www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po...


From: Therese Godefroy
Subject: www distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po...
Date: Sat, 18 Jan 2020 06:13:18 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/01/18 06:13:18

Added files:
    distros/po   : optionally-free-not-enough.tr.po 
             screenshot-gnewsense.tr.po screenshot.tr.po 
    education/po  : edu-team.tr.po 

Log message:
    New translations by The FLOSS Information, reviewed by T.E. Kalayci.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/screenshot-gnewsense.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/screenshot.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-team.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po
===================================================================
RCS file: distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po
diff -N distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ distros/po/optionally-free-not-enough.tr.po 18 Jan 2020 11:13:18 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,168 @@
+# Turkish translation of 
http://www.gnu.org/distros/optionally-free-not-enough.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: optionally-free-not-enough.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-04 23:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-17 19:32+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Language: tr\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Optionally Free Is Not Enough - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"İsteğe Bağlı Olarak Özgür Yeterli Değil - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Optionally Free Is Not Enough"
+msgstr "İsteğe Bağlı Olarak Özgür Yeterli Değil"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are distros we decline to recommend that offer the user the option of "
+"installing only free software. Given that option, a user who values freedom "
+"strongly enough, and thinks about the issue, can make those distros respect "
+"her freedom."
+msgstr ""
+"Kullanıcıya yalnızca özgür yazılım kurma seçeneği sunan, 
önermediğimiz "
+"dağıtımlar var. Bu seçenek göz önüne alındığında, özgürlüğe 
yeterince önem "
+"veren ve konu hakkında düşünen bir kullanıcı, bu dağıtımların 
özgürlüğüne "
+"saygı göstermesini sağlayabilir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A distro that offers that option is clearly better than one that fails to "
+"offer that option. But that option does not make the distro ok to recommend "
+"in general. After all, most people in our community are not conscious of "
+"this issue. We cannot expect most of them to reject nonfree software just "
+"because the distro offers a way to do so."
+msgstr ""
+"Bu seçeneği sunan bir dağıtım, bu seçeneği sunmayandan daha iyidir. 
Ancak bu "
+"seçenek dağıtımın genel olarak önerilmesi için yeterli değildir. 
Sonuçta "
+"topluluğumuzdaki çoğu insan bu sorunun farkında değil. Çoğunun, 
dağıtımın "
+"bunu yapmanın bir yolunu sunduğu için özgür olmayan yazılımları 
reddetmesini "
+"bekleyemeyiz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So if we are considering whether to recommend a distro, we need to consider "
+"who we would recommend it to. For instance, it could be:"
+msgstr ""
+"Yani bir dağıtım önerip önermeyeceğimizi düşünüyorsak, kime 
önerdiğimizi "
+"dikkate almalıyız. Mesela şunlar olabilir:"
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"Specific committed free software supporters that we know will make an effort "
+"to avoid nonfree software."
+msgstr ""
+"Bildiğimiz belirli, sadık özgür yazılım destekçileri özgür olmayan "
+"yazılımlardan kaçınmak için çaba gösterecektir."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid "A large group such as perhaps the general public."
+msgstr "Belki de kamu gibi büyük bir grup."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For the first case, we could recommend the distro if the distro provides a "
+"clear and reliable way to reject nonfree software."
+msgstr ""
+"İlk durumda dağıtımın özgür olmayan yazılımı reddetmek için net ve 
güvenilir "
+"bir yol sağlaması durumunda dağıtımı önerebiliriz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, for recommending a distro to the general public, we need to insist "
+"on the criteria we actually use: an explicit commitment not to offer or "
+"suggest any nonfree programs. That way, we know the distro won't lead the "
+"public to install any of those."
+msgstr ""
+"Bununla birlikte, kamuya dağıtım önermek için, gerçekte 
kullandığımız "
+"ölçütler konusunda ısrar etmeliyiz: Özgür olmayan programlar sunmama 
veya "
+"önermeme konusunda açık bir güvence. Bu şekilde dağıtımın kamuya 
bunlardan "
+"herhangi birini kurmasına yol açmayacağını biliriz."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Birleşik "
+"Devletler Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: distros/po/screenshot-gnewsense.tr.po
===================================================================
RCS file: distros/po/screenshot-gnewsense.tr.po
diff -N distros/po/screenshot-gnewsense.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ distros/po/screenshot-gnewsense.tr.po    18 Jan 2020 11:13:18 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,116 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/distros/screenshot-gnewsense.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: screenshot-gnewsense.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-10-03 16:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-17 19:36+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Screenshot of gNewSense - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "gNewSense'nin Ekran Görüntüsü - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Screenshot of gNewSense"
+msgstr "gNewSense'nin Ekran Görüntüsü"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><img>
+msgid ""
+"[ Desktop with image manipulation program, music player, and card game ]"
+msgstr "[ Görüntü işleme programı, müzik çalar ve kart oyunu içeren 
masaüstü ]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Screenshot of the gNewSense GNU/Linux distribution running GNOME, a free GNU "
+"desktop environment; GIMP, a free GNU image manipulation program; Rhythmbox, "
+"the GNOME music player; and AisleRiot, one of many game programs available "
+"in GNOME."
+msgstr ""
+"Özgür bir GNU masaüstü ortamı olan GNOME çalıştıran gNewSense 
GNU/Linux "
+"dağıtımının ekran görüntüsü; özgür bir GNU görüntü işleme 
programı olan "
+"GIMP; GNOME müzik çaları olan Rhythmbox; ve GNOME'de bulunan birçok oyun "
+"programından biri olan AisleRiot."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Try GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">GNU/Linux'u Deneyin</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Ian Evans"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Ian Evans"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The screenshot is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"https://";
+"creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/\">Creative Commons CC0 1.0 "
+"Universal License</a>."
+msgstr ""
+"Bu ekran görüntüsü <a rel=\"license\" href=\"https://creativecommons.org/";
+"publicdomain/zero/1.0/\">Creative Commons CC0 1.0 Evrensel Lisans</a> "
+"altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: distros/po/screenshot.tr.po
===================================================================
RCS file: distros/po/screenshot.tr.po
diff -N distros/po/screenshot.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ distros/po/screenshot.tr.po 18 Jan 2020 11:13:18 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,126 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/distros/screenshot.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: screenshot.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-13 17:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-17 19:34+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Screenshot of a Free Distro - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Özgür Bir Dağıtımın Ekran Görüntüsü - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Screenshot of a Free Distro"
+msgstr "Özgür Bir Dağıtımın Ekran Görüntüsü"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><img>
+msgid ""
+"[ Desktop with text processor, image manipulation program and web browser "
+"windows ]"
+msgstr ""
+"[ Metin işlemcisi, görüntü işleme programı ve web tarayıcısı 
penceresi "
+"içeren masaüstü ]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<small>Screenshot of the Trisquel GNU/Linux distribution running GNOME, a "
+"free GNU desktop environment; LibreOffice, a free office suite; GIMP, a free "
+"GNU image manipulation program; and IceCat, a free GNU web browser based on "
+"Mozilla Firefox.</small>"
+msgstr ""
+"<small>Özgür bir GNU masaüstü ortamı olan GNOME çalıştıran Trisquel 
GNU/"
+"Linux dağıtımının ekran görüntüsü; özgür bir ofis paketi olan 
LibreOffice; "
+"özgür bir GNU görüntü işleme programı olan GIMP; ve Mozilla Firefox 
tabanlı "
+"özgür bir GNU web tarayıcısı olan IceCat.</small>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Try GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">GNU/Linux'u Deneyin</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2015 Jade Levesque"
+msgstr "Copyright &copy; 2015 Jade Levesque"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The screenshot is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"https://";
+"creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/\">Creative Commons CC0 1.0 "
+"Universal License</a>."
+msgstr ""
+"Bu ekran görüntüsü <a rel=\"license\" href=\"https://creativecommons.org/";
+"publicdomain/zero/1.0/\">Creative Commons CC0 1.0 Evrensel Lisans</a> "
+"altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: education/po/edu-team.tr.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-team.tr.po
diff -N education/po/edu-team.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-team.tr.po 18 Jan 2020 11:13:18 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,237 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/education/edu-team.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-team.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-17 19:25+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Education Team - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Eğitim Ekibi - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; The Education Team"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; Eğitim Ekibi"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Education Team"
+msgstr "Eğitim Ekibi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Education Team was initially created to carry out the task of building a "
+"section within the gnu.org website to specifically address the importance of "
+"using Free Software in the education field. We believe that the achievements "
+"of the <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU Project</a> must be applied "
+"to all areas of education if they are to have an effective positive "
+"influence on society as a whole."
+msgstr ""
+"Eğitim Ekibi en başta, Özgür Yazılım'ın eğitim alanında 
kullanılmasının "
+"önemini ele almak için gnu.org web sitesinde bir bölüm oluşturma 
görevini "
+"yürütmek üzere oluşturulmuştu. <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU 
"
+"Projesi</a>'nin, bir bütün olarak toplum üzerinde etkili bir olumlu etkiye 
"
+"sahip olması için, kazanımlarının eğitimin bütün alanlarına 
uygulanması "
+"gerektiğine inanıyoruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Team provides an answer to the need for a comprehensive approach to the "
+"adoption of <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Free Software</a> by "
+"educational institutions. Along with technical support and availability of "
+"adequate free educational software, an improved understanding of the "
+"fundamentals of the <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU philosophy</"
+"a> will significantly aid the decisional process at times when schools and "
+"universities are considering the possibility of installing or migrating to "
+"Free Software. For this reason, we aim at emphasizing the importance of the "
+"ethical principles of Free Software since they are in line with the goals of "
+"educational institutions of all levels. This approach will ensure success "
+"and effectiveness of the migration experience over time. Raising awareness "
+"about these principles is the main goal of our Team."
+msgstr ""
+"Ekip, <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Özgür Yazılım</a>'ın eğitim "
+"kurumları tarafından benimsenmesi için kapsamlı bir yaklaşım 
ihtiyacına "
+"cevap vermektedir. Teknik destek ve yeterli özgür eğitsel yazılım ile "
+"birlikte, <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU felsefesinin</a> "
+"temellerinin daha iyi anlaşılması; okulların ve üniversitelerin Özgür "
+"Yazılım kurmayı veya Özgür Yazılım'a geçmeyi düşündükleri zaman 
karar verme "
+"sürecine önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bu nedenle özgür 
yazılımın etik "
+"ilkelerinin önemini vurgulamayı hedefliyoruz, çünkü bunlar her 
düzeydeki "
+"eğitim kurumlarının hedefleri ile uyumludur. Bu yaklaşım; göç 
deneyiminin "
+"zaman içinde başarısını ve etkinliğini sağlayacaktır. Bu ilkeler 
hakkında "
+"farkındalık yaratmak Ekibimiz'in başlıca hedefidir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We oppose any measures undertaken by governments or educational institutions "
+"to impose the use of proprietary software and standards in the school. We "
+"stand up for the right of teachers and students to use Free Software at "
+"school."
+msgstr ""
+"Hükûmetler veya eğitim kurumları tarafından özel mülk yazılım ve "
+"standartların okulda kullanılmasını öngören önlemlere karşıyız. "
+"Öğretmenlerin ve öğrencilerin okulda Özgür Yazılım kullanma hakkını 
"
+"savunuyoruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With our work, we also want to provide evidence that the freedoms granted by "
+"Free Software live not in the realm of abstract theories but can be "
+"exercised by all users, including educational institutions. Universities "
+"and schools can and should put those freedoms to good use, and our aim is to "
+"show how."
+msgstr ""
+"Çalışmamızla birlikte Özgür Yazılım tarafından verilen 
özgürlüklerin salt "
+"soyut kuram alanında kalmadığını, aksine eğitim kurumları da dahil 
olmak "
+"üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini kanıtlamak 
istiyoruz. "
+"Üniversiteler ve okullar bu özgürlükleri iyi bir şekilde kullanabilirler 
ve "
+"kullanmalıdırlar. Amacımız bunun nasıl olduğunu göstermektir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With those objectives in mind, the Team intends to perform the following "
+"tasks:"
+msgstr ""
+"Bu hedefler göz önünde bulundurularak Ekip aşağıdaki görevleri yerine "
+"getirmeyi amaçlamaktadır:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Present cases of educational institutions around the world who are "
+"successfully using and teaching Free Software."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım'ı başarıyla kullanan ve öğreten dünyadaki eğitim 
kurumlarının "
+"durumlarını sunmak."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Show examples of how free programs are being used by educational "
+"institutions to improve the learning and teaching processes."
+msgstr ""
+"Öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek için eğitim kurumları 
tarafından "
+"özgür programların nasıl kullanıldığına dair örnekler göstermek."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Publish articles on the various aspects involved in the use of Free Software "
+"by educational institutions."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım'ın eğitim kurumları tarafından kullanılmasına 
ilişkin çeşitli "
+"konular hakkında makaleler yayımlamak."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Maintain a dialogue with teachers, students and administrators of "
+"educational institutions to listen to their difficulties and provide support."
+msgstr ""
+"Zorluklarını dinlemek ve destek sağlamak için eğitim kurumlarının "
+"öğretmenleri, öğrencileri ve yöneticileri ile bir diyalog sürdürmek."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Keep in contact with other groups around the world committed to the "
+"promotion of Free Software in education."
+msgstr ""
+"Eğitimde Özgür Yazılım'ın tanıtımını taahhüt eden dünyadaki 
diğer gruplarla "
+"iletişim halinde olmak."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are interested in our work and wish to help, if you have any "
+"questions or suggestions, or if you know of educational institutions around "
+"the world who follow the GNU philosophy and have successfully implemented "
+"Free Software, please drop us a note at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Çalışmamızla ilgileniyor ve yardım etmek istiyorsanız, herhangi bir 
sorunuz "
+"veya öneriniz varsa veya GNU felsefesini takip eden ve Özgür Yazılım'ı "
+"başarıyla uygulayan dünyadaki eğitim kurumlarını biliyorsanız lütfen 
<a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine bir "
+"mesaj gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]