www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po about-gnu.cs.po gnu-history.cs.po li...


From: Therese Godefroy
Subject: www/gnu/po about-gnu.cs.po gnu-history.cs.po li...
Date: Mon, 7 Oct 2019 07:43:50 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/10/07 07:43:50

Modified files:
    gnu/po     : about-gnu.cs.po gnu-history.cs.po 
             linux-and-gnu.cs.po 

Log message:
    Partial update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.cs.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: about-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/about-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- about-gnu.cs.po   1 Jan 2018 06:21:52 -0000    1.4
+++ about-gnu.cs.po   7 Oct 2019 11:43:49 -0000    1.5
@@ -1,9 +1,11 @@
-# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html
+# Czech translation of http://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html
 # Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
 # Martin Vlk <address@hidden>, 2015.
 # František Kučera <franta-gnu AT frantovo.cz>, 2015.
+# Oct. 2019: update copyright & license, fix header & 2nd footer string (T. 
Godefroy).
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: about-gnu.html\n"
@@ -14,7 +16,7 @@
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: cs\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2017-06-16 06:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
@@ -167,9 +169,6 @@
 "nebo oprav se prosím obracejte na <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -187,30 +186,26 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Přečtěte si prosím <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Příručku překladatele</a>, kde se dozvíte, jak koordinovat svoji 
práci a "
-"posílat překlady tohoto článku."
+"Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní "
+"překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na "
+"vylepšení vítáme na adrese <a href=\"mailto:address@hidden\";> &lt;"
+"address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a href=\"/"
+"server/standards/README.translations.html\">Příručku překladatele</a>, 
kde "
+"se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -221,20 +216,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2017 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."

Index: gnu-history.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-history.cs.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu-history.cs.po  4 Sep 2017 11:03:01 -0000    1.9
+++ gnu-history.cs.po  7 Oct 2019 11:43:49 -0000    1.10
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012.
 # Dec 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# Oct 2019: update link and license.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -34,6 +35,15 @@
 msgstr "Přehled projektu GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
+# | The GNU operating system is a complete free software system,
+# | upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.
+# | {+It is pronounced as <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">one syllable
+# | with a hard g</a>.+} <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard
+# | Stallman</a> made the <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial
+# | Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version
+# | called the <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> was published
+# | in March 1985. It has been translated into several <a
+# | href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</a>.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
@@ -176,18 +186,6 @@
 "pro shromáždění finančních prostředků na vývoje GNU."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By 1990 we had either found or written all the major components except "
-#| "one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
-#| "Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux "
-#| "with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating "
-#| "system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of "
-#| "people now use GNU/Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">GNU/"
-#| "Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains non-"
-#| "free firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a "
-#| "modified free version of Linux, called <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-#| "project/linux\"> Linux-libre</a>."
 msgid ""
 "By 1990 we had either found or written all the major components except "
 "one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
@@ -205,7 +203,7 @@
 "vyvinul v roce 1991 Linus Torvalds a v roce 1992 ho vydal jako svobodný "
 "software. Kombinací Linuxu a takřka kompletního GNU systému vznikl 
kompletní "
 "operační systém: systém GNU/Linux. Podle odhadů používají GNU/Linux 
desítky "
-"milionů lidí, typicky v podobě <a href=\"/distros\">GNU/Linuxových "
+"milionů lidí, typicky v podobě <a 
href=\"/distros/distros.html\">GNU/Linuxových "
 "distribucí</a>. Hlavní větev Linuxu v současnosti obsahuje nesvobodné "
 "firmwarové „bloby“; přívrženci svobodného softwaru teď udržují 
upravenou "
 "svobodnou verzi Linuxu zvanou <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
@@ -302,6 +300,8 @@
 "se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007,
+# | 2009, 2012, [-2014-] {+2014, 2017+} Free Software Foundation, Inc.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, "
@@ -314,19 +314,14 @@
 "2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -337,12 +332,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs\">Creative Commons "
-#~ "Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké License</a>."

Index: linux-and-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- linux-and-gnu.cs.po 1 Mar 2019 18:30:38 -0000    1.24
+++ linux-and-gnu.cs.po 7 Oct 2019 11:43:49 -0000    1.25
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012, 2013.
 # Dec 2014, Dec 2016: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# Oct 2019: Partial update.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -131,17 +132,6 @@
 "nějaké blíže nespecifikované příčiny) hotová."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
-#| "system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-#| "software</a> added up to a complete system because the GNU Project had "
-#| "been working since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html"
-#| "\"> The GNU Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-"
-#| "like system, called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> "
-#| "Initial Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the "
-#| "original plans for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was "
-#| "almost finished."
 msgid ""
 "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
 "system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
@@ -262,6 +252,14 @@
 "než bude připraven na běžné používání."
 
 #. type: Content of: <p>
+# | Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once
+# | Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU
+# | system. People could then <a
+# | 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
+# | combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free [-system:-]
+# | {+system &mdash;+} a [-Linux-based-] version of the GNU [-system; the-]
+# | {+system which also contained Linux. The+} GNU/Linux system, [-for
+# | short.-] {+in other words.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
@@ -322,12 +320,24 @@
 "FSF také financovala počáteční fáze vývoje distribuce Debian 
GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <p>
+# | Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often
+# | called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree
+# | [-software&mdash;their-] {+programs&mdash;their+} developers follow the
+# | [-philosophy-] {+<a
+# | href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;open
+# | source&rdquo; philosophy</a>+} associated with Linux rather than [-that-]
+# | {+the <a
+# | href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">&ldquo;free
+# | software&rdquo; philosophy</a>+} of GNU. But there are also <a
+# | href=\"/distros/distros.html\">completely free GNU/Linux distros</a>. The
+# | FSF supports computer facilities for [-<a
+# | href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>.-] {+a few of them.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
-#| "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free "
+#| "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree "
 #| "software&mdash;their developers follow the philosophy associated with "
-#| "Linux rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/"
+#| "Linux rather than that of GNU. But there are also <a 
href=\"/distros/distros.html"
 #| "\">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer "
 #| "facilities for <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
 msgid ""
@@ -343,20 +353,11 @@
 "Dnes tu máme velké množství variant systému GNU/Linux (často nazývané 
"
 "„distribuce“). Většina z nich obsahuje i nesvobodný software – 
jejich "
 "vývojáři následují spíš filosofii spojovanou s Linuxem než filosofii 
GNU. "
-"Ale jsou tu i <a href=\"/distros/\">kompletně svobodné distribuce GNU/"
+"Ale jsou tu i <a href=\"/distros/distros.html\">kompletně svobodné 
distribuce GNU/"
 "Linuxu</a>. FSF poskytuje technické zázemí pro <a href=\"http://gnewsense.";
 "org/\">gNewSense</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
-#| "various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
-#| "non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
-#| "devices when the system starts, and they are included, as long series of "
-#| "numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/"
-#| "Linux distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.";
-#| "fsf.org/project/linux\"> free version of Linux</a> too."
 msgid ""
 "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
 "various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
@@ -407,14 +408,6 @@
 msgstr "Dodatek"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
-#| "like operating system. This system is known as BSD, and it was developed "
-#| "at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in the early "
-#| "90s. A free operating system that exists today<a href=\"#newersystems\">"
-#| "(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind "
-#| "of BSD system."
 msgid ""
 "Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
 "like operating system. This system is known as BSD, and it was developed at "
@@ -565,6 +558,8 @@
 "se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, [-2007-] {+2007,
+# | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019+} Richard M. Stallman
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. "
@@ -595,15 +590,6 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs\">Creative Commons "
-#~ "Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké License</a>."
-
 #~ msgid "What's New"
 #~ msgstr "Co je nového"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]