www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po l...


From: Therese Godefroy
Subject: www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po l...
Date: Mon, 13 May 2019 12:57:55 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/05/13 12:57:54

Modified files:
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po 
    licenses/po  : licenses.ca.po why-assign.ca.po 
             why-not-lgpl.ca.po 
    philosophy/po : apsl.ca.po basic-freedoms.ca.po gif.ca.po 
             gnutella.ca.po microsoft.ca.po 
             patent-reform-is-not-enough.ca.po 
             philosophy.ca.po shouldbefree.ca.po 
             use-free-software.ca.po 

Log message:
    Clean up and update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.77&r2=1.78
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-assign.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.ca.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.ca.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/microsoft.ca.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.85&r2=1.86
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20

Patches:
Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po  22 Mar 2019 00:30:03 -0000   
1.27
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po  13 May 2019 16:57:54 -0000   
1.28
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-03-10 13:26+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software "
@@ -26,12 +25,10 @@
 "Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU - Projecte GNU - Free "
 "Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU"
 msgstr "Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
@@ -39,7 +36,6 @@
 "<strong>per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
 "strong>"
 
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
 "To learn more about this issue, you can also read our <a href=\"/gnu/gnu-"
@@ -52,16 +48,7 @@
 "\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Per què GNU/Linux?</a> i la nostra pàgina sobre 
"
 "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i el Projecte GNU</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies "
-#| "teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Indeed, GNU users often say "
-#| "they are &ldquo;running Linux&rdquo;, which is like saying you are &ldquo;"
-#| "driving your carburettor&rdquo; or &ldquo;driving your "
-#| "transmission&rdquo;."
 msgid ""
 "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies teach "
@@ -72,11 +59,10 @@
 "La major part de la gent mai no ha sentit parlar de GNU. Fins i tot la major "
 "part de la gent que utilitza el sistema GNU mai no ha sentit parlar de GNU, "
 "pel fet que moltes persones i companyies els hi han ensenyat que el sistema "
-"s'anomena «Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells "
-"&ldquo;utilitzen Linux&rdquo;, que és com dir &ldquo;conduir el "
-"carburador&rdquo; or &ldquo;conduir la transmissió&rdquo;."
+"s'anomena “Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells "
+"«utilitzen Linux», que és com dir «conduir el carburador» or «conduir 
la "
+"transmissió»."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals of "
@@ -89,18 +75,7 @@
 "motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible utilitzar un "
 "ordinador i tenir llibertat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;"
-#| "GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, has come one "
-#| "step closer to finding out. The association between the name GNU and our "
-#| "goals of freedom and social solidarity exists in the minds of hundreds of "
-#| "thousands of GNU/Linux users that do know about GNU. It exists in <a "
-#| "href=\"http://www.gnu.org\";>gnu.org</a> and in Wikipedia. It exists "
-#| "around the web; if these users search for GNU, they will find the ideas "
-#| "GNU stands for."
 msgid ""
 "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has come one "
@@ -110,16 +85,14 @@
 "\"/home.html\">gnu.org</a> and in Wikipedia. It exists around the web; if "
 "these users search for GNU, they will find the ideas GNU stands for."
 msgstr ""
-"Una persona que vegi el mot &ldquo;GNU&rdquo; per primera vegada a &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo; no sabrà immediatament què representa, però haurà donat 
el "
-"primer pas per descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les nostres "
-"metes de llibertat i solidaritat social existeix a la ment de centenars de "
-"milers d'usuaris de GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a <a href="
-"\"http://www.gnu.org/home.html\";>gnu.org</a> i a la Viquipèdia. I existeix a 
"
-"la web; si aquests usuaris busquen GNU, trobaran les idees que GNU "
-"representa."
+"Una persona que vegi el mot «GNU» per primera vegada a «GNU/Linux» no 
sabrà "
+"immediatament què representa, però haurà donat el primer pas per 
descubrir-"
+"ho. L'associació entre el mot GNU i les nostres metes de llibertat i "
+"solidaritat social existeix a la ment de centenars de milers d'usuaris de "
+"GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a <a href=\"/home.html\">gnu.org</a> "
+"i a la Viquipèdia. I existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU, "
+"trobaran les idees que GNU representa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If they don't search, they may encounter them anyway. The <a href=\"/"
@@ -131,17 +104,15 @@
 "(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if they "
 "know they are users of the GNU system."
 msgstr ""
-"I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;codi "
-"obert&rdquo;</a> tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes "
-"relacionats amb la llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es "
-"parla sobre GNU i el programari lliure, i la gent té l'oportunitat 
d'arribar-"
-"hi. Quan això passi, és més probable que el lector presti atenció a les "
-"informacions sobre GNU (per exemple, que és l'obra d'una campanya per la "
-"llibertat i l'esperit comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del "
-"sistema GNU."
+"I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del «<a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">codi obert</a>» "
+"tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes relacionats amb la "
+"llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es parla sobre GNU i el "
+"programari lliure, i la gent té l'oportunitat d'arribar-hi. Quan això 
passi, "
+"és més probable que el lector presti atenció a les informacions sobre GNU "
+"(per exemple, que és l'obra d'una campanya per la llibertat i l'esperit "
+"comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del sistema GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness of "
@@ -161,7 +132,6 @@
 "demanant que ens ajudeu a difondre la consciència dels ideals del programari 
"
 "lliure."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -181,7 +151,6 @@
 "trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -205,17 +174,13 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -224,10 +189,9 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -235,86 +199,7 @@
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de "
 "setembre de 2015."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;"
-#~ "GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, "
-#~ "when people know that the system is basically GNU, that brings them a "
-#~ "step closer to learning about our ideals. For instance, they might "
-#~ "become curious and look for more information about GNU."
-#~ msgstr ""
-#~ "Una persona que vegi el nom «GNU» per primera vegada a «GNU/Linux» no 
ho "
-#~ "associarà immediatament amb res. Però quan aquestes persones sàpiguen 
que "
-#~ "el sistema és bàsicament GNU, donaran un pas que els acostarà al "
-#~ "coneixement dels nostres ideals. Podran, per exemple, sentir curiositat i "
-#~ "buscar més informació sobre GNU."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"

Index: licenses/po/licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.77
retrieving revision 1.78
diff -u -b -r1.77 -r1.78
--- licenses/po/licenses.ca.po 19 Apr 2018 02:58:49 -0000   1.77
+++ licenses/po/licenses.ca.po 13 May 2019 16:57:54 -0000   1.78
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,125 +16,77 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-05-04 13:25+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Licenses"
 msgstr "Llicències"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "Table of Contents"
 msgid "Table of Contents"
 msgstr "Índex de continguts"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"#Evaluation\">Evaluating Licenses</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#Evaluation\">Avaluació de llicències</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "Common Resources for our Software Licenses"
 msgid ""
 "<a href=\"#CommonResources\">Common Resources for our Software Licenses</a>"
-msgstr "Recursos comuns per a totes les nostres llicències"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CommonResources\">Recursos comuns per a totes les nostres "
+"llicències</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU General Public License"
 msgid "<a href=\"#GPL\">The GNU General Public License</a>"
-msgstr "La Llicència Pública General (GPL) de GNU"
+msgstr "<a href=\"#GPL\">La Llicència Pública General (GPL) de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Lesser General Public License"
 msgid "<a href=\"#LGPL\">The GNU Lesser General Public License</a>"
-msgstr "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LGPL\">La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Affero General Public License"
 msgid "<a href=\"#AGPL\">The GNU Affero General Public License</a>"
-msgstr "La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU"
+msgstr ""
+"<a href=\"#AGPL\">La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Free Documentation License"
 msgid "<a href=\"#FDL\">The GNU Free Documentation License</a>"
-msgstr "La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)"
+msgstr "<a href=\"#FDL\">La Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL)</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"#Exceptions\">Exceptions to GNU Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">Llista de llicències de programari "
-"lliure</a>"
+msgstr "<a href=\"#Exceptions\">Excepcions a les llicències de GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"#LicenseURLs\">License URLs</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#LicenseURLs\">Adreces de les llicències</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/licenses/translations.html\">List of unofficial translations</"
-#| "a>"
 msgid "<a href=\"#UnofficialTransl\">Unofficial Translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html\">Llista de traduccions no oficials</a>"
+msgstr "<a href=\"#UnofficialTransl\">Traduccions no oficials</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "Verbatim Copying and Distribution"
 msgid "<a href=\"#VerbatimCopying\">Verbatim Copying and Distribution</a>"
-msgstr "Còpies literals i distribució"
+msgstr "<a href=\"#VerbatimCopying\">Còpies literals i distribució</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/licenses/license-list.html\">List of Free Software Licenses</a>"
 msgid "<a href=\"#FSLicenses\">List of Free Software Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">Llista de llicències de programari "
-"lliure</a>"
+msgstr "<a href=\"#FSLicenses\">Llista de llicències de programari lliure</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"#WhatIsCopyleft\">What Is Copyleft?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#WhatIsCopyleft\">Què és el copyleft?</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "Licenses for Other Types of Works"
 msgid "<a href=\"#OtherWorks\">Licenses for Other Types of Works</a>"
-msgstr "Llicències per a altres tipus d'obres"
+msgstr "<a href=\"#OtherWorks\">Llicències per a altres tipus d'obres</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-#| "software</a>. To make it free software, you need to release it under a "
-#| "free software license. We normally use the <a href=\"#GPL\">GNU General "
-#| "Public License</a> (GNU GPL), but occasionally we use <a href=\"/licenses/"
-#| "license-list.html#SoftwareLicenses\">other free software licenses</a>. "
-#| "We use only licenses that are compatible with the GNU GPL for GNU "
-#| "software."
 msgid ""
 "Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
 "software</a>. To make it free software, you need to release it under a free "
@@ -146,13 +99,13 @@
 "El programari que es publica hauria de ser <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">programari lliure</a>. Per a què sigui lliure cal difondre'l sota els "
 "termes d'una llicència de programari lliure. Normalment utilitzem la <a 
href="
-"\"#GPL\">Llicència Pública General de GNU</a> (GNU GPL), però de manera "
-"ocasional podem utilitzar <a href=\"/licenses/license-list."
-"html#SoftwareLicenses\">altres llicències de programari lliure</a>. Per als "
-"programes del Projecte GNU només utilitzem llicències compatibles amb la "
-"Llicència Pública General de GNU."
+"\"#GPL\">Llicència Pública General de GNU</a> (GNU GPL), especificant la "
+"versió 3 o qualsevol versió posterior, però de manera ocasional podem "
+"utilitzar <a href=\"/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses\">altres "
+"llicències de programari lliure</a>. Per als programes del Projecte GNU "
+"només utilitzem llicències compatibles amb la Llicència Pública General 
de "
+"GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Documentation for free software should be <a href=\"/philosophy/free-doc.html"
@@ -182,9 +135,9 @@
 "copyleft licenses</a>."
 msgstr ""
 "Si heu començat un nou projecte i no esteu segurs de quina llicència "
-"utilitzar, el document <a href=\"/licenses/license-recommendations.html"
-"\">&ldquo;Com triar una llicència per al vostre treball&rdquo;</a> detalla "
-"les nostres recomanacions en una guia fàcil de seguir. Si només voleu una "
+"utilitzar, el document <cite><a href=\"/licenses/license-recommendations.html"
+"\">Com triar una llicència per al vostre treball</a></cite> detalla les "
+"nostres recomanacions en una guia fàcil de seguir. Si només voleu una "
 "referència ràpida, tenim una pàgina que enumera les nostres <a href=\"/"
 "licenses/recommended-copylefts.html\">llicències copyleft recomanades</a>."
 
@@ -213,18 +166,16 @@
 "Si trobeu una llicència no esmentada a la nostra <a 
href=\"/licenses/license-"
 "list.html\">llista de llicències</a>, podeu demanar-nos que l'examinem per "
 "veure si és una llicència lliure. Envieu si us plau una còpia de la "
-"llicència (i l'adreça on la vau trobar) a <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>. La junta directiva i els nostres experts en "
+"llicència (i l'adreça on la vau trobar) a &lt;<a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>&gt;. La junta directiva i els nostres experts en "
 "llicències la revisaran. Si la llicència té algunes condicions inusuals, 
es "
 "poden plantejar problemes filosòfics difícils; per aquesta raó no podem "
 "prometre una resolució ràpida."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Common Resources for our Software Licenses"
 msgstr "Recursos comuns per a totes les nostres llicències"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We have a number of resources to help people understand and use our various "
@@ -233,7 +184,6 @@
 "Tenim una sèrie de recursos per ajudar a la gent a entendre i utilitzar les "
 "diverses llicències:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
@@ -242,7 +192,6 @@
 "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Preguntes freqüents (FAQ) sobre les "
 "llicències de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">How to use GNU licenses for your own "
@@ -251,7 +200,6 @@
 "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">Com utilitzar les llicències de GNU per 
"
 "als vostres programes</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">What to do if you see a violation "
@@ -260,7 +208,6 @@
 "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">Què podeu fer si veieu una 
violació "
 "d'una llicència de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/license-compatibility.html\">License Compatibility and "
@@ -269,7 +216,6 @@
 "<a href=\"/licenses/license-compatibility.html\">Compatibilitat entre "
 "llicències i renovació de llicències</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/license-list.html\">List of Free Software Licenses</a>"
@@ -277,7 +223,6 @@
 "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Llista de llicències de programari "
 "lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/university.html\">Releasing Free Software if you work "
@@ -286,7 +231,6 @@
 "<a href=\"/philosophy/university.html\">Com publicar programari lliure si "
 "treballeu en una universitat</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Why the FSF gets copyright assignments "
@@ -295,7 +239,6 @@
 "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Per què la FSF demana als "
 "col·laboradors la cessió del copyright</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/graphics/license-logos.html\">GNU license logos</a> to use with "
@@ -312,21 +255,18 @@
 "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>El Laboratori de Llicències &amp; "
 "Revisions de la FSF</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">&lt;"
 "address@hidden&gt;</a> for general licensing help"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> per ajuda sobre llicències en general"
+"&lt;<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">"
+"address@hidden</a>&gt; per ajuda sobre llicències en general"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU General Public License"
 msgstr "La Llicència Pública General (GPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU General Public License is often called the GNU GPL for short; it is "
@@ -338,17 +278,7 @@
 "programes del Projecte GNU i de més de la meitat dels paquets de programari "
 "lliure. La darrera versió és la 3."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
-#| "licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</"
-#| "a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk"
-#| "\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href="
-#| "\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for "
-#| "standalone publishing, and are intended to be included in another "
-#| "document."
 msgid ""
 "The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
 "licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</a>, "
@@ -360,20 +290,20 @@
 "intended to be included in another document."
 msgstr ""
 "El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els "
-"següents formats: <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
+"següents formats: <a href=\"/licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
 "licenses/gpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</"
-"a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> i <a href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Aquests documents "
-"s'ofereixen sense format perquè no són per a publicar-los aïlladament, 
sinó "
-"per a incloure'ls en un altre document."
+"a>, Docbook <a href=\"/licenses/gpl.dbk\">v4</a> o <a href=\"/licenses/gpl."
+"xml\">v5</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/"
+"licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>, <a href=\"/licenses/gpl.md\">Markdown</a> i <a "
+"href=\"/licenses/gpl.rtf\">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense "
+"format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a 
incloure'ls "
+"en un altre document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">A Quick Guide to GPLv3</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">Guia ràpida de la GPLv3</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Older versions of "
@@ -382,12 +312,10 @@
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Versions anteriors "
 "de la GNU GPL</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Lesser General Public License"
 msgstr "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Lesser General Public License is used by a few (not by any means "
@@ -396,17 +324,7 @@
 "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU s'utilitza en algunes 
(no "
 "pas totes) biblioteques del Projecte GNU. La darrera versió és la 3."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
-#| "licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</"
-#| "a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk"
-#| "\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href="
-#| "\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for "
-#| "standalone publishing, and are intended to be included in another "
-#| "document."
 msgid ""
 "The GNU Lesser General Public License text is available in these formats: <a "
 "href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt\">plain "
@@ -417,14 +335,14 @@
 "intended to be included in another document."
 msgstr ""
 "El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els "
-"següents formats: <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
-"licenses/gpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</"
-"a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> i <a href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Aquests documents "
-"s'ofereixen sense format perquè no són per a publicar-los aïlladament, 
sinó "
-"per a incloure'ls en un altre document."
+"següents formats: <a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.dbk"
+"\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.md\">Markdown</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.odt\">ODF</a> i <a "
+"href=\"/licenses/lgpl.rtf\">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense "
+"format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a 
incloure'ls "
+"en un altre document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL "
@@ -433,7 +351,6 @@
 "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar la "
 "Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Older versions of "
@@ -442,12 +359,10 @@
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Versions anteriors "
 "de la GNU LGPL</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Affero General Public License"
 msgstr "La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Affero General Public License is based on the GNU GPL, but has an "
@@ -462,17 +377,7 @@
 "lo per a qualsevol programa que hagi de funcionar habitualment sobre una "
 "xarxa. La darrera versió és la 3."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
-#| "licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</"
-#| "a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk"
-#| "\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href="
-#| "\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for "
-#| "standalone publishing, and are intended to be included in another "
-#| "document."
 msgid ""
 "The GNU Affero General Public License text is available in these formats: <a "
 "href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/agpl.txt\">plain "
@@ -484,26 +389,24 @@
 "another document."
 msgstr ""
 "El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els "
-"següents formats: <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
-"licenses/gpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</"
-"a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> i <a href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Aquests documents "
-"s'ofereixen sense format perquè no són per a publicar-los aïlladament, 
sinó "
-"per a incloure'ls en un altre document."
+"següents formats: <a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
+"licenses/agpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/agpl.dbk"
+"\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/"
+"licenses/agpl.tex\">LaTeX</a>, <a href=\"/licenses/agpl.md\">Markdown</a>, "
+"<a href=\"/licenses/agpl.odt\">ODF</a> i <a href=\"/licenses/agpl.rtf\">RTF</"
+"a>. Aquests documents s'ofereixen sense format perquè no són per a 
publicar-"
+"los aïlladament, sinó per a incloure'ls en un altre document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Why the Affero GPL</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Per què utilitzar la Llicència "
 "Pública General Affero</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Free Documentation License"
 msgstr "La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Free Documentation License is a form of copyleft intended for use on "
@@ -517,17 +420,7 @@
 "document amb o sense modificacions, i amb o sense finalitats comercials. La "
 "darrera versió és la 1.3."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
-#| "licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</"
-#| "a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk"
-#| "\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href="
-#| "\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for "
-#| "standalone publishing, and are intended to be included in another "
-#| "document."
 msgid ""
 "The GNU Free Documentation License text is available in these formats: <a "
 "href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">plain "
@@ -539,14 +432,15 @@
 "standalone publishing, and are intended to be included in another document."
 msgstr ""
 "El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els "
-"següents formats: <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
-"licenses/gpl.txt\">text pla (TXT)</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</"
-"a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> i <a href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Aquests documents "
-"s'ofereixen sense format perquè no són per a publicar-los aïlladament, 
sinó "
-"per a incloure'ls en un altre document."
+"següents formats: <a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/"
+"licenses/fdl.txt\">text pla (TXT)</a>, Docbook <a href=\"/licenses/fdl.xml"
+"\">v4</a> o <a href=\"/licenses/fdl-db5.xml\">v5</a>, <a href=\"/licenses/"
+"fdl.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>, <a href=\"/"
+"licenses/fdl.md\">Markdown</a>, <a href=\"/licenses/fdl.odt\">ODF</a> i <a "
+"href=\"/licenses/fdl.rtf\">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense "
+"format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a 
incloure'ls "
+"en un altre document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Why publishers should use the GNU FDL</a>"
@@ -554,7 +448,6 @@
 "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Per què els editors haurien d'utilitzar "
 "la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">How to use the GNU FDL for your "
@@ -563,14 +456,12 @@
 "<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">Com utilitzar la Llicència de "
 "Documentació Lliure de GNU en els vostres documents</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">Tips on using the GNU FDL</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">Consells sobre l'ús de la Llicència de 
"
 "Documentació Lliure de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">How to use the optional features of "
@@ -579,7 +470,6 @@
 "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">Com utilitzar les funcionalitats "
 "opcionals de la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\"> Older versions of "
@@ -588,12 +478,10 @@
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\">Versions anteriors "
 "de la GNU FDL</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Exceptions to GNU Licenses"
 msgstr "Excepcions a les llicències de GNU"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Some GNU programs have additional permissions or special exceptions to "
@@ -608,12 +496,10 @@
 "hem començat a recollir-les a la nostra <a href=\"/licenses/exceptions.html"
 "\">pàgina d'excepcions</a>."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "License URLs"
 msgstr "Adreces de les llicències"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When linking to our licenses, it's usually best to link to the latest "
@@ -629,12 +515,10 @@
 "versió d'una llicència. En aquest cas, podeu utilitzar les següents 
adreces "
 "[<a href=\"#urlskip\">saltar-se les adreces</a>]:"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU General Public License (GPL)"
 msgstr "La Llicència Pública General (GPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a href="
@@ -645,12 +529,10 @@
 "\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a href=\"http://www.";
 "gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\">GPLv1</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Lesser General Public License (LGPL)"
 msgstr "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a href="
@@ -659,12 +541,10 @@
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a href="
 "\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html\";>LGPLv2.1</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Affero General Public License (AGPL)"
 msgstr "La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\";>GNU AGPLv3</a> (The <a "
@@ -677,12 +557,10 @@
 "General Affero</a> no és una llicència de GNU, però es va dissenyar amb un 
"
 "propòsit molt semblant al de la AGPL de GNU.)"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Free Documentation License (FDL)"
 msgstr "La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html\";>FDLv1.3</a>, <a href="
@@ -693,7 +571,6 @@
 "\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a href=\"http://";
 "www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\">FDLv1.1</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a name=\"urlskip\"></a>Stable links to each license's alternative formats "
@@ -706,19 +583,16 @@
 "estan disponibles en cada format. Si en necessiteu una que no hi és, <a 
href="
 "\"mailto:address@hidden";>escriviu-nos</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "See also the <a href=\"old-licenses/\">old licenses page</a>."
 msgstr ""
 "Vegeu també la <a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">pàgina "
 "amb les versions anteriors de les llicències</a>."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Unofficial Translations"
 msgstr "Traduccions no oficials"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Legally speaking, the original (English) version of the licenses is what "
@@ -733,14 +607,12 @@
 "donem permís per a publicar traduccions a altres llengües, sempre que es "
 "respectin les nostres normes per a traduccions no oficials."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/translations.html\">List of unofficial translations</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/translations.html\">Llista de traduccions no oficials</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">How to create an unofficial "
@@ -749,55 +621,38 @@
 "<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">Com crear una traducció no "
 "oficial</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Verbatim Copying and Distribution"
 msgstr "Còpies literals i distribució"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 4.0 International License</a>. It used to be (and for a few pages "
 "still is):"
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU és ara la <a 
rel="
+"\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";
+"\">Llicència Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 "
+"Internacional</a>. Abans era (i encara ho és en algunes pàgines):"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#| "any medium without royalty provided this notice is preserved."
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is preserved."
 msgstr ""
-"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article a tot el "
+"món, sense pagament de drets, en qualsevol medi, sempre que es conservi "
+"aquesta nota."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Please note the following commentary about this &ldquo;verbatim "
 "license&rdquo; by Eben Moglen:"
-msgstr ""
+msgstr "Noteu el següent comentari d'Eben Moglen:"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "&ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in any "
-#| "medium&rsquo; is not to require retention of page headings and footers or "
-#| "other formatting features. Retention of weblinks in both hyperlinked and "
-#| "non-hyperlinked media (as notes or some other form of printed URL in non-"
-#| "HTML media) is required&rdquo;."
 msgid ""
 "&ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in any "
 "medium&rsquo; is not to require retention of page headings and footers or "
@@ -805,18 +660,16 @@
 "non-hyperlinked media (as notes or some other form of printed URL in non-"
 "HTML media) is required.&rdquo;"
 msgstr ""
-"&ldquo;La intenció de la frase &lsquo;verbatim copying in any medium&rsquo; "
-"és no obligar a mantenir els encapçalaments i els peus de pàgina o altres "
-"aspectes del format. Sí que es requereix la conservació dels enllaços, 
tant "
-"en entorns web com en altres mitjans (per exemple, en notes o en qualsevol "
-"altra forma d'adreces web impreses).&rdquo;"
+"«La intenció de la frase <cite>verbatim copying in any medium</cite> és no 
"
+"obligar a mantenir els encapçalaments i els peus de pàgina o altres 
aspectes "
+"del format. Sí que es requereix la conservació dels enllaços, tant en "
+"entorns web com en altres mitjans (per exemple, en notes o en qualsevol "
+"altra forma d'adreces web impreses).»"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "List of Free Software Licenses"
 msgstr "Llista de llicències de programari lliure"
 
-# type: Content of: <ul><li><p>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
@@ -826,13 +679,12 @@
 "find an existing Free Software license that meets your needs."
 msgstr ""
 "Si esteu pensant en escriure una nova llicència, contacteu si us plau amb la 
"
-"FSF escrivint a <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>. La proliferació de diferents llicències de programari lliure 
fa "
+"FSF escrivint a &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"org</a>&gt;. La proliferació de diferents llicències de programari lliure 
fa "
 "més difícil per als usuaris la comprensió de les llicències; podem 
ajudar-"
 "vos a trobar una llicència ja existent de programari lliure que respongui a "
 "les vostres necessitats."
 
-# type: Content of: <ul><li><p>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
@@ -843,12 +695,10 @@
 "nostra ajuda podreu assegurar-vos que la llicència és veritablement una "
 "llicència de programari lliure i evitar diversos problemes pràctics."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Copyleft?"
 msgstr "Què és el copyleft?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a> is a general "
@@ -859,7 +709,6 @@
 "general per a fer o convertir en lliure un programa i aconseguir que totes "
 "les versions modificades o ampliades del programa continuïn sent lliures."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The simplest way to make a program free is to put it in the <a href=\"/"
@@ -883,7 +732,6 @@
 "programa en aquesta forma modificada ja no pot fer ús de les llibertats que "
 "l'autor original els havia donat: un intermediari les ha suprimit."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
@@ -905,7 +753,6 @@
 "la llibertat de copiar-lo i de modificar-lo. El copyleft garanteix les "
 "llibertats de tots els usuaris."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
@@ -917,7 +764,6 @@
 "Només per això existeixen programes lliures tan importants com el 
compilador "
 "GNU C++."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/software/"
@@ -936,7 +782,6 @@
 "amb les seves aportacions a la comunitat, però pot passar que l'empresari "
 "vulgui convertir aquestes aportacions en un producte de programari privatiu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
@@ -948,7 +793,6 @@
 "normalment prefereix publicar-la com a programari lliure abans que llençar-"
 "la."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
@@ -965,7 +809,6 @@
 "condicions de distribució. Així, el codi i les llibertats associades al 
codi "
 "es fan legalment inseparables."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
@@ -974,10 +817,9 @@
 msgstr ""
 "Els desenvolupadors de programari privatiu utilitzen el copyright per privar "
 "els usuaris de les seves llibertats; nosaltres l'utilitzem per garantir "
-"aquestes llibertats. Per això invertim la paraula \"copyright\" (\"dret "
-"d'autor\"), canviant-la per \"copyleft\" (\"esquerra d'autor\")."
+"aquestes llibertats. Per això invertim la paraula «copyright» («dret "
+"d'autor»), canviant-la per «copyleft» («esquerra d'autor»)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyleft is a general concept; there are many ways to fill in the details. "
@@ -990,7 +832,6 @@
 "troben a la Llicència Pública General (GPL), la Llicència Pública General 
"
 "Reduïda (LGPL) i la Llicència de Documentació Lliure (GFDL) de GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
@@ -999,7 +840,6 @@
 "A molts manuals i a totes les distribucions de codi font del Projecte GNU "
 "s'hi inclou la llicència corresponent."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU GPL is designed so that you can easily apply it to your own program "
@@ -1019,7 +859,6 @@
 "General Reduïda, la Llicència Pública General Affero i la Llicència de "
 "Documentació Lliure.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
@@ -1037,12 +876,10 @@
 "distribució a favor de la Llicència Pública General normal, permetent 
així "
 "copiar i posar codi en un programa sota Llicència Pública General."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Licenses for Other Types of Works"
 msgstr "Llicències per a altres tipus d'obres"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We believe that published software and documentation should be <a href=\"/"
@@ -1067,9 +904,8 @@
 "Per a articles d'opinió i estudis científics, recomanem la llicència <a 
href="
 "\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>, o la simple "
-"llicència &ldquo;només còpies literals&rdquo; abans esmentada."
+"llicència «només còpies literals» abans esmentada."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We don't take the position that artistic or entertainment works must be "
@@ -1081,7 +917,6 @@
 "<a href=\"//directory.fsf.org/wiki/License:Free-Art-L-v1.3\">Free Art "
 "License</a> (Llicència d'Art Lliure)."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -1101,7 +936,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -1125,12 +959,9 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1139,10 +970,9 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -1150,17 +980,11 @@
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de "
 "setembre de 2015."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "The GNU Free Documentation License text is available in these formats: <a "
 #~ "href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">plain "
@@ -1177,7 +1001,6 @@
 #~ "perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls 
en "
 #~ "un altre document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "The GNU Lesser General Public License text is available in these formats: "
 #~ "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt"
@@ -1194,7 +1017,6 @@
 #~ "per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls en un altre "
 #~ "document."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "The GNU Affero General Public License text is available in these formats: "
 #~ "<a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/agpl.txt"
@@ -1211,7 +1033,6 @@
 #~ "format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a "
 #~ "incloure'ls en un altre document."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href="
 #~ "\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
@@ -1233,7 +1054,6 @@
 #~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
 #~ "nota]. Noteu el següent comentari d'Eben Moglen:"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Our documentation licenses are currently being revised, and we welcome "
 #~ "your comments on the proposed texts. Please visit <a href=\"http://gplv3.";
@@ -1245,53 +1065,6 @@
 #~ "<a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>el nostre web sobre l'actualització de "
 #~ "les llicències</a> per llegir els esborranys i participar en el procés."
 
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#~ "\">other ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "For essays of opinion and scientific papers, we recommend the simple "
 #~ "&ldquo;verbatim copying only&rdquo; license that is used for this web "
@@ -1301,23 +1074,6 @@
 #~ "llicència \"verbatim copying only\" (\"només còpies literals\") que "
 #~ "s'utilitza en aquesta pàgina web."
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-#~ "2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-#~ "2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <title>
 #~ msgid ""
 #~ "Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
 #~ "General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
@@ -1326,11 +1082,3 @@
 #~ "Llicències - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, Llicència Pública General, "
 #~ "Llicència Pública General Reduïda, Llicència de Documentació Lliure, "
 #~ "Llista de llicències de programari lliure"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a href="
-#~ "\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\";>FDLv1.1</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a href="
-#~ "\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\";>FDLv1.1</a>"

Index: licenses/po/why-assign.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/why-assign.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- licenses/po/why-assign.ca.po    1 Jan 2018 06:22:00 -0000    1.20
+++ licenses/po/why-assign.ca.po    13 May 2019 16:57:54 -0000   1.21
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-08-01 01:26+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why the FSF gets copyright assignments from contributors - GNU Project - "
@@ -26,12 +25,10 @@
 "Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright - 
Projecte "
 "GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why the FSF gets copyright assignments from contributors"
 msgstr "Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <strong>Professor Eben Moglen</strong>, Columbia University Law School"
@@ -40,15 +37,6 @@
 "Universitat de Columbia"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "[Explanatory note added in Jan 2013: this point applies to the packages "
-#| "that are FSF-copyrighted. When the developers of a program make it a GNU "
-#| "package, they can decide either to give the copyright to the FSF so it "
-#| "can enforce the GPL for the package, or else to keep the copyright as "
-#| "well as the responsibility for enforcing the GPL. If they make it an FSF-"
-#| "copyrighted package, then the FSF asks for copyright assignments for "
-#| "further contributions, and this page explains why.]"
 msgid ""
 "[Explanatory note added in Jan 2013: this point applies to the packages that "
 "are FSF-copyrighted. When the developers of a program make it a GNU "
@@ -66,9 +54,10 @@
 "per tal que pugui encarregar-se de fer complir la GPL, o bé retenir el "
 "copyright i la responsabilitat de fer complir la GPL. Si el converteixen en "
 "un paquet amb copyright de la FSF, la FSF demana la cessió del copyright de "
-"les futures contribucions, i aquesta pàgina explica per què.]"
+"les futures contribucions, i aquesta pàgina explica per què. <a href="
+"\"https://www.fsf.org/bulletin/2014/spring/copyright-assignment-at-the-fsf";
+"\">explicacions adicionals</a>.]"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under US copyright law, which is the law under which most free software "
@@ -89,7 +78,6 @@
 "pot fer complir la llicència. Si un treball amb copyright té múltiples "
 "autors, fer complir la llicència requerirà la cooperació de tots ells."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to make sure that all of our copyrights can meet the recordkeeping "
@@ -111,7 +99,6 @@
 "protegir de la forma més efectiva aquesta llibertat, de manera que altres "
 "programadors poden confiar plenament en el caràcter lliure del codi."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -131,7 +118,6 @@
 "trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -155,103 +141,31 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014, 2017, 2018 Free Software "
 "Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 20 d'abril de 
2009."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."

Index: licenses/po/why-not-lgpl.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   13 Nov 2016 05:59:12 -0000   1.24
+++ licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   13 May 2019 16:57:54 -0000   1.25
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-13 05:55+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project - "
@@ -26,7 +25,6 @@
 "Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per 
a la "
 "vostra pròxima biblioteca - Projecte GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library"
 msgstr ""
@@ -39,12 +37,11 @@
 "a license for your own work&rdquo;</a> for general recommendations about "
 "choosing a license for your work."
 msgstr ""
-"A la pàgina <a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;Com "
-"escollir una llicència per al vostre treball&rdquo;</a> trobareu "
+"A la pàgina <cite><a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">Com "
+"escollir una llicència per al vostre treball</a></cite> trobareu "
 "recomanacions generals sobre l'elecció d'una llicència per al vostre "
 "programa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Project has two principal licenses to use for libraries. One is the "
@@ -59,7 +56,6 @@
 "LGPL permet l'ús de la biblioteca en programes privatius; la GPL només "
 "permet utilitzar-la en programes lliures."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Which license is best for a given library is a matter of strategy, and it "
@@ -74,7 +70,6 @@
 "només estem seguint una de les dues estratègies, descuidant l'altra. Per "
 "això estem procurant que més biblioteques es publiquin sota la GPL ordinà
ria."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software developers have the advantage of money; free software "
@@ -90,16 +85,7 @@
 "desenvolupadors de programari propietari: una biblioteca que ells poden "
 "utilitzar i els programadors propietaris no."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Using the ordinary GPL is not advantageous for every library. There are "
-#| "reasons that can make it better to use the Lesser GPL in certain cases. "
-#| "The most common case is when a free library's features are readily "
-#| "available for proprietary software through other alternative libraries. "
-#| "In that case, the library cannot give free software any particular "
-#| "advantage, so it is better to use the Lesser GPL for that library."
 msgid ""
 "Using the ordinary GPL is not advantageous for every library. There are "
 "reasons that can make it better to use the Lesser GPL in certain cases. The "
@@ -112,11 +98,10 @@
 "biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs "
 "casos. El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca "
 "lliure ja estan disponibles per al programari propietari a través d'altres "
-"biblioteques alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap "
-"avantatge en particular al programari lliure, per la qual cosa és millor "
-"utilitzar la LGPL."
+"biblioteques. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap avantatge en "
+"particular al programari lliure, per la qual cosa és millor utilitzar la "
+"LGPL."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is why we used the Lesser GPL for the GNU C library. After all, there "
@@ -129,7 +114,6 @@
 "portat als desenvolupadors de programari propietari a utilitzar-ne una "
 "altra: cap problema per ells, cap avantatge per nosaltres."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, when a library provides a significant unique capability, like GNU "
@@ -149,7 +133,6 @@
 "un aplicatiu és programari lliure perquè va ser necessari que ho fos per "
 "poder utilitzar Readline."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we amass a collection of powerful GPL-covered libraries that have no "
@@ -171,7 +154,6 @@
 "comencen a considerar fer programari lliure, es pot influir d'aquesta manera "
 "fins i tot en projectes comercials"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software developers, seeking to deny the free competition an "
@@ -185,23 +167,13 @@
 "Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar aquest "
 "important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els "
 "autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. 
Poden, "
-"per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos \"més usuaris per aquesta "
-"biblioteca\" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari "
+"per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos «més usuaris per aquesta "
+"biblioteca» si els permetem utilitzar el codi en productes de programari "
 "propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador 
"
 "de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat "
 "d'aquella biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "But we should not listen to these temptations, because we can achieve "
-#| "much more if we stand together. We free software developers should "
-#| "support one another. By releasing libraries that are limited to free "
-#| "software only, we can help each other's free software packages outdo the "
-#| "proprietary alternatives. The whole free software movement will have "
-#| "more popularity, because free software as a whole will stack up better "
-#| "against the competition."
 msgid ""
 "But we should not listen to these temptations, because we can achieve much "
 "more if we stand together. We free software developers should support one "
@@ -215,11 +187,10 @@
 "molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de programari 
"
 "lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de les 
quals "
 "estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres paquets de "
-"programari lliure a superar les alternatives propietàries. La totalitat del "
+"programari lliure a superar les solucions propietàries. La totalitat del "
 "moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè el 
programari "
 "lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -239,7 +210,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -263,17 +233,13 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015, 20165 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -282,82 +248,16 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 d'abril de 2010."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
"
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."

Index: philosophy/po/apsl.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/apsl.ca.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/po/apsl.ca.po  1 Jan 2018 06:22:02 -0000    1.24
+++ philosophy/po/apsl.ca.po  13 May 2019 16:57:54 -0000   1.25
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-10-14 08:56+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL) - GNU Project - "
@@ -26,13 +25,11 @@
 "L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) - "
 "Projecte GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0"
 msgstr ""
 "L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free "
@@ -44,17 +41,16 @@
 "the APSL to use the terms of version 2.0 rather than that of any earlier "
 "license."
 msgstr ""
-"La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (Apple Public Source "
-"License, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de programari lliure. "
-"Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir una llicència que "
-"ho garantís.Els <a href=\"historical-apsl.html\">problemes anteriorment "
-"descrits en aquesta pàgina</a> són encara qüestions potencials per a 
altres "
-"possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de l'APSL. Animem 
a "
-"tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple sota l'APSL a "
-"aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol llicència "
-"anterior."
+"La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (<cite>Apple Public "
+"Source License</cite>, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de "
+"programari lliure. Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir "
+"una llicència que ho garantís.Els <a 
href=\"historical-apsl.html\">problemes "
+"anteriorment descrits en aquesta pàgina</a> són encara qüestions 
potencials "
+"per a altres possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de "
+"l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple "
+"sota l'APSL a aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol "
+"llicència anterior."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In version 2.0 of the APSL, the definition of &ldquo;Externally "
@@ -67,18 +63,17 @@
 "in these novel ways, without unduly hindering the users' privacy nor freedom "
 "to use the software."
 msgstr ""
-"A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de \"Usos Externs\" ha estat "
-"precisada de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició 
"
-"de la FSF sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és "
-"primordialment llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies "
-"com les aplicacions web estan canviant la manera en què els usuaris "
-"interactuen amb el programari.La llicència APSL 2.0, com la <a 
href=\"http://";
-"www.affero.org/oagpl.html\">llicència Affero GPL</a>, busca defensar la "
-"llibertat d'aquells que utilitzen programari d'aquestes maneres noves, sense "
-"perjudicar indegudament ni la privacitat dels usuaris ni la llibertat per "
-"usar l'esmentat programari."
+"A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de «Usos Externs» ha estat 
precisada "
+"de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició de la FSF 
"
+"sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és primordialment "
+"llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies com les "
+"aplicacions web estan canviant la manera en què els usuaris interactuen amb "
+"el programari.La llicència APSL 2.0, com la <a href=\"http://www.affero.org/";
+"oagpl.html\">llicència Affero GPL</a>, busca defensar la llibertat d'aquells 
"
+"que utilitzen programari d'aquestes maneres noves, sense perjudicar "
+"indegudament ni la privacitat dels usuaris ni la llibertat per usar "
+"l'esmentat programari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The FSF now considers the APSL to be a free software license with two major "
@@ -87,7 +82,6 @@
 "La FSF considera ara l'APSL com una llicència de programari lliure amb dos "
 "importants problemes pràctics, que recorden la NPL:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "It is not a true copyleft, because it allows linking with other files which "
@@ -96,12 +90,10 @@
 "No és un veritable copyleft, perquè permet enllaçar amb altres fitxers que 
"
 "poden ser completament privatius."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "It is incompatible with the GPL."
 msgstr "És incompatible amb la llicència GPL."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For this reason, we recommend you do not release new software using this "
@@ -112,7 +104,6 @@
 "llicència; però no hi ha problema en utilitzar i millorar programari "
 "publicat per altra gent sota aquesta llicència."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Aside from this, we must remember that only part of Mac OS X is being "
@@ -128,20 +119,15 @@
 "cap manera. No hem de jutjar tota una companyia només per una part del que "
 "fa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination of "
-#| "GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
 msgid ""
 "<a href=\"http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php\";>GNU-Darwin</a> is a "
 "combination of GNU and Darwin that is supposed to include only free software."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> és una combinació de "
-"GNU i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure."
+"<a href=\"http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php\";>GNU-Darwin</a> és "
+"una combinació de GNU i Darwin que se suposa que només inclou programari "
+"lliure."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -161,7 +147,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -185,34 +170,24 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -220,71 +195,7 @@
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de "
 "desembre de 2008."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."

Index: philosophy/po/basic-freedoms.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 5 Jun 2018 16:02:26 -0000    1.26
+++ philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 13 May 2019 16:57:54 -0000   1.27
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -17,7 +18,6 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-06-05 15:56+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Freedom of Speech, Press and Association on the Internet - GNU Project - "
@@ -26,12 +26,10 @@
 "Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet - Projecte GNU - Free 
"
 "Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet"
 msgstr "Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation supports the freedoms of speech, press, and "
@@ -40,7 +38,6 @@
 "La Free Software Foundation dóna suport a les llibertats d'expressió, 
premsa "
 "i associació a Internet. Podeu consultar els següents enllaços:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The <a href=\"https://web.archive.org/web/19990424100121/http://www.ciec.org/";
@@ -69,7 +66,6 @@
 "\">Voters Telecommunications Watch</a> a la Wayback Machine (arxivat el 9 de "
 "juliol de 1998) i el seu excel·lent tauler d'anuncis electrònic."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring GNU Emacs</a> "
@@ -82,27 +78,19 @@
 "censurar GNU Emacs, i com aquesta mesura va tenir paradoxalment un efecte "
 "contrari al que els censors buscaven."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> is a non-profit "
-#| "Internet digest, news service, library, dialogue center, and archive "
-#| "dedicated to the promotion and defense of international free thought, "
-#| "free speech, and privacy rights."
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> is a non-"
 "profit Internet digest, news service, library, dialogue center, and archive "
 "dedicated to the promotion and defense of international free thought, free "
 "speech, and privacy rights."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una publicació "
+"<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una 
publicació "
 "electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de notícies, "
 "hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica a la "
 "promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i "
 "d'expressió i del dret a la privacitat."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The <a href=\"http://www.eff.org/blueribbon.html\";>Blue Ribbon Campaign</a> "
@@ -128,7 +116,6 @@
 "el Tribunal Suprem manifestarà el seu acord o desacord; després el Congrés 
"
 "tindrà l'oportunitat de buscar un altre mètode de censura."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software "
@@ -137,7 +124,6 @@
 "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Salvem Europa de les patents de "
 "programari</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizations</a> that "
@@ -147,7 +133,6 @@
 "que treballen per la llibertat en les comunicacions electròniques i en el "
 "desenvolupament informàtic."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -167,7 +152,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -191,18 +175,13 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2007, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, "
 "2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, "
-"2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -211,10 +190,9 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -222,78 +200,12 @@
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de "
 "desembre de 2008."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> is a movement "
 #~ "dedicated to ensuring that the highest priority of Internet law in Europe "
 #~ "is to protect individual Internet users' rights. Please also read <a "

Index: philosophy/po/gif.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/gif.ca.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy/po/gif.ca.po   12 May 2018 11:29:40 -0000   1.29
+++ philosophy/po/gif.ca.po   13 May 2019 16:57:54 -0000   1.30
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-05-12 11:26+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages - GNU Project - Free Software "
@@ -26,7 +25,6 @@
 "Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU - Projecte GNU 
- "
 "Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages"
 msgstr "Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU"
@@ -50,7 +48,6 @@
 "nostre lloc web respecte als GIFs</a>, y les <a href=\"/server/standards/"
 "\">directrius del nostre lloc web</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are no GIFs on the GNU web site because of the patents (Unisys and "
@@ -66,7 +63,6 @@
 "programa <strong>compress</strong>, raons per les quals GNU no utilitza "
 "aquest format. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps IBM) "
@@ -85,7 +81,6 @@
 "generar imatges en format GIF pot ser demandat. I no tenim cap raó per "
 "pensar que els propietaris perdrien el judici."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we released such a program, Unisys and IBM might think it wiser (for "
@@ -101,7 +96,6 @@
 "que no seria una conducta responsable per la nostra part que afavoríssim "
 "aquesta situació."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many people think that Unisys has given permission for distributing free "
@@ -112,7 +106,6 @@
 "per a crear imatges en format GIF. Malauradament, no és així. A 
continuació "
 "trobareu el que Unisys va dir realment sobre aquest assumpte el 1995:"
 
-# type: Content of: <p><blockquote>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "Unisys does not require licensing, or fees to be paid, for non-commercial, "
@@ -131,10 +124,9 @@
 "denunciarà infraccions inadvertides per part dels desenvolupadors que van "
 "produir versions de productes de programari per a Internet abans de 1995. La "
 "companyia no exigeix llicències o pagament de quotes per a productes no "
-"comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el \"Software "
-"gratuït\"."
+"comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el «software "
+"gratuït»."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Unfortunately, this doesn't permit <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
@@ -151,7 +143,6 @@
 "és millor rebutjar l'algoritme LZW i utilitzar alternatives com <a href=\"/"
 "software/gzip/gzip.html\">GNU Zip</a> i el format PNG."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Commercial redistribution of free "
@@ -165,7 +156,6 @@
 "podem afegir un programa que generi GIFs a GNU, ja que no es complirien les "
 "condicions d'Unisys."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is a non-"
@@ -178,14 +168,13 @@
 msgstr ""
 "La <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> (FSF) és una 
"
 "organització no comercial i sense ànim de lucre, de manera que, 
estrictament "
-"parlant, els ingressos de les nostres vendes de <a href=\"http://order.fsf.";
-"org/\">CD-ROMs</a> no són \"beneficis\". Potser això implica que podríem "
+"parlant, els ingressos de les nostres vendes de <a href=\"http://shop.fsf.";
+"org/\">CD-ROMs</a> no són «beneficis». Potser això implica que podríem "
 "incloure un programa per a generar GIFs al nostre CD-ROM i afirmar estar "
 "actuant dins de l'abast del permís Unisys, o potser no. Però com que ja "
 "sabem que altres distribuïdors de GNU no podrien incloure'l, fer-ho no seria 
"
 "massa útil."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Shortly after Unisys made its announcement, when the net in general was "
@@ -198,7 +187,6 @@
 "programari lliure, vàrem escriure al departament legal d'Unisys demanant "
 "aclariments sobre aquest assumpte. Mai no vàrem rebre cap resposta."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Even if Unisys really did give permission for free software to generate "
@@ -210,12 +198,11 @@
 msgstr ""
 "Fins i tot si Unisys realment hagués donat permís per a desenvolupar un "
 "programari lliure per generar GIFs, encara tindríem el problema de la patent 
"
-"d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix \"invent"
-"\": l'algoritme de compressió LZW (fet que, per cert, pot considerar-se un "
-"error per part de la Oficina de Patents i Marques Registrades dels Estats "
-"Units, que és famosa per la seva incompetència i manca de criteri)."
+"d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix «invent»: 
"
+"l'algoritme de compressió LZW (fet que, per cert, pot considerar-se un error 
"
+"per part de la Oficina de Patents i Marques Registrades dels Estats Units, "
+"que és famosa per la seva incompetència i manca de criteri)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Decoding GIFs is a different issue. The Unisys and IBM patents are both "
@@ -229,7 +216,6 @@
 "comprimir en aquest format). Per això el programari GNU pot incloure i "
 "inclou la capacitat de descomprimir i mostrar imatges en format GIF."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Given this situation, we could still include GIF files in our web pages if "
@@ -241,7 +227,6 @@
 "les per a nosaltres, i no podríem pas ser demandats per tenir imatges en "
 "format GIF al nostre servidor."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But we feel that if we can't distribute the software to enable people to "
@@ -257,13 +242,11 @@
 "una alternativa. I nosaltres mateixos hauríem d'utilitzar l'alternativa que "
 "recomanem."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In 1999, Unisys had the following to say about the issue of their patent:"
 msgstr "El 1999, Unisys va dir el següent sobre el tema de la seva patent:"
 
-# type: Content of: <p><blockquote>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "Unisys has frequently been asked whether a Unisys license is required in "
@@ -280,11 +263,10 @@
 "s'exigeix un acord de llicència escrit o una declaració signada per un "
 "representant d'Unisys autoritzat. Unisys exigeix aquesta llicència o "
 "autorització per a tot ús, venda o distribució de qualsevol programari "
-"(incloent-hi l'anomenat \"software gratuït\") i/o maquinari que proporcioni "
+"(incloent-hi l'anomenat «software gratuït») i/o maquinari que proporcioni "
 "les prestacions de l'algoritme de compressió LZW (per exemple, programari "
 "descarregat)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With this statement, Unisys is trying to take back what they said in 1995 "
@@ -295,7 +277,6 @@
 "1995, quan lliuraven parts de la patent al públic. La legalitat d'aquesta "
 "rectificació és qüestionable."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A further issue is that the LZW patents&mdash;and computational idea patents "
@@ -308,7 +289,6 @@
 "programadors necessiten treballar junts per <a href=\"/philosophy/limit-"
 "patent-effect.html\">protegir el programari de les patents.</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "So even if we could find a solution to enable the free software community to "
@@ -322,14 +302,12 @@
 "globalment. La solució és canviar a un altre format i deixar d'utilitzar el 
"
 "format GIF."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Therefore, we don't use GIF, and we hope you won't use it either."
 msgstr ""
 "Per totes aquestes raons no utilitzem el format GIF, i esperem que vosaltres "
 "tampoc no l'utilitzeu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is possible to make non-compressed images that act like GIFs, in that "
@@ -341,7 +319,6 @@
 "sense infringir cap patent. Aquests pseudoGIFs són útils en determinats "
 "casos."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is also possible to create GIFs using a patent-free run length encoding "
@@ -351,7 +328,6 @@
 "però amb això no s'aconsegueix el nivell de compressió que normalment "
 "s'espera d'un GIF."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We decided not to use these pseudo-GIFs on our web site because they are not "
@@ -364,7 +340,6 @@
 "són molt grans. El que la web necessita és un format comprimit lliure de "
 "patents, i no pseudoGIFs massa grans."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics\";>PNG "
@@ -377,7 +352,6 @@
 "àmpliament, i llavors l'utilitzarem. Tenim <a href=\"/graphics/graphics.html"
 "\">versions en format PNG</a> de les imatges de la nostra pàgina."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For more information about the GIF patent problems, see <a href=\"https://";
@@ -393,7 +367,6 @@
 "\"http://endsoftpatents.org/\";>problema de les patents de programari en "
 "general</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There is a library called libungif that reads gif files and writes "
@@ -402,26 +375,20 @@
 "Hi ha una biblioteca anomenada libungif que llegeix arxius en format GIF i "
 "genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> is a web "
-#| "site devoted to discouraging the use of GIF files on the web."
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/";
 "\">http://burnallgifs.org</a> is a web site devoted to discouraging the use "
 "of GIF files on the web."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> és un lloc web 
"
-"que promou l'eradicació de l'ús de GIFs a les pàgines web."
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/";
+"\">http://burnallgifs.org</a> és un lloc web que promou l'eradicació de 
l'ús "
+"de GIFs a les pàgines web."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Footnote:"
 msgstr "Nota a peu de pàgina:"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"#returnnote\" id=\"venuenote\">1.</a> We were able to search the "
@@ -455,7 +422,6 @@
 "tenim cap raó per considerar que el GIFs animats estiguin particularment en "
 "perill, de manera que no hi cap raó en particular per evitar-los."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -475,7 +441,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -499,18 +464,13 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 "
-#| "Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018 "
 "Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free "
-"Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018 "
+"Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -519,32 +479,20 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
 #~ "<strong>While this story is a historical illustration of the danger of "
 #~ "software patents, these particular patents are now no longer a concern "
 #~ "(see <a href=\"#venuenote\">footnote</a> below). For details of our web "
@@ -560,73 +508,9 @@
 #~ "imatges en format GIF</a>, vegeu la nostra <a href=\"/server/standards/"
 #~ "\">guia d'estil</a>.</strong>"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <title>
 #~ msgid "Why There Are No GIF files on GNU Web Pages"
 #~ msgstr "Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."
-
-# type: Content of: <h2>
-#~ msgid ""
-#~ "Why There Are No <abbr title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</abbr> "
-#~ "files on GNU Web Pages"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per què no hi ha imatges en format <abbr title=\"Graphics Interchange "
-#~ "Format\">GIF</abbr> a les pàgines de GNU"
-
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.libpng.org/pub/png/pngapbr.html\";>The browser "
 #~ "support page</a> lists browsers which are compatible with the <abbr>PNG</"

Index: philosophy/po/gnutella.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/gnutella.ca.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/po/gnutella.ca.po    9 Mar 2019 17:02:54 -0000    1.28
+++ philosophy/po/gnutella.ca.po    13 May 2019 16:57:54 -0000   1.29
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,19 +16,15 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-02-14 13:25+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Sobre Gnutella - Projecte GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Regarding Gnutella"
 msgstr "Sobre Gnutella"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Gnutella&rdquo; is, at present, the name for a protocol for "
@@ -37,14 +34,13 @@
 "and history, please refer to the <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
 "Gnutella\">Wikipedia article</a> on the subject."
 msgstr ""
-"&ldquo;Gnutella&rdquo; és, actualment, el nom d'un protocol per compartir i "
-"distribuir fitxers, utilitzat majoritàriament per a fixters de música. El "
-"nom es refereix de vegades a la mateixa xarxa i al programa original. La "
-"situació pot portar a confusions. Per més informació sobre l'origen i la "
-"història de Gnutella, vegeu el corresponent <a href=\"http://en.wikipedia.";
-"org/wiki/Gnutella\">article de la Viquipèdia</a>."
+"«Gnutella» és, actualment, el nom d'un protocol per compartir i distribuir 
"
+"fitxers, utilitzat majoritàriament per a fixters de música. El nom es "
+"refereix de vegades a la mateixa xarxa i al programa original. La situació "
+"pot portar a confusions. Per més informació sobre l'origen i la història 
de "
+"Gnutella, vegeu el corresponent <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Gnutella\">article de la Viquipèdia</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In any case, the name was originally a word play on &ldquo;GNU&rdquo; (the "
@@ -57,27 +53,15 @@
 "confusion; perhaps that will happen in the future."
 msgstr ""
 "En qualsevol cas, el seu nom era originàriament un joc de paraules entre "
-"\"GNU\" (els primers desenvolupadors tenien previst publicar-ne el codi sota "
+"«GNU» (els primers desenvolupadors tenien previst publicar-ne el codi sota "
 "la llicència GPL de GNU, i potser pensaven contribuir al projecte GNU) i "
-"\"Nutella\" (un bar que agradava molt als primers desenvolupadors). No "
+"«Nutella» (un bar que agradava molt als primers desenvolupadors). No "
 "obstant, ni el programa original ni cap dels actuals projectes relacionats "
 "són <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">paquets oficials de "
 "GNU</a>. Vàrem demanar als desenvolupadors de Gnutella que li canviessin el "
 "nom per evitar confusions; potser ho faran en el futur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There are a number of free software programs that implement the Gnutella "
-#| "protocol, such as <a href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/\";>Gtk-"
-#| "Gnutella</a>, <a href=\"http://mutella.sourceforge.net/\";>Mutella</a>, "
-#| "and <a href=\"http://sourceforge.net/projects/gnucleus/\";>Gnucleus</a>. "
-#| "Please note, however, that none of these programs are officially <a href="
-#| "\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU software</a> either. GNU "
-#| "has its own peer-to-peer networking program, <a href=\"/software/gnunet/"
-#| "\">GNUnet</a>, whose documentation includes a <a href=\"https://gnunet.";
-#| "org/compare\">comparison of the protocols</a>."
 msgid ""
 "There are a number of free software programs that implement the Gnutella "
 "protocol, such as <a href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/\";>Gtk-"
@@ -98,20 +82,10 @@
 "oficialment <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">programari "
 "GNU</a>. GNU té el seu propi programa de xarxes P2P, <a href=\"/software/"
 "GNUnet/\">GNUnet</a>, la documentació del qual inclou una <a href=\"https://";
-"gnunet.org/compare\">comparació entre els protocols</a>."
+"web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare\";>comparació "
+"entre els protocols</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Free Software Foundation is concerned with the freedom to copy and "
-#| "change software; music is outside our scope. But there is a partial "
-#| "similarity in the ethical issues of copying software and copying "
-#| "recordings of music. Some articles in the <a href=\"/philosophy/"
-#| "philosophy.html#Laws\">philosophy</a> directory relate to the issue of "
-#| "copying for things other than software. Some of the <a href=\"/"
-#| "philosophy/third-party-ideas.html\">other people's articles</a> we have "
-#| "links to are also relevant."
 msgid ""
 "The Free Software Foundation is concerned with the freedom to copy and "
 "change software; music is outside our scope. But there is a partial "
@@ -125,12 +99,11 @@
 "programari; la música és fora del nostre abast d'actuacions. Tot i això, 
hi "
 "ha una similitud parcial en els aspectes ètics de copiar programari i "
 "copiar enregistraments de música. Alguns articles a la secció de <a 
href=\"/"
-"philosophy/philosophy.html#Laws\">filosofia</a> tracten el tema de la còpia "
-"d'altres materials diferents al programari. Alguns dels <a href=\"/"
+"philosophy/essays-and-articles.html#Laws\">filosofia</a> tracten el tema de "
+"la còpia d'altres materials diferents al programari. Alguns dels <a href=\"/"
 "philosophy/third-party-ideas.html\">articles d'altres persones</a> als que "
 "hem posat enllaços són també rellevants."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "No matter what sort of published information is being shared, we urge people "
@@ -145,7 +118,6 @@
 "i tot el sistema legal dels Estats Units <a href=\"/philosophy/reevaluating-"
 "copyright.html\">rebutja</a> de forma nominal aquesta idea antisocial."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -165,7 +137,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -189,15 +160,13 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -206,81 +175,15 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."

Index: philosophy/po/microsoft.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/microsoft.ca.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/microsoft.ca.po    1 Jan 2018 06:22:05 -0000    1.26
+++ philosophy/po/microsoft.ca.po    13 May 2019 16:57:54 -0000   1.27
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,19 +16,16 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-06-25 12:25+0000\n"
+"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:58+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Is Microsoft the Great Satan? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "És Microsoft el Papu? - GNU Project - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Is Microsoft the Great Satan?"
 msgstr "És Microsoft el Papu?"
 
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
 "This article was given a major rewrite in 2009. The <a href=\"/philosophy/"
@@ -36,7 +34,6 @@
 "Aquest article es va reescriure el 2009. La <a href=\"/philosophy/microsoft-"
 "old.html\">versió anterior</a> també està disponible."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many people think of Microsoft as the monster menace of the software "
@@ -49,7 +46,6 @@
 "Aquesta percepció s'ha fet més intensa a mesura que la mateixa Microsoft ha 
"
 "donat mostres d'hostilitat envers el programari lliure."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the free software movement, our perspective is different. We see that "
@@ -68,16 +64,7 @@
 "altres companyies no dominen tants usuaris com Microsoft, no és pas per "
 "falta de ganes."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is not meant to excuse Microsoft. Rather, it is meant as a reminder "
-#| "that Microsoft is the natural development of a software industry based on "
-#| "<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">keeping users divided and "
-#| "subjugating them</a>. When criticizing Microsoft, we should not focus so "
-#| "narrowly on Microsoft that we let other proprietary software developers "
-#| "off the hook."
 msgid ""
 "This is not meant to excuse Microsoft. Rather, it is meant as a reminder "
 "that Microsoft is the natural development of a software industry based on <a "
@@ -88,12 +75,19 @@
 msgstr ""
 "Això no vol dir que justifiquem a Microsoft. Més aviat és un recordatori 
que "
 "Microsoft és el resultat natural d'una indústria de programari basada en <a 
"
-"href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">dividir i subjugar als usuaris</a>. "
-"Quan critiquem a Microsoft, no hauríem de centrar-nos-hi fins al punt "
-"d'oblidar-nos dels altres desenvolupadors de programari propietari."
+"href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">dividir i "
+"subjugar als usuaris</a>. Quan critiquem a Microsoft, no hauríem de centrar-"
+"nos-hi fins al punt d'oblidar-nos dels altres desenvolupadors de programari "
+"propietari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
+# | When we reject Microsoft's proprietary software, that is not a boycott. 
+# | The word &ldquo;boycott&rdquo; means rejection, as a protest, of products
+# | that are otherwise acceptable. Rejecting a product because it hurts you
+# | is not a boycott, just ordinary rationality. To maintain your freedom,
+# | you need to reject [-<em>all</em> proprietary software,-] {+the software
+# | that takes away freedom,+} regardless of who developed it or who
+# | distributes it.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When we reject Microsoft's proprietary software, that is not a boycott. "
@@ -111,14 +105,22 @@
 "or who distributes it."
 msgstr ""
 "Quan rebutgem el programari privatiu de Microsoft, no estem fent-li boicot. "
-"La paraula \"boicot\" significa rebutjar, com a forma de protesta, productes "
+"La paraula «boicot» significa rebutjar, com a forma de protesta, productes "
 "que són acceptables. Rebutjar un producte perquè et perjudica no és 
boicot, "
 "és racionalitat normal i corrent. Per mantenir la vostra llibertat, "
 "necessiteu rebutjar <em>tot</em> el programari privatiu, sense importar qui "
 "el desenvolupa o el distribueix."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
+# | There is no need to reject Microsoft non-software products, or services
+# | that you can use without proprietary software. (When you use a web
+# | service, whether Microsoft's or not, watch out for <a
+# | href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">non-free JavaScript programs</a>
+# | that it may try to slip into your browser.) When Microsoft releases free
+# | programs, which it occasionally does, they are acceptable in [-theory;
+# | but-] {+theory. Alas,+} most of them depend fundamentally on Microsoft
+# | proprietary software, which we do need to reject, and that makes them
+# | useless for anyone that chooses to live in freedom.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There is no need to reject Microsoft non-software products, or services "
@@ -150,7 +152,6 @@
 "que hem de rebutjar; això els fa inútils pels qui hagin triat viure en "
 "llibertat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the &ldquo;Halloween documents&rdquo;, leaked in October 1998, Microsoft "
@@ -158,13 +159,12 @@
 "development of free software: specifically, designing secret protocols and "
 "file formats, and patenting algorithms and software features."
 msgstr ""
-"Als \"documents Halloween\", apareguts a l'octubre de 1998, els directius de "
+"Als «documents Halloween», apareguts a l'octubre de 1998, els directius de "
 "Microsoft van apuntar la intenció d'utilitzar diversos mètodes d'obstruir 
el "
 "desenvolupament del programari lliure: concretament, dissenyar protocols i "
 "sistemes de fitxers secrets i patentar algoritmes i característiques del "
 "programari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "These obstructionist policies were not new: Microsoft, and many other "
@@ -186,8 +186,13 @@
 "archive/2009/9/microsoft-and-patent-trolls\">atacar la comunitat del "
 "programari lliure</a>, i la nostra comunitat s'està defensant."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
+# | But Microsoft's patents are not the only patents that threaten us (and
+# | software developers and users generally)&mdash;consider the harm that the
+# | MP3 [-patent has-] {+patents have+} done. Thus, defending against
+# | specific attacks is necessary but not sufficient. The only full solution
+# | is to <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>eliminate software
+# | patents</a>.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "But Microsoft's patents are not the only patents that threaten us (and "
@@ -209,7 +214,6 @@
 "és <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>eliminar les patents de "
 "programari</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Other Microsoft practices specifically harmful to the adoption of free "
@@ -222,14 +226,13 @@
 msgstr ""
 "Altres pràctiques de Microsoft especialment perjudicials per l'adopció de "
 "programari lliure són les dissenyades per a construir una inèrcia social 
que "
-"obstaculitzi la migració a GNU/Linux. Per exemple, quan Microsoft \"fa una "
-"donació\" de còpies de Windows a les escoles, converteix aquestes escoles 
en "
+"obstaculitzi la migració a GNU/Linux. Per exemple, quan Microsoft «fa una "
+"donació» de còpies de Windows a les escoles, converteix aquestes escoles 
en "
 "instruments per implantar una dependència de Windows. Hi ha evidències que "
 "Microsoft planeja sistemàticament aquestes accions <a href=\"http://";
 "boycottnovell.com/wiki/index.php/EDGI\"> com a campanya contra l'adopció de "
 "GNU/Linux</a>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Each Windows &ldquo;upgrade&rdquo; augments Microsoft's power over the "
@@ -240,16 +243,15 @@
 "BadVista.org/\">Windows Vista</a> and <a href=\"http://Windows7Sins.org";
 "\">Windows 7</a>. We aim to reduce the amount of inertia they will create."
 msgstr ""
-"Cada \"actualització\" de Windows augmenta el poder de Microsoft sobre els "
+"Cada «actualització» de Windows augmenta el poder de Microsoft sobre els "
 "usuaris; Microsoft ho ha planejat així. I cada actualització és un pas "
 "endavant cap a funcionalitats pèrfides, que inclouen la <a href=\"http://";
 "DefectiveByDesign.org\">Gestió de Restriccions Digitals (DRM)</a> i portes "
 "pel darrere. Per això la FSF promou campanyes per prevenir als usuaris "
-"contra les \"actualitzacions\" de <a href=\"http://BadVista.org/\";>Windows "
+"contra les «actualitzacions» de <a href=\"http://BadVista.org/\";>Windows "
 "Vista</a> i <a href=\"http://Windows7Sins.org\";>Windows 7</a>. Aspirem a "
 "reduir la inèrcia que crearan."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We don't hate Microsoft, and we don't consider it the Great Satan. But we "
@@ -262,7 +264,6 @@
 "poderós enemic declarat de la llibertat dels usuaris d'ordinadors. I actuem "
 "en conseqüència."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -282,7 +283,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -306,8 +306,9 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, [-2010-]
+# | {+2010, 2017, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 Free "
@@ -320,93 +321,26 @@
 "Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
 #~ "But Microsoft is not alone in this; almost all software companies do the "
 #~ "same thing to the users. If other companies manage to dominate fewer "
 #~ "users than Microsoft, that is not for lack of trying."
@@ -416,7 +350,6 @@
 #~ "altres empreses fan això a menys usuaris que Microsoft, no és perquè 
els "
 #~ "hi faltin ganes."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "These obstructionist policies are nothing new: Microsoft, and many other "
 #~ "software companies, have been doing them for years now. In the past, "
@@ -433,7 +366,6 @@
 #~ "convencions secretes i les patents de programari obstrueixen a tots, "
 #~ "independentment de \"l'objectiu a batre\"."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Secrecy and patents do threaten free software. They have obstructed us "
 #~ "greatly in the past, and we must expect they will do so even more in the "
@@ -451,10 +383,5 @@
 #~ "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">sistema GNU/Linux</a> té grans "
 #~ "possibilitats d'èxit."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid "Thank you, Microsoft, and please get out of the way."
 #~ msgstr "Gràcies, Microsoft, i, si us plau, aparta't del camí."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"

Index: philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po   8 May 2019 15:01:35 
-0000    1.25
+++ philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po   13 May 2019 16:57:54 
-0000   1.26
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,21 +16,17 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-03-23 11:27+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "La reforma de les patents no és suficient - Projecte GNU - Free Software "
 "Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough"
 msgstr "La reforma de les patents no és suficient"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When people first learn about the problem of software patents, their "
@@ -48,7 +45,6 @@
 "l'operador OR exclusiu per modificar el contingut d'una visualització d'un "
 "mapa de bits."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Focusing on these examples can lead some people to ignore the rest of the "
@@ -60,7 +56,6 @@
 "problema. Poden arribar a pensar que el sistema de patents és bàsicament "
 "correcte i que només necessita «reformes» per funcionar de manera 
eficient."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But would correct implementation really solve the problem of software "
@@ -69,7 +64,6 @@
 "Però, una correcta implementació resoldria realment el problema de les "
 "patents de programari? Considerem un exemple."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the early 90s we desperately needed a new free program for compression, "
@@ -86,7 +80,6 @@
 "compressió de dades utilitzant nous algoritmes de creació pròpia. La seva "
 "major velocitat i qualitat de compressió van atraure aviat els usuaris."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "That September, when the FSF was about a week away from releasing one of "
@@ -99,7 +92,6 @@
 "de la nostra distribució, l'ús d'aquests programes als Estats Units va ser "
 "aturat pel registre d'una nova patent, la número 5,049,881."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under the patent system's rules, whether the public is allowed to use these "
@@ -110,12 +102,11 @@
 msgstr ""
 "Sota les regles del sistema de patents, que el públic pugui usar aquests "
 "programes (per exemple, perquè la patent no és vàlida) depèn de si hi ha "
-"\"treball anterior\". O sigui, de si la idea bàsica es va publicar o no "
-"abans del registre de la patent, que va ser el 18 de juny de 1990. La "
-"publicació de Williams a l'abril de 1991 va arribar després, i per tant no "
-"es considera treball anterior."
+"«treball anterior». O sigui, de si la idea bàsica es va publicar o no 
abans "
+"del registre de la patent, que va ser el 18 de juny de 1990. La publicació "
+"de Williams a l'abril de 1991 va arribar després, i per tant no es considera 
"
+"treball anterior."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A student described a similar algorithm in 1988-1989 in a class paper at the "
@@ -126,7 +117,6 @@
 "de classe a la Universitat de San Francisco, però no es va publicar. De "
 "manera que tampoc no es considera treball anterior sota les regles actuals."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Reforms to make the patent system work &ldquo;properly&rdquo; would not have "
@@ -136,7 +126,7 @@
 "worldshaking nor trivial, but somewhere in between.) The fault is in the "
 "rules themselves, not their execution."
 msgstr ""
-"Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni \"correctament\" no "
+"Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni «correctament» no "
 "haurien evitat aquest problema. Sota les regles del sistema de patents, "
 "aquesta patent sembla vàlida. No hi havia un treball anterior. No patenta "
 "una idea òbvia en el sentit en què el sistema de patents interpreta el 
terme "
@@ -144,7 +134,6 @@
 "trivial, sinó entre mig). La culpa és de les mateixes regles, no de la seva 
"
 "aplicació."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the US legal system, patents are intended as a bargain between society "
@@ -162,7 +151,6 @@
 "disponible igualment. Era tan senzilla que unes quantes persones la van "
 "descobrir al mateix temps."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under current rules, our ability to use Williams's programs depends on "
@@ -175,7 +163,6 @@
 "del 18 de juny de 1990. És a dir, depèn de la sort. Aquest sistema és bo 
per "
 "promoure la pràctica del dret, però no per al progrés del programari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Teaching the Patent Office to look at more of the existing prior art might "
@@ -185,11 +172,10 @@
 msgstr ""
 "Ensenyar a l'oficina de patents a indagar més sobre l'existència de treball 
"
 "anterior pot prevenir alguns errors escandalosos. Però no resoldrà el "
-"principal problema, que és la tendència a patentar cada una de les noves "
-"idees en l'ús dels ordinadors, com la que Williams i altres van desenvolupar 
"
-"de manera independent."
+"principal problema, que és la tendència a patentar cada una de les "
+"noves idees en l'ús dels ordinadors, com la que Williams i altres van "
+"desenvolupar de manera independent."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This will turn software into a quagmire. Even an innovative program "
@@ -209,39 +195,23 @@
 "programari. Com diu <cite>The Economist</cite>, les patents del programari "
 "són simplement dolentes per als negocis."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What you can do to help"
 msgstr "El que podeu fer per ajudar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. [Dead as of 2019-03-23] support <a href="http://stopsoftwarepatents.eu/";>
 #. this
 #. petition</a> for a Europe free of software patents, and 
 #. type: Content of: <p>
-# | There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please
-# | [-support <a href=\"http://stopsoftwarepatents.eu/\";>this petition</a> for
-# | a Europe free of software patents, and-] see <a
-# | href=\"http://www.ffii.org\";> the FFII web site</a> for full details of
-# | how you can help.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please "
-#| "support <a href=\"http://stopsoftwarepatents.eu/\";>this petition</a> for "
-#| "a Europe free of software patents, and see <a href=\"http://www.ffii.org";
-#| "\"> the FFII web site</a> for full details of how you can help."
 msgid ""
 "There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please see <a "
 "href=\"http://www.ffii.org\";> the FFII web site</a> for full details of how "
 "you can help."
 msgstr ""
 "Hi ha un important esforç a Europa per aturar les patents del programari. Si 
"
-"us plau, recolzeu <a href=\"http://stopsoftwarepatents.eu/\";>aquesta "
-"petició</a> per a una Europa lliure de patents de programari, i visiteu <a "
-"href=\"http://www.ffii.org\";> la pàgina web de la FFII</a> per saber amb "
-"detall com podeu ajudar."
+"us plau, visiteu <a href=\"http://www.ffii.org\";> la pàgina web de la FFII</"
+"a> per saber amb detall com podeu ajudar."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -261,7 +231,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -285,41 +254,24 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, [-2008-] {+2008, 2019+} Free
-# | Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
-# | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
-# | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
-# | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
-# | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -327,71 +279,7 @@
 "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 28 de juny "
 "de 2009."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."

Index: philosophy/po/philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.85
retrieving revision 1.86
diff -u -b -r1.85 -r1.86
--- philosophy/po/philosophy.ca.po   1 Apr 2018 09:00:50 -0000    1.85
+++ philosophy/po/philosophy.ca.po   13 May 2019 16:57:54 -0000   1.86
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,14 +16,11 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-25 09:56+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Filosofia del Projecte GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Philosophy of the GNU Project"
 msgstr "Filosofia del Projecte GNU"
@@ -58,7 +56,6 @@
 "el programa, (1) estudiar i canviar el codi font del programa, (2) "
 "distribuir còpies idèntiques i (3) distribuir versions modificades."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software differs from material objects&mdash;such as chairs, sandwiches, and "
@@ -89,12 +86,10 @@
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introducció"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Què és el programari 
lliure?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> Why we must "
@@ -103,31 +98,23 @@
 "<a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> Per què hem "
 "d'insistir en el programari lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/proprietary.html\"> Proprietary software is often "
-#| "malware</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/proprietary/proprietary.html\"> Proprietary software is often "
 "malware</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary.html\"> El programari privatiu sovint és "
+"<a href=\"/proprietary/proprietary.html\"> El programari privatiu sovint és "
 "maliciós</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History of GNU/Linux</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Història de GNU/Linux</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Pragmatic Idealism</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: idealisme pragmàtic</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Why Free Software Needs Free "
@@ -136,13 +123,11 @@
 "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Per què el programari lliure necessita 
"
 "documentació lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Vendre programari lliure</a> pot ser bo!"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free Software</a>"
@@ -150,7 +135,6 @@
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motivacions per escriure programari "
 "lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A Dystopian "
@@ -159,20 +143,14 @@
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">El dret a llegir: un breu conte "
 "atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"Open "
-#| "Source\" misses the point of Free Software</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why &ldquo;Open "
 "Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Per què el \"Codi "
-"Obert\" dissol l'essència del Programari Lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Per què el «Codi "
+"Obert» dissol l'essència del Programari Lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
@@ -181,7 +159,6 @@
 "<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
 "\">Quan el programari lliure no és (a la pràctica) millor</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Measures governments "
@@ -195,25 +172,16 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/education/education.html\">El programari lliure a l'educació</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-#| "\">also</a> keep a list of <a href=\"/links/links."
-#| "html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work for Freedom in "
-#| "Computer Development and Electronic Communications</a>."
 msgid ""
 "We also keep a list of <a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations"
 "\">Organizations that Work for Freedom in Computer Development and "
 "Electronic Communications</a>."
 msgstr ""
-"<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">També</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-"\">mantenim</a> una llista de les <a href=\"/links/links."
+"També mantenim una llista de les <a href=\"/links/links."
 "html#FreedomOrganizations\">Organitzacions que treballen per la llibertat en "
 "el desenvolupament informàtic i en les comunicacions electròniques</a>."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -233,7 +201,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -257,13 +224,11 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -272,10 +237,9 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
 "Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -283,40 +247,11 @@
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de "
 "gener de 2014."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Why Software Should Not Have "
 #~ "Owners</a>"
@@ -324,47 +259,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Per què el programari no hauria de "
 #~ "tenir propietaris</a>"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">address@hidden</a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.html"
-#~ "\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Our development of the GNU free software operating system is motivated by "
 #~ "the philosophy of the free software movement. This page provides an "
@@ -374,19 +268,9 @@
 #~ "desenvolupament del nostre sistema operatiu lliure GNU. En aquesta pàgina 
"
 #~ "trobareu una introducció a aquesta filosofia."
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#~ "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#~ "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
-
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Latest Articles"
 #~ msgstr "Darrers articles"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Hot off the presses, here are the latest published articles on free "
 #~ "software and the GNU project."
@@ -401,7 +285,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">Un usuari intel·ligent "
 #~ "d'Internet ha de jutjar acuradament cada escenari</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">Android and Users' "
 #~ "Freedom</a>"
@@ -409,7 +292,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">Android i la "
 #~ "llibertat dels usuaris</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">Europe's &ldquo;"
 #~ "unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents</a>"
@@ -425,7 +307,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Mantingueu el "
 #~ "control del vostre ordinador, o us controlarà a vosaltres!</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">The Danger of E-Books</"
 #~ "a>"
@@ -433,7 +314,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">Els perills del llibre "
 #~ "electrònic</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">When a Company Asks For "
 #~ "Your Copyright</a>"
@@ -441,7 +321,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">Què fer quan una "
 #~ "companyia et demana el copyright</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">GNU &amp; The Free "
 #~ "Software Foundation - Engineering Tech Talk at Google</a>"
@@ -449,7 +328,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">GNU i la Free "
 #~ "Software Foundation: conferència a Google</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-";
 #~ "economy-bill-richard-stallman\">Digital economy bill: One clown giveth "
@@ -459,7 +337,6 @@
 #~ "economy-bill-richard-stallman\">Llei d'economia digital: un pallasso la "
 #~ "fa i un altre la desfà</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">Who Does "
 #~ "That Server Really Serve?</a>"
@@ -467,7 +344,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">A qui "
 #~ "serveix realment aquest servidor?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Why I Will Not Sign "
 #~ "the Public Domain Manifesto</a>"
@@ -475,7 +351,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré "
 #~ "el Manifest del Domini Púbic</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">On Selling Exceptions to "
 #~ "the GNU GPL</a>"
@@ -483,14 +358,12 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda "
 #~ "d'excepcions a la Llicència GPL de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "About Free Software"
 #~ msgstr "Sobre el programari lliure"
 
 #~ msgid "Further Resources"
 #~ msgstr "Més recursos"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "We have many more than can fit on a single page. You can find more linked "
 #~ "here."
@@ -507,7 +380,6 @@
 #~ "a>. Aquí podreu veure vídeos o escoltar enregistraments de conferències 
i "
 #~ "altres esdeveniments de la Free Software Foundation i el Projecte GNU."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\"> Essays and articles.</"
 #~ "a> A series of articles describing the philosophy of the free software "
@@ -519,7 +391,6 @@
 #~ "programari lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu "
 #~ "lliure GNU."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">Speeches and "
 #~ "interviews.</a> Links to interviews and Transcriptions of speeches about "
@@ -529,14 +400,12 @@
 #~ "entrevistes.</a> Enllaços a entrevistes i a transcripcions de "
 #~ "conferències sobre el programari lliure i el projecte GNU."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History of GNU, and discussion of GNU and Linux."
 #~ "</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Història de GNU i el debat GNU i Linux.</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">Third party ideas.</a> "
 #~ "These articles give other people's philosophical opinions in support of "
@@ -548,24 +417,9 @@
 #~ "programari lliure o temes relacionats. Aquestes persones no parlen en nom "
 #~ "del projecte GNU, però hi estem més o menys d'acord."
 
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."
-
-# type: Content of: <h2>
 #~ msgid "Links to more philosophy articles"
 #~ msgstr "Enllaços a més articles de filosofia"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Lest CodePlex perplex</"
 #~ "a>"
@@ -573,7 +427,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et "
 #~ "deixi perplex</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">Is Digital "
 #~ "Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
@@ -581,33 +434,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la "
 #~ "integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">How the Swedish Pirate Party "
-#~ "Platform Backfires on Free Software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">El procés antimonopoli "
-#~ "contra Microsoft i el programari lliure</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/philosophy/x.html\">The X Window System Trap</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">The Javascript Trap</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/x.html\">The X Window System Trap</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/x.html\">La trampa del X Windows</a>"
 
-# type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<span style=\"background-color: yellow; color: red; padding: 8px;\">NEW</"
-#~ "span> &mdash; <a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The "
-#~ "Danger of Software Patents</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span style=\"background-color: yellow; color: red; padding: 8px;\">NOU</"
-#~ "span> &mdash; <a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">La trampa de "
-#~ "Javascript</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">Why Software Should Be Free</a> "
 #~ "(This is an older and longer essay about the same topic as the previous "
@@ -617,7 +446,6 @@
 #~ "ser lliure</a> (Un assaig més extens i més antic sobre el mateix tema de 
"
 #~ "l'article anterior)"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Non-Free "
 #~ "Software</a>"
@@ -625,21 +453,18 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories de programari lliure i "
 #~ "no lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/software/reliability.html\">Free Software is More Reliable!</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/software/reliability.html\">El programari lliure és més 
fiable!"
 #~ "</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gnutella.html\" id=\"Gnutella\">Regarding Gnutella</"
 #~ "a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gnutella.html\" id=\"Gnutella\">Sobre Gnutella</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/schools.html\">Why Schools Should Use Exclusively "
 #~ "Free Software</a>"
@@ -647,11 +472,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/schools.html\">Per què les escoles haurien "
 #~ "d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">MyDoom and You</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">MyDoom i vosaltres</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free "
 #~ "Software</a>"
@@ -659,11 +482,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">Quinze anys de "
 #~ "programari lliure</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "About the GNU Operating System"
 #~ msgstr "Sobre el Sistema Operatiu GNU"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial announcement of the "
 #~ "GNU Operating System</a>"
@@ -671,17 +492,14 @@
 #~ "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Anunci inicial del Sistema "
 #~ "Operatiu GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">The GNU Manifesto</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">El manifest GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Brief history of the GNU Project</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Breu història del Projecte GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">The GNU Project</a>, a longer and "
 #~ "more complete description of the project and its history."
@@ -689,15 +507,12 @@
 #~ "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">El Projecte GNU</a>, una descripció "
 #~ "més àmplia i completa del projecte i de la seva història."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/fsf/fsf.html\">What is the Free Software Foundation?</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/fsf/fsf.html\">Què és la Free Software Foundation?</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Licensing Free Software"
 #~ msgstr "Llicències de programari lliure"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/licenses/licenses.html\">General information on licensing and "
 #~ "copyleft</a>"
@@ -705,7 +520,6 @@
 #~ "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Informació general sobre llicències 
i "
 #~ "copyleft</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">A list of specific free software "
 #~ "licenses</a>"
@@ -713,7 +527,6 @@
 #~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Llista de llicències de "
 #~ "programari lliure específiques</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions About the "
 #~ "GNU Licenses</a>"
@@ -721,7 +534,6 @@
 #~ "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Preguntes freqüents sobre les "
 #~ "llicències de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why You Shouldn't Use the Lesser "
 #~ "GPL for Your Next Library</a>"
@@ -729,11 +541,9 @@
 #~ "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar 
la "
 #~ "llicència GPL reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\">Copyleft</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\">Copyleft</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">Javascript Trap</a> &mdash; "
 #~ "You may be running non-free programs on your computer every day without "
@@ -743,7 +553,6 @@
 #~ "&mdash; Cada dia, a través del vostre navegador d'Internet, executeu "
 #~ "programes no lliures al vostre ordinador sense adonar-vos-en."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/vaccination.html\">Viral Code and Vaccination</a>, "
 #~ "an article by Robert J. Chassell"
@@ -751,7 +560,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/vaccination.html\">Codi viral i vacunació</a>, un "
 #~ "article de Robert J. Chassell"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050211.html\";>Censorship "
 #~ "envy and licensing</a>"
@@ -759,19 +567,16 @@
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050211.html\";>Llicències i 
"
 #~ "censura</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/apsl.html\">The Problems of the Apple License</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/apsl.html\">Els problemes de la llicència d'Apple</"
 #~ "a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">The BSD License Problem</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">El problema de la llicència BSD</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">The Netscape Public License Has "
 #~ "Serious Problems</a>"
@@ -779,14 +584,12 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">La llicència pública de "
 #~ "Netscape té seriosos problemes</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/udi.html\">The Free Software Movement and UDI</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/udi.html\">El moviment per al programari lliure i "
 #~ "l'UDI</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gates.html\">It's not the Gates, it's the bars</a>, "
 #~ "an article by Richard Stallman published in BBC News in 2008"
@@ -794,24 +597,17 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/gates.html\">No és el Gates, són els barrots</a>, "
 #~ "un article de Richard Stallman publicat a BBC News el 2008"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</"
-#~| "a>, by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a "
-#~| "href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">older version</a> of "
-#~| "this essay remains online as well)."
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">Is Microsoft the Great Satan?</a> "
-#~ "(An <a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">older version</a> of this "
-#~ "article is also available.)"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</"
+#~ "a>, by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a "
+#~ "href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">older version</a> of "
+#~ "this essay remains online as well)."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Llibertat o copyright?</"
 #~ "a>, per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (hi ha "
 #~ "disponible també una <a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html"
 #~ "\">versió més antiga</a> d'aquest assaig)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">The Microsoft Antitrust "
 #~ "Trial and Free Software</a>"
@@ -819,7 +615,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">El procés antimonopoli "
 #~ "contra Microsoft i el programari lliure</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">On the Microsoft Verdict</"
 #~ "a>"
@@ -827,7 +622,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">Sobre la sentència contra "
 #~ "Microsoft</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">Microsoft's New "
 #~ "Monopoly</a>"
@@ -835,7 +629,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">El nou monopoli de "
 #~ "Microsoft</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\" id=\"PlanNineLicense\">The "
 #~ "Problems of the Plan 9 License</a>"
@@ -843,7 +636,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\" id=\"PlanNineLicense\">Els "
 #~ "problemes de la llicència de Plan 9</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/motif.html\" id=\"MotifLicense\">The New Motif "
 #~ "License</a>"
@@ -851,7 +643,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/motif.html\" id=\"MotifLicense\">La llicència de "
 #~ "New Motif</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\" id=\"UsingGFDL\">Using the GNU "
 #~ "FDL</a>"
@@ -859,7 +650,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\" id=\"UsingGFDL\">Utilitzar la "
 #~ "Llicència de Documentació Lliure de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\" id=\"GPLAmericanWay\">The "
 #~ "GNU GPL and the American Way</a>"
@@ -867,7 +657,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\" id=\"GPLAmericanWay\">La "
 #~ "llicència GPL de GNU i l'estil de vida americà</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\" id=\"GPLAmericanDream"
 #~ "\">The GNU GPL and the American Dream</a>"
@@ -875,7 +664,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\" id=\"GPLAmericanDream"
 #~ "\">La llicència GPL de GNU i el somni americà</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\" id=\"EnforcingGPL\">Enforcing "
 #~ "the GNU GPL</a>"
@@ -883,7 +671,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/enforcing-gpl.html\" id=\"EnforcingGPL\">Fer "
 #~ "complir la llicència GPL de GNU</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\" id=\"FreedomOrPower"
 #~ "\">Freedom or Power?</a>"
@@ -891,7 +678,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\" id=\"FreedomOrPower"
 #~ "\">Llibertat o poder?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\" id=\"NoWordAttachments"
 #~ "\">We Can Put an End to Word Attachments</a>"
@@ -899,7 +685,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\" id=\"NoWordAttachments"
 #~ "\">Podem acabar amb els fitxers adjunts en Word</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/java-trap.html\" id=\"JavaTrap\">Free But Shackled "
 #~ "- The Java Trap</a> (Although as of December 2006 Sun is in the middle of "
@@ -914,7 +699,6 @@
 #~ "Llicència Pública General de GNU</a>, el tema que es tracta en aquest "
 #~ "article encara és important)"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\" id="
 #~ "\"FightingSoftwarePatents\">Fighting Software Patents - Singly and "
@@ -924,7 +708,6 @@
 #~ "\"FightingSoftwarePatents\">Lluitar contra les patents de programari: "
 #~ "d'una en una i globalment</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\" id="
 #~ "\"SoftwareLiteraryPatents\"> Software Patents and Literary Patents</a>, "
@@ -940,7 +723,6 @@
 #~ "al·lucinar els personatges d'un joc quan s'estan tornant bojos, cosa que "
 #~ "s'acosta força als casos hipotètics citats en aquest article."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">GPL-compliant version of "
 #~ "RTLinux Open Patent License in Works</a>"
@@ -948,15 +730,12 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/rtlinux-patent.html\">Versió compatible amb la GPL "
 #~ "de la llicència RTLinux Open Patent</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Laws and Issues"
 #~ msgstr "Lleis i aspectes legals"
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid "Copyright"
 #~ msgstr "Copyright"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">Misinterpreting "
 #~ "Copyright</a> is another essay by <a href=\"http://www.stallman.org";
@@ -968,7 +747,6 @@
 #~ "\">Richard Stallman</a> sobre els errors dels arguments més difosos a "
 #~ "favor de les lleis de copyright."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/eldred-amicus.html\">FSF's Brief Amicus Curiae in "
 #~ "the Eldred v. Ashcroft Supreme Court case</a>"
@@ -976,7 +754,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/eldred-amicus.html\">Breu \"Amicus Curiae\" de la "
 #~ "FSF en el cas d'Eldred contra Ashcroft davant del Tribunal Suprem</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">Science must &ldquo;"
 #~ "push copyright aside&rdquo;</a>, another work of <a href=\"http://www.";
@@ -998,7 +775,6 @@
 #~ "a>, que es dedica a promoure que la investigació científica estigui "
 #~ "lliurement disponible per tothom a Internet."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/";
 #~ "complaint_orig.html\"> Eldred v. Reno</a> is about a lawsuit to overturn "
@@ -1009,19 +785,6 @@
 #~ "llei que estendria a 20 anys addicionals la vigència de les restriccions "
 #~ "de copyright."
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</"
-#~ "a>, by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a "
-#~ "href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">older version</a> of "
-#~ "this essay remains online as well)."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Llibertat o copyright?</"
-#~ "a>, per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (hi ha "
-#~ "disponible també una <a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html"
-#~ "\">versió més antiga</a> d'aquest assaig)."
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id="
 #~ "\"StallmanTalkLSM\"> Copyright versus community in the age of computer "
@@ -1035,7 +798,6 @@
 #~ "\"http://www.stallman.org\";> Richard Stallman</a> a la Logiciel Libre "
 #~ "Conference el juliol de 2000."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.";
 #~ "pdf\"> An English translation</a> of the famous decision of the District "
@@ -1047,11 +809,9 @@
 #~ "Munich (Alemanya) sobre la validesa de la llicència GPL i "
 #~ "l'obligatorietat de complir-la. Traducció de l'Oxford Internet Institute."
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid "Digital Restrictions Management"
 #~ msgstr "Gestió de Restriccions Digitals (DRM)"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.bostonreview.net/BR33.2/stallman.php\";>The root of "
 #~ "this problem is software controlled by its developer</a>, by Richard&nbsp;"
@@ -1061,7 +821,6 @@
 #~ "problema és al programari controlat pel desenvolupador</a>, per "
 #~ "Richard&nbsp;M. Stallman."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">Computing &ldquo;"
 #~ "progress&rdquo;: good and bad</a>, by Richard M. Stallman."
@@ -1069,7 +828,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">El \"progrés\" "
 #~ "informàtic: coses bones i dolentes</a>, per Richard M. Stallman."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">Why Audio Format "
 #~ "matters</a> by Karl Fogel"
@@ -1077,7 +835,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">Per què importen "
 #~ "els formats d'àudio</a>, per Karl Fogel"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/opposing-drm.html\">Opposing Digital Rights "
 #~ "Mismanagement</a>, by Richard M. Stallman, answers a few common questions "
@@ -1087,7 +844,6 @@
 #~ "drets digitals</a>, per Richard M. Stallman: unes quantes preguntes "
 #~ "freqüents sobre la DRM."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/ebooks.html\">Ebooks: Freedom Or Copyright</a> a "
 #~ "slightly modified version of the article, originally published in "
@@ -1099,7 +855,6 @@
 #~ "href=\"http://www.stallman.org\";> Richard Stallman</a> publicat "
 #~ "originàriament l'any 2000 a Technology Review."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">Can you trust your computer?</"
 #~ "a>, a work by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a> "
@@ -1109,7 +864,6 @@
 #~ "ordinador?</a>, una obra de <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard "
 #~ "Stallman</a> sobre les iniciatives anomenades \"de computació fiable\"."
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid ""
 #~ "The propaganda term <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
 #~ "html#IntellectualProperty\"> &ldquo;Intellectual Property&rdquo;</a>"
@@ -1117,7 +871,6 @@
 #~ "L'expressió propagandística <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
 #~ "html#IntellectualProperty\">\"propietat intel·lectual\"</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/no-ip-ethos.html\">Don't Let &ldquo;Intellectual "
 #~ "Property&rdquo; Twist Your Ethos</a>, by Richard&nbsp;M. Stallman."
@@ -1126,7 +879,6 @@
 #~ "intel·lectual\" condicioni la vostra conducta</a>, per Richard&nbsp;M. "
 #~ "Stallman."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "Comments from Richard Stallman on <a href=\"/philosophy/ipjustice.html"
 #~ "\">the ICLC's rejection of the IP Enforcement Directive</a>"
@@ -1135,7 +887,6 @@
 #~ "\">el rebuig de la ICLC a la Directiva sobre la \"Propietat Intel·lectual"
 #~ "\" de la UE</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "Richard Stallman has written <a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html"
 #~ "\">a review of Boldrin and Levine's &ldquo;The case against intellectual "
@@ -1145,7 +896,6 @@
 #~ "\">una ressenya de \"El cas contra la propietat intel·lectual\" de "
 #~ "Boldrin i Levine</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">Did You Say &ldquo;Intellectual "
 #~ "Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage</a>. An essay on the true "
@@ -1156,24 +906,16 @@
 #~ "És un miratge seductor</a>. Un assaig de Richard M. Stallman sobre el "
 #~ "vertader significat de l'expressió \"Propietat intel·lectual\"."
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid "Patents"
 #~ msgstr "Patents"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring My Software</a>, "
-#~| "by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The Danger of "
-#~ "Software Patents</a>, transcript of a talk by <a href=\"http://www.";
-#~ "stallman.org\">Richard Stallman</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring My Software</a>, "
+#~ "by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censuro el meu programa</a>, "
 #~ "per <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">FSF's Position on W3 Consortium "
 #~ "&ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent Policy</a> rewritten"
@@ -1182,7 +924,6 @@
 #~ "la política de patents \"lliure de regalies\" del Consorci W3 </a> "
 #~ "revisada"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">That's fighting talk</a> a "
 #~ "slightly modified version of the article, originally published in <a href="
@@ -1194,7 +935,6 @@
 #~ "Nick Hill, publicat originàriament al diari londinenc <a href=\"http://";
 #~ "www.guardian.co.uk\">The Guardian</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "How to Protect the <a href=\"/philosophy/protecting.html\">Right to Write "
 #~ "Software</a> (independent of whether it's free or not)"
@@ -1202,7 +942,6 @@
 #~ "Com protegir el <a href=\"/philosophy/protecting.html\">dret a escriure "
 #~ "programari</a> (independentment de si és lliure o no)"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "In <a href=\"http://www.eff.org/IP/DMCA/";
 #~ "Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html\"> Felten v. RIAA</a>, "
@@ -1215,7 +954,6 @@
 #~ "científics demanen al tribunal que la Digital Millennium Copyright Act "
 #~ "(DMCA) no els prohibeixi publicar les seves investigacions."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/\";>EFF &ldquo;"
 #~ "Intellectual Property: MPAA (Motion Picture Association of America) DVD "
@@ -1225,7 +963,6 @@
 #~ "sobre \"Propietat intel·lectual: els casos de DVD de la MPAA (Motion "
 #~ "Picture Association of America)\"</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">Patent Reform Is "
 #~ "Not Enough</a>"
@@ -1233,11 +970,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">La reforma de "
 #~ "les patents no és suficient</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/amazon.html\">Boycott Amazon!</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/amazon.html\">Boicot a Amazon!</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf\"; id="
 #~ "\"SequentialIPandI\">Sequential Innovation, Patents, and Imitation</a> is "
@@ -1249,11 +984,9 @@
 #~ "treball que presenta un model matemàtic que mostra com les patents poden "
 #~ "obstaculitzar el progrés en camps com el programari."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/hague.html\">Harm from the Hague</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/hague.html\">El mal que ve de La Haya</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://technology.guardian.co.uk/online/comment/";
 #~ "story/0,12449,1540984,00.html\"> Soft sell</a>. An article by Richard M. "
@@ -1265,7 +998,6 @@
 #~ "M. Stallman publicat a <a href=\"http://www.guardian.co.uk\";>The "
 #~ "Guardian</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.guardian.co.uk/technology/2005/jun/23/";
 #~ "onlinesupplement.insideit\"> Patent absurdity</a>, an article by Richard "
@@ -1277,7 +1009,6 @@
 #~ "Richard M. Stallman publicat a <a href=\"http://www.guardian.co.uk\";>The "
 #~ "Guardian</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">The Anatomy of a Trivial "
 #~ "Patent</a>, by Richard M. Stallman."
@@ -1285,7 +1016,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/trivial-patent.html\">Anatomia d'una patent "
 #~ "trivial</a>, per Richard M. Stallman."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/gif.html\">Why there are no GIF files on GNU web "
 #~ "pages</a>, While this story is a historical illustration of the danger of "
@@ -1302,11 +1032,9 @@
 #~ "nostre lloc web respecte a les imatges en format GIF</a>, vegeu la nostra "
 #~ "<a href=\"/server/standards/\">guia d'estil</a>."
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid "Cultural and Social Issues"
 #~ msgstr "Temes socials i culturals"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">The introduction by "
 #~ "Lawrence Lessig</a> to <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -1318,7 +1046,6 @@
 #~ "product/free-software-free-society/\"><i>Free Software, Free Society: The "
 #~ "Selected Essays of Richard M. Stallman</i></a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">Encryption software volunteers "
 #~ "needed in countries without export control</a>."
@@ -1326,7 +1053,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">Es necessiten voluntaris per a "
 #~ "elaborar programes d'encriptació en països sense control 
d'exportació</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "How to Protect the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\"> Freedoms "
 #~ "of Speech, Press, and Association</a> on the Internet"
@@ -1334,7 +1060,6 @@
 #~ "Com protegir les <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">llibertats "
 #~ "d'expressió, premsa i associació</a> a Internet"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/privacyaction.html\">Protect Postal Privacy</a>, a "
 #~ "campaign to resist the proposed rule by the United States Postal Service "
@@ -1344,12 +1069,10 @@
 #~ "a>, una campanya per combatre la proposta del servei postal dels Estats "
 #~ "Units de recollir informació privada dels clients."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/ucita.html\">Why We Must Fight UCITA</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/ucita.html\">Per què hem de lluitar contra 
UCITA</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.infoworld.com/articles/op/";
 #~ "xml/00/11/27/001127opfoster.xml\"> A world with UCITA may allow fine "
@@ -1361,17 +1084,16 @@
 #~ "petita pesi més que l'esperit</a>, per Ed Foster <a href=\"mailto:";
 #~ "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Free Software and (e-)"
-#~ "Government</a> &mdash; an article from The Guardian, by Richard Stallman "
-#~ "(originally published under the title &ldquo;Second Sight&rdquo;)."
+#~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Free Software and "
+#~ "(e-)Government</a> &mdash; an article from The Guardian, by Richard "
+#~ "Stallman (originally published under the title &ldquo;Second "
+#~ "Sight&rdquo;)."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Programari lliure i (e-)Govern</"
 #~ "a>, un article de Richard Stallman publicat a The Guardian "
 #~ "(originàriament es va publicar amb el títol \"Clarividència\")."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.insnet.org/ins_headlines.rxml?cust=212&amp;id=967\";> "
 #~ "Free Software and Sustainable Development</a> &mdash; A short article by "
@@ -1383,11 +1105,9 @@
 #~ "article de Richard Stallman sobre l'ús del programari privatiu i el "
 #~ "desenvolupament cultural."
 
-# type: Content of: <h4>
 #~ msgid "Misc"
 #~ msgstr "Miscel·lània"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">The Curious Incident of "
 #~ "Sun in the Night-Time</a>, by Richard M. Stallman."
@@ -1395,7 +1115,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">El curiós incident de Sun "
 #~ "a mitjanit</a>, per Richard M. Stallman."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://counterpunch.org/baker08192004.html\";>Why We Need &ldquo;"
 #~ "Free Software&rdquo; Voting Machines</a>"
@@ -1403,7 +1122,6 @@
 #~ "<a href=\"http://counterpunch.org/baker08192004.html\";>Per què necessitem 
"
 #~ "programari lliure per al vot electrònic</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">SCO, GNU, and Linux</a>, "
 #~ "by Richard Stallman, discusses how SCO's lawsuit against IBM pertains to "
@@ -1416,7 +1134,6 @@
 #~ "philosophy/sco/sco.html\">resposta de la FSF a SCO</a> per més detalls "
 #~ "sobre aquest tema."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">FSF's Statement in Response to "
 #~ "Proposed Revised Final Judgment in Microsoft vs. United States, submitted "
@@ -1427,7 +1144,6 @@
 #~ "Microsoft contra els Estats Units, enviada al Departament de Justícia "
 #~ "dels Estats Units a l'empara de la Llei Tunney</a>."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">U.S. Congress Threatens to "
 #~ "Establish a New Kind of Monopoly</a>, an attempt of the Congress to "
@@ -1437,21 +1153,11 @@
 #~ "amenaça amb establir un nou tipus de monopoli</a>, un intent del Congrés 
"
 #~ "de crear un monopoli privat sobre informacions públiques conegudes."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/dat.html\">The Right Way to Tax DAT</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/dat.html\">La manera correcta d'aplicar impostos "
 #~ "als dispositius DAT</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring My Software</a>, "
-#~ "by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censuro el meu programa</a>, "
-#~ "per <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/motivation.html\">Studies Find Reward Often No "
 #~ "Motivator</a>"
@@ -1459,11 +1165,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/motivation.html\">Els estudis proven que les "
 #~ "recompenses no sempre són motivadores</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Terminology and Definitions"
 #~ msgstr "Terminologia i definicions"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words</a> which You "
 #~ "Might Want to Avoid"
@@ -1471,7 +1175,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Paraules confuses</a> que "
 #~ "convé evitar"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">&ldquo;Open Source "
 #~ "Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older "
@@ -1481,7 +1184,6 @@
 #~ "codi obert\" o \"programari lliure\"?</a> (Un assaig més antic sobre el "
 #~ "mateix tema que l'anterior.)"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "Richard Stallman wrote <a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\">letter "
 #~ "to the editor</a> of Dr. Dobb's Journal in June which further explains "
@@ -1492,7 +1194,6 @@
 #~ "les diferències entre el moviment del programari lliure i el del codi "
 #~ "obert."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the term "
 #~ "&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages"
@@ -1500,11 +1201,9 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Traduccions de l'expressió "
 #~ "\"programari lliure\"</a> a diverses llengües"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Upholding Software Freedom"
 #~ msgstr "Mantenint la llibertat del programari"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">The Free Software "
 #~ "Community After 20 Years</a>, With great but incomplete success, what now?"
@@ -1513,7 +1212,6 @@
 #~ "programari lliure 20 anys després</a>. Un gran però incomplet èxit. I 
ara "
 #~ "què?"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Thank You, Larry McVoy</a> by Richard "
 #~ "M. Stallman"
@@ -1521,7 +1219,6 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Gràcies, Larry McVoy</a>, per Richard "
 #~ "M. Stallman"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">Overcoming Social Inertia</"
 #~ "a>, by Richard M. Stallman"
@@ -1529,17 +1226,14 @@
 #~ "<a href=\"/philosophy/social-inertia.html\">Superar la inèrcia social</"
 #~ "a>, per Richard M. Stallman"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/compromise.html\">Avoiding Ruinous Compromises</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/compromise.html\">Evitar compromisos ruïnosos</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #~ msgid "Philosophical humor"
 #~ msgstr "Humor filosòfic"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/fun/humor.html#Philosophy\">Philosophy Humor</a>. We don't "
 #~ "have to be serious <i>all</i> the time."
@@ -1547,25 +1241,17 @@
 #~ "<a href=\"/fun/humor.html#Philosophy\">Humor filosòfic</a>. No hem de "
 #~ "estar <i>sempre</i> seriosos."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"speeches-and-interview.html\">Speeches and interviews</a>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"speeches-and-interview.html\">Conferències i entrevistes</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"third-party-ideas.html\">Third party ideas</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"third-party-ideas.html\">Idees de tercers</a>"
 
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">Is Microsoft the Great Satan?</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">És Microsoft el Papu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html"
 #~ "\">Guidelines for Free System Distributions</a>"

Index: philosophy/po/shouldbefree.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy/po/shouldbefree.ca.po  1 Jan 2018 06:22:07 -0000    1.34
+++ philosophy/po/shouldbefree.ca.po  13 May 2019 16:57:54 -0000   1.35
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Nom Cognom <address@hidden>, 2009.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,21 +16,17 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-02-16 10:26+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Why Software Should Be Free - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Per què el programari hauria de ser lliure - Projecte GNU - Free Software "
 "Foundation"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why Software Should Be Free"
 msgstr "Per què el programari hauria de ser lliure"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
@@ -37,12 +34,10 @@
 "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
 "a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introducció"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of software inevitably raises the question of how decisions "
@@ -56,9 +51,8 @@
 "individu que te una còpia d'un programa se'n troba un altre que en voldria "
 "una còpia. És possible per a ells copiar el programa; què hauria de 
decidir "
 "si això es fa? Els individus involucrats? O una altra part, anomenada el "
-"&rdquo;propietari&rdquo;?"
+"«propietari»?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software developers typically consider these questions on the assumption "
@@ -74,7 +68,6 @@
 "desenvolupadors: que el programa té un propietari, normalment una 
corporació "
 "associada amb el seu desenvolupament."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I would like to consider the same question using a different criterion: the "
@@ -83,7 +76,6 @@
 "M'agradaria considerar la mateixa pregunta utilitzant un criteri diferent: "
 "la prosperitat i llibertat del públic en general."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This answer cannot be decided by current law&mdash;the law should conform to "
@@ -103,7 +95,6 @@
 "com un tot, prenent nota de la llibertat individual i de la producció de "
 "bens materials."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In this essay, I will describe the effects of having owners, and show that "
@@ -116,15 +107,13 @@
 "mostraré que els resultats són empobridors. La meva conclusió és que els "
 "programadors tenim el deure d'encoratjar els altres a compartir, "
 "redistribuir, estudiar, i millorar el programari que escrivim: en altres "
-"paraules, a escriure <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">programari &ldquo;"
-"lliure&ldquo;</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
+"paraules, a escriure <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">programari "
+"«lliure»</a>.&nbsp;<a href=\"#f1\">(1)</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How Owners Justify Their Power"
 msgstr "Com justifiquen els propietaris el seu poder"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who benefit from the current system where programs are property offer "
@@ -135,17 +124,15 @@
 "propietat ofereixen dos arguments per a defensar el seu clam de posseir "
 "programes: l'argument emocional i l'argument econòmic."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The emotional argument goes like this: &ldquo;I put my sweat, my heart, my "
 "soul into this program. It comes from <em>me</em>, it's <em>mine</em>!"
 "&rdquo;"
 msgstr ""
-"L'argument emocional va així: &ldquo;He suat, he posat el meu cor, la meva "
-"ànima en aquest programa. Ve de <em>mi</em>, és <em>meu</em>!&rdquo;"
+"L'argument emocional va així: «He suat, he posat el meu cor, la meva ànima 
"
+"en aquest programa. Ve de <em>mi</em>, és <em>meu</em>!»"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This argument does not require serious refutation. The feeling of "
@@ -168,7 +155,6 @@
 "El que importava era que es fes la feina &mdash;i el propòsit al que servia. 
"
 "Aquesta visió va prevaldre durant centenars d'anys."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The economic argument goes like this: &ldquo;I want to get rich (usually "
@@ -178,14 +164,13 @@
 "programs at all!&rdquo; This threat is usually veiled as friendly advice "
 "from the wise."
 msgstr ""
-"L'argument econòmic fa així: &ldquo;Em vull fer ric (normalment descrit "
-"inadequadament com &lsquo;guanyar-me la vida&lsquo;), i si no em deixes fer-"
-"me ric programant, aleshores no programaré. Tothom és com jo, o sigui que "
-"ningú programarà mai. I aleshores estaràs encallat sense absolutament cap "
-"programa!&rdquo; Aquesta amenaça se sol emmascarar de consell amistós des 
de "
-"la saviesa."
+"L'argument econòmic fa així: «Em vull fer ric (normalment descrit "
+"inadequadament com ‘guanyar-me la vida‘), i si no em deixes fer-me ric "
+"programant, aleshores no programaré. Tothom és com jo, o sigui que ningú "
+"programarà mai. I aleshores estaràs encallat sense absolutament cap "
+"programa!» Aquesta amenaça se sol emmascarar de consell amistós des de la "
+"saviesa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I'll explain later why this threat is a bluff. First I want to address an "
@@ -196,7 +181,6 @@
 "abordar una assumpció implícita que és més visible en una altra 
formulació "
 "de l'argument."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This formulation starts by comparing the social utility of a proprietary "
@@ -214,7 +198,6 @@
 "confrontat a cap programa&mdash; i assumint que no hi ha altres "
 "possibilitats."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Given a system of software copyright, software development is usually linked "
@@ -235,22 +218,18 @@
 "programari de caràcter propietari i que no hi hagi programari és una 
petició "
 "de principi."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Argument against Having Owners"
 msgstr "L'argument en contra de que hi hagi propietaris"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question at hand is, &ldquo;Should development of software be linked "
 "with having owners to restrict the use of it?&rdquo;"
 msgstr ""
-"La pregunta a formular-nos és, &ldquo;El desenvolupament de programari "
-"hauria d'estar lligat a l'existència de propietaris per a restringir-ne el "
-"seu ús?&rdquo;"
+"La pregunta a formular-nos és: «El desenvolupament de programari hauria "
+"d'estar lligat a l'existència de propietaris per a restringir-ne el seu 
ús?»"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to decide this, we have to judge the effect on society of each of "
@@ -267,7 +246,6 @@
 "activitats és beneficiosa i l'altra és perjudicial, faríem millor deixant "
 "estar el lligam i fent només la beneficiosa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To put it another way, if restricting the distribution of a program already "
@@ -278,7 +256,6 @@
 "programa ja desenvolupat es perjudica a la societat en general, aleshores el "
 "desenvolupador de programari ètic rebutjarà l'opció de fer-ho."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To determine the effect of restricting sharing, we need to compare the value "
@@ -290,7 +267,6 @@
 "caràcter propietari) amb el del mateix programa, disponible per a tothom. "
 "Això significa comparar dos mons possibles."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This analysis also addresses the simple counterargument sometimes made that "
@@ -301,13 +277,12 @@
 "greater."
 msgstr ""
 "Aquest anàlisi també aborda el contraargument simplista que s'ha fet de "
-"vegades de que &ldquo;el benefici al veí o veïna en donar-li una còpia 
d'un "
-"programa es cancel·la amb el perjudici fet al propietari.&rdquo; Aquest "
+"vegades de que «el benefici al veí o veïna en donar-li una còpia d'un "
+"programa es cancel·la amb el perjudici fet al propietari». Aquest "
 "contraargument assumeix que el perjudici i el benefici són iguals en "
 "magnitud. L'anàlisi inclou comparar aquestes magnituds, i mostra que el "
 "benefici és molt més gran."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To elucidate this argument, let's apply it in another area: road "
@@ -316,7 +291,6 @@
 "Per a dilucidar aquest argument, apliquem-lo a una altra àrea: la "
 "construcció de carreteres."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It would be possible to fund the construction of all roads with tolls. This "
@@ -331,10 +305,9 @@
 "un gran incentiu a millorar les carreteres. També tindria la virtut de fer "
 "que els usuaris de qualsevol carretera paguessin per aquella carretera. De "
 "totes maneres una barrera de peatge és una obstrucció artificiosa per a una 
"
-"conducció planera -artificiosa, perquè no és una conseqüència del "
+"conducció planera &mdash;artificiosa, perquè no és una conseqüència del "
 "funcionament de les carreteres ni dels cotxes."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Comparing free roads and toll roads by their usefulness, we find that (all "
@@ -349,15 +322,14 @@
 "Comparant les carreteres lliures i les carreteres de peatge segons la seva "
 "utilitat, trobem que (sent tota la resta igual) les carreteres sense "
 "barreres de peatge són més barates de construir, és més fàcil 
conduir-hi, "
-"són més segures, i més eficients per a usar.<a href=\"#2\">(2)</a> En un "
-"país pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de molts "
-"ciutadans. Les carreteres sense peatges, doncs, ofereixen major benefici per "
-"a la societat a menor cost; són preferibles per a la societat. Per tant, la "
-"societat hauria d'escollir finançar les carreteres d'una altra manera, no "
-"per mitjà de peatges. L'ús de les carreteres, un cop construïdes, hauria 
de "
-"ser gratuït."
+"són més segures, i més eficients per a usar.&nbsp;<a href=\"#2\">(2)</a> 
En "
+"un país pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de "
+"molts ciutadans. Les carreteres sense peatges, doncs, ofereixen major "
+"benefici per a la societat a menor cost; són preferibles per a la societat. "
+"Per tant, la societat hauria d'escollir finançar les carreteres d'una altra "
+"manera, no per mitjà de peatges. L'ús de les carreteres, un cop 
construïdes, "
+"hauria de ser gratuït."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When the advocates of toll booths propose them as <em>merely</em> a way of "
@@ -375,7 +347,6 @@
 "millora si això significa substituir carreteres gratuïtes per carreteres 
amb "
 "peatge."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Of course, the construction of a free road does cost money, which the public "
@@ -389,7 +360,6 @@
 "obtindrem un major benefici pels nostres diners comprant una carretera "
 "lliure de peatge."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not saying that a toll road is worse than no road at all. That would "
@@ -400,12 +370,11 @@
 msgstr ""
 "No estic dient que una carretera amb peatge sigui pitjor que que no hi hagi "
 "carretera. Això seria cert si el peatge fos tan alt que gairebé ningú fes "
-"servir la carretera -però això seria una política poc versemblant per a 
una "
-"recaptadora de peatge. De tota manera, mentre les barreres de peatge causin "
-"costos i inconvenients significatius, és millor aconseguir fons d'una forma "
-"menys obstructiva."
+"servir la carretera &mdash;però això seria una política poc versemblant 
per "
+"a una recaptadora de peatge. De tota manera, mentre les barreres de peatge "
+"causin costos i inconvenients significatius, és millor aconseguir fons d'una 
"
+"forma menys obstructiva."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To apply the same argument to software development, I will now show that "
@@ -417,19 +386,17 @@
 "necessary) funding software development."
 msgstr ""
 "Per a aplicar el mateix argument al desenvolupament de programari, ara "
-"mostraré que tenir \"barreres de peatge\" per a programes útils li costa 
car "
-"a la societat: fa els programes més cars de construir, més cars de "
-"distribuir, i menys satisfactoris i eficients en el seu us. Se seguirà que "
-"la construcció de programes s'hauria d'encoratjar d'una altra manera. "
-"Aleshores continuaré explicant altres mètodes per a encoratjar i (fins al "
-"punt necessari) finançar el desenvolupament de programari."
+"mostraré que tenir «barreres de peatge» per a programes útils li costa 
car a "
+"la societat: fa els programes més cars de construir, més cars de 
distribuir, "
+"i menys satisfactoris i eficients en el seu us. Se seguirà que la "
+"construcció de programes s'hauria d'encoratjar d'una altra manera. Aleshores 
"
+"continuaré explicant altres mètodes per a encoratjar i (fins al punt "
+"necessari) finançar el desenvolupament de programari."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "The Harm Done by Obstructing Software"
 msgstr "El mal fet obstruint el programari"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Consider for a moment that a program has been developed, and any necessary "
@@ -442,9 +409,8 @@
 "pagaments necessaris per al seu desenvolupament s'han fet; ara la societat "
 "ha d'escollir si el fa de caràcter propietari o permet compartir-lo i usar-"
 "lo lliurement. Assumeix que l'existència del programa i la seva "
-"disponibilitat és una cosa desitjable.<a href=\"#f3\">(3)</a>"
+"disponibilitat és una cosa desitjable.&nbsp;<a href=\"#f3\">(3)</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Restrictions on the distribution and modification of the program cannot "
@@ -455,29 +421,24 @@
 "facilitar l'ús. Només poden interferir-hi. O sigui que l'efecte només pot "
 "ser negatiu. Però quant? I de quina manera?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Three different levels of material harm come from such obstruction:"
 msgstr "D'una obstrucció així en vénen tres nivells diferents de dany:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Fewer people use the program."
 msgstr "Menys gent utilitza el programa."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "None of the users can adapt or fix the program."
 msgstr "Cap usuari pot adaptar o arreglar el programa."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Other developers cannot learn from the program, or base new work on it."
 msgstr ""
 "Altres desenvolupadors no poden aprendre del programa, o basar-hi nous "
 "treballs."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Each level of material harm has a concomitant form of psychosocial harm. "
@@ -492,7 +453,6 @@
 "manera de pensar de la gent tindran un efecte en les seves relacions amb els "
 "seus conciutadans, i poden tenir conseqüències materials."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The three levels of material harm waste part of the value that the program "
@@ -508,7 +468,6 @@
 "argumentar que un programa que serveix per a vendre ha de produir algun "
 "benefici directe net."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, taking account of the concomitant psychosocial harm, there is no "
@@ -518,12 +477,10 @@
 "límit al dany que el desenvolupament de programari de tipus propietari pot "
 "fer."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Use of Programs"
 msgstr "Obstruint l'ús dels programes"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The first level of harm impedes the simple use of a program. A copy of a "
@@ -539,7 +496,6 @@
 "utilitzar el programa. Si un programa àmpliament útil és de tipus "
 "propietari, molta menys gent el farà servir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
@@ -559,7 +515,6 @@
 "això perjudica aquesta persona sense beneficiar ningú. La suma de números "
 "negatius i zeros és negativa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But this does not reduce the amount of work it takes to <em>develop</em> the "
@@ -570,7 +525,6 @@
 "el programa. Com a resultat, l'eficiència del procés sencer, en 
satisfacció "
 "d'usuari final per hora de treball, es redueix."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This reflects a crucial difference between copies of programs and cars, "
@@ -588,7 +542,6 @@
 "cada còpia s'ha de construir a partir de matèries primeres de la mateixa "
 "manera que es va construir la primera còpia."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With material objects, a disincentive to use them makes sense, because fewer "
@@ -608,7 +561,6 @@
 "qualitativa. I no es requereixen restriccions a la llibertat dels usuaris "
 "corrents."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, imposing a price on something that would otherwise be free is a "
@@ -619,7 +571,6 @@
 "qualitatiu. Una taxa imposada centralitzadament per a la distribució es "
 "converteix en un poderós desmotivador."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "What's more, central production as now practiced is inefficient even as a "
@@ -637,12 +588,10 @@
 "negocis; en realitat, és part del malbaratament provocat pel fet de que hi "
 "hagi propietaris."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Damaging Social Cohesion"
 msgstr "Danyant la cohesió social"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Suppose that both you and your neighbor would find it useful to run a "
@@ -658,7 +607,6 @@
 "l'altre, és fragmentador; ni tu ni el teu veí no l'hauríeu de trobar "
 "acceptable."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Signing a typical software license agreement means betraying your neighbor: "
@@ -670,14 +618,12 @@
 "the program."
 msgstr ""
 "Firmar una llicència d'acord sobre programari típica significa trair el teu 
"
-"veí: &ldquo;Prometo privar el meu veí d'aquest programa per tal de tenir-ne 
"
-"una còpia per a mi.&rdquo; La gent que pren aquestes eleccions senten una "
-"pressió psicològica interna a justificar-se, degradant la importància "
-"d'ajudar els propis veïns -en conseqüència l'esperit públic sofreix. 
Aquest "
-"és un dany psicològic associat al dany material de desencoratjar l'us del "
-"programa."
+"veí: «Prometo privar el meu veí d'aquest programa per tal de tenir-ne una "
+"còpia per a mi.» La gent que pren aquestes eleccions senten una pressió "
+"psicològica interna a justificar-se, degradant la importància d'ajudar els "
+"propis veïns. En conseqüència l'esperit públic sofreix. Aquest és un 
dany "
+"psicològic associat al dany material de desencoratjar l'us del programa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many users unconsciously recognize the wrong of refusing to share, so they "
@@ -696,7 +642,6 @@
 "lleig o vergonyós. Això també és un tipus de dany psicosocial, però hom 
pot "
 "escapar-se'n decidint que aquestes llicències i lleis no tenen força moral."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers also suffer psychosocial harm knowing that many users will not "
@@ -710,12 +655,11 @@
 "Els programadors també pateixen danys psicosocials sabent que molts usuaris "
 "no podran utilitzar la seva feina. Això porta a una actitud de cinisme o "
 "negació. Un programador pot descriure entusiasmat la feina que ell troba "
-"tècnicament excitant; aleshores quan se li pregunta, \"Podré utilitzar-la?"
-"\", la seva cara cau, i admet que la resposta és que no. Per a evitar 
sentir-"
-"se desmotivat, o bé ignora aquest fet la major part del temps o bé adopta "
-"una postura cínica dissenyada per a minimitzar la importància que això 
té."
+"tècnicament excitant; aleshores quan se li pregunta «Podré 
utilitzar-la?», "
+"la seva cara cau, i admet que la resposta és que no. Per a evitar sentir-se "
+"desmotivat, o bé ignora aquest fet la major part del temps o bé adopta una "
+"postura cínica dissenyada per a minimitzar la importància que això té."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since the age of Reagan, the greatest scarcity in the United States is not "
@@ -727,12 +671,10 @@
 "innovació tècnica, sinó la voluntat de treballar plegats pel bé del 
públic. "
 "No té sentit encoratjar el primer a expenses del segon."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Custom Adaptation of Programs"
 msgstr "Obstruint l'adaptació personal dels programes"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The second level of material harm is the inability to adapt programs. The "
@@ -745,10 +687,8 @@
 "La fàcil modificació del programari és un dels grans avantatges respecte "
 "tecnologies més velles. Però molt del programari comercial disponible no "
 "està disponible per a ser modificat, fins i tot després de comprar-lo. Està
 "
-"disponible per a que l'agafis o el deixis, com a caixa negra &mdash;això és 
"
-"tot."
+"disponible per a que l'agafis o el deixis, com a caixa negra. Això és tot."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A program that you can run consists of a series of numbers whose meaning is "
@@ -760,7 +700,6 @@
 "pot modificar fàcilment els números per a fer que el programa faci una cosa 
"
 "diferent."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers normally work with the &ldquo;source code&rdquo; for a program, "
@@ -771,15 +710,14 @@
 "and change programs. Here is an example; a program to calculate the "
 "distance between two points in a plane:"
 msgstr ""
-"Els programadors normalment treballen amb el &ldquo;codi font&rdquo; d'un "
-"programa, que està escrit en un llenguatge de programació com el Fortran o "
-"el C. Aquest utilitza noms per a designar les dades que s'utilitzen i les "
-"parts del programa, i representa les operacions amb símbols com ara &lsquo;"
-"+&rsquo; per la suma i &rsquo;-&rsquo; per la resta. Està dissenyat per a "
-"ajudar els programadors a llegir i canviar els programes. Aquí tens un "
-"exemple; un programa per a calcular la distància entre punts en un pla:"
+"Els programadors normalment treballen amb el «codi font» d'un programa, que 
"
+"està escrit en un llenguatge de programació com el Fortran o el C. Aquest "
+"utilitza noms per a designar les dades que s'utilitzen i les parts del "
+"programa, i representa les operacions amb símbols com ara ‘+‘ per la 
suma i "
+"‘-‘ per la resta. Està dissenyat per a ajudar els programadors a llegir 
i "
+"canviar els programes. Aquí tens un exemple; un programa per a calcular la "
+"distància entre punts en un pla:"
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -801,7 +739,6 @@
 "    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
 "   }\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Precisely what that source code means is not the point; the point is that it "
@@ -815,7 +752,6 @@
 "en forma d'executable, a l'ordinador que utilitzava normalment quan vaig "
 "escriure això:"
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -831,7 +767,6 @@
 "   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
 "   572518958    -803143692   1314803317\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Source code is useful (at least potentially) to every user of a program. But "
@@ -849,7 +784,6 @@
 "executarà. Això significa que només el propietari del programa pot 
modificar "
 "el programa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A friend once told me of working as a programmer in a bank for about six "
@@ -869,7 +803,6 @@
 "sis mesos de feina, feina que compta al PNB però que, de fet, va ser un "
 "malbaratament."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> "
@@ -891,7 +824,6 @@
 "usuaris que tenien tasques d'impressió encuades. Aquestes característiques "
 "facilitaven una operativitat planera."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Later Xerox gave the AI Lab a newer, faster printer, one of the first laser "
@@ -914,7 +846,6 @@
 "embús de paper, o sigui que la impressora sovint es passava una hora sense "
 "ser arreglada."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The system programmers at the AI Lab were capable of fixing such problems, "
@@ -928,7 +859,6 @@
 "sigui que ens vam veure forçats a acceptar els problemes. Mai es van "
 "arreglar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most good programmers have experienced this frustration. The bank could "
@@ -940,7 +870,6 @@
 "zero, però un usuari típic, no importa amb quina habilitat, només pot 
rendir-"
 "se."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Giving up causes psychosocial harm&mdash;to the spirit of self-reliance. It "
@@ -955,7 +884,6 @@
 "escampar per a afectar altres aspectes de la pròpia via. La gent que se sent 
"
 "així són infeliços i no fan una bona feina."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Imagine what it would be like if recipes were hoarded in the same fashion as "
@@ -966,21 +894,19 @@
 "&rdquo;"
 msgstr ""
 "Imagina com seria si les receptes s'acaparessin segons el mateix patró que "
-"el programari. Podries dir, &ldquo;Com canvio aquesta recepta per a treure'n "
-"la sal?&rdquo; i el gran xef respondria, &ldquo;Com goses insultar la meva "
-"recepta, el nen del meu cervell i el meu paladar, intentant interferir-hi? "
-"No tens judici per canviar la meva recepta i fer-la funcionar bé!&rdquo;"
+"el programari. Podries dir, «Com canvio aquesta recepta per a treure'n la "
+"sal?» i el gran xef respondria, «Com goses insultar la meva recepta, el nen 
"
+"del meu cervell i el meu paladar, intentant interferir-hi? No tens judici "
+"per canviar la meva recepta i fer-la funcionar bé!»"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;But my doctor says I'm not supposed to eat salt! What can I do? Will "
 "you take out the salt for me?&rdquo;"
 msgstr ""
-"&ldquo;Però el meu metge diu que no hauria de menjar sal! Què puc fer? "
-"Trauràs tu la sal per mi?&rdquo;"
+"«Però el meu metge diu que no hauria de menjar sal! Què puc fer? Trauràs 
tu "
+"la sal per mi?»"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;I would be glad to do that; my fee is only $50,000.&rdquo; Since the "
@@ -989,19 +915,16 @@
 "recipe for ship's biscuit for the Navy Department. I might get around to "
 "you in about two years.&rdquo;"
 msgstr ""
-"&ldquo;Estaria encantat de fer-ho; els meus honoraris són només de 50.000$."
-"&rdquo; Com que el propietari té el monopoli dels canvis, els honoraris "
-"solen ser grans. &ldquo;De tota manera, ara mateix no tinc temps. Estic "
-"ocupat amb una comissió per dissenyar una nova recepta de galetes per a "
-"vaixells del Departament de la Marina. Podria estar per tu d'aquí uns dos "
-"anys.&rdquo;"
+"«Estaria encantat de fer-ho; els meus honoraris són només de 
50.000&nbsp;$.» "
+"Com que el propietari té el monopoli dels canvis, els honoraris solen ser "
+"grans. «De tota manera, ara mateix no tinc temps. Estic ocupat amb una "
+"comissió per dissenyar una nova recepta de galetes per a vaixells del "
+"Departament de la Marina. Podria estar per tu d'aquí uns dos anys.»"
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Software Development"
 msgstr "Obstruint el desenvolupament de programari"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The third level of material harm affects software development. Software "
@@ -1017,10 +940,9 @@
 "persona agafava un programa existent i en reescrivia parts per a una "
 "característica nova, i després una altra persona en reescrivia parts per a "
 "afegir una altra característica; en alguns casos, això continuava al llarg "
-"d'un període de vint anys. Mentrestant, parts del programa podien ser 
&ldquo;"
-"canibalitzats&rdquo; per a formar els principis d'un altre programa."
+"d'un període de vint anys. Mentrestant, parts del programa podien ser "
+"«canibalitzats» per a formar els principis d'un altre programa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of owners prevents this kind of evolution, making it necessary "
@@ -1033,7 +955,6 @@
 "nous practicants estudiïn programes existents per a aprendre tècniques 
útils "
 "o fins i tot com es poden estructurar els programes grans."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Owners also obstruct education. I have met bright students in computer "
@@ -1047,7 +968,6 @@
 "aprendre les diferents habilitats necessàries per a escriure'n de grans si "
 "no poden veure com ho han fet els altres."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In any intellectual field, one can reach greater heights by standing on the "
@@ -1060,7 +980,6 @@
 "del programari &mdash;només pots pujar a les espatlles de la resta de gent "
 "<em>de la teva mateixa companyia</em>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The associated psychosocial harm affects the spirit of scientific "
@@ -1077,7 +996,6 @@
 "curosament la seva feina pels Marines invasors d'EE.UU., i van deixar una "
 "nota demanant-los que la cuidessin bé."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Conflict for profit has destroyed what international conflict spared. "
@@ -1094,12 +1012,10 @@
 "capaços de fer. Això és realment cert en ciències de la informàtica, on 
el "
 "codi font pels programes dels que s'informa és generalment secret."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "It Does Not Matter How Sharing Is Restricted"
 msgstr "No importa com es restringeixi el compartir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have been discussing the effects of preventing people from copying, "
@@ -1117,7 +1033,6 @@
 "only Memory\">ROM</acronym>, o números de sèrie de maquinari, si "
 "<em>aconsegueix</em> evitar-ne l'ús, causa dany."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Users do consider some of these methods more obnoxious than others. I "
@@ -1128,12 +1043,10 @@
 "Suggereixo que els mètodes més odiats són aquells que acompleixen el seu "
 "objectiu."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Software Should be Free"
 msgstr "El programari hauria de ser lliure"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have shown how ownership of a program&mdash;the power to restrict changing "
@@ -1145,7 +1058,6 @@
 "estan estesos i són importants. En segueix que la societat no hauria de "
 "tenir propietaris de programes."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another way to understand this is that what society needs is free software, "
@@ -1156,7 +1068,6 @@
 "lliure, i el programari de tipus propietari n'és un pobre substitut. "
 "Encoratjant el substitut no és una manera racional d'obtenir el que volem."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Vaclav Havel has advised us to &ldquo;Work for something because it is good, "
@@ -1164,18 +1075,16 @@
 "proprietary software stands a chance of success in its own narrow terms, but "
 "it is not what is good for society."
 msgstr ""
-"El Vaclav Havel ens ha aconsellat que &ldquo;Treballeu per alguna cosa "
-"perquè sigui bona, no només perquè suporta una oportunitat per a reeixir."
-"&rdquo; Un negoci de fer programari de tipus propietari suporta una "
-"oportunitat per a reeixir en els seus propis termes estrets, però no és el "
-"que és bo per a la societat."
+"El Vaclav Havel ens ha aconsellat que «Treballeu per alguna cosa perquè "
+"sigui bona, no només perquè suporta una oportunitat per a reeixir.» Un "
+"negoci de fer programari de tipus propietari suporta una oportunitat per a "
+"reeixir en els seus propis termes estrets, però no és el que és bo per a 
la "
+"societat."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why People Will Develop Software"
 msgstr "Perquè la gent desenvoluparà programari"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we eliminate copyright as a means of encouraging people to develop "
@@ -1196,12 +1105,10 @@
 "de parlar de com es pot fer, primer vull qüestionar quanta motivació "
 "artificial és realment necessària."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Programming is Fun"
 msgstr "Programar és divertit"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are some lines of work that few will enter except for money; road "
@@ -1223,7 +1130,6 @@
 "les quals està gaire ben pagada. Poden, fins i tot, pagar per l'oportunitat "
 "de treballar en el camp, si s'ho poden permetre."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Such a field can transform itself overnight if it begins to offer the "
@@ -1245,7 +1151,6 @@
 "privilegis especials, poders, i monopolis tant com sigui necessari per a fer-"
 "ho."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This change happened in the field of computer programming in the 1980s. In "
@@ -1257,14 +1162,13 @@
 "knew back then."
 msgstr ""
 "Aquest canvi es va produir en el camp de la programació d'ordinadors a la "
-"dècada de 1980. Als anys 70, hi havia articles sobre &ldquo;addicció als "
-"ordinadors&rdquo;: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien "
-"hàbits de cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent "
-"acostumés a estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui, "
-"s'entén en general que ningú programarà excepte a canvi d'una paga alta. 
La "
-"gent ha oblidat el que sabien llavors."
+"dècada de 1980. Als anys 70, hi havia articles sobre «addicció als "
+"ordinadors»: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien hàbits de "
+"cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent acostumés a "
+"estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui, s'entén en "
+"general que ningú programarà excepte a canvi d'una paga alta. La gent ha "
+"oblidat el que sabien llavors."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When it is true at a given time that most people will work in a certain "
@@ -1281,23 +1185,20 @@
 "d'una mica, quan la gent hagi reajustat les seves actituds, tornaran a estar "
 "entusiasmats de treballar en el camp per la joia de dur-ho a terme."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question &ldquo;How can we pay programmers?&rdquo; becomes an easier "
 "question when we realize that it's not a matter of paying them a fortune. A "
 "mere living is easier to raise."
 msgstr ""
-"La pregunta, &ldquo;Com podem pagar els programadors?&rdquo; es converteix "
-"en una pregunta més fàcil quan ens adonem que no és qüestió de pagar-los 
una "
+"La pregunta, «Com podem pagar els programadors?» es converteix en una "
+"pregunta més fàcil quan ens adonem que no és qüestió de pagar-los una "
 "fortuna. És més fàcil pagar-los de manera que merament s'hi guanyin la 
vida."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Funding Free Software"
 msgstr "Finançant el programari lliure"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Institutions that pay programmers do not have to be software houses. Many "
@@ -1306,7 +1207,6 @@
 "Les institucions que paguin els programadors no tenen perquè ser cases de "
 "programari. Moltes altres institucions que poden fer això ja existeixen."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hardware manufacturers find it essential to support software development "
@@ -1322,7 +1222,6 @@
 "s'han adonat que posseir el programari no és el que realment és important "
 "per a ells."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Universities conduct many programming projects. Today they often sell the "
@@ -1338,7 +1237,6 @@
 "contractes i beques governamentals que avui mantenen el desenvolupament de "
 "programari de tipus propietari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is common today for university researchers to get grants to develop a "
@@ -1352,15 +1250,13 @@
 msgstr ""
 "És comú avui en dia pels investigadors de les universitats aconseguir 
beques "
 "per a desenvolupar un sistema, desenvolupar-lo gairebé fins a completar-lo i 
"
-"dir-li a això &ldquo;acabat&rdquo;, i aleshores començar empreses on "
-"realment acaben el projecte i el fan utilitzable. De vegades declaren les "
-"versions no acabades &ldquo;lliures&rdquo;; si són completament corruptes, "
-"enlloc d'això aconsegueixen una llicència exclusiva de la universitat. 
Això "
-"no és cap secret; és obertament admès per tothom implicat. Fins i tot si 
els "
-"investigadors no fossin exposats a la temptació de fer aquestes coses, "
-"encara farien la seva recerca."
+"dir-li a això «acabat», i aleshores començar empreses on realment acaben 
el "
+"projecte i el fan utilitzable. De vegades declaren les versions no acabades "
+"«lliures»; si són completament corruptes, enlloc d'això aconsegueixen una 
"
+"llicència exclusiva de la universitat. Això no és cap secret; és 
obertament "
+"admès per tothom implicat. Fins i tot si els investigadors no fossin "
+"exposats a la temptació de fer aquestes coses, encara farien la seva 
recerca."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers writing free software can make their living by selling services "
@@ -1377,7 +1273,6 @@
 "software/emacs/\">GNU Emacs</a>. (Ofereixo aquestes millores al públic un "
 "cop fetes.) També dono classes per les que em paguen."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not alone in working this way; there is now a successful, growing "
@@ -1396,7 +1291,6 @@
 "lliure esdevé prevalent. Proporciona als usuaris una opció generalment no "
 "disponible per al programari de tipus propietari, exceptuant els molt rics."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "New institutions such as the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
@@ -1414,12 +1308,11 @@
 "Fundació venen d'usuaris que compren cintes per correu. El programari en les 
"
 "cintes és lliure, el que significa que tots els usuaris tenen llibertat per "
 "copiar-lo i canviar-lo, però molts paguen de tota manera per aconseguir "
-"còpies. (Recorda que &ldquo;programari lliure&rdquo; es refereix a la "
-"llibertat, no al preu.) Molts usuaris que ja tenen una còpia encarreguen "
-"cintes com a mètode per fer una contribució que senten que mereixem. La "
-"Fundació també rep donacions considerables de fabricants d'ordinadors."
+"còpies. (Recorda que «programari lliure» es refereix a la llibertat, no al 
"
+"preu.) Molts usuaris que ja tenen una còpia encarreguen cintes com a mètode 
"
+"per fer una contribució que senten que mereixem. La Fundació també rep "
+"donacions considerables de fabricants d'ordinadors."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation is a charity, and its income is spent on hiring "
@@ -1432,7 +1325,6 @@
 "estructurat com un negoci, distribuint el mateix programari al públic per la 
"
 "mateixa taxa, ara proveiria d'una molt bona vida al seu fundador."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Because the Foundation is a charity, programmers often work for the "
@@ -1450,7 +1342,6 @@
 "programes útils per a nosaltres. (Fins i tot escriptors tècnics han 
començat "
 "a presentar-se voluntaris.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This confirms that programming is among the most fascinating of all fields, "
@@ -1460,12 +1351,10 @@
 "Això confirma que la programació es troba entre els camps més fascinants 
de "
 "tots, junt amb la música i l'art. No hem de témer que ningú vulgui 
programar."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "What Do Users Owe to Developers?"
 msgstr "Què deuen els usuaris als desenvolupadors?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There is a good reason for users of software to feel a moral obligation to "
@@ -1479,7 +1368,6 @@
 "just i de l'interès a llarg termini dels usuaris donar-los fons per a "
 "continuar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, this does not apply to proprietary software developers, since "
@@ -1488,7 +1376,6 @@
 "Però, això no s'aplica als desenvolupador de programari de tipus 
propietari, "
 "ja que l'obstruccionisme mereix un càstig més que una recompensa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We thus have a paradox: the developer of useful software is entitled to the "
@@ -1501,7 +1388,6 @@
 "moral en una exigència destrueix la base de l'obligació. Un desenvolupador "
 "pot o bé merèixer una recompensa o bé demanar-la, però no ambdues coses."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I believe that an ethical developer faced with this paradox must act so as "
@@ -1516,12 +1402,10 @@
 "desenvolupadors sense coerció, igual com han après a donar suport a les "
 "emissores de ràdio i televisió públiques."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Software Productivity?"
 msgstr "Què és la productivitat del programari?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If software were free, there would still be programmers, but perhaps fewer "
@@ -1530,7 +1414,6 @@
 "Si el programari fos lliure, encara hi hauria programadors, però potser "
 "menys. Seria això dolent per a la societat?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Not necessarily. Today the advanced nations have fewer farmers than in "
@@ -1546,29 +1429,24 @@
 "molts menys programadors per a satisfer la demanda, degut a la productivitat "
 "augmentada de programari en tots els nivells."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Wider use of each program that is developed."
 msgstr "Un ús més estès de cada programa que es desenvolupa."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The ability to adapt existing programs for customization instead of starting "
 "from scratch."
 msgstr "La capacitat d'adaptar programes existents enlloc de començar de 
zero."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Better education of programmers."
 msgstr "Millor educació pels programadors."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The elimination of duplicate development effort."
 msgstr "La supressió dels esforços de desenvolupament duplicats."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who object to cooperation claiming it would result in the employment "
@@ -1582,7 +1460,6 @@
 "l'estesa creença de que la indústria del programari necessita incrementar 
la "
 "productivitat. Com és això?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Software productivity&rdquo; can mean two different things: the "
@@ -1594,21 +1471,19 @@
 "second, limited, sense of the term, where improvement requires difficult "
 "technological advances."
 msgstr ""
-"&ldquo;Productivitat del programari&rdquo; pot significar dues coses "
-"diferents: la productivitat global de tot el desenvolupament de programari, "
-"o la productivitat de projectes individuals. La productivitat global és el "
-"que la societat voldria millorar, i la manera més directa de fer-ho és "
-"eliminar els obstacles artificials a la cooperació que la redueixen. Però "
-"els investigadors que estudien el camp de la &ldquo;productivitat de "
-"programari&rdquo; es centren només en el segon, limitat, sentit del terme, "
-"on la millora requereix d'avenços tecnològics difícils."
+"«Productivitat del programari» pot significar dues coses diferents: la "
+"productivitat global de tot el desenvolupament de programari, o la "
+"productivitat de projectes individuals. La productivitat global és el que la 
"
+"societat voldria millorar, i la manera més directa de fer-ho és eliminar 
els "
+"obstacles artificials a la cooperació que la redueixen. Però els "
+"investigadors que estudien el camp de la «productivitat de programari» es "
+"centren només en el segon, limitat, sentit del terme, on la millora "
+"requereix d'avenços tecnològics difícils."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Is Competition Inevitable?"
 msgstr "És inevitable la competitivitat?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Is it inevitable that people will try to compete, to surpass their rivals in "
@@ -1619,7 +1494,6 @@
 "en la societat? Potser ho és. Però la competició en si mateixa no és "
 "perjudicial; el que és perjudicial és el <em>combat</em>."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are many ways to compete. Competition can consist of trying to "
@@ -1632,13 +1506,12 @@
 msgstr ""
 "Hi ha moltes maneres de competir. La competició pot consistir en intentar "
 "aconseguir encara més, per a superar els que altres han fet. Per exemple, en 
"
-"els vells temps, hi havia competició entre els mags de la programació -"
+"els vells temps, hi havia competició entre els mags de la programació 
&mdash;"
 "competició per a veure qui podia fer que l'ordinador fes la cosa més "
 "sorprenent, o per qui podia fer el programa més curt o més ràpid per una "
 "tasca donada. Aquest tipus de competició pot beneficiar tothom, <em>sempre "
 "que</em> es mantingui l'esperit esportiu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Constructive competition is enough competition to motivate people to great "
@@ -1654,7 +1527,6 @@
 "desembarquin els seus rivals en illes desertes. Estan satisfets deixant que "
 "guanyi el millor."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition becomes combat when the competitors begin trying to impede each "
@@ -1664,13 +1536,12 @@
 "is a form of combat among the citizens of our society."
 msgstr ""
 "La competició es converteix en combat quan els competidors comencen a "
-"destorbar-se mútuament enlloc d'avançar pel seu compte &mdash;quan &ldquo;"
-"Deixem que guanyi el millor&rdquo; es converteix en &ldquo;Deixeu-me "
-"guanyar, sigui el millor o no.&rdquo; El programari de tipus propietari es "
-"perjudicial, no perquè sigui una forma de competició, sinó perquè és una 
"
-"forma de combat entre ciutadans de la nostra societat."
+"destorbar-se mútuament enlloc d'avançar pel seu compte &mdash;quan «Deixem 
"
+"que guanyi el millor» es converteix en «Deixeu-me guanyar, sigui el millor 
o "
+"no». El programari de tipus propietari es perjudicial, no perquè sigui una "
+"forma de competició, sinó perquè és una forma de combat entre ciutadans 
de "
+"la nostra societat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition in business is not necessarily combat. For example, when two "
@@ -1690,7 +1561,6 @@
 "característica. Retenir informació que podria ajudar a tothom a avançar 
és "
 "una forma de combat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Business ideology does not prepare people to resist the temptation to combat "
@@ -1708,12 +1578,10 @@
 "estan específicament prohibides. Els recursos de la societat estan sent "
 "malbaratats en l'equivalent econòmic d'una guerra civil entre faccions."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Why Don't You Move to Russia?&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Perquè no et trasllades a Rússia?&rdquo;"
+msgstr "«Perquè no et trasllades a Rússia?»"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the United States, any advocate of other than the most extreme form of "
@@ -1735,7 +1603,6 @@
 "s'identifica a Amèrica amb el comunisme. Però com són de similars aquestes 
"
 "idees?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Communism as was practiced in the Soviet Union was a system of central "
@@ -1749,7 +1616,6 @@
 "comunista. I on els equipaments de còpia estaven estretament vigilats per "
 "prevenir les còpies il·legals."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The American system of software copyright exercises central control over "
@@ -1760,7 +1626,6 @@
 "sobre la distribució d'un programa, i vigila els equipaments de còpia amb "
 "esquemes automàtics de protecció de còpia per prevenir les còpies 
il·legals."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "By contrast, I am working to build a system where people are free to decide "
@@ -1774,7 +1639,6 @@
 "seves vides diàries. Un sistema basat en la cooperació voluntària i en la "
 "descentralització."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, if we are to judge views by their resemblance to Russian Communism, it "
@@ -1784,12 +1648,10 @@
 "amb el comunisme Rus, són els propietaris de programari els que són "
 "comunistes."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Question of Premises"
 msgstr "La qüestió de les premisses"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I make the assumption in this paper that a user of software is no less "
@@ -1802,7 +1664,6 @@
 "altres paraules, els seus interessos i necessitats tenen un pes igual, quan "
 "decidim quin curs és millor prendre."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This premise is not universally accepted. Many maintain that an author's "
@@ -1817,7 +1678,6 @@
 "qui dóna feina a l'autor l'avantatge que mereix &mdash;en detriment de com "
 "pugui això afectar al públic."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is no use trying to prove or disprove these premises. Proof requires "
@@ -1833,7 +1693,6 @@
 "conseqüències. Per aquells que creuen que els propietaris són més 
importants "
 "que ningú més, aquest article és simplement irrellevant."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But why would a large number of Americans accept a premise that elevates "
@@ -1848,7 +1707,6 @@
 "americana. Algunes persones senten que dubtar de la premisa significa "
 "desafiar la base de la societat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is important for these people to know that this premise is not part of "
@@ -1857,16 +1715,7 @@
 "És important que aquesta gent sàpiga que aquesta premisa no és part de la "
 "nostra tradició legal. Mai ho ha estat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
-#| "promote the Progress of Science and the useful Arts.&rdquo; The Supreme "
-#| "Court has elaborated on this, stating in <em>Fox Film v. Doyal</em>; that "
-#| "&ldquo;The sole interest of the United States and the primary object in "
-#| "conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived "
-#| "by the public from the labors of authors.&rdquo;"
 msgid ""
 "Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
 "promote the Progress of Science and the useful Arts.&rdquo; The Supreme "
@@ -1875,14 +1724,13 @@
 "conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived by "
 "the public from the labors of authors.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Així, la Constitució diu que el propòsit del copyright és &ldquo;promoure 
el "
-"progrés de la ciència i les arts útils.&rdquo; El Tribunal Suprem ha "
-"elaborat aquest punt, declarant en el cas de la Fox Film contra Doyal que "
-"&ldquo;L'únic interès dels Estats Units i l'objectiu principal en conferir "
-"el monopoli [del copyright] rau en els beneficis generals derivats pel "
-"públic del treball dels autors.&rdquo;"
+"Així, la Constitució diu que el propòsit del copyright és «promoure el "
+"progrés de la ciència i les arts útils». El Tribunal Suprem ha elaborat "
+"aquest punt, declarant en el cas de la Fox Film contra Doyal que «L'únic "
+"interès dels Estats Units i l'objectiu principal en conferir el monopoli "
+"[del copyright] rau en els beneficis generals derivats pel públic del "
+"treball dels autors»."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We are not required to agree with the Constitution or the Supreme Court. "
@@ -1897,12 +1745,10 @@
 "confio que en adonar-nos de que aquesta assumpció és radicalment de dretes "
 "més que una de tradicionalment reconeguda afeblirà la seva atracció."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Conclusió"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We like to think that our society encourages helping your neighbor; but each "
@@ -1914,7 +1760,6 @@
 "riqueses que han guanyat d'aquesta manera, estem enviant el missatge "
 "contrari."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarding is one form of our general willingness to disregard the "
@@ -1934,7 +1779,6 @@
 "veiem que la gent no ens ajudarà, més fútil sembla ajudar-los. Així la "
 "societat decau en una jungla."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we don't want to live in a jungle, we must change our attitudes. We must "
@@ -1951,23 +1795,20 @@
 "substituirem la jungla amb un sistema més eficient que encoratja i se "
 "sustenta en la cooperació voluntària."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Notes al peu"
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; refers to "
 "freedom, not to price; the price paid for a copy of a free program may be "
 "zero, or small, or (rarely) quite large."
 msgstr ""
-"1. La paraula &ldquo;lliure&rdquo; en &ldquo;programari lliure&rdquo; es "
-"refereix a la llibertat, no al preu; el preu pagat per una còpia d'un "
-"programa lliure pot ser zero, o petit, o (rarament) prou gran."
+"La paraula «lliure» en «programari lliure» es refereix a la llibertat, no 
al "
+"preu; el preu pagat per una còpia d'un programa lliure pot ser zero, o "
+"petit, o (rarament) prou gran."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The issues of pollution and traffic congestion do not alter this "
@@ -1978,7 +1819,7 @@
 "not relevant; a free-access road enhances the average speed by avoiding "
 "stops and delays, for any given speed limit."
 msgstr ""
-"2. El temes de la pol·lució i la congestió del tràfic no alteren aquesta "
+"El temes de la pol·lució i la congestió del tràfic no alteren aquesta "
 "conclusió. Si desitgem fer més car el conduir per a desencoratjar la "
 "conducció en general, no és avantatjós fer-ho per mitjà de barreres de "
 "peatge, que contribueixen a ambdues coses: la pol·lució i la congestió del 
"
@@ -1987,7 +1828,6 @@
 "una carretera d'accés lliure augmenta la velocitat mitjana evitant parades i 
"
 "retards, qualsevulga que sigui el límit de velocitat."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "One might regard a particular computer program as a harmful thing that "
@@ -1999,7 +1839,7 @@
 "em> unavailable, as one would wish in the case of a program whose use is "
 "considered destructive."
 msgstr ""
-"3.Hom pot considerar un programa d'ordinador en particular com a una cosa "
+"Hom pot considerar un programa d'ordinador en particular com a una cosa "
 "perjudicial que no hauria d'estar en absolut disponible, com la base de "
 "dades d'informació personal Lotus Marketplace, que va ser retirada del "
 "mercat pel rebuig del públic. Molt del que dic no s'aplica en aquest cas, "
@@ -2008,7 +1848,6 @@
 "el farà completament inabastable, tal com hom desitjaria en el cas d'un "
 "programa l'ús del qual és considerat destructiu."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -2019,7 +1858,6 @@
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -2039,7 +1877,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -2061,118 +1898,40 @@
 "tradducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
 "traduccions d'aquest article. "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free "
-#| "Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 "
 "Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free "
-"Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 "
+"Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr "Traducció: Fèlix Llopart, 8 d'octubre de 2009"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#~ "contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota. "
-
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid "(Version of April 24, 1992)"
 #~ msgstr "(Versió del 24 d'abril, 1992)"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Here is the same program in executable form, on the computer I normally "
 #~ "use:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Aquí tens el mateix programa de forma executable, en l'ordinador que faig 
"
 #~ "servir normalment:"
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"

Index: philosophy/po/use-free-software.ca.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/use-free-software.ca.po    1 Jan 2018 06:22:09 -0000    
1.19
+++ philosophy/po/use-free-software.ca.po    13 May 2019 16:57:54 -0000   
1.20
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# May 2019: update; clean up (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,9 +16,8 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-11-13 21:26+0000\n"
+"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:59+0000\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "The Free Software Community After 20 Years - GNU Project - Free Software "
@@ -26,17 +26,14 @@
 "La comunitat del programari lliure 20 anys després - Projecte GNU - Free "
 "Software Foundation"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "The Free Software Community After 20 Years:"
 msgstr "La comunitat del programari lliure 20 anys després:"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "With great but incomplete success, what now?"
 msgstr "Un gran però incomplet èxit. I ara què?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
@@ -44,7 +41,6 @@
 "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
 "a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It was 5 Jan 1984, twenty years ago today, that I quit my job at MIT to "
@@ -66,7 +62,6 @@
 "modificar-lo i distribuir-lo amb o sense canvis, gratuïtament o cobrant una "
 "quantitat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "My hope was that a free operating system would open a path to escape forever "
@@ -80,7 +75,6 @@
 "lliure imposa als seus usuaris, i estava determinat a escapar i a facilitar "
 "als altres un camí per fer el mateix."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Non-free software carries with it an antisocial system that prohibits "
@@ -97,7 +91,6 @@
 "prohibit compartir-lo amb algú més. La prohibició de compartir el 
programari "
 "equival a tallar els llaços que uneixen la societat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Today we have a large community of users who run GNU, Linux and other free "
@@ -119,7 +112,6 @@
 "treballant per la llibertat, o hem reemplaçat aquesta meta pel superficial "
 "objectiu de la popularitat?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It's easy to get in the habit of overlooking this distinction, because in "
@@ -136,7 +128,6 @@
 "ens comportaríem de la mateixa manera. Tanmateix, en altres situacions cada "
 "una de les metes condueix a accions molt diferents."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For instance, what should we say when the nonfree Invidious video driver, "
@@ -154,7 +145,6 @@
 "lliure com qualsevol altre, com un atractiu pertorbador, una temptació a "
 "acceptar l'esclavitud, un problema a resoldre?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you take as your goal the increased popularity of certain free software, "
@@ -174,7 +164,6 @@
 "d'aplaudir totes les aplicacions que funcionin sobre GNU/Linux, siguin "
 "lliures o no."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But if our goal is freedom, that changes everything. Users cannot be free "
@@ -189,7 +178,6 @@
 "acceptar-los. No són contribucions a la nostra comunitat, són temptacions "
 "per assentar la falta de llibertat."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are two common motivations to develop a free program. One is that "
@@ -211,16 +199,7 @@
 "animar els desenvolupadors lliures a perseverar fins que arribi a ser "
 "superior."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Those nonfree programs are not trivial. Developing free replacements for "
-#| "them will be a big job; it may take years. The work may need the help of "
-#| "future hackers, young people today, people yet to be inspired to join the "
-#| "work on free software. What can we do today to help convince other "
-#| "people, in the future, to maintain the necessary determination and "
-#| "persistance to finish this work?"
 msgid ""
 "Those nonfree programs are not trivial. Developing free replacements for "
 "them will be a big job; it may take years. The work may need the help of "
@@ -237,7 +216,6 @@
 "mantenir la determinació i la persistència necessàries per acabar aquesta "
 "obra?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The most effective way to strengthen our community for the future is to "
@@ -251,12 +229,10 @@
 "valora la llibertat és, a llarg termini, la seva millor i més essencial "
 "defensa."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<strong>Originally published on Newsforge.</strong>"
 msgstr "<strong>Publicat originàriament a Newsforge.</strong>"
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -276,7 +252,6 @@
 "enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -300,29 +275,20 @@
 "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
 "traducció al català del web de GNU."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -330,67 +296,7 @@
 "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 20 d'abril "
 "de 2009."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#~ "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-#~ "Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#~ "ways to contact</a> the FSF."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/"
-#~ "contact.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-
-#
-#
-#
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia "
-#~ "detraducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de "
-#~ "lestraduccions d'aquest article.<br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en 
la "
-#~ "traducció al català del web de GNU."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
-#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta "
-#~ "nota."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]