www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/po/distros.pl.po education/po/edu-c...


From: Therese Godefroy
Subject: www distros/po/distros.pl.po education/po/edu-c...
Date: Tue, 9 Jul 2019 05:34:39 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/09 05:34:39

Modified files:
    distros/po   : distros.pl.po 
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.pl.po edu-team.pl.po 
    gnu/po     : gnu-history.pl.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po 
    licenses/po  : copyleft.pl.po 
    philosophy/po : amazon.pl.po apsl.pl.po basic-freedoms.pl.po 
             europes-unitary-patent.pl.po 
             floss-and-foss.pl.po freedom-or-copyright.pl.po 
             free-world.pl.po gif.pl.po gnutella.pl.po 
             lessig-fsfs-intro.pl.po linux-gnu-freedom.pl.po 
             not-ipr.pl.po patent-reform-is-not-enough.pl.po 
             philosophy.pl.po public-domain-manifesto.pl.po 
             push-copyright-aside.pl.po second-sight.pl.po 
             selling.pl.po shouldbefree.pl.po 
             use-free-software.pl.po 
             your-freedom-needs-free-software.pl.po 

Log message:
    Update (links, copyright, etc.)

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-team.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.pl.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.pl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon.pl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.pl.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/floss-and-foss.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-world.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.pl.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.pl.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/lessig-fsfs-intro.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.pl.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/second-sight.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.pl.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.pl.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: distros/po/distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/po/distros.pl.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- distros/po/distros.pl.po  1 Jan 2018 06:21:49 -0000    1.34
+++ distros/po/distros.pl.po  9 Jul 2019 09:34:38 -0000    1.35
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Agnieszka Sznajder <address@hidden>, 2010.
 # Bartosz Woronicz <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: distros.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-10-16 18:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -34,21 +34,6 @@
 msgstr "Dystrubucje GNU/Linuksa"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | Free [-GNU/Linux system-] distributions (or &ldquo;distros&rdquo;) {+of
-# | the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>+} only
-# | include and only propose free software. They reject non-free
-# | applications, non-free programming platforms, non-free drivers, non-free
-# | firmware &ldquo;blobs&rdquo;, and any other non-free software and
-# | documentation. If they discover that by mistake some had been included,
-# | they remove it.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Free GNU/Linux system distributions (or &ldquo;distros&rdquo;) only "
-#| "include and only propose free software. They reject non-free "
-#| "applications, non-free programming platforms, non-free drivers, non-free "
-#| "firmware &ldquo;blobs&rdquo;, and any other non-free software and "
-#| "documentation. If they discover that by mistake some had been included, "
-#| "they remove it."
 msgid ""
 "Free distributions (or &ldquo;distros&rdquo;) of the <a href=\"/gnu/linux-"
 "and-gnu.html\">GNU/Linux system</a> only include and only propose free "
@@ -57,12 +42,12 @@
 "other non-free software and documentation. If they discover that by mistake "
 "some had been included, they remove it."
 msgstr ""
-"Wolne dystrybucje GNU/Linuksa zawierają i&nbsp;wspierają jedynie wolne "
-"oprogramowanie. Odrzucają niewolne aplikacje, niewolne narzędzia do&nbsp;"
-"kompilacji programów, niewolne sterowniki, firmware w&nbsp;postaci obiektów 
"
-"typu blob, oraz&nbsp;każdego rodzaju niewolne dokumentacje oraz&nbsp;"
-"oprogramowanie niewolne. Jeśli przez pomyłkę zostanie użyte, po&nbsp;"
-"wykryciu zostaje usunięte."
+"Wolne dystrybucje <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> "
+"zawierają i&nbsp;wspierają jedynie wolne oprogramowanie. Odrzucają 
niewolne "
+"aplikacje, niewolne narzędzia do&nbsp;kompilacji programów, niewolne "
+"sterowniki, firmware w&nbsp;postaci obiektów typu blob, oraz&nbsp;każdego "
+"rodzaju niewolne dokumentacje oraz&nbsp;oprogramowanie niewolne. Jeśli przez 
"
+"pomyłkę zostanie użyte, po&nbsp;wykryciu zostaje usunięte."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free GNU/Linux Distros"
@@ -317,12 +302,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2014, 2015, [-2016-] {+2017, 2018+} Free Software
-# | Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -346,8 +327,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2017 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."

Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- education/po/edu-cases-india-irimpanam.pl.po    12 Aug 2018 07:32:53 
-0000   1.8
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.pl.po    9 Jul 2019 09:34:38 
-0000    1.9
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Monika Viste <monika AT viste.fr>, 2016.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
 # Nov 2016: fix link & update copyright (T. Godefroy).
+# May 2019: update (TG).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-cases-india-irimpanam.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-08-12 07:26+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -28,25 +28,15 @@
 "Zawodowa Szkoła w&nbsp;Irimpanam - Projekt GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/education.html\">Education</a>+} &rarr; <a
-# | href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a
-# | href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a> &rarr; Vocational
-# | Higher Secondary School Irimpanam
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
-#| "cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-cases-india."
-#| "html\">India</a> &rarr; Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
 msgid ""
 "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
 "education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
 "cases-india.html\">India</a> &rarr; Vocational Higher Secondary School "
 "Irimpanam"
 msgstr ""
-"<a href=\"education.html\">Edukacja</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
-"cases.html\">Studium przypadku</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-cases-"
-"india.html\">Indie</a> &rarr; Zawodowa Szkoła w&nbsp;Irimpanam"
+"<a href=\"/education/education.html\">Edukacja</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-cases.html\">Studium przypadku</a> &rarr; <a href=\"/education/"
+"edu-cases-india.html\">Indie</a> &rarr; Zawodowa Szkoła w&nbsp;Irimpanam"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
@@ -494,12 +484,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2014, 2015, 2016-] {+2011, 2012, 2016, 2018+} Free
-# | Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -521,9 +507,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."

Index: education/po/edu-team.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/po/edu-team.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- education/po/edu-team.pl.po 11 Oct 2017 17:59:07 -0000   1.2
+++ education/po/edu-team.pl.po 9 Jul 2019 09:34:38 -0000    1.3
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Szczepan Czapla, 2017.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-team.html\n"
@@ -14,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-09-13 15:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -214,11 +214,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 201[-5-]{+1+}, 2016 Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -240,6 +237,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."

Index: gnu/po/gnu-history.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-history.pl.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- gnu/po/gnu-history.pl.po  4 Sep 2017 11:03:01 -0000    1.33
+++ gnu/po/gnu-history.pl.po  9 Jul 2019 09:34:38 -0000    1.34
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011, 2012.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2014.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-06-16 06:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -36,25 +36,6 @@
 msgstr "Przegląd Systemu GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | The GNU operating system is a complete free software system,
-# | upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.
-# | {+It is pronounced as <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">one syllable
-# | with a hard g</a>.+} <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard
-# | Stallman</a> made the <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial
-# | Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version
-# | called the <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> was published
-# | in March 1985. It has been translated into several <a
-# | href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
-#| "compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a "
-#| "href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> made the <a href="
-#| "\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial Announcement</a> of the GNU "
-#| "Project in September 1983. A longer version called the <a href=\"/gnu/"
-#| "manifesto.html\">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has "
-#| "been translated into several <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations"
-#| "\">other languages</a>."
 msgid ""
 "The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
 "compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. It is "
@@ -68,14 +49,14 @@
 msgstr ""
 "System operacyjny GNU to kompletny wolny system operacyjny zgodny z&nbsp;"
 "Uniksem. Nazwa GNU oznacza &bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo; (GNU's Not Unix). "
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Pierwsze ogłoszenie</a>, o "
-"rozpoczęciu prac nad&nbsp;GNU, napisał <a href=\"http://www.stallman.org/";
-"\">Richard Stallman</a> we wrześniu 1983 roku. Dłuższą jego wersję, 
noszącą "
-"nazwę <a href=\"/gnu/manifesto.html\">Manifestu GNU</a>, opublikowano 
w&nbsp;"
-"marcu 1985. Manifest GNU został przetłumaczony na&nbsp;kilkanaście <a 
href="
-"\"/gnu/manifesto.html#translations\">innych języków</a>."
+"Wymawia się <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">z&nbsp;jedną sylabą 
i&nbsp;"
+"twardym g</a>. <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Pierwsze "
+"ogłoszenie</a>, o rozpoczęciu prac nad&nbsp;GNU, napisał <a href=\"http://";
+"www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> we wrześniu 1983 roku. Dłuższą 
jego "
+"wersję, noszącą nazwę <a href=\"/gnu/manifesto.html\">Manifestu GNU</a>, "
+"opublikowano w&nbsp;marcu 1985. Manifest GNU został przetłumaczony na&nbsp;"
+"kilkanaście <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">innych 
języków</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few requirements; "
@@ -89,7 +70,6 @@
 "i&nbsp;po trzecie &ndash; zabawnie brzmi (również w&nbsp;<a href=\"http://";
 "www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\">piosence</a>)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to <a "
@@ -117,7 +97,6 @@
 "oprogramowanie GNU, można pobierać opłaty za&nbsp;akt fizycznego "
 "przekazania; można też je rozdawać za&nbsp;darmo.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU "
@@ -134,7 +113,6 @@
 "współpracy, które ustanowili właściciele oprogramowania prawnie "
 "zastrzeżonego."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in a "
@@ -148,7 +126,6 @@
 "firmy komputerowe. Programiści mieli wolność współpracy &ndash; i&nbsp;"
 "często współpracowali ze sobą."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "By the 1980s, almost all software was <a href=\"/philosophy/categories."
@@ -162,7 +139,6 @@
 "i&nbsp;nie dopuszczali do&nbsp;współpracy użytkowników. Dlatego&nbsp;"
 "powstanie projektu GNU stało się koniecznością."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Every computer user needs an operating system; if there is no free operating "
@@ -176,7 +152,6 @@
 "elementem w&nbsp;planie przygotowania wolnego oprogramowania musiał stać 
się "
 "wolny system operacyjny."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We decided to make the operating system compatible with Unix because the "
@@ -188,7 +163,6 @@
 "zaś&nbsp;wspomniana kompatybilność ułatwia użytkownikom Uniksa 
przejście "
 "na&nbsp;GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text "
@@ -206,32 +180,7 @@
 "\">Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF)</a> założono w&nbsp;październiku 
"
 "1985, początkowo w&nbsp;celu zbierania środków na&nbsp;rozwój GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | By 1990 we had either found or written all the major components except
-# | one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by
-# | Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux
-# | with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating
-# | system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of
-# | people now use GNU/Linux systems, typically via <a
-# | [-href=\"/distros\">GNU/Linux-]
-# | {+href=\"/distros/distros.html\">GNU/Linux+} distributions</a>. The
-# | principal version of Linux now contains non-free firmware
-# | &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free
-# | version of Linux, called <a
-# | href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> Linux-libre</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By 1990 we had either found or written all the major components except "
-#| "one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
-#| "Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux "
-#| "with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating "
-#| "system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of "
-#| "people now use GNU/Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">GNU/"
-#| "Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains non-"
-#| "free firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a "
-#| "modified free version of Linux, called <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-#| "project/linux\"> Linux-libre</a>."
 msgid ""
 "By 1990 we had either found or written all the major components except "
 "one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
@@ -250,13 +199,12 @@
 "i&nbsp;uczynił je w&nbsp;1992 roku wolnym oprogramowaniem. Dzięki połą
czeniu "
 "Linuksa z&nbsp;niemal gotowym systemem GNU uzyskaliśmy kompletny system "
 "operacyjny &ndash; system GNU/Linux. Szacuje się, że&nbsp;dziesiątki "
-"milionów ludzi używa dziś <a href=\"/distros\">systemów GNU/Linux</a>. "
-"Główna wersja Linuksa obecnie zawiera niewolną część oprogramowania. "
-"Działacze wolnego oprogramowania zarządzają obecnie zmodyfikowaną i&nbsp;"
-"wolną wersją Linuksa nazwaną <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux";
-"\"> Linux-libre</a>.)"
+"milionów ludzi używa dziś <a href=\"/distros/distros.html\">systemów GNU/"
+"Linux</a>. Główna wersja Linuksa obecnie zawiera niewolną część "
+"oprogramowania. Działacze wolnego oprogramowania zarządzają obecnie "
+"zmodyfikowaną i&nbsp;wolną wersją Linuksa nazwaną <a 
href=\"http://directory.";
+"fsf.org/project/linux\">Linux-libre</a>.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We "
@@ -271,7 +219,6 @@
 "directory\">Katalogu Wolnego Oprogramowania</a> można znaleźć wiele 
wolnych "
 "programów użytkowych."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We also want to provide software for users who are not computer experts. "
@@ -283,7 +230,6 @@
 "gnome.org/\">pulpitem graficznym(zwanym GNOME)</a>, aby&nbsp;ułatwić "
 "początkującym korzystanie z&nbsp;systemu GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="
@@ -294,7 +240,6 @@
 "Niektóre <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game\";>wolne gry</"
 "a> są już dostępne."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
@@ -358,18 +303,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007,
-# | 2009, 2012, [-2014-] {+2014, 2017+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, "
-#| "2009, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, "
 "2012, 2014, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, "
-"2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+"2012, 2014, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po  22 Mar 2019 00:30:04 -0000   
1.24
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po  9 Jul 2019 09:34:38 -0000    
1.25
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Michał Walenciak <address@hidden>, 2010.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-04 10:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -52,20 +52,6 @@
 "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i&nbsp;Projekt GNU</a>&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the
-# | GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies
-# | teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Indeed, GNU users often say
-# | they are &ldquo;running Linux&rdquo;, which is like saying you are
-# | &ldquo;driving your carburet[-t-]or&rdquo; or &ldquo;driving your
-# | transmission&rdquo;.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies "
-#| "teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Indeed, GNU users often say "
-#| "they are &ldquo;running Linux&rdquo;, which is like saying you are &ldquo;"
-#| "driving your carburettor&rdquo; or &ldquo;driving your "
-#| "transmission&rdquo;."
 msgid ""
 "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies teach "
@@ -93,25 +79,6 @@
 "i&nbsp;posiadać wolność."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in
-# | &ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has
-# | come one step closer to finding out. The association between the name GNU
-# | and our goals of freedom and social solidarity exists in the minds of
-# | hundreds of thousands of GNU/Linux users that do know about GNU. It
-# | exists in <a [-href=\"http://www.gnu.org\";>gnu.org</a>-]
-# | {+href=\"/home.html\">gnu.org</a>+} and in Wikipedia. It exists around
-# | the web; if these users search for GNU, they will find the ideas GNU
-# | stands for.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;"
-#| "GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has come "
-#| "one step closer to finding out. The association between the name GNU and "
-#| "our goals of freedom and social solidarity exists in the minds of "
-#| "hundreds of thousands of GNU/Linux users that do know about GNU. It "
-#| "exists in <a href=\"http://www.gnu.org\";>gnu.org</a> and in Wikipedia. "
-#| "It exists around the web; if these users search for GNU, they will find "
-#| "the ideas GNU stands for."
 msgid ""
 "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has come one "
@@ -126,9 +93,9 @@
 "pierwszy krok ku temu aby&nbsp;się dowiedzieć. Związek pomiędzy nazwą 
&bdquo;"
 "GNU&rdquo; a&nbsp;naszymi celami w&nbsp;dążeniu do&nbsp;wolności i&nbsp;"
 "solidarności społecznej istnieje w&nbsp;umysłach setek tysięcy 
użytkowników "
-"systemu GNU/Linux, którzy wiedzą o GNU. Istnieje on na&nbsp;<a 
href=\"http://";
-"www.gnu.org\">gnu.org</a> i&nbsp;w&nbsp;Wikipedii. Istnieje w&nbsp;Sieci; "
-"jeśli te osoby poszukają GNU, znajdą co to znaczy GNU."
+"systemu GNU/Linux, którzy wiedzą o GNU. Istnieje on na&nbsp;<a 
href=\"/home."
+"html\">gnu.org</a> i&nbsp;w&nbsp;Wikipedii. Istnieje w&nbsp;Sieci; jeśli te "
+"osoby poszukają GNU, znajdą co to znaczy GNU."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -217,17 +184,11 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, [-2017-] {+2017, 2019+}
-# | Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017 Free Software "
+"Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: licenses/po/copyleft.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/copyleft.pl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- licenses/po/copyleft.pl.po 1 Jan 2018 06:21:58 -0000    1.12
+++ licenses/po/copyleft.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.13
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: copyleft.html\n"
@@ -16,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:57+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -380,21 +380,14 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, [-2017-] {+2017, 2018+}
-# | Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/amazon.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/amazon.pl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/amazon.pl.po 6 Jun 2018 12:59:51 -0000    1.30
+++ philosophy/po/amazon.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.31
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2004.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: amazon.html\n"
@@ -16,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-06-06 12:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -520,18 +520,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, [-2015-] {+2015,
-# | 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2018 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2018 Free "
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/apsl.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/apsl.pl.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/apsl.pl.po  1 Jan 2018 06:22:02 -0000    1.20
+++ philosophy/po/apsl.pl.po  9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.21
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2003, 2004.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2014.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: apsl.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-10-14 08:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -124,20 +124,13 @@
 "oceniać całej firmy tylko po&nbsp;części jej działań."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a>-]
-# | {+href=\"http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php\";>GNU-Darwin</a>+} is
-# | a combination of GNU and Darwin that is supposed to include only free
-# | software.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination of "
-#| "GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
 msgid ""
 "<a href=\"http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php\";>GNU-Darwin</a> is a "
 "combination of GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> to takie połączenie "
-"systemów GNU i&nbsp;Darwin, które ma zawierać wyłącznie wolne 
oprogramowanie."
+"<a href=\"http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php\";>GNU-Darwin</a> to "
+"takie połączenie systemów GNU i&nbsp;Darwin, które ma zawierać wyłą
cznie "
+"wolne oprogramowanie."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -186,17 +179,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, [-2014-] {+2014, 2017, 2018+}
-# | Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/basic-freedoms.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/po/basic-freedoms.pl.po 5 Jun 2018 16:02:26 -0000    1.24
+++ philosophy/po/basic-freedoms.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.25
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: basic-freedoms.html\n"
@@ -14,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-06-05 15:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -83,27 +83,16 @@
 "do&nbsp;zamierzonego przez cenzorów skutek."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a [-href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net-]
-# | {+href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net+} Inc.</a> is a
-# | non-profit Internet digest, news service, library, dialogue center, and
-# | archive dedicated to the promotion and defense of international free
-# | thought, free speech, and privacy rights.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> is a non-profit "
-#| "Internet digest, news service, library, dialogue center, and archive "
-#| "dedicated to the promotion and defense of international free thought, "
-#| "free speech, and privacy rights."
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> is a non-"
 "profit Internet digest, news service, library, dialogue center, and archive "
 "dedicated to the promotion and defense of international free thought, free "
 "speech, and privacy rights."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> to niedochodowy "
-"przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe i&nbsp;"
-"archiwum, dedykowane promowaniu i&nbsp;obronie międzynarodowych praw 
do&nbsp;"
-"wolności myśli, słowa i&nbsp;prywatności."
+"<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> to "
+"niedochodowy przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum 
dialogowe "
+"i&nbsp;archiwum, dedykowane promowaniu i&nbsp;obronie międzynarodowych praw "
+"do&nbsp;wolności myśli, słowa i&nbsp;prywatności."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -196,18 +185,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2007, 2014, [-2016-] {+2016, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2007, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, "
 "2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, "
-"2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po 9 Mar 2019 17:02:54 -0000    
1.14
+++ philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.15
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2014.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
+#  May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: europes-unitary-patent.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-03-09 16:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -237,24 +237,6 @@
 "nie będzie mógł cofnąć tej decyzji."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | In fact, the EPO's decision about software patents has already been made,
-# | and can be seen in action. The EPO has issued tens of thousands of
-# | software patents, in contempt for the treaty that established it. (See
-# | [-<a href=\"http://webshop.ffii.org/\";>&ldquo;Your-] {+&ldquo;<a
-# | 
href=\"https://web.archive.org/web/20190120193501/https://webshop.ffii.org/\";>Your+}
-# | web shop is [-patented&rdquo;</a>.)-] {+patented</a>&rdquo;.)+} At
-# | present, though, each state decides whether those patents are valid. If
-# | the unitary patent system is adopted and the EPO gets unchecked power to
-# | decide, Europe will get US-style patent wars.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In fact, the EPO's decision about software patents has already been made, "
-#| "and can be seen in action. The EPO has issued tens of thousands of "
-#| "software patents, in contempt for the treaty that established it. (See <a "
-#| "href=\"http://webshop.ffii.org/\";>&ldquo;Your web shop is patented&rdquo;"
-#| "</a>.) At present, though, each state decides whether those patents are "
-#| "valid. If the unitary patent system is adopted and the EPO gets unchecked "
-#| "power to decide, Europe will get US-style patent wars."
 msgid ""
 "In fact, the EPO's decision about software patents has already been made, "
 "and can be seen in action. The EPO has issued tens of thousands of software "
@@ -268,12 +250,12 @@
 "W&nbsp;rzeczywistości, decyzje EPO o patentach na&nbsp;oprogramowanie już "
 "zostały podjęte i&nbsp;można je obserwować w&nbsp;akcji. EPO wydał "
 "dziesiątki tysięcy patentów na&nbsp;oprogramowanie, na&nbsp;przekór "
-"traktatowi, który biuro ustanowił. (Zobacz <a 
href=\"http://webshop.ffii.org/";
-"\">&bdquo;Twój sklep online jest opatentowany&rdquo;</a>.) W&nbsp;chwili "
-"obecnej, jednakże, każdy kraj decyduje czy&nbsp;te patenty są ważne. 
Jeśli "
-"jednolity system patentowy zostanie przyjęty i&nbsp;EPO otrzyma "
-"niekontrolowaną władzę decyzyjną w&nbsp;tej kwestii, Europę czekają 
wojny "
-"patentowe rodem z&nbsp;USA."
+"traktatowi, który biuro ustanowił. (Zobacz &bdquo;<a href=\"https://web.";
+"archive.org/web/20190120193501/https://webshop.ffii.org/\";>Twój sklep online 
"
+"jest opatentowany</a>&rdquo;.) W&nbsp;chwili obecnej, jednakże, każdy kraj "
+"decyduje czy&nbsp;te patenty są ważne. Jeśli jednolity system patentowy "
+"zostanie przyjęty i&nbsp;EPO otrzyma niekontrolowaną władzę decyzyjną 
w&nbsp;"
+"tej kwestii, Europę czekają wojny patentowe rodem z&nbsp;USA."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -400,11 +382,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011-] {+2011, 2019+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2019 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2019 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/floss-and-foss.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/floss-and-foss.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/floss-and-foss.pl.po 13 Jul 2016 14:57:57 -0000   1.5
+++ philosophy/po/floss-and-foss.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.6
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Monika Viste <monika AT viste.fr>, 2016.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: floss-and-foss.html\n"
@@ -14,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-07-13 14:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -52,18 +52,6 @@
 "open-source-misses-the-point.html\">korzyściach wyłącznie 
praktycznych</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | To emphasize that &ldquo;free software&rdquo; refers to freedom and not to
-# | price, we sometimes write or say [-&ldquo;free/libre-] {+&ldquo;free
-# | (libre)+} software,&rdquo; adding the French or Spanish word that means
-# | free in the sense of freedom. In some contexts, it works to use just
-# | &ldquo;libre software.&rdquo;
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "To emphasize that &ldquo;free software&rdquo; refers to freedom and not "
-#| "to price, we sometimes write or say &ldquo;free/libre software,&rdquo; "
-#| "adding the French or Spanish word that means free in the sense of "
-#| "freedom. In some contexts, it works to use just &ldquo;libre software."
-#| "&rdquo;"
 msgid ""
 "To emphasize that &ldquo;free software&rdquo; refers to freedom and not to "
 "price, we sometimes write or say &ldquo;free (libre) software,&rdquo; "
@@ -72,8 +60,8 @@
 msgstr ""
 "By podkreślić, że&nbsp;&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; odnosi się 
do&nbsp;"
 "wolności, a&nbsp;nie do&nbsp;ceny, zdarza nam się w&nbsp;mowie lub&nbsp;"
-"piśmie używać zwrotu &bdquo;oprogramowanie wolne/libre&rdquo; [<em>free/"
-"libre software</em>], dodając francuskie lub&nbsp;hiszpańskie słowo 
&bdquo;"
+"piśmie używać zwrotu &bdquo;oprogramowanie wolne (libre)&rdquo; [<em>free "
+"(libre) software</em>], dodając francuskie lub&nbsp;hiszpańskie słowo 
&bdquo;"
 "libre&rdquo;, które odwołuje się do&nbsp;wolności. W&nbsp;niektórych "
 "sytuacjach, użycie samego zwrotu &bdquo;oprogramowanie libre&rdquo; "
 "[<em>libre software</em>] jest wystarczające."
@@ -143,17 +131,6 @@
 "nie zaś&nbsp;&bdquo;FOSS&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | We in the free software movement don't use either of these terms, because
-# | we don't want to be neutral on the political question. We stand for
-# | freedom, and we show it every time&mdash;by saying &ldquo;free&rdquo; and
-# | [-&ldquo;libre&rdquo;.-] {+&ldquo;libre&rdquo;&mdash; or &ldquo;free
-# | (libre)&rdquo;.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We in the free software movement don't use either of these terms, because "
-#| "we don't want to be neutral on the political question. We stand for "
-#| "freedom, and we show it every time&mdash;by saying &ldquo;free&rdquo; and "
-#| "&ldquo;libre&rdquo;."
 msgid ""
 "We in the free software movement don't use either of these terms, because we "
 "don't want to be neutral on the political question. We stand for freedom, "
@@ -163,8 +140,8 @@
 "W&nbsp;ramach ruchu wolnego oprogramowania, nie używamy żadnego z&nbsp;"
 "omówionych zwrotów, ponieważ&nbsp;nie chcemy pozostać neutralni na&nbsp;"
 "płaszczyźnie politycznej. Bronimy idei wolności i&nbsp;potwierdzamy to "
-"za&nbsp;każdym razem, używając słów &bdquo;wolne&rdquo; i&nbsp;&bdquo;"
-"libre&rdquo;."
+"za&nbsp;każdym razem, używając słów &bdquo;wolne&rdquo; 
i&nbsp;&bdquo;free "
+"(libre)&rdquo;."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -213,11 +190,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2013, [-2015-] {+2015, 2016+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2013, 2015 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po  19 May 2019 18:30:06 -0000   
1.27
+++ philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po  9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.28
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Sylwester Zarębski <address@hidden>, 2010.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-copyright.html\n"
@@ -15,31 +16,24 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-05-19 16:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Freedom or Copyright? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Wolność czy&nbsp;prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego "
 "Oprogramowania (FSF)"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright?"
 msgstr "Wolność czy&nbsp;prawa autorskie?"
 
 #. type: Content of: <p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid "by Richard Stallman"
 msgid "by Richard Stallman"
 msgstr "Richard Stallman"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<em>This essay addresses how the principles of software freedom apply in "
@@ -51,7 +45,6 @@
 "zamieszczony ponieważ&nbsp;dotyczy stosowania zasad wolnego 
oprogramowania.</"
 "em>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyright was established in the age of the printing press as an industrial "
@@ -75,12 +68,10 @@
 "zwykły czytelnik mógł robić. To zapewne uczyniło prawo autorskie 
korzystnym "
 "systemem dla społeczeństwa i&nbsp;dlatego zapewne uzasadnionym."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Well and good&mdash;back then."
 msgstr "Wszystko to piękne&mdash;tylko dawniej."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Now we have a new way of distributing information: computers and networks. "
@@ -95,7 +86,6 @@
 "filmy. Oferują one możliwość nieskończonego dostępu do&nbsp;wszelakiego 
"
 "rodzaju danych&mdash;informacyjna utopia."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One obstacle stood in the way: copyright. Readers and listeners who made "
@@ -111,29 +101,7 @@
 "przemysłowej regulacji wydawców stało się ograniczeniem dla 
społeczeństwa, "
 "któremu miało służyć."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | In a democracy, a law that prohibits a popular and useful activity is
-# | usually soon relaxed. Not so where corporations have political power. The
-# | publishers' lobby was determined to prevent the public from taking
-# | advantage of the power of their computers, and found copyright a handy
-# | weapon. Under their influence, rather than relaxing copyright rules to
-# | suit the new circumstances, governments made them stricter than ever,
-# | imposing harsh penalties on the practice of sharing. The latest fashion
-# | in supporting the publishers against the citizens, known as [-``three
-# | strikes'',-] {+&ldquo;three strikes,&rdquo;+} is to cut off people's
-# | Internet connections if they share.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In a democracy, a law that prohibits a popular and useful activity is "
-#| "usually soon relaxed. Not so where corporations have political power. "
-#| "The publishers' lobby was determined to prevent the public from taking "
-#| "advantage of the power of their computers, and found copyright a handy "
-#| "weapon. Under their influence, rather than relaxing copyright rules to "
-#| "suit the new circumstances, governments made them stricter than ever, "
-#| "imposing harsh penalties on the practice of sharing. The latest fashion "
-#| "in supporting the publishers against the citizens, known as ``three "
-#| "strikes'', is to cut off people's Internet connections if they share."
 msgid ""
 "In a democracy, a law that prohibits a popular and useful activity is "
 "usually soon relaxed. Not so where corporations have political power. The "
@@ -158,7 +126,6 @@
 "internetowych tym obywatelom, którzy uczestniczą w&nbsp;dzieleniu się "
 "plikami."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But that wasn't the worst of it. Computers can be powerful tools of "
@@ -178,7 +145,6 @@
 "kiedykolwiek tylko czytają książkę, słuchają muzyki lub&nbsp;oglądają 
film. "
 "To marzenie wydawców: świat opłat za&nbsp;oglądanie 
[<em>pay-per-view</em>]."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The publishers gained US government support for their dream with the Digital "
@@ -197,31 +163,7 @@
 "skrócie <em>DRM</em>] nawet czytanie lub&nbsp;słuchanie 
bez&nbsp;autoryzacji "
 "zostało zabronione."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | We still have the same old freedoms in using paper books and other analog
-# | media. But if e-books replace printed books, those freedoms will not
-# | transfer. Imagine: no more used book stores; no more lending a book to
-# | your friend; no more borrowing one from the public library&mdash;no more
-# | &ldquo;leaks&rdquo; that might give someone a chance to read without
-# | paying. No more purchasing a book anonymously with cash&mdash;you can
-# | only buy an e-book with a credit card. That is the world the publishers
-# | want to impose on us. If you buy the Amazon Kindle (we call it [-the
-# | Swindle)-] {+<a href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">the
-# | Swindle</a>)+} or the Sony Reader (we call it the Shreader for what it
-# | threatens to do to books), you pay to establish that world.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We still have the same old freedoms in using paper books and other analog "
-#| "media. But if e-books replace printed books, those freedoms will not "
-#| "transfer. Imagine: no more used book stores; no more lending a book to "
-#| "your friend; no more borrowing one from the public library&mdash;no more "
-#| "&ldquo;leaks&rdquo; that might give someone a chance to read without "
-#| "paying. No more purchasing a book anonymously with cash&mdash;you can "
-#| "only buy an e-book with a credit card. That is the world the publishers "
-#| "want to impose on us. If you buy the Amazon Kindle (we call it the "
-#| "Swindle) or the Sony Reader (we call it the Shreader for what it "
-#| "threatens to do to books), you pay to establish that world."
 msgid ""
 "We still have the same old freedoms in using paper books and other analog "
 "media. But if e-books replace printed books, those freedoms will not "
@@ -244,11 +186,11 @@
 "płacenia. Koniec kupowania książek anonimowo za&nbsp;gotówkę &mdash; 
możesz "
 "kupić e-booka wyłącznie przy użyciu karty kredytowej. To jest świat 
który "
 "wydawcy chcą nam narzucić. Jeśli kupisz czytnik Amazon Kindle (my nazywamy 
"
-"go Swindle [Szwindel]) lub&nbsp;Sony Reader (tego nazywamy Shreader [czyt. "
-"Shredder - Niszczarka] za&nbsp;to, czym grozi używanie go z&nbsp;ksią
żkami), "
-"płacisz za&nbsp;utrwalenie takiego świata."
+"go <a href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">Swindle</a> "
+"[Szwindel]) lub&nbsp;Sony Reader (tego nazywamy Shreader [czyt. Shredder - "
+"Niszczarka] za&nbsp;to, czym grozi używanie go z&nbsp;książkami), płacisz 
"
+"za&nbsp;utrwalenie takiego świata."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Swindle even has an Orwellian back door that can be used to erase books "
@@ -262,30 +204,7 @@
 "Ewidentnie, nazwa nadana przez Amazon temu produktowi w&nbsp;pełni "
 "odzwierciedla intencje do&nbsp;palenia naszych książek."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Public anger against DRM is slowly growing, held back because propaganda
-# | expressions such as [-<a
-# | href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">&ldquo;protect
-# | authors&rdquo;</a>-] {+&ldquo;<a
-# | href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">protect authors</a>&rdquo;+} and
-# | [-<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">&ldquo;intellectual
-# | property&rdquo;</a>-] {+&ldquo;<a
-# | href=\"/philosophy/not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;+} have
-# | convinced readers that their rights do not count. These terms implicitly
-# | assume that publishers deserve special power in the name of the authors,
-# | that we are morally obliged to bow to them, and that we have wronged
-# | someone if we see or hear anything without paying for permission.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Public anger against DRM is slowly growing, held back because propaganda "
-#| "expressions such as <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">&ldquo;"
-#| "protect authors&rdquo;</a> and <a href=\"/philosophy/not-ipr.html"
-#| "\">&ldquo;intellectual property&rdquo;</a> have convinced readers that "
-#| "their rights do not count. These terms implicitly assume that publishers "
-#| "deserve special power in the name of the authors, that we are morally "
-#| "obliged to bow to them, and that we have wronged someone if we see or "
-#| "hear anything without paying for permission."
 msgid ""
 "Public anger against DRM is slowly growing, held back because propaganda "
 "expressions such as &ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
@@ -297,16 +216,15 @@
 "paying for permission."
 msgstr ""
 "Społeczny gniew przeciwko DRM rośnie powoli, będąc powstrzymywanym "
-"ponieważ&nbsp;propagandowe wyrażenia takie jak <a href=\"/philosophy/words-"
-"to-avoid.html\">&bdquo;ochrona autorów&rdquo;</a> i&nbsp;<a href=\"/"
-"philosophy/not-ipr.html\">&bdquo;własność intelektualna&rdquo;</a> "
-"przekonały czytelników, że&nbsp;ich prawa się nie liczą. Te zwroty 
domyślnie "
-"przyjmują, że&nbsp;wydawcom należy się specjalna władza w&nbsp;imieniu "
-"autorów, że&nbsp;jesteśmy moralnie zobowiązani by się im kłaniać, jak "
-"również, że&nbsp;oszukaliśmy kogoś, jeśli zobaczyliśmy 
lub&nbsp;usłyszeliśmy "
-"cokolwiek bez&nbsp;uiszczenia opłaty."
+"ponieważ&nbsp;propagandowe wyrażenia takie jak &bdquo;<a 
href=\"/philosophy/"
+"words-to-avoid.html\">ochrona autorów</a>&rdquo; i&nbsp;&bdquo;<a href=\"/"
+"philosophy/not-ipr.html\">własność intelektualna</a>&rdquo; przekonały "
+"czytelników, że&nbsp;ich prawa się nie liczą. Te zwroty domyślnie 
przyjmują, "
+"że&nbsp;wydawcom należy się specjalna władza w&nbsp;imieniu autorów, 
że&nbsp;"
+"jesteśmy moralnie zobowiązani by się im kłaniać, jak również, 
że&nbsp;"
+"oszukaliśmy kogoś, jeśli zobaczyliśmy lub&nbsp;usłyszeliśmy cokolwiek "
+"bez&nbsp;uiszczenia opłaty."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The organizations that profit most from copyright legally exercise it in the "
@@ -323,7 +241,6 @@
 "się &bdquo;piractwem&rdquo;, przyrównując pomoc bliźniemu do&nbsp;ataku "
 "na&nbsp;okręt."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "They also tell us that a War on Sharing is the only way to keep art alive. "
@@ -337,7 +254,6 @@
 "dzielenie się kopiami pozwala zwiększyć sprzedaż większości prac, "
 "zmniejszając sprzedaż tylko dla największych hitów."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Bestsellers can still do well without forbidding sharing. Stephen King got "
@@ -362,7 +278,6 @@
 "z&nbsp;zezwoleniem na&nbsp;dzielenie się kopiami</a> i&nbsp;zarobili 750 000 
"
 "dolarów w&nbsp;przeciągu kilku dni."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The possibility of success without oppression is not limited to "
@@ -381,7 +296,6 @@
 "potrzebuje znaleźć jedynie <a href=\"http://www.kk.org/thetechnium/";
 "archives/2008/03/1000_true_fans.php\">1000 prawdziwych fanów</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When computer networks provide an easy anonymous method for sending someone "
@@ -397,37 +311,7 @@
 "wysłać artyście złotówkę&rdquo;. Czy&nbsp;nie nacisnąłbyś go, 
przynajmniej "
 "raz w&nbsp;tygodniu?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Another good way to support music and the arts is with <a
-# | [-href=\"dat.html\">tax-] {+href=\"/philosophy/dat.html\">tax+}
-# | funds</a>&mdash;perhaps a tax on blank media or on Internet connectivity. 
-# | The state should distribute the tax money entirely to the artists, not
-# | waste it on corporate executives. But the state should not distribute it
-# | in linear proportion to popularity, because that would give most of it to
-# | a few superstars, leaving little to support all the other artists. I
-# | therefore recommend using a cube-root function or something similar. With
-# | linear proportion, superstar A with 1,000 times the popularity of a
-# | successful artist B will get 1,000 times as much money as B. With the
-# | cube root, A will get 10 times as much as B. Thus, each superstar gets a
-# | larger share than a less popular artist, but most of the funds go to the
-# | artists who really need this support. This system will use our tax money
-# | efficiently to support the arts.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Another good way to support music and the arts is with <a href=\"dat.html"
-#| "\">tax funds</a>&mdash;perhaps a tax on blank media or on Internet "
-#| "connectivity. The state should distribute the tax money entirely to the "
-#| "artists, not waste it on corporate executives. But the state should not "
-#| "distribute it in linear proportion to popularity, because that would give "
-#| "most of it to a few superstars, leaving little to support all the other "
-#| "artists. I therefore recommend using a cube-root function or something "
-#| "similar. With linear proportion, superstar A with 1,000 times the "
-#| "popularity of a successful artist B will get 1,000 times as much money as "
-#| "B. With the cube root, A will get 10 times as much as B. Thus, each "
-#| "superstar gets a larger share than a less popular artist, but most of the "
-#| "funds go to the artists who really need this support. This system will "
-#| "use our tax money efficiently to support the arts."
 msgid ""
 "Another good way to support music and the arts is with <a href=\"/philosophy/"
 "dat.html\">tax funds</a>&mdash;perhaps a tax on blank media or on Internet "
@@ -443,22 +327,22 @@
 "funds go to the artists who really need this support. This system will use "
 "our tax money efficiently to support the arts."
 msgstr ""
-"Innym dobrym sposobem na&nbsp;wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a 
href=\"dat."
-"html\">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek od&nbsp;czystych "
-"nośników lub&nbsp;łączności z&nbsp;Internetem. Państwo powinno 
dystrybuować "
-"pieniądze z&nbsp;podatku w&nbsp;całości do&nbsp;artystów, nie marnując 
ich "
-"na&nbsp;korporacje wydawnicze. Jednakże państwo nie powinno dystrybuować 
ich "
-"w&nbsp;liniowej proporcji do&nbsp;popularności, ponieważ&nbsp;to by dawało 
"
-"najwięcej kilku supergwiazdom, pozostawiając niewiele na&nbsp;wsparcie "
-"pozostałych artystów. Z&nbsp;tego powodu proponuję użycie funkcji "
-"pierwiastkowej trzeciego stopnia lub&nbsp;czegoś podobnego. Przy liniowej "
-"proporcji, gwiazda A&nbsp;z&nbsp;1000-krotnie większą popularnością niż "
-"artysta B otrzyma 1000 razy więcej pieniędzy niż B. Przy pierwiastkowej "
-"trzeciego stopnia, A&nbsp;otrzyma 10 razy więcej niż B. Dzięki temu, 
każda "
-"z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy udział niż mniej popularny artysta, "
-"ale&nbsp;większość funduszy popłynie do&nbsp;artystów, którzy naprawdę 
"
-"potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie wykorzysta nasze podatki, by "
-"wspierać sztukę."
+"Innym dobrym sposobem na&nbsp;wsparcie muzyki i&nbsp;sztuki są <a href=\"/"
+"philosophy/dat.html\">fundusze podatkowe</a> &mdash; być może podatek "
+"od&nbsp;czystych nośników lub&nbsp;łączności z&nbsp;Internetem. Państwo 
"
+"powinno dystrybuować pieniądze z&nbsp;podatku w&nbsp;całości do&nbsp;"
+"artystów, nie marnując ich na&nbsp;korporacje wydawnicze. Jednakże 
państwo "
+"nie powinno dystrybuować ich w&nbsp;liniowej proporcji 
do&nbsp;popularności, "
+"ponieważ&nbsp;to by dawało najwięcej kilku supergwiazdom, pozostawiając "
+"niewiele na&nbsp;wsparcie pozostałych artystów. Z&nbsp;tego powodu 
proponuję "
+"użycie funkcji pierwiastkowej trzeciego stopnia lub&nbsp;czegoś podobnego. "
+"Przy liniowej proporcji, gwiazda A&nbsp;z&nbsp;1000-krotnie większą "
+"popularnością niż artysta B otrzyma 1000 razy więcej pieniędzy niż B. 
Przy "
+"pierwiastkowej trzeciego stopnia, A&nbsp;otrzyma 10 razy więcej niż B. "
+"Dzięki temu, każda z&nbsp;supergwiazd otrzyma większy udział niż mniej "
+"popularny artysta, ale&nbsp;większość funduszy popłynie 
do&nbsp;artystów, "
+"którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia. Ten system wydajnie wykorzysta "
+"nasze podatki, by wspierać sztukę."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -471,7 +355,6 @@
 "systemów, łącząc obowiązkowe płatności z&nbsp;dowolnością rozdziału 
pomiędzy "
 "artystów."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To make copyright fit the network age, we should legalize the noncommercial "
@@ -488,7 +371,6 @@
 "używajcie produktów stworzonych, by zaatakować Waszą wolność, chyba 
że&nbsp;"
 "potraficie zniwelować taki atak."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -536,11 +418,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2008, 2010, [-2011-] {+2011, 2019+} Richard M. Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2008, 2010, 2011 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2008, 2010, 2011, 2019 Richard M. Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2008, 2010, 2011 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2008, 2010, 2011, 2019 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -553,7 +432,6 @@
 "Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
 "Międzynarodowe</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -565,7 +443,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
-#~ msgstr "<strong>Richard Stallman</strong>"

Index: philosophy/po/free-world.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/free-world.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/free-world.pl.po   11 Oct 2017 17:29:19 -0000   1.2
+++ philosophy/po/free-world.pl.po   9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.3
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Szczepan Czapla, 2017.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-world.html\n"
@@ -14,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-10-27 08:00+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -36,19 +36,12 @@
 msgstr "<strong>Tom Hull</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-# | This article is part of our section of <a
-# | [-href=\"/philosophy/philosophy.html#ThirdPartyIdeas\">Third-]
-# | {+href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">Third+} Party Ideas</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This article is part of our section of <a href=\"/philosophy/philosophy."
-#| "html#ThirdPartyIdeas\">Third Party Ideas</a>."
 msgid ""
 "This article is part of our section of <a href=\"/philosophy/third-party-"
 "ideas.html\">Third Party Ideas</a>."
 msgstr ""
-"Ten artykuł jest częścią naszej sekcji<a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#ThirdPartyIdeas\">Poglądy Osób Trzecich</a>."
+"Ten artykuł jest częścią naszej sekcji <a href=\"/philosophy/third-party-"
+"ideas.html\">Poglądy Osób Trzecich</a>."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -325,7 +318,7 @@
 "Nazwijmy tę organizację, tę strukturę, &bdquo;Wolnym Światem&rdquo;. 
Oznacza "
 "to wolną i&nbsp;otwartą wiedzę, wolny i&nbsp;otwarty rozwój, 
oprogramowanie, "
 "które pracuje dla Ciebie. Zajmij stanowisko. Zaznacz swój wkład. Nie masz "
-"nic do&nbsp;stracenia, lecz&nbsp;<kbd>CTL-ALT-DEL</kdb>."
+"nic do&nbsp;stracenia, lecz&nbsp;<kbd>CTL-ALT-DEL</kbd>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/gif.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/gif.pl.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/po/gif.pl.po   12 May 2018 11:29:41 -0000   1.31
+++ philosophy/po/gif.pl.po   9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.32
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2015.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gif.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-05-12 11:26+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -291,9 +291,9 @@
 "konieczne jest uzyskanie pisemnej licencji firmy Unisys lub&nbsp;"
 "oświadczenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Unisys 
na&nbsp;"
 "wszelkiego rodzaju użytkowanie, sprzedaż lub&nbsp;dystrybucję dowolnego 
typu "
-"oprogramowania (łącznie z&nbsp;tzw. &bdquo;freeware&rdquo;) i&nbsp;(lub)"
-"&nbsp;sprzętu posiadającego możliwość przekształcenia LZW 
(na&nbsp;przykład, "
-"programów pobranych z&nbsp;sieci)."
+"oprogramowania (łącznie z&nbsp;tzw. &bdquo;freeware&rdquo;) i&nbsp;"
+"(lub)&nbsp;sprzętu posiadającego możliwość przekształcenia LZW 
(na&nbsp;"
+"przykład, programów pobranych z&nbsp;sieci)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -407,20 +407,14 @@
 "zapisuje je w&nbsp;postaci nieskompresowanej, żeby obejść patent Unisysu."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a>-]
-# | 
{+href=\"https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/\";>http://burnallgifs.org</a>+}
-# | is a web site devoted to discouraging the use of GIF files on the web.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> is a web "
-#| "site devoted to discouraging the use of GIF files on the web."
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/";
 "\">http://burnallgifs.org</a> is a web site devoted to discouraging the use "
 "of GIF files on the web."
 msgstr ""
-"Celem witryny <a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> "
-"jest odwodzenie od&nbsp;wykorzystywania plików GIF na&nbsp;stronach WWW."
+"Celem witryny <a href=\"https://web.archive.org/web/20171203193534/http://";
+"burnallgifs.org/\">http://burnallgifs.org</a> jest odwodzenie od&nbsp;"
+"wykorzystywania plików GIF na&nbsp;stronach WWW."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Footnote:"
@@ -506,18 +500,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, [-2015-]
-# | {+2015, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 "
-#| "Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018 "
 "Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free "
-"Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018 "
+"Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/gnutella.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/gnutella.pl.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/po/gnutella.pl.po    9 Mar 2019 17:02:54 -0000    1.28
+++ philosophy/po/gnutella.pl.po    9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.29
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2003, 2005.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011, 2012.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2012, 2013.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnutella.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -66,29 +66,6 @@
 "myląca; być może nastąpi to w&nbsp;przyszłości."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | There are a number of free software programs that implement the Gnutella
-# | protocol, such as <a
-# | href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/\";>Gtk-Gnutella</a>, <a
-# | href=\"http://mutella.sourceforge.net/\";>Mutella</a>, and <a
-# | href=\"http://sourceforge.net/projects/gnucleus/\";>Gnucleus</a>. Please
-# | note, however, that none of these programs are officially <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU software</a> either. 
-# | GNU has its own peer-to-peer networking program, <a
-# | href=\"/software/gnunet/\">GNUnet</a>, whose documentation includes a <a
-# | [-href=\"https://gnunet.org/compare\";>comparison-]
-# | 
{+href=\"https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare\";>
-# | comparison+} of the protocols</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There are a number of free software programs that implement the Gnutella "
-#| "protocol, such as <a href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/\";>Gtk-"
-#| "Gnutella</a>, <a href=\"http://mutella.sourceforge.net/\";>Mutella</a>, "
-#| "and <a href=\"http://sourceforge.net/projects/gnucleus/\";>Gnucleus</a>. "
-#| "Please note, however, that none of these programs are officially <a href="
-#| "\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU software</a> either. GNU "
-#| "has its own peer-to-peer networking program, <a href=\"/software/gnunet/"
-#| "\">GNUnet</a>, whose documentation includes a <a href=\"https://gnunet.";
-#| "org/compare\">comparison of the protocols</a>."
 msgid ""
 "There are a number of free software programs that implement the Gnutella "
 "protocol, such as <a href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/\";>Gtk-"
@@ -108,8 +85,8 @@
 "jednak&nbsp;zwrócić uwagę na&nbsp;to, że&nbsp;również żaden 
z&nbsp;tych "
 "programów nie&nbsp;jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny 
"
 "program tworzący sieć równorzędną <a 
href=\"/software/gnunet/\">GNUnet</a>, "
-"którego dokumentacja zawiera <a href=\"https://gnunet.org/compare";
-"\">porównanie protokołów</a>."
+"którego dokumentacja zawiera <a href=\"https://web.archive.org/";
+"web/20180616130316/https://gnunet.org/compare\";>porównanie protokołów</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -193,16 +170,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, [-2017-] {+2017, 2018, 2019+}
-# | Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/lessig-fsfs-intro.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/lessig-fsfs-intro.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/lessig-fsfs-intro.pl.po    1 Jan 2018 06:22:05 -0000    
1.6
+++ philosophy/po/lessig-fsfs-intro.pl.po    9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.7
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Szczepan Czapla <address@hidden>, 2017.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lessig-fsfs-intro.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -516,12 +516,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2002, 2013, [-2017-] {+2017, 2018+} Free Software
-# | Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2002, 2013, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2002, 2013, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2002, 2013, 2017 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2002, 2013, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po    25 Sep 2017 09:59:59 -0000   
1.19
+++ philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po    9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.20
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Grzegorz Stunza, 2005.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-gnu-freedom.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-25 09:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -26,7 +26,6 @@
 "Linux, GNU i&nbsp;wolność - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
 "(FSF)"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, freedom, software, power, rights, "
@@ -35,7 +34,6 @@
 "GNU, FSF, Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux, wolność, oprogramowanie, "
 "władza, prawa, Richard Stallman, rms, SIGLINUX, Joe Barr"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "In this essay, Linux, GNU, and freedom, Richard M. Stallman responds to Joe "
@@ -45,17 +43,14 @@
 "na&nbsp;relację Joe'a Barr'a o&nbsp;postępowaniu FSF względem Austin Linux 
"
 "users group."
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Linux, GNU, and freedom"
 msgstr "Linux, GNU, i&nbsp;wolność"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
 msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since <a href=\"http://linux.sys-con.com/node/32755\";>Joe Barr's article</a> "
@@ -67,7 +62,6 @@
 "do&nbsp;SIGLINUX, chciałbym wyprostować historię o tym, co się 
właściwie "
 "zdarzyło i&nbsp;wyjaśnić moje pobudki. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When SIGLINUX invited me to speak, it was a &ldquo;Linux User Group&rdquo;; "
@@ -93,7 +87,6 @@
 "chcą uznać autorstwa GNU w&nbsp;tej sprawie. Respektuję ich prawo do&nbsp;"
 "wypowiedzi, ale&nbsp;również mam prawo się nie wypowiadać."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Subsequently, Jeff Strunk of SIGLINUX tried to change the group's policy, "
@@ -116,7 +109,6 @@
 "odrzuciliśmy tę propozycję). Jednakże grupa ostatecznie zdecydowała się 
"
 "pozostać przy &bdquo;SIGLINUX&rdquo;."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "At that point, the matter came to my attention again, and I suggested they "
@@ -130,7 +122,6 @@
 "nadzieję, że&nbsp;znajdą jakąś, która im się spodoba. O&nbsp;ile mi 
wiadomo, "
 "sprawa ucichła."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Is it true, as Barr writes, that some people see these actions as an &ldquo;"
@@ -158,7 +149,6 @@
 "nawet jeśli tego nie zrobił, to już mały krok, by uwierzyć, że&nbsp;gdy 
"
 "tylko zażądacie, jestem Wam winien przemówienie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Just consider: the GNU Project starts developing an operating system, and "
@@ -178,7 +168,6 @@
 "GNU o&nbsp;egotyzm. Trzeba być bardzo uprzedzonym, żeby osądzać tak 
krańcowo "
 "mylnie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A person who is that prejudiced can say all sorts of unfair things about the "
@@ -203,7 +192,6 @@
 "odmawianie im przemówienia bezprawnie sprawia, że&nbsp;są nieszczęśliwi. 
To "
 "przymus tak zły jak Microsoft!"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Now, you might wonder why I don't just duck the issue and avoid all this "
@@ -220,7 +208,6 @@
 "krytykę mojej osoby, aby&nbsp;mieć szansę naprawy błędu, który 
podkopuje "
 "wysiłki Projektu GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Calling this variant of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo; plays into the "
@@ -245,7 +232,6 @@
 "techniczne decyzje nie powinny być &bdquo;upolityczniane&rdquo; przez "
 "rozważanie ich społecznych konsekwencji."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the 70s, computer users lost the freedoms to redistribute and change "
@@ -262,7 +248,6 @@
 "coś, co sprawia, że&nbsp;program jest lepszy i&nbsp;chciała pracować dla "
 "tego, w&nbsp;co wierzyła. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We have partial freedom today, but our freedom is not secure. It is "
@@ -323,7 +308,6 @@
 "możemy ją zachować&rdquo;. Zobacz <a 
href=\"/gnu/thegnuproject.html\">http://";
 "www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>, gdzie opisujemy historię."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When I ask people to call the system GNU/Linux, some of them respond with <a "
@@ -344,7 +328,6 @@
 "zdolność do&nbsp;rozprzestrzeniania idei, że&nbsp;wolność jest istotną "
 "wartością. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is why I keep butting my head against bias, calumny, and grief. They "
@@ -356,7 +339,6 @@
 "kiedy się udaje, ten wysiłek pomaga kampanii Projektu GNU na&nbsp;rzecz "
 "wolności."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since this came up in the context of Linux (the kernel) and Bitkeeper, the "
@@ -367,17 +349,14 @@
 "Bitkeepera, niewolnego systemu kontroli wersji, którego używa teraz Linus "
 "Torvalds, chciałbym omówić również tę sprawę."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Bitkeeper issue"
 msgstr "Kwestia Bitkeepera"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "(See the <a href=\"#update\">update</a> below.)"
 msgstr "(Zobacz <a href=\"#update\">nowszą wersję</a> zaprezentowaną 
poniżej)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The use of Bitkeeper for the Linux sources has a grave effect on the free "
@@ -398,7 +377,6 @@
 "że&nbsp;użycie niewolnego oprogramowania jest ok. Co można w&nbsp;tej "
 "sprawie zrobić?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One solution is to set up another repository for the Linux sources, using "
@@ -414,7 +392,6 @@
 "wersji plików, a&nbsp;następnie umieszczać je w&nbsp;systemie CVS. Taki "
 "proces aktualizacji mógłby przebiegać często i&nbsp;automatycznie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The FSF cannot do this, because we cannot install Bitkeeper on our "
@@ -430,7 +407,6 @@
 "mieć Bitkeepera na&nbsp;swojej maszynie, dopóki ktoś nie wymyśli, jak to "
 "zrobić za&nbsp;pomocą wolnego oprogramowania."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Linux sources themselves have an even more serious problem with non-free "
@@ -447,7 +423,6 @@
 "oprogramowaniem. Kilka liczb do&nbsp;przechowania w&nbsp;rejestrach "
 "urządzenia to jedno, faktyczny program zapisany binarnie to druga sprawa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The presence of these binary-only programs in &ldquo;source&rdquo; files of "
@@ -465,7 +440,6 @@
 "źródłowym. Z&nbsp;tego samego powodu dodawanie takich binariów do&nbsp;"
 "źródeł Linuksa narusza GPL."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Linux developers have a plan to move these firmware programs into "
@@ -499,7 +473,6 @@
 "ideę, rozpowszechnianą przez niektórych konstruktorów Linuksa, 
że&nbsp;ta "
 "praca nie jest niezbędna."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Linux, the kernel, is often thought of as the flagship of free software, yet "
@@ -515,7 +488,6 @@
 "która myśli że&nbsp;&bdquo;technicznie lepsze&rdquo; jest o wiele 
ważniejsze "
 "niż wolność."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Value your freedom, or you will lose it, teaches history. &ldquo;Don't "
@@ -524,25 +496,7 @@
 "Ceń swoją wolność albo&nbsp;ją stracisz, uczy historia. &bdquo;Nie 
zawracaj "
 "nam głowy polityką&rdquo;, odpowiadają ci, którzy nie chcą się uczyć. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | [-<strong><a
-# | name=\"update\">Update:</a></strong>-]{+<strong>Update:</strong>+} Since
-# | 2005, BitKeeper is no longer used to manage the Linux kernel source tree. 
-# | See the article, <a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Thank You, Larry
-# | McVoy</a>. The Linux sources still contain non-free firmware blobs, but
-# | as of January 2008, a <a
-# | [-href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>-]
-# | {+href=\"//directory.fsf.org/project/linux\">+} free version of Linux</a>
-# | is now maintained for use in free GNU/Linux distributions.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong><a name=\"update\">Update:</a></strong> Since 2005, BitKeeper is "
-#| "no longer used to manage the Linux kernel source tree. See the article, "
-#| "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Thank You, Larry McVoy</a>. The Linux "
-#| "sources still contain non-free firmware blobs, but as of January 2008, a "
-#| "<a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of "
-#| "Linux</a> is now maintained for use in free GNU/Linux distributions."
 msgid ""
 "<strong>Update:</strong> Since 2005, BitKeeper is no longer used to manage "
 "the Linux kernel source tree. See the article, <a href=\"/philosophy/mcvoy."
@@ -551,15 +505,14 @@
 "project/linux\"> free version of Linux</a> is now maintained for use in free "
 "GNU/Linux distributions."
 msgstr ""
-"<strong><a name=\"update\">Aktualizowane:</a></strong> Od&nbsp;2005 roku "
-"BitKeeper nie jest już używany do&nbsp;zarządzania źródłem jądra 
Linuksa. "
-"Zobacz artykuł <a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Dziękuję Ci, Larry 
McVoy</"
-"a>. Źródła Linuksa nadal zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach niewolny 
"
-"firmware, ale&nbsp;od stycznia 2008 roku <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\">wolna wersja Linuksa</a> jest utrzymywana do&nbsp;użycia "
-"w&nbsp;wolnych dystrybucjach GNU/Linuksa."
+"<strong>Aktualizowane:</strong> Od&nbsp;2005 roku BitKeeper nie jest już "
+"używany do&nbsp;zarządzania źródłem jądra Linuksa. Zobacz artykuł <a 
href=\"/"
+"philosophy/mcvoy.html\">Dziękuję Ci, Larry McVoy</a>. Źródła Linuksa 
nadal "
+"zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach niewolny firmware, ale&nbsp;od "
+"stycznia 2008 roku <a href=\"//directory.fsf.org/project/linux\">wolna "
+"wersja Linuksa</a> jest utrzymywana do&nbsp;użycia w&nbsp;wolnych "
+"dystrybucjach GNU/Linuksa."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -607,11 +560,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2002-] {+2002, 2017+} Richard M. Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2002 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2002, 2017 Richard M. Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2002 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2002, 2017 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -624,7 +574,6 @@
 "Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
 "Międzynarodowe</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"

Index: philosophy/po/not-ipr.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- philosophy/po/not-ipr.pl.po 13 Sep 2018 21:58:27 -0000   1.42
+++ philosophy/po/not-ipr.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.43
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2006.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017.
+# May 2019: update (Thérèse Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
@@ -16,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -412,23 +412,6 @@
 "żadne nie&nbsp;ma najmniejszej wartości."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere philosophical
-# | recreation. The term does real harm. Apple used it to <a
-# | 
href=\"https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-right-to-repair-bill-stalls-apple\";>warp
-# | debate about Nebraska's &ldquo;right to repair&rdquo; bill</a>. The bogus
-# | concept gave Apple a way to dress up its preference for secrecy, which
-# | conf{+l+}icts with its customers' rights, as a supposed principle that
-# | customers and the state must yield to.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere "
-#| "philosophical recreation. The term does real harm. Apple used it to <a "
-#| "href=\"https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-";
-#| "right-to-repair-bill-stalls-apple\">warp debate about Nebraska's &ldquo;"
-#| "right to repair&rdquo; bill</a>. The bogus concept gave Apple a way to "
-#| "dress up its preference for secrecy, which conficts with its customers' "
-#| "rights, as a supposed principle that customers and the state must yield "
-#| "to."
 msgid ""
 "Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere philosophical "
 "recreation. The term does real harm. Apple used it to <a href=\"https://";
@@ -566,17 +549,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, [-2017-] {+2017,
-# | 2018+} Richard M. Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 Richard M. "
-#| "Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. "
 "Stallman"
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 Richard M. Stallman"
+"Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. "
+"Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.pl.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.pl.po   23 Mar 2019 11:39:10 
-0000   1.20
+++ philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.pl.po   9 Jul 2019 09:34:39 
-0000    1.21
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2003, 2004.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: patent-reform-is-not-enough.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-03-23 11:27+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -26,12 +26,10 @@
 "Reforma patentowa nie&nbsp;wystarczy - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
 "Oprogramowania (FSF)"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough"
 msgstr "Reforma patentowa nie&nbsp;wystarczy"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When people first learn about the problem of software patents, their "
@@ -50,7 +48,6 @@
 "przeliczania&rdquo;) oraz&nbsp;zastosowanie różnicy symetrycznej (xor) "
 "do&nbsp;zmiany zawartości wyświetlanej mapy bitowej."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Focusing on these examples can lead some people to ignore the rest of the "
@@ -64,7 +61,6 @@
 "reform&rdquo;, żeby prawidłowo stosował&nbsp;się do&nbsp;swoich własnych 
"
 "przepisów."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But would correct implementation really solve the problem of software "
@@ -73,7 +69,6 @@
 "Czy&nbsp;jednak poprawne wdrożenie zasad w&nbsp;życie rozwiązałoby 
problem "
 "patentów na&nbsp;oprogramowanie? Przyjrzyjmy&nbsp;się przykładowi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the early 90s we desperately needed a new free program for compression, "
@@ -91,7 +86,6 @@
 "koncepcji. Ich szybkość i&nbsp;jakość kompresji, znacznie przewyższają
ce "
 "osiągnięcia konkurencji, szybko przyciągnęły użytkowników."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "That September, when the FSF was about a week away from releasing one of "
@@ -104,7 +98,6 @@
 "naszych plików dystrybucyjnych, wykorzystywanie tych programów w&nbsp;USA "
 "zostało zastopowane przez nowo udzielony patent nr 5,049,881."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under the patent system's rules, whether the public is allowed to use these "
@@ -122,7 +115,6 @@
 "czerwca 1990. Publikacja Williamsa pojawiła&nbsp;się po&nbsp;tej dacie, "
 "w&nbsp;kwietniu 1991, więc&nbsp;się nie&nbsp;liczy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A student described a similar algorithm in 1988-1989 in a class paper at the "
@@ -135,7 +127,6 @@
 "liczy&nbsp;się jako dowód wcześniejszej publicznej wiedzy o&nbsp;tym "
 "rozwiązaniu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Reforms to make the patent system work &ldquo;properly&rdquo; would not have "
@@ -155,7 +146,6 @@
 "trywialne, plasuje się gdzieś pośrodku). Wina leży po&nbsp;stronie samych 
"
 "przepisów, nie&nbsp;w&nbsp;ich stosowaniu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the US legal system, patents are intended as a bargain between society "
@@ -173,7 +163,6 @@
 "tak czy&nbsp;owak. Nietrudno było zauważyć, że&nbsp;kilka osób 
zajmowało się "
 "tym samym mniej więcej w&nbsp;tym samym czasie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under current rules, our ability to use Williams's programs depends on "
@@ -188,7 +177,6 @@
 "promowania rutyny prawnej, ale&nbsp;nie&nbsp;postępu w&nbsp;świecie "
 "oprogramowania."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Teaching the Patent Office to look at more of the existing prior art might "
@@ -203,7 +191,6 @@
 "zastosowaniach komputerów, jak ten opracowany niezależnie od&nbsp;siebie "
 "przez Williamsa i&nbsp;innych."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This will turn software into a quagmire. Even an innovative program "
@@ -224,7 +211,6 @@
 "programów. Jak pisze <cite>The Economist</cite>, patenty na&nbsp;"
 "oprogramowanie są po&nbsp;prostu niedobre dla&nbsp;przedsiębiorczości."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What you can do to help"
 msgstr "Jak możecie pomóc"
@@ -233,30 +219,16 @@
 #. this
 #. petition</a> for a Europe free of software patents, and 
 #. type: Content of: <p>
-# | There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please
-# | [-support <a href=\"http://stopsoftwarepatents.eu/\";>this petition</a> for
-# | a Europe free of software patents, and-] see <a
-# | href=\"http://www.ffii.org\";> the FFII web site</a> for full details of
-# | how you can help.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please "
-#| "support <a href=\"http://stopsoftwarepatents.eu/\";>this petition</a> for "
-#| "a Europe free of software patents, and see <a href=\"http://www.ffii.org";
-#| "\"> the FFII web site</a> for full details of how you can help."
 msgid ""
 "There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please see <a "
 "href=\"http://www.ffii.org\";> the FFII web site</a> for full details of how "
 "you can help."
 msgstr ""
 "W&nbsp;Europie trwają intensywne wysiłki w&nbsp;celu niedopuszczenia 
do&nbsp;"
-"patentów na&nbsp;oprogramowanie. Prosimy, poprzyjcie <a href=\"http://";
-"stopsoftwarepatents.eu/\">petycję</a> o&nbsp;Europę wolną 
od&nbsp;patentów "
-"na&nbsp;oprogramowanie i&nbsp;zajrzyjcie na&nbsp;<a href=\"http://www.ffii.";
-"org\">witrynę FFII</a>, gdzie dokładniej opisano, jak możecie w&nbsp;tym "
-"dopomóc."
+"patentów na&nbsp;oprogramowanie. Prosimy, zajrzyjcie na&nbsp;<a href="
+"\"http://www.ffii.org\";>witrynę FFII</a>, gdzie dokładniej opisano, jak "
+"możecie w&nbsp;tym dopomóc."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -304,17 +276,12 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, [-2008-] {+2008, 2019+} Free
-# | Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -327,7 +294,6 @@
 "Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
 "Międzynarodowe</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"

Index: philosophy/po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- philosophy/po/philosophy.pl.po   1 Apr 2018 09:00:50 -0000    1.70
+++ philosophy/po/philosophy.pl.po   9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.71
@@ -3,6 +3,8 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
+# May 2019: update (Thérèse Godefroy).
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophy/philosophy.html\n"
@@ -15,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-25 09:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -106,18 +107,11 @@
 "musimy nalegać na&nbsp;wolne oprogramowanie</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a [-href=\"/philosophy/proprietary.html\">-]
-# | {+href=\"/proprietary/proprietary.html\">+} Proprietary software is often
-# | malware</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/proprietary.html\"> Proprietary software is often "
-#| "malware</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/proprietary/proprietary.html\"> Proprietary software is often "
 "malware</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary.html\">Oprogramowanie własnościowe jest "
+"<a href=\"/proprietary/proprietary.html\">Oprogramowanie własnościowe jest "
 "często szkodliwe</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -160,13 +154,6 @@
 "org/\">Richarda Stallmana</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why [-\"Open
-# | Source\"-] {+&ldquo;Open Source&rdquo;+} misses the point of Free
-# | Software</a>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"Open "
-#| "Source\" misses the point of Free Software</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why &ldquo;Open "
 "Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>"
@@ -197,23 +184,12 @@
 "a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | [-<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a
-# | id=\"FreedomOrganizations\">also</a>-]{+We also+} keep a list of <a
-# | href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work
-# | for Freedom in Computer Development and Electronic Communications</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-#| "\">also</a> keep a list of <a href=\"/links/links."
-#| "html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work for Freedom in "
-#| "Computer Development and Electronic Communications</a>."
 msgid ""
 "We also keep a list of <a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations"
 "\">Organizations that Work for Freedom in Computer Development and "
 "Electronic Communications</a>."
 msgstr ""
-"<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">My</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-"\">także</a> mamy listę <a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations"
+"My także mamy listę <a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations"
 "\">organizacji pracujących na&nbsp;rzecz wolności w&nbsp;rozwoju 
komputerów "
 "i&nbsp;komunikacji elektronicznej</a>."
 
@@ -264,13 +240,9 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 201[-4-]{+3+}, 2015, [-2016-] {+2016, 2017, 2018+} Free
-# | Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software 
Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -294,15 +266,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."

Index: philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 9 Feb 2019 23:00:27 -0000    
1.18
+++ philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.19
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2010, 2011, 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2015.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: public-domain-mainfesto.html\n"
@@ -13,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-02-09 22:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -35,19 +35,6 @@
 msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | The Public Domain Manifesto (<a
-# | 
[-href=\"http://www.publicdomainmanifesto.org/manifesto.html\";>http://www.publicdomainmanifesto.org/manifesto.html</a>)-]
-# | 
{+href=\"https://publicdomainmanifesto.org/manifesto/\";>https://publicdomainmanifesto.org/manifesto/</a>)+}
-# | has its heart in the right place as it objects to some of the unjust
-# | extensions of copyright power, so I wish I could support it. However, it
-# | falls far short of what is needed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Public Domain Manifesto (<a href=\"http://www.publicdomainmanifesto.";
-#| "org/manifesto.html\">http://www.publicdomainmanifesto.org/manifesto.html</"
-#| "a>) has its heart in the right place as it objects to some of the unjust "
-#| "extensions of copyright power, so I wish I could support it. However, it "
-#| "falls far short of what is needed."
 msgid ""
 "The Public Domain Manifesto (<a href=\"https://publicdomainmanifesto.org/";
 "manifesto/\">https://publicdomainmanifesto.org/manifesto/</a>) has its "
@@ -55,11 +42,11 @@
 "copyright power, so I wish I could support it. However, it falls far short "
 "of what is needed."
 msgstr ""
-"Manifest Domeny Publicznej (The Public Domain Manifesto - <a href=\"http://";
-"www.publicdomainmanifesto.org/manifesto.html\">http://www.";
-"publicdomainmanifesto.org/manifesto.html</a>) jest dobrym początkiem, gdyż "
-"sprzeciwia się niesprawiedliwemu rozszerzaniu się praw autorskich. Niestety 
"
-"nie mogę go poprzeć, gdyż nie porusza wszystkich istotnych zagadnień."
+"Manifest Domeny Publicznej (The Public Domain Manifesto - <a href=\"https://";
+"publicdomainmanifesto.org/manifesto/\">https://publicdomainmanifesto.org/";
+"manifesto/\"></a>) jest dobrym początkiem, gdyż sprzeciwia się "
+"niesprawiedliwemu rozszerzaniu się praw autorskich. Niestety nie mogę go "
+"poprzeć, gdyż nie porusza wszystkich istotnych zagadnień."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -271,11 +258,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2010, [-2015-] {+2015, 2019+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2010, 2015 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2010, 2015, 2019 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2010, 2015 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2010, 2015, 2019 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po  1 Jan 2018 06:22:06 -0000    
1.28
+++ philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po  9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.29
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2014, 2016.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2012.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: push-copyright-aside.html\n"
@@ -17,7 +18,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -377,12 +377,9 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2001, 2012, 2015, 2016, [-2017-] {+2017, 2018+} Richard
-# | M. Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2001, 2012, 2015, 2016, 2017 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2001, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2012, 2015, 2016, 2017 Richard M. Stallman"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/second-sight.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/second-sight.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/second-sight.pl.po  1 Jan 2018 06:22:07 -0000    1.3
+++ philosophy/po/second-sight.pl.po  9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.4
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Radek Moszczyński, 2005.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: second-sight.html\n"
@@ -14,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-06-10 06:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -102,16 +102,6 @@
 "potem pod&nbsp;butem wszystkich użytkowników."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | Today, we know another way: free software (also known as <a
-# | href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html[- -]\"> open
-# | source</a> or Foss). Free software means the users are free to use this
-# | software, redistribute it, study it, or even extend it to do more jobs.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Today, we know another way: free software (also known as <a href=\"/"
-#| "philosophy/open-source-misses-the-point.html \"> open source</a> or "
-#| "Foss). Free software means the users are free to use this software, "
-#| "redistribute it, study it, or even extend it to do more jobs."
 msgid ""
 "Today, we know another way: free software (also known as <a href=\"/"
 "philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> open source</a> or Foss). "
@@ -241,11 +231,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2005-] {+2005, 2017, 2018+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2005 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2005, 2017, 2018 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2005 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2005, 2017, 2018 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/selling.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/selling.pl.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/selling.pl.po 1 Jan 2018 06:22:07 -0000    1.27
+++ philosophy/po/selling.pl.po 9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.28
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: selling.html\n"
@@ -17,7 +18,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -423,17 +423,11 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, [-2017-]
-# | {+2017, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017 Free "
-#| "Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017 Free "
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/shouldbefree.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- philosophy/po/shouldbefree.pl.po  1 Jan 2018 06:22:08 -0000    1.37
+++ philosophy/po/shouldbefree.pl.po  9 Jul 2019 09:34:39 -0000    1.38
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013, 2014.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: shouldbefree.html\n"
@@ -17,7 +18,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:59+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -28,7 +28,6 @@
 "Dlaczego oprogramowanie powinno być wolne - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
 "Oprogramowania (FSF)"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why Software Should Be Free"
 msgstr "Dlaczego oprogramowanie powinno być wolne "
@@ -43,7 +42,6 @@
 msgid "Introduction"
 msgstr "Wprowadzenie"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of software inevitably raises the question of how decisions "
@@ -60,7 +58,6 @@
 "wykonana? Zainteresowane osoby? A&nbsp;może ktoś inny, nazywany &bdquo;"
 "właścicielem&rdquo;? "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software developers typically consider these questions on the assumption "
@@ -76,7 +73,6 @@
 "że&nbsp;program ma właściciela, zazwyczaj korporację zaangażowaną 
w&nbsp;"
 "jego rozwój."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I would like to consider the same question using a different criterion: the "
@@ -85,7 +81,6 @@
 "Chciałbym rozważyć to samo pytanie używając innego kryterium: dobrobytu "
 "i&nbsp;wolności całego społeczeństwa. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This answer cannot be decided by current law&mdash;the law should conform to "
@@ -106,7 +101,6 @@
 "imieniu całego społeczeństwa, uwzględniając w&nbsp;niej wolność 
jednostek "
 "oraz&nbsp;produkcję dóbr materialnych. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In this essay, I will describe the effects of having owners, and show that "
@@ -122,12 +116,10 @@
 "ulepszania. Innymi słowy, powinni pisać <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">&bdquo;wolne&rdquo; oprogramowanie</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How Owners Justify Their Power"
 msgstr "Jak właściciele usprawiedliwiają swoją władzę"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who benefit from the current system where programs are property offer "
@@ -138,7 +130,6 @@
 "własnością, przedstawiają dwa argumenty na&nbsp;poparcie swoich 
roszczeń: "
 "emocjonalny i&nbsp;ekonomiczny. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The emotional argument goes like this: &ldquo;I put my sweat, my heart, my "
@@ -148,7 +139,6 @@
 "Argument emocjonalny brzmi tak: &bdquo;Przelałem w&nbsp;ten program swój "
 "pot, serce i&nbsp;duszę. <em>Ja</em> go stworzyłem, jest 
<em>mój</em>!&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This argument does not require serious refutation. The feeling of "
@@ -173,7 +163,6 @@
 "gotowe, a&nbsp;także funkcja, którą pełniło. Taki pogląd panował przez 
setki "
 "lat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The economic argument goes like this: &ldquo;I want to get rich (usually "
@@ -191,7 +180,6 @@
 "pogróżka występuje zwykle pod&nbsp;przykrywką przyjacielskiej rady 
od&nbsp;"
 "mądrzejszego. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I'll explain later why this threat is a bluff. First I want to address an "
@@ -202,7 +190,6 @@
 "pewnym domyślnym założeniem, które jest bardziej widoczne w&nbsp;innym "
 "sformułowaniu tego argumentu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This formulation starts by comparing the social utility of a proprietary "
@@ -221,7 +208,6 @@
 "oprogramowania&nbsp;– i&nbsp;zakładaniu, że&nbsp;inne możliwości nie "
 "istnieją."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Given a system of software copyright, software development is usually linked "
@@ -244,12 +230,10 @@
 "oprogramowania to przyjmowanie za&nbsp;prawdziwe czegoś, co nie zostało "
 "udowodnione."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Argument against Having Owners"
 msgstr "Przeciwko istnieniu właścicieli"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question at hand is, &ldquo;Should development of software be linked "
@@ -258,7 +242,6 @@
 "Bieżąca kwestia brzmi: Czy&nbsp;rozwój oprogramowania powinien być powią
zany "
 "z&nbsp;istnieniem właścicieli, którzy ograniczają jego użytkowanie?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to decide this, we have to judge the effect on society of each of "
@@ -275,7 +258,6 @@
 "a&nbsp;druga jest szkodliwa, to korzystniejsze dla nas byłoby przerwanie "
 "związku między nimi i&nbsp;kontynuowanie tylko tej pierwszej."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To put it another way, if restricting the distribution of a program already "
@@ -286,7 +268,6 @@
 "szkodliwe dla całego społeczeństwa, to postępujący etycznie programista 
nie "
 "będzie tego robił."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To determine the effect of restricting sharing, we need to compare the value "
@@ -299,7 +280,6 @@
 "tego samego programu, tyle że&nbsp;wolnego. Oznacza to porównanie dwóch "
 "alternatywnych światów. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This analysis also addresses the simple counterargument sometimes made that "
@@ -316,7 +296,6 @@
 "korzyść i&nbsp;szkoda są równe w&nbsp;swej wielkości. Niniejsza analiza "
 "zawiera ich porównanie i&nbsp;wykazuje, że&nbsp;korzyść jest dużo 
większa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To elucidate this argument, let's apply it in another area: road "
@@ -325,7 +304,6 @@
 "Żeby rozjaśnić całe rozumowanie, przyłóżmy je do&nbsp;innej dziedziny: 
"
 "budowy dróg."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It would be possible to fund the construction of all roads with tolls. This "
@@ -344,7 +322,6 @@
 "bo&nbsp;nie ma żadnego związku między nimi a&nbsp;sposobem w&nbsp;jaki "
 "działają drogi i&nbsp;samochody."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Comparing free roads and toll roads by their usefulness, we find that (all "
@@ -367,7 +344,6 @@
 "na&nbsp;finansowanie dróg inny niż budki pobierające opłaty. Używanie 
dróg, "
 "gdy są już zbudowane, powinno być darmowe."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When the advocates of toll booths propose them as <em>merely</em> a way of "
@@ -385,7 +361,6 @@
 "technicznie lepszych dróg, wcale nie musi być krokiem do&nbsp;przodu, 
jeśli "
 "oznacza zastąpienie dróg darmowych płatnymi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Of course, the construction of a free road does cost money, which the public "
@@ -398,7 +373,6 @@
 "nas na&nbsp;budki pobierające opłaty. Skoro i&nbsp;tak musimy płacić, to "
 "dostaniemy za&nbsp;te same pieniądze więcej, jeśli kupimy drogę darmową. 
"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not saying that a toll road is worse than no road at all. That would "
@@ -414,7 +388,6 @@
 "powodują znaczne marnotrawstwo i&nbsp;niewygodę, lepiej jest zbierać "
 "fundusze w&nbsp;sposób sprawiający mniej trudności. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To apply the same argument to software development, I will now show that "
@@ -434,12 +407,10 @@
 "Następnie zaprezentuję inne metody motywowania i&nbsp;finansowania (w&nbsp;"
 "zakresie rzeczywiście potrzebnym) rozwoju oprogramowania."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "The Harm Done by Obstructing Software"
 msgstr "Szkody powodowane utrudnianiem dostępu do&nbsp;programów"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Consider for a moment that a program has been developed, and any necessary "
@@ -455,7 +426,6 @@
 "że&nbsp;istnienie tego programu oraz&nbsp;jego dostępność są pożą
dane.<a "
 "href=\"#f3\">(3)</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Restrictions on the distribution and modification of the program cannot "
@@ -467,32 +437,27 @@
 "Tak więc&nbsp;rezultat może być wyłącznie negatywny. 
Ale&nbsp;w&nbsp;jakim "
 "stopniu? I&nbsp;w&nbsp;jaki sposób?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Three different levels of material harm come from such obstruction:"
 msgstr ""
 "Z&nbsp;utrudnień takiego rodzaju wynikają trzy poziomy materialnych szkód:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Fewer people use the program."
 msgstr "Mniej osób korzysta z&nbsp;programu."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "None of the users can adapt or fix the program."
 msgstr ""
 "Nikt z&nbsp;użytkowników nie może programu naprawić lub&nbsp;dostosować "
 "do&nbsp;swoich potrzeb."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Other developers cannot learn from the program, or base new work on it."
 msgstr ""
 "Inni programiści nie mogą się niczego z&nbsp;takiego programu nauczyć, "
 "ani&nbsp;oprzeć na&nbsp;nim nowego projektu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Each level of material harm has a concomitant form of psychosocial harm. "
@@ -508,7 +473,6 @@
 "dalszy wpływ na&nbsp;ich relacje ze współobywatelami i&nbsp;mogą pocią
gnąć "
 "za&nbsp;sobą materialne konsekwencje."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The three levels of material harm waste part of the value that the program "
@@ -524,7 +488,6 @@
 "napisanie go. Zwykle program, który opłaca się sprzedawać musi dawać 
jakieś "
 "bezpośrednie materialne korzyści."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, taking account of the concomitant psychosocial harm, there is no "
@@ -534,12 +497,10 @@
 "ma żadnej granicy dla szkód, jakie może przynieść rozwój objętego "
 "restrykcyjnymi licencjami oprogramowania."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Use of Programs"
 msgstr "Utrudnianie użytkowania programów"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The first level of harm impedes the simple use of a program. A copy of a "
@@ -555,7 +516,6 @@
 "programu. Jeśli jakiś powszechnie używany program jest objęty 
restrykcyjną "
 "licencją, to będzie go używać o wiele mniej osób niż by chciało."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
@@ -576,7 +536,6 @@
 "a&nbsp;korzyści nie odnosi nikt. Suma liczb ujemnych i&nbsp;zer zawsze jest "
 "ujemna."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But this does not reduce the amount of work it takes to <em>develop</em> the "
@@ -587,7 +546,6 @@
 "programu. W&nbsp;rezultacie zredukowana jest efektywność całego procesu "
 "mierzona w&nbsp;dostarczonej użytkownikowi satysfakcji na&nbsp;godzinę 
pracy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This reflects a crucial difference between copies of programs and cars, "
@@ -605,7 +563,6 @@
 "bo&nbsp;obowiązuje prawo zachowania masy: każdą kopię trzeba zbudować 
z&nbsp;"
 "surowców w&nbsp;taki sam sposób, w&nbsp;jaki zbudowano oryginał. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With material objects, a disincentive to use them makes sense, because fewer "
@@ -625,7 +582,6 @@
 "robi jakościowej różnicy. I&nbsp;nie wymaga ograniczania wolności 
zwykłych "
 "użytkowników."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, imposing a price on something that would otherwise be free is a "
@@ -636,7 +592,6 @@
 "darmowe, to zmiana jakościowa. Centralnie nałożona na&nbsp;dystrybucję "
 "oprogramowania cena ma potężne działanie zniechęcające."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "What's more, central production as now practiced is inefficient even as a "
@@ -654,12 +609,10 @@
 "nieodłączne wydatki związane z&nbsp;robieniem interesów, a&nbsp;tak 
naprawdę "
 "jest częścią marnotrawstwa powodowanego przez istnienie właścicieli."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Damaging Social Cohesion"
 msgstr "Naruszanie spójności społeczeństwa"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Suppose that both you and your neighbor would find it useful to run a "
@@ -675,7 +628,6 @@
 "zabronić tego samego drugiemu, tworzy podziały. Ani&nbsp;Ty, ani&nbsp;Twój 
"
 "znajomy nie powinniście tego akceptować."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Signing a typical software license agreement means betraying your neighbor: "
@@ -694,7 +646,6 @@
 "na&nbsp;tym traci. Jest to psychospołeczna szkoda powiązana z&nbsp;"
 "materialną szkodą wynikającą ze zniechęcania do&nbsp;używania programu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many users unconsciously recognize the wrong of refusing to share, so they "
@@ -715,7 +666,6 @@
 "ale&nbsp;można ich uniknąć poprzez&nbsp;powiedzenie sobie, że&nbsp;te "
 "licencje i&nbsp;prawa nie mają żadnej mocy moralnej."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers also suffer psychosocial harm knowing that many users will not "
@@ -736,7 +686,6 @@
 "większość czasu ignoruje ten fakt, albo&nbsp;przyjmuje cyniczną postawę, 
"
 "żeby zbagatelizować znaczenie całej sprawy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since the age of Reagan, the greatest scarcity in the United States is not "
@@ -748,12 +697,10 @@
 "technologicznych, ale&nbsp;raczej skłonności do&nbsp;wspólnej pracy 
na&nbsp;"
 "rzecz społeczeństwa. Nie ma sensu sprzyjać pierwszemu kosztem tego 
drugiego."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Custom Adaptation of Programs"
 msgstr "Utrudnianie dostosowywania programów do&nbsp;swoich potrzeb"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The second level of material harm is the inability to adapt programs. The "
@@ -769,7 +716,6 @@
 "nawet gdy się je kupi. Możecie je brać albo&nbsp;nie, jak czarną 
skrzynkę, "
 "której wnętrze pozostaje tajemnicą&nbsp;– i&nbsp;tyle."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A program that you can run consists of a series of numbers whose meaning is "
@@ -780,7 +726,6 @@
 "znaczenie jest ukryte. Nikt, nawet dobry programista, nie może łatwo 
zmienić "
 "ten ciąg tak, żeby program robił coś innego."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers normally work with the &ldquo;source code&rdquo; for a program, "
@@ -800,7 +745,6 @@
 "modyfikowanie programów. Poniżej znajduje się przykład, program do&nbsp;"
 "obliczania odległości pomiędzy dwoma punktami na&nbsp;płaszczyźnie: "
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -822,7 +766,6 @@
 "    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
 "   }\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Precisely what that source code means is not the point; the point is that it "
@@ -836,7 +779,6 @@
 "Z&nbsp;drugiej strony, mamy tutaj ten sam program w&nbsp;formie wykonalnej "
 "na&nbsp;komputerze, którego normalnie używam by napisać to:"
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -852,7 +794,6 @@
 "   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
 "   572518958    -803143692   1314803317\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Source code is useful (at least potentially) to every user of a program. But "
@@ -870,7 +811,6 @@
 "niezrozumiałe ciągi liczb, które wykonuje komputer. Oznacza to, że&nbsp;"
 "tylko właściciel programu może go modyfikować."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A friend once told me of working as a programmer in a bank for about six "
@@ -890,7 +830,6 @@
 "spędzić pół roku na&nbsp;bezsensownej pracy, która wlicza się 
do&nbsp;PKB "
 "pomimo tego, że&nbsp;tak naprawdę jest marnotrawstwem."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> "
@@ -912,7 +851,6 @@
 "których dokumenty czekały w&nbsp;kolejce na&nbsp;wydruk. Dzięki tym 
funkcjom "
 "praca była płynna."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Later Xerox gave the AI Lab a newer, faster printer, one of the first laser "
@@ -937,7 +875,6 @@
 "powiadamiany, gdy zaciął się papier, więc&nbsp;często drukarka stała 
godzinę "
 "w&nbsp;oczekiwaniu na&nbsp;usunięcie usterki."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The system programmers at the AI Lab were capable of fixing such problems, "
@@ -950,7 +887,6 @@
 "nie interesowało i&nbsp;nie pozwolili nam tego zrobić, 
więc&nbsp;musieliśmy "
 "się z&nbsp;problemami pogodzić. Nigdy się z&nbsp;nimi nie uporano."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most good programmers have experienced this frustration. The bank could "
@@ -962,7 +898,6 @@
 "typowy użytkownik, bez&nbsp;względu na&nbsp;swoje umiejętności, może 
się "
 "tylko poddać."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Giving up causes psychosocial harm&mdash;to the spirit of self-reliance. It "
@@ -977,7 +912,6 @@
 "zniechęcenia, co może się przenieść na&nbsp;inne aspekty życia. Ludzie, 
"
 "którzy się tak czują, są nieszczęśliwi i&nbsp;nie pracują dobrze."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Imagine what it would be like if recipes were hoarded in the same fashion as "
@@ -994,7 +928,6 @@
 "podniebienia, próbując przy nim majstrować? Nie masz pojęcia, jak 
zmienić "
 "mój przepis bez&nbsp;zepsucia go!&rdquo;."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;But my doctor says I'm not supposed to eat salt! What can I do? Will "
@@ -1004,7 +937,6 @@
 "Czy&nbsp;zmienisz dla mnie ten przepis tak, żeby nie było w&nbsp;nim soli?"
 "&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;I would be glad to do that; my fee is only $50,000.&rdquo; Since the "
@@ -1019,12 +951,10 @@
 "opracowania nowego przepisu na&nbsp;suchary dla Departamentu Marynarki. Mogę 
"
 "się zająć twoją sprawą za&nbsp;jakieś dwa lata&rdquo;."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Software Development"
 msgstr "Utrudnianie rozwoju oprogramowania"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The third level of material harm affects software development. Software "
@@ -1043,7 +973,6 @@
 "dwadzieścia lat. W&nbsp;tym samym czasie na&nbsp;podstawie innych części "
 "tego programu tworzono całkiem nowe programy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of owners prevents this kind of evolution, making it necessary "
@@ -1056,7 +985,6 @@
 "programistom szansę studiowania istniejących programów w&nbsp;celu 
nauczenia "
 "się użytecznych technik oraz&nbsp;sposobów konstruowania dużych 
programów."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Owners also obstruct education. I have met bright students in computer "
@@ -1070,7 +998,6 @@
 "programów, ale&nbsp;nie są w&nbsp;stanie zacząć uczyć się odmiennych "
 "umiejętności pisania dużych, jeśli nie mogą zobaczyć, jak zrobili to 
inni."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In any intellectual field, one can reach greater heights by standing on the "
@@ -1083,7 +1010,6 @@
 "przyzwolenia przy pisaniu programów&nbsp;– możecie stać tylko na&nbsp;"
 "ramionach ludzi <em>ze swojej firmy</em>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The associated psychosocial harm affects the spirit of scientific "
@@ -1101,7 +1027,6 @@
 "amerykańskich marines i&nbsp;zostawili im notatkę z&nbsp;prośbą, żeby 
dobrze "
 "się tym wszystkim zaopiekowali."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Conflict for profit has destroyed what international conflict spared. "
@@ -1118,12 +1043,10 @@
 "udało im się zrobić. To z&nbsp;pewnością ma miejsce w&nbsp;informatyce, "
 "gdzie kod źródłowy opisywanych programów jest zazwyczaj tajemnicą."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "It Does Not Matter How Sharing Is Restricted"
 msgstr "Sposób ograniczania dzielenia się nie jest ważny"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have been discussing the effects of preventing people from copying, "
@@ -1143,7 +1066,6 @@
 "sprzętowe numery seryjne&nbsp;– jeśli skutecznie przeszkadza to w&nbsp;"
 "użytkowaniu, jest to szkodliwe."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Users do consider some of these methods more obnoxious than others. I "
@@ -1154,12 +1076,10 @@
 "od&nbsp;innych. Wydaje mi się, że&nbsp;najbardziej znienawidzone metody to "
 "te, które są skuteczne."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Software Should be Free"
 msgstr "Oprogramowanie powinno być wolne"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have shown how ownership of a program&mdash;the power to restrict changing "
@@ -1171,7 +1091,6 @@
 "szerokie i&nbsp;znaczące. Wynika z&nbsp;tego, 
że&nbsp;w&nbsp;społeczeństwie "
 "nie powinni istnieć właściciele programów. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another way to understand this is that what society needs is free software, "
@@ -1183,7 +1102,6 @@
 "restrykcyjnymi licencjami są jego marnymi substytutami. Popieranie "
 "substytutów nie jest racjonalną drogą do&nbsp;osiągnięcia naszych 
celów. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Vaclav Havel has advised us to &ldquo;Work for something because it is good, "
@@ -1197,12 +1115,10 @@
 "ma szansę powodzenia w&nbsp;wąskim tego słowa znaczeniu, ale&nbsp;nie jest 
"
 "to coś dobrego dla społeczeństwa. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why People Will Develop Software"
 msgstr "Dlaczego nadal będzie rozwijane oprogramowanie"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we eliminate copyright as a means of encouraging people to develop "
@@ -1224,12 +1140,10 @@
 "powiem jak można to zrobić, chcę zbadać, jak duża zewnętrzna zachęta 
jest "
 "rzeczywiście potrzebna. "
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Programming is Fun"
 msgstr "Programowanie sprawia przyjemność"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are some lines of work that few will enter except for money; road "
@@ -1253,7 +1167,6 @@
 "za&nbsp;szansę pracowania w&nbsp;takiej dziedzinie, jeśli ich na&nbsp;to "
 "stać. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Such a field can transform itself overnight if it begins to offer the "
@@ -1275,7 +1188,6 @@
 "te zyski poprzez&nbsp;rekomendowanie specjalnych przywilejów, praw i&nbsp;"
 "monopoli do&nbsp;tego potrzebnych."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This change happened in the field of computer programming in the 1980s. In "
@@ -1296,7 +1208,6 @@
 "programował, chyba że&nbsp;za duże pieniądze. Ludzie zapomnieli, 
w&nbsp;co "
 "wierzyli czterdzieści lat temu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When it is true at a given time that most people will work in a certain "
@@ -1314,7 +1225,6 @@
 "znów będą chętni pracować w&nbsp;tej dziedzinie w&nbsp;zamian 
za&nbsp;radość "
 "zawodowego spełnienia."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question &ldquo;How can we pay programmers?&rdquo; becomes an easier "
@@ -1325,12 +1235,10 @@
 "łatwiejsze, gdy zdamy sobie sprawę, że&nbsp;nie chodzi tutaj 
o&nbsp;płacenie "
 "im fortuny. Pieniądze na&nbsp;zwykłą pensję łatwiej jest zdobyć."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Funding Free Software"
 msgstr "Finansowanie wolnego oprogramowania"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Institutions that pay programmers do not have to be software houses. Many "
@@ -1339,7 +1247,6 @@
 "Instytucje płacące programistom nie muszą być firmami programistycznymi. "
 "Istnieje już wiele innych instytucji, które mogą to robić."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hardware manufacturers find it essential to support software development "
@@ -1355,7 +1262,6 @@
 "konsorcjów pokazuje, że&nbsp;zdali sobie sprawę z&nbsp;tego, iż 
posiadanie "
 "oprogramowania nie jest tym, co jest dla nich rzeczywiście ważne."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Universities conduct many programming projects. Today they often sell the "
@@ -1371,7 +1277,6 @@
 "być wspierane przez te same kontrakty i&nbsp;granty rządowe, które teraz "
 "wspierają rozwój oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is common today for university researchers to get grants to develop a "
@@ -1394,7 +1299,6 @@
 "Jednak&nbsp;gdyby naukowcy nie byli kuszeni przez możliwość robienia 
takich "
 "rzeczy, to i&nbsp;tak nadal kontynuowaliby badania naukowe."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers writing free software can make their living by selling services "
@@ -1412,7 +1316,6 @@
 "ulepszenia w&nbsp;ręce społeczeństwa gdy tylko są gotowe). Poza tym 
zarabiam "
 "na&nbsp;prowadzeniu zajęć uniwersyteckich."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not alone in working this way; there is now a successful, growing "
@@ -1432,7 +1335,6 @@
 "w&nbsp;przypadku oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami, nie "
 "licząc bardzo bogatych."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "New institutions such as the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
@@ -1457,7 +1359,6 @@
 "zasługujemy. Fundacja otrzymuje także pokaźne darowizny 
od&nbsp;producentów "
 "sprzętu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation is a charity, and its income is spent on hiring "
@@ -1471,7 +1372,6 @@
 "to samo wolne oprogramowanie za&nbsp;tą samą opłatą, to zapewniałaby 
teraz "
 "swojemu założycielowi bardzo dobre utrzymanie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Because the Foundation is a charity, programmers often work for the "
@@ -1490,7 +1390,6 @@
 "programów napisali dla nas ochotnicy. (Nawet twórcy dokumentacji 
technicznej "
 "zaczęli zgłaszać się na&nbsp;ochotnika)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This confirms that programming is among the most fascinating of all fields, "
@@ -1501,12 +1400,10 @@
 "fascynujących dziedzin, obok muzyki i&nbsp;sztuki. Nie musimy się obawiać, 
"
 "że&nbsp;nikt nie będzie chciał programować."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "What Do Users Owe to Developers?"
 msgstr "Co użytkownicy winni są programistom?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There is a good reason for users of software to feel a moral obligation to "
@@ -1520,7 +1417,6 @@
 "dalszego rozwoju jest nie tylko fair, ale&nbsp;także w&nbsp;dłuższej "
 "perspektywie w&nbsp;interesie użytkowników."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, this does not apply to proprietary software developers, since "
@@ -1530,7 +1426,6 @@
 "restrykcyjnymi licencjami, bo&nbsp;utrudnianie zasługuje na&nbsp;karę, "
 "a&nbsp;nie nagrodę."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We thus have a paradox: the developer of useful software is entitled to the "
@@ -1544,7 +1439,6 @@
 "na&nbsp;nagrodę lub&nbsp;się jej domagać, ale&nbsp;nie obie te rzeczy "
 "na&nbsp;raz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I believe that an ethical developer faced with this paradox must act so as "
@@ -1559,12 +1453,10 @@
 "końcu użytkownicy nauczą się wspierać programistów bez&nbsp;przymusu, 
tak "
 "samo jak nauczyli się wspierać publiczne radio i&nbsp;telewizję."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Software Productivity?"
 msgstr "Co to jest produktywność programistyczna?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If software were free, there would still be programmers, but perhaps fewer "
@@ -1573,7 +1465,6 @@
 "Jeśli oprogramowanie byłoby wolne, to programiści istnieliby nadal, tyle "
 "że&nbsp;być może byłoby ich mniej. Czy&nbsp;byłoby to złe dla 
społeczeństwa?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Not necessarily. Today the advanced nations have fewer farmers than in "
@@ -1590,12 +1481,10 @@
 "do&nbsp;zaspokojenia popytu, bo&nbsp;na wszystkich poziomach zwiększyłaby "
 "się produktywność:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Wider use of each program that is developed."
 msgstr "Bardziej rozpowszechnione użytkowanie każdego stworzonego programu."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The ability to adapt existing programs for customization instead of starting "
@@ -1604,17 +1493,14 @@
 "Możliwość modyfikacji istniejącego oprogramowania do&nbsp;własnych 
potrzeb "
 "zamiast pisania wszystkiego od&nbsp;początku."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Better education of programmers."
 msgstr "Lepsze wykształcenie programistów."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The elimination of duplicate development effort."
 msgstr "Wyeliminowanie wykonywania po&nbsp;raz kolejny tej samej pracy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who object to cooperation claiming it would result in the employment "
@@ -1629,7 +1515,6 @@
 "programistyczny potrzebuje zwiększonej produktywności. Więc&nbsp;o&nbsp;co 
"
 "w&nbsp;końcu chodzi?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Software productivity&rdquo; can mean two different things: the "
@@ -1651,12 +1536,10 @@
 "znaczeniu tego pojęcia, w&nbsp;przypadku którego polepszenie sytuacji 
wymaga "
 "trudnych postępów technologicznych."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Is Competition Inevitable?"
 msgstr "Czy&nbsp;konkurencja jest nieunikniona?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Is it inevitable that people will try to compete, to surpass their rivals in "
@@ -1667,7 +1550,6 @@
 "żeby być lepszymi od&nbsp;swoich rywali? Być może tak. 
Ale&nbsp;konkurencja "
 "sama w&nbsp;sobie nie jest szkodliwa, rzeczą szkodliwą jest <em>walka</em>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are many ways to compete. Competition can consist of trying to "
@@ -1687,7 +1569,6 @@
 "może być pożyteczna dla wszystkich, <em>dopóki</em> utrzymany jest duch "
 "pozytywnego współzawodnictwa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Constructive competition is enough competition to motivate people to great "
@@ -1703,7 +1584,6 @@
 "rywali na&nbsp;bezludnych wyspach. Chętnie przystają na&nbsp;to, by wygrał 
"
 "najlepszy."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition becomes combat when the competitors begin trying to impede each "
@@ -1720,7 +1600,6 @@
 "ale&nbsp;dlatego, że&nbsp;jest formą walki pomiędzy obywatelami naszego "
 "społeczeństwa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition in business is not necessarily combat. For example, when two "
@@ -1740,7 +1619,6 @@
 "Zatrzymywanie dla siebie informacji, które mogłyby pomóc wszystkim w&nbsp;"
 "rozwoju jest formą walki."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Business ideology does not prepare people to resist the temptation to combat "
@@ -1758,12 +1636,10 @@
 "zasoby są roztrwaniane przez ekonomiczny odpowiednik frakcyjnej wojny "
 "domowej."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Why Don't You Move to Russia?&rdquo;"
 msgstr "&bdquo;A może byś się przeniósł do&nbsp;Rosji?&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the United States, any advocate of other than the most extreme form of "
@@ -1785,7 +1661,6 @@
 "publicznego jest w&nbsp;Ameryce identyfikowany z&nbsp;komunizmem. Ale&nbsp;"
 "na ile podobne do&nbsp;siebie są te dwie idee w&nbsp;rzeczywistości?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Communism as was practiced in the Soviet Union was a system of central "
@@ -1799,7 +1674,6 @@
 "członków partii komunistycznej. Urządzenia do&nbsp;kopiowania były tam "
 "ściśle pilnowane, aby&nbsp;zapobiec nielegalnemu wykonywaniu kopii."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The American system of software copyright exercises central control over "
@@ -1811,7 +1685,6 @@
 "straży urządzeń do&nbsp;kopiowania, używających różnych zabezpieczeń, 
by "
 "zapobiec wykonywaniu nielegalnych kopii."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "By contrast, I am working to build a system where people are free to decide "
@@ -1826,7 +1699,6 @@
 "używają. Systemu opartego na&nbsp;ochotniczej współpracy i&nbsp;"
 "decentralizacji."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, if we are to judge views by their resemblance to Russian Communism, it "
@@ -1835,12 +1707,10 @@
 "Tak więc&nbsp;jeśli chcemy oceniać poglądy według ich podobieństwa 
do&nbsp;"
 "radzieckiego komunizmu, to komunistami są właściciele oprogramowania."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Question of Premises"
 msgstr "Problem przesłanek"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I make the assumption in this paper that a user of software is no less "
@@ -1853,7 +1723,6 @@
 "ich interesy i&nbsp;potrzeby mają jednakową wagę podczas decydowania, 
która "
 "droga jest najlepsza."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This premise is not universally accepted. Many maintain that an author's "
@@ -1869,7 +1738,6 @@
 "zasługuje, niezależnie od&nbsp;tego, jak może to wpłynąć na&nbsp;"
 "społeczeństwo."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is no use trying to prove or disprove these premises. Proof requires "
@@ -1885,7 +1753,6 @@
 "uważają, że&nbsp;właściciel jest ważniejszy niż wszyscy inni, artykuł 
ten "
 "jest po&nbsp;prostu bez&nbsp;znaczenia."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But why would a large number of Americans accept a premise that elevates "
@@ -1900,7 +1767,6 @@
 "myślą, że&nbsp;poddawanie jej w&nbsp;wątpliwość to podważanie podstaw "
 "społeczeństwa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is important for these people to know that this premise is not part of "
@@ -1909,7 +1775,6 @@
 "Ważne jest, żeby ci ludzie zdali sobie sprawę, że&nbsp;ta przesłanka nie 
"
 "jest częścią naszej tradycji prawnej i&nbsp;nigdy nią nie była."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
@@ -1927,7 +1792,6 @@
 "cel nadawania monopolu [praw autorskich] leży w&nbsp;ogólnych korzyściach, 
"
 "jakie społeczeństwo wynosi z&nbsp;pracy autorów&rdquo;."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We are not required to agree with the Constitution or the Supreme Court. "
@@ -1943,12 +1807,10 @@
 "świadomość, że&nbsp;jest to radykalne prawicowe założenie, a&nbsp;nie "
 "założenie tradycyjnie przyjmowane."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Wnioski"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We like to think that our society encourages helping your neighbor; but each "
@@ -1960,7 +1822,6 @@
 "lub&nbsp;podziwiamy go za&nbsp;bogactwo, które w&nbsp;ten sposób zdobył, "
 "dajemy dowód czegoś całkiem odwrotnego."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarding is one form of our general willingness to disregard the "
@@ -1981,7 +1842,6 @@
 "sensu pomaganie innym. W&nbsp;ten sposób społeczeństwo zamienia się 
w&nbsp;"
 "dżunglę."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we don't want to live in a jungle, we must change our attitudes. We must "
@@ -2003,7 +1863,6 @@
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Przypisy"
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; refers to "
@@ -2014,7 +1873,6 @@
 "odnosi się do&nbsp;wolności, a&nbsp;nie do&nbsp;ceny. Cena za&nbsp;kopię "
 "wolnego programu może być zerowa, mała lub&nbsp;(rzadko) dość duża."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The issues of pollution and traffic congestion do not alter this "
@@ -2034,7 +1892,6 @@
 "prędkości maksymalnej&nbsp;– ogólnie dostępna droga poprawia 
płynność ruchu, "
 "przez co wzrasta bezpieczeństwo, niezależnie od&nbsp;limitu prędkości."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "One might regard a particular computer program as a harmful thing that "
@@ -2066,7 +1923,6 @@
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -2120,20 +1976,13 @@
 "na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
 "tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, [-2017-]
-# | {+2017, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017 "
-#| "Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 "
 "Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017 Free "
-"Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 "
+"Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -2146,7 +1995,6 @@
 "Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
 "Międzynarodowe</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"

Index: philosophy/po/use-free-software.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/use-free-software.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/use-free-software.pl.po    1 Jan 2018 06:22:09 -0000    
1.4
+++ philosophy/po/use-free-software.pl.po    9 Jul 2019 09:34:39 -0000    
1.5
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # Jaroslaw Lipszyc, 2004.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+# May 2019: update (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: use-free-software.html\n"
@@ -15,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-11-13 21:26+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -213,20 +213,6 @@
 "stanie się lepszy."
 
 #. type: Content of: <p>
-# | Those nonfree programs are not trivial. Developing free replacements for
-# | them will be a big job; it may take years. The work may need the help of
-# | future hackers, young people today, people yet to be inspired to join the
-# | work on free software. What can we do today to help convince other
-# | people, in the future, to maintain the necessary determination and
-# | persist[-a-]{+e+}nce to finish this work?
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Those nonfree programs are not trivial. Developing free replacements for "
-#| "them will be a big job; it may take years. The work may need the help of "
-#| "future hackers, young people today, people yet to be inspired to join the "
-#| "work on free software. What can we do today to help convince other "
-#| "people, in the future, to maintain the necessary determination and "
-#| "persistance to finish this work?"
 msgid ""
 "Those nonfree programs are not trivial. Developing free replacements for "
 "them will be a big job; it may take years. The work may need the help of "
@@ -306,11 +292,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2004-] {+2004, 2017, 2018+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.pl.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.pl.po    27 Aug 2017 
15:00:30 -0000   1.27
+++ philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.pl.po    9 Jul 2019 
09:34:39 -0000    1.28
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Michał Walenciak <address@hidden>, 2010.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
+# May 2019: update, clean up (T. Godefroy).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: your-freedom-needs-free-software.html\n"
@@ -16,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-08-27 14:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -28,12 +28,10 @@
 "Wasza wolność potrzebuje wolnego oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja "
 "Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Your Freedom Needs Free Software"
 msgstr "Wasza wolność potrzebuje wolnego oprogramowania"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many of us know that governments can threaten the human rights of software "
@@ -51,7 +49,6 @@
 "że&nbsp;to oprogramowanie będzie im posłuszne, kiedy tak naprawdę jest 
ono "
 "posłuszne komuś innemu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The software running in most computers is <a href=\"/philosophy/categories."
@@ -70,7 +67,6 @@
 "ale&nbsp;to prosty błąd dający deweloperom oprogramowania kontrolę 
nad&nbsp;"
 "użytkownikami."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This unjust power, as usual, tempts its wielders to further misdeeds. If a "
@@ -145,29 +141,7 @@
 "wbudowany backdoor, ale&nbsp;ponieważ nie możemy tego sprawdzić, nie 
możemy "
 "tym programom ufać."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | The only way to assure that your software is working for you is to insist
-# | on Free/Libre software. This means users get the source code, are free to
-# | study and change it, and are free to redistribute it with or without
-# | changes. The <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>,
-# | developed <a [-href=\"/gnu/\">specifically-]
-# | {+href=\"/gnu/gnu.html\">specifically+} for users' freedom</a>, includes
-# | office applications, multimedia, games, and everything you really need to
-# | run a computer. See <a
-# | href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense.org</a> for a <a
-# | [-href=\"/distros\">totally-] {+href=\"/distros/distros.html\">totally+}
-# | Free/Libre version of GNU/Linux</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The only way to assure that your software is working for you is to insist "
-#| "on Free/Libre software. This means users get the source code, are free "
-#| "to study and change it, and are free to redistribute it with or without "
-#| "changes. The <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, "
-#| "developed <a href=\"/gnu/\">specifically for users' freedom</a>, includes "
-#| "office applications, multimedia, games, and everything you really need to "
-#| "run a computer. See <a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense.org</"
-#| "a> for a <a href=\"/distros\">totally Free/Libre version of GNU/Linux</a>."
 msgid ""
 "The only way to assure that your software is working for you is to insist on "
 "Free/Libre software. This means users get the source code, are free to "
@@ -185,13 +159,12 @@
 "albo&nbsp;zmienić, oraz&nbsp;jest w&nbsp;stanie rozprowadzać dane "
 "oprogramowanie, czy&nbsp;to ze swoimi zmianami czy&nbsp;też bez&nbsp;nich. "
 "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">System GNU/Linux</a> specjalnie "
-"zbudowany <a href=\"/gnu/\">dla wolności użytkowników</a>, posiada 
aplikacje "
-"biurowe, programy multimedialne, gry i&nbsp;wszystko, czego tak naprawdę "
-"potrzeba do&nbsp;korzystania z&nbsp;komputera. Zobacz <a href=\"http://www.";
-"gnewsense.org/\">gNewSense.org</a> żeby pobrać <a href=\"/distros"
-"\">całkowicie wolne wersje GNU/Linuksa</a>."
+"zbudowany <a href=\"/gnu/gnu.html\">dla wolności użytkowników</a>, posiada 
"
+"aplikacje biurowe, programy multimedialne, gry i&nbsp;wszystko, czego tak "
+"naprawdę potrzeba do&nbsp;korzystania z&nbsp;komputera. Zobacz <a href="
+"\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense.org</a> żeby pobrać <a href=\"/"
+"distros/distros.html\">całkowicie wolne wersje GNU/Linuksa</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A special problem occurs when activists for social change use proprietary "
@@ -210,7 +183,6 @@
 "i&nbsp;do kogo mówimy. To zagraża naszej wolności w&nbsp;każdej części "
 "naszej życia."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There is also danger in using a company's server to do your word processing "
@@ -229,7 +201,6 @@
 "że&nbsp;to było celowe dopóki jeden z&nbsp;ich pracowników nie popełnił 
"
 "wpadki. Springmann zrezygnował z&nbsp;odzyskania swoich danych."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The US is not the only state that doesn't respect human rights, so keep your "
@@ -241,7 +212,6 @@
 "oraz&nbsp;Wasze kopie zapasowe pod&nbsp;swoim własnym nadzorem. "
 "Uruchamiajcie swóje komputery z&nbsp;wolnym oprogramowaniem."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -288,13 +258,9 @@
 "na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
 "tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2007-] {+2007, 2017+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2017 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2017 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -307,7 +273,6 @@
 "Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
 "Międzynarodowe</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]