www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-free-learning-resources.hr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/education/po edu-free-learning-resources.hr.po
Date: Fri, 19 Jul 2019 10:00:08 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/19 10:00:08

Added files:
    education/po  : edu-free-learning-resources.hr.po 

Log message:
    New PO, made from the previous version of edu-resources.hr.po.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-free-learning-resources.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-free-learning-resources.hr.po
===================================================================
RCS file: edu-free-learning-resources.hr.po
diff -N edu-free-learning-resources.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-free-learning-resources.hr.po  19 Jul 2019 14:00:08 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,256 @@
+# Croatian translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-free-learning-resources.html
+# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# July 2019: moved from edu-resources.el.po.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-free-learning-resources.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-01 00:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Free Learning Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Slobodni resursi za učenje - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; Free "
+"Learning Resources"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; Slobodni resursi "
+"za učenje"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Learning Resources"
+msgstr "Slobodni resursi za učenje"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free learning resources, like free software, is a matter of freedom, not "
+"price. It's about bringing the principles of free software to general "
+"knowledge and educational materials. Knowledge should be usable and "
+"accessible to all without restrictions and should not be treated as "
+"property. It is not an article of consumer goods that decays over time or "
+"wears out with use like a pair of shoes. Knowledge is a naturally abundant "
+"resource that improves with usage: the more it is used and passed around, "
+"the more it grows for the benefit of all. The introduction of measures "
+"designed to favor the ownership of knowledge, tailored to prevent people "
+"from accessing, using or sharing knowledge, is a conspiracy to inhibit human "
+"progress."
+msgstr ""
+"Slobodni resursi za učenje su, kao i slobodan softver, stvar slobode, a ne "
+"cijene. Riječ je o privođenju načela slobodnog softvera općem znanju i "
+"obrazovnim materijalima. Znanje treba biti na korist i dostupno svima bez "
+"ograničenja i ne smije biti tretirano kao vlasništvo. Ono nije artikl "
+"potrošačke robe koji s vremenom propada ili se korištenjem potroši kao 
par "
+"cipela. Znanje je prirodno obilan resurs koji se upotrebom usavršava: što 
se "
+"više koristi i razmjenjuje, više se uvećava na dobrobit svih. Uvođenje 
mjera "
+"osmišljenih da pogoduju vlasništvu nad znanjem, iskrojenih tako da 
spriječe "
+"ljudima pristup znanju, njegovu korištenju ili dijeljenju, urota je s ciljem 
"
+"kočenja ljudskog napretka."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These principles on the freedom of knowledge have always been in the spirit "
+"of the GNU Project. In 1999, it formally introduced the concept of a <a href="
+"\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">Free Universal Encyclopedia and "
+"Learning Resource</a>, which was fulfilled by the Wikipedia project."
+msgstr ""
+"Ova načela o slobodi znanja uvijek su bila u duhu projekta GNU. Godine 1999. 
"
+"službeno je uveden koncept <a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html"
+"\">slobodne opće enciklopedije i resursa za učenje</a>, kojeg je ispunio "
+"projekt Wikipedija."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://www.wikipedia.org\";>Wikipedia</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.wikipedia.org\";>Wikipedija</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Written in collaboration by thousands of volunteers from all over the world, "
+"Wikipedia is nowadays the best example of knowledge made available to and "
+"usable by anyone without restrictions. Wikipedia readers are allowed to "
+"copy, use, and adapt the articles, provided that the source is mentioned and "
+"that eventual derivative works are released under the same terms (see <a "
+"href=\"/licenses/copyleft.html\">Copyleft</a>)."
+msgstr ""
+"Napisana suradnjom tisuća volontera iz cijelog svijeta, Wikipedija je danas "
+"najbolji primjer znanja koje je stavljeno na raspolaganje svakome bez "
+"ograničenja. Čitateljima Wikipedije dozvoljeno je kopirati, koristiti i "
+"prilagođavati članke, pod uvjetom da je spomenut izvor i da eventualne "
+"prerade budu dostupne pod istim uvjetima (vidjeti <a href=\"/licenses/"
+"copyleft.html\">Copyleft</a>)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page\";>Project Gutenberg</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page\";>Projekt Gutenberg</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This project offers general knowledge books that are free as in freedom. It "
+"publishes plain text digital versions of public-domain works. If you are "
+"looking for a copy of a classic book, your search should start here."
+msgstr ""
+"Ovaj projekt nudi knjige općeg znanja koje su slobodne. Projekt objavljuje "
+"digitalne tekstualne verzije djela koja su u javnom vlasništvu. Ako tražite 
"
+"primjerak klasičnog književnog djela, vašu potragu trebate započeti 
ovdje."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"They have a very clear explanation about the <a href=\"http://www.gutenberg.";
+"org/wiki/Gutenberg:No_Cost_or_Freedom%3f\"> difference between free as in "
+"price and free as in freedom</a> related to printed material."
+msgstr ""
+"Projekt Gutenberg ima vrlo jasno objašnjenje o <a href=\"http://www.";
+"gutenberg.org/wiki/Gutenberg:No_Cost_or_Freedom%3f\"> razlici između "
+"besplatnog i slobodnog</a> koja se odnosi na tiskanu građu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "GNU Project"
+msgstr "Projekt GNU"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We maintain a list of <a href=\"/doc/other-free-books.html\">free books</a> "
+"mainly related to free software documentation, and we make <a href=\"/manual/"
+"manual.html\">GNU manuals</a> available online. All books published by the "
+"<a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/\";>Free Software Foundation</a> "
+"are free as in freedom."
+msgstr ""
+"Održavamo popis <a href=\"/doc/other-free-books.html\">slobodnih knjiga</a> "
+"uglavnom vezanih uz dokumentaciju slobodnog softvera, a radimo i <a href=\"/"
+"manual/manual.html\">priručnike o GNU-u</a> dostupne na internetu. Sve "
+"knjige koje objavljuje <a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/";
+"\">Zaklada za slobodan softver</a> slobodne su u punom smislu te riječi."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://ftacademy.org/\";>Free Technology Academy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://ftacademy.org/\";>Akademija za slobodnu tehnologiju (Free "
+"Technology Academy)</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The Free Technology Academy (FTA) is a joint initiative from several "
+"educational institutions in various countries. It aims to contribute to a "
+"society that permits all users to study, participate and build upon existing "
+"knowledge without restrictions. The FTA offers an online master level "
+"programme with course modules about free technologies. These courses are "
+"taught completely online in a virtual campus based on the Campus Project "
+"interoperability framework."
+msgstr ""
+"Akademija za slobodnu tehnologiju (FTA) je udružena inicijativa više "
+"obrazovnih ustanova iz različitih zemalja. Cilj joj je doprinijeti društvu "
+"koje dozvoljava svim korisnicima da proučavaju, sudjeluju i grade na "
+"temeljima postojećeg znanja, bez ograničenja. FTA nudi <i>online</i> "
+"magisterijski program s kolegijima o slobodnim tehnologijama. Ovi se "
+"kolegiji uče u potpunosti <i>online</i> u virtualnom kampusu temeljenom na "
+"Campus Project okviru interoperabilnosti."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The FTA is a collaboration between the Free Knowledge Institute, the Open "
+"University of Catalonia (Spain) and the Open University of the Netherlands. "
+"A larger group of Associate Partners adds to the founding base with a "
+"network of organisations that share a common interest in offering courses in "
+"the area of free technology. The FTA is extending the current network of "
+"partners and collaborations continuously and encourages both individuals and "
+"organizations to contribute to the community."
+msgstr ""
+"FTA je zajednički rad Instituta za slobodno znanje (Free Knowledge "
+"Institute), Otvorenog sveučilišta iz Katalonije (Španjolska) i Otvorenog "
+"sveučilišta iz Nizozemske. Veća grupa pridruženih partnera pridonosi "
+"osnivačkoj bazi s mrežom organizacija koje dijele zajednički interes u "
+"nuđenju tečajeva iz područja slobodne tehnologije. FTA kontinuirano "
+"proširuje sadašnju mrežu partnera i suradnji te potiče i pojedince i "
+"organizacije da doprinesu zajednici."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We are looking for free educational games, or information about free games "
+"that can be used for educational purposes. Contact <a href=\"mailto:";
+"address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Tražimo slobodne obrazovne igre ili informacije o slobodnim igrama koje je "
+"moguće koristiti u obrazovne svrhe. Javite nam se na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molim vas šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a href=\"mailto:gnu@gnu.";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje isto i <a href=\"/contact/\">drugi 
"
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i drugi ispravci ili "
+"prijedlozi mogu biti poslani na <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. "
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom <a rel=\"license\" href="
+"\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.hr\";> Creative Commons "
+"Imenovanje-Bez prerada 4.0 međunarodna</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]