www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy savingeurope.cs.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy savingeurope.cs.html
Date: Sun, 27 Oct 2019 07:13:52 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/10/27 07:13:52

Modified files:
    philosophy   : savingeurope.cs.html 

Log message:
    Regenerate from outdated PO.
    (The message for all *.cs.po committed on 2019-10-25 was wrong; sorry.
    It should have said: 'Update a few strings'.)

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.cs.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: savingeurope.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/savingeurope.cs.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- savingeurope.cs.html    31 Dec 2017 08:24:45 -0000   1.8
+++ savingeurope.cs.html    27 Oct 2019 11:13:50 -0000   1.9
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-05-06" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Záchrana Evropy před softwarovými patenty – Projekt GNU – Nadace 
pro
@@ -36,18 +36,18 @@
 <p>
 Patenty již pustoší svobodný software. Během 80. let zcela potlačili
 svobodný software držitelé patentů v dané oblasti na šifrování s 
veřejným
-klíčem. Chtěli zakázat i <abbr title="Pretty Good Privacy">PGP</abbr>, ale
-pod tlakem veřejnosti nakonec přistoupili na kompromis: do PGP bylo přidáno
-omezení, takže již nebylo svobodným software. (Když ten nejobecnější 
patent
-v této oblasti vypršel, začali jsme vyvíjet GNU Privacy Guard.)</p>
+klíčem. Chtěli zakázat i PGP, ale pod tlakem veřejnosti nakonec 
přistoupili
+na kompromis: do PGP bylo přidáno omezení, takže již nebylo svobodným
+software. (Když ten nejobecnější patent v této oblasti vypršel, začali 
jsme
+vyvíjet GNU Privacy Guard.)</p>
 <p>
 Compuserve vyvinul obrázkový formát GIF, načež byl ohromen, když Unisys
 vyhrožoval žalobou jemu i komukoliv jinému, kdo vyvýjel či používal 
software
-na tvorbu GIFů. Unisys získal patent na datový kompresní algoritmus <abbr
-title="Lempel-Ziv-Welch">LZW</abbr>, který se využívá v určité fázi 
kódování
-GIF obrázků, a odmítl svobodnému software povolit používat LZW (<a
-href="#ft2">2</a>). Výsledkem je, že v USA je každý autor svobodného
-software pro tvorbu kmprimovaných GIFů vystaven riziku soudního 
řízení.</p>
+na tvorbu GIFů. Unisys získal patent na datový kompresní algoritmus LZW,
+který se využívá v určité fázi kódování GIF obrázků, a odmítl 
svobodnému
+software povolit používat LZW (<a href="#ft2">2</a>). Výsledkem je, že v 
USA
+je každý autor svobodného software pro tvorbu kmprimovaných GIFů vystaven
+riziku soudního řízení.</p>
 <p>
 V USA a některých dalších zemích je nemožné vyrobit svobodný software 
pro
 MP3; v roce 1998 bylo americkým vývojářům, kteří vyvinuli svobodné 
programy
@@ -102,16 +102,17 @@
 <h4>Dodatky</h4>
 
 <ol>
-<li><a id="ft1"></a>Evropský patentový úřad, používaný mnoha 
evropskými zeměmi,
-vydal docela hodně patentů s účinkem na software, které byly prezentovány
-jako něco jiného, než softwarové patenty. A nyní by uvažovaná změna 
otevřela
-dveře neomezenému patentování algoritmů a softwarových vlastností, 
které by
+<li id="ft1">Evropský patentový úřad, používaný mnoha evropskými 
zeměmi, vydal docela
+hodně patentů s účinkem na software, které byly prezentovány jako něco
+jiného, než softwarové patenty. A nyní by uvažovaná změna otevřela 
dveře
+neomezenému patentování algoritmů a softwarových vlastností, které by
 obrovsky zvýšilo množství vydaných softwarových patentů.</li>
 
-<li><a id="ft2"></a>Unisys vydal chytře sestavené prohlášení, které je 
často
-bráno jako povolení svobodnému software k tvorbě GIFů, ale o kterém si
-myslím, že takovým povolením není. Napsal jsem jejich právnímu 
oddělení,
-abych se zeptal, ale neobdržel jsem žádnou odpověď.</li>
+<li id="ft2">Unisys vydal chytře sestavené prohlášení, které je často 
bráno jako povolení
+svobodnému software k tvorbě GIFů, ale o kterém si myslím, že takovým
+povolením není. Napsal jsem jejich právnímu oddělení, abych se zeptal, 
ale
+neobdržel jsem žádnou odpověď.</li>
+
 </ol>
 
 <hr />
@@ -162,12 +163,25 @@
 článku.</p>
 </div>
 
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs";>Creative
-Commons Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké
-License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -178,11 +192,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:45 $
+$Date: 2019/10/27 11:13:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]