www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html gn...


From: GNUN
Subject: www gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html gn...
Date: Mon, 13 May 2019 13:30:41 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/05/13 13:30:38

Modified files:
    gnu      : gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html 
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html 
    licenses    : licenses.ca.html why-assign.ca.html 
             why-not-lgpl.ca.html 
    licenses/po  : licenses.ca-en.html licenses.ca.po 
             why-assign.ca-en.html why-not-lgpl.ca-en.html 
    philosophy   : apsl.ca.html basic-freedoms.ca.html 
             free-sw.ca.html gif.ca.html gnutella.ca.html 
             microsoft.ca.html 
             patent-reform-is-not-enough.ca.html 
             philosophy.ca.html shouldbefree.ca.html 
             use-free-software.ca.html 
             words-to-avoid.ca.html 
    philosophy/po : apsl.ca-en.html basic-freedoms.ca-en.html 
             basic-freedoms.ca.po free-sw.ca.po 
             gif.ca-en.html gnutella.ca-en.html 
             microsoft.ca-diff.html 
             patent-reform-is-not-enough.ca-en.html 
             patent-reform-is-not-enough.ca.po 
             philosophy.ca-en.html philosophy.ca.po 
             shouldbefree.ca-en.html 
             use-free-software.ca-en.html 
             use-free-software.ca.po words-to-avoid.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.ca.html?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-assign.ca.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-not-lgpl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.78&r2=1.79
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-assign.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/apsl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.ca.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gif.ca.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gnutella.ca.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/microsoft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.ca.html?cvsroot=www&r1=1.73&r2=1.74
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/shouldbefree.ca.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/use-free-software.ca.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/microsoft.ca-diff.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.86&r2=1.87
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html  4 Sep 2017 11:03:00 -0000    
1.30
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html  13 May 2019 17:30:37 -0000   
1.31
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-03-10" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.en.html" 
-->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU - Projecte GNU - Free
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU</h2>
 
 <p><strong>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
@@ -30,33 +24,31 @@
 <p>La major part de la gent mai no ha sentit parlar de GNU. Fins i tot la major
 part de la gent que utilitza el sistema GNU mai no ha sentit parlar de GNU,
 pel fet que moltes persones i companyies els hi han ensenyat que el sistema
-s'anomena «Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells
-&ldquo;utilitzen Linux&rdquo;, que és com dir &ldquo;conduir el
-carburador&rdquo; or &ldquo;conduir la transmissió&rdquo;.</p>
+s'anomena “Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells
+«utilitzen Linux», que és com dir «conduir el carburador» or «conduir la
+transmissió».</p>
 
 <p>No obstant, aquells que coneixen GNU l'associen amb els ideals de llibertat
 del moviment del programari lliure. Aquesta associació no és accidental; el
 motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible utilitzar un
 ordinador i tenir llibertat.</p>
 
-<p>Una persona que vegi el mot &ldquo;GNU&rdquo; per primera vegada a
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; no sabrà immediatament què representa, però haurà
-donat el primer pas per descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les
-nostres metes de llibertat i solidaritat social existeix a la ment de
-centenars de milers d'usuaris de GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a
-<a href="http://www.gnu.org/home.html";>gnu.org</a> i a la Viquipèdia. I
-existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU, trobaran les idees que
-GNU representa.</p>
-
-<p>I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;codi
-obert&rdquo;</a> tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes
-relacionats amb la llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es
-parla sobre GNU i el programari lliure, i la gent té l'oportunitat
-d'arribar-hi. Quan això passi, és més probable que el lector presti atenció
-a les informacions sobre GNU (per exemple, que és l'obra d'una campanya per
-la llibertat i l'esperit comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del
-sistema GNU.</p>
+<p>Una persona que vegi el mot «GNU» per primera vegada a «GNU/Linux» no 
sabrà
+immediatament què representa, però haurà donat el primer pas per
+descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les nostres metes de llibertat
+i solidaritat social existeix a la ment de centenars de milers d'usuaris de
+GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a <a href="/home.html">gnu.org</a> i
+a la Viquipèdia. I existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU,
+trobaran les idees que GNU representa.</p>
+
+<p>I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del «<a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">codi obert</a>» tendeix
+a allunyar l'atenció de la gent dels temes relacionats amb la llibertat dels
+usuaris, però no totalment; encara es parla sobre GNU i el programari
+lliure, i la gent té l'oportunitat d'arribar-hi. Quan això passi, és més
+probable que el lector presti atenció a les informacions sobre GNU (per
+exemple, que és l'obra d'una campanya per la llibertat i l'esperit
+comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del sistema GNU.</p>
 
 <p>A la llarga, anomenar al sistema «GNU/Linux» difon la consciència dels
 ideals de llibertat pels quals vàrem desenvolupar el sistema GNU. És també
@@ -122,11 +114,12 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -138,7 +131,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/09/04 11:03:00 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html   7 Sep 2015 08:57:14 
-0000    1.12
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html   13 May 2019 17:30:37 
-0000   1.13
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <title>GNU Users Who Have Never Heard of GNU
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.translist" -->
@@ -20,7 +20,7 @@
 use the GNU system have never heard of GNU, since so many people and
 companies teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Indeed, GNU
 users often say they are &ldquo;running Linux&rdquo;, which is like
-saying you are &ldquo;driving your carburettor&rdquo; or
+saying you are &ldquo;driving your carburetor&rdquo; or
 &ldquo;driving your transmission&rdquo;.</p>
 
 <p>Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals
@@ -29,11 +29,11 @@
 possible to use a computer and have freedom.</p>
 
 <p>A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, has
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has
 come one step closer to finding out. The association between the name
 GNU and our goals of freedom and social solidarity exists in the minds
 of hundreds of thousands of GNU/Linux users that do know about GNU.
-It exists in <a href="http://www.gnu.org";>gnu.org</a> and in
+It exists in <a href="/home.html">gnu.org</a> and in
 Wikipedia. It exists around the web; if these users search for GNU,
 they will find the ideas GNU stands for.</p>
 
@@ -103,7 +103,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -113,7 +113,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/09/07 08:57:14 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/licenses.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.ca.html,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- licenses/licenses.ca.html  11 Jul 2016 08:35:14 -0000   1.56
+++ licenses/licenses.ca.html  13 May 2019 17:30:37 -0000   1.57
@@ -1,27 +1,43 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/licenses/po/licenses.ca.po">
- https://www.gnu.org/licenses/po/licenses.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/licenses.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/licenses/po/licenses.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-05-04" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/licenses.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/licenses/po/licenses.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Llicències</h2>
 
+<div class="summary">
+<h3 class="no-display">Índex de continguts</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#Evaluation">Avaluació de llicències</a></li>
+ <li><a href="#CommonResources">Recursos comuns per a totes les nostres
+llicències</a></li>
+ <li><a href="#GPL">La Llicència Pública General (GPL) de GNU</a></li>
+ <li><a href="#LGPL">La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de 
GNU</a></li>
+ <li><a href="#AGPL">La Llicència Pública General Affero (AGPL) de 
GNU</a></li>
+ <li><a href="#FDL">La Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL)</a></li>
+ <li><a href="#Exceptions">Excepcions a les llicències de GNU</a></li>
+ <li><a href="#LicenseURLs">Adreces de les llicències</a></li>
+ <li><a href="#UnofficialTransl">Traduccions no oficials</a></li>
+ <li><a href="#VerbatimCopying">Còpies literals i distribució</a></li>
+ <li><a href="#FSLicenses">Llista de llicències de programari lliure</a></li>
+ <li><a href="#WhatIsCopyleft">Què és el copyleft?</a></li>
+ <li><a href="#OtherWorks">Llicències per a altres tipus d'obres</a></li>
+</ul>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
 <p>
 El programari que es publica hauria de ser <a
 href="/philosophy/free-sw.html">programari lliure</a>. Per a què sigui
 lliure cal difondre'l sota els termes d'una llicència de programari
 lliure. Normalment utilitzem la <a href="#GPL">Llicència Pública General de
-GNU</a> (GNU GPL), però de manera ocasional podem utilitzar <a
+GNU</a> (GNU GPL), especificant la versió 3 o qualsevol versió posterior,
+però de manera ocasional podem utilitzar <a
 href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">altres llicències de
 programari lliure</a>. Per als programes del Projecte GNU només utilitzem
 llicències compatibles amb la Llicència Pública General de GNU.
@@ -35,34 +51,34 @@
 llicència de documentació lliure. Normalment utilitzem la <a
 href="#FDL">Llicència de Documentació Lliure de GNU</a> (GNU FDL), però de
 manera ocasional utilitzem <a
-href="/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses">altres
-llicències de documentació lliure</a>.
+href="/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses">altres llicències
+de documentació lliure</a>.
 </p>
 
 <p>Si heu començat un nou projecte i no esteu segurs de quina llicència
-utilitzar, el document <a
-href="/licenses/license-recommendations.html">&ldquo;Com triar una llicència
-per al vostre treball&rdquo;</a> detalla les nostres recomanacions en una
-guia fàcil de seguir. Si només voleu una referència ràpida, tenim una pà
gina
-que enumera les nostres <a
+utilitzar, el document <cite><a
+href="/licenses/license-recommendations.html">Com triar una llicència per al
+vostre treball</a></cite> detalla les nostres recomanacions en una guia
+fàcil de seguir. Si només voleu una referència ràpida, tenim una pàgina 
que
+enumera les nostres <a
 href="/licenses/recommended-copylefts.html">llicències copyleft
 recomanades</a>.</p>
 
-<p>Tenim també una pàgina que exposa <a href="/licenses/bsd.html">el
-problema de la llicència BSD</a>.</p>
+<p>Tenim també una pàgina que exposa <a href="/licenses/bsd.html">el problema
+de la llicència BSD</a>.</p>
 
-<h3>Avaluació de llicències</h3>
+<h3 id="Evaluation">Avaluació de llicències</h3>
 
 <p>Si trobeu una llicència no esmentada a la nostra <a
 href="/licenses/license-list.html">llista de llicències</a>, podeu
 demanar-nos que l'examinem per veure si és una llicència lliure. Envieu si
-us plau una còpia de la llicència (i l'adreça on la vau trobar) a <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. La junta directiva i
-els nostres experts en llicències la revisaran. Si la llicència té algunes
-condicions inusuals, es poden plantejar problemes filosòfics difícils; per
-aquesta raó no podem prometre una resolució ràpida.</p>
+us plau una còpia de la llicència (i l'adreça on la vau trobar) a &lt;<a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;. La junta
+directiva i els nostres experts en llicències la revisaran. Si la llicència
+té algunes condicions inusuals, es poden plantejar problemes filosòfics
+difícils; per aquesta raó no podem prometre una resolució ràpida.</p>
 
-<h3>Recursos comuns per a totes les nostres llicències</h3>
+<h3 id="CommonResources">Recursos comuns per a totes les nostres 
llicències</h3>
 
 <p>Tenim una sèrie de recursos per ajudar a la gent a entendre i utilitzar les
 diverses llicències:</p>
@@ -71,24 +87,24 @@
 
  <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Preguntes freqüents (FAQ) sobre les
 llicències de GNU</a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">Com utilitzar les llicències de GNU
-per als vostres programes</a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">Què podeu fer si veieu una
-violació d'una llicència de GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">Com utilitzar les llicències de GNU 
per
+als vostres programes</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">Què podeu fer si veieu una 
violació
+d'una llicència de GNU</a></li>
  <li><a href="/licenses/license-compatibility.html">Compatibilitat entre
 llicències i renovació de llicències</a></li>
  <li><a href="/licenses/license-list.html">Llista de llicències de programari
 lliure</a></li>
  <li><a href="/philosophy/university.html">Com publicar programari lliure si
 treballeu en una universitat</a></li>
- <li><a href="/licenses/why-assign.html">Per què la FSF demana als
-col·laboradors la cessió del copyright</a></li>
- <li><a href="/graphics/license-logos.html">Logotips de llicències de GNU</a>
-per utilitzar en el vostre projecte</li>
+ <li><a href="/licenses/why-assign.html">Per què la FSF demana als 
col·laboradors
+la cessió del copyright</a></li>
+ <li><a href="/graphics/license-logos.html">Logotips de llicències de 
GNU</a> per
+utilitzar en el vostre projecte</li>
  <li><a href="http://www.fsf.org/licensing";>El Laboratori de Llicències &amp;
 Revisions de la FSF</a></li>
- <li><a
-href="/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress">&lt;address@hidden&gt;</a>
+ <li>&lt;<a
+href="/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress">address@hidden</a>&gt;
 per ajuda sobre llicències en general
  </li>
 
@@ -105,16 +121,18 @@
 
 <ul>
  <li>El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els
-següents formats: <a href="/licenses/gpl-3.0.html">HTML</a>, <a
+següents formats: <a href="/licenses/gpl.html">HTML</a>, <a
 href="/licenses/gpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
-href="/licenses/gpl.odt">ODF</a>, <a href="/licenses/gpl.dbk">Docbook</a>,
-<a href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a> i <a
-href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+href="/licenses/gpl.odt">ODF</a>, Docbook <a href="/licenses/gpl.dbk">v4</a>
+o <a href="/licenses/gpl.xml">v5</a>, <a
+href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a>, <a
+href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>, <a href="/licenses/gpl.md">Markdown</a>
+i <a href="/licenses/gpl.rtf">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
 format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
 en un altre document.</li>
  <li><a href="/licenses/quick-guide-gplv3.html">Guia ràpida de la 
GPLv3</a></li>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL">Versions anteriors
-de la GNU GPL</a></li>
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL">Versions 
anteriors de
+la GNU GPL</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="LGPL">La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU</h3>
@@ -125,18 +143,19 @@
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de la Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU està
-disponible en aquests formats: <a
-href="/licenses/lgpl-3.0.html">HTML</a>, <a
+ <li>El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els
+següents formats: <a href="/licenses/lgpl.html">HTML</a>, <a
 href="/licenses/lgpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
-href="/licenses/lgpl.dbk">Docbook</a> i <a
-href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+href="/licenses/lgpl.dbk">Docbook</a>, <a
+href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>, <a
+href="/licenses/lgpl.md">Markdown</a>, <a href="/licenses/lgpl.odt">ODF</a>
+i <a href="/licenses/lgpl.rtf">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
 format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
 en un altre document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Per què no hauríeu d'utilitzar la
 Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima 
biblioteca</a></li>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Versions
-anteriors de la GNU LGPL</a></li>
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Versions 
anteriors
+de la GNU LGPL</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="AGPL">La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU</h3>
@@ -150,12 +169,14 @@
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de La Llicència Pública General Affero de GNU està disponible 
en
-aquests formats: <a href="/licenses/agpl-3.0.html">HTML</a>, <a
+ <li>El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els
+següents formats: <a href="/licenses/agpl.html">HTML</a>, <a
 href="/licenses/agpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
 href="/licenses/agpl.dbk">Docbook</a>, <a
-href="/licenses/agpl.texi">Texinfo</a> i <a
-href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+href="/licenses/agpl.texi">Texinfo</a>, <a
+href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>, <a
+href="/licenses/agpl.md">Markdown</a>, <a href="/licenses/agpl.odt">ODF</a>
+i <a href="/licenses/agpl.rtf">RTF</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
 format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
 en un altre document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-affero-gpl.html">Per què utilitzar la Llicència
@@ -173,24 +194,25 @@
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de la Llicència de Documentació Lliure de GNU està disponible 
en
-aquests formats: <a href="/licenses/fdl-3.0.html">HTML</a>, <a
-href="/licenses/fdl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
-href="/licenses/fdl.xml">Docbook</a>, <a
-href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a> i <a
-href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a> Aquests documents s'ofereixen sense
-format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
-en un altre document.</li>
- <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">Per què els editors haurien 
d'utilitzar
-la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a></li>
+ <li>El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els
+següents formats: <a href="/licenses/fdl.html">HTML</a>, <a
+href="/licenses/fdl.txt">text pla (TXT)</a>, Docbook <a
+href="/licenses/fdl.xml">v4</a> o <a href="/licenses/fdl-db5.xml">v5</a>, <a
+href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a>, <a
+href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a>, <a href="/licenses/fdl.md">Markdown</a>,
+<a href="/licenses/fdl.odt">ODF</a> i <a href="/licenses/fdl.rtf">RTF</a>.
+Aquests documents s'ofereixen sense format perquè no són per a publicar-los
+aïlladament, sinó per a incloure'ls en un altre document.</li>
+ <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">Per què els editors haurien 
d'utilitzar la
+Llicència de Documentació Lliure de GNU</a></li>
  <li><a href="/licenses/fdl.html#addendum">Com utilitzar la Llicència de
 Documentació Lliure de GNU en els vostres documents</a></li>
  <li><a href="/licenses/fdl-howto.html">Consells sobre l'ús de la Llicència 
de
 Documentació Lliure de GNU</a></li>
  <li><a href="/licenses/fdl-howto-opt.html">Com utilitzar les funcionalitats
 opcionals de la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a></li>
-   <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL">Versions 
anteriors
-de la GNU FDL</a></li>
+   <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL">Versions 
anteriors de
+la GNU FDL</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="Exceptions">Excepcions a les llicències de GNU</h3>
@@ -240,11 +262,11 @@
 estan disponibles en cada format. Si en necessiteu una que no hi és, <a
 href="mailto:address@hidden";>escriviu-nos</a>.</p>
 
-<p>Vegeu també la <a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html">pàgina
-amb les versions anteriors de les llicències</a>.</p>
+<p>Vegeu també la <a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html">pàgina 
amb
+les versions anteriors de les llicències</a>.</p>
 
 
-<h3>Traduccions no oficials</h3>
+<h3 id="UnofficialTransl">Traduccions no oficials</h3>
 
 <p>
 Jurídicament parlant, la versió original en anglès de la Llicència Pública
@@ -256,8 +278,7 @@
 
 <ul>
  <li>
-  <a href="/licenses/translations.html">Llista de traduccions no
-oficials</a>
+  <a href="/licenses/translations.html">Llista de traduccions no oficials</a>
  </li>
  <li><a href="/licenses/translations.html#rules">Com crear una traducció no
 oficial</a></li>
@@ -267,25 +288,25 @@
 
 <p>La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU és ara la <a
 rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>. Abans era (i encara ho és en algunes pàgines): <em><span
-class="highlight">Verbatim copying and distribution of this entire article
-are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this
-notice is preserved</span></em> [Es permet realitzar i distribuir còpies
-literals íntegres d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de
-drets, sempre que es conservi aquesta nota]. Noteu el següent comentari
-d'Eben Moglen:</p>
-
-<p>
-&ldquo;La intenció de la frase &lsquo;verbatim copying in any medium&rsquo;
-és no obligar a mantenir els encapçalaments i els peus de pàgina o altres
-aspectes del format. Sí que es requereix la conservació dels enllaços, tant
-en entorns web com en altres mitjans (per exemple, en notes o en qualsevol
-altra forma d'adreces web impreses).&rdquo;
-</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0
+Internacional</a>. Abans era (i encara ho és en algunes pàgines):</p>
+
+<blockquote><p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest 
article a tot el
+món, sense pagament de drets, en qualsevol medi, sempre que es conservi
+aquesta nota.</p></blockquote>
+
+<p>Noteu el següent comentari d'Eben Moglen:</p>
+
+<blockquote><p>
+«La intenció de la frase <cite>verbatim copying in any medium</cite> és no
+obligar a mantenir els encapçalaments i els peus de pàgina o altres aspectes
+del format. Sí que es requereix la conservació dels enllaços, tant en
+entorns web com en altres mitjans (per exemple, en notes o en qualsevol
+altra forma d'adreces web impreses).»
+</p></blockquote>
 
-<h3>Llista de llicències de programari lliure</h3>
+<h3 id="FSLicenses">Llista de llicències de programari lliure</h3>
 
 <ul>
  <li>
@@ -293,12 +314,11 @@
 lliure</a>
 
 <p> Si esteu pensant en escriure una nova llicència, contacteu si us plau amb 
la
-FSF escrivint a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. La
-proliferació de diferents llicències de programari lliure fa més difícil 
per
-als usuaris la comprensió de les llicències; podem ajudar-vos a trobar una
-llicència ja existent de programari lliure que respongui a les vostres
-necessitats.
+FSF escrivint a &lt;<a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;. La proliferació
+de diferents llicències de programari lliure fa més difícil per als usuaris
+la comprensió de les llicències; podem ajudar-vos a trobar una llicència ja
+existent de programari lliure que respongui a les vostres necessitats.
 </p>
 
 <p>
@@ -321,11 +341,10 @@
 
 <p>
 La manera més simple de convertir en lliure un programa és posar-lo al <a
-href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">domini
-públic</a>, sense cap mena de copyright. Això permet a la gent ben
-intencionada compartir el programa i les seves eventuals
-millores. Desgraciadament, permet també a persones d'esperit poc cooperatiu
-convertir el programa en <a
+href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">domini públic</a>,
+sense cap mena de copyright. Això permet a la gent ben intencionada
+compartir el programa i les seves eventuals millores. Desgraciadament,
+permet també a persones d'esperit poc cooperatiu convertir el programa en <a
 href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">programari
 privatiu</a>. Aquestes persones poden fer canvis, molts o pocs, i distribuir
 després el resultat com un producte de la seva propietat. La gent que rep el
@@ -355,8 +374,8 @@
 <p>
 El copyleft ajuda també els programadors que volen aportar <a
 href="/software/software.html#develop">millores</a> als <a
-href="/philosophy/free-sw.html">programes lliures</a> a obtenir el permís
-de fer-ho. Aquests programadors treballen sovint per empreses o universitats
+href="/philosophy/free-sw.html">programes lliures</a> a obtenir el permís de
+fer-ho. Aquests programadors treballen sovint per empreses o universitats
 que farien gairebé qualsevol cosa per guanyar més diners. Un programador pot
 voler contribuir amb les seves aportacions a la comunitat, però pot passar
 que l'empresari vulgui convertir aquestes aportacions en un producte de
@@ -383,8 +402,8 @@
 <p>
 Els desenvolupadors de programari privatiu utilitzen el copyright per privar
 els usuaris de les seves llibertats; nosaltres l'utilitzem per garantir
-aquestes llibertats. Per això invertim la paraula "copyright" ("dret
-d'autor"), canviant-la per "copyleft" ("esquerra d'autor").
+aquestes llibertats. Per això invertim la paraula «copyright» («dret
+d'autor»), canviant-la per «copyleft» («esquerra d'autor»).
 </p>
 
 <p>
@@ -422,7 +441,7 @@
 copiar i posar codi en un programa sota Llicència Pública General.
 </p>
 
-<h3>Llicències per a altres tipus d'obres</h3>
+<h3 id="OtherWorks">Llicències per a altres tipus d'obres</h3>
 
 <p>
 Creiem que el programari i la documentació que es publiquen haurien de ser
@@ -435,7 +454,7 @@
 <p>Per a articles d'opinió i estudis científics, recomanem la llicència <a
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
 Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>, o la simple
-llicència &ldquo;només còpies literals&rdquo; abans esmentada.</p>
+llicència «només còpies literals» abans esmentada.</p>
 
 <p>
 No sostenim que les obres artístiques o d'entreteniment hagin de ser
@@ -498,11 +517,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -514,11 +533,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2016/07/11 08:35:14 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: licenses/why-assign.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-assign.ca.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- licenses/why-assign.ca.html 31 Dec 2017 08:24:38 -0000   1.21
+++ licenses/why-assign.ca.html 13 May 2019 17:30:37 -0000   1.22
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/licenses/po/why-assign.ca.po">
- https://www.gnu.org/licenses/po/why-assign.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/why-assign.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/licenses/po/why-assign.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-08-01" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/why-assign.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright - 
Projecte
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/licenses/po/why-assign.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright</h2>
 
 <p>
@@ -28,8 +22,9 @@
 per tal que pugui encarregar-se de fer complir la GPL, o bé retenir el
 copyright i la responsabilitat de fer complir la GPL. Si el converteixen en
 un paquet amb copyright de la FSF, la FSF demana la cessió del copyright de
-les futures contribucions, i aquesta pàgina explica per 
què.]</p></blockquote>
-
+les futures contribucions, i aquesta pàgina explica per què. <a
+href="https://www.fsf.org/bulletin/2014/spring/copyright-assignment-at-the-fsf";>explicacions
+adicionals</a>.]</p></blockquote>
 
 <p>
 Sota la llei de drets d'autor dels Estats Units, que és la llei sota la qual
@@ -90,12 +85,12 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014, 2017, 2018 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -106,11 +101,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:38 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: licenses/why-not-lgpl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-not-lgpl.ca.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- licenses/why-not-lgpl.ca.html    12 Jan 2017 06:01:02 -0000   1.28
+++ licenses/why-not-lgpl.ca.html    13 May 2019 17:30:37 -0000   1.29
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po">
- https://www.gnu.org/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/why-not-lgpl.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/licenses/po/why-not-lgpl.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-11-13" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/why-not-lgpl.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/why-not-lgpl.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General 
Reduïda per a la
@@ -14,13 +9,12 @@
 
 <!--#include virtual="/licenses/po/why-not-lgpl.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda 
per a la
 vostra pròxima biblioteca</h2>
 
 <blockquote><p>
-A la pàgina <a href="/licenses/license-recommendations.html">&ldquo;Com
-escollir una llicència per al vostre treball&rdquo;</a> trobareu
+A la pàgina <cite><a href="/licenses/license-recommendations.html">Com
+escollir una llicència per al vostre treball</a></cite> trobareu
 recomanacions generals sobre l'elecció d'una llicència per al vostre
 programa.</p>
 </blockquote>
@@ -50,9 +44,9 @@
 biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs
 casos. El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca
 lliure ja estan disponibles per al programari propietari a través d'altres
-biblioteques alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap
-avantatge en particular al programari lliure, per la qual cosa és millor
-utilitzar la LGPL.</p>
+biblioteques. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap avantatge en
+particular al programari lliure, per la qual cosa és millor utilitzar la
+LGPL.</p>
 <p>
 Per aquesta raó vàrem aplicar la LGPL a la biblioteca GNU C. Al cap i a la
 fi, hi ha un munt de biblioteques C; aplicar la GPL a la nostra hagués
@@ -81,8 +75,8 @@
 Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar aquest
 important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els
 autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. Poden,
-per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos "més usuaris per aquesta
-biblioteca" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari
+per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos «més usuaris per aquesta
+biblioteca» si els permetem utilitzar el codi en productes de programari
 propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador
 de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat
 d'aquella biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot.</p>
@@ -91,7 +85,7 @@
 molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de programari
 lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de les quals
 estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres paquets de
-programari lliure a superar les alternatives propietàries. La totalitat del
+programari lliure a superar les solucions propietàries. La totalitat del
 moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè el programari
 lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors.</p>
 
@@ -150,11 +144,12 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015, 20165 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -165,7 +160,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/01/12 06:01:02 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ca-en.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- licenses/po/licenses.ca-en.html   23 Apr 2016 17:29:29 -0000   1.19
+++ licenses/po/licenses.ca-en.html   13 May 2019 17:30:37 -0000   1.20
@@ -1,19 +1,40 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Licenses
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/licenses/po/licenses.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>Licenses</h2>
 
+<div class="summary">
+<h3 class="no-display">Table of Contents</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#Evaluation">Evaluating Licenses</a></li>
+ <li><a href="#CommonResources">Common Resources for our Software 
Licenses</a></li>
+ <li><a href="#GPL">The GNU General Public License</a></li>
+ <li><a href="#LGPL">The GNU Lesser General Public License</a></li>
+ <li><a href="#AGPL">The GNU Affero General Public License</a></li>
+ <li><a href="#FDL">The GNU Free Documentation License</a></li>
+ <li><a href="#Exceptions">Exceptions to GNU Licenses</a></li>
+ <li><a href="#LicenseURLs">License URLs</a></li>
+ <li><a href="#UnofficialTransl">Unofficial Translations</a></li>
+ <li><a href="#VerbatimCopying">Verbatim Copying and Distribution</a></li>
+ <li><a href="#FSLicenses">List of Free Software Licenses</a></li>
+ <li><a href="#WhatIsCopyleft">What Is Copyleft?</a></li>
+ <li><a href="#OtherWorks">Licenses for Other Types of Works</a></li>
+</ul>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
 <p>
 Published software should be <a href="/philosophy/free-sw.html">free
-software</a>. To make it free software, you need to release it
-under a free software license. We normally use the <a
-href="#GPL">GNU General Public License</a> (GNU GPL),
-but occasionally we use <a 
href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">other
-free software licenses</a>. We use only licenses that are compatible
-with the GNU GPL for GNU software.
+software</a>. To make it free software, you need to release it under
+a free software license. We normally use the <a href="#GPL">GNU
+General Public License</a> (GNU GPL), specifying version 3 or any
+later version, but occasionally we
+use <a href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">other free
+software licenses</a>. We use only licenses that are compatible with
+the GNU GPL for GNU software.
 </p>
 
 <p>
@@ -38,7 +59,7 @@
 
 <p>We also have a page that discusses <a href="/licenses/bsd.html">the BSD 
License Problem</a>.</p>
 
-<h3>Evaluating Licenses</h3>
+<h3 id="Evaluation">Evaluating Licenses</h3>
 
 <p>If you come across a license not mentioned in our
 <a href="/licenses/license-list.html">license list</a>, you can ask us
@@ -50,7 +71,7 @@
 difficult philosophical problems, so we can't promise to decide
 quickly.</p>
 
-<h3>Common Resources for our Software Licenses</h3>
+<h3 id="CommonResources">Common Resources for our Software Licenses</h3>
 
 <p>We have a number of resources to help people understand and use our
 various licenses:</p>
@@ -92,9 +113,12 @@
    <a href="/licenses/gpl.html">HTML</a>,
    <a href="/licenses/gpl.txt">plain text</a>,
    <a href="/licenses/gpl.odt">ODF</a>,
-   <a href="/licenses/gpl.dbk">Docbook</a>,
-   <a href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a>, and
-   <a href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>.
+   Docbook <a href="/licenses/gpl.dbk">v4</a> or 
+   <a href="/licenses/gpl.xml">v5</a>,
+   <a href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a>,
+   <a href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>, 
+   <a href="/licenses/gpl.md">Markdown</a>, and
+   <a href="/licenses/gpl.rtf">RTF</a>.
 These documents are not formatted for standalone publishing, and
 are intended to be included in another document.</li>
  <li><a href="/licenses/quick-guide-gplv3.html">A Quick Guide to
@@ -115,8 +139,11 @@
    these formats:
    <a href="/licenses/lgpl.html">HTML</a>,
    <a href="/licenses/lgpl.txt">plain text</a>,
-   <a href="/licenses/lgpl.dbk">Docbook</a>, and
-   <a href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>.
+   <a href="/licenses/lgpl.dbk">Docbook</a>, 
+   <a href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>, 
+   <a href="/licenses/lgpl.md">Markdown</a>, 
+   <a href="/licenses/lgpl.odt">ODF</a>, and
+   <a href="/licenses/lgpl.rtf">RTF</a>.
 These documents are not formatted for standalone publishing, and
 are intended to be included in another document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use
@@ -141,8 +168,11 @@
    <a href="/licenses/agpl.html">HTML</a>,
    <a href="/licenses/agpl.txt">plain text</a>,
    <a href="/licenses/agpl.dbk">Docbook</a>,
-   <a href="/licenses/agpl.texi">Texinfo</a>, and
-   <a href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>.
+   <a href="/licenses/agpl.texi">Texinfo</a>, 
+   <a href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>, 
+   <a href="/licenses/agpl.md">Markdown</a>, 
+   <a href="/licenses/agpl.odt">ODF</a>, and
+   <a href="/licenses/agpl.rtf">RTF</a>.
 These documents are not formatted for standalone publishing, and
 are intended to be included in another document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-affero-gpl.html">Why the Affero GPL</a></li>
@@ -162,9 +192,13 @@
  <li>The GNU Free Documentation License text is available in these formats:
    <a href="/licenses/fdl.html">HTML</a>,
    <a href="/licenses/fdl.txt">plain text</a>,
-   <a href="/licenses/fdl.xml">Docbook</a>,
-   <a href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a>, and
-   <a href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a>.
+   Docbook <a href="/licenses/fdl.xml">v4</a> or 
+   <a href="/licenses/fdl-db5.xml">v5</a>, 
+   <a href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a>, 
+   <a href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a>, 
+   <a href="/licenses/fdl.md">Markdown</a>, 
+   <a href="/licenses/fdl.odt">ODF</a>, and
+   <a href="/licenses/fdl.rtf">RTF</a>.
 These documents are not formatted for standalone publishing, and
 are intended to be included in another document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">Why publishers should use
@@ -228,7 +262,7 @@
 <p>See also the <a href="old-licenses/">old licenses page</a>.</p>
 
 
-<h3>Unofficial Translations</h3>
+<h3 id="UnofficialTransl">Unofficial Translations</h3>
 
 <p>
 Legally speaking, the original (English) version of the licenses is what
@@ -249,23 +283,27 @@
 <h3 id="VerbatimCopying">Verbatim Copying and Distribution</h3>
 
 <p>The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. It used to
-be (and for a few pages still is): <em><span class="highlight">Verbatim
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License</a>. It used to
+be (and for a few pages still is):</p>
+
+<blockquote><p>Verbatim
 copying and distribution of this entire article are permitted worldwide,
 without royalty, in any medium, provided this notice is
-preserved</span>.</em> Please note the following commentary about this
+preserved.</p></blockquote>
+
+<p>Please note the following commentary about this
 &ldquo;verbatim license&rdquo; by Eben Moglen:</p>
 
-<p>
+<blockquote><p>
 &ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in
 any medium&rsquo; is not to require retention of page headings and
 footers or other formatting features. Retention of weblinks in both
 hyperlinked and non-hyperlinked media (as notes or some other form of
-printed URL in non-HTML media) is required&rdquo;.
-</p>
+printed URL in non-HTML media) is required.&rdquo;
+</p></blockquote>
 
-<h3>List of Free Software Licenses</h3>
+<h3 id="FSLicenses">List of Free Software Licenses</h3>
 
 <ul>
  <li>
@@ -392,7 +430,7 @@
 GPL, so that you can copy code into another program covered by the GPL.
 </p>
 
-<h3>Licenses for Other Types of Works</h3>
+<h3 id="OtherWorks">Licenses for Other Types of Works</h3>
 
 <p>
 We believe that published software and documentation should be
@@ -461,7 +499,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -471,10 +509,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/04/23 17:29:29 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: licenses/po/licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- licenses/po/licenses.ca.po 13 May 2019 16:57:54 -0000   1.78
+++ licenses/po/licenses.ca.po 13 May 2019 17:30:37 -0000   1.79
@@ -260,8 +260,8 @@
 "<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">&lt;"
 "address@hidden&gt;</a> for general licensing help"
 msgstr ""
-"&lt;<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">"
-"address@hidden</a>&gt; per ajuda sobre llicències en general"
+"&lt;<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress"
+"\">address@hidden</a>&gt; per ajuda sobre llicències en general"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU General Public License"
@@ -679,11 +679,11 @@
 "find an existing Free Software license that meets your needs."
 msgstr ""
 "Si esteu pensant en escriure una nova llicència, contacteu si us plau amb la 
"
-"FSF escrivint a &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
-"org</a>&gt;. La proliferació de diferents llicències de programari lliure 
fa "
-"més difícil per als usuaris la comprensió de les llicències; podem 
ajudar-"
-"vos a trobar una llicència ja existent de programari lliure que respongui a "
-"les vostres necessitats."
+"FSF escrivint a &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>&gt;. La proliferació de diferents llicències de programari lliure fa 
més "
+"difícil per als usuaris la comprensió de les llicències; podem ajudar-vos 
a "
+"trobar una llicència ja existent de programari lliure que respongui a les "
+"vostres necessitats."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""

Index: licenses/po/why-assign.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-assign.ca-en.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- licenses/po/why-assign.ca-en.html  5 Jun 2014 15:31:45 -0000    1.10
+++ licenses/po/why-assign.ca-en.html  13 May 2019 17:30:37 -0000   1.11
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Why the FSF gets copyright assignments from contributors
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/licenses/po/why-assign.translist" -->
@@ -18,8 +18,10 @@
 copyright as well as the responsibility for enforcing the GPL. If
 they make it an FSF-copyrighted package, then the FSF asks for
 copyright assignments for further contributions, and this page
-explains why.]</p></blockquote>
-
+explains why.
+<a
+href="https://www.fsf.org/bulletin/2014/spring/copyright-assignment-at-the-fsf";>
+Additional pertinent explanation</a>.]</p></blockquote>
 
 <p>
 Under US copyright law, which is the law under which most free
@@ -71,20 +73,20 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2001, 2008, 2009, 2014, 2017, 2018 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/06/05 15:31:45 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: licenses/po/why-not-lgpl.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- licenses/po/why-not-lgpl.ca-en.html 23 Apr 2016 17:29:29 -0000   1.15
+++ licenses/po/why-not-lgpl.ca-en.html 13 May 2019 17:30:37 -0000   1.16
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/licenses/po/why-not-lgpl.translist" -->
@@ -34,7 +34,7 @@
 Using the ordinary GPL is not advantageous for every library. There
 are reasons that can make it better to use the Lesser GPL in certain
 cases. The most common case is when a free library's features are
-readily available for proprietary software through other alternative
+readily available for proprietary software through other
 libraries. In that case, the library cannot give free software any
 particular advantage, so it is better to use the Lesser GPL for that
 library.</p>
@@ -76,7 +76,7 @@
 much more if we stand together. We free software developers should
 support one another. By releasing libraries that are limited to free
 software only, we can help each other's free software packages outdo
-the proprietary alternatives. The whole free software movement will
+the proprietary counterparts. The whole free software movement will
 have more popularity, because free software as a whole will stack up
 better against the competition.</p>
 
@@ -127,7 +127,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -137,7 +137,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/04/23 17:29:29 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/apsl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/apsl.ca.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy/apsl.ca.html   31 Dec 2017 08:24:43 -0000   1.34
+++ philosophy/apsl.ca.html   13 May 2019 17:30:37 -0000   1.35
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/apsl.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/apsl.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/apsl.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/apsl.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-10-14" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/apsl.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) -
@@ -14,20 +9,19 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/apsl.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 
2.0</h2>
 
-<p>La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (Apple Public Source
-License, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de programari
-lliure. Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir una
-llicència que ho garantís.Els <a href="historical-apsl.html">problemes
+<p>La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (<cite>Apple Public
+Source License</cite>, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de
+programari lliure. Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir
+una llicència que ho garantís.Els <a href="historical-apsl.html">problemes
 anteriorment descrits en aquesta pàgina</a> són encara qüestions potencials
 per a altres possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de
 l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple
 sota l'APSL a aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol
 llicència anterior.</p>
 
-<p>A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de "Usos Externs" ha estat 
precisada
+<p>A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de «Usos Externs» ha estat 
precisada
 de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició de la FSF
 sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és primordialment
 llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies com les
@@ -59,8 +53,8 @@
 cap manera. No hem de jutjar tota una companyia només per una part del que
 fa.</p>
 
-<p><a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> és una combinació de 
GNU
-i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure.</p>
+<p><a href="http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php";>GNU-Darwin</a> és una
+combinació de GNU i Darwin que se suposa que només inclou programari 
lliure.</p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -103,7 +97,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -117,13 +111,13 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -135,11 +129,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:43 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/basic-freedoms.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- philosophy/basic-freedoms.ca.html  15 Dec 2018 13:45:45 -0000   1.42
+++ philosophy/basic-freedoms.ca.html  13 May 2019 17:30:37 -0000   1.43
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/basic-freedoms.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/basic-freedoms.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2018-06-05" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/basic-freedoms.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet - Projecte GNU 
- Free
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/basic-freedoms.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet</h2>
 
 <p>
@@ -47,10 +41,10 @@
  </li>
 
  <li>
-  <a href="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una publicació
-electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de notícies,
-hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica a la
-promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i
+  <a href="http://www.factnetglobal.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una
+publicació electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de
+notícies, hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica a
+la promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i
 d'expressió i del dret a la privacitat.
  </li>
 
@@ -119,11 +113,11 @@
 </div>
 
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007,
-2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -135,11 +129,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2018/12/15 13:45:45 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/free-sw.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.ca.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/free-sw.ca.html 11 Jul 2016 08:08:18 -0000   1.15
+++ philosophy/free-sw.ca.html 13 May 2019 17:30:37 -0000   1.16
@@ -1,7 +1,9 @@
-<!--#set var="PO_FILE" value=""
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/free-sw.ca.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/free-sw.ca.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/free-sw.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-08-04" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
@@ -267,7 +269,7 @@
 <p class="unprintable">
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/07/11 08:08:18 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/gif.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gif.ca.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- philosophy/gif.ca.html   15 Dec 2018 13:45:46 -0000   1.39
+++ philosophy/gif.ca.html   13 May 2019 17:30:38 -0000   1.40
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/gif.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/gif.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/gif.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/gif.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2018-05-12" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/gif.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU - 
Projecte GNU -
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gif.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</h2>
 
 
@@ -69,8 +63,8 @@
 denunciarà infraccions inadvertides per part dels desenvolupadors que van
 produir versions de productes de programari per a Internet abans de 1995. La
 companyia no exigeix llicències o pagament de quotes per a productes no
-comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el "Software
-gratuït".</p></blockquote>
+comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el «software
+gratuït».</p></blockquote>
 
 <p>
 Malauradament, això no permet el <a
@@ -94,7 +88,7 @@
 La <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF) és una
 organització no comercial i sense ànim de lucre, de manera que, estrictament
 parlant, els ingressos de les nostres vendes de <a
-href="http://order.fsf.org/";>CD-ROMs</a> no són "beneficis". Potser això
+href="http://shop.fsf.org/";>CD-ROMs</a> no són «beneficis». Potser això
 implica que podríem incloure un programa per a generar GIFs al nostre CD-ROM
 i afirmar estar actuant dins de l'abast del permís Unisys, o potser no. Però
 com que ja sabem que altres distribuïdors de GNU no podrien incloure'l,
@@ -111,7 +105,7 @@
 <p>
 Fins i tot si Unisys realment hagués donat permís per a desenvolupar un
 programari lliure per generar GIFs, encara tindríem el problema de la patent
-d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix "invent":
+d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix «invent»:
 l'algoritme de compressió LZW (fet que, per cert, pot considerar-se un error
 per part de la Oficina de Patents i Marques Registrades dels Estats Units,
 que és famosa per la seva incompetència i manca de criteri).
@@ -151,7 +145,7 @@
 s'exigeix un acord de llicència escrit o una declaració signada per un
 representant d'Unisys autoritzat. Unisys exigeix aquesta llicència o
 autorització per a tot ús, venda o distribució de qualsevol programari
-(incloent-hi l'anomenat "software gratuït") i/o maquinari que proporcioni
+(incloent-hi l'anomenat «software gratuït») i/o maquinari que proporcioni
 les prestacions de l'algoritme de compressió LZW (per exemple, programari
 descarregat).</p></blockquote>
 
@@ -225,8 +219,9 @@
 </p>
 
 <p>
-<a href="http://burnallgifs.org";>http://burnallgifs.org</a> és un lloc web
-que promou l'eradicació de l'ús de GIFs a les pàgines web.
+<a
+href="https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/";>http://burnallgifs.org</a>
+és un lloc web que promou l'eradicació de l'ús de GIFs a les pàgines web.
 </p>
 
 <h3>Nota a peu de pàgina:</h3>
@@ -285,12 +280,12 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free
-Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018
+Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -301,11 +296,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2018/12/15 13:45:46 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/gnutella.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gnutella.ca.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy/gnutella.ca.html 31 Dec 2017 08:24:44 -0000   1.34
+++ philosophy/gnutella.ca.html 13 May 2019 17:30:38 -0000   1.35
@@ -1,34 +1,28 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/gnutella.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/gnutella.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/gnutella.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/gnutella.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-02-14" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/gnutella.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Sobre Gnutella - Projecte GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gnutella.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Sobre Gnutella</h2>
 
 <p>
-&ldquo;Gnutella&rdquo; és, actualment, el nom d'un protocol per compartir i
-distribuir fitxers, utilitzat majoritàriament per a fixters de música. El
-nom es refereix de vegades a la mateixa xarxa i al programa original. La
-situació pot portar a confusions. Per més informació sobre l'origen i la
-història de Gnutella, vegeu el corresponent <a
+«Gnutella» és, actualment, el nom d'un protocol per compartir i distribuir
+fitxers, utilitzat majoritàriament per a fixters de música. El nom es
+refereix de vegades a la mateixa xarxa i al programa original. La situació
+pot portar a confusions. Per més informació sobre l'origen i la història de
+Gnutella, vegeu el corresponent <a
 href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella";>article de la Viquipèdia</a>.</p>
 
 <p>
 En qualsevol cas, el seu nom era originàriament un joc de paraules entre
-"GNU" (els primers desenvolupadors tenien previst publicar-ne el codi sota
+«GNU» (els primers desenvolupadors tenien previst publicar-ne el codi sota
 la llicència GPL de GNU, i potser pensaven contribuir al projecte GNU) i
-"Nutella" (un bar que agradava molt als primers desenvolupadors). No
+«Nutella» (un bar que agradava molt als primers desenvolupadors). No
 obstant, ni el programa original ni cap dels actuals projectes relacionats
 són <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">paquets oficials de
 GNU</a>. Vàrem demanar als desenvolupadors de Gnutella que li canviessin el
@@ -44,15 +38,16 @@
 href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">programari GNU</a>. GNU té el
 seu propi programa de xarxes P2P, <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, la
 documentació del qual inclou una <a
-href="https://gnunet.org/compare";>comparació entre els protocols</a>.</p>
+href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare";>comparació
+entre els protocols</a>.</p>
 
 <p>
 La Free Software Foundation treballa amb la llibertat de copiar i canviar
 programari; la música és fora del nostre abast d'actuacions. Tot i això, hi
 ha una similitud parcial en els aspectes ètics de copiar programari i
 copiar enregistraments de música. Alguns articles a la secció de <a
-href="/philosophy/philosophy.html#Laws">filosofia</a> tracten el tema de la
-còpia d'altres materials diferents al programari. Alguns dels <a
+href="/philosophy/essays-and-articles.html#Laws">filosofia</a> tracten el
+tema de la còpia d'altres materials diferents al programari. Alguns dels <a
 href="/philosophy/third-party-ideas.html">articles d'altres persones</a> als
 que hem posat enllaços són també rellevants.</p>
 
@@ -102,11 +97,12 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -117,11 +113,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:44 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/microsoft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/microsoft.ca.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- philosophy/microsoft.ca.html    31 Dec 2017 08:24:45 -0000   1.37
+++ philosophy/microsoft.ca.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   1.38
@@ -3,7 +3,7 @@
 https://www.gnu.org/philosophy/po/microsoft.ca.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/microsoft.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/microsoft.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-06-25" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2018-01-01" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
@@ -178,7 +178,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:45 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html   11 Jul 2016 08:08:18 
-0000   1.32
+++ philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html   13 May 2019 17:30:38 
-0000   1.33
@@ -47,7 +47,7 @@
 <p>
 Sota les regles del sistema de patents, que el públic pugui usar aquests
 programes (per exemple, perquè la patent no és vàlida) depèn de si hi ha
-"treball anterior". O sigui, de si la idea bàsica es va publicar o no abans
+«treball anterior». O sigui, de si la idea bàsica es va publicar o no abans
 del registre de la patent, que va ser el 18 de juny de 1990. La publicació
 de Williams a l'abril de 1991 va arribar després, i per tant no es considera
 treball anterior.</p>
@@ -58,7 +58,7 @@
 manera que tampoc no es considera treball anterior sota les regles actuals.</p>
 
 <p>
-Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni "correctament" no
+Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni «correctament» no
 haurien evitat aquest problema. Sota les regles del sistema de patents,
 aquesta patent sembla vàlida. No hi havia un treball anterior. No patenta
 una idea òbvia en el sentit en què el sistema de patents interpreta el terme
@@ -101,11 +101,12 @@
 <h3>El que podeu fer per ajudar</h3>
 
 <p>
+<!-- [Dead as of 2019-03-23] support <a href="http://stopsoftwarepatents.eu/";>
+this
+petition</a> for a Europe free of software patents, and -->
 Hi ha un important esforç a Europa per aturar les patents del programari. Si
-us plau, recolzeu <a href="http://stopsoftwarepatents.eu/";>aquesta
-petició</a> per a una Europa lliure de patents de programari, i visiteu <a
-href="http://www.ffii.org";> la pàgina web de la FFII</a> per saber amb
-detall com podeu ajudar.</p>
+us plau, visiteu <a href="http://www.ffii.org";> la pàgina web de la FFII</a>
+per saber amb detall com podeu ajudar.</p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -146,12 +147,12 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -163,7 +164,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2016/07/11 08:08:18 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.ca.html,v
retrieving revision 1.73
retrieving revision 1.74
diff -u -b -r1.73 -r1.74
--- philosophy/philosophy.ca.html    1 Apr 2018 09:00:49 -0000    1.73
+++ philosophy/philosophy.ca.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   1.74
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/philosophy.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/philosophy.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/philosophy.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/philosophy.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-09-25" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/philosophy.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -21,7 +16,6 @@
 
 <!-- id="education-content" -->
 <!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
 <!--#else -->
 <!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
@@ -63,7 +57,7 @@
  <li><a href="/philosophy/free-sw.html">Què és el programari 
lliure?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"> Per què 
hem
 d'insistir en el programari lliure</a></li>
- <li><a href="/philosophy/proprietary.html"> El programari privatiu sovint és
+ <li><a href="/proprietary/proprietary.html"> El programari privatiu sovint 
és
 maliciós</a></li>
  <li><a href="/gnu/gnu.html">Història de GNU/Linux</a></li>
  <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft: idealisme pragmà
tic</a></li>
@@ -74,8 +68,8 @@
 lliure</a></li>
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">El dret a llegir: un breu conte
 atemporal</a> de <a href="http://www.stallman.org/";> Richard Stallman</a></li>
- <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Per què el "Codi
-Obert" dissol l'essència del Programari Lliure</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Per què el 
«Codi
+Obert» dissol l'essència del Programari Lliure</a></li>
 <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">Quan
 el programari lliure no és (a la pràctica) millor</a></li>
  <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Mesures que els 
governs
@@ -83,17 +77,16 @@
  <li><a href="/education/education.html">El programari lliure a 
l'educació</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
 <!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
 <!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
 <!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-<a id="TOCFreedomOrganizations">També</a> <a
-id="FreedomOrganizations">mantenim</a> una llista de les <a
+<div id="TOCFreedomOrganizations">
+<p id="FreedomOrganizations">També mantenim una llista de les <a
 href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organitzacions que treballen
 per la llibertat en el desenvolupament informàtic i en les comunicacions
 electròniques</a>.</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -150,11 +143,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
-Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -166,11 +159,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2018/04/01 09:00:49 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/shouldbefree.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/shouldbefree.ca.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/shouldbefree.ca.html   31 Dec 2017 08:24:46 -0000   1.33
+++ philosophy/shouldbefree.ca.html   13 May 2019 17:30:38 -0000   1.34
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/shouldbefree.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/shouldbefree.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/shouldbefree.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/shouldbefree.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-02-16" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/shouldbefree.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Per què el programari hauria de ser lliure - Projecte GNU - Free 
Software
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/shouldbefree.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Per què el programari hauria de ser lliure</h2>
 
 <p>
@@ -26,7 +20,7 @@
 individu que te una còpia d'un programa se'n troba un altre que en voldria
 una còpia. És possible per a ells copiar el programa; què hauria de decidir
 si això es fa? Els individus involucrats? O una altra part, anomenada el
-&rdquo;propietari&rdquo;?</p>
+«propietari»?</p>
 <p>
  Els desenvolupadors de programari plantegen habitualment aquestes qüestions
 sota l'assumpció que el criteri per a la resposta és maximitzar el benefici
@@ -52,7 +46,7 @@
 programadors tenim el deure d'encoratjar els altres a compartir,
 redistribuir, estudiar, i millorar el programari que escrivim: en altres
 paraules, a escriure <a href="/philosophy/free-sw.html">programari
-&ldquo;lliure&ldquo;</a>.<a href="#f1">(1)</a></p>
+«lliure»</a>.&nbsp;<a href="#f1">(1)</a></p>
 
 <h3 id="owner-justification">Com justifiquen els propietaris el seu poder</h3>
 <p>
@@ -60,8 +54,8 @@
 propietat ofereixen dos arguments per a defensar el seu clam de posseir
 programes: l'argument emocional i l'argument econòmic.</p>
 <p>
-  L'argument emocional va així: &ldquo;He suat, he posat el meu cor, la meva
-ànima en aquest programa. Ve de <em>mi</em>, és <em>meu</em>!&rdquo;</p>
+  L'argument emocional va així: «He suat, he posat el meu cor, la meva à
nima
+en aquest programa. Ve de <em>mi</em>, és <em>meu</em>!»</p>
 <p>
  Aquest argument no requereix d'una refutació seriosa. El sentiment de 
lligam
 és una cosa que els programadors poden cultivar quan els vingui de gust; no
@@ -73,12 +67,12 @@
 important. El que importava era que es fes la feina &mdash;i el propòsit al
 que servia. Aquesta visió va prevaldre durant centenars d'anys.</p>
 <p>
-  L'argument econòmic fa així: &ldquo;Em vull fer ric (normalment descrit
-inadequadament com &lsquo;guanyar-me la vida&lsquo;), i si no em deixes
-fer-me ric programant, aleshores no programaré. Tothom és com jo, o sigui
-que ningú programarà mai. I aleshores estaràs encallat sense absolutament
-cap programa!&rdquo; Aquesta amenaça se sol emmascarar de consell amistós
-des de la saviesa.</p>
+  L'argument econòmic fa així: «Em vull fer ric (normalment descrit
+inadequadament com ‘guanyar-me la vida‘), i si no em deixes fer-me ric
+programant, aleshores no programaré. Tothom és com jo, o sigui que ningú
+programarà mai. I aleshores estaràs encallat sense absolutament cap
+programa!» Aquesta amenaça se sol emmascarar de consell amistós des de la
+saviesa.</p>
 <p>
  Explicaré més endavant perquè aquesta amenaça és un bluf. Primer vull
 abordar una assumpció implícita que és més visible en una altra formulació
@@ -104,9 +98,8 @@
 
 <h3 id="against-having-owners">L'argument en contra de que hi hagi 
propietaris</h3>
 <p>
-  La pregunta a formular-nos és, &ldquo;El desenvolupament de programari
-hauria d'estar lligat a l'existència de propietaris per a restringir-ne el
-seu ús?&rdquo;</p>
+  La pregunta a formular-nos és: «El desenvolupament de programari hauria
+d'estar lligat a l'existència de propietaris per a restringir-ne el seu 
ús?»</p>
 <p>
  Per a decidir això, hem de jutjar l'efecte social d'ambdues activitats
 <em>independentment</em>: l'efecte de desenvolupar programari (siguin quins
@@ -125,8 +118,8 @@
 tothom. Això significa comparar dos mons possibles.</p>
 <p>
  Aquest anàlisi també aborda el contraargument simplista que s'ha fet de
-vegades de que &ldquo;el benefici al veí o veïna en donar-li una còpia d'un
-programa es cancel·la amb el perjudici fet al propietari.&rdquo; Aquest
+vegades de que «el benefici al veí o veïna en donar-li una còpia d'un
+programa es cancel·la amb el perjudici fet al propietari». Aquest
 contraargument assumeix que el perjudici i el benefici són iguals en
 magnitud. L'anàlisi inclou comparar aquestes magnituds, i mostra que el
 benefici és molt més gran.</p>
@@ -139,14 +132,14 @@
 un gran incentiu a millorar les carreteres. També tindria la virtut de fer
 que els usuaris de qualsevol carretera paguessin per aquella carretera. De
 totes maneres una barrera de peatge és una obstrucció artificiosa per a una
-conducció planera -artificiosa, perquè no és una conseqüència del
+conducció planera &mdash;artificiosa, perquè no és una conseqüència del
 funcionament de les carreteres ni dels cotxes.</p>
 <p>
  Comparant les carreteres lliures i les carreteres de peatge segons la seva
 utilitat, trobem que (sent tota la resta igual) les carreteres sense
 barreres de peatge són més barates de construir, és més fàcil conduir-hi,
-són més segures, i més eficients per a usar.<a href="#2">(2)</a> En un país
-pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de molts
+són més segures, i més eficients per a usar.&nbsp;<a href="#2">(2)</a> En un
+país pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de molts
 ciutadans. Les carreteres sense peatges, doncs, ofereixen major benefici per
 a la societat a menor cost; són preferibles per a la societat. Per tant, la
 societat hauria d'escollir finançar les carreteres d'una altra manera, no
@@ -169,13 +162,13 @@
 <p>
  No estic dient que una carretera amb peatge sigui pitjor que que no hi hagi
 carretera. Això seria cert si el peatge fos tan alt que gairebé ningú fes
-servir la carretera -però això seria una política poc versemblant per a una
-recaptadora de peatge. De tota manera, mentre les barreres de peatge causin
-costos i inconvenients significatius, és millor aconseguir fons d'una forma
-menys obstructiva.</p>
+servir la carretera &mdash;però això seria una política poc versemblant per
+a una recaptadora de peatge. De tota manera, mentre les barreres de peatge
+causin costos i inconvenients significatius, és millor aconseguir fons d'una
+forma menys obstructiva.</p>
 <p>
  Per a aplicar el mateix argument al desenvolupament de programari, ara
-mostraré que tenir "barreres de peatge" per a programes útils li costa car a
+mostraré que tenir «barreres de peatge» per a programes útils li costa car 
a
 la societat: fa els programes més cars de construir, més cars de distribuir,
 i menys satisfactoris i eficients en el seu us. Se seguirà que la
 construcció de programes s'hauria d'encoratjar d'una altra manera. Aleshores
@@ -188,7 +181,7 @@
 pagaments necessaris per al seu desenvolupament s'han fet; ara la societat
 ha d'escollir si el fa de caràcter propietari o permet compartir-lo i
 usar-lo lliurement. Assumeix que l'existència del programa i la seva
-disponibilitat és una cosa desitjable.<a href="#f3">(3)</a></p>
+disponibilitat és una cosa desitjable.&nbsp;<a href="#f3">(3)</a></p>
 <p>
  Les restriccions en la distribució i la modificació del programa no en 
poden
 facilitar l'ús. Només poden interferir-hi. O sigui que l'efecte només pot
@@ -284,12 +277,11 @@
 trobar acceptable.</p>
 <p>
  Firmar una llicència d'acord sobre programari típica significa trair el 
teu
-veí: &ldquo;Prometo privar el meu veí d'aquest programa per tal de tenir-ne
-una còpia per a mi.&rdquo; La gent que pren aquestes eleccions senten una
-pressió psicològica interna a justificar-se, degradant la importància
-d'ajudar els propis veïns -en conseqüència l'esperit públic sofreix. Aquest
-és un dany psicològic associat al dany material de desencoratjar l'us del
-programa.</p>
+veí: «Prometo privar el meu veí d'aquest programa per tal de tenir-ne una
+còpia per a mi.» La gent que pren aquestes eleccions senten una pressió
+psicològica interna a justificar-se, degradant la importància d'ajudar els
+propis veïns. En conseqüència l'esperit públic sofreix. Aquest és un dany
+psicològic associat al dany material de desencoratjar l'us del programa.</p>
 <p>
  Molts usuaris reconeixen inconscientment el mal de refusar compartir, o
 sigui que decideixen ignorar les llicències i les lleis, i compartir
@@ -302,7 +294,7 @@
  Els programadors també pateixen danys psicosocials sabent que molts usuaris
 no podran utilitzar la seva feina. Això porta a una actitud de cinisme o
 negació. Un programador pot descriure entusiasmat la feina que ell troba
-tècnicament excitant; aleshores quan se li pregunta, "Podré utilitzar-la?",
+tècnicament excitant; aleshores quan se li pregunta «Podré utilitzar-la?»,
 la seva cara cau, i admet que la resposta és que no. Per a evitar sentir-se
 desmotivat, o bé ignora aquest fet la major part del temps o bé adopta una
 postura cínica dissenyada per a minimitzar la importància que això té.</p>
@@ -318,20 +310,20 @@
 respecte tecnologies més velles. Però molt del programari comercial
 disponible no està disponible per a ser modificat, fins i tot després de
 comprar-lo. Està disponible per a que l'agafis o el deixis, com a caixa
-negra &mdash;això és tot.</p>
+negra. Això és tot.</p>
 <p>
  Un programa que puguis executar consisteix en unes sèries de números el
 significat de les quals és obscur. Ningú, ni tan sols un bon programador,
 pot modificar fàcilment els números per a fer que el programa faci una cosa
 diferent.</p>
 <p>
-  Els programadors normalment treballen amb el &ldquo;codi font&rdquo; d'un
-programa, que està escrit en un llenguatge de programació com el Fortran o
-el C. Aquest utilitza noms per a designar les dades que s'utilitzen i les
-parts del programa, i representa les operacions amb símbols com ara
-&lsquo;+&rsquo; per la suma i &rsquo;-&rsquo; per la resta. Està dissenyat
-per a ajudar els programadors a llegir i canviar els programes. Aquí tens un
-exemple; un programa per a calcular la distància entre punts en un pla:</p>
+  Els programadors normalment treballen amb el «codi font» d'un programa, 
que
+està escrit en un llenguatge de programació com el Fortran o el C. Aquest
+utilitza noms per a designar les dades que s'utilitzen i les parts del
+programa, i representa les operacions amb símbols com ara ‘+‘ per la suma 
i
+‘-‘ per la resta. Està dissenyat per a ajudar els programadors a llegir i
+canviar els programes. Aquí tens un exemple; un programa per a calcular la
+distància entre punts en un pla:</p>
 
 <pre>
   float
@@ -416,20 +408,19 @@
 així són infeliços i no fan una bona feina.</p>
 <p>
  Imagina com seria si les receptes s'acaparessin segons el mateix patró que
-el programari. Podries dir, &ldquo;Com canvio aquesta recepta per a treure'n
-la sal?&rdquo; i el gran xef respondria, &ldquo;Com goses insultar la meva
-recepta, el nen del meu cervell i el meu paladar, intentant interferir-hi?
-No tens judici per canviar la meva recepta i fer-la funcionar bé!&rdquo;</p>
-<p>
-  &ldquo;Però el meu metge diu que no hauria de menjar sal! Què puc fer?
-Trauràs tu la sal per mi?&rdquo;</p>
-<p>
-  &ldquo;Estaria encantat de fer-ho; els meus honoraris són només de
-50.000$.&rdquo; Com que el propietari té el monopoli dels canvis, els
-honoraris solen ser grans. &ldquo;De tota manera, ara mateix no tinc
-temps. Estic ocupat amb una comissió per dissenyar una nova recepta de
-galetes per a vaixells del Departament de la Marina. Podria estar per tu
-d'aquí uns dos anys.&rdquo;</p>
+el programari. Podries dir, «Com canvio aquesta recepta per a treure'n la
+sal?» i el gran xef respondria, «Com goses insultar la meva recepta, el nen
+del meu cervell i el meu paladar, intentant interferir-hi? No tens judici
+per canviar la meva recepta i fer-la funcionar bé!»</p>
+<p>
+  «Però el meu metge diu que no hauria de menjar sal! Què puc fer? Traurà
s tu
+la sal per mi?»</p>
+<p>
+  «Estaria encantat de fer-ho; els meus honoraris són només de 
50.000&nbsp;$.»
+Com que el propietari té el monopoli dels canvis, els honoraris solen ser
+grans. «De tota manera, ara mateix no tinc temps. Estic ocupat amb una
+comissió per dissenyar una nova recepta de galetes per a vaixells del
+Departament de la Marina. Podria estar per tu d'aquí uns dos anys.»</p>
 
 <h4 id="software-development">Obstruint el desenvolupament de programari</h4>
 <p>
@@ -439,7 +430,7 @@
 a una característica nova, i després una altra persona en reescrivia parts
 per a afegir una altra característica; en alguns casos, això continuava al
 llarg d'un període de vint anys. Mentrestant, parts del programa podien ser
-&ldquo;canibalitzats&rdquo; per a formar els principis d'un altre programa.</p>
+«canibalitzats» per a formar els principis d'un altre programa.</p>
 <p>
  L'existència de propietaris evita aquest tipus d'evolució, fent necessari
 que es comenci de nou quan es desenvolupa un programa. També evita que els
@@ -496,11 +487,11 @@
 substitut. Encoratjant el substitut no és una manera racional d'obtenir el
 que volem.</p>
 <p>
-  El Vaclav Havel ens ha aconsellat que &ldquo;Treballeu per alguna cosa
-perquè sigui bona, no només perquè suporta una oportunitat per a
-reeixir.&rdquo; Un negoci de fer programari de tipus propietari suporta una
-oportunitat per a reeixir en els seus propis termes estrets, però no és el
-que és bo per a la societat.</p>
+  El Vaclav Havel ens ha aconsellat que «Treballeu per alguna cosa perquè
+sigui bona, no només perquè suporta una oportunitat per a reeixir.» Un
+negoci de fer programari de tipus propietari suporta una oportunitat per a
+reeixir en els seus propis termes estrets, però no és el que és bo per a la
+societat.</p>
 
 <h3 id="why-develop">Perquè la gent desenvoluparà programari</h3>
 <p>
@@ -536,12 +527,12 @@
 fer-ho.</p>
 <p>
  Aquest canvi es va produir en el camp de la programació d'ordinadors a la
-dècada de 1980. Als anys 70, hi havia articles sobre &ldquo;addicció als
-ordinadors&rdquo;: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien
-hàbits de cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent
-acostumés a estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui,
-s'entén en general que ningú programarà excepte a canvi d'una paga alta. La
-gent ha oblidat el que sabien llavors.</p>
+dècada de 1980. Als anys 70, hi havia articles sobre «addicció als
+ordinadors»: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien hàbits de
+cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent acostumés a
+estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui, s'entén en
+general que ningú programarà excepte a canvi d'una paga alta. La gent ha
+oblidat el que sabien llavors.</p>
 <p>
  Quan és cert en un moment donat que la majoria de la gent treballarà en un
 cert camp només per una paga alta, no necessàriament seguirà sent cert. La
@@ -550,8 +541,8 @@
 d'una mica, quan la gent hagi reajustat les seves actituds, tornaran a estar
 entusiasmats de treballar en el camp per la joia de dur-ho a terme.</p>
 <p>
-  La pregunta, &ldquo;Com podem pagar els programadors?&rdquo; es converteix
-en una pregunta més fàcil quan ens adonem que no és qüestió de pagar-los 
una
+  La pregunta, «Com podem pagar els programadors?» es converteix en una
+pregunta més fàcil quan ens adonem que no és qüestió de pagar-los una
 fortuna. És més fàcil pagar-los de manera que merament s'hi guanyin la 
vida.</p>
 
 <h4 id="funding">Finançant el programari lliure</h4>
@@ -575,13 +566,13 @@
 <p>
  És comú avui en dia pels investigadors de les universitats aconseguir 
beques
 per a desenvolupar un sistema, desenvolupar-lo gairebé fins a completar-lo i
-dir-li a això &ldquo;acabat&rdquo;, i aleshores començar empreses on
-realment acaben el projecte i el fan utilitzable. De vegades declaren les
-versions no acabades &ldquo;lliures&rdquo;; si són completament corruptes,
-enlloc d'això aconsegueixen una llicència exclusiva de la universitat. Això
-no és cap secret; és obertament admès per tothom implicat. Fins i tot si els
-investigadors no fossin exposats a la temptació de fer aquestes coses,
-encara farien la seva recerca.</p>
+dir-li a això «acabat», i aleshores començar empreses on realment acaben el
+projecte i el fan utilitzable. De vegades declaren les versions no acabades
+«lliures»; si són completament corruptes, enlloc d'això aconsegueixen una
+llicència exclusiva de la universitat. Això no és cap secret; és obertament
+admès per tothom implicat. Fins i tot si els investigadors no fossin
+exposats a la temptació de fer aquestes coses, encara farien la seva
+recerca.</p>
 <p>
  Els programadors que escriuen programari lliure es poden guanyar la vida
 venent serveis relacionats amb el programari. Jo he estat contractat per a
@@ -604,10 +595,10 @@
 Fundació venen d'usuaris que compren cintes per correu. El programari en les
 cintes és lliure, el que significa que tots els usuaris tenen llibertat per
 copiar-lo i canviar-lo, però molts paguen de tota manera per aconseguir
-còpies. (Recorda que &ldquo;programari lliure&rdquo; es refereix a la
-llibertat, no al preu.) Molts usuaris que ja tenen una còpia encarreguen
-cintes com a mètode per fer una contribució que senten que mereixem. La
-Fundació també rep donacions considerables de fabricants d'ordinadors.</p>
+còpies. (Recorda que «programari lliure» es refereix a la llibertat, no al
+preu.) Molts usuaris que ja tenen una còpia encarreguen cintes com a mètode
+per fer una contribució que senten que mereixem. La Fundació també rep
+donacions considerables de fabricants d'ordinadors.</p>
 <p>
  La Free Software Foundation és una entitat benèfica, i els seus ingressos 
es
 gasten en contractar tants programadors com és possible. Si s'hagués
@@ -674,14 +665,14 @@
 l'estesa creença de que la indústria del programari necessita incrementar la
 productivitat. Com és això?</p>
 <p>
-  &ldquo;Productivitat del programari&rdquo; pot significar dues coses
-diferents: la productivitat global de tot el desenvolupament de programari,
-o la productivitat de projectes individuals. La productivitat global és el
-que la societat voldria millorar, i la manera més directa de fer-ho és
-eliminar els obstacles artificials a la cooperació que la redueixen. Però
-els investigadors que estudien el camp de la &ldquo;productivitat de
-programari&rdquo; es centren només en el segon, limitat, sentit del terme,
-on la millora requereix d'avenços tecnològics difícils.</p>
+  «Productivitat del programari» pot significar dues coses diferents: la
+productivitat global de tot el desenvolupament de programari, o la
+productivitat de projectes individuals. La productivitat global és el que la
+societat voldria millorar, i la manera més directa de fer-ho és eliminar els
+obstacles artificials a la cooperació que la redueixen. Però els
+investigadors que estudien el camp de la «productivitat de programari» es
+centren només en el segon, limitat, sentit del terme, on la millora
+requereix d'avenços tecnològics difícils.</p>
 
 <h3 id="competition">És inevitable la competitivitat?</h3>
 <p>
@@ -692,7 +683,7 @@
  Hi ha moltes maneres de competir. La competició pot consistir en intentar
 aconseguir encara més, per a superar els que altres han fet. Per exemple, en
 els vells temps, hi havia competició entre els mags de la programació
--competició per a veure qui podia fer que l'ordinador fes la cosa més
+&mdash;competició per a veure qui podia fer que l'ordinador fes la cosa més
 sorprenent, o per qui podia fer el programa més curt o més ràpid per una
 tasca donada. Aquest tipus de competició pot beneficiar tothom, <em>sempre
 que</em> es mantingui l'esperit esportiu.</p>
@@ -705,11 +696,11 @@
 guanyi el millor.</p>
 <p>
  La competició es converteix en combat quan els competidors comencen a
-destorbar-se mútuament enlloc d'avançar pel seu compte &mdash;quan
-&ldquo;Deixem que guanyi el millor&rdquo; es converteix en &ldquo;Deixeu-me
-guanyar, sigui el millor o no.&rdquo; El programari de tipus propietari es
-perjudicial, no perquè sigui una forma de competició, sinó perquè és una
-forma de combat entre ciutadans de la nostra societat.</p>
+destorbar-se mútuament enlloc d'avançar pel seu compte &mdash;quan «Deixem
+que guanyi el millor» es converteix en «Deixeu-me guanyar, sigui el millor o
+no». El programari de tipus propietari es perjudicial, no perquè sigui una
+forma de competició, sinó perquè és una forma de combat entre ciutadans de
+la nostra societat.</p>
 <p>
  La competició en els negocis no és necessàriament un combat. Per exemple,
 quan dues botigues de queviures competeixen, el seu esforç és només per a
@@ -728,7 +719,7 @@
 estan específicament prohibides. Els recursos de la societat estan sent
 malbaratats en l'equivalent econòmic d'una guerra civil entre faccions.</p>
 
-<h3 id="communism">&ldquo;Perquè no et trasllades a Rússia?&rdquo;</h3>
+<h3 id="communism">«Perquè no et trasllades a Rússia?»</h3>
 <p>
  Als Estats Units, qualsevol defensor d'una cosa que no sigui la forma més
 extrema d'egoisme i laissez-faire ha sentit sovint aquesta acusació. Per
@@ -789,12 +780,12 @@
  És important que aquesta gent sàpiga que aquesta premisa no és part de la
 nostra tradició legal. Mai ho ha estat.</p>
 <p>
-  Així, la Constitució diu que el propòsit del copyright és 
&ldquo;promoure el
-progrés de la ciència i les arts útils.&rdquo; El Tribunal Suprem ha
-elaborat aquest punt, declarant en el cas de la Fox Film contra Doyal que
-&ldquo;L'únic interès dels Estats Units i l'objectiu principal en conferir
-el monopoli [del copyright] rau en els beneficis generals derivats pel
-públic del treball dels autors.&rdquo;</p>
+  Així, la Constitució diu que el propòsit del copyright és «promoure el
+progrés de la ciència i les arts útils». El Tribunal Suprem ha elaborat
+aquest punt, declarant en el cas de la Fox Film contra Doyal que «L'únic
+interès dels Estats Units i l'objectiu principal en conferir el monopoli
+[del copyright] rau en els beneficis generals derivats pel públic del
+treball dels autors».</p>
 <p>
  No tenim perquè estar d'acord amb la Constitució o el Tribunal Suprem. (En
 un moment donat, ambdós condonaven l'esclavitud.) O sigui que les seves
@@ -829,11 +820,11 @@
 <h3 id="footnotes">Notes al peu</h3>
 
 <ol>
-<li id="f1">1. La paraula &ldquo;lliure&rdquo; en &ldquo;programari 
lliure&rdquo; es
-refereix a la llibertat, no al preu; el preu pagat per una còpia d'un
-programa lliure pot ser zero, o petit, o (rarament) prou gran.</li>
+<li id="f1">La paraula «lliure» en «programari lliure» es refereix a la 
llibertat, no al
+preu; el preu pagat per una còpia d'un programa lliure pot ser zero, o
+petit, o (rarament) prou gran.</li>
 
-<li id="f2">2. El temes de la pol·lució i la congestió del tràfic no 
alteren aquesta
+<li id="f2">El temes de la pol·lució i la congestió del tràfic no alteren 
aquesta
 conclusió. Si desitgem fer més car el conduir per a desencoratjar la
 conducció en general, no és avantatjós fer-ho per mitjà de barreres de
 peatge, que contribueixen a ambdues coses: la pol·lució i la congestió del
@@ -842,7 +833,7 @@
 una carretera d'accés lliure augmenta la velocitat mitjana evitant parades i
 retards, qualsevulga que sigui el límit de velocitat.</li>
 
-<li id="f3">3.Hom pot considerar un programa d'ordinador en particular com a 
una cosa
+<li id="f3">Hom pot considerar un programa d'ordinador en particular com a una 
cosa
 perjudicial que no hauria d'estar en absolut disponible, com la base de
 dades d'informació personal Lotus Marketplace, que va ser retirada del
 mercat pel rebuig del públic. Molt del que dic no s'aplica en aquest cas,
@@ -895,13 +886,12 @@
 traduccions d'aquest article. </p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free
-Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018
+Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -912,11 +902,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:46 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/use-free-software.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/use-free-software.ca.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/use-free-software.ca.html    15 Dec 2018 13:45:49 -0000   
1.33
+++ philosophy/use-free-software.ca.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.34
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/use-free-software.ca.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/use-free-software.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/use-free-software.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/use-free-software.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-11-13" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/use-free-software.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>La comunitat del programari lliure 20 anys després - Projecte GNU - 
Free
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/use-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>La comunitat del programari lliure 20 anys després: <br />
 Un gran però incomplet èxit. I ara què?</h2>
 
@@ -162,7 +156,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -176,12 +170,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2004 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -193,11 +186,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2018/12/15 13:45:49 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/words-to-avoid.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/words-to-avoid.ca.html  24 May 2017 13:47:19 -0000   1.16
+++ philosophy/words-to-avoid.ca.html  13 May 2019 17:30:38 -0000   1.17
@@ -1,5 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE" value=""
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/"
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/words-to-avoid.ca.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/words-to-avoid.ca.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/words-to-avoid.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2006-08-05" -->
 
@@ -490,7 +492,7 @@
 <p class="unprintable">
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/24 13:47:19 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/apsl.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/apsl.ca-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/apsl.ca-en.html    5 Jun 2014 15:32:09 -0000    1.14
+++ philosophy/po/apsl.ca-en.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>FSF's Opinion on the Apple Public Source License (APSL)
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/apsl.translist" -->
@@ -48,7 +48,7 @@
 released at all. We must not judge all of a company by just part of what
 it does.</p>
 
-<p><a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> is a combination
+<p><a href="http://gnu-darwin.sourceforge.net/index.php";>GNU-Darwin</a> is a 
combination
 of GNU and Darwin that is supposed to include only free software.</p>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -99,21 +99,21 @@
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
 
-<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2014, 2017, 2018 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/06/05 15:32:09 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/basic-freedoms.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca-en.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/basic-freedoms.ca-en.html   18 Nov 2016 07:32:53 -0000   
1.20
+++ philosophy/po/basic-freedoms.ca-en.html   13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.21
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Freedom of Speech, Press and Association on the Internet
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/basic-freedoms.translist" -->
@@ -34,7 +34,7 @@
  </li>
 
  <li>
-  <a href="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a>
+  <a href="http://www.factnetglobal.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a>
   is a non-profit Internet digest, news service, library, dialogue
   center, and archive dedicated to the promotion and defense of
   international free thought, free speech, and privacy rights.
@@ -94,7 +94,7 @@
 </div>
 
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-2007, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+2007, 2014, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -104,10 +104,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:32:53 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/basic-freedoms.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 13 May 2019 16:57:54 -0000   1.27
+++ philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 13 May 2019 17:30:38 -0000   1.28
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-06-05 15:56+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -85,10 +84,10 @@
 "dedicated to the promotion and defense of international free thought, free "
 "speech, and privacy rights."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una 
publicació "
-"electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de notícies, "
-"hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica a la "
-"promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i "
+"<a href=\"http://www.factnetglobal.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una "
+"publicació electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de "
+"notícies, hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica 
a "
+"la promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i "
 "d'expressió i del dret a la privacitat."
 
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: philosophy/po/free-sw.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-sw.ca.po 13 May 2019 16:57:16 -0000   1.1
+++ philosophy/po/free-sw.ca.po 13 May 2019 17:30:38 -0000   1.2
@@ -456,22 +456,15 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | [-However, certain-]{+Certain+} kinds of rules about the manner of
-# | distributing free software are acceptable, when they don't conflict with
-# | the central freedoms. For example, <a
-# | href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> (very simply stated) is the
-# | rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions to
-# | deny other people the central freedoms. This rule does not conflict with
-# | the central freedoms; rather it protects them.
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Certain kinds of rules about the manner of distributing free "
-#| "software are acceptable, when they don't conflict with the central "
-#| "freedoms. For example, <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
-#| "(very simply stated) is the rule that when redistributing the program, "
-#| "you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms. "
-#| "This rule does not conflict with the central freedoms; rather it protects "
-#| "them."
+#| "Certain kinds of rules about the manner of distributing free software are "
+#| "acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. For "
+#| "example, <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> (very simply "
+#| "stated) is the rule that when redistributing the program, you cannot add "
+#| "restrictions to deny other people the central freedoms. This rule does "
+#| "not conflict with the central freedoms; rather it protects them."
 msgid ""
 "Certain kinds of rules about the manner of distributing free software are "
 "acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. For "
@@ -480,13 +473,13 @@
 "restrictions to deny other people the central freedoms. This rule does not "
 "conflict with the central freedoms; rather it protects them."
 msgstr ""
-"Certs tipus de regles sobre la distribució de programari "
-"lliure són acceptables, quan no hi ha cap conflicte amb les llibertats "
-"centrals. Per exemple, el <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
-"(explicat molt breument) és una regla que fa que quan redistribuïm el "
-"programa, no es poden afegir restriccions per a denegar a altra gent les "
-"llibertats centrals. Aquesta norma no crea cap conflicte amb les llibertats "
-"centrals; més aviat les protegeix."
+"Certs tipus de regles sobre la distribució de programari lliure són "
+"acceptables, quan no hi ha cap conflicte amb les llibertats centrals. Per "
+"exemple, el <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> (explicat molt "
+"breument) és una regla que fa que quan redistribuïm el programa, no es 
poden "
+"afegir restriccions per a denegar a altra gent les llibertats centrals. "
+"Aquesta norma no crea cap conflicte amb les llibertats centrals; més aviat "
+"les protegeix."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 # | In the GNU project, we use copyleft to protect [-these-] {+the four+}

Index: philosophy/po/gif.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.ca-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/gif.ca-en.html    7 Sep 2015 09:57:24 -0000    1.15
+++ philosophy/po/gif.ca-en.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   1.16
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages 
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gif.translist" -->
@@ -218,7 +218,7 @@
 </p>
 
 <p>
-<a href="http://burnallgifs.org";>http://burnallgifs.org</a> is a
+<a 
href="https://web.archive.org/web/20171203193534/http://burnallgifs.org/";>http://burnallgifs.org</a>
 is a
 web site devoted to discouraging the use of GIF files on
 the web.
 </p>
@@ -269,7 +269,7 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free
+<p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2018 
Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -280,10 +280,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/09/07 09:57:24 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/gnutella.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.ca-en.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/po/gnutella.ca-en.html  18 Nov 2016 07:32:56 -0000   1.13
+++ philosophy/po/gnutella.ca-en.html  13 May 2019 17:30:38 -0000   1.14
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Regarding Gnutella
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gnutella.translist" -->
@@ -37,15 +37,15 @@
 either. GNU has its own peer-to-peer networking program, <a
 href="/software/gnunet/">GNUnet</a>, whose
 documentation includes a <a
-href="https://gnunet.org/compare";>comparison of the
-protocols</a>.</p>
+href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare";>
+comparison of the protocols</a>.</p>
 
 <p>
 The Free Software Foundation is concerned with the freedom to copy and
 change software; music is outside our scope. But there is a partial
 similarity in the ethical issues of copying software and copying
 recordings of music. Some articles in the
-<a href="/philosophy/philosophy.html#Laws">philosophy</a> directory
+<a href="/philosophy/essays-and-articles.html#Laws">philosophy</a> directory
 relate to the issue of copying for things other than software. Some
 of the <a href="/philosophy/third-party-ideas.html">other 
 people's articles</a> we have links to are also relevant.</p>
@@ -86,7 +86,7 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -96,10 +96,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:32:56 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/microsoft.ca-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/microsoft.ca-diff.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/microsoft.ca-diff.html    15 Dec 2018 14:46:39 -0000   
1.11
+++ philosophy/po/microsoft.ca-diff.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.12
@@ -167,7 +167,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2018/12/15 14:46:39 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca-en.html    12 Apr 2014 
13:59:28 -0000   1.15
+++ philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca-en.html    13 May 2019 
17:30:38 -0000   1.16
@@ -98,8 +98,8 @@
 
 <p>
 There is a massive effort in Europe to stop software patents. Please
-support <a href="http://stopsoftwarepatents.eu/";>this
-petition</a> for a Europe free of software patents, and see <a
+<!-- [Dead as of 2019-03-23] support <a 
href="http://stopsoftwarepatents.eu/";>this
+petition</a> for a Europe free of software patents, and --> see <a
 href="http://www.ffii.org";> the FFII web site</a> for full details of
 how you can help.</p>
 
@@ -134,18 +134,18 @@
 of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 Free Software
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2019 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 13:59:28 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po   13 May 2019 16:57:54 
-0000   1.26
+++ philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po   13 May 2019 17:30:38 
-0000   1.27
@@ -172,9 +172,9 @@
 msgstr ""
 "Ensenyar a l'oficina de patents a indagar més sobre l'existència de treball 
"
 "anterior pot prevenir alguns errors escandalosos. Però no resoldrà el "
-"principal problema, que és la tendència a patentar cada una de les "
-"noves idees en l'ús dels ordinadors, com la que Williams i altres van "
-"desenvolupar de manera independent."
+"principal problema, que és la tendència a patentar cada una de les noves "
+"idees en l'ús dels ordinadors, com la que Williams i altres van desenvolupar 
"
+"de manera independent."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/philosophy.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/philosophy.ca-en.html 18 Nov 2016 07:33:00 -0000   1.25
+++ philosophy/po/philosophy.ca-en.html 13 May 2019 17:30:38 -0000   1.26
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Philosophy of the GNU Project
@@ -47,7 +47,8 @@
 <p>For further reading, please select a section
 from the menu above.</p>
 
-<p>We also maintain a list of <a href="/philosophy/latest-articles.html">most 
recently added articles</a>.</p>
+<p>We also maintain a list of <a
+href="/philosophy/latest-articles.html">most recently added articles</a>.</p>
 
 <h3 id="introduction">Introduction</h3>
 
@@ -55,7 +56,7 @@
  <li><a href="/philosophy/free-sw.html">What is Free Software?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
    Why we must insist on free software</a></li>
- <li><a href="/philosophy/proprietary.html">
+ <li><a href="/proprietary/proprietary.html">
    Proprietary software is often malware</a></li>
  <li><a href="/gnu/gnu.html">History of GNU/Linux</a></li>
  <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft: Pragmatic 
Idealism</a></li>
@@ -67,23 +68,24 @@
  Dystopian Short Story</a> by <a href="http://www.stallman.org/";>
  Richard Stallman</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Why
-    "Open Source" misses the point of Free Software</a></li>
- <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">When Free 
Software Isn't (Practically) Superior</a></li>
- <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Measures governments 
can use to promote free software</a></li>    
+    &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a></li>
+ <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">When
+    Free Software Isn't (Practically) Superior</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Measures
+    governments can use to promote free software</a></li>    
  <li><a href="/education/education.html">Free software in education</a></li>
 </ul>
 
-<p>
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
-<a id="TOCFreedomOrganizations">We</a>
-<a id="FreedomOrganizations">also</a>
 <!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
 <!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
 <!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-keep a list of
+<div id="TOCFreedomOrganizations">
+<p id="FreedomOrganizations">We also keep a list of
 <a href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organizations
 that Work for Freedom in
 Computer Development and Electronic Communications</a>.</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -132,7 +134,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -142,10 +144,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:33:00 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.86
retrieving revision 1.87
diff -u -b -r1.86 -r1.87
--- philosophy/po/philosophy.ca.po   13 May 2019 16:57:54 -0000   1.86
+++ philosophy/po/philosophy.ca.po   13 May 2019 17:30:38 -0000   1.87
@@ -1085,10 +1085,9 @@
 #~ "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Free Software and "
-#~ "(e-)Government</a> &mdash; an article from The Guardian, by Richard "
-#~ "Stallman (originally published under the title &ldquo;Second "
-#~ "Sight&rdquo;)."
+#~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Free Software and (e-)"
+#~ "Government</a> &mdash; an article from The Guardian, by Richard Stallman "
+#~ "(originally published under the title &ldquo;Second Sight&rdquo;)."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\">Programari lliure i (e-)Govern</"
 #~ "a>, un article de Richard Stallman publicat a The Guardian "

Index: philosophy/po/shouldbefree.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.ca-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/shouldbefree.ca-en.html    12 Apr 2014 13:59:48 -0000   
1.14
+++ philosophy/po/shouldbefree.ca-en.html    13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Why Software Should Be Free
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/shouldbefree.translist" -->
@@ -769,7 +769,7 @@
  Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to
 &ldquo;promote the Progress of Science and the useful Arts.&rdquo; The
 Supreme Court has elaborated on this, stating in <em>Fox Film
-v. Doyal</em>; that &ldquo;The sole interest of the United States
+v. Doyal</em> that &ldquo;The sole interest of the United States
 and the primary object in conferring the [copyright] monopoly lie in
 the general benefits derived by the public from the labors of
 authors.&rdquo;</p>
@@ -866,21 +866,21 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free
+<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 
Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 13:59:48 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/use-free-software.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/use-free-software.ca-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/use-free-software.ca-en.html 12 Apr 2014 13:59:56 -0000   
1.14
+++ philosophy/po/use-free-software.ca-en.html 13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>The Free Software Community After 20 Years
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/use-free-software.translist" -->
@@ -98,7 +98,7 @@
 help of future hackers, young people today, people yet to be inspired
 to join the work on free software. What can we do today to help
 convince other people, in the future, to maintain the necessary
-determination and persistance to finish this work?</p>
+determination and persistence to finish this work?</p>
 
 <p>
 The most effective way to strengthen our community for the future is
@@ -142,7 +142,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -157,20 +157,20 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2004 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2017, 2018 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 13:59:56 $
+$Date: 2019/05/13 17:30:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/use-free-software.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/use-free-software.ca.po    13 May 2019 16:57:54 -0000   
1.20
+++ philosophy/po/use-free-software.ca.po    13 May 2019 17:30:38 -0000   
1.21
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-01-01 05:59+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""

Index: philosophy/po/words-to-avoid.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/words-to-avoid.ca.po 13 May 2019 16:57:16 -0000   1.1
+++ philosophy/po/words-to-avoid.ca.po 13 May 2019 17:30:38 -0000   1.2
@@ -821,13 +821,13 @@
 #. type: Content of: <p>
 # | The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to the users of
 # | computing, is loaded with assumptions we should
-# | [-reject.</p>\n<p>\nEconomic theory uses-] {+reject. Some come from+} the
-# | [-terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo;. In-] {+idea+}
-# | that [-context these words are appropriate. But describing-] {+using+}
-# | the [-users of software as &ldquo;consumers&rdquo; presumes a narrow role
-# | for them. It treats them like cattle that passively graze on what others
-# | make available-] {+program &ldquo;consumes&rdquo; the program (see <a
-# | href=\"#Consume\">the previous entry</a>), which leads people+} to
+# | [-reject.</p>\\n<p>\\nEconomic theory uses-] {+reject. Some come from+}
+# | the [-terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo;. In-]
+# | {+idea+} that [-context these words are appropriate. But describing-]
+# | {+using+} the [-users of software as &ldquo;consumers&rdquo; presumes a
+# | narrow role for them. It treats them like cattle that passively graze on
+# | what others make available-] {+program &ldquo;consumes&rdquo; the program
+# | (see <a href=\"#Consume\">the previous entry</a>), which leads people+} to
 # | [-them.-] {+impose on copiable digital works the economic conclusions that
 # | were drawn about uncopiable material products.+}
 #, fuzzy
@@ -862,7 +862,7 @@
 # | &ldquo;Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act&rdquo;
 # | which would require copying restriction facilities in every digital
 # | device. If all-]{+In addition, describing+} the users [-do is
-# | &ldquo;consume&rdquo;, then why should they mind?</p>\n<p>\nThe narrow
+# | &ldquo;consume&rdquo;, then why should they mind?</p>\\n<p>\\nThe narrow
 # | economic vision-] of [-users-] {+software+} as &ldquo;consumers&rdquo;
 # | [-tends-] {+refers+} to [-go hand-] {+a framing+} in [-hand with-] {+which
 # | people are limited to selecting between whatever &ldquo;products&rdquo;reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]