www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-cases-india-irimpanam.tr.p...


From: Therese Godefroy
Subject: www/education/po edu-cases-india-irimpanam.tr.p...
Date: Sun, 1 Dec 2019 12:37:28 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/12/01 12:37:28

Added files:
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.tr.po 
             edu-software-tuxpaint.tr.po 

Log message:
    New translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-cases-india-irimpanam.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-cases-india-irimpanam.tr.po
diff -N edu-cases-india-irimpanam.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases-india-irimpanam.tr.po   1 Dec 2019 17:37:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,493 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-cases-india-irimpanam.html
+# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2019.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-india-irimpanam.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-11-21 07:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-01 10:59+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Vocational Higher Secondary School Irimpanam - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr "Irimpanam Meslek Okulu - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
+"cases-india.html\">India</a> &rarr; Vocational Higher Secondary School "
+"Irimpanam"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; <a 
href=\"/education/"
+"edu-cases.html\">Durum Çalışmaları</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-cases-"
+"india.html\">Hindistan</a> &rarr; Irimpanam Meslek Okulu"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
+msgstr "Irimpanam Mesleki Okulu"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The following report is based on information provided to us by the school's "
+"staff."
+msgstr ""
+"Aşağıdaki rapor, okul personeli tarafından bize verilen bilgilere "
+"dayanmaktadır."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Location"
+msgstr "Yer"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The school is located in Irimpanam, an area close to the city of "
+"Tripunithura, in the Ernakulam district of the <a href=\"http://en.wikipedia.";
+"org/wiki/Kerala#Education\"> State of Kerala</a>, India."
+msgstr ""
+"Okul, Hindistan'ın Kerala Eyaleti'nin Ernakulam bölgesinde <a 
href=\"http://";
+"en.wikipedia.org/wiki/Kerala#Education\"> Tripunithura</a> şehrine yakın 
bir "
+"alan olan Irimpanam'da bulunmaktadır."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "About"
+msgstr "Hakkında"
+
+#. a href="http://vhssirimpanam.org/";
+#. /a
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Founded in 1940, the Vocational Higher Secondary School Irimpanam is a "
+"privately owned school aided by the State. It offers instruction from Upper "
+"Primary to High School levels (grades 5 to 7 and 8 to 10 respectively). "
+"Nearly 1,000 students from 10 to 15 years old attend the school."
+msgstr ""
+"1940 yılında kurulan Irimpanam Mesleki Lisesi, Devlet destekli bir özel "
+"okuldur. Ortaokuldan Lise seviyelerine kadar eğitim veriyor (sırasıyla 5. "
+"sınıftan 7. sınıfa ve 8. sınıftan 10. sınıfa kadar). Okula 10-15 yaş 
arası "
+"yaklaşık 1.000 öğrenci devam ediyor."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Motivation"
+msgstr "Motivasyon"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Our institution took special interest in promoting the main aspects of the "
+"philosophy of the GNU Project, such as the freedom to share knowledge and "
+"the freedom to cooperate with our community by contributing improvements to "
+"computer programs. This awareness about Swathanthra Software <a href="
+"\"#swathanthra\">(1)</a> was largely the result of what we learned at the "
+"meetings organized by the <a href=\"https://web.archive.org/";
+"web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/\";> Indian Libre User Group "
+"(ILUG-Cochin)</a> in the nearby city of Kochi. Attending those meetings also "
+"helped us to work in close connection with the Free Software community."
+msgstr ""
+"Kurumumuz, bilgisayar programlarında gelişmelere katkıda bulunarak bilgi "
+"paylaşım özgürlüğü ve topluluğumuzla iş birliği yapma 
özgürlüğü gibi GNU "
+"Projesi felsefesinin temel yönlerinin tanıtımına özel bir ilgi 
gösterdi. "
+"Swathanthra Software <a href=\"#swathanthra\">(1)</a> hakkındaki bu "
+"farkındalık, büyük ölçüde yakındaki Kochi şehrinde <a 
href=\"https://web.";
+"archive.org/web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/\";> Indian Libre "
+"User Group (ILUG-Cochin)</a> tarafından düzenlenen toplantılarda "
+"öğrendiklerimizin sonucudur. Bu toplantılara katılmak, Özgür Yazılım "
+"topluluğuyla yakın ilişki içinde çalışmamıza da yardımcı oldu."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "How We Did It"
+msgstr "Nasıl Yaptık?"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The migration to Free Software in our school was the result of a project "
+"designed and established by the Government of Kerala, called <a href="
+"\"https://itschool.gov.in/otherprograms.php\";>IT@School</a>. The project, "
+"started in 2001, involved several thousand schools in Kerala and in 2006 it "
+"switched completely to Free Software."
+msgstr ""
+"Okulumuzda Özgür Yazılım'a geçiş; Kerala Hükûmeti tarafından <a 
href="
+"\"https://itschool.gov.in/otherprograms.php\";>IT@School</a> adlı bir proje "
+"tarafından tasarlanan ve oluşturulan bir projenin sonucudur. 2001 yılında 
"
+"başlayan proje; Kerala'da birkaç bin okulu kapsıyordu ve 2006'da tamamen "
+"Özgür Yazılım'a geçildi."
+
+#. type: Content of: <div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/irimpanam-school.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/irimpanam-school.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><a><img>
+msgid "Image of students at a Free Software event."
+msgstr "Özgür Yazılım etkinliğindeki öğrencilerin görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "Students at a Free Software event organized by SSK VHSS Irimpanam."
+msgstr ""
+"SSK VHSS Irimpanam tarafından düzenlenen Özgür Yazılım etkinliğindeki "
+"öğrenciler."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Training courses for teachers were implemented by the government to teach us "
+"the basics of the new Free Operating System and how to install it. The new "
+"system was customized for the first time by <a href=\"http://space-kerala.";
+"org/node/10/\">SPACE</a>, an agency based in Kerala that promotes the use of "
+"Free Software in the private and public sectors. SPACE, as well as local "
+"Swathanthra Software users groups, played a fundamental role during the "
+"process by providing constant support to teachers. One of the workshops "
+"organized by SPACE helped us to build the website of our school using Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Yeni Özgür İşletim Sistemi'nin temellerini ve nasıl kurulacağını 
öğretmek "
+"için devlet tarafından öğretmenler için eğitim kursları düzenlendi. 
Yeni "
+"sistem ilk kez Kerala'da bulunan ve Özgür Yazılım'ın özel ve kamu "
+"sektörlerinde kullanımını teşvik eden bir ajans olan SPACE tarafından "
+"uyarlandı. <a href=\"http://space-kerala.org/node/10/\";>SPACE</a>, yerel "
+"Swathanthra Software kullanıcı gruplarının yanı sıra öğretmenlere 
sürekli "
+"destek sağlayarak süreç boyunca temel bir rol oynadı. SPACE tarafından "
+"düzenlenen atölye çalışmalarından biri, okulumuzun web sitesini Özgür 
"
+"Yazılım kullanarak inşa etmemize yardımcı oldu."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Training was not limited to software, it also included teaching the basics "
+"of hardware maintenance to teachers and students. In our school, 10 years "
+"old students know how to assemble a PC."
+msgstr ""
+"Eğitim yazılımla sınırlı değildi, aynı zamanda donanım bakımının 
temellerini "
+"öğretmenlere ve öğrencilere öğretmeyi de içeriyordu. Okulumuzda 10 
yaşında "
+"bir öğrenci bilgisayar montajını biliyor."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The use of Free programs in the classroom was facilitated by the "
+"implementation of training modules aimed at instructing teachers on the use "
+"of specific programs for teaching various subjects. For example, there was "
+"a training module for teachers of Mathematics on how to use <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo</a> for teaching geometry, another "
+"one for teachers of Chemistry on how to draw organic molecules using <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\";>Chemtool</a>, and many others."
+msgstr ""
+"Sınıfta Özgür programların kullanımı, öğretmenlere çeşitli 
derslerin "
+"öğretilmesi için belirli programların kullanımı konusunda talimat 
vermeye "
+"yönelik eğitim modüllerinin uygulanmasıyla kolaylaştırılmıştır. 
Örneğin; "
+"Matematik öğretmenleri için <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo";
+"\">Dr Geo</a>'nun geometri öğretimi için nasıl kullanılacağı konusunda 
bir "
+"eğitim modülü, Kimya öğretmenleri için de <a 
href=\"http://directory.fsf.org/";
+"wiki/Chemtool\">Chemtool</a> kullanarak organik moleküllerin nasıl "
+"çizileceğine ilişkin bir eğitim modülü vardı."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Other training activities were conducted jointly by the school and ILUG-"
+"Cochin to teach us the use of different Free Software applications such as "
+"Blender, Inkscape, and the command line interface."
+msgstr ""
+"Blender, Inkscape ve komut satırı arayüzü gibi farklı Özgür Yazılım "
+"uygulamalarının kullanımını bize öğretmek için okul ve ILUG-Cochin 
ortaklaşa "
+"eğitim faaliyetleri yürütmüştür."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The school has also opened an <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Internet_Relay_Chat\">IRC</a> channel where students can ask questions about "
+"issues they may encounter."
+msgstr ""
+"Okul ayrıca öğrencilerin karşılaşabilecekleri konular hakkında sorular 
"
+"sorabilecekleri bir <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Internet_Relay_Chat\">IRC</a> kanalı açtı."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Commitment to Free Software"
+msgstr "Özgür Yazılıma Bağlılık"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"At the beginning the new system was used on a dual-boot basis, because we "
+"teachers were not familiar with Free Software, but we soon got acquainted "
+"with it to a great extent. At present, no proprietary systems are installed "
+"in any of our computers and no proprietary programs are being used. Only "
+"Free Software is being used in the classroom and in the administration "
+"offices."
+msgstr ""
+"Başlangıçta yeni sistem çift ön yükleme esasına göre kullanıldı. 
Çünkü biz, "
+"öğretmenler, Özgür Yazılım'a aşina değildik ama çok geçmeden 
büyük ölçüde "
+"tanıdık. Şu anda bilgisayarlarımızın hiçbirinde özel mülk bir sistem 
kurulu "
+"değil ve hiçbir özel mülk program kullanılmıyor. Sınıfta ve idari 
ofislerde "
+"sadece Özgür Yazılım kullanılmaktadır."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We use a wide range of free programs in the classroom, such as <a href= "
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\";>GIMP</a>, <a href= \"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> and <a href=\"http://www.libreoffice.org/";
+"\">LibreOffice</a>, but there are many others."
+msgstr ""
+"Sınıfta <a href= \"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\";>GIMP</a>, <a href= 
"
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\";>Tux Paint</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> ve <a href=\"http://www.libreoffice.";
+"org/\">LibreOffice</a> gibi çok çeşitli özgür programlar kullanıyoruz 
ancak "
+"diğerleri de var."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Students are also introduced to the programming language Python as from "
+"grade 8 (13 years old)."
+msgstr ""
+"Öğrencilere ayrıca 8. sınıftan itibaren (13 yaş) Python programlama 
dili "
+"tanıtılmaktadır."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Sonuçlar"
+
+#. type: Content of: <div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/tuxpaint.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><a><img>
+msgid ""
+"Image of the TuxPaint interface in Malayalam showing the stamp for the "
+"Adeenia flower."
+msgstr ""
+"Adeenia çiçeğinin damgasını gösteren Malayalamca TuxPaint arayüzünün 
"
+"görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/adeenia.ogg\">Listen</a> to a student pronounce "
+"the name of the Adeenia flower in Malayalam."
+msgstr ""
+"Malayalamcadaki Adeenia çiçeğinin adını söyleyen bir öğrenciyi <a 
href=\"/"
+"education/misc/adeenia.ogg\">dinleyin</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Education in the State of Kerala has become \"IT-enabled\", meaning that "
+"students are getting first hand technology knowledge while learning regular "
+"curriculum subjects outside the IT Lab. This is possible due to the large "
+"number of high quality educational applications available in GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Kerala Eyaleti'nde eğitim; \"IT-enabled\" oldu, bu da öğrencilerin BT "
+"Laboratuvarı dışındaki düzenli müfredat konularını öğrenirken ilk 
elden "
+"teknoloji bilgisi edindiklerini gösteriyor. Bu, GNU/Linux'ta bulunan çok "
+"sayıda yüksek kaliteli eğitim uygulaması nedeniyle mümkündür."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The transparency and the cooperative method of Free Software helped students "
+"and teachers to dive deep into technology and made them capable of "
+"contributing to the community in various ways. One important contribution "
+"was the localization of the interface of <a href=\"/education/edu-software-"
+"tuxpaint.html\">Tux Paint</a> in Malayalam, our mother tongue."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım'ın şeffaflığı ve iş birlikçi yöntemi; 
öğrencilerin ve "
+"öğretmenlerin teknolojiye derinlemesine dalmalarını sağladı ve topluma "
+"çeşitli şekillerde katkıda bulunma yeteneklerini geliştirdi. Önemli bir 
"
+"katkı, Tux Paint'in ana dilimiz olan Malayalamcaya yerelleştirilmesiydi."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Another contribution was the addition of new stamps in TuxPaint. Native "
+"flowers were photographed and the pictures edited by 6th and 7th grade "
+"students using the image editing program GIMP. The resulting images were "
+"then integrated in TuxPaint with the name of the flowers written in "
+"Malayalam. As a plus, students recorded with their own voices the name of "
+"the flowers, so when the user selects one of the stamps, she will hear the "
+"name of the flower in Malayalam. A video was recorded to illustrate how it "
+"works and how the activity was done."
+msgstr ""
+"Bir başka katkı, TuxPaint'e yeni damgaların eklenmesiydi. Yerli çiçekler 
"
+"fotoğraflandı ve resimler 6. ve 7. sınıf öğrencileri tarafından 
görüntü "
+"düzenleme programı GIMP kullanılarak düzenlendi. Elde edilen 
görüntüler daha "
+"sonra Malayalamca yazılan çiçeklerin ismi ile TuxPaint'e entegre edildi. 
Ek "
+"olarak öğrenciler kendi sesleriyle çiçeklerin adını kaydetti, bu 
nedenle "
+"kullanıcı damgalardan birini seçtiğinde Malayalamca olarak çiçeğin 
adını "
+"duyacak. Nasıl çalıştığını ve etkinliğin nasıl yapıldığını 
gösteren bir "
+"video kaydedildi."
+
+#. TRANSLATORS: Replace the link to the video with subtitles in English with
+#. a link to the video with subtitles in your language, if it exists. Likewise,
+#. modify the link to SubRip subtitles accordingly, and replace the word 
"English"
+#. with the name of your language.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\";>Watch "
+"and download the video</a>. <a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt"
+"\">Read and download the English subtitles in SubRip format</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";
+"\">Videoyu izleyin ve indirin</a>. <a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt"
+"\">İngilizce alt yazıları SubRip biçimindi okuyun ve indirin</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Both activities were promoted by Swathanthra Software Koottayma of VHSS "
+"Irimpanam <a href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\";> (SSK VHSS "
+"Irimpanam)</a>, a Free Software group of teachers and students based on the "
+"school. Its aim is to build awareness on the philosophy of Free Software and "
+"to introduce new applications in GNU/Linux as a way of contributing to the "
+"community. The group organizes monthly meetings and it performs various "
+"kinds of activities to encourage its members to experiment and explore Free "
+"Software so as to put into practice the freedoms that it grants."
+msgstr ""
+"Her iki etkinlik de okula dayalı bir Özgür Yazılım grubu olan öğretmen 
ve "
+"öğrencilerden oluşan Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam <a "
+"href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\";> (SSK VHSS Irimpanam)</a> "
+"tarafından desteklendi. Amacı Özgür Yazılım felsefesi hakkında 
farkındalık "
+"yaratmak ve GNU/Linux'ta topluma katkıda bulunmak için yeni uygulamalar "
+"sunmaktır. Grup aylık toplantılar düzenler ve üyelerini Özgür 
Yazılım'ı "
+"deneyimlemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek için verdikleri "
+"özgürlükleri uygulamaya koymak için çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirir."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"As a way of keeping in touch and sharing experiences with other schools and "
+"with the Free Software community, teachers and students each year "
+"participate in events such as the National Free Software Conference and the "
+"Cyber Safe Day."
+msgstr ""
+"Diğer okullarla ve Özgür Yazılım topluluğuyla iletişim kurmaya devam 
etmenin "
+"ve deneyimlerini paylaşmanın bir yolu olarak öğretmenler ve öğrenciler 
her "
+"yıl National Free Software Conference ve Cyber Safe Day gibi etkinliklere "
+"katılırlar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The commitment and the collaboration of teachers, students and local groups "
+"was essential to the success of this large scale government project."
+msgstr ""
+"Bu büyük ölçekli hükümet projesinin başarısı için öğretmenlerin, "
+"öğrencilerin ve yerel grupların bağlılığı ve iş birliği çok 
önemliydi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) <a id=\"swathanthra\"></a>Swathanthra is the Sanskrit word for \"free\" "
+"as in freedom."
+msgstr ""
+"(1) <a id=\"swathanthra\"></a>Swathanthra, \"özgür\" için Sanskritçe bir "
+"kelimedir."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Credits"
+msgstr "Atıflar"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Credits for both images shown on this page, as well as for the audio file, "
+"go to Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam, who released them "
+"under a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> License."
+msgstr ""
+"Bu sayfada gösterilen görüntülerin yanı sıra ses dosyası için verilen 
"
+"atıflar, bunları <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 "
+"Unported</a> lisansı altında yayımlayan Swathanthra Software Koottayma of "
+"VHSS Irimpanam'a aittir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">More Case Studies in India</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">Hindistan'da Daha Fazla Durum "
+"Çalışması</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Back to Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Durum Çalışmalarına Geri 
Dön</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2019</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: edu-software-tuxpaint.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-software-tuxpaint.tr.po
diff -N edu-software-tuxpaint.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-software-tuxpaint.tr.po 1 Dec 2019 17:37:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,421 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-software-tuxpaint.html
+# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2019.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-software-tuxpaint.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-01 11:06+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Tux Paint - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Tux Paint - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; Tux Paint"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; <a 
href=\"/education/"
+"edu-resources.html\">Eğitim Kaynakları</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
+"software.html\">Eğitsel Özgür Yazılım</a> &rarr; Tux Paint"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Tux Paint"
+msgstr "Tux Paint"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Description"
+msgstr "Açıklama"
+
+#. GNUN: localize URL /education/misc/tuxpaint-start-sm.png, 
/education/misc/tuxpaint-start.png
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint-start.png\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/tuxpaint-start.png\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "Screenshot of the Tux Paint interface."
+msgstr "Tux Paint arayüzünün ekran görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tux Paint is a cross-platform drawing program created specifically for "
+"children. Little kids as young as 3 years old have no difficulty in finding "
+"their way around its clear and intuitive interface which features large "
+"buttons identified by a label as well as an icon so that the child can "
+"easily recognize them. At the center of the screen there is a white canvas "
+"for the child to draw making use of a wide variety of tools and paint "
+"brushes. As a start, the child can load outlined pictures to be colored, as "
+"in a coloring-book."
+msgstr ""
+"Tux Paint, özellikle çocuklar için oluşturulmuş bir çok platformu "
+"destekleyen bir çizim programıdır. 3 yaşından küçük çocuklar; bir 
etiket "
+"tarafından tanımlanan büyük butonların yanı sıra çocuğun kolayca "
+"tanıyabilmesi için bir simgeye sahip olan net ve sezgisel arayüzünün "
+"etrafında yol bulmakta güçlük çekmezler. Ekranın merkezinde çocuğun 
çok "
+"çeşitli araç ve boya fırçalarını kullanarak çizim yapması için 
beyaz bir "
+"tuval var. Bir başlangıç olarak çocuk boyama kitabındaki gibi renkli 
olması "
+"gereken resimleri yükleyebilir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The program includes all of the most common drawing tools such as lines and "
+"brushes for free-hand drawing and coloring, geometric shapes, sizing, an "
+"eraser, the \"Redo\" and \"Undo\" options, plus sound that plays while "
+"painting and a special tool called \"Magic\" for impressive effects: "
+"rainbow, glitter, chalk, blur, flip, and more."
+msgstr ""
+"El çizimi ve boyama, geometrik şekiller, boyutlandırma, bir silgi, 
\"Yinele"
+"\" ve \"Geri Al\" seçenekleri, artı boyama sırasında oynayan ses ve "
+"etkileyici efektler için \"Sihir\" olarak adlandırılan özel bir araç: "
+"Gökkuşağı, parıltı, tebeşir, bulanıklık, dönüş ve daha 
fazlası..."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Along with the Magic tool, the other popular feature among children is "
+"\"Stamp\", which contains loads of pictures and clip art that can be "
+"\"stamped\" on the canvas, such as plants and flowers, animals, holiday art, "
+"planets, and much more. Many of these stamps are provided with the program "
+"out of the box, and others are available as separate collections to be "
+"installed. Many users contribute their own art work to be included as stamps "
+"in the program; here we are going to see an example of how this was done by "
+"a group of children from a school in India, thus putting into practice the "
+"software freedom that the program guarantees."
+msgstr ""
+"Sihir aracının yanı sıra çocuklar arasında diğer popüler özellik; 
bitkiler "
+"ve çiçekler, hayvanlar, tatil sanatı, gezegenler ve daha fazlası gibi 
tuval "
+"üzerine \"damgalanabilen\" birçok resim ve küçük resim içeren 
\"Damga\". Bu "
+"damgaların birçoğu program kutusundan çıkarılmış ve diğerleri 
kurulacak ayrı "
+"koleksiyonlar halinde temin edilmiştir. Birçok kullanıcı programda yer "
+"alması için kendi sanat eserlerine katkıda bulunur; Hindistan'da bir 
okuldan "
+"bir grup çocuk tarafından bunun nasıl yapıldığını gösteren bir 
örnek "
+"vereceğiz, böylece programın güvence altına aldığı yazılım 
özgürlüğünü "
+"uygulamaya koyacağız."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tux Paint is available in more than 80 languages, including minority and "
+"right-to-left languages. Such a large number of languages is the result of "
+"contributions made by users from all over the world."
+msgstr ""
+"Tux Paint azınlık ve sağdan sola diller dahil olmak üzere 80'den fazla 
dilde "
+"mevcuttur. Bu kadar çok dil, dünyanın her yerinden kullanıcılar 
tarafından "
+"yapılan katkıların sonucudur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/\";> FSF "
+"Directory</a>, <a href=\"http://tuxpaint.org\";> Tux Paint Official Website</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Daha fazla öğrenmek için: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"TuxPaint/\"> FSF Dizini</a>, <a href=\"http://tuxpaint.org\";> Tux Paint "
+"Resmî Web Sitesi</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Who's Using It and How"
+msgstr "Kim Kullanıyor ve Nasıl?"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint-stamps.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/tuxpaint-stamps.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "Screenshot of the Tux Paint interface in Malayalam with native flowers."
+msgstr ""
+"Malayalamca Tux Paint arayüzünün yerel çiçeklerle birlikte ekran 
görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Comments by <a href=\"http://tuxpaint.org/comments/\";>home users</a> and "
+"stories from <a href=\"http://tuxpaint.org/schools/\";>schools</a> using Tux "
+"Paint are presented in the official website. There are reports that the "
+"program is one of the most helpful tools for children to get acquainted with "
+"basic computer graphic skills while providing a highly attractive "
+"environment for them. However, the distinctive feature that makes Tux Paint "
+"preferable to similar drawing software for kids is the fact that it is Free "
+"Software, meaning it comes with no restrictions of any sort and the user is "
+"granted a series of freedoms. For example, one of the freedoms is that the "
+"user is allowed to install the program in as many work stations as needed, "
+"which is specially important for schools."
+msgstr ""
+"Ev kullanıcıları tarafından hazırlanan yorumlar ve Tux Paint kullanan "
+"okullardan gelen öyküler resmi web sitesinde sunulmuştur. Program 
çocuklar "
+"için son derece çekici bir ortam sağlarken temel bilgisayar çocukların "
+"grafik becerilerini tanımaları için en yararlı araçlarından biri 
olduğu "
+"bildirilmektedir. Bununla birlikte Tux Paint'i çocuklar için benzer çizim "
+"yazılımlarına göre daha fazla tercih ettiren özellik, Özgür Yazılım 
olduğu "
+"gerçeğidir, yani herhangi bir kısıtlama olmadan gelir ve kullanıcıya 
bir "
+"dizi özgürlük verir. Örneğin; özgürlüklerden biri, kullanıcının 
programı "
+"okullar için özel olarak önemli olan birçok iş istasyonuna kurmasına 
izin "
+"verilmesidir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another significant freedom that Free Software guarantees is the freedom to "
+"modify the program so as to adapt it to the user's needs and to redistribute "
+"copies of the modified version. It is thanks to this freedom that Tux Paint "
+"is available in so many languages, including those spoken by minority "
+"groups. In fact, translations into less widely spoken languages have been "
+"provided by the users themselves. This is so because most of the time, "
+"companies whose business consists of development of nonfree software adopt "
+"policies on the basis of market size: if the market is not large enough to "
+"ensure profit, they are generally reluctant to invest on it."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım'ın güvence altına aldığı bir diğer önemli 
özgürlük; programı "
+"kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve değiştirilmiş 
sürümün "
+"kopyalarını yeniden dağıtmak için programı değiştirme 
özgürlüğüdür. Bu "
+"özgürlük sayesinde Tux Paint azınlık grupları tarafından konuşulanlar 
da "
+"dahil olmak üzere pek çok dilde mevcut. Aslında daha az konuşulan dillere 
"
+"yapılan çeviriler kullanıcıların kendileri tarafından sağlanmıştır. 
Bunun "
+"nedeni, çoğu zaman işleri özgür olmayan yazılımların 
geliştirilmesinden "
+"oluşan şirketlerin pazar büyüklüğüne dayanan politikalar 
benimsemeleridir: "
+"Pazar kâr sağlayacak kadar büyük değilse genellikle yatırım yapmakta "
+"isteksizdirler."
+
+#. type: Content of: <div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/appooppanthaady.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/appooppanthaady.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><a><img>
+msgid "Image of the Appooppan Thaady flower."
+msgstr "Appooppan Thaady çiçeğinin görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/appooppanthady.ogg\">Listen</a> to a student "
+"pronounce the name of the Appooppan Thaady flower in Malayalam."
+msgstr ""
+"Malayalamca olarak Appooppan Thaady çiçeğinin adını söyleyen bir 
öğrenciyi "
+"<a href=\"/education/misc/appooppanthady.ogg\">dinleyin</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/anthoorium.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/anthoorium.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><a><img>
+msgid "Image of the Anthoorium flower."
+msgstr "Anthoorium çiçeğinin görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/anthoorium.ogg\">Listen</a> to a student pronounce "
+"the name of the Anthoorium flower in Malayalam."
+msgstr ""
+"Malayalamca olarak Anthoorium çiçeğinin adını söyleyen bir öğrenciyi 
<a href="
+"\"/education/misc/anthoorium.ogg\">dinleyin</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A good example of how software freedom can be applied in Tux Paint is the "
+"work done by 11 and 12 years old students from the <a href=\"/education/edu-"
+"cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a> school in the State of "
+"Kerala, in India. The work consisted in adding a series of stamps to the "
+"program, from photographs taken by the students themselves. They took "
+"pictures of autochthonous flowers and processed the digital images with the "
+"free libre GNU Image Manipulation Program <a href= \"http://directory.fsf.";
+"org/project/gimp/\">GIMP</a>, adding also the name of each flower in English "
+"and in Malayalam, the local language. As Tux Paint has a sound function, "
+"students also recorded with their own voices the name of the flowers in "
+"Malayalam, so when one of these flowers is chosen to be stamped onto the "
+"canvas, the user will see and hear the name of the flower in Malayalam. <a "
+"href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\";> Watch "
+"and download the video</a> and <a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt"
+"\">the SubRip subtitles</a>."
+msgstr ""
+"Tux Paint'te yazılım özgürlüğünün nasıl uygulanabileceğinin güzel 
bir "
+"örneği; Hindistan'ın Kerala Eyaleti'ndeki <a href=\"/education/edu-cases-"
+"india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a> okulundan 11 ve 12 yaşındaki "
+"öğrenciler tarafından yapılan çalışmadır. Çalışma, programın 
öğrenciler "
+"tarafından çekilen fotoğraflardan bir dizi damga eklenmesinden 
oluşuyordu. "
+"Yerel çiçeklerin resimlerini çektiler ve dijital görüntüleri özgür 
GNU "
+"Görüntü İşleme Programı <a href= 
\"http://directory.fsf.org/project/gimp/";
+"\">GIMP (GNU Image Manipulation Program)</a> ile işleyerek her çiçeğin 
adını "
+"Ä°ngilizce ve yerel dil olan Malayalamca olarak eklediler. Tux Paint'in ses "
+"işlevi olduğundan dolayı öğrenciler çiçeklerin adını kendi 
sesleriyle "
+"Malayalamca olarak da kaydetmişlerdir, bu nedenle bu çiçeklerden biri 
tuvale "
+"damgalanmak üzere seçildiğinde kullanıcı görecek ve çiçeğin adını "
+"Malayalamca olarak duyacaktır. <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/";
+"irimpanam-high-sub.en.ogv\"> Videoyu</a> ve <a href=\"/education/misc/"
+"irimpanam.en.srt\">SubRip alt yazılarını</a> izleyin ve indirin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An additional useful activity done by this school by applying the freedom to "
+"modify the program, was the translation of the Tux Paint interface into "
+"Malayalam, the language spoken in the state of Kerala."
+msgstr ""
+"Bu okul tarafından programın değiştirilme özgürlüğünün 
uygulanmasıyla "
+"yapılan ek bir etkinlik, Tux Paint arayüzünün Kerala eyaletinde 
konuşulan "
+"dil olan Malayalamcaya çevrilmesiydi."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Why"
+msgstr "Neden?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The freedom to modify the program is an important resource that was used by "
+"the school to reach beyond the scope of teaching basic computer graphical "
+"skills or entertaining children. It was used to show them that information "
+"technology is not something to be subjected to, not something that should be "
+"imposed upon the user, but an instrument to serve users according to their "
+"requirements."
+msgstr ""
+"Programı değiştirme özgürlüğü; okul tarafından temel bilgisayar 
grafiksel "
+"becerilerini öğretme veya çocukları eğlendirme kapsamının ötesine 
geçmek "
+"için kullanılan önemli bir kaynaktır. Onlara bilişim teknolojisinin 
bağlı "
+"olunması gereken bir şey olmadığını, kullanıcıya uygulanması gereken 
bir şey "
+"değil, kullanıcılara gereksinimlerine göre hizmet edecek bir araç 
olduğunu "
+"göstermek için kullanıldı."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The freedom to install the program in all computers in the Lab was also "
+"important, since the school has limited economical resources to invest in "
+"licenses. By distributing copies of the original and modified version of the "
+"program to the students, the school provided assistance to families "
+"undergoing economic hardship."
+msgstr ""
+"Programı Laboratuvar'daki tüm bilgisayarlara kurma özgürlüğü de 
önemliydi "
+"çünkü okul lisanslara yatırım yapmak için ekonomik kaynakları 
kısıtlıyordu. "
+"Okul; programın orijinal ve değiştirilmiş versiyonunun kopyalarını "
+"öğrencilere dağıtarak ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım 
sağlamıştır."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Sonuçlar"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Adding stamps to Tux Paint was an exciting and enriching experience for the "
+"students. First, they analyzed how the program works and discovered the "
+"mechanism that the program uses for the implementation of stamps. Then they "
+"learned how this particular characteristic of the program permitted the "
+"addition of stamps and how to do it. They also acquired a deeper knowledge "
+"of GIMP during the manipulation of the images. The whole process gave them "
+"an opportunity not only to develop new technical abilities, but also to "
+"identify and appreciate local flora. Most importantly, they learned that "
+"anyone, even non programmers or children, can actually influence and improve "
+"information technology when software freedom is granted."
+msgstr ""
+"Tux Paint'e damga eklemek; öğrenciler için heyecan verici ve 
zenginleştirici "
+"bir deneyim oldu. İlk olarak programın nasıl çalıştığını analiz 
ettiler ve "
+"programın, damgaların uygulanması için kullandığı mekanizmayı 
keşfettiler. "
+"Ardından programın bu özel özelliğinin damgaların eklenmesine nasıl 
izin "
+"verdiğini ve nasıl yapıldığını öğrendiler. Ayrıca görüntülerin "
+"değiştirilmesi sırasında GIMP hakkında daha derin bir bilgi edindiler. 
Tüm "
+"süreç onlara sadece yeni tekniksel yetenekler geliştirmekle kalmayıp 
aynı "
+"zamanda yerel bitki örtüsünü tanımlamak ve takdir etmek için bir 
fırsat "
+"verdi. En önemlisi, programcı olmayan veya çocuk bile olsa, yazılım "
+"özgürlüğü verildiğinde bilişim teknolojisini etkileyebileceğini ve "
+"geliştirebileceğini öğrendiler."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Credits"
+msgstr "Atıflar"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Images of the Tux Paint interface in Malayalam with native flowers, of the "
+"Appooppan Thaady and Anthoorium flowers, as well as both sound files are "
+"courtesy of the Vocational Higher Secondary School Irimpanam and are "
+"licensed under CC-BY-SA, <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 "
+"Unported</a>."
+msgstr ""
+"Yerel çiçeklerle Malayalamca Tux Paint arayüzü, Appooppan Thaady ve "
+"Anthoorium çiçeklerinin görüntüsü yanı sıra her iki ses dosyası da "
+"Vocational Higher Secondary School Irimpanam'ın izniyle ve CC-BY-SA, <a rel="
+"\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\";> "
+"Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a> lisansıyla "
+"lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2019</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]