www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education po/edu-free-learning-resources.tr...


From: GNUN
Subject: www/education po/edu-free-learning-resources.tr...
Date: Fri, 19 Jul 2019 10:29:12 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/07/19 10:29:12

Modified files:
    education/po  : edu-free-learning-resources.translist 
Added files:
    education   : edu-free-learning-resources.hr.html 
    education/po  : edu-free-learning-resources.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-free-learning-resources.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-free-learning-resources.translist?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-free-learning-resources.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/edu-free-learning-resources.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-free-learning-resources.translist,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/edu-free-learning-resources.translist  16 Jul 2019 14:28:36 -0000   
1.5
+++ po/edu-free-learning-resources.translist  19 Jul 2019 14:29:12 -0000   
1.6
@@ -5,6 +5,7 @@
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/education/edu-free-learning-resources.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="el" hreflang="el" 
href="/education/edu-free-learning-resources.el.html">ελληνικά</a>&nbsp;[el]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-free-learning-resources.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>
 &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-free-learning-resources.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-free-learning-resources.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-free-learning-resources.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span>
 &nbsp;
 </p>
@@ -13,6 +14,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="en" hreflang="en" 
href="/education/edu-free-learning-resources.en.html" title="English" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="el" hreflang="el" 
href="/education/edu-free-learning-resources.el.html" title="ελληνικά" 
/>
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-free-learning-resources.fr.html" title="français" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-free-learning-resources.hr.html" title="hrvatski" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-free-learning-resources.pt-br.html" title="português do 
Brasil" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-free-learning-resources.zh-cn.html" title="简体中文" />
 <!-- end translist file -->

Index: edu-free-learning-resources.hr.html
===================================================================
RCS file: edu-free-learning-resources.hr.html
diff -N edu-free-learning-resources.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-free-learning-resources.hr.html 19 Jul 2019 14:29:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,171 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/education/edu-free-learning-resources.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Slobodni resursi za učenje - Projekt GNU - Zaklada za slobodan 
softver</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-free-learning-resources.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.hr.html" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Obrazovanje</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-resources.html">Obrazovni resursi</a> &rarr; Slobodni
+resursi za učenje</p>
+
+<h2>Slobodni resursi za učenje</h2>
+
+<p>Slobodni resursi za učenje su, kao i slobodan softver, stvar slobode, a ne
+cijene. Riječ je o privođenju načela slobodnog softvera općem znanju i
+obrazovnim materijalima. Znanje treba biti na korist i dostupno svima bez
+ograničenja i ne smije biti tretirano kao vlasništvo. Ono nije artikl
+potrošačke robe koji s vremenom propada ili se korištenjem potroši kao par
+cipela. Znanje je prirodno obilan resurs koji se upotrebom usavršava: što se
+više koristi i razmjenjuje, više se uvećava na dobrobit svih. Uvođenje 
mjera
+osmišljenih da pogoduju vlasništvu nad znanjem, iskrojenih tako da spriječe
+ljudima pristup znanju, njegovu korištenju ili dijeljenju, urota je s ciljem
+kočenja ljudskog napretka.</p>
+
+<p>Ova načela o slobodi znanja uvijek su bila u duhu projekta GNU. Godine
+1999. službeno je uveden koncept <a
+href="/encyclopedia/free-encyclopedia.html">slobodne opće enciklopedije i
+resursa za učenje</a>, kojeg je ispunio projekt Wikipedija.</p>
+
+<dl>
+<dt><a href="http://www.wikipedia.org";>Wikipedija</a></dt>
+
+<dd>Napisana suradnjom tisuća volontera iz cijelog svijeta, Wikipedija je 
danas
+najbolji primjer znanja koje je stavljeno na raspolaganje svakome bez
+ograničenja. Čitateljima Wikipedije dozvoljeno je kopirati, koristiti i
+prilagođavati članke, pod uvjetom da je spomenut izvor i da eventualne
+prerade budu dostupne pod istim uvjetima (vidjeti <a
+href="/licenses/copyleft.html">Copyleft</a>).</dd> 
+
+<dt><a href="http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page";>Projekt 
Gutenberg</a></dt>
+
+<dd>Ovaj projekt nudi knjige općeg znanja koje su slobodne. Projekt objavljuje
+digitalne tekstualne verzije djela koja su u javnom vlasništvu. Ako tražite
+primjerak klasičnog književnog djela, vašu potragu trebate započeti ovdje.
+
+<p>Projekt Gutenberg ima vrlo jasno objašnjenje o <a
+href="http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:No_Cost_or_Freedom%3f";>
+razlici između besplatnog i slobodnog</a> koja se odnosi na tiskanu 
građu.</p>
+</dd>
+
+<dt>Projekt GNU</dt>
+
+<dd>Održavamo popis <a href="/doc/other-free-books.html">slobodnih knjiga</a>
+uglavnom vezanih uz dokumentaciju slobodnog softvera, a radimo i <a
+href="/manual/manual.html">priručnike o GNU-u</a> dostupne na internetu. Sve
+knjige koje objavljuje <a href="http://shop.fsf.org/category/books/";>Zaklada
+za slobodan softver</a> slobodne su u punom smislu te riječi.</dd>
+
+<dt><a href="http://ftacademy.org/";>Akademija za slobodnu tehnologiju (Free
+Technology Academy)</a></dt>
+
+<dd>Akademija za slobodnu tehnologiju (FTA) je udružena inicijativa više
+obrazovnih ustanova iz različitih zemalja. Cilj joj je doprinijeti društvu
+koje dozvoljava svim korisnicima da proučavaju, sudjeluju i grade na
+temeljima postojećeg znanja, bez ograničenja. FTA nudi <i>online</i>
+magisterijski program s kolegijima o slobodnim tehnologijama. Ovi se
+kolegiji uče u potpunosti <i>online</i> u virtualnom kampusu temeljenom na
+Campus Project okviru interoperabilnosti.
+
+<p>FTA je zajednički rad Instituta za slobodno znanje (Free Knowledge
+Institute), Otvorenog sveučilišta iz Katalonije (Španjolska) i Otvorenog
+sveučilišta iz Nizozemske. Veća grupa pridruženih partnera pridonosi
+osnivačkoj bazi s mrežom organizacija koje dijele zajednički interes u
+nuđenju tečajeva iz područja slobodne tehnologije. FTA kontinuirano
+proširuje sadašnju mrežu partnera i suradnji te potiče i pojedince i
+organizacije da doprinesu zajednici.</p></dd>
+</dl>
+
+<div class="edu-note"><p>
+Tražimo slobodne obrazovne igre ili informacije o slobodnim igrama koje je
+moguće koristiti u obrazovne svrhe. Javite nam se na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></div>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Molim vas šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje isto i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+drugi ispravci ili prijedlozi mogu biti poslani na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. </p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko
+kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo
+vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.hr";> Creative
+Commons Imenovanje-Bez prerada 4.0 međunarodna</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2019/07/19 14:29:10 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: po/edu-free-learning-resources.hr-en.html
===================================================================
RCS file: po/edu-free-learning-resources.hr-en.html
diff -N po/edu-free-learning-resources.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/edu-free-learning-resources.hr-en.html  19 Jul 2019 14:29:12 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,153 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+<title>Free Learning Resources - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+ <!--#include virtual="/education/po/edu-free-learning-resources.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.html" -->
+
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a> &rarr;
+Free Learning Resources</p>
+
+<h2>Free Learning Resources</h2>
+
+<p>Free learning resources, like free software, is a matter of freedom, 
+not price. It's about bringing the principles of free software to 
+general knowledge and educational materials. Knowledge should be usable 
+and accessible to all without restrictions and should not be treated as 
+property. It is not an article of consumer goods that decays over time or 
+wears out with use like a pair of shoes. Knowledge is a naturally abundant 
+resource that improves with usage: the more it is used and passed around, 
+the more it grows for the benefit of all. The introduction of measures 
+designed to favor the ownership of knowledge, tailored to prevent people 
+from accessing, using or sharing knowledge, is a conspiracy to inhibit 
+human progress.</p>
+
+<p>These principles on the freedom of knowledge have always been in the 
+spirit of the GNU Project. In 1999, it formally introduced the concept of a 
+<a href="/encyclopedia/free-encyclopedia.html">Free Universal Encyclopedia 
+and Learning Resource</a>, which was fulfilled by the Wikipedia project.</p>
+
+<dl>
+<dt><a href="http://www.wikipedia.org";>Wikipedia</a></dt>
+
+<dd>Written in collaboration by thousands of volunteers from all over 
+the world, Wikipedia is nowadays the best example of knowledge made 
+available to and usable by anyone without restrictions. Wikipedia readers 
+are allowed to copy, use, and adapt the articles, provided that the source 
+is mentioned and that eventual derivative works are released under the same 
+terms (see <a href="/licenses/copyleft.html">Copyleft</a>).</dd> 
+
+<dt><a href="http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page";>Project
+Gutenberg</a></dt>
+
+<dd>This project offers general knowledge books that are free as in freedom. 
+It publishes plain text digital versions of public-domain works. If you are 
+looking for a copy of a classic book, your search should start here.
+
+<p>They have a very clear explanation about the
+<a href="http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:No_Cost_or_Freedom%3f";>
+difference between free as in price and free as in freedom</a> related to 
+printed material.</p>
+</dd>
+
+<dt>GNU Project</dt>
+
+<dd>We maintain a list of <a href="/doc/other-free-books.html">free books</a> 
+mainly related to free software documentation, and we make
+<a href="/manual/manual.html">GNU manuals</a> available online. All books 
+published by the
+<a href="http://shop.fsf.org/category/books/";>Free Software Foundation</a> 
+are free as in freedom.</dd>
+
+<dt><a href="http://ftacademy.org/";>Free Technology Academy</a></dt>
+
+<dd>The Free Technology Academy (FTA) is a joint initiative from 
+several educational institutions in various countries. It aims to 
+contribute to a society that permits all users to study, participate and 
+build upon existing knowledge without restrictions. The FTA offers an 
+online master level programme with course modules about free 
+technologies. These courses are taught completely online in a virtual 
+campus based on the Campus Project interoperability framework.
+
+<p>The FTA is a collaboration between the Free Knowledge Institute, the 
+Open University of Catalonia (Spain) and the Open University of the 
+Netherlands. A larger group of Associate Partners adds to the founding 
+base with a network of organisations that share a common interest in 
+offering courses in the area of free technology. The FTA is extending 
+the current network of partners and collaborations continuously and 
+encourages both individuals and organizations to contribute to the 
+community.</p></dd>
+</dl>
+
+<div class="edu-note"><p>
+We are looking for free educational games, or information about free games 
+that can be used for educational purposes. Contact 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></div>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2019/07/19 14:29:12 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]