www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www fun/po/humor.sq.po graphics/po/graphics.sq-...


From: GNUN
Subject: www fun/po/humor.sq.po graphics/po/graphics.sq-...
Date: Fri, 4 Oct 2019 04:30:39 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/10/04 04:30:38

Modified files:
    fun/po     : humor.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq-diff.html graphics.sq.po 
    server     : sitemap.sq.html 
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/po/humor.sq.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.127&r2=1.128
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.299&r2=1.300
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.346&r2=1.347

Patches:
Index: fun/po/humor.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fun/po/humor.sq.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39

Index: graphics/po/graphics.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- graphics/po/graphics.sq-diff.html  26 Sep 2019 17:30:41 -0000   1.37
+++ graphics/po/graphics.sq-diff.html  4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.38
@@ -1308,7 +1308,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2019/09/26 17:30:41 $
+$Date: 2019/10/04 08:30:38 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.127
retrieving revision 1.128
diff -u -b -r1.127 -r1.128
--- graphics/po/graphics.sq.po 4 Oct 2019 08:12:21 -0000    1.127
+++ graphics/po/graphics.sq.po 4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.128
@@ -180,12 +180,10 @@
 msgstr "Ç’ka të re?"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/social.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/holiday_deliveries.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/holiday_deliveries.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
-#| msgid "&nbsp;[Statue of Liberty protecting software freedoms]&nbsp;"
 msgid ""
 "&nbsp;[Freedo, the gnu and the Libreboot deer deliver software freedom]&nbsp;"
 msgstr ""
@@ -200,12 +198,10 @@
 msgstr "Shtator 2019: Dërgesa Pushimesh"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#| msgid "<small>by John Bokma</small>"
 msgid "<small>by Jason Self</small>"
 msgstr "<small>nga Jason Self</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/agnuhead.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/happy_gnu_year_2019.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/happy_gnu_year_2019.html\">"
 
@@ -214,20 +210,18 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
-"n.]&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
 msgstr "Shtator 2019: Gëzuar Vitin GNU 2019!"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/freedo_on_the_beach.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/freedo_on_the_beach.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
-#| msgid "&nbsp;[Meditating GNU with Lisp on background]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Freedo taking a vacation on the beach]&nbsp;"
 msgstr "&nbsp;[Freedo me pushime në plazh]&nbsp;"
 
@@ -236,12 +230,10 @@
 msgstr "Shtator 2019: Freedo në plazh"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/freedo.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/freedo.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
-#| msgid "&nbsp;[Abstract art of the GNU]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[A penguin getting out of the shower]&nbsp;"
 msgstr "&nbsp;[Një pinguin duke dalë nga dushi]&nbsp;"
 
@@ -250,12 +242,10 @@
 msgstr "Shtator 2019: Freedo, maskoti GNU Linux-libre"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#| msgid "<small>by Ruth Garc&iacute;a</small>"
 msgid "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez</small>"
 msgstr "<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/modern_art_gnu.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/modern_art_gnu.html\">"
 
@@ -268,7 +258,6 @@
 msgstr "Shtator 2019: një përfaqësim i kryes GNU në stil modern"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#| msgid "<small>by Sven H.</small>"
 msgid "<small>by Angelo A.</small>"
 msgstr "<small>nga Angelo A.</small>"
 
@@ -1848,7 +1837,6 @@
 msgstr "Avatare"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/gnome-asia-2019-logo-compet.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/gnome-asia-2019-logo-compet.html\">"
 
@@ -2342,8 +2330,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
-#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
+#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.299
retrieving revision 1.300
diff -u -b -r1.299 -r1.300
--- server/sitemap.sq.html   24 Sep 2019 17:01:02 -0000   1.299
+++ server/sitemap.sq.html   4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.300
@@ -664,7 +664,7 @@
  <dt><a href="/graphics/freedo.html">freedo.html</a></dt>
  <dd>Freedo</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/freedo_on_the_beach.html">freedo_on_the_beach.html</a></dt>
- <dd>Freedo On The Beach</dd>
+ <dd>Freedo Në Plazh</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/freedom-reflection.html">freedom-reflection.html</a></dt>
  <dd>Përsiatje Mbi Lirinë</dd>
  <dt><a href="/graphics/freedom.html">freedom.html</a></dt>
@@ -730,7 +730,7 @@
  <dt><a href="/graphics/groff-head.html">groff-head.html</a></dt>
  <dd>Krye GNU me Presë Shtypshkronje</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/happy_gnu_year_2019.html">happy_gnu_year_2019.html</a></dt>
- <dd>Happy GNU Year (2019)</dd>
+ <dd>Gëzur Vitin GNU (2019)</dd>
  <dt><a href="/graphics/heckert_gnu.html">heckert_gnu.html</a></dt>
  <dd>Krye GNU Me të Trasha</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/historic-gnu-press.html">historic-gnu-press.html</a></dt>
@@ -738,7 +738,7 @@
  <dt><a href="/graphics/hitflip-gnu.html">hitflip-gnu.html</a></dt>
  <dd>Monedhë GNU dhe Kope GNU-sh</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/holiday_deliveries.html">holiday_deliveries.html</a></dt>
- <dd>Holiday Deliveries</dd>
+ <dd>Dërgesa Pushimesh</dd>
  <dt><a href="/graphics/httptunnel-logo.html">httptunnel-logo.html</a></dt>
  <dd>Stemë HTTP-Tunnel</dd>
  <dt><a href="/graphics/hurd_mf.html">hurd_mf.html</a></dt>
@@ -756,7 +756,7 @@
  <dt><a href="/graphics/meditate.html">meditate.html</a></dt>
  <dd>Gnu Pezull, Mendueshëm, Që i Bie Flautit</dd>
  <dt><a href="/graphics/modern_art_gnu.html">modern_art_gnu.html</a></dt>
- <dd>Modern-style GNU Head, by Angelo A.</dd>
+ <dd>Krye GNU në stil modern, nga Angelo A.</dd>
  <dt><a href="/graphics/nandakumar-gnu.html">nandakumar-gnu.html</a></dt>
  <dd>Afishe “GNU-ja Jep Liri”</dd>
  <dt><a href="/graphics/navaneeth-gnu.html">navaneeth-gnu.html</a></dt>
@@ -1499,9 +1499,9 @@
  <dt><a href="/philosophy/second-sight.html">second-sight.html</a></dt>
  <dd>Software-i i Lirë dhe (e-)Qeveria</dd>
  <dt><a href="/philosophy/self-interest.html">self-interest.html</a></dt>
- <dd>Self-Interest</dd>
+ <dd>Interes vetjak</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/selling-exceptions.html">selling-exceptions.html</a></dt>
- <dd>Selling Exceptions to the GNU GPL</dd>
+ <dd>Shitje Përjashtimesh nga GNU GPL</dd>
  <dt><a href="/philosophy/selling.html">selling.html</a></dt>
  <dd>Të shesësh Software të Lirë</dd>
  <dt><a href="/philosophy/shouldbefree.html">shouldbefree.html</a></dt>
@@ -1510,7 +1510,7 @@
  <dd>Kapërcimi i Inercisë Shoqërore</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/software-libre-commercial-viability.html">software-libre-commercial-viability.html</a></dt>
- <dd>Software Libre and Commercial Viability</dd>
+ <dd>Software-i i Lirë dhe të Qenët i Tregtueshëm</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/software-literary-patents.html">software-literary-patents.html</a></dt>
  <dd>Patenta Software-i dhe Patenta Letrare</dd>
@@ -1912,7 +1912,7 @@
  <dd>Gjedhe faqeje të përgjithshme për GNU-në</dd>
  <dt><a
 
href="/server/standards/boilerplate_graphics.html">boilerplate_graphics.html</a></dt>
- <dd>Image</dd>
+ <dd>Figurë</dd>
  <dt><a
 
href="/server/standards/gnu-website-guidelines.html">gnu-website-guidelines.html</a></dt>
  <dd>Udhëzime Sajti GNU</dd>
@@ -2194,7 +2194,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/09/24 17:01:02 $
+$Date: 2019/10/04 08:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.346
retrieving revision 1.347
diff -u -b -r1.346 -r1.347
--- server/po/sitemap.sq.po   4 Oct 2019 08:12:22 -0000    1.346
+++ server/po/sitemap.sq.po   4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.347
@@ -1922,7 +1922,6 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/freedo.html\">freedo.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#| msgid "GNU and Freedo"
 msgid "Freedo"
 msgstr "Freedo"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]