www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po about-gnu.cs-diff.html gnu-history.c...


From: GNUN
Subject: www/gnu/po about-gnu.cs-diff.html gnu-history.c...
Date: Mon, 7 Oct 2019 07:58:58 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/10/07 07:58:58

Modified files:
    gnu/po     : about-gnu.cs-diff.html gnu-history.cs-diff.html 
             gnu-history.cs.po linux-and-gnu.cs-diff.html 
             linux-and-gnu.cs.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.cs.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26

Patches:
Index: about-gnu.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/about-gnu.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- about-gnu.cs-diff.html   15 Dec 2018 14:46:09 -0000   1.6
+++ about-gnu.cs-diff.html   7 Oct 2019 11:58:58 -0000    1.7
@@ -137,7 +137,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2018/12/15 14:46:09 $
+$Date: 2019/10/07 11:58:58 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: gnu-history.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu-history.cs-diff.html  4 Sep 2017 11:03:01 -0000    1.9
+++ gnu-history.cs-diff.html  7 Oct 2019 11:58:58 -0000    1.10
@@ -187,7 +187,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2017/09/04 11:03:01 $
+$Date: 2019/10/07 11:58:58 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: gnu-history.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.cs.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- gnu-history.cs.po  7 Oct 2019 11:43:49 -0000    1.10
+++ gnu-history.cs.po  7 Oct 2019 11:58:58 -0000    1.11
@@ -203,11 +203,11 @@
 "vyvinul v roce 1991 Linus Torvalds a v roce 1992 ho vydal jako svobodný "
 "software. Kombinací Linuxu a takřka kompletního GNU systému vznikl 
kompletní "
 "operační systém: systém GNU/Linux. Podle odhadů používají GNU/Linux 
desítky "
-"milionů lidí, typicky v podobě <a 
href=\"/distros/distros.html\">GNU/Linuxových "
-"distribucí</a>. Hlavní větev Linuxu v současnosti obsahuje nesvobodné "
-"firmwarové „bloby“; přívrženci svobodného softwaru teď udržují 
upravenou "
-"svobodnou verzi Linuxu zvanou <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"linux\">Linux-libre</a>."
+"milionů lidí, typicky v podobě <a href=\"/distros/distros.html\">GNU/"
+"Linuxových distribucí</a>. Hlavní větev Linuxu v současnosti obsahuje "
+"nesvobodné firmwarové „bloby“; přívrženci svobodného softwaru teď 
udržují "
+"upravenou svobodnou verzi Linuxu zvanou <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\">Linux-libre</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: linux-and-gnu.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- linux-and-gnu.cs-diff.html 1 Mar 2019 18:30:38 -0000    1.26
+++ linux-and-gnu.cs-diff.html 7 Oct 2019 11:58:58 -0000    1.27
@@ -350,7 +350,7 @@
 
 <span class="inserted"><ins><em>&lt;p 
class="unprintable"&gt;Updated:</em></ins></span>
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2019/03/01 18:30:38 $
+$Date: 2019/10/07 11:58:58 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: linux-and-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- linux-and-gnu.cs.po 7 Oct 2019 11:43:49 -0000    1.25
+++ linux-and-gnu.cs.po 7 Oct 2019 11:58:58 -0000    1.26
@@ -337,9 +337,9 @@
 #| "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
 #| "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree "
 #| "software&mdash;their developers follow the philosophy associated with "
-#| "Linux rather than that of GNU. But there are also <a 
href=\"/distros/distros.html"
-#| "\">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer "
-#| "facilities for <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+#| "Linux rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/"
+#| "distros.html\">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports "
+#| "computer facilities for <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
 msgid ""
 "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
 "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree programs&mdash;"
@@ -353,9 +353,9 @@
 "Dnes tu máme velké množství variant systému GNU/Linux (často nazývané 
"
 "„distribuce“). Většina z nich obsahuje i nesvobodný software – 
jejich "
 "vývojáři následují spíš filosofii spojovanou s Linuxem než filosofii 
GNU. "
-"Ale jsou tu i <a href=\"/distros/distros.html\">kompletně svobodné 
distribuce GNU/"
-"Linuxu</a>. FSF poskytuje technické zázemí pro <a href=\"http://gnewsense.";
-"org/\">gNewSense</a>."
+"Ale jsou tu i <a href=\"/distros/distros.html\">kompletně svobodné "
+"distribuce GNU/Linuxu</a>. FSF poskytuje technické zázemí pro <a href="
+"\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]