www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/licenses.sq.po server/po/sitema...


From: Besnik Bleta
Subject: www licenses/po/licenses.sq.po server/po/sitema...
Date: Mon, 29 Nov 2021 06:03:35 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/29 06:03:35

Modified files:
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    Rewording of translatio of FAQ

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.90&r2=1.91
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.465&r2=1.466

Patches:
Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.90
retrieving revision 1.91
diff -u -b -r1.90 -r1.91
--- licenses/po/licenses.sq.po 18 Nov 2021 12:08:31 -0000   1.90
+++ licenses/po/licenses.sq.po 29 Nov 2021 11:03:35 -0000   1.91
@@ -187,7 +187,7 @@
 "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
 "licenses</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Shpesh rreth licencave "
+"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Rëndom rreth licencave "
 "GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.465
retrieving revision 1.466
diff -u -b -r1.465 -r1.466
--- server/po/sitemap.sq.po   26 Nov 2021 18:02:26 -0000   1.465
+++ server/po/sitemap.sq.po   29 Nov 2021 11:03:35 -0000   1.466
@@ -571,7 +571,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "DRM In School eBooks: When Life Imitates Dystopian Stories"
-msgstr ""
+msgstr "DRM në e-Libra Shkollash: Kur Jeta Imiton Tregime Distopike"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -641,7 +641,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions About Free Software and Education"
-msgstr "Pyetje të bëra Shpesh Rreth Software-it të Lirë dhe Arsimit"
+msgstr "Pyetje të Bëra Rëndom Rreth Software-it të Lirë dhe Arsimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3110,7 +3110,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions about the GNU Licenses"
-msgstr "Pyetje të bëra Shpesh rreth Licencave GNU"
+msgstr "Pyetje të Bëra Rëndom rreth Licencave GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">gpl-howto.html</a>"
@@ -3432,7 +3432,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL"
-msgstr "Pyetje të bëra Shpesh rreth versionit 2 të GNU GPL-së"
+msgstr "Pyetje të Bëra Rëndom rreth versionit 2 të GNU GPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4514,6 +4514,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Wise User Judges Each Internet Usage Scenario Carefully"
 msgstr ""
+"Një Përdorues Me Mend E Gjykon Me Kujdes Çdo Skenar Përdorimi të 
Interneti"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4558,7 +4559,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "<small>(Busting the term &ldquo;intellectual property&rdquo;)</small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small>(Si të shkërmoqet termi “pronësi intelektuale”)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html</a>"
@@ -4721,7 +4722,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Speech for Harvard Journal of Law &amp; Technology"
-msgstr ""
+msgstr "Fjalë për gazetën Harvard Journal of Law &amp; Technology"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/motif.html\">motif.html</a>"
@@ -4749,6 +4750,8 @@
 "FSF Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in Microsoft v. "
 "United States"
 msgstr ""
+"Deklaratë e FSF-së në Përgjigje të Gjykimit Përfundimtar të Propozuar 
të "
+"Rishikuar për procesin Microsoft kundër Shteteve të Bashkuara"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">my_doom.html</a>"
@@ -6247,7 +6250,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Malware in Educational Technology"
-msgstr ""
+msgstr "Malware në Teknologji Edukative"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/proprietary/malware-games.html\">malware-games.html</a>"
@@ -6839,7 +6842,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Operating System and Year 2000 Problems"
-msgstr ""
+msgstr "Sistemi Operativ GNU dhe Problemet e Vitit 2000"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/software/year2000.html\">year2000.html</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]