull.</p>
+
+<p>
+Por njerëzit, në përgjithësi, ka vetëm pak mundësi të ndjejnë ndonjë 
lloj
+simpatie ndaj pretendimesh për të drejta natyrore, për dy arsye.</p>
+
+<p>
+Një arsye është analogjia e sforcuar me objektet materiale. Kur gatuaj
+makarona, e kundërshtoj ngrënien e tyre nga dikush tjetër, se kështu
+s’mbetet gjë për mua. Veprimi i tij më bën dëm saktësisht aq sa i 
bën mirë
+atij; pjatën e makaronave mund ta hajë vetëm një nga ne, kështu që pyetja
+është, cili? Dallimi më i vogël mes nesh mjafton që të prishë 
baraspeshimin
+etik.</p>
+
+<p>
+Por nëse xhironi apo jo, ose ndryshoni apo jo një program që kam shkruar, ju
+prek juve drejtpërsëdrejti dhe mua vetëm tërthorazi. Nëse i jepni një 
kopje
+një shokut tuaj, ju prek ju dhe shokun tuaj shumë më tepër se të më 
prekë
+mua. S’duhet të kem pushtetin t’ju them të mos bëni gjëra të tilla. 
Askush
+s’duhet ta ketë.</p>
+
+<p>
+Arsyeja e dytë është se njerëzve u është thënë se të drejtat natyrore 
për
+autorët janë një traditë e pranuar dhe e pakundërshtueshme në shoqërinë
+tonë.</p>
+
+<p>
+Po të shihet historia, e kundërta është e vërtetë. Ideja e të drejtave
+natyrore të autorëve qe propozuar dhe hedhur poshtë me vendosmëri, kur po
+hartohej Kushtetuta e ShBA-ve. Kjo është arsyeja pse Kushtetuta vetëm
+<em>lejon</em> një sistem të drejtash kopjimi dhe nuk <em>kërkon doemos</em>
+një të tillë; kjo është arsyeja pse thotë që e drejta e kopjimit duhet 
të
+jetë vetëm e përkohshme. Ajo pohon gjithashtu se qëllimi i të drejtës 
së
+kopjimit është të promovojë përparimin - jo të shpërblejë autorët. E 
drejta
+e kopjimit i shpërblen në një farë mënyre autorët dhe botuesit edhe më
+tepër, por kjo është menduar si një një mjet për ndryshimin e sjelljes 
së
+tyre.</p>
+
+<p>
+Tradita e njëmendtë e rrënjosur e shoqërisë tonë është se e drejta e
+kopjimit ndërhyn në të drejtat natyrore të publikut - dhe se kjo mund të
+përligjet vetëm për të mirën e publikut.</p></li>
+
+<li id="economics">Ana ekonomike.
+
+<p>
+Argumenti përfundimtar që jepet për të pasur pronarë të software-it 
është se
+kjo shpie në prodhim të më tepër software-i.</p>
+
+<p>
+Ndryshe nga të tjerët, ky argument të paktën ndërmerr një trajtim 
legjitim
+të subjektit. Bazohet në një qëllim të vlefshëm - kënaqjen e 
përdoruesve të
+software-it. Dhe nga ana empirike është e qartë që njerëzit do të 
prodhojnë
+më tepër të diçkaje, nëse paguhen mirë për ta bërë këtë.</p>
+
+<p>
+Por argumenti ekonomik ka një të metë: bazohet në hamendësimin se dallimi
+lidhet me vetëm sa para na duhet të paguajmë. Merr të mirëqenë se
+<em>prodhimi i software-it</em> është ajo që duam, qoftë kur ka, qoftë kur
+s’ka pronarë software-i.</p>
+
+<p>
+Njerëzit e pranojnë me gatishmëri këtë hamendësim, ngaqë pajtohet me
+përvojën tonë me objektet materiale. Le të marrim një sanduiç, për
+shembull. Mund të jeni po ashtu në gjendje të merrni një sanduiç të
+njësojtë, falas ose kundrejt një çmimi. Në qoftë kështu, i vetmi 
ndryshim
+është sasia që paguani. Pavarësisht se duhet ta blini ose jo, sanduiçi ka
+të njëjtën shije, të njëjtën vlerë ushqyese, dhe në cilindo rast mund 
ta
+hani vetëm një herë. E merrni sanduiçin nga një pronar apo jo, s’mund 
të
+ndikojë në gjë tjetër veç sasisë së parave që keni pas kësaj.</p>
+
+<p>
+Kjo është e vërtetë për çfarëdo lloj objekti material - fakti që ka 
apo s’ka
+pronar nuk prek drejtpërsëdrejti faktin çfarë <em>është</em>, ose se 
ç’mund
+të bëni, nëse e shtini në dorë.</p>
+
+<p>
+Por nëse një program ka pronar, kjo prek shumë çfarë është ai, dhe se 
ç’mund
+të bëni me një kopje, nëse blini një të tillë. Dallimi s’është 
thjesht punë
+parash. Sistemi i pronarëve të software-it i nxit pronarët e sistemit të
+prodhojnë diçka - por jo çfarë i duhet vërtet shoqërisë. She shkakton
+ndotje etike të padukshme që na prek tërë neve.</p></li>
+
+</ul>
+
+<p>
+Çfarë i duhet shoqërisë? I duhet informacion që është vërtet i 
passhëm nga
+qytetarët e saj - për shembull, programe që njerëzit mund t’i lexojnë,
+ndreqin, përshtatin dhe përmirësojnë, jo thjesht t’i përdorin. Por ajo 
që
+japin zakonisht pronarët e software-it është një kuti e zezë të cilën 
s’mund
+ta studiojmë apo ndryshojmë.</p>
+
+<p>
+Shoqëria gjithashtu ka nevojë për liri. Kur një program ka pronar,
+përdoruesit humbasin lirinë të kontrollojnë pjesë të jetës së tyre.</p>
+
+<p>
+Dhe, mbi të gjitha, shoqëria ka nevojë të nxisë mes qytetarëve të saj 
frymën
+e bashkëpunimit vullnetar. Kur pronarët e software-it na thonë se të
+ndihmosh fqinjët tanë në një rrugë të natyrshme është “pirateri”, 
ata ndotin
+frymën civile të shoqërisë tonë.</p>
+
+<p>
+Kjo është arsyeja pse themi se <a href="/philosophy/free-sw.html">software-i
+i lirë</a> është çështje lirie, jo çmimi.</p>
+
+<p>
+Argumenti ekonomik për pronarët është i gabuar, por problemi ekonomik 
është
+real. Disa njerëz shkruajnë <em>software</em> të dobishëm nga kënaqësia 
e
+shkrimit të tij ose nga admirim dhe dashuria; por nëse duam më tepër
+<em>software</em> se sa shkruajnë këta njerëz, na duhet të mbledhim 
fonde.</p>
+
+<p>
+Që nga vitet ’80, zhvilluesit e software-it të lirë kanë provuar metoda 
të
+ndryshme për të gjetur fonde, me njëfarë suksesi. S’është nevoja që
+gjithkush të bëhet i pasur; një palë të ardhura të zakonshme përbëjnë 
goxha
+nxitje për të bërë plot punë që sjellin më pak kënaqësi se sa 
programimi.</p>
+
+<p>
+Për vite të tëra, derisa anëtarësia shok e bëri të panevojshme, e nxora
+jetesën nga thellime të software-it të lirë që pata shkruar, për 
klientë të
+ndryshëm. Çdo thellim i shtohej versionit standard të hedhur në qarkullim
+dhe ndaj si përfundim u bë i passhëm nga publiku i përgjithshëm. 
Klientët
+më paguan që të mund të punoja mbi thellimet që donin, në vend se mbi 
veçori
+që unë mund t’i kisha konsideruar të përparësisë më të lartë.</p>
+
+<p>
+Disa zhvillues software-i të lirë nxjerrin para duke shitur shërbime
+asistence. Më 1994-n, Cygnus Support, me rreth 50 të punësuar, vlerësoi se
+rreth 15 përqind e veprimtarisë së stafit qe zhvillim software-i të lirë -
+një përqindje e respektueshme për një shoqëri software-i.</p>
+
+<p>
+Në fillimet e viteve ’90, shoqëri, përfshi, Motorola, Texas Instruments 
dhe
+Analog Devices ranë dakord të financonin zhvillimin e përpiluesit GNU C.
+Shumica e zhvillimit të GCC-së ende kryhet nga zhvillues të paguar.
+Përpiluesi GNU për gjuhën Ada u financua gjatë viteve ’90 nga Forca 
Ajrore e
+ShBA-ve dhe kështu vazhdoi deri kur u formua një shoqëri posaçërisht për 
atë
+qëllim.</p>
+
+<p>
+Lëvizja e software-it të lirë është ende e vogël, por shembulli i 
radiove të
+mbuluara financiarisht nga dëgjuesit, në ShBA tregon se është e mundur të
+përkrahet një veprimtari e madhe pa e detyruar secilin prej nesh të 
paguajë.</p>
+
+<p>
+Si një përdorues kompjuteri sot, mund ta kapni veten duke përdorur një
+program <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">pronësor</a>. Nëse
+shoku ju kërkon të bëni një kopje, do të ishte e gabuar të mos pranoni.
+Bashkëpunimi është më i rëndësishëm se sa të drejtat e kopjimit. Por
+bashkëpunimi nën rrogoz, në ilegalitet, nuk bën për një shoqëri të 
mirë.
+Një person duhet të aspirojë të jetojë një jetë drejt, haptas, me 
krenari
+dhe kjo do të thotë t’i thuhet jo software-it pronësor.</p>
+
+<p>
+E meritoni të jeni në gjendje të bashkëpunoni haptas dhe lirish me persona
+të tjerë që përdorin <em>software</em>. E meritoni të jeni në gjendje 
të
+mësoni se si funksionon software-i dhe t’ua mësoni studentëve tuaj. E
+meritoni të jeni në gjendje të punësoni programuesin tuaj të parapëlqyer 
për
+ta ndrequr, kur dëmtohet.</p>
+
+<p>
+Meritoni <em>software</em> të lirë.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Poshtëshënim</h3>
+<ol>
+<li id="footnote1">Akuzat më pas u gjetën të pavërteta.</li>
+</ol>
+
+<hr class="no-display" />
+<div class="edu-note c"><p id="fsfs">Kjo sprovë është botuar te <a
+href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Software
+i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të Përzgjedhura të Richard
+M. Stallman-it</cite></a>.</p></div>
+</div>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer" role="contentinfo">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të
+mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga
+papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me
+këtë dërgojini te <a
+href="mailto:web-translators@gnu.org";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për
+të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona
+web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për
+përkthimet</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2021/11/29 23:00:57 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/why-free.sq-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/why-free.sq-en.html
diff -N philosophy/po/why-free.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/why-free.sq-en.html  29 Nov 2021 23:00:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,383 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays aboutfs principles" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>Why Software Should Not Have Owners
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, Why Software Should Not Have Owners" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/why-free.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>Why Software Should Not Have Owners</h2>
+
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
+
+<p>
+Digital information technology contributes to the world by making it
+easier to copy and modify information. Computers promise to make this
+easier for all of us.</p>
+
+<p>
+Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives
+software programs &ldquo;owners,&rdquo; most of whom aim to withhold
+software's potential benefit from the rest of the public. They would
+like to be the only ones who can copy and modify the software that we
+use.</p>
+
+<p>
+The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for
+mass-production copying. Copyright fit in well with this technology
+because it restricted only the mass producers of copies. It did not
+take freedom away from readers of books. An ordinary reader, who did
+not own a printing press, could copy books only with pen and ink, and
+few readers were sued for that.</p>
+
+<p>
+Digital technology is more flexible than the printing press: when
+information has digital form, you can easily copy it to share it with
+others. This very flexibility makes a bad fit with a system like
+copyright. That's the reason for the increasingly nasty and draconian
+measures now used to enforce software copyright. Consider these four
+practices of the Software Publishers Association (SPA):</p>
+
+<ul>
+<li>Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to
+help your friend.</li>
+
+<li>Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and
+colleagues.</li>
+
+<li>Raids (with police help) on offices and schools, in which people
+are told they must prove they are innocent of illegal copying.</li>
+
+<li>Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people
+such as
+<abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr>'s
+David LaMacchia, not for copying software (he is not accused of
+copying any), but merely for leaving copying facilities unguarded and
+failing to censor their use.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+All four practices resemble those used in the former Soviet Union,
+where every copying machine had a guard to prevent forbidden copying,
+and where individuals had to copy information secretly and pass it
+from hand to hand as samizdat. There is of course a difference: the
+motive for information control in the Soviet Union was political; in
+the US the motive is profit. But it is the actions that affect us,
+not the motive. Any attempt to block the sharing of information, no
+matter why, leads to the same methods and the same harshness.</p>
+
+<p>
+Owners make several kinds of arguments for giving them the power
+to control how we use information:</p>
+
+
+<ul>
+<li id="name-calling">Name calling.
+
+<p>
+Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and
+&ldquo;theft,&rdquo; as well as expert terminology such as
+&ldquo;intellectual property&rdquo; and &ldquo;damage,&rdquo; to
+suggest a certain line of thinking to the public&mdash;a simplistic
+analogy between programs and physical objects.</p>
+
+<p>
+Our ideas and intuitions about property for material objects are about
+whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They
+don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners
+ask us to apply them anyway.</p></li>
+
+<li id="exaggeration">Exaggeration.
+
+<p>
+Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic
+loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has
+no direct effect on the owner, and it harms no one. The owner can
+lose only if the person who made the copy would otherwise have paid
+for one from the owner.</p>
+
+<p>
+A little thought shows that most such people would not have bought
+copies. Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each
+and every one would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to
+put it kindly.</p></li>
+
+<li id="law">The law.
+
+<p>
+Owners often describe the current state of the law, and the harsh
+penalties they can threaten us with. Implicit in this approach is the
+suggestion that today's law reflects an unquestionable view of
+morality&mdash;yet at the same time, we are urged to regard these
+penalties as facts of nature that can't be blamed on anyone.</p>
+
+<p>
+This line of persuasion isn't designed to stand up to critical
+thinking; it's intended to reinforce a habitual mental pathway.</p>
+
+<p>
+It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American
+should know that, in the 1950s, it was against the law in many
+states for a black person to sit in the front of a bus; but only
+racists would say sitting there was wrong.</p></li>
+
+<li id="natural-rights">Natural rights.
+
+<p>
+Authors often claim a special connection with programs they have
+written, and go on to assert that, as a result, their desires and
+interests concerning the program simply outweigh those of anyone
+else&mdash;or even those of the whole rest of the world. (Typically
+companies, not authors, hold the copyrights on software, but we are
+expected to ignore this discrepancy.)</p>
+
+<p>
+To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more
+important than you&mdash;I can only say that I, a notable software
+author myself, call it bunk.</p>
+
+<p>
+But people in general are only likely to feel any sympathy with the
+natural rights claims for two reasons.</p>
+
+<p>
+One reason is an overstretched analogy with material objects. When I
+cook spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I
+cannot eat it. His action hurts me exactly as much as it benefits
+him; only one of us can eat the spaghetti, so the question is, which one?
+The smallest distinction between us is enough to tip the ethical
+balance.</p>
+
+<p>
+But whether you run or change a program I wrote affects you directly
+and me only indirectly. Whether you give a copy to your friend
+affects you and your friend much more than it affects me. I shouldn't
+have the power to tell you not to do these things. No one should.</p>
+
+<p>
+The second reason is that people have been told that natural rights
+for authors is the accepted and unquestioned tradition of our society.</p>
+
+<p>
+As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural
+rights of authors was proposed and decisively rejected when the US
+Constitution was drawn up. That's why the Constitution only
+<em>permits</em> a system of copyright and does not <em>require</em>
+one; that's why it says that copyright must be temporary. It also
+states that the purpose of copyright is to promote progress&mdash;not
+to reward authors. Copyright does reward authors somewhat, and
+publishers more, but that is intended as a means of modifying their
+behavior.</p>
+
+<p>
+The real established tradition of our society is that copyright cuts
+into the natural rights of the public&mdash;and that this can only be
+justified for the public's sake.</p></li>
+
+<li id="economics">Economics.
+
+<p>
+The final argument made for having owners of software is that this
+leads to production of more software.</p>
+
+<p>
+Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach
+to the subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the
+users of software. And it is empirically clear that people will
+produce more of something if they are well paid for doing so.</p>
+
+<p>
+But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption
+that the difference is only a matter of how much money we have to pay.
+It assumes that <em>production of software</em> is what we want,
+whether the software has owners or not.</p>
+
+<p>
+People readily accept this assumption because it accords with our
+experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance.
+You might well be able to get an equivalent sandwich either gratis or
+for a price. If so, the amount you pay is the only difference.
+Whether or not you have to buy it, the sandwich has the same taste,
+the same nutritional value, and in either case you can only eat it
+once. Whether you get the sandwich from an owner or not cannot
+directly affect anything but the amount of money you have afterwards.</p>
+
+<p>
+This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it
+has an owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you
+can do with it if you acquire it.</p>
+
+<p>
+But if a program has an owner, this very much affects what it is, and
+what you can do with a copy if you buy one. The difference is not
+just a matter of money. The system of owners of software encourages
+software owners to produce something&mdash;but not what society really
+needs. And it causes intangible ethical pollution that affects us
+all.</p></li>
+
+</ul>
+
+<p>
+What does society need? It needs information that is truly available
+to its citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix,
+adapt, and improve, not just operate. But what software owners
+typically deliver is a black box that we can't study or change.</p>
+
+<p>
+Society also needs freedom. When a program has an owner, the users
+lose freedom to control part of their own lives.</p>
+
+<p>
+And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary
+cooperation in its citizens. When software owners tell us that
+helping our neighbors in a natural way is &ldquo;piracy,&rdquo; they
+pollute our society's civic spirit.</p>
+
+<p>
+This is why we say that
+<a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>
+is a matter of freedom, not price.</p>
+
+<p>
+The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue
+is real. Some people write useful software for the pleasure of
+writing it or for admiration and love; but if we want more software
+than those people write, we need to raise funds.</p>
+
+<p>
+Since the 1980s, free software developers have tried various methods
+of finding funds, with some success. There's no need to make anyone
+rich; a typical income is plenty of incentive to do many jobs that are
+less satisfying than programming.</p>
+
+<p>
+For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living
+from custom enhancements of the free software I had written. Each
+enhancement was added to the standard released version and thus
+eventually became available to the general public. Clients paid me so
+that I would work on the enhancements they wanted, rather than on the
+features I would otherwise have considered highest priority.</p>
+
+<p>
+Some free software developers make money by selling support services.
+In 1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that
+about 15 percent of its staff activity was free software
+development&mdash;a respectable percentage for a software company.</p>
+
+<p>
+In the early 1990s, companies including Intel, Motorola, Texas
+Instruments and Analog Devices combined to fund the continued
+development of the GNU C compiler. Most GCC development is still done
+by paid developers. The GNU compiler for the Ada language was funded
+in the 90s by the US Air Force, and continued since then by a company
+formed specifically for the purpose.</p>
+
+<p>
+The free software movement is still small, but the example of
+listener-supported radio in the US shows it's possible to support a
+large activity without forcing each user to pay.</p>
+
+<p>
+As a computer user today, you may find yourself using a
+<a href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">proprietary</a>
+program. If your friend asks to make a copy, it would be wrong to
+refuse. Cooperation is more important than copyright. But
+underground, closet cooperation does not make for a good society. A
+person should aspire to live an upright life openly with pride, and
+this means saying no to proprietary software.</p>
+
+<p>
+You deserve to be able to cooperate openly and freely with other
+people who use software. You deserve to be able to learn how the
+software works, and to teach your students with it. You deserve to be
+able to hire your favorite programmer to fix it when it breaks.</p>
+
+<p>
+You deserve free software.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Footnote</h3>
+<ol>
+<li id="footnote1">The charges were subsequently dismissed.</li>
+</ol>
+
+<hr class="no-display" />
+<div class="edu-note c"><p id="fsfs">This essay is published in
+<a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</p></div>
+</div>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer" role="contentinfo">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1994, 2009, 2021 Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2021/11/29 23:00:57 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]