www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www award/1998/finalists.sq.html award/1998/po/...


From: GNUN
Subject: www award/1998/finalists.sq.html award/1998/po/...
Date: Fri, 26 Nov 2021 12:31:36 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/26 12:31:35

Modified files:
    award/1998   : finalists.sq.html 
    award/1998/po : finalists.sq.po 
    gnu      : gnu-linux-faq.sq.html 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html 
             manifesto.sq.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sq-en.html gnu-linux-faq.sq.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 
             manifesto.sq-en.html manifesto.sq.po 
    help      : help.sq.html 
    help/po    : help.sq.po 
    philosophy   : free-sw.sq.html words-to-avoid.sq.html 
    philosophy/po : free-sw.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    server/standards: webmaster-quiz.sq.html 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/finalists.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/finalists.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html?cvsroot=www&r1=1.59&r2=1.60
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.sq.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.123&r2=1.124
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sq.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help.sq.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.109&r2=1.110
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sq.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.136&r2=1.137
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48

Patches:
Index: award/1998/finalists.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/award/1998/finalists.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- award/1998/finalists.sq.html    1 Mar 2020 21:30:17 -0000    1.1
+++ award/1998/finalists.sq.html    26 Nov 2021 17:31:33 -0000   1.2
@@ -126,7 +126,7 @@
 <p>Eric S. Raymond u propozua për shkrimet e tij, veçanërisht sprovën e tij
 “Katedralja dhe Pazari”. Ky artikull u përshkrua nga Netscape
 Communications, Inc., si një faktor i rëndësishëm për vendimin e tyre 
për të
-hedhur në qarkullim si “me burim të hapur” të software-it klient të 
tyre.</p>
+hedhur në qarkullim si “me burim të hapët” të software-it klient të 
tyre.</p>
 
 <p>Ai është gjithashtu redaktor i <cite>The New Hackers' Dictionary</cite>;
 studiuesi kryesor dhe autor i <cite>Portable C and Unix Systems
@@ -137,7 +137,7 @@
 <em>Chester County Internet Link</em> (CCIL).</p>
 
 <p>Ai “përkufizoi se ç’do të thotë te jetë me Burim të Hapur” dhe 
qe
-“përgjegjësi i vetëm për kalimin në burim të hapur të
+“përgjegjësi i vetëm për kalimin në burim të hapët të
 Netscape-it”. “Programi i tij <em>fetchmail</em> (pa përmendur 
përkthyesin e
 mrekullueshëm nga Intercal-i në C :) ) është një e mirë e 
madhe.&rdquo;</p>
 
@@ -251,7 +251,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/03/01 21:30:17 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: award/1998/po/finalists.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/award/1998/po/finalists.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7

Index: gnu/gnu-linux-faq.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html,v
retrieving revision 1.59
retrieving revision 1.60
diff -u -b -r1.59 -r1.60
--- gnu/gnu-linux-faq.sq.html  7 Sep 2021 12:03:48 -0000    1.59
+++ gnu/gnu-linux-faq.sq.html  26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.60
@@ -3,21 +3,28 @@
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>PBR mbi GNU/Linux - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>PBR mbi GNU/Linux-in</h2>
 
 <address class="byline">nga Richard Stallman</address>
 
+<div class="introduction">
 <p>
 Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një
 sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë “Linux”, atyre u lindin 
shumë
-pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona.</p>
+pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, si dhe përgjigjet tona.</p>
+</div>
 
 <div class="toc">
 <hr class="no-display" />
@@ -100,10 +107,10 @@
 <li><a href="#justgnu">Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të 
ishte
 kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht “GNU”?</a></li>
 
-<li><a href="#trademarkfee">Do të më duhet të paguaj ndonjë shumë po qe se
-përdor “Linux” në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them
-“GNU/Linux”. A është gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, 
që të kursej
-pagesën?</a></li>
+<li><a href="#trademarkfee">Do të më duhet të paguaj ndonjë tarifë, po qe 
se
+përdor “Linux” në emrin e një produkti dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them
+“GNU/Linux”. A është gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, 
që t’i shpëtoj
+tarifës?</a></li>
 
 <li><a href="#many">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft
 projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft
@@ -135,9 +142,9 @@
 
 <li><a href="#whyorder">Pse “GNU/Linux” dhe jo “Linux/GNU”?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames0">Aksh shpërndarje zhvilluesit e quajnë “Aksh 
Linux”,
-por kjo nuk tregon asgjë mbi çka përbëhet sistemi. Pse të mos e quajnë 
si
-të duan?</a></li>
+<li><a href="#distronames0">Zhvilluesit e shpërndarjes time e quajnë “Aksh
+Linux”, por kjo s’tregon asgjë mbi çka përbëhet sistemi. Pse të mos e
+quajnë si të duan?</a></li>
 
 <li><a href="#distronames">Shpërndarja ime quhet “Aksh Linux”; a nuk 
duket që
 është vërtet Linux?</a></li>
@@ -242,8 +249,8 @@
 <li><a href="#contradict">Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër 
asaj
 çka shumë vetë e besojnë?</a></li>
 
-<li><a href="#somanyright">Meqë shumë vetë e quajnë “Linux”, a e bën 
kjo të
-saktë?</a></li>
+<li><a href="#somanyright">Meqë shumë vetë e quajnë “Linux”, a s’e 
bën kjo të
+drejtë?</a></li>
 
 <li><a href="#knownname">A s’është më mirë të quhet sistemi me emrin 
që e njohin
 shumica e përdoruesve?</a></li>
@@ -326,7 +333,7 @@
 të kuptonim se ku qe problemi këtu dhe t’u kërkonim njerëzve ta ndreqnin
 këtë praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat filluar duke qenë më 
para.</p>
 <p>
-Shumica e njerëzve që e quan sistemin “Linux” s’kanë dëgjuar kurrë 
pse kjo
+Shumica e njerëzve që e quajnë sistemin “Linux” s’kanë dëgjuar 
kurrë pse kjo
 s’është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e përdornin këtë emër 
dhe e morën
 të mirëqenë që duhej të ishte i saktë. Emri “Linux” përhap 
gjithashtu një
 pamje të rreme mbi origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të
@@ -348,7 +355,7 @@
 Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë
 tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi,
 ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin
-apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin “GNU/Linux”, dhe
+apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin “GNU/Linux” dhe
 kernelin “Linux”, shmangni dykuptimësinë.</p>
 </dd>
 
@@ -397,26 +404,26 @@
 software-in pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e lëvizjes për
 <em>software</em> të lirë), dhe ata që përmendin vetëm përfitimet 
praktike
 dhe e paraqesin software-in e lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi
-(lëvizja për burim të hapur).</p>
+(lëvizja për burim të hapët).</p>
 <p>
 Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir
 të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet
 rreth këtij mospajtimi. Emrat “ <em>software</em> i lirë” dhe “burim i
-hapur” janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a
+hapët” janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a
 href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Pse Burimi i Hapur nuk
 e rrok thelbin e Software-it të Lirë</a>.</p>
 <p>
 Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit
 i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë
-lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin “GNU/Linux”, dhe 
njerëzit që
-mësojnë se sistemi është “GNU/Linux” ka më tepër gjasa t’i 
kushtojnë
+lirinë, ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin “GNU/Linux” dhe 
njerëzit që
+mësojnë se sistemi është “GNU/Linux”, ka më tepër gjasa t’i 
kushtojnë
 vëmendje argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka 
shpjegon
 pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë për
 shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse
 gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij të
-saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse 
ne që
-çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të jetë e lehtë), ose na
-mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo).</p>
+saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Ky problem mund të reshtë 
vetëm
+nëse ne që çmojmë lirinë, bindim gjithkënd (çka s’do të jetë e 
lehtë), ose
+na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo).</p>
 </dd>
 
 <dt id="freespeech">A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së 
lirë të dikujt që ta
@@ -435,14 +442,14 @@
 thuhet patjetër “GNU/”-ja te emri? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#everyoneknows">#everyoneknows</a>)</span></dt>
 
-<dd>Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i
-kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica
-e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin “GNU”, ose idealet që
-përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a
+<dd>Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit dhe publiku përdorues i 
kompjuterit
+përgjithësisht, shpesh s’di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica e artikujve
+rreth sistemit s’e përmendin emrin “GNU”, ose idealet që përfaqëson 
GNU-ja.
+Kjo trajtohet më gjerë te <a
 href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Përdorues GNU Që Nuk Kanë
 Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>.
 <p>
-Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë "geeks", me të tjerë geeks-a në
+Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë “geeks”, me të tjerë geeks-a 
në
 mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre kanë
 një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për 
shembull,
 mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a
@@ -461,9 +468,9 @@
 
 <dd>
 <p>
-Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të
+Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, s’u mësoni gjë të
 tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë
-se është “Linux”, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe menduar 
të
+se është “Linux”, që zuri fill me Linus Torvalds-in dhe se qe menduar 
të
 ishte me “burim të hapur”;. Nëse nuk ua thoni ju, kush do t’ua 
thotë?</p>
 </dd>
 
@@ -493,9 +500,9 @@
 dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka
 është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni
 programesh&mdash;thonë shpesh “mjete programimi”, ngaqë disa prej mjeteve
-tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. Ideja se 
“GNU”
-është emri i një sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual
-pune te i cili ai sistem operativ është quajtur “Linux”.
+tona për programim u bënë vetë popullore. Ideja se “GNU” është emri 
i një
+sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual pune te i cili ai
+sistem operativ është quajtur “Linux”.
 <p>
 Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ GNU&mdash;është
 projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a
@@ -527,7 +534,7 @@
 rrënjët thellë në vite. Përdorimi i “sistemit operativ” për të 
nënkuptuar
 “kernelin” gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e
 sistemeve, që herët në vitet ’80.  Në të njëjtën kohë, gjatë 
viteve ’80,
-“sistemi operativ Unix” kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit,
+“sistemi operativ Unix” kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit
 dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim 
që
 GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin “sistem
 operativ” në të njëjtën mënyrë.</p>
@@ -540,10 +547,10 @@
 por ju lutemi, thoni “kerneli” po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë
 lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën.</p>
 <p>
-Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si
-“shpërndarje sistemi” për koleksionin e plotë të programeve, në vend 
të
-“sistemit operativ”, asnjë problem. Në raste të tilla do të flitnit 
për
-shpërndarje sistemi GNU/Linux.</p>
+Po qe se për koleksionin e plotë të programeve parapëlqeni përdorimin e 
disa
+termave të tjerë, të tillë si “shpërndarje sistemi”, në vend të 
“sistemit
+operativ”, asnjë problem. Në raste të tilla, do të flitnit për 
shpërndarje
+sistemi GNU/Linux.</p>
 </dd>
 
 <dt id="house">Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si 
mund të jetë thuajse
@@ -593,12 +600,12 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#nokernel">#nokernel</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Njerëzit shprehen kështu për quajtjen e sistemit &ldquo;Linux&rdquo;
-përdorin një standard të dyfishtë. Një sistem operativ lyp përpilues,
-përpunues, sisteme dritaresh, librari dhe shumë të tjera &mdash; qindra
-programe, qoftë edhe për të qenë në një shkallë me atë që sistemet BSD
-përfshinin më 1983-shin. Nga Torvalds nuk zhvilloi ndonjë prej tyre, si
-mund të jetë sistemi &ldquo;Linux&rdquo;?
+Njerëzit që shprehen kështu për quajtjen e sistemit “Linux”, përdorin 
një
+standard të dyfishtë. Një sistem operativ lyp përpilues, përpunues, 
sisteme
+dritaresh, librari dhe shumë të tjera &mdash; qindra programe, qoftë edhe
+për të qenë në një shkallë me atë që sistemet BSD përfshinin më 
1983-shin.
+Ngaqë Torvalds nuk zhvilloi ndonjë prej tyre, si mund të jetë sistemi
+“Linux”?
 
 <p>
 Ai standard është shumë strikt, jo rruga e duhur për të gjykuar 
kontributet
@@ -615,9 +622,9 @@
 href="#notinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Ka gati mjaft <a href="/distros/distros.html"> versione të paketuara dhe të
-instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur thjesht
-“GNU”, por GNU është ajo çka ata janë në thelb.
+Ka të gatshme mjaft <a href="/distros/distros.html"> versione të paketuara
+dhe të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur
+thjesht “GNU”, por GNU është ajo çka ata janë në thelb.
 
 <p>
 Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për instalim, 
por
@@ -654,8 +661,8 @@
 
 <dd>
 Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë
-shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit “Linux”. Normalisht, një 
sistem
-operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar, dhe zhvilluesit
+shembull tjetër, veç keqpërdorimit të emrit “Linux”. Normalisht, një 
sistem
+operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar dhe zhvilluesit
 zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli zakonisht nuk ka 
ndonjë
 emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë “kerneli i atij ose
 këtij“ ose “kerneli për këtë ose atë“.
@@ -685,8 +692,7 @@
 
 <dd>
 Për ca kohë provuam emrin “LiGNUx”, që ndërthur fjalët “GNU” dhe 
“Linux”.
-Kundërshtimi qe shumë i hidhët.  Njerëzit e pranojnë “GNU/Linux” 
shumë më
-mirë.
+Reagimi qe shumë i hidhët.  Njerëzit e pranojnë “GNU/Linux” shumë 
më mirë.
 <p>
 Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është “GNU”, por e 
quajmë
 “GNU/Linux” <a href="#justgnu"> për arsyet e dhëna më poshtë</a>.</p>
@@ -710,8 +716,8 @@
 
 <dd>
 <p>Të thuash apo shtypësh “GNU/”, ha vetëm një sekondë. Nëse e 
vlerësoni
-sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një sekondë që të
-mirënjihet vepra jonë?</p>
+sistemin që ne ndërtuam, a s’mund të shpenzoni një sekondë që të 
mirënjihet
+vepra jonë?</p>
 </dd>
 
 <dt id="long3">Fatkeqësisht, “GNU/Linux” është katër rrokje. Njerëzit 
s’kanë për të
@@ -764,9 +770,9 @@
 </ul>
 </dd>
 
-<dt id="trademarkfee">Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se 
përdor “Linux” në emrin e
-një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them “GNU/Linux”. A 
është
-gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, që të kursej pagesën? 
<span
+<dt id="trademarkfee">Do të më duhet të paguaj ndonjë tarifë, po qe se 
përdor “Linux” në emrin e
+një produkti dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them “GNU/Linux”. A 
është
+gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, që të shpëtoj nga 
tarifa? <span
 class="anchor-reference-id">(<a
 href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
 <dd>
@@ -774,8 +780,8 @@
 është. Është bukur t’i jepet Linus Torvalds-it po ashtu një pjesë e 
hakës,
 por nuk keni ndonjë borxh, për ta larë me privilegjin e të bërit kështu.
 <p>
-Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si “GNU”, për shmangie 
pagese
-ngaqë e quani “Linux”, nuk do t’ju kritikojmë.</p>
+Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si “GNU”, për shmangie 
tarife
+ngaqë e quani “Linux”, s’do t’ju kritikojmë.</p>
 </dd>
 
 <dt id="many">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft 
projekte të tjerë; në
@@ -843,9 +849,10 @@
 përmendim? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
 <dd>
-Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos “kryesore” të
+Më 2008-n, pamë se paketat GNU përbënin 15% të depos “kryesore” të
 shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti
-argument do të duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e emërtimit 
“Linux”.
+argument do të duhej zbatuar, edhe më me forcë, në rastin e emërtimit
+“Linux”.
 
 <p>
 GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është pjesë 
akoma
@@ -879,7 +886,7 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#whyslash">#whyslash</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin “GNU Linux” fjala 
“GNU”
+Duke ndjekur rregullat e anglishtes, në sajesën “GNU Linux” fjala 
“GNU”
 modifikon “Linux”. Kjo do të thotë ose “versioni GNU i Linux-it”, 
ose
 “Linux-i, që është një paketë GNU”. Asnjë prej këtyre kuptimeve nuk 
i shkon
 gjendjes që kemi.
@@ -903,8 +910,8 @@
 GNU-së dhe Linux-it; prej këndej rrjedh edhe “GNU/Linux”.</p>
 <p>
 Ka mënyra të tjera për të shprehur “ndërthurjen”. Nëse mendoni që 
shenja
-plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në Frëngjisht, një vijë 
në mes
-është e qartë: “GNU-Linux”. Në Spanjisht, ndonjëherë themi “GNU 
con Linux”.</p>
+plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në frëngjisht, një vijë 
në mes
+është e qartë: “GNU-Linux”. Në spanjisht, ndonjëherë themi “GNU 
con Linux”.</p>
 </dd>
 
 <dt id="pronounce">Si shqiptohet emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span
@@ -950,9 +957,9 @@
 jashtë e GNU-së dhe që e bën të duket sikur krejt sistemi është 
Linux.</p>
 </dd>
 
-<dt id="distronames0">Shpërndarja ime quhet “Aksh Linux”; por kjo nuk 
tregon asgjë se prej çfarë
-përbëhet sistemi. Pse të mos e quanin si t’u pëlqente? <span
-class="anchor-reference-id">(<a
+<dt id="distronames0">Zhvilluesit e shpërndarjes time e quajnë “Aksh 
Linux”; por kjo nuk tregon
+asgjë se prej çfarë përbëhet sistemi. Pse të mos e quanin si t’u 
pëlqente?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#distronames0">#distronames0</a>)</span></dt>
 <dd>
 Quajtja e një sistemi “Aksh Linux” nënkupton se është një lloj 
“Linux”-i dhe
@@ -979,7 +986,7 @@
 class="anchor-reference-id">(<a
 href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
 
-<dd><p>Kur përhapin informacione të gabuara duke ndryshuar “GNU” në 
“Linux”, dhe e
+<dd><p>Kur përhapin informacion të gabuar, duke ndryshuar “GNU” në 
“Linux” dhe e
 quajnë versionin e tyre “Aksh Linux”, është e drejtë që ta ndreqni
 informacionin e gabuar duke e quajtur “Aksh GNU/Linux”.</p></dd>
 
@@ -997,7 +1004,7 @@
 komercial; presim të fitojmë më tepër para nga emërtimi “Linux””. 
Me fjalë
 të tjera, asaj shoqërie nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë.
 <p>
-Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë
+Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por s’jemi nga ata që heqin 
dorë,
 meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa
 IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta
 ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë
@@ -1011,10 +1018,10 @@
 <dd>
 Praktika shumë e përhapur e shtimit të software-it jo të lirë te sistemi
 GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u mëson
-përdoruesve se software-i jo i lirë s’është problem, dhe se përdorimi i 
tij
+përdoruesve se software-i jo i lirë s’është problem dhe se përdorimi i 
tij
 është pjesë e frymës së “Linux”-it. Mjaft Grupe Përdoruesish 
“Linux” e kanë
 pjesë të misionit të tyre ndihmën ndaj përdoruesve, që këta të 
përdorin
-shtojca jo të lira, dhe madje edhe të ftojnë shitës për të bërë 
reklamë.
+shtojca jo të lira dhe madje edhe të ftojnë shitës për të bërë 
reklamë.
 Këta kanë birësuar qëllime të tilla si “ndihmën ndaj përdoruesve” 
të
 GNU/Linux-it (përfshi ndihmën për ata që të përdorin aplikacione dhe
 përudhës jo të lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit, qoftë 
edhe në
@@ -1078,7 +1085,7 @@
 <p>
 Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë si
 “GNU”, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe ta 
etiketonim
-“Linux”. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të veprojmë kështu.</p>
+“Linux”. Kjo s’ishte e drejtë dhe s’duam të veprojmë kështu.</p>
 </dd>
 
 <dt id="condemn">A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e 
Linux-it në
@@ -1097,18 +1104,18 @@
 <p>
 Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne.
 Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin
-GNU sepse qe “përdorues i Linux-it”. Çka na ra rëndë, ngaqë personat 
që
+GNU sepse qe “përdorues i Linux-it”. Gjë që na ra rëndë, ngaqë 
personat që
 kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë përgjithësisht donin të 
punonin
-me ne për t’i pasur ndryshimet të përfshira në projektin tonë. 
Megjithatë
+me ne për t’i pasur ndryshimet të përfshira në projektin tonë. 
Megjithatë,
 këta persona, që po zhvillonin një sistem i cili bazohej së pari në GNU,
 qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht të vetmit) që s’dëshironin të
 punonin me ne.</p>
 <p>
 Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e quanin një
-version të sistemit GNU “Linux”, dhe se ky ngatërrim po errësonte punën
-tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin “GNU/Linux” është 
përgjigjja
-jonë për këtë problem, dhe për probleme të tjera të shkaktuara nga 
emërtimi
-i shtrembër “Linux”.</p>
+version të sistemit GNU “Linux” dhe se ky ngatërrim po pengonte punën 
tonë.
+Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin “GNU/Linux” është përgjigja 
jonë për
+këtë problem dhe për probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i
+shtrembër “Linux”.</p>
 </dd>
 
 <dt id="wait">Pse pritët kaq gjatë përpara se t’u kërkonit njerëzve të 
përdorin emrin
@@ -1181,7 +1188,7 @@
 përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e GNU-së
 vijnë prej Unix-it. Emri “GNU”, që do të thotë “GNU’s Not 
Unix”, është një
 mënyrë gaztore për t’i dhënë hakën Unix-it për të, në vijim të 
një tradite
-hacker-ësh për shkurtime ripërsëritëse që zuri fill në vitet ’70.</p>
+hacker-ësh, për shkurtime ripërsëritëse, që zuri fill në vitet 
’70.</p>
 <p>
 Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, “TINT Is Not TECO”. Autori i 
TINT-it
 shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish ndërkohë mjaft të tillë, 
për
@@ -1235,9 +1242,9 @@
 <p>
 Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit e 
tij
 e quajnë “Debian GNU/NetBSD”, por “GNU/kernelofNetBSD” do të ishte 
më i
-saktë, ngaqë NetBSD është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk
-është një sistem BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë 
me
-sistemin GNU/Linux.</p>
+saktë, ngaqë NetBSD është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky 
s’është
+sistem BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin
+GNU/Linux.</p>
 </dd>
 
 <dt id="othersys">Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë 
që po xhiroj një
@@ -1248,8 +1255,8 @@
 <p>
 Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me “GNU/Linux”. Mjetet e 
GNU-së janë
 thjesht një pjesë e software-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e
-sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem operativ të
-plotë, i cili nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një 
rresht
+sistemit GNU dhe, nën ta prapë, do të kishit një tjetër sistem operativ 
të
+plotë, i cili s’do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një 
rresht
 kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux.</p>
 </dd>
 
@@ -1318,19 +1325,19 @@
 domethënien e synuar.
 <p>
 Publikut do t’i duket shumë e çuditshme të flitet për përdorim të 
Android-it
-si “përdorim të Linux-it”. Është si të bisedohet me dikë, dhe 
mandej të
+si “përdorim të Linux-it”. Është si të bisedohet me dikë dhe mandej 
të
 thuhet se biseduat me zorrët apo me sistemin e frymëmarrjes së atij 
personi.</p>
 <p>
-Publiku <em>do ta</em> kuptojë idenë e “të përdorurit të Linux-it” 
kur është
-vërtet GNU/Linux, përmes keqkuptimit të rëndomtë: duke e menduar krejt
-sitemin si “Linux”.</p>
+Publiku <em>do ta</em> kuptojë idenë e “të përdorurit të Linux-it”, 
kur
+është vërtet GNU/Linux, përmes keqkuptimit të rëndomtë: duke e menduar 
krejt
+sistemin si “Linux”.</p>
 <p>
 Përdorimi i Android-it dhe përdorimi i GNU/Linux-it janë tërësisht të
 ndryshëm, aq të ndryshëm sa lëvizja me automjet dhe lëvizja me një
 biçikletë. Fakti që dy të parët përmbajnë Linux është pa rëndësi 
për
 përdorimin e tyre, ashtu si fakti që një makinë dhe një biçikletë janë
-struktura metalike, nuk ndikon në përdorimin e këtyre të dyjave. Nëse 
doni
-të flisni mbi përdorimin e makinave dhe biçikleta, s’do të flisnit rreth
+struktura metalike nuk ndikon në përdorimin e këtyre të dyjave. Nëse doni
+të flisni mbi përdorimin e makinave dhe biçikletave, s’do të flisnit 
rreth
 “lëvizjeje me objekte metalike” &mdash; veç në bëfshi lojëra me 
lexuesit.
 Do të thoshit, “përdorim makinash dhe biçikletash”. Po njësoj, rruga e
 qëruar për të folur rreth përdorimit të GNU/Linux-it dhe Android-it 
është të
@@ -1386,12 +1393,14 @@
 class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e hedhjeve në qarkullim për
-Linux-in më të hershëm thonë, <a
+<p>Ai e pranoi këtë në ato fillime. <a
 
href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
-“Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> GNU dhe
+Shënimet më të hershme të hedhjeve në qarkullim për Linux-in</a> 
thoshin:</p>
+<blockquote><p>
+Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> GNU dhe
 gjenden nën <em>GNU copyleft</em>. Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes
-- për më tepër hollësi, pyetmëni mua (ose GNU-në)”</a>.</p>
+- për më tepër hollësi, pyetmëni mua (ose GNU-në).
+</p></blockquote>
 </dd>
 
 <dt id="finishhurd">Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në 
qarkullim sistemi GNU
@@ -1420,8 +1429,8 @@
 është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
“shoqëria”: çdo
 person, çdo ent, mund të vendosë cilin emër të përdorë. Nuk i bëni 
dot të
 tjerët të thonë “GNU/Linux”, por mund të vendosni ta quani sistemin
-“GNU/Linux” ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni të 
edukohen të
-tjerët.</p>
+“GNU/Linux” ju vetë&mdash;dhee duke bërë kështu, do të ndihmoni të 
edukohen
+të tjerët.</p>
 </dd>
 
 <dt id="whatgood">Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj 
sa para bën, edhe
@@ -1446,15 +1455,15 @@
 
 <dd>
 Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë
-mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme
-sa emërtimi e sistemit “GNU/Linux”, dhe ua harxhon kohën në mënyrë të
+mundimin tuaj, por kjo s’është metoda më e mirë. S’është aq e 
efektshme sa
+emërtimi e sistemit “GNU/Linux” dhe jua harxhon kohën në mënyrë të
 paefektshme.
 <p>
-Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar, dhe me siguri nuk ka 
për
+Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar dhe me siguri nuk ka 
për
 t’u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t’i 
vënë
-veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës së
+veshin dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës së
 sistemit. Por si zor t’ua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen
-fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë “Linux”. Pa e dashur 
vërtet, do
+fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë “Linux”. Pa dashur vërtet, 
do
 të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të pasaktë.</p>
 <p>
 Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të shkruash
@@ -1521,8 +1530,8 @@
 
 <dd>
 <p>
-Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin
-“GNU/Linux”, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj.</p>
+Do të qe gabim të detyrohen dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin
+“GNU/Linux” dhe ju kërkojmë të bëni njësoj.</p>
 </dd>
 
 <dt id="whynotsue">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
“Linux”? <span
@@ -1609,7 +1618,7 @@
 <p>
 Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë 
“GNU/Linux” përfshin
 “Linux”, do ta kuptojnë se për çfarë po flisni. Nëse me raste shtoni
-“(referuar shpesh si “Linux”)”, do ta kuptojnë.</p>
+“(referuar shpesh gabimisht si “Linux”)”, do ta kuptojnë.</p>
 </dd>
 
 <dt id="winning">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e 
leverdishme apo se kush po
@@ -1706,7 +1715,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/09/07 12:03:48 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  5 Sep 2021 12:01:36 -0000    
1.43
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  26 Nov 2021 17:31:34 -0000   
1.44
@@ -3,6 +3,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në - 
Projekti GNU -
@@ -10,6 +12,9 @@
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për&nbsp; 
GNU-në</h2>
 
@@ -36,13 +41,13 @@
 GNU-ja.</p>
 
 <p>Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;burimit të
-hapur&rdquo;</a> priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet
-e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet mbi GNU-në 
dhe
-software-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo
-ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi
-GNU-në (në faktin që është vepër e një fushate për liri dhe 
bashkësi), nëse
-e di se është përdorues i sistemit GNU.</p>
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">“burimit të 
hapët”</a>
+priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet e lirisë së
+përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet mbi GNU-në dhe 
software-in
+e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi 
ka
+më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi GNU-në (në 
faktin që
+është vepër e një fushate për liri dhe bashkësi), nëse e di se është
+përdorues i sistemit GNU.</p>
 
 <p>Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit “GNU/Linux” përhap
 ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam sistemin
@@ -60,7 +65,6 @@
 <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Pse GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux-in dhe Sistemin GNU</a>.
 </p>
-<hr class="no-display" />
 </div>
 </div>
 
@@ -138,7 +142,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/09/05 12:01:36 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/manifesto.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/manifesto.sq.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- gnu/manifesto.sq.html    25 Jul 2020 14:00:59 -0000   1.35
+++ gnu/manifesto.sq.html    26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.36
@@ -1,19 +1,32 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/manifesto.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Manifesti i GNU-së - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a.ftn { font-size: .94em; }
+-->
+</style>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Manifesti i GNU-së</h2>
+<div class="thin"></div>
 
+<div class="introduction">
 <p> Manifesti i GNU-së (që jepet më poshtë) u shkrua nga <a
-href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> më 1985 për të kërkuar
-pjesëmarrje dhe mbështetje në zhvillimin e sistemit operativ GNU. Një 
pjesë
-e tekstit u mor prej njoftimit fillestar të 1983-shit. Gjatë 1987-s, u
+href="https://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> më 1985-n, për të
+kërkuar përkrahje në zhvillimin e sistemit operativ GNU. Një pjesë e
+tekstit u mor prej njoftimit fillestar të 1983-shit. Gjatë 1987-s, u
 përditësua pakëz, për ta mbajtur në një hap me zhvillimet; që 
atëherë, duket
 se më e mira është të lihet i pandryshuar.</p>
 
@@ -24,24 +37,26 @@
 <p>Nëse dëshironi të instaloni sistemin GNU/Linux, ju këshillojmë të 
përdorni
 një nga <a href="/distros">shpërndarjet GNU/Linux 100% software i Lirë</a>.
 Rreth se si të jepni ndihmesë, shihni <a
-href="/help/help.html">http://www.gnu.org/help</a>.</p>
+href="/help/help.html">gnu.org/help</a>.</p>
 
 <p>Projekti GNU është pjesë e Lëvizjes për Software të Lirë, një 
fushatë mbi <a
 href="/philosophy/free-sw.html">lirinë e përdoruesve të software-it</a>.
 Është gabim të përshoqërohet GNU-ja me termin &ldquo;burim i
-hapur&rdquo;&mdash;ky term u sajua më 1998-n nga njerëz që s’pajtoheshin 
me
+hapët&rdquo;&mdash;ky term u sajua më 1998-n nga njerëz që s’pajtoheshin 
me
 vlerat etike të Lëvizjes për Software të Lirë. E përdorin për të 
promovuar
 një <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">trajtim të
 pamoral</a> të së njëjtës fushë.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3 id="whats-gnu">Ç’është GNU-ja? Gnu-ja Nuk Është Unix!</h3>
 
 <p>
  GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një 
sistemi të
 plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap
-lirisht te cilido që mund ta përdorë. <a href="#f1">(1)</a> Po më 
ndihmojnë
-disa vullnetarë të tjerë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje 
na
-janë shumë të nevojshme.</p>
+lirisht te cilido që mund ta përdorë&#8239;<a class="ftn"
+href="#f1">[1]</a>. Po më ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. Kontribute 
në
+kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme.</p>
 
 <p>
  Deri sot kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim urdhrash 
për
@@ -100,10 +115,10 @@
 <p>
  Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në nder, 
kam
 vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme software-i të lirë që të 
mund
-të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që nuk
-është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen nga laboratori AI që t’i heq 
MIT-it
-çfarëdo justifikimi ligjor për të më ndaluar ta jap GNU-në falas.<a
-href="#f2a">(2)</a></p>
+të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që
+s’është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen nga laboratori AI që t’i heq 
MIT-it
+çfarëdo justifikimi ligjor për të më ndaluar ta jap GNU-në falas&#8239;<a
+class="ftn" href="#f2a">[2]</a>.</p>
 
 <h3 id="compatible">Pse GNU-ja Do Të Jetë i Përputhshëm me Unix-in</h3>
 
@@ -152,7 +167,7 @@
 
 <h3 id="contribute">Si Mund të Kontribuoni</h3>
 
-<blockquote>
+<div class="comment">
 <p>
 (Sot, për punë software-i me të cilat mund të merreni, shihni <a
 href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";>listën e Projekteve me
@@ -162,7 +177,7 @@
 rrugë të tjera ndihmese, shihni <a href="/help/help.html">udhërrëfyesin se
 si të ndihmoni për sistemin operativ GNU</a>.)
 </p>
-</blockquote>
+</div>
 
 <p>
  U kërkoj prodhuesve të kompjuterave dhurime në formë makinash apo 
paraje. U
@@ -204,8 +219,8 @@
 
 <p>
  Pasi GNU-ja të jetë shkruar, gjithkush do të jetë në gjendje të ketë
-<em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin.<a
-href="#f2">(3)</a></p>
+<em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin&#8239;<a
+class="ftn" href="#f2">[3]</a>.</p>
 
 <p>
  Kjo do të thotë shumë më tepër se sa kursimi për këdo i parave sa 
çmimi i
@@ -255,19 +270,20 @@
 
 <h3 id="rebutted-objections">Disa Kundërshtime ndaj Synimeve të GNU-së Që 
Hidhen Poshtë Lehtë</h3>
 
-<p id="support">
+<dl>
+<dt id="support">
 <strong>&ldquo;S’ka për ta përdorur kush, po qe se është i lirë, ngaqë 
kjo
-do të thotë se nuk mund të kenë shpresa për 
asistencë.&rdquo;</strong></p>
+do të thotë se nuk mund të kenë shpresa për 
asistencë.&rdquo;</strong></dt>
 
-<p>
+<dt>
 <strong>&ldquo;Duhet të zbatoni njëfarë çmimi për programin që të 
mbuloni
-dhënie asistence.&rdquo;</strong></p>
-
+dhënie asistence.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Nëse njerëzit më mirë do të paguanin për GNU-në plus shërbim, se sa 
të
 merrnin GNU-në falas pa shërbim, një shoqëri që do të ofronte thjesht
-shërbim për njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte me 
leverdi.<a
-href="#f3">(4)</a></p>
+shërbim për njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte me
+leverdi&#8239;<a class="ftn" href="#f3">[4]</a>.</p>
 
 <p>
  Duhet të bëjmë dallimin mes asistencës në trajtën e punës me 
programim të
@@ -301,15 +317,15 @@
 veçantë. Ndërkohë, ata prej nesh, që nuk kanë nevojë për shërbimin, 
do të
 jenë në gjendje të përdorin programin pa qenë në gjendje të paguajnë 
për
 shërbimin.</p>
+</dd>
 
-<p id="advertising">
+<dt id="advertising">
 <strong>&ldquo;Pa reklamë, nuk mund të mbërrini te shumë njerëz, dhe duhet
-të vini një çmim për programin që ta bëni të mundur 
këtë.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
+të vini një çmim për programin që ta bëni të mundur 
këtë.&rdquo;</strong></dt>
+<dt>
 <strong>&ldquo;Nuk ka vlerë reklama për një program që njerëzit mund ta
-marrin falas.&rdquo;</strong></p>
-
+marrin falas.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Ka forma të ndryshme reklame falas, ose shumë të lirë, që mund të
 përdoreshin për të njoftuar përdorues kompjuterash mbi diçka si GNU-ja. 
Por
@@ -324,12 +340,14 @@
  Nga ana tjetër, nëse mjaft njerëz e marrin GNU-në nga miq të tyre, dhe
 shoqëri të tilla nuk kanë sukses, kjo do të tregonte që reklama nuk do 
të qe
 vërtet e nevojshme për përhapjen e GNU-së. Pse mbrojtësit e tregut të 
lirë
-nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?<a href="#f4">(5)</a></p>
+nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?&#8239;<a class="ftn"
+href="#f4">[5]</a></p>
+</dd>
 
-<p id="competitive">
+<dt id="competitive">
 <strong>&ldquo;Shoqëria ime ka nevojë për një sistem operativ pronësor 
që të
-ketë një shans në konkurrencë.&rdquo;</strong></p>
-
+ketë një shans në konkurrencë.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  GNU-ja do ta heqë software-in e sistemeve operativë nga lëmi i
 konkurrencës. Nuk do të jeni në gjendje të keni një shans në këtë 
zonë, por
@@ -343,24 +361,26 @@
 
 <p>
  Do të doja ta shihja zhvillimin e GNU-së të mbështetur përmes 
dhurimesh nga
-plot prodhues dhe përdorues, duke ulur kështu kostot për të dy palët.<a
-href="#f5">(6)</a></p>
+plot prodhues dhe përdorues, duke ulur kështu kostot për të dy
+palët&#8239;<a class="ftn" href="#f5">[6]</a>.</p>
+</dd>
 
-<p id="deserve">
+<dt id="deserve">
 <strong>&ldquo;A nuk e meritojnë programuesit një shpërblim për 
krijimtarinë
-e tyre?&rdquo;</strong></p>
-
+e tyre?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Po qe se ka diçka që meriton shpërblim, është kontributi shoqëror.
 Krijimtaria mund të jetë kontribut shoqëror, por vetëm atëherë kur 
shoqëria
 është e lirë të përdorë përfundimet e saj. Nëse programuesit 
meritojnë të
 shpërblehen, kur krijojnë programe risore, sipas të njëjtit kut meritojnë 
të
 ndëshkohen, në rast se kufizojnë përdorimin e këtyre programeve.</p>
+</dd>
 
-<p id="reward">
+<dt id="reward">
 <strong>&ldquo;A s’do të duhej që një programues të ishte në gjendje të
-kërkonte një shpërblim për krijimtarinë e tij?&rdquo;</strong></p>
-
+kërkonte një shpërblim për krijimtarinë e tij?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  S’ka asgjë të keqe të duash pagesë për punën, ose të kërkosh të 
shtosh të
 ardhurat, për sa kohë që dikush nuk përdor mjete që janë shkatërruese. 
Por
@@ -382,10 +402,11 @@
 qe se secili vë mënjanë informacion, më duhet ta shoh si rrugë të gabuar 
për
 ta ndjekur. Më troç, dëshira e dikujt për t’u shpërblyer për 
krijimtarinë
 nuk përligj lënies e botës pa këtë krijimtari ose një pjesë të saj.</p>
+</dd>
 
-<p id="starve">
-<strong>&ldquo;A nuk do të vdesin urie programuesit?&rdquo;</strong></p>
-
+<dt id="starve">
+<strong>&ldquo;A nuk do të vdesin urie programuesit?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Mund të përgjigjesha se askush nuk është bërë programues me zor. 
Shumica
 jonë nuk ia dalin dot të nxjerrin një dyshkë duke ndenjur në rrugë e duke
@@ -405,10 +426,11 @@
 
 <p>
  Kufizimi i kopjimit nuk është baza e vetme për biznes me software-in. 
Është
-baza më e zakonshme<a href="#f8">(7)</a>, sepse sjell më shumë para. Po të
-qe e ndaluar, ose e papranuar nga klientët, biznesi i software-it do të
-kalonte mbi baza të tjera organizimi, të cilat tani përdoren më pak.
-Gjithmonë ka shumë mënyra për organizimin e çfarëdo lloji biznesi.</p>
+baza më e zakonshme&#8239;<a class="ftn" href="#f8">[7]</a>, sepse sjell më
+shumë para. Po të qe e ndaluar, ose e papranuar nga klientët, biznesi i
+software-it do të kalonte mbi baza të tjera organizimi, të cilat tani
+përdoren më pak. Gjithmonë ka shumë mënyra për organizimin e çfarëdo 
lloji
+biznesi.</p>
 
 <p>
  Ka gjasa që programimi, mbi bazën e re, nuk do të jetë kaq fitimprurës 
sa
@@ -416,11 +438,12 @@
 që nëpunësit e shitjeve marrin rrogat që marrin sot. Sikur të ndodhte
 kështu me programuesit, as këtu nuk do të kishte padrejtësi. (Praktikisht
 do të fitonin prapë shumë më tepër se aq.)</p>
+</dd>
 
-<p id="right-to-control">
+<dt id="right-to-control">
 <strong>&ldquo;A nuk kanë njerëzit të drejtën të kontrollojnë se si 
përdoret
-krijimtaria e tyre?&rdquo;</strong></p>
-
+krijimtaria e tyre?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
 &ldquo;Kontrolli mbi përdorimin e ideve të dikujt&rdquo; vërtet përbën
 kontroll mbi jetën e të tjerëve; dhe zakonisht përdoret për t’ua bërë 
jetën
@@ -428,10 +451,10 @@
 
 <p>
  Njerëzit që kanë studiuar me kujdes çështjen e të drejtave të 
pronësisë
-intelektuale<a href="#f6">(8)</a> (juristët, fjala vjen) thonë se nuk ka të
-drejta qenësore për pronësi intelektuale. Llojet e të drejtave të 
supozuara
-mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, kanë qenë krijuar nga akte të
-veçanta ligjvënieje, për qëllime të veçanta.</p>
+intelektuale&#8239;<a class="ftn" href="#f6">[8]</a> (juristët, fjala vjen)
+thonë se nuk ka të drejta qenësore për pronësi intelektuale. Llojet e të
+drejtave të supozuara mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, kanë 
qenë
+krijuar nga akte të veçanta ligjvënieje, për qëllime të veçanta.</p>
 
 <p>
  Për shembull, sistemi i patentave u vendos për të nxitur shpikësit të
@@ -470,10 +493,11 @@
 i cili bën të detyrueshme një të drejtë kopjimi, e dëmton shoqërinë si 
të
 tërë, qoftë materialisht, qoftë shpirtërisht; një situatë në të 
cilën një
 person nuk duhej të bënte kështu, pavarësisht se e lejon a jo ligji.</p>
+</dd>
 
-<p id="competition">
-<strong>&ldquo;Konkurrenca i bën gjërat të bëhen më 
mirë.&rdquo;</strong></p>
-
+<dt id="competition">
+<strong>&ldquo;Konkurrenca i bën gjërat të bëhen më 
mirë.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Thelbi i konkurrencës është gara: duke shpërblyer fituesin, nxisim 
këdo të
 rendë më shpejt. Kur kapitalizmi vërtet funksionon në këtë mënyrë, e 
bën
@@ -490,11 +514,12 @@
 se është kundër sherreve; thjesht i sistemon ato (&ldquo;Për çdo dhjetë
 metra vrap, mund të godisni një herë&rdquo;). Në të vërtetë ai duhej 
t’i
 ndante, dhe të dënonte vrapuesit edhe nëse vetëm provonin të ziheshin.</p>
+</dd>
 
-<p id="stop-programming">
+<dt id="stop-programming">
 <strong>&ldquo;A nuk do të reshtë kushdo së programuari, pa një nxitje
-monetare?&rdquo;</strong></p>
-
+monetare?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Në fakt, mjaft vetë do të programojnë pa as edhe një nxitje monetare.
 Programimi ushtron një tërheqje të papërballueshme për disa njerëz,
@@ -525,20 +550,22 @@
 ndërkohë, do të mësohen ta presin këtë e ta kërkojnë. Entet ku 
paguhet pak
 dalin dobët në konkurrencë me ato ku paguhet shumë, por nuk ka arsye të
 dalin keq, nëse ato ku paguhet shumë nxirren jashtë loje.</p>
+</dd>
 
-<p id="desperate">
+<dt id="desperate">
 <strong>&ldquo;Programuesit na duhen se s’bën. Nëse ata kërkojnë që të
-reshtim së ndihmuari fqinjët tanë, duhet të bindemi.&rdquo;</strong></p>
-
+reshtim së ndihmuari fqinjët tanë, duhet të bindemi.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Nuk jeni kurrë kaq të pashpresë sa t’ju duhet t’i bindeni kërkesës 
së këtij
 lloji. Mos harroni: miliona për mbrojtjen, por as edhe një dysh për
 tribute!</p>
+</dd>
 
-<p id="living">
+<dt id="living">
 <strong>&ldquo;Programuesit duhet të nxjerrin shpenzimet e jetesës në një
-farë mënyre.&rdquo;</strong></p>
-
+farë mënyre.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Parë në perspektivë afatshkurtër, kjo është e vërtetë. 
Megjithatë, ka plot
 mënyra me të cilat programuesit mund të fitonin të ardhurat për jetesën 
pa u
@@ -556,10 +583,10 @@
 shërbime të mirëmbajtjes me pagesë.</p>
 
 <p>
-  Njerëzit me ide të reja mund t’i shpërndanin programet si "freeware"<a
-href="#f7">(9)</a>, duke kërkuar dhurime nga përdorues të kënaqur, ose duke
-shitur shërbime asistence. Kam takuar persona që punojnë me sukses në 
këtë
-mënyrë.</p>
+  Njerëzit me ide të reja mund t’i shpërndanin programet si
+"freeware"&#8239;<a class="ftn" href="#f7">[9]</a>, duke kërkuar dhurime nga
+përdorues të kënaqur, ose duke shitur shërbime asistence. Kam takuar
+persona që punojnë me sukses në këtë mënyrë.</p>
 
 <p>
  Përdoruesit me nevoja të përafërta mund të krijojnë grupe 
përdoruesish, dhe
@@ -595,6 +622,10 @@
 <li>Përdoruesve që u intereson se në cilët projekte shpenzohet paraja e 
tyre,
 mund ta zgjedhin vetë këtë.</li>
 </ul>
+</dd>
+</dl>
+<div class="column-limit"></div>
+
 <p>
  Parë në perspektivë, t’i bësh programet të lirë është një hap 
më tej drejt
 botës post-skarcitet, në të cilën askujt nuk do t’i duhet të punojë 
shumë,
@@ -613,9 +644,9 @@
 t’i zvogëlojë mjaft këto rrjedhje në fushën e prodhimit të
 software-it. Duhet ta bëjmë këtë, me qëllim që përfitimet teknike në
 prodhimtari të pasqyrohen si më pak punë për ne.</p>
+<div class="column-limit"></div>
 
-
-<h3 id="footnotes">Poshtëshënime</h3>
+<h3 id="footnotes" class="footnote">Poshtëshënime</h3>
 
 <!-- The anchors do not match the actual footnote numbers because of
   revisions over time. And if a new footnote is added, the references
@@ -644,16 +675,16 @@
 Që të Ngatërrojnë</q></a>.</li>
 
 <li id="f2">Ky është një vend tjetër ku nuk arrita të bëj me kujdes 
dallimin mes dy
-domethënieve të ndryshme të &ldquo;së lirës&rdquo;. Pohimi, ashtu si 
është,
-nuk është i rremë&mdash;mund të merrni kopje të software-it GNU pa 
pagesë,
-prej miqve apo nga rrjeti. Por ta shpie mendjen te ideja e gabuar.</li>
+domethënieve të ndryshme të “së lirës”. Pohimi, ashtu si është, 
nuk është i
+rremë&mdash;mund të merrni kopje të software-it GNU pa pagesë, prej miqve
+apo nga rrjeti. Por ta shpie mendjen te ideja e gabuar.</li>
 
 <li id="f3">Ekzistojnë disa shoqëri të tilla.</li>
 
 <li id="f4">Free Software Foundation për 10 vjet e grumbulloi shumicën e 
fondeve të veta
 nga shërbimi i vet i shpërndarjeve, edhe pse është më tepër një 
bamirësi, se
 sa një shoqëri. Që të përkrahni veprën e tij, mund të <a
-href="/order/order.html">porosisni gjëra prej FSF-së</a>.
+href="https://shop.fsf.org/";>porosisni gjëra prej FSF-së</a>.
 </li>
 
 <li id="f5">Një grup shoqërish kompjuteri mblodhën fonde diku aty nga 1991 
në mbështetje
@@ -669,26 +700,26 @@
 botën e software-it të lirë.</li>
 
 <li id="f6">Gjatë viteve ’80 nuk e pata kuptuar se sa ngatërruese qe të 
flitej mbi
-&ldquo;çështjen&rdquo; e &ldquo;pronësisë intelektuale&rdquo;. Ky term
-është pa dyshim i paragjykuar; më i hollë është fakti që ai mbledh në 
një
-thes ligje krejt të ndryshëm njëri nga tjetri, që merren me çështje fare 
të
-ndryshme. Sot i ftoj me forcë njerëzit ta hedhin tej termin &ldquo;pronësi
-intelektuale&rdquo; krejtësisht; më e pakta që bën është që i shpie të
-tjerët të hamendësojnë që këto ligje formojnë një bllok koherent. 
Rruga për
-të qenë të kthjellët është të diskutohet veçmas për patenta, të 
drejta
-kopjimi, dhe shenja tregtare. Shihni <a
-href="/philosophy/not-ipr.html">shpjegimin e mëtejshëm</a> se si ky term
-përhap ngatërresë dhe njëanshmëri.</li>
-
-<li id="f7">Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes 
&ldquo;<em>software</em>-it të
-lirë&rdquo; dhe &ldquo;freeware&rdquo;-it. Termi &ldquo;freeware&rdquo; do
-të thotë <em>software</em> që jeni i lirë ta rishpërndani, por zakonisht 
nuk
-jeni i lirë ta studioni dhe ndryshoni kodin burim, ndaj shumica e tyre nuk
-janë <em>software</em> i lirë. Për më tepër shpjegime, shihni <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware"> <q>faqen e Fjalëve dhe
-Togfjalëshave Ngatërrues</q></a>.</li>
+“çështjen” e “pronësisë intelektuale”. Ky term është pa dyshim i
+paragjykuar; më i hollë është fakti që ai mbledh në një thes ligje 
krejt të
+ndryshëm njëri nga tjetri, që merren me çështje fare të ndryshme. Sot i
+ftoj me forcë njerëzit ta hedhin tej termin “pronësi intelektuale”
+krejtësisht; më e pakta që bën është se i shpie të tjerët të 
hamendësojnë që
+këto ligje formojnë një bllok koherent. Rruga për të qenë të kthjellët
+është të diskutohet veçmas për patenta, të drejta kopjimi, apo shenja
+tregtare. Shihni <a href="/philosophy/not-ipr.html">shpjegimin e
+mëtejshëm</a> se si ky term përhap ngatërresë dhe njëanshmëri.</li>
+
+<li id="f7">Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes “<em>software</em>-it 
të lirë” dhe
+“freeware”-it. Termi “freeware” do të thotë <em>software</em> që 
jeni i
+lirë ta rishpërndani, por zakonisht nuk jeni i lirë ta studioni dhe
+ndryshoni kodin burim, ndaj shumica e tyre nuk janë <em>software</em> i
+lirë. Për më tepër shpjegime, shihni “<a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware"> Fjalë dhe Togfjalësha
+Ngatërrues</a>”.</li>
 
 </ol>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -698,7 +729,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -719,7 +750,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -749,8 +780,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
-2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015,
+2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>
 Cilitdo i akordohet leja të bëjë ose të shpërndajë kopje fjalë për 
fjalë të
@@ -771,11 +802,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/07/25 14:00:59 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html   7 Sep 2021 12:03:50 -0000    1.38
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html   26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.39
@@ -1,19 +1,26 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>GNU/Linux FAQ
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>GNU/Linux FAQ</h2>
 
 <address class="byline">by Richard Stallman</address>
 
+<div class="introduction">
 <p>
 When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a
-system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions.
+system that many others call just &ldquo;Linux,&rdquo; they ask many questions.
 Here are common questions, and our answers.</p>
+</div>
 
 <div class="toc">
 <hr class="no-display" />
@@ -110,8 +117,8 @@
 
 <li><a href="#trademarkfee">I would have to pay a
   fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and
-  that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it
-  wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to
+  that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; Is it
+  wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux,&rdquo; to
   save the fee?</a></li>
 
 <li><a href="#many">Many other projects contributed to the
@@ -149,7 +156,7 @@
 rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
 
 <li><a href="#distronames0">My distro's developers call it
-  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about
+  &ldquo;Foobar Linux,&rdquo; but that doesn't say anything about
   what the system consists of. Why shouldn't they call it whatever
   they like?</a></li>
 
@@ -261,14 +268,14 @@
 
 <li><a href="#deserve">Since you failed to put
   something in the GNU GPL to require people to call the system
-  &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you
+  &ldquo;GNU,&rdquo; you deserve what happened; why are you
   complaining now?</a></li>
 
 <li><a href="#contradict">Wouldn't you be better off
   not contradicting what so many people believe?</a></li>
 
 <li><a href="#somanyright">Since many people call it
-  &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
+  &ldquo;Linux,&rdquo; doesn't that make it right?</a></li>
 
 <li><a href="#knownname">Isn't it better to call the
   system by the name most users already know?</a></li>
@@ -357,7 +364,7 @@
 the system's history was such as to fit that name. For
 instance, they often believe its development was started by Linus
 Torvalds in 1991. This false picture tends to reinforce the idea
-that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+that the system should be called &ldquo;Linux.&rdquo;</p>
 <p>
 Many of the questions in this file represent people's attempts to
 justify the name they are accustomed to using.</p>
@@ -368,14 +375,14 @@
 <dd>
 Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When
 you're referring specifically to the kernel, you should call it
-&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose.
+&ldquo;Linux,&rdquo; the name its developer chose.
 <p>
-When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence
+When people call the whole system &ldquo;Linux,&rdquo; as a consequence
 they call the whole system by the same name as the kernel.
 This causes many kinds of confusion, because only experts can tell
 whether a statement is about the kernel or the whole system.
-By calling the whole system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel
-&ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the ambiguity.</p>
+By calling the whole system &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and calling the kernel
+&ldquo;Linux,&rdquo; you avoid the ambiguity.</p>
 </dd>
 
 <dt id="linuxalone">Would Linux have
@@ -405,7 +412,7 @@
   community if you did not divide people with this request? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#divide">#divide</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing people. 
 We
+When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; we are not dividing people. 
 We
 are asking them to give the GNU Project credit for the GNU operating
 system. This does not criticize anyone or push anyone away.
 <p>
@@ -433,7 +440,7 @@
 The disagreement over values partially aligns with the amount of
 attention people pay to the GNU Project's role in our community.
 People who value freedom are more likely to call the system
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and people who learn that the system is 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; are
+&ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and people who learn that the system is 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; are
 more likely to pay attention to our philosophical arguments for
 freedom and community (which is why the choice of name for the system
 makes a real difference for society). However, the disagreement would
@@ -461,7 +468,7 @@
 
 <dd>Experience shows that the system's users, and the computer-using
 public in general, often know nothing about the GNU system. Most
-articles about the system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the 
ideals
+articles about the system do not mention the name &ldquo;GNU,&rdquo; or the 
ideals
 that GNU stands for. <a
 href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who Have Never
 Heard of GNU</a> explains further.
@@ -469,7 +476,7 @@
 The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they
 know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong
 idea of what GNU is. For instance, many think it is a collection
-of <a href="#tools">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools.</p>
+of &ldquo;<a href="#tools">tools</a>,&rdquo; or a project to develop tools.</p>
 <p>
 The wording of this question, which is typical, illustrates another
 common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing
@@ -485,8 +492,8 @@
 <p>
 If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others.
 Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is
-&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that
-it was intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell
+&ldquo;Linux,&rdquo; that it was started by Linus Torvalds, and that
+it was intended to be &ldquo;open source.&rdquo; If you don't tell
 them, who will?</p>
 </dd>
 
@@ -515,10 +522,10 @@
 People who think that Linux is an entire operating system, if they
 hear about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They
 may think that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they
-say &ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became
+say &ldquo;programming tools,&rdquo; since some of our programming tools became
 popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating
 system is hard to fit into a conceptual framework in which that
-operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;.
+operating system is labeled &ldquo;Linux.&rdquo;
 <p>
 The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the project
 to develop the GNU system. (See <a
@@ -547,7 +554,7 @@
 programs.</p>
 <p>
 To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; to
-mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. The
+mean &ldquo;kernel.&rdquo; Both uses of the term go back many years. The
 use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is found in 
a number of
 textbooks on system design, going back to the 80s. At the same time,
 in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was understood to include 
all
@@ -558,12 +565,12 @@
 Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating system&rdquo;
 they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense we use: they 
mean
 the whole collection of programs. If that's what you are referring
-to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the kernel, then
+to, please call it &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; If you mean just the kernel, then
 &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to
 avoid ambiguity about which body of software you mean.</p>
 <p>
 If you prefer to use some other term such as &ldquo;system distribution&rdquo; 
for
-the entire collection of programs, instead of &ldquo;operating system&rdquo;,
+the entire collection of programs, instead of &ldquo;operating system,&rdquo;
 that's fine. Then you would talk about GNU/Linux system
 distributions.</p>
 </dd>
@@ -615,8 +622,8 @@
 <dd>
 The people who argue that way for calling the system
 &ldquo;Linux&rdquo; are using a double standard. An operating system
-requires compilers, editors, window systems, libraries, and much more
-&mdash; hundreds of programs, even to match what BSD systems included
+requires compilers, editors, window systems, libraries, and much
+more&mdash;hundreds of programs, even to match what BSD systems included
 in 1983. Since Torvalds didn't develop any of those, how can the
 system be &ldquo;Linux&rdquo;?
 
@@ -637,7 +644,7 @@
 <dd>
 Many <a href="/distros/distros.html"> packaged and installable
 versions of GNU</a> are available. None of them is called simply
-&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they basically are.
+&ldquo;GNU,&rdquo; but GNU is what they basically are.
 
 <p>
 We expected to release the GNU system packaged for installation, but
@@ -664,7 +671,7 @@
 
 <p>
 We never took the last step of packaging GNU under the name
-&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is.
+&ldquo;GNU,&rdquo; but that doesn't alter what kind of thing GNU is.
 GNU is an operating system.</p>
 </dd>
 
@@ -674,11 +681,11 @@
 
 <dd>
 That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other
-than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating system 
is
+than the misuse of the name &ldquo;Linux.&rdquo; Normally an operating system 
is
 developed as a single unified project, and the developers choose a
 name for the system as a whole. The kernel usually does not have a
 name of its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of 
such-and-such&rdquo; or
-&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;.
+&ldquo;the such-and-such kernel.&rdquo;
 <p>
 Because those two constructions are used synonymously, the expression
 &ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel
@@ -703,11 +710,11 @@
   How about recommending a shorter name? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#long">#long</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words 
&ldquo;GNU&rdquo;
-and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. People accept 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx,&rdquo; which combines the words 
&ldquo;GNU&rdquo;
+and &ldquo;Linux.&rdquo; The reaction was very bad. People accept 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
 much better.
 <p>
-The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but
+The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU,&rdquo; but
 we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href="#justgnu"> for the reasons
 given below</a>.</p>
 </dd>
@@ -732,7 +739,7 @@
   <span class="anchor-reference-id">(<a href="#long2">#long2</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you
+<p>It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/.&rdquo; If you
 appreciate the system that we developed, can't you take one second
 to recognize our work?</p>
 </dd>
@@ -783,25 +790,25 @@
 honorably and openly, rather than by trying to cut him out of the
 credit for his contribution to the system.</li>
 <li>
-Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they
+Since many people know of the system as &ldquo;Linux,&rdquo; if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they
 may simply not recognize we're talking about the same system. If we
-say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what they have heard
+say &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; they can make a connection to what they have heard
 about.</li>
 </ul>
 </dd>
 
 <dt id="trademarkfee">I would have
   to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and 
that
-  would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use 
&ldquo;GNU&rdquo;
-  without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
+  would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; Is it wrong if I use 
&ldquo;GNU&rdquo;
+  without &ldquo;Linux,&rdquo; to save the fee? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
 <dd>
 There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, 
that's
 what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit
 as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing
 so.
 <p>
-So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid 
paying
-the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you.</p>
+So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU,&rdquo; to avoid 
paying
+the fee for calling it &ldquo;Linux,&rdquo; we won't criticize you.</p>
 </dd>
 
 <dt id="many">Many other projects contributed to
@@ -831,7 +838,7 @@
 <p>
 Different threshold levels would lead to different choices of name for
 the system. But one name that cannot result from concerns of fairness
-and giving credit, not for any possible threshold level, is 
&ldquo;Linux&rdquo;.
+and giving credit, not for any possible threshold level, is 
&ldquo;Linux.&rdquo;
 It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution
 (Linux) while omitting the principal contribution (GNU).</p>
 </dd>
@@ -845,7 +852,7 @@
 systemd is a fairly important component, but not as important as the
 kernel (Linux), nor as important as the basis of the system as a whole
 (GNU). However, if you want to emphasize the presence of systemd
-by calling the system &ldquo;GNU/systemd/Linux&rdquo;, there is nothing
+by calling the system &ldquo;GNU/systemd/Linux,&rdquo; there is nothing
 wrong with doing so.</p>
 </dd>
 
@@ -870,7 +877,7 @@
 In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the
 &ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution.
 Linux made up 1.5%. So the same argument would apply even more
-strongly to calling it &ldquo;Linux&rdquo;.
+strongly to calling it &ldquo;Linux.&rdquo;
 
 <p>
 GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an
@@ -907,7 +914,7 @@
 
 <dd>
 Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; the
-word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean either 
&ldquo;GNU's version of
+word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux.&rdquo; This can mean either 
&ldquo;GNU's version of
 Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU package.&rdquo; Neither of those 
meanings
 fits the situation at hand.
 <p>
@@ -920,20 +927,20 @@
 The free GNU/Linux distros do have
 a <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre";>separate version of
 Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; version contains nonfree
-firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project,
+firmware &ldquo;blobs.&rdquo; If this were part of the GNU Project,
 it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want
 to call it that, because it would be too confusing.</p>
 <p>
 We're talking about a version of GNU, the operating system,
 distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the
 situation because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of
-&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU
-and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+&ldquo;Input/Output.&rdquo;) This system is the combination of GNU
+and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux.&rdquo;</p>
 <p>
-There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you
+There are other ways to express &ldquo;combination.&rdquo; If you
 think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a
-hyphen is clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes
-say &ldquo;GNU con Linux&rdquo;.</p>
+hyphen is clear: &ldquo;GNU-Linux.&rdquo; In Spanish, we sometimes
+say &ldquo;GNU con Linux.&rdquo;</p>
 </dd>
 
 <dt id="pronounce">How is the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
@@ -952,7 +959,7 @@
 <dd>
 <p>
 Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU
-Emacs&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Emacs&rdquo;.
+Emacs&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Emacs.&rdquo;
 That is the right way to describe a program called Emacs which is a
 GNU package.</p>
 <p>
@@ -973,13 +980,13 @@
 In addition, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; fits the fact that Linux is the
 lowest level of the system and GNU fills technically higher levels.</p>
 <p>
-However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a 
lot
+However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU,&rdquo; that is a 
lot
 better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and
 make it seem that the whole system is Linux.</p>
 </dd>
 
 <dt id="distronames0">My distro's developers call it
-  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about
+  &ldquo;Foobar Linux,&rdquo; but that doesn't say anything about
   what the system consists of. Why shouldn't they call it whatever
   they like? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames0">#distronames0</a>)</span></dt>
 <dd>
@@ -1008,9 +1015,9 @@
   anything but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
 
 <dd><p>When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo;
-to &ldquo;Linux&rdquo;, and call their version of it &ldquo;Foobar
-Linux&rdquo;, it's proper for you to correct the misinformation by
-calling it &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;.</p></dd>
+to &ldquo;Linux,&rdquo; and call their version of it &ldquo;Foobar
+Linux,&rdquo; it's proper for you to correct the misinformation by
+calling it &ldquo;Foobar GNU/Linux.&rdquo;</p></dd>
 
 <dt id="companies">Wouldn't it be more
   effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
@@ -1031,7 +1038,7 @@
 just because the road isn't easy. You may not have as much influence
 at your disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together
 we can change the situation to the point where companies will make
-more profit calling it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+more profit calling it &ldquo;GNU/Linux.&rdquo;</p>
 </dd>
 
 <dt id="reserve">Wouldn't it be better to
@@ -1042,7 +1049,7 @@
 The widespread practice of adding nonfree software to the GNU/Linux
 system is a major problem for our community. It teaches the users
 that nonfree software is ok, and that using it is part of the spirit
-of &ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to
+of &ldquo;Linux.&rdquo; Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to
 help users use nonfree add-ons, and may even invite salesmen to come
 and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;helping
 the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use nonfree
@@ -1065,7 +1072,7 @@
 With this understanding, they can start to recognize the distributions
 that include nonfree software as perverted, adulterated versions of
 GNU, instead of thinking they are proper and appropriate &ldquo;versions of
-Linux&rdquo;.</p>
+Linux.&rdquo;</p>
 <p>
 It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the
 system GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis
@@ -1105,8 +1112,8 @@
 GNU Hurd to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)
 <p>
 If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as
-&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system
-and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't
+&ldquo;GNU,&rdquo; that would be somewhat like making a version of the GNU 
system
+and labeling it &ldquo;Linux.&rdquo; That wasn't right, and we don't
 want to act like that.</p>
 </dd>
 
@@ -1125,7 +1132,7 @@
 <p>
 The people who had made the changes showed little interest in
 cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care
-about working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;.
+about working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user.&rdquo;
 That came as a shock, because the people who ported GNU packages to
 other systems had generally wanted to work with us to get their
 changes installed. Yet these people, developing a system that was
@@ -1133,7 +1140,7 @@
 only) group that was unwilling to work with us.</p>
 <p>
 It was this experience that first showed us that people were calling a
-version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was
+version of the GNU system &ldquo;Linux,&rdquo; and that this confusion was
 obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is
 our response to that problem, and to the other problems caused by the
 &ldquo;Linux&rdquo; misnomer.</p>
@@ -1152,8 +1159,8 @@
   convention be applied to all programs that are GPL'ed? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#allgpled">#allgpled</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. When 
a program
-is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;.
+We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>.&rdquo; When 
a program
+is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>.&rdquo;
 <p>
 GNU, the operating system, is made up of many different programs.
 Some of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or
@@ -1206,15 +1213,15 @@
 <p>
 No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system;
 therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from
-Unix. The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not
-Unix&rdquo;, is a humorous way of giving credit to Unix for this,
+Unix. The name &ldquo;GNU,&rdquo; which stands for &ldquo;GNU's Not
+Unix,&rdquo; is a humorous way of giving credit to Unix for this,
 following a hacker tradition of recursive acronyms that started in the
 70s.</p>
 <p>
 The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not
-TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO
+TECO.&rdquo; The author of TINT wrote another implementation of TECO
 (there were already many of them, for various systems), but instead of
-calling it by a dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he
+calling it by a dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO,&rdquo; he
 thought of a clever amusing name. (That's what hacking
 means: <a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>playful
 cleverness</a>.)</p>
@@ -1224,7 +1231,7 @@
 program that was similar to some existing program (let's imagine its
 name was &ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, 
such
 as &ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same 
spirit we called our
-replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</p>
+replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo;</p>
 <p>
 Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to
 give it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar
@@ -1232,7 +1239,7 @@
 threatened to sue anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is
 why each of the various modified versions of Unix (all proprietary,
 like Unix) had a completely different name that didn't include
-&ldquo;Unix&rdquo;.</p>
+&ldquo;Unix.&rdquo;</p>
 </dd>
 
 <dt id="bsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
@@ -1263,7 +1270,7 @@
 why the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it.</p>
 <p>
 There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its
-developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo;
+developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD,&rdquo; but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo;
 would be more accurate, since NetBSD is an entire system, not just
 the kernel. This is not a BSD system, since most of the system
 is the same as the GNU/Linux system.</p>
@@ -1274,7 +1281,7 @@
 
 <dd>
 <p>
-Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of 
GNU
+Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; The tools of 
GNU
 are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU
 system, and underneath them you would still have another complete
 operating system which has no code in common with GNU. All in all,
@@ -1325,7 +1332,7 @@
 the two have very little code in common. In fact, the only thing they
 have in common is Linux.</p>
 <p>
-If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;,
+If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux,&rdquo;
 you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains
 Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux
 [sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo;</p>
@@ -1344,22 +1351,22 @@
 people will not understand the intended meaning.
 <p>
 The public will find it very strange to speak of using Android as
-&ldquo;using Linux&rdquo;. It's like having a conversation, then
+&ldquo;using Linux.&rdquo; It's like having a conversation, then
 saying you were conversing with the person's intestines or the
 person's circulatory system.</p>
 <p>
 The public <em>will</em> understand the idea of &ldquo;using
 Linux&rdquo; when it's really GNU/Linux, by way of the usual
 misunderstanding: thinking of the whole system as
-&ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+&ldquo;Linux.&rdquo;</p>
 <p>
 Use of Android and use of GNU/Linux are totally different, as
 different as driving a car and riding a bicycle. The fact that the
 first two both contain Linux is irrelevant to using them, just as the
 fact that a car and a bicycle both have a structure of metal is
 irrelevant to using those two. If you wish to talk about using cars
-and bikes, you wouldn't speak of &ldquo;riding metal objects&rdquo;
-&mdash; not unless you're playing games with the reader. You would
+and bikes, you wouldn't speak of &ldquo;riding metal objects&rdquo;&mdash;not
+unless you're playing games with the reader. You would
 say, &ldquo;using cars and bikes.&rdquo; Likewise, the clear way to
 talk about using GNU/Linux and Android is to say &ldquo;using
 GNU/Linux and Android.&rdquo;</p>
@@ -1405,7 +1412,7 @@
 <p>
 It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the
 kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project
-or label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole
+or label it as &ldquo;GNU.&rdquo; When we talk about the whole
 system, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the
 credit.</p>
 </dd>
@@ -1415,12 +1422,14 @@
   agree that Linux is just the kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes
-said, <a
+<p>He recognized this at the beginning. The <a
 
href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
-&ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the
+earliest Linux release notes</a> said:</p>
+<blockquote><p>
+Most of the tools used with linux are GNU software and are under the
 GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU)
-for more info&rdquo;</a>.</p>
+for more info.
+</p></blockquote>
 </dd>
 
 <dt id="finishhurd">Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system
@@ -1448,7 +1457,7 @@
 This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the
 system is not a single decision, to be made at one moment by
 &ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what
-name to use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but
+name to use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; but
 you can decide to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
 yourself&mdash;and by doing so, you will help educate others.</p>
 </dd>
@@ -1461,10 +1470,10 @@
 <p>
 This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect
 pictures are being spread more or less by various people. If you call
-the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's 
true
+the system &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; you will help others learn the system's 
true
 history, origin, and reason for being. You can't correct the misnomer
 everywhere on your own, any more than we can, but you can help. If
-only a few hundred people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you 
will
+only a few hundred people see you use the term &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; you 
will
 have educated a substantial number of people with very little work.
 And some of them will spread the correction to others.</p>
 </dd>
@@ -1476,14 +1485,14 @@
 <dd>
 If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your
 effort, but that is not the best method. It is not as effective as
-calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently.
+calling the system &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and uses your time inefficiently.
 <p>
 It is ineffective because it may not sink in, and surely will not
 propagate. Some of the people who hear your explanation will pay
 attention, and they may learn a correct picture of the system's
 origin. But they are unlikely to repeat the explanation to others
 whenever they talk about the system. They will probably just call it
-&ldquo;Linux&rdquo;. Without particularly intending to, they will help spread 
the
+&ldquo;Linux.&rdquo; Without particularly intending to, they will help spread 
the
 incorrect picture.</p>
 <p>
 It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and
@@ -1549,7 +1558,7 @@
 <dd>
 <p>
 It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too.</p>
+&ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and we ask you to do it too.</p>
 </dd>
 
 <dt id="whynotsue">Why not sue people who call
@@ -1593,7 +1602,7 @@
 </dd>
 
 <dt id="deserve">Since you failed to put
-  something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;,
+  something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU,&rdquo;
   you deserve what happened; why are you complaining now? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
 
 <dd>
@@ -1619,7 +1628,7 @@
 </dd>
 
 <dt id="somanyright">Since many people call
-it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
+it &ldquo;Linux,&rdquo; doesn't that make it right? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 <p>
@@ -1632,7 +1641,7 @@
 <dd>
 <p>
 Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking
+includes &ldquo;Linux,&rdquo; they will recognize what you're talking
 about. If you add &ldquo;(often erroneously referred to as
 &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; once in a while, they will all understand.</p>
 </dd>
@@ -1713,7 +1722,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/09/07 12:03:50 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.123
retrieving revision 1.124
diff -u -b -r1.123 -r1.124
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 26 Nov 2021 16:59:08 -0000   1.123
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.124
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-11-02 14:27+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -1259,8 +1258,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
-"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
 msgid ""
@@ -1447,8 +1446,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s’është "
 "normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
@@ -1729,8 +1728,8 @@
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
-"a>)</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
 "ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
@@ -2017,8 +2016,8 @@
 "\">#whynoslash</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Pse e shkruani &ldquo;GNU Emacs&rdquo; në vend se &ldquo;GNU/Emacs&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynoslash\">#whynoslash</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynoslash\">#whynoslash</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2199,8 +2198,8 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
-"a>)</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "A s’do të ishte më mirë të ruhej emri “GNU/Linux” për shpërndarje 
që janë "
 "puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së. 
<span "
@@ -2541,8 +2540,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t’i 
jepte "
 "hakun Unix-it duke përdorur “Unix” te emri i vet? <span class=\"anchor-"
@@ -2629,8 +2628,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të duhej të thoshim njësoj “GNU/BSD”? <span 
class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -2734,8 +2733,8 @@
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3064,8 +3063,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
 "ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
@@ -3395,8 +3394,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
 "besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html   5 Sep 2021 12:01:36 
-0000    1.26
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq-en.html   26 Nov 2021 17:31:34 
-0000   1.27
@@ -1,10 +1,15 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
-<title>GNU Users Who Have Never Heard of GNU
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>GNU Users Who Have Never Heard of&nbsp;GNU
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>GNU Users Who Have Never Heard of&nbsp;GNU</h2>
 
@@ -58,7 +63,6 @@
 <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Why GNU/Linux?</a> 
 and our page on <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU System</a>.
 </p>
-<hr class="no-display" />
 </div>
 </div>
 
@@ -120,7 +124,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/09/05 12:01:36 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  26 Nov 2021 16:59:08 -0000   
1.55
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  26 Nov 2021 17:31:34 -0000   
1.56
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-11-02 14:27+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>

Index: gnu/po/manifesto.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.sq-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gnu/po/manifesto.sq-en.html 7 Jul 2015 10:59:21 -0000    1.25
+++ gnu/po/manifesto.sq-en.html 26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.26
@@ -1,13 +1,25 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>The GNU Manifesto
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a.ftn { font-size: .94em; }
+--></style>
 <!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>The GNU Manifesto</h2>
+<div class="thin"></div>
 
+<div class="introduction">
 <p> The GNU Manifesto (which appears below) was written
-by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> in 1985 to
+by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> in 1985 to
 ask for support in developing the GNU operating system. Part of the
 text was taken from the original announcement of 1983. Through 1987,
 it was updated in minor ways to account for developments; since then,
@@ -20,7 +32,7 @@
 <p>If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use
 one of the <a href="/distros">100% free software GNU/Linux
 distributions</a>. For how to contribute,
-see <a href="/help/help.html">http://www.gnu.org/help</a>.</p>
+see <a href="/help/help.html">gnu.org/help</a>.</p>
 
 <p>The GNU Project is part of the Free Software Movement, a campaign
 for <a href="/philosophy/free-sw.html">freedom for users of
@@ -29,13 +41,15 @@
 who disagree with the Free Software Movement's ethical values. They
 use it to promote an
 <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">amoral approach</a> to 
the same field.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3 id="whats-gnu">What's GNU? Gnu's Not Unix!</h3>
 
 <p>
  GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete
 Unix-compatible software system which I am writing so that I can give
-it away free to everyone who can use it.<a href="#f1">(1)</a> Several
+it away free to everyone who can use it&#8239;<a class="ftn" 
href="#f1">[1]</a>. Several
 other volunteers are helping me. Contributions of time, money,
 programs and equipment are greatly needed.</p>
 
@@ -94,7 +108,7 @@
 decided to put together a sufficient body of free software so that I
 will be able to get along without any software that is not free. I
 have resigned from the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent
-me from giving GNU away.<a href="#f2a">(2)</a></p>
+me from giving GNU away&#8239;<a class="ftn" href="#f2a">[2]</a>.</p>
 
 <h3 id="compatible">Why GNU Will Be Compatible with Unix</h3>
 
@@ -143,7 +157,7 @@
 
 <h3 id="contribute">How You Can Contribute</h3>
 
-<blockquote>
+<div class="comment">
 <p>
 (Nowadays, for software tasks to work on, see the <a
 href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";>High Priority Projects
@@ -152,7 +166,7 @@
 ways to help, see <a href="/help/help.html">the guide to helping
 the GNU operating system</a>.)
 </p>
-</blockquote>
+</div>
 
 <p>
  I am asking computer manufacturers for donations of machines and
@@ -191,7 +205,7 @@
 
 <p>
  Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system
-software free, just like air.<a href="#f2">(3)</a></p>
+software free, just like air&#8239;<a class="ftn" href="#f2">[3]</a>.</p>
 
 <p>
  This means much more than just saving everyone the price of a Unix
@@ -237,18 +251,19 @@
 
 <h3 id="rebutted-objections">Some Easily Rebutted Objections to GNU's 
Goals</h3>
 
-<p id="support">
+<dl>
+<dt id="support">
 <strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means
-they can't rely on any support.&rdquo;</strong></p>
+they can't rely on any support.&rdquo;</strong></dt>
 
-<p>
+<dt>
 <strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing
-the support.&rdquo;</strong></p>
-
+the support.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free
 without service, a company to provide just service to people who have
-obtained GNU free ought to be profitable.<a href="#f3">(4)</a></p>
+obtained GNU free ought to be profitable&#8239;<a class="ftn" 
href="#f3">[4]</a>.</p>
 
 <p>
  We must distinguish between support in the form of real programming
@@ -279,15 +294,15 @@
 will compete in quality and price; users will not be tied to any
 particular one. Meanwhile, those of us who don't need the service
 should be able to use the program without paying for the service.</p>
+</dd>
 
-<p id="advertising">
+<dt id="advertising">
 <strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and
-you must charge for the program to support that.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
+you must charge for the program to support that.&rdquo;</strong></dt>
+<dt>
 <strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get
-free.&rdquo;</strong></p>
-
+free.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  There are various forms of free or very cheap publicity that can be
 used to inform numbers of computer users about something like GNU. But
@@ -301,12 +316,13 @@
  On the other hand, if many people get GNU from their friends, and
 such companies don't succeed, this will show that advertising was not
 really necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates
-don't want to let the free market decide this?<a href="#f4">(5)</a></p>
+don't want to let the free market decide this?&#8239;<a class="ftn" 
href="#f4">[5]</a></p>
+</dd>
 
-<p id="competitive">
+<dt id="competitive">
 <strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get
-a competitive edge.&rdquo;</strong></p>
-
+a competitive edge.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  GNU will remove operating system software from the realm of
 competition. You will not be able to get an edge in this area, but
@@ -319,23 +335,25 @@
 
 <p>
  I would like to see GNU development supported by gifts from many
-manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href="#f5">(6)</a></p>
+manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class="ftn" 
href="#f5">[6]</a>.</p>
+</dd>
 
-<p id="deserve">
+<dt id="deserve">
 <strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their
-creativity?&rdquo;</strong></p>
-
+creativity?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  If anything deserves a reward, it is social contribution.
 Creativity can be a social contribution, but only in so far as society
 is free to use the results. If programmers deserve to be rewarded for
 creating innovative programs, by the same token they deserve to be
 punished if they restrict the use of these programs.</p>
+</dd>
 
-<p id="reward">
+<dt id="reward">
 <strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for
-his creativity?&rdquo;</strong></p>
-
+his creativity?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to
 maximize one's income, as long as one does not use means that are
@@ -358,10 +376,11 @@
 to do so. Specifically, the desire to be rewarded for one's creativity
 does not justify depriving the world in general of all or part of that
 creativity.</p>
+</dd>
 
-<p id="starve">
-<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong></p>
-
+<dt id="starve">
+<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us
 cannot manage to get any money for standing on the street and making
@@ -381,7 +400,7 @@
 
 <p>
  Restricting copying is not the only basis for business in software.
-It is the most common basis<a href="#f8">(7)</a> because it brings in
+It is the most common basis&#8239;<a class="ftn" href="#f8">[7]</a> because it 
brings in
 the most money. If it
 were prohibited, or rejected by the customer, software business would
 move to other bases of organization which are now used less often.
@@ -394,11 +413,12 @@
 now do. If programmers made the same, that would not be an injustice
 either. (In practice they would still make considerably more than
 that.)</p>
+</dd>
 
-<p id="right-to-control">
+<dt id="right-to-control">
 <strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their
-creativity is used?&rdquo;</strong></p>
-
+creativity is used?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
 &ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes
 control over other people's lives; and it is usually used to make
@@ -406,7 +426,7 @@
 
 <p>
  People who have studied the issue of intellectual property
-rights<a href="#f6">(8)</a> carefully (such as lawyers) say that there
+rights&#8239;<a class="ftn" href="#f6">[8]</a> carefully (such as lawyers) say 
that there
 is no intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed
 intellectual property rights that the government recognizes were
 created by specific acts of legislation for specific purposes.</p>
@@ -448,11 +468,12 @@
 which a person who enforces a copyright is harming society as a whole
 both materially and spiritually; in which a person should not do so
 regardless of whether the law enables him to.</p>
+</dd>
 
-<p id="competition">
+<dt id="competition">
 <strong>&ldquo;Competition makes things get done
-better.&rdquo;</strong></p>
-
+better.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we
 encourage everyone to run faster. When capitalism really works this
@@ -468,11 +489,12 @@
 to object to fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten
 yards you run, you can fire one shot&rdquo;). He really ought to
 break them up, and penalize runners for even trying to fight.</p>
+</dd>
 
-<p id="stop-programming">
+<dt id="stop-programming">
 <strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary
-incentive?&rdquo;</strong></p>
-
+incentive?&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  Actually, many people will program with absolutely no monetary
 incentive. Programming has an irresistible fascination for some
@@ -503,18 +525,20 @@
 will come to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly
 in competition with high-paying ones, but they do not have to do badly
 if the high-paying ones are banned.</p>
+</dd>
 
-<p id="desperate">
+<dt id="desperate">
 <strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand
-that we stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong></p>
-
+that we stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  You're never so desperate that you have to obey this sort of demand.
 Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!</p>
+</dd>
 
-<p id="living">
-<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong></p>
-
+<dt id="living">
+<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong></dt>
+<dd>
 <p>
  In the short run, this is true. However, there are plenty of ways
 that programmers could make a living without selling the right to use a
@@ -533,7 +557,7 @@
 
 <p>
  People with new ideas could distribute programs as
-freeware<a href="#f7">(9)</a>, asking for donations from satisfied
+freeware&#8239;<a class="ftn" href="#f7">[9]</a>, asking for donations from 
satisfied
 users, or selling handholding services. I have met people who are
 already working this way successfully.</p>
 
@@ -570,6 +594,10 @@
 <li>Users who care which projects their share is spent on can
      choose this for themselves.</li>
 </ul>
+</dd>
+</dl>
+<div class="column-limit"></div>
+
 <p>
  In the long run, making programs free is a step toward the
 postscarcity world, where nobody will have to work very hard just to
@@ -588,9 +616,9 @@
 competition. Free software will greatly reduce these drains in the
 area of software production. We must do this, in order for technical
 gains in productivity to translate into less work for us.</p>
+<div class="column-limit"></div>
 
-
-<h3 id="footnotes">Footnotes</h3>
+<h3 id="footnotes" class="footnote">Footnotes</h3>
 
 <!-- The anchors do not match the actual footnote numbers because of
   revisions over time. And if a new footnote is added, the references
@@ -619,7 +647,7 @@
 Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation.</li>
 
 <li id="f2">This is another place I failed to distinguish
-carefully between the two different meanings of &ldquo;free&rdquo;.
+carefully between the two different meanings of &ldquo;free.&rdquo;
 The statement as it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU
 software at no charge, from your friends or over the net. But it does
 suggest the wrong idea.</li>
@@ -629,7 +657,7 @@
 <li id="f4">Although it is a
 charity rather than a company, the Free Software Foundation for 10 years raised
 most of its funds from its distribution service. You
-can <a href="/order/order.html">order things from the FSF</a>
+can <a href="https://shop.fsf.org/";>order things from the FSF</a>
 to support its work.
 </li>
 
@@ -648,7 +676,7 @@
 
 <li id="f6">In the 1980s I had not yet realized how confusing
 it was to speak of &ldquo;the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual
-property&rdquo;. That term is obviously biased; more subtle is the
+property.&rdquo; That term is obviously biased; more subtle is the
 fact that it lumps together various disparate laws which raise very
 different issues. Nowadays I urge people to reject the term
 &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it lead others to
@@ -658,7 +686,7 @@
 this term spreads confusion and bias.</li>
 
 <li id="f7">Subsequently we learned to distinguish
-between &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;freeware&rdquo;. The
+between &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;freeware.&rdquo; The
 term &ldquo;freeware&rdquo; means software you are free to
 redistribute, but usually you are not free to study and change the
 source code, so most of it is not free software. See
@@ -666,10 +694,11 @@
 Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation.</li>
 
 </ol>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -687,13 +716,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -714,7 +743,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015
+<p>Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>
@@ -731,10 +760,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/07/07 10:59:21 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:34 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: gnu/po/manifesto.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.sq.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- gnu/po/manifesto.sq.po   26 Nov 2021 16:59:10 -0000   1.42
+++ gnu/po/manifesto.sq.po   26 Nov 2021 17:31:34 -0000   1.43
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-11-02 14:27+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -98,9 +97,9 @@
 msgstr ""
 "GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një sistemi 
të "
 "plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap "
-"lirisht te cilido që mund ta përdorë&#8239;<a class=\"ftn\" href="
-"\"#f1\">[1]</a>. Po më ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. Kontribute 
në "
-"kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme."
+"lirisht te cilido që mund ta përdorë&#8239;<a class=\"ftn\" 
href=\"#f1\">[1]"
+"</a>. Po më ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. Kontribute në kohë, 
para, "
+"programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: help/help.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help.sq.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- help/help.sq.html  5 Sep 2021 12:01:36 -0000    1.47
+++ help/help.sq.html  26 Nov 2021 17:31:35 -0000   1.48
@@ -175,7 +175,7 @@
 href="//dwheeler.com/oss_fs_why.html">Pse Burimi i Hapët / Software-i i Lirë
 Ia Vlen? Shihni Numrat!</a> për disa fakte të dobishme). Por mos lini pa
 përmendur gjithashtu çështjet etike! Mos e ndryshoni zërin tuaj në zë 
burimi
-të hapur, për shkak të presionit nga ata.</li>
+të hapët, për shkak të presionit nga ata.</li>
 
   <li>Bëni të mundur që ese prej <a 
href="/philosophy/philosophy.html">ndarjes
 sonë mbi filozofinë</a> dhe të tjera URL GNU lidhen te kategoritë e duhura.
@@ -225,8 +225,7 @@
 libre&rdquo; ose &ldquo;software i lirë/libre&rdquo;.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Shmangni termin
-&ldquo;burim i hapur&rdquo;</a> që përfaqëson hedhje poshtë të idealeve
-tona.</li>
+“burim i hapët”</a> që përfaqëson hedhje poshtë të idealeve 
tona.</li>
 
  <li><a href="/help/linking-gnu.html">Shtoni një lidhje për te ky sajt</a> 
te
 faqet tuaja hyrëse.</li>
@@ -364,7 +363,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/09/05 12:01:36 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.109
retrieving revision 1.110
diff -u -b -r1.109 -r1.110

Index: philosophy/free-sw.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sq.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/free-sw.sq.html 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.13
+++ philosophy/free-sw.sq.html 26 Nov 2021 17:31:35 -0000   1.14
@@ -61,11 +61,11 @@
 </p>
 
 <p>
-“Burimi i hapur” është diçka e ndryshme: ka një filozofi shumë të 
ndryshme
+“Burimi i hapët” është diçka e ndryshme: ka një filozofi shumë të 
ndryshme
 të bazuar në vlera të tjera. Edhe përkufizimi praktik i tij është i
-ndryshëm, por thuajse krejt programet me burim të hapur janë në fakt të
+ndryshëm, por thuajse krejt programet me burim të hapët janë në fakt të
 lirë. Dallimin e shpjegojmë te <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Pse “Burimi i Hapur”
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Pse “Burimi i Hapët”
 Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>.
 </p>
 
@@ -794,7 +794,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/words-to-avoid.sq.html  3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.25
+++ philosophy/words-to-avoid.sq.html  26 Nov 2021 17:31:35 -0000   1.26
@@ -387,7 +387,7 @@
 <p>
 Termi “FLOSS”, që do të thotë “Free/Libre and Open Source 
Software”, u sajua
 si një rrugë <a href="/philosophy/floss-and-foss.html">për të qenë 
asnjanës
-mes software-it të lirë dhe burimit të hapur</a>. Nëse synimi juaj është
+mes software-it të lirë dhe burimit të hapët</a>. Nëse synimi juaj 
është
 asnjanësia, “FLOSS” është rruga më e mirë për të qenë asnjanës. 
Por nëse
 doni të shpalosni se i dilni në krah lirisë, mos përdorni një term 
asnjanës.</p>
 
@@ -399,7 +399,7 @@
 <p>
 Termi “FOSS”, që do të thotë “Free and Open Source Software”, u 
sajua si një
 rrugë <a href="/philosophy/floss-and-foss.html">për të qenë asnjanës mes
-software-it të lirë dhe burimit të hapur</a>, por nuk ia arrin vërtet
+software-it të lirë dhe burimit të hapët</a>, por nuk ia arrin vërtet
 kësaj. Nëse synimi juaj është asnjanësia, “FLOSS” është më mirë. 
 Por nëse
 doni të shpalosni se i dilni në krah lirisë, mos përdorni një term 
asnjanës.</p>
 
@@ -498,7 +498,7 @@
 lufton për lirinë tuaj në punimin me kompjuter, si çështje drejtësie.
 Jo-lëvizja e burimit të hapët nuk lufton për ndonjë gjë në këtë 
mënyrë.</p>
 
-<p>Kur u referoheni pikëpamjeve të burimit të hapur, është e saktë të 
përdoret
+<p>Kur u referoheni pikëpamjeve të burimit të hapët, është e saktë të 
përdoret
 ai emër, por, ju lutemi, mos e përdorni atë term kur flisni rreth nesh,
 software-it tonë, apo pikëpamjeve tona &mdash; kjo i shpie njerëzit të
 supozojnë se pikëpamjet tona janë të ngjashme me të tyret.</p>
@@ -515,9 +515,9 @@
 <!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
 <p>
 Përshkrimi i software-it jo të lirë si “i mbyllur” i referohet qartazi
-termit “burim i hapur”. Në lëvizjen e software-it të lirë, <a
+termit “burim i hapët”. Në lëvizjen e software-it të lirë, <a
 href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> nuk duam të na
-ngatërrojnë me kampin e burimit të hapur</a>, ndaj jemi të kujdesshëm që 
t’i
+ngatërrojnë me kampin e burimit të hapët</a>, ndaj jemi të kujdesshëm 
që t’i
 shmangemi thënies së gjërave që do t’i nxisnin njerëzit të na fusin 
në një
 thes me ta. Për shembull, e shmangim përshkrimin e software-it jo të lirë
 si “i mbyllur”. E quajmë “jo i lirë” ose <a
@@ -913,11 +913,11 @@
 Wikipedia e përdor termin “model burimi” në një mënyrë të turbullt 
dhe të
 dykuptimtë. Në dukje, i referohet mënyrës se si jepet burimi i një
 programi, por teksti e ngatërron këtë me metodologjinë e zhvillimit. E 
bën
-dallimin mes “burim i hapur” dhe ”burim i ndarë me të tjerë”, por 
këto
+dallimin mes “burim i hapët” dhe ”burim i ndarë me të tjerë”, por 
këto
 mbivendosen &mdash; Microsoft-i të dytën e përdor si një term marketingu 
për
 të mbuluar një gamë të gjerë praktikash, disa prej të cilave janë 
“burim i
-hapur”. Kështu pra, ky term vërtet që nuk përcjell informacion koherent,
-por jep një mundësi për të thënë “burim i hapur” në faqe që 
përshkruajnë
+hapët”. Kështu pra, ky term vërtet që nuk përcjell informacion 
koherent,
+por jep një mundësi për të thënë “burim i hapët” në faqe që 
përshkruajnë
 programe software-i të lirë.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -1328,8 +1328,8 @@
 shkeljeve të të drejtave të kopjimit. Ky është shtrembërim, por do të 
donin
 ta merrnit për të vërtetë objektive.</p>
 <p>
-Sipas sistemit ligjor të ShBA-ve, shkelja e të drejtave të kopjimit nuk
-është vjedhje. <a
+Sipas sistemit ligjor të ShBA-ve, shkelja e të drejtave të kopjimit 
s’është
+vjedhje. <a
 
href="https://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>
 Ligjet mbi vjedhjen nuk janë të zbatueshme mbi shkeljen e të drejtave të
 kopjimit.</a> Përkrahësit e të drejtave represive të kopjimit me këtë
@@ -1481,7 +1481,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.136
retrieving revision 1.137
diff -u -b -r1.136 -r1.137

Index: server/standards/webmaster-quiz.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- server/standards/webmaster-quiz.sq.html   1 Feb 2020 10:30:14 -0000    
1.36
+++ server/standards/webmaster-quiz.sq.html   26 Nov 2021 17:31:35 -0000   
1.37
@@ -43,7 +43,7 @@
 
  <li>Ç’është software-i i lirë?</li>
 
- <li>Ç’është burimi i hapur dhe si lidhet ai me software-in e lirë?</li>
+ <li>Ç’është burimi i hapët dhe si lidhet ai me software-in e 
lirë?</li>
 
  <li>Ç’është Free Software Foundation?</li>
 
@@ -133,7 +133,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/02/01 10:30:14 $
+$Date: 2021/11/26 17:31:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]