www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.tr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.tr.po
Date: Sun, 1 Dec 2019 12:36:23 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/12/01 12:36:23

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.tr.po 

Log message:
    Update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64

Patches:
Index: gnu-linux-faq.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- gnu-linux-faq.tr.po 29 Sep 2019 17:30:03 -0000   1.63
+++ gnu-linux-faq.tr.po 1 Dec 2019 17:36:22 -0000    1.64
@@ -1,27 +1,25 @@
-# Turkish translations for gnu-linux-faq.html package
-# gnu-linux-faq.html paketi için Türkçe çeviriler
-# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the gnu-linux-faq.html 
package.
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html
+# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
 # Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2005, 2008.
 # Sanem Uçan <address@hidden>, 2007.
 # Anıl Mevlut Güven <address@hidden>, 2007.
 # Fırat Özgül <address@hidden>, 2008.
-# Dec 2014: remove wrong msgstr's; add anchors; fix quotes (T. Godefroy).
-# May 2017: restore #justlinux, update a string & license, clean up.
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-03-31 00:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-07 13:09+0100\n"
-"Last-Translator: Firat Ozgul <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-01 10:46+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2010-06-26 21:16+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -29,7 +27,7 @@
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
-msgstr "GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman"
+msgstr "GNU/Linux SSS, yazan Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
@@ -53,81 +51,56 @@
 msgstr ""
 "İnsanlar, pek çok kimsenin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırdığı 
sistem "
 "için, GNU/Linux adını kullandığımızı ve bu adın kullanılmasını 
önerdiğimizi "
-"gördüklerinde pek çok soru sorabiliyorlar. İşte yaygın sorular ve bizim 
"
-"yanıtlarımız:"
+"gördüklerinde pek çok soru sorabiliyorlar. İşte yaygın sorular ve "
+"yanıtlarımız."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#why\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#why\">Why do you call the system we use GNU/Linux and not Linux?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#why\">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak "
-"adlandırıyorsunuz?</a>"
+"<a href=\"#why\">Neden kullandığımız sistemi Linux olarak değil de 
GNU/Linux "
+"olarak adlandırıyorsunuz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#whycare\">Why is the name important?</a>"
 msgid "<a href=\"#whycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whycare\">Peki ad neden önemli? </a>"
+msgstr "<a href=\"#whycare\">İsim neden önemli? </a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#why\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#what\">What is the real relationship between GNU and Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#why\">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak "
-"adlandırıyorsunuz?</a>"
+msgstr "<a href=\"#what\">GNU ve Linux arasındaki gerçek ilişki nedir?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#howerror\">How did it come about that most people call the "
-#| "system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#howerror\">How did it come about that most people call the system "
 "&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#howerror\">Nasıl oldu da çoğu kimse sistemi &ldquo;Linux&rdquo; 
"
-"olarak adlandırmayı yeğledi?</a>"
+"<a href=\"#howerror\">Neden çoğu insan sisteme &ldquo;Linux&rdquo; 
diyor?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#always\">Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead "
-#| "of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#always\">Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of "
 "&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#always\">&ldquo;Linux&rdquo; yerine her zaman &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;u mu kullanmalıyız?</a>"
+"<a href=\"#always\">Her zaman &ldquo;Linux&rdquo; yerine &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; mu demeliyiz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#linuxalone\">Would Linux have achieved the same success if "
-#| "there had been no GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxalone\">Would Linux have achieved the same success if there "
 "had been no GNU?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#linuxalone\">Eğer GNU diye bir şey olmasaydı Linux gene aynı "
-"başarıyı gösterebilir miydi?</a>"
+"<a href=\"#linuxalone\">GNU olmasaydı Linux aynı başarıyı elde eder 
miydi?</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#divide\">Wouldn't it be better for the community if you did "
-#| "not divide people with this request?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#divide\">Wouldn't it be better for the community if you did not "
 "divide people with this request?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#divide\">Topluluğu böyle bir istekle bölmeseniz topluluk için "
-"daha iyi olmaz mıydı?</a>"
+"<a href=\"#divide\">İnsanları bu istekle bölmeseydiniz topluluk için daha 
"
+"iyi olmaz mıydı?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -143,8 +116,8 @@
 "developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without "
 "saying?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#everyoneknows\">Herkes GNU'nun sistem gelişimindeki rolünü "
-"bildiğine göre, isimdeki &ldquo;GNU/&rdquo; kısmı atlansa olmaz mı?</a>"
+"<a href=\"#everyoneknows\">Herkes GNU'nun sistemi geliştirmedeki rolünü "
+"bildiğinden isimdeki &ldquo;GNU/&rdquo; söylenmese olmaz mı?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -160,7 +133,7 @@
 "Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;"
 "Windows&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#windows\">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; u &ldquo;Linux&rdquo; olarak "
+"<a href=\"#windows\">&ldquo;GNU/Linux&rdquo;'u &ldquo;Linux&rdquo; olarak "
 "kısaltmak, &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;u &ldquo;Windows&rdquo; olarak "
 "kısaltmak gibi değil midir?</a>"
 
@@ -170,7 +143,7 @@
 "included in Linux?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#tools\">GNU, Linux içinde yer alan bir dizi programlama aracı "
-"değil midir?</a>"
+"değil mi?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -198,14 +171,16 @@
 "<a href=\"#kernelmost\">Isn't writing the kernel most of the work in an "
 "operating system?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#kernelmost\">Çekirdeği yazmak bir işletim sisteminin büyük 
bölümü "
-"değil midir?</a>"
+"<a href=\"#kernelmost\">Çekirdeği yazmak işletim sistemi geliştirmenin 
büyük "
+"bir bölümü değil midir?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#notinstallable\">How can GNU be an operating system, if I can't "
 "get something called &ldquo;GNU&rdquo; and install it?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#notinstallable\">GNU adında bir şey bulamazsam ve kuramazsam "
+"&ldquo;GNU&rdquo; nasıl bir işletim sistemi olabilir?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -217,16 +192,12 @@
 "</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system "
-#| "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#feel\">Can another system have &ldquo;the feel of Linux&rdquo;?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#force\">Ä°nsanlara sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye "
-"isimlendirmelerini dayatmak yanlış değil mi?</a>"
+"<a href=\"#feel\">Başka bir sistem &ldquo;Linux hissine&rdquo; sahip "
+"olabilir mi?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -237,34 +208,29 @@
 "olması… Daha kısa bir isim önerseniz nasıl olur?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#whyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of "
-#| "&ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#long1\">How about calling the system &ldquo;GliNUx&rdquo; "
 "(instead of &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#whyslash\">Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; yerine &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; yazıyorsunuz?</a>"
+"<a href=\"#long1\">&ldquo;GliNUx&rdquo; sistemi (&ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"yerine) olarak adlandırmaya ne dersiniz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#long\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is "
-#| "too long. How about recommending a shorter name?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#long2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is "
 "too long. Why should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#long\">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ifadesindeki sorun, bunun çok uzun 
"
-"olması… Daha kısa bir isim önerseniz nasıl olur?</a>"
+"<a href=\"#long2\">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ile ilgili sorun çok uzun "
+"olmasıdır. Neden &ldquo;GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#long3\">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. "
 "People won't use such a long term. Shouldn't you find a shorter one?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#long3\">Ne yazık ki &ldquo;GNU/Linux&rdquo; beş hecelidir. "
+"İnsanlar bu kadar uzun bir terim kullanmayacak. Daha kısa bir tane bulamaz "
+"mısın?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -296,7 +262,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"#many\">Sistemin bugünkü haline pek çok başka projenin de 
katkısı "
 "bulunmuştur; bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka pek çok 
program "
-"sayılabilir. Savlarınıza göre onların da emeklerini saymamız gerekmiyor 
mu? "
+"sayılabilir. Savlarınıza göre onların da emeklerini saymamız gerekmiyor 
mu "
 "(Fakat bu bizi anlamsız derecede uzun bir ada götürür.)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -323,7 +289,7 @@
 "today; doesn't that mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#manycompanies\">Sistemin bugünkü şekline pek çok sirket de "
+"<a href=\"#manycompanies\">Sistemin bugünkü şekline pek çok şirket de "
 "katkıda bulunmuştur. Bu yüzden sistemi GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux 
olarak "
 "adlandırmamız gerekmiyor mu?</a>"
 
@@ -349,6 +315,9 @@
 "Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about what the system consists "
 "of. Why shouldn't they call it whatever they like?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#distronames0\">Dağıtımımın geliştiricileri buna 
&ldquo;Falanca "
+"Linux&rdquo; diyorlar ancak bu, sistemin nelerden oluştuğu hakkında 
hiçbir "
+"şey ifade etmiyor. Neden onu istedikleri gibi adlandırmasınlar ki?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -424,16 +393,12 @@
 "bu kadar geciktiniz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#allgpled\">Should the GNU/[name] convention be applied to all "
-#| "programs that are GPL'ed?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#allgpled\">Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to "
 "all programs that are GPL'ed?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#allgpled\">GNU/[ad] şablonunun bütün GPL'li programlara "
-"uygulanması gerekiyor mu?</a>"
+"<a href=\"#allgpled\">GNU/ <i>isim</i> sözleşmesi GPL'li tüm programlara "
+"uygulanmalı mıdır?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -456,30 +421,32 @@
 "bir GNU/Windows sistemi kullandığım anlamına mı gelir?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#justlinux\">Can't there be Linux systems without GNU?</a>"
 msgid "<a href=\"#justlinux\">Can't Linux be used without GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justlinux\">GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı?</a>"
+msgstr "<a href=\"#justlinux\">Linux, GNU'suz kullanılamaz mı?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#howmuch\">How much of the GNU system is needed for the system to "
 "be GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#howmuch\">Sistemin GNU/Linux olması için GNU sisteminin ne "
+"kadarına ihtiyaç var?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#justlinux\">Can't there be Linux systems without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">Are there complete Linux systems [sic] "
 "without GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justlinux\">GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">GNU içermeyen eksiksiz Linux sistemleri "
+"[sic] var mı?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#usegnulinuxandandroid\">Is it correct to say &ldquo;using "
 "Linux&rdquo; if it refers to using GNU/Linux and using Android?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#usegnulinuxandandroid\">GNU/Linux ve Android kullanmak "
+"kastediliyorsa, &ldquo;Linux&rdquo; kullanmak demek doğru mu?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -511,6 +478,9 @@
 "<a href=\"#finishhurd\">Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU "
 "system as a whole, and forget the question of what to call GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#finishhurd\">Neden GNU Hurd çekirdeğini bitirmiyor, GNU 
sistemini "
+"bir bütün olarak yayımlamıyor ve GNU/Linux olarak adlandırılacak 
sorununu "
+"unutmuyorsunuz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -595,7 +565,7 @@
 "<a href=\"#require\">Shouldn't you put something in the GNU GPL to require "
 "people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#require\">İnsanların sistemi &ldquo;GNU&rdquo; diye "
+"<a href=\"#require\">İnsanların sistemi &ldquo;GNU&rdquo; olarak "
 "isimlendirmesini zorunlu kılacak bir ifadeyi GNU GPL’ye yerleştirmeniz "
 "gerekmiyor mu?</a>"
 
@@ -606,8 +576,8 @@
 "happened; why are you complaining now?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#deserve\">GNU GPL'e, insanların sisteme &ldquo;GNU&rdquo; "
-"demelerini zorunlu kılacak bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi "
-"hakediyorsunuz. Peki şimdi ne diye şikayet ediyorsunuz?</a>"
+"demelerini zorunlu kılacak bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi 
hak "
+"ediyorsunuz. Peki şimdi ne diye şikayet ediyorsunuz?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -630,6 +600,8 @@
 "<a href=\"#knownname\">Isn't it better to call the system by the name most "
 "users already know?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#knownname\">Sistemi çoğu kullanıcının zaten bildiği bir adla 
"
+"çağırmak daha iyi değil mi?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -642,16 +614,13 @@
 "almak için farklı bir yol izleseniz olmaz mıydı?</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgid ""
 "Why do you call the system we use GNU/Linux and not Linux? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak adlandırıyorsunuz? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+"Neden kullandığımız sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak "
+"adlandırıyorsunuz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why"
+"\">#why</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -726,6 +695,8 @@
 "What is the real relationship between GNU and Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#what\">#what</a>)</span>"
 msgstr ""
+"GNU ve Linux arasındaki gerçek ilişki nedir? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#what\">#what</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -733,6 +704,9 @@
 "that do complementary jobs. Typically they are packaged in a <a href=\"/"
 "distros/distros.html\">GNU/Linux distribution</a>, and used together."
 msgstr ""
+"GNU işletim sistemi ve Linux çekirdeği, tamamlayıcı işler yapan ayrı 
yazılım "
+"projeleridir. Genellikle bir <a href=\"/distros/distros.html\">GNU/Linux</a> "
+"dağıtımında paketlenir ve birlikte kullanılır."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -749,7 +723,7 @@
 "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
 "than the corrective information."
 msgstr ""
-"Sistemin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırılması, kargaşanın 
düzeltici "
+"Sistemin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırılması, muğlaklığın 
düzeltici "
 "bilgiye kıyasla daha hızlı yayılmasına bir örnektir."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -763,9 +737,9 @@
 "confusion had a big head start."
 msgstr ""
 "Linux sözünü GNU sistemini de içerecek şekilde kullanan insanlar "
-"yaptıklarının neye malolduğunun farkında değillerdi. Dikkatlerini, 
sistemin "
+"yaptıklarının neye mal olduğunun farkında değillerdi. Dikkatlerini, 
sistemin "
 "Linux tarafına yoğunlaştırdılar ve bu bileşimin büyük kısmının 
aslında GNU "
-"olduğunu farketmediler. Verdikleri isim ellerindeki sistemi tarif etmeye "
+"olduğunu fark etmediler. Verdikleri isim ellerindeki sistemi tarif etmeye "
 "uygun olmadığı halde, sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmaya "
 "başladılar. Sorunun mahiyetini kavramamız ve insanlardan bu 
alışkanlıklarını "
 "değiştirmelerini istemeye başlamamız birkaç yılımızı aldı. O zamana 
kadar da "
@@ -782,7 +756,7 @@
 "to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgstr ""
 "Sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandıran çoğu kimse, bunun neden 
doğru "
-"birşey olmadığını hiç duymamıştır. Onlar başkalarının bu ismi 
kullandığını "
+"bir şey olmadığını hiç duymamıştır. Onlar başkalarının bu ismi 
kullandığını "
 "görmüşler, bunun da doğru olduğunu varsaymışlar. &ldquo;Linux&rdquo; 
adı, "
 "aynı zamanda sistemin kökenine ilişkin de yanlış bir intiba yayıyor, 
çünkü "
 "insanlar sistemin geçmişinin bu ada uygun olduğunu zannediyor. Örneğin, 
bu "
@@ -828,7 +802,7 @@
 msgstr ""
 "İnsanlar bütün sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırdığında, 
sonuç "
 "olarak bütün bir sisteme çekirdek ile aynı adı vermiş oluyorlar. Bu, 
birçok "
-"karmaşıklığa neden olmaktadır, çünkü böylesi bir kullanımda, biri 
bir şey "
+"karmaşıklığa neden olmaktadır, çünkü böyle bir kullanımda, biri bir 
şey "
 "söylediğinde, çekirdekten mi yoksa tüm sistemden mi bahsedildiğini 
yalnızca "
 "uzmanlar anlayabilir. Tüm sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, çekirdeği de "
 "&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırarak, anlam karmaşasını önlemiş 
olursunuz."
@@ -839,7 +813,7 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Eğer GNU diye bir şey olmasaydı Linux gene aynı başarıyı yakalayabilir 
"
+"Eğer GNU diye bir şey olmasaydı Linux yine aynı başarıyı yakalayabilir 
"
 "miydi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
 "\">#linuxalone</a>)</span>"
 
@@ -1002,18 +976,13 @@
 "özgürlük değerleri olduğundan başkalarını haberdar etmek için 
istiyoruz."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgid ""
 "Since everyone knows the role of GNU in developing the system, doesn't the "
 "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Herkes GNU'nun sistem gelişimindeki rolünü bildiğine göre, isimdeki 
&ldquo;"
-"GNU/&rdquo; kısmı atlansa olmaz mı? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"Herkes GNU'nun sistemi geliştirmedeki rolünü bildiğinden isimdeki 
&ldquo;GNU/"
+"&rdquo; söylemeden geçilmiyor mu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1142,7 +1111,7 @@
 "system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
 "system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgstr ""
-"Linux'un başlıbaşına bir işletim sistemi olduğunu düşünen insanlar, 
GNU "
+"Linux'un başlı başına bir işletim sistemi olduğunu düşünen insanlar, 
GNU "
 "hakkında bir şeyler duyduklarında, genellikle GNU'nun ne olduğu ile 
ilgili "
 "yanlış fikirlere kapılıyorlar. Bazı programlama araçlarımız tek 
başlarına "
 "popüler olduklarından, insanlar GNU'nun bir programlar bütünü olduğunu 
(ki "
@@ -1158,8 +1127,8 @@
 "html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
 msgstr ""
 "GNU Projesi, ismini GNU işletim sisteminden almıştır. Yani GNU Projesi, 
GNU "
-"sistemini geliştirmek için kullanılan projedir. (Bakınız <a href=\"/gnu/"
-"initial-announcement.html\">1983 tarihli ilk duyuru</a>.)"
+"sistemini geliştirmek için kullanılan projedir. (Bkz. <a 
href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">1983 tarihli ilk duyuru</a>.)"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1342,6 +1311,10 @@
 "GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#notinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#notinstallable\">GNU adında bir şey bulamazsam ve kuramazsam "
+"&ldquo;GNU&rdquo; nasıl bir işletim sistemi olabilir?</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#notinstallable\">#notinstallable</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1349,6 +1322,9 @@
 "GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU&rdquo;, but "
 "GNU is what they basically are."
 msgstr ""
+"GNU'nun <a href=\"/distros/distros.html\"> paketlenmiş ve kurulabilir "
+"versiyonlarının</a> çoğu mevcuttur. Bunların hiçbirine basitçe GNU 
denmiyor "
+"ancak GNU temelde oldukları şey."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1361,6 +1337,14 @@
 "GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the GNU "
 "Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
 msgstr ""
+"Kurulum için paketlenmiş GNU sistemini yayımlamayı umduk ancak bu plan "
+"olaylar tarafından üstlenildi: 1992'de diğerleri zaten Linux içeren GNU "
+"çeşitlerini paketliyordu. 1993 yılında başlayarak <a 
href=\"/distros/common-"
+"distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a> adlı daha iyi ve daha özgür bir 
"
+"GNU/Linux dağıtımı yapma çabasına sponsor olduk. Debian'ın kurucusu bu 
ismi "
+"çoktan seçmişti. Ondan sadece &ldquo;GNU&rdquo; demesini istemedik 
çünkü bu "
+"henüz hazır olmayan GNU Hurd çekirdeğine sahip bir sistem versiyonunun "
+"adıydı."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1368,6 +1352,10 @@
 "those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU "
 "Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
 msgstr ""
+"GNU Hurd çekirdeği asla yeterince hazır hâle gelmedi; sadece üzerinde "
+"çalışmak isteyenler için tavsiye ediyoruz. Bu yüzden GNU’yu hiçbir 
zaman GNU "
+"Hurd çekirdeğiyle paketlememiştik. Ancak Debian bu kombinasyonu Debian 
GNU/"
+"Hurd olarak paketledi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1376,6 +1364,10 @@
 "software/guix\">Guix System Distribution</a> or GuixSD. This includes "
 "repackaging a substantial part of the GNU system."
 msgstr ""
+"Şimdi Guix adında gelişmiş bir Scheme tabanlı paket yöneticisi ve <a 
href=\"/"
+"software/guix\">Guix System Distribution</a> veya GuixSD olarak 
adlandırılan "
+"tam bir sistem dağıtımı geliştiriyoruz. Bu, GNU sisteminin önemli bir "
+"bölümünün yeniden paketlenmesini içerir."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1383,12 +1375,15 @@
 "GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
 "operating system."
 msgstr ""
+"GNU paketlemesinin son basamağını GNU adı altında hiçbir zaman atmadık 
ancak "
+"bu, GNU'nun ne tür bir şey olduğunu değiştirmiyor. GNU bir işletim "
+"sistemidir."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Biz, tüm sisteme, çekirdeğin, yani Linux'un adını veriyoruz. Bir 
işletim "
 "sistemine çekirdeğin adını vermek normal değil midir? <span 
class=\"anchor-"
@@ -1418,11 +1413,11 @@
 "You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
 "&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Bu iki ifade eşanlamlı olarak kullanıldığı için, &ldquo;Linux "
+"Bu iki ifade eş anlamlı olarak kullanıldığı için, &ldquo;Linux "
 "çekirdeği&rdquo; ifadesi kolaylıkla &ldquo;Linux'un çekirdeği&rdquo; "
-"şeklinde yanlış anlaşılabilir. Bu anlam da, Linux'un çekirdekten daha 
öte "
-"bir şey olduğunu ima eder. Bu tür bir yanlış anlamaya meydan vermemek 
için, "
-"&ldquo;çekirdek, Linux&rdquo; ya da &ldquo;Linux (çekirdek)&rdquo; 
biçiminde "
+"şeklinde yanlış anlaşılabilir. Bu anlamda, Linux'un çekirdekten daha 
öte bir "
+"şey olduğunu ima eder. Bu tür bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, 
"
+"&ldquo;çekirdek, Linux&rdquo; veya &ldquo;Linux (çekirdek)&rdquo; 
biçiminde "
 "söyleyip yazabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -1430,6 +1425,8 @@
 "Can another system have &ldquo;the feel of Linux&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Başka bir sistem &ldquo;Linux hissine&rdquo; sahip olabilir mi? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1439,6 +1436,11 @@
 "with GNU/Linux always goes through other programs, and the &ldquo;"
 "feel&rdquo; comes from them."
 msgstr ""
+"Linux hissi diye bir şey yoktur çünkü Linux'un kullanıcı arayüzü 
yoktur. "
+"Herhangi bir modern çekirdek gibi Linux da programları çalıştırmak 
için bir "
+"temel oluşturur; kullanıcı arayüzleri sistemin başka yerlerine aittir. 
GNU/"
+"Linux ile insan etkileşimi her zaman diğer programlardan geçer ve bu his "
+"onlardan gelir."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1467,8 +1469,8 @@
 "below</a>."
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU&rdquo;, sistem için en kısa meşru isimdi, fakat <a 
href=\"#justgnu"
-"\"> aşağıda belirttiğimiz nedenlerden</a> ötürü biz onu &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; olarak adlandırdık."
+"\"> aşağıda belirttiğimiz nedenlerden</a> dolayı onu 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"olarak adlandırdık."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1476,6 +1478,9 @@
 "Linux&rdquo;)? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#long1\">#long1</a>)</span>"
 msgstr ""
+"&ldquo;GliNUx&rdquo; sistemi (&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yerine) olarak "
+"adlandırmaya ne dersiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long1\">#long1</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1484,12 +1489,17 @@
 "&ldquo;GliNUx,&rdquo; most people would not realize that it contains a "
 "reference to GNU."
 msgstr ""
+"&ldquo;GNU&rdquo; ismi görünüşte &ldquo;Glinux&rdquo;'da görünmez, bu 
yüzden "
+"çoğu insan orada olduğunu farketmezdi. &ldquo;GliNUx&rdquo; olarak büyük 
"
+"harfle yazılsa bile çoğu insan GNU'ya referans içerdiğini farketmezdi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It would be comparable to writing &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; but putting "
 "&ldquo;GNU/&rdquo; in print so small that most people could not read it."
 msgstr ""
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazmakla karşılaştırılabilir ancak &ldquo;GNU/"
+"&rdquo; 'yu baskıya koymak o kadar küçük ki çoğu insan okuyamıyordu."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1497,6 +1507,9 @@
 "I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
 msgstr ""
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ile ilgili sorun çok uzun olmasıdır. Neden &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1504,6 +1517,9 @@
 "the system that we developed, can't you take one second to recognize our "
 "work?"
 msgstr ""
+"&ldquo;GNU/&rdquo;'yu söylemek veya yazmak sadece bir saniyenizi alır. "
+"Geliştirdiğimiz sistemi takdir ederseniz çalışmamızı tanıtmak için 
bir "
+"saniye bile ayıramaz mısınız?"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1511,6 +1527,9 @@
 "such a long term. Shouldn't you find a shorter one? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#long3\">#long3</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Ne yazık ki &ldquo;GNU/Linux&rdquo; beş hecelidir. İnsanlar bu kadar uzun "
+"bir terim kullanmayacak. Daha kısa bir tane bulamaz mısın? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long3\">#long3</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1518,6 +1537,9 @@
 "Unfortunately&rdquo; is five syllables, yet people show no sign of "
 "reluctance to use that word."
 msgstr ""
+"Aslında &ldquo;GNU/Linux&rdquo; sadece dört hecelidir. &ldquo;Ne yazık "
+"ki&rdquo; beş heceli ancak insanlar bu kelimeyi kullanmak için isteksizlik "
+"belirtisi göstermiyor."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1545,7 +1567,7 @@
 "Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
 msgstr ""
 "Sistem tamamen GNU değildir; farklı bir çekirdeği vardır (Linux). 
GNU/Linux "
-"ile GNU'yu birbirinden ayırmak yararlıdır."
+"ile GNU'yu ayırt etmek yararlıdır."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
@@ -1619,8 +1641,8 @@
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Sistemin bugünkü haline pek çok başka projenin de katkısı bulunmuştur; 
"
 "bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka pek çok program 
sayılabilir. "
@@ -1653,7 +1675,7 @@
 "Eğer X11'in sistemin ismi içinde anılmayı hak ettiğine inanıyorsanız 
ve eğer "
 "canınız sisteme, GNU/X11/Linux demek istiyorsa deyin. Eğer Perl'in 
anılmak "
 "konusunda yakındığını düşünüyorsanız ve canınız GNU/Linux/Perl 
yazmak "
-"istiyorsa, buyrun yazın."
+"istiyorsa, buyurun yazın."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1665,7 +1687,7 @@
 msgstr ""
 "GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv gibi uzun bir adın saçma "
 "olmasından dolayı, bu noktada bir sınır çizmeniz ve başka ikincil "
-"katılımcıların isimlerini gözardı etmeniz gerekecektir. Sınırın 
nerede "
+"katılımcıların isimlerini göz ardı etmeniz gerekecektir. Sınırın 
nerede "
 "çizileceği konusunda belirgin bir tek nokta yoktur, bu yüzden sınırı 
nereden "
 "çizmek isterseniz isteyin, biz buna karşı çıkmayacağız."
 
@@ -1755,7 +1777,7 @@
 "we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Sistemin bugünkü şekline pek çok sirket de katkıda bulunmuştur. Bu 
yüzden "
+"Sistemin bugünkü şekline pek çok şirket de katkıda bulunmuştur. Bu 
yüzden "
 "sistemi GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux olarak adlandırmamız gerekmiyor mu? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
 "\">#manycompanies</a>)</span>"
@@ -1832,10 +1854,10 @@
 "Linux'un (çekirdek) farklı bir GNU sürümünden bahsetmiyoruz. Özgür 
GNU/Linux "
 "dağıtımları, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>Linux'un "
 "farklı sürümlerini</a>kullanırlar, çünkü &ldquo;standart&rdquo; 
sürümde "
-"özgür olmayan bellenim &ldquo;blobları&rdquo; (ikili büyük nesne) 
vardır. "
-"Eğer bunlar GNU Projesi'nin bir parçası olsaydı, &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"ifadesi doğru olabilirdi, ancak biz bu ifadeyi kullanmak istemezdik, 
çünkü "
-"epey kafa karıştırıcı olurdu."
+"özgür olmayan aygıt yazılımı &ldquo;blobları&rdquo; (ikili büyük 
nesne) "
+"vardır. Eğer bunlar GNU Projesi'nin bir parçası olsaydı, &ldquo;GNU "
+"Linux&rdquo; ifadesi doğru olabilirdi, ancak biz bu ifadeyi kullanmak "
+"istemezdik, çünkü epey kafa karıştırıcı olurdu."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1876,15 +1898,18 @@
 "contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
 "we actually started the whole activity."
 msgstr ""
-"Doğru ve uygun olan, baş katkıcıyı ilk önce anmaktır. GNU'nun sisteme "
-"katkısı, Linux'un katkısından sırf daha büyük ve sırf daha önce 
değildir, "
-"aynı zamanda biz tüm faaliyeti başlatan kişileriz de..."
+"Doğru ve uygun olan, baş katkıyı ilk önce anmaktır. GNU'nun sisteme 
katkısı, "
+"Linux'un katkısından sırf daha büyük ve sırf daha önce değildir, 
aynı "
+"zamanda biz bütün faaliyeti başlatan kişileriz de..."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In addition, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; fits the fact that Linux is the lowest "
 "level of the system and GNU fills technically higher levels."
 msgstr ""
+"Ek olarak &ldquo;GNU/Linux&rdquo;; Linux'un sistemin en düşük seviyesi "
+"olduğu ve GNU'nun teknik olarak daha yüksek seviyeleri doldurduğu 
gerçeğine "
+"uyar."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1893,7 +1918,7 @@
 "make it seem that the whole system is Linux."
 msgstr ""
 "Fakat, eğer sisteme &ldquo;Linux/GNU&rdquo; demeyi tercih ediyorsanız, bu, "
-"insanların şimdi çoğunlukla yaptığı gibi, GNU'yu tamamen gözardı "
+"insanların şimdi çoğunlukla yaptığı gibi, GNU'yu tamamen göz ardı "
 "etmelerinden ve sanki bütün sistem Linux'muş gibi göstermelerinden çok 
daha "
 "iyidir."
 
@@ -1904,6 +1929,10 @@
 "whatever they like? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Dağıtımımın geliştiricileri buna &ldquo;Falanca Linux&rdquo; diyorlar 
ancak "
+"bu, sistemin nelerden oluştuğu hakkında hiçbir şey ifade etmiyor. Neden 
onu "
+"istedikleri gibi adlandırmasınlar ki? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1911,6 +1940,9 @@
 "&ldquo;Linux,&rdquo; and people <a href=\"#distronames\">understand it that "
 "way</a>."
 msgstr ""
+"Bir sistemi &ldquo;Falanca Linux&rdquo; olarak adlandırmak; bunun Linux'un "
+"bir türevi olduğunu ve insanların <a href=\"#distronames\">bunu bu 
şekilde "
+"anladığını</a> ima eder."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1918,6 +1950,9 @@
 "that a mistake. &ldquo;This system is not BSD,&rdquo; you would tell them. "
 "Well, it's not Linux either."
 msgstr ""
+"Eğer bir GNU/Linux dağıtımını &ldquo;Falanca BSD&rdquo; olarak "
+"adlandırırlarsa buna bir hata derdiniz. &ldquo;Bu sistem BSD 
değil,&rdquo; "
+"onlara söylerdin. Eh, Linux de değil."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1930,10 +1965,6 @@
 "\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro "
-#| "are repeating the common mistake."
 msgid ""
 "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
 "repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
@@ -1941,8 +1972,11 @@
 "their official name, and we hope that if you are involved with a different "
 "distribution, you will encourage it to do the same."
 msgstr ""
-"Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan insanların yaygın 
yanlışı "
-"tekrar ettiği anlamına gelir."
+"Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan kişilerin yaygın 
hatayı "
+"tekrar ettiği anlamına gelir. Debian, Dragora, Musix, Trisquel ve Venenux "
+"gibi dağıtımların resmi adlarının bir parçası olarak GNU/Linux'u 
benimsemiş "
+"olduklarını takdir ediyoruz ve farklı bir dağıtımla ilgilenirseniz 
aynı şeyi "
+"yapmaya teşvik edeceğinizi umuyoruz."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1956,22 +1990,16 @@
 "\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
-#| "Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
-#| "&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
-#| "mistake than it was to make the mistake."
 msgid ""
 "When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;"
 "Linux&rdquo;, and call their version of it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, it's "
 "proper for you to correct the misinformation by calling it &ldquo;Foobar GNU/"
 "Linux&rdquo;."
 msgstr ""
-"Eğer onlara &ldquo;GNU&rdquo;yu &ldquo;Falanca Linux&rdquo;a çevirme izni "
-"verilmişse; size de dağıtımın ismini tekrar değiştirip dağıtımı 
“Falanca GNU/"
-"Linux” olarak isimlendirme izni verilmiştir. Hatayı düzeltmek, hatayı "
-"yapmaktan daha yanlış olamaz."
+"&ldquo;GNU&rdquo;'yu &ldquo;Linux&rdquo;'a değiştirerek yanlış bilgi "
+"yaydılar ve bunun versiyonunu &ldquo;Falanca Linux&rdquo; olarak "
+"adlandırdıklarında yanlış bilgiyi &ldquo;Falanca GNU/Linux&rdquo; olarak 
"
+"adlandırarak düzeltmeniz uygun olur."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2023,8 +2051,8 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismini, tamamen özgür yazılımlardan oluşan "
 "dağıtımlara saklamak daha iyi olmaz mı? Ne de olsa GNU'nun ideali de 
budur. "
@@ -2087,7 +2115,7 @@
 "Kullanıcıların özgürlük ile olan bağlantıyı görmelerini sağlamak 
için "
 "tutulacak yol bunun tam tersidir: Yani onları bütün bu sistem 
sürümlerinin "
 "<em>gerçekten de</em> birer GNU sürümü olduğu ve bütün bu 
sürümlerin, özel "
-"olarak kullanıcıların özgürlüğü için varolan bir sistem üzerine 
kurulu "
+"olarak kullanıcıların özgürlüğü için var olan bir sistem üzerine 
kurulu "
 "olduğu konusunda bilgilendirmek... Bu anlayış sayesinde kullanıcılar, 
özgür "
 "olmayan yazılımları içeren dağıtımların doğru ve uygun birer 
&ldquo;Linux "
 "sürümü&rdquo; olduğunu düşünmek yerine, bunların bozulmuş, 
saflığını "
@@ -2215,8 +2243,8 @@
 "için neler yapabileceğimizi tartışmaya başladık. Aynı zamanda, Linux 
ile "
 "kullanılmak üzere bazı GNU paketlerini değiştiren insanlarla işbirliği 
yapma "
 "yollarını da aradık. Bu insanların yaptığı değişiklikleri, standart "
-"sürümlere eklemek istedik, böylelikle bu GNU paketleri kurulur kurulmaz "
-"Linux ile birlikte çalışabileceklerdi. Fakat yapılanlar genellikle anlık 
"
+"sürümlere eklemek istedik, böylece bu GNU paketleri kurulur kurulmaz Linux 
"
+"ile birlikte çalışabileceklerdi. Fakat yapılanlar genellikle anlık "
 "değişikliklerdi ve taşınabilir özellikte değillerdi; bunların kurulum 
için "
 "temizlenmeleri gerekiyordu."
 
@@ -2259,8 +2287,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "İnsanlardan GNU/Linux adını kullanmalarını istemekte neden bu kadar "
-"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)"
-"</span>"
+"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</"
+"a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2268,7 +2296,7 @@
 "distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
 "We will continue for as long as it's necessary."
 msgstr ""
-"Aslında gecikmedik. Bu konu hakkında gelişticiler ve dağıtıcılarla, 
1994 "
+"Aslında gecikmedik. Bu konu hakkında geliştiriciler ve dağıtıcılarla, 
1994 "
 "yılında özel görüşmeler yapmaya başladık ve 1996'da daha halka açık 
bir "
 "kampanya yürüttük. Gerekli olduğu sürece de devam edeceğiz."
 
@@ -2316,8 +2344,8 @@
 "isteyip istemediğine karar vermek, tamamen o programın geliştiricisine "
 "kalmıştır. Eğer siz de bir program geliştirdiyseniz ve bunun bir GNU 
paketi "
 "haline gelmesini istiyorsanız, lütfen <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> adresine yazın. Böylelikle biz de programı "
-"değerlendirip, almak isteyip istemediğimize karar verebiliriz."
+"address@hidden&gt;</a> adresine yazın. Böylece biz de programı 
değerlendirip, "
+"almak isteyip istemediğimize karar verebiliriz."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2373,14 +2401,14 @@
 msgstr ""
 "Linux, o sistemin türevlerinde, yani GNU/Linux sisteminin bugünkü "
 "sürümlerinde birincil olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu sistemlere 
kimlik "
-"kazandıran öğeler, bu sistemlerin merkezinde yer alan GNU ve Linux'tur. 
Tek "
-"başına sadece Linux değil."
+"kazandıran bileşenler, bu sistemlerin merkezinde yer alan GNU ve Linux'tur. 
"
+"Tek başına sadece Linux değil."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına göre, isminde 
&ldquo;Unix&rdquo;i "
 "kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor mu? <span class=\"anchor-reference-"
@@ -2397,7 +2425,7 @@
 msgstr ""
 "Aslında GNU Unix'ten hiçbir şey miras almamıştır. Unix, sahipli bir "
 "yazılımdı (hâlâ da öyle). Bu yüzden onun herhangi bir kodunu GNU 
içinde "
-"kullanmak yasadışı olurdu. Esasında bu bir tesadüf değildir: GNU'yu "
+"kullanmak yasa dışı olurdu. Esasında bu bir tesadüf değildir: GNU'yu "
 "geliştirmemizin nedenidir bu. Unix ya da o dönemdeki herhangi bir işletim "
 "sistemini kullanarak özgür olamayacağımız için, bu sistemlerin yerine "
 "koyabileceğimiz özgür bir sisteme gereksinim duyduk. Unix'ten herhangi bir 
"
@@ -2473,8 +2501,8 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -2495,7 +2523,7 @@
 "system."
 msgstr ""
 "BSD sistemi, 80'li yıllarda, özgür olmayan bir yazılım olarak UC 
Berkeley "
-"tarafından geliştirildi ve 90'lı yıllarda özgür hale geldi. Bugün 
varolan "
+"tarafından geliştirildi ve 90'lı yıllarda özgür hale geldi. Bugün var 
olan "
 "özgür bir işletim sistemi çok büyük bir olasılıkla ya GNU sisteminin 
ya da "
 "BSD sisteminin bir çeşitlemesidir."
 
@@ -2525,7 +2553,7 @@
 "Tıpkı GNU sistemi ve bunun çeşitlemelerinin bazı BSD programlarını "
 "kullanması gibi, BSD sistemleri de bugün bazı GNU paketlerini "
 "kullanmaktadır. Fakat, bütün olarak bakılırsa, bunlar ayrı ayrı 
evrilmiş iki "
-"farklı sistemdirler. BSD geliştiricileri bir çekirdek yazıp GNU sistemine 
"
+"farklı sistemdir. BSD geliştiricileri bir çekirdek yazıp GNU sistemine "
 "eklemediler, bu yüzden GNU/BSD gibi bir isim duruma uygun değildir."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2533,7 +2561,7 @@
 "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
 "name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
 msgstr ""
-"GNU/Linux ve GNU arasındaki bağlantı daha sıkıdır ve bu yüzden 
&ldquo;GNU/"
+"GNU/Linux ve GNU arasındaki bağlantı daha yakındır ve bu yüzden 
&ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; ismi sistemin adı olmaya uygundur."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2557,8 +2585,8 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Eğer GNU araçlarını Windows üzerine kurarsam, bu benim bir GNU/Windows "
-"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2575,39 +2603,14 @@
 "Linux'tan tamamen farklıdır."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
 msgid ""
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"Linux, GNU'suz kullanılamaz mı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
+"\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is possible to make a system that uses Linux as the kernel but is not "
-#| "based on GNU. I'm told there are small systems, used for embedded "
-#| "development, that include Linux but not the GNU system. IBM was once "
-#| "rumored to be planning to put Linux as the kernel into AIX; whether or "
-#| "not they actually tried to do this, it is theoretically possible. What "
-#| "conclusions can we draw from this about the naming of various systems?\n"
-#| "<p>\n"
-#| "People who think of the kernel as more important than all the rest of the "
-#| "system say, &ldquo;They all contain Linux, so let's call them all Linux "
-#| "systems.&rdquo; But any two of these systems are mostly different, and "
-#| "calling them by the same name is misleading. (It leads people to think "
-#| "that the kernel is more important than all the rest of the system, for "
-#| "instance.)</p>\n"
-#| "<p>\n"
-#| "In the small embedded systems, Linux may be most of the system; perhaps "
-#| "&ldquo;Linux systems&rdquo; is the right name for them. They are very "
-#| "different from GNU/Linux systems, which are more GNU than Linux. The "
-#| "hypothetical IBM system would be different from either of those. The "
-#| "right name for it would be AIX/Linux: basically AIX, but with Linux as "
-#| "the kernel. These different names would show users how these systems are "
-#| "different.</p>"
 msgid ""
 "Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
 "These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
@@ -2615,42 +2618,28 @@
 "disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
 "show how different those small platforms are from GNU/Linux."
 msgstr ""
-"Çekirdek olarak Linux kullanan, ama GNU tabanlı olmayan bir sistem yapmak "
-"olanaklıdır. Linux'u içerdiği halde GNU sistemini içermeyen, gömülü "
-"geliştirme çalışmaları için kullanılan küçük sistemlerin olduğunu 
duymuştum. "
-"IBM'in, bir zamanlar, AIX'in içine çekirdek olarak Linux'u yerleştirmeyi "
-"planladığı söylentileri çıkmıştı. Bunu gerçekten denediler mi yoksa 
"
-"denemediler mi bir yana, böyle bir şey teorik olarak mümkündür. Peki ama 
"
-"sistemlerin isimlendirilmesine ilişkin olarak bu durumdan ne tür bir sonuç 
"
-"çıkarabiliriz?\n"
-"<p>\n"
-"Çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli olduğunu düşünen 
insanlar "
-"diyorlar ki, &ldquo;Hepsinin içinde Linux var, o halde gelin hepsine birden "
-"Linux sistemleri diyelim.&rdquo; Fakat bu sistemler birbirlerinden büyük "
-"ölçüde farklıdırlar. Bunlara aynı ismi vermek yanıltıcıdır. (Böyle 
bir "
-"yaklaşım, insanların, çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli "
-"olduğunu zannetmelerine yol açabilir mesela...)</p>\n"
-"<p>\n"
-"Linux, küçük gömülü sistemlerde sistemin büyük bir kısmını 
oluşturuyor "
-"olabilir. Belki de &ldquo;Linux sistemleri&rdquo; ifadesi onlar için "
-"doğrudur. Bunlar, Linux'tan daha çok GNU olan GNU/Linux sistemlerinden çok 
"
-"farklıdırlar. Yukarıda bahsettiğimiz farazi IBM sistemi, bunların 
ikisinden "
-"de farklı olacaktır. O sistem için doğru isim, AIX/Linux olabilir: 
temelde "
-"AIX olan, fakat çekirdek olarak Linux kullanan bir sistem… Bu farklı "
-"isimler, kullanıcılara, bu sistemlerin birbirlerinden ne kadar farklı "
-"olduğunu gösterecektir.</p>"
+"Linux bazı cihazlarda kendisi tarafından veya başka küçük programlarla "
+"kullanılır. Bu küçük yazılım sistemleri GNU/Linux sisteminden çok 
uzak. "
+"Kullanıcılar bunları PC'lere yüklemezler, örneğin; onları oldukça 
heves "
+"kırıcı bulurlar. Bu küçük platformların GNU/Linux'tan ne kadar farklı 
"
+"olduğunu göstermek için bu cihazların sadece Linux çalıştırdığını 
söylemek "
+"faydalıdır."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "How much of the GNU system is needed for the system to be GNU/Linux? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howmuch\">#howmuch</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Sistemin GNU/Linux olması için GNU sisteminin ne kadarına ihtiyaç var? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howmuch\">#howmuch</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "&ldquo;How much&rdquo; is not a meaningful question because the GNU system "
 "does not have precise boundaries."
 msgstr ""
+"&ldquo;Ne kadar&rdquo; anlamlı bir soru değil çünkü GNU sisteminin kesin 
"
+"sınırları yok."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2661,6 +2650,13 @@
 "the GNU system and omit part, there is no meaningful way to say &ldquo;how "
 "much&rdquo; you used."
 msgstr ""
+"GNU, bir topluluk tarafından sürdürülen bir işletim sistemidir. 
Yalnızca GNU "
+"yazılım paketlerinden (belirli bir listeye sahip olduğumuz) çok daha "
+"fazlasını içerir ve insanlar sürekli olarak daha fazla paket ekler. Bu "
+"değişikliklere rağmen GNU sistemi olarak kalır ve bunu GNU/Linux yapmaya "
+"zorlayan bir Linux ekler. GNU sisteminin bir parçasını kullanıyor ve 
parçayı "
+"atlarsanız &ldquo;ne kadar&rdquo; kullandığınızı söylemenin anlamlı 
bir yolu "
+"yoktur."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2668,6 +2664,9 @@
 "GNU/Linux system. The inclusion of one important GNU package is enough to "
 "justify our request for equal mention."
 msgstr ""
+"Paket seviyesine bakarsak Linux, GNU/Linux sisteminde önemli bir pakettir. "
+"Önemli bir GNU paketinin dahil edilmesi, eşit söz talebimizi haklı 
çıkarmak "
+"için yeterlidir."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2675,6 +2674,9 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
+"GNU olmadan tam Linux sistemleri [sic] var mı? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2682,6 +2684,9 @@
 "example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems, just "
 "as it is a mistake to call GNU a &ldquo;Linux&rdquo; system."
 msgstr ""
+"GNU değil, Linux içeren bütün sistemler var; Android bir örnektir. Ancak 
"
+"&ldquo;Linux&rdquo; sistemleri olarak adlandırmak bir hatadır, tıpkı 
GNU'yu "
+"bir &ldquo;Linux&rdquo; sistemi olarak adlandırmak gibi bir hatadır."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2689,6 +2694,8 @@
 "have very little code in common. In fact, the only thing they have in "
 "common is Linux."
 msgstr ""
+"Android, GNU/Linux sisteminden çok farklı çünkü ikisinin ortak kodu çok 
az. "
+"Aslında,ortak olan tek şey Linux'tur."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2697,6 +2704,9 @@
 "Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities "
 "[meaning the GNU system].&rdquo;"
 msgstr ""
+"Tüm GNU/Linux sistemini Linux olarak adlandırırsanız &ldquo;Android, 
Linux "
+"içerir ancak Linux değildir çünkü her zamanki Linux [sic] 
kütüphanelerine ve "
+"yardımcı programlarına sahip değildir [GNU sistemi anlamına 
gelir].&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2705,28 +2715,29 @@
 "works quite differently. What makes Android different from GNU/Linux is the "
 "absence of GNU."
 msgstr ""
+"Android, GNU/Linux'un yaptığı kadar Linux içerir. Sahip olmadığı şey 
GNU "
+"sistemi. Android bunu oldukça farklı çalışan Google yazılımı ile 
değiştirir. "
+"Android'i GNU/Linux'tan farklı kılan şey GNU'nun olmamasıdır."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-#| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span "
-#| "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 msgid ""
 "Is it correct to say &ldquo;using Linux&rdquo; if it refers to using GNU/"
 "Linux and using Android? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu"
 "\">#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Neden yalnızca &ldquo;Linux GNU çekirdeğidir&rdquo; deyip mevcut GNU/Linux 
"
-"sürümlerinden birini &ldquo;GNU&rdquo; adı altında yayınlamıyorsunuz? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+"GNU/Linux kullanmak ve Android kullanmak demekse &ldquo;Linux&rdquo; "
+"kullanmak doğru mu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu"
+"\">#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Far from it. That usage is so strained that people will not understand the "
 "intended meaning."
 msgstr ""
+"Alakası yok. Bu kullanım o kadar zorlama ki insanlar amaçlanan anlamı "
+"anlamayacaklar."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2734,6 +2745,9 @@
 "using Linux&rdquo;. It's like having a conversation, then saying you were "
 "conversing with the person's intestines or the person's circulatory system."
 msgstr ""
+"Halk, Android'i &ldquo;Linux&rdquo; olarak kullanmaktan bahsetmeyi çok garip 
"
+"bulacak. Sohbet etmek gibi bir şey, daha sonra kişinin bağırsaklarıyla 
veya "
+"kişinin dolaşım sistemi ile konuştuğunu söylemek gibi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2741,6 +2755,9 @@
 "when it's really GNU/Linux, by way of the usual misunderstanding: thinking "
 "of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgstr ""
+"Halk, Linux'u gerçekte GNU/Linux iken her zamanki yanlış anlama yoluyla "
+"kullanma fikrini anlaya<em>cak</em>tır: Tüm sistemi &ldquo;Linux&rdquo; "
+"olarak düşünmek."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2754,6 +2771,15 @@
 "clear way to talk about using GNU/Linux and Android is to say &ldquo;using "
 "GNU/Linux and Android.&rdquo;"
 msgstr ""
+"Android kullanımı ve GNU/Linux kullanımı, araba kullanmak ve bisiklet 
sürmek "
+"kadar farklıdır. İlk ikisinin de Linux içerdiği gerçeğinin onları "
+"kullanmakla alakasızdır, tıpkı bir otomobilin ve bir bisikletin her 
ikisinin "
+"de bir metal yapısına sahip olması onlrı kullanmakla alakasız olması 
gibi. "
+"Araba ve bisiklet kullanmak hakkında konuşmak istiyorsanız &ldquo;metal "
+"nesnelere binmek&rdquo;ten söz etmezsiniz (okuyucu ile oyun 
oynamadığınız "
+"sürece). &ldquo;Arabaları ve bisikletleri kullanmak&rdquo; dersiniz. Aynı "
+"şekilde GNU/Linux ve Android kullanımı hakkında konuşmanın net yolu; 
&ldquo;"
+"GNU/Linux ve Android kullanmak&rdquo; demektir."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2829,8 +2855,8 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Linus Torvalds'ın çalışmalarını GNU olarak nitelendirmemiz yanlış 
olmaz mı? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</"
+"a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2866,7 +2892,7 @@
 "&ldquo;<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
 "versions/RELNOTES-0.01\">Linux ile kullanılan araçların büyük bölümü 
GNU "
 "yazılımı olup bunlar GNU copyleft lisansı altındadır. Bu araçlar 
dağıtımın "
-"içinde yer almaz. Daha fazla bilgi için bana sorun (ya da 
GNU'ya).</a>&rdquo;"
+"içinde yer almaz. Daha fazla bilgi için bana (veya GNU'ya) 
sorun&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2874,12 +2900,18 @@
 "forget the question of what to call GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Neden GNU Hurd çekirdeğini bitirmiyor, GNU sistemini bir bütün olarak "
+"yayımlamıyor ve GNU/Linux olarak adlandırılacak soruyu unutmuyorsunuz? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We would like credit for the GNU operating system no matter which kernel is "
 "used with it."
 msgstr ""
+"Hangi çekirdeğin kullanılacağına bakılmaksızın GNU işletim sistemi 
için "
+"takdir istiyoruz."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2889,16 +2921,21 @@
 "fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects";
 "\"> developing free replacement for the blobs</a>."
 msgstr ""
+"GNU Hurd'un Linux ile rekabet edebilecek kadar iyi çalışmasını sağlamak 
"
+"büyük bir iş olacaktır ve bu açıkça gerekli değildir. Bir çekirdek 
olarak "
+"Linux'ta etik olarak yanlış olan tek şey, aygıt yazılımı blob'unun "
+"eklenmesidir; bu sorun için en iyi çözüm,<a 
href=\"http://fsf.org/campaigns/";
+"priority-projects\"> blob'lar için özgür ikameler geliştirmektir</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını verdi. Biz de bunu 
değiştiremeyiz. O "
-"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3066,7 +3103,7 @@
 "ability to recruit the help of others."
 msgstr ""
 "Pek sayılmaz. Sistemi geliştirmedeki rolümüzü takdir etmeyen insanlar 
bize "
-"yardım etmek için muhtemelen önemli bir çaba sarfetmeyecektir. Eğer 
bunlar, "
+"yardım etmek için muhtemelen önemli bir çaba sarf etmeyecektir. Eğer 
bunlar, "
 "özgür yazılımlar yayınlamak gibi, bizim amaçlarımızı ilerletecek 
şekilde "
 "çalışıyorlarsa da, bu büyük ihtimalle biz istediğimiz için değil, 
başka "
 "ilgisiz sebeplerden dolayıdır. Aynı zamanda, bizim yaptığımız 
çalışmaları "
@@ -3193,7 +3230,7 @@
 msgstr ""
 "GNU/Linux ismini bir lisans gereksinimi haline getirmek ikiyüzlü bir "
 "davranış olurdu. Biz de bunu yapmıyoruz zaten. Biz sizden sadece "
-"hakettiğimiz payı vermenizi <em>istiyoruz</em>."
+"hakkettiğimiz payı vermenizi <em>istiyoruz</em>."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3201,6 +3238,9 @@
 "different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use the term "
 "&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
 msgstr ""
+"Lütfen <a href=\"/licenses/bsd.html\"> en az iki farklı BSD lisansı</a> "
+"olduğunu unutmayın. Netlik için lütfen hangisi olduğunu belirtmeden 
&ldquo;"
+"BSD&rdquo; lisansı terimini kullanmayın."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -3210,7 +3250,7 @@
 "\">#deserve</a>)</span>"
 msgstr ""
 "GNU GPL'e, insanların sisteme &ldquo;GNU&rdquo; demelerini zorunlu kılacak "
-"bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi hakediyorsunuz. Peki şimdi 
ne "
+"bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi hak ediyorsunuz. Peki şimdi 
ne "
 "diye şikayet ediyorsunuz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
 
@@ -3233,8 +3273,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Birçok insanın inandığı şeyle ters düşmeseniz daha iyi olmaz mıydı? 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</"
@@ -3245,7 +3285,7 @@
 "We don't think we should go along with large numbers of people because they "
 "have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
 msgstr ""
-"Yanlış yola sevkedilmiş insanların sayısı ne kadar fazla olursa olsun, "
+"Yanlış yola sevk edilmiş insanların sayısı ne kadar fazla olursa olsun, 
"
 "onlarla beraber yürüyebileceğimizi düşünmüyoruz. Umarız siz de 
hakikatin "
 "önemli olduğuna karar verirsiniz."
 
@@ -3281,6 +3321,9 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#knownname</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
+"Sistemi çoğu kullanıcının zaten bildiği bir adla çağırmak daha iyi 
değil mi? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#knownname</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3289,6 +3332,10 @@
 "add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; "
 "once in a while, they will all understand."
 msgstr ""
+"Kullanıcılar öğrenemezler. &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, &ldquo;Linux&rdquo; "
+"içerdiğinden ne hakkında bahsettiğinizi anlayacaklardır. Arada bir 
&ldquo;"
+"(çoğu zaman hatalı bir şekilde &lsquo;Linux&rsquo; olarak "
+"adlandırılır)&rdquo; eklerseniz hepsi anlar."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -3366,13 +3413,12 @@
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, "
 "2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, "
+"2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -3390,32 +3436,16 @@
 msgstr ""
 "<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
 "<ul>\n"
-"\n"
-"<li>\n"
-"<a href=\"http://www.pittle.org/\";>Ali Servet Dönmez</a>\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
-"2005, 2008.\n"
-"</li>\n"
-"\n"
-"<li>\n"
-"Sanem Uçan\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
-"2007.\n"
-"</li>\n"
-"\n"
-"<li>\n"
-"Anıl Mevlüt Güven\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;anilmevlutguven@mynet."
-"com&gt;</a>,\n"
-"2007.\n"
-"</li>\n"
-"\n"
-"<li>\n"
-"Fırat Özgül\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
-"2008.\n"
-"</li>\n"
-"\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2019.</li>\n"
+"<li>Fırat Özgül <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;ozgulfirat@gmail."
+"com&gt;</a>, 2008.</li>\n"
+"<li><a href=\"http://www.pittle.org/\";>Ali Servet Dönmez</a> <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2005, 2008.</li>\n"
+"<li>Anıl Mevlüt Güven <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, 2007.</li>\n"
+"<li>Sanem Uçan <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;sanemucan@gmail."
+"com&gt;</a>, 2007.</li>\n"
 "</ul>"
 
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]