www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy categories.cs.html po/categories...


From: GNUN
Subject: www/philosophy categories.cs.html po/categories...
Date: Tue, 8 Jan 2019 15:58:36 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/01/08 15:58:36

Modified files:
    philosophy   : categories.cs.html 
    philosophy/po : categories.cs-en.html categories.cs.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.cs.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.cs-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.cs.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: categories.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.cs.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- categories.cs.html 18 Nov 2016 07:32:42 -0000   1.21
+++ categories.cs.html 8 Jan 2019 20:58:36 -0000    1.22
@@ -1,20 +1,21 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/categories.cs.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/categories.cs.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/categories.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/categories.cs-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-09-03" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/categories.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru – Projekt GNU – 
Nadace pro
 svobodný software</title>
+<style type="text/css" media="screen">
+<!--
+#content #diagram { overflow: auto; margin: 2em 0; }
+#diagram img { width: 31.7em; }
+-->
+
+</style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/categories.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
 <h2>Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru</h2>
 
 <p>Také si přečtěte <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Matoucí 
slova,
@@ -22,7 +23,7 @@
 
 <!-- GNUN: localize URL /philosophy/category.png -->
 <p id="diagram" class="c">
-<img src="/philosophy/category.png" alt="" />
+<img src="/philosophy/category.png" alt=" [Kategorie softwaru] " />
 </p>
 
    <p>Tento diagram, který původně nakreslil Chao-Kuei a který byl od 
té doby
@@ -125,19 +126,19 @@
 
     <p>Některé copyleftové licence, jako např. GPL verze 3, chrání 
program před
 dalšími způsoby, jako je <a
-href="http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html";>tivoizace</a>.</p> 
+href="/licenses/rms-why-gplv3.html">tivoizace</a>.</p> 
 
    <p>V projektu GNU copyleftujeme takřka každý software, který 
napíšeme, protože
 naším cílem je dát <em>každému</em> uživateli práva vyplývající z 
pojmu
 „svobodný software“. Přečtěte si náš <a
-href="/copyleft/copyleft.html">článek o copyleftu</a> pro více informací o
+href="/licenses/copyleft.html">článek o copyleftu</a> pro více informací o
 tom, jak copyleft funguje a proč ho používáme.</p>
 
    <p>Copyleft je obecný koncept; abyste skutečně copyleftovali 
program, musíte
 užít specifickou sadu distribučních podmínek. Existuje mnoho možných
 způsobů, jak sepsat tyto podmínky, takže tu může být teoreticky mnoho
 copyleftových svobodných softwarových licencí. Nicméně v praxi téměř 
všechen
-copyleftovaný svobodný software používá <a href="/copyleft/gpl.html">GNU
+copyleftovaný svobodný software používá <a href="/licenses/gpl.html">GNU
 General Public License</a>. Dvě různé copyleftové licence jsou obvykle
 „nekompatibilní“, což znamená, že je nelegální spojit kód 
používající jednu
 s kódem používající druhou; pro komunitu je tedy dobré, když lidé 
používají
@@ -166,14 +167,14 @@
 
 <h3 id="LaxPermissiveLicensedSoftware">Software s laxně permisivní 
licencí</h3>
 
-    <p>Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a 
href="bsd.html">dvě BSD
-licence</a>. Tyto licence dovolují téměř libovolné použití kódu – 
včetně
-distribuce proprietárních binárek vzniklých z upraveného nebo 
neupraveného
-zdrojového kódu.</p>
+    <p>Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a
+href="/licenses/bsd.html">dvě BSD licence</a>. Tyto licence dovolují téměř
+libovolné použití kódu – včetně distribuce proprietárních binárek 
vzniklých
+z upraveného nebo neupraveného zdrojového kódu.</p>
 
 <h3 id="GPL-CoveredSoftware">Software s GPL licencí</h3>
 
-    <p> <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Obecná veřejná licence 
GNU)</a> je
+    <p> <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL (Obecná veřejná licence 
GNU)</a> je
 jednou specifickou sadou distribučních podmínek sloužící ke 
copyleftování
 počítačového programu. Projekt GNU ji používá jako distribuční 
podmínky pro
 většinu GNU softwaru.</p>
@@ -224,7 +225,7 @@
 identifikuje všechny balíčky GNU.</p>
 
    <p>Většina GNU softwaru je <a href=
-"/copyleft/copyleft.html">copyleftovaná</a>, i když ne všechen; nicméně
+"/licenses/copyleft.html">copyleftovaná</a>, i když ne všechen; nicméně
 všechen GNU software musí být <a href="/philosophy/free-sw.html">svobodným
 softwarem</a>.</p>
 
@@ -392,13 +393,12 @@
 článku.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 Free
+<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014-2018 Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs";>Creative
-Commons Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké
-License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -409,11 +409,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:42 $
+$Date: 2019/01/08 20:58:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: po/categories.cs-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.cs-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/categories.cs-en.html  21 Dec 2014 11:59:24 -0000   1.6
+++ po/categories.cs-en.html  8 Jan 2019 20:58:36 -0000    1.7
@@ -1,7 +1,13 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Categories of Free and Nonfree Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="screen">
+<!--
+#content #diagram { overflow: auto; margin: 2em 0; }
+#diagram img { width: 31.7em; }
+-->
+</style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/categories.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>Categories of free and nonfree software</h2>
@@ -11,7 +17,7 @@
 
 <!-- GNUN: localize URL /philosophy/category.png -->
 <p id="diagram" class="c">
-<img src="/philosophy/category.png" alt="" />
+<img src="/philosophy/category.png" alt=" [Categories of software] " />
 </p>
 
    <p>This diagram, originally by Chao-Kuei and updated by several
@@ -86,8 +92,8 @@
    accepted. However, the differences in extension of the
    category are small: nearly all free software is open source,
    and nearly all open source software is free.</p>
-    <p>We prefer the term &ldquo;<a href=
-    "/philosophy/open-source-misses-the-point.html">free
+    <p>We prefer the term &ldquo;<a
+    href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">free
    software</a>&rdquo; because it refers to
    freedom&mdash;something that the term &ldquo;open
    source&ldquo; does not do.</p>
@@ -139,12 +145,12 @@
 
     <p>Some copyleft licenses, such as GPL version&nbsp;3, block
    other means of turning software proprietary, such as <a
-  href="http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html";>tivoization</a>.</p> 
+  href="/licenses/rms-why-gplv3.html">tivoization</a>.</p> 
 
    <p>In the GNU Project, we copyleft almost all the software we
    write, because our goal is to give <em>every</em> user the freedoms
-    implied by the term &ldquo;free software.&rdquo; See our <a href=
-    "/copyleft/copyleft.html">copyleft article</a> for more explanation of
+    implied by the term &ldquo;free software.&rdquo; See our <a
+    href="/licenses/copyleft.html">copyleft article</a> for more 
explanation of
    how copyleft works and why we use it.</p>
 
    <p>Copyleft is a general concept; to copyleft an actual program,
@@ -152,7 +158,7 @@
    many possible ways to write copyleft distribution terms, so in
    principle there can be many copyleft free software licenses.
    However, in actual practice nearly all copylefted software uses the
-    <a href="/copyleft/gpl.html">GNU General Public
+    <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public
    License</a>. Two different copyleft licenses are usually
    &ldquo;incompatible&rdquo;, which means it is illegal to merge
    the code using one license with the code using the other
@@ -173,10 +179,11 @@
    product.</p>
 
    <p>The <a href="http://www.x.org";>X Window System</a>
-    illustrates this. The X Consortium releases X11 with
-    distribution terms that make it noncopylefted free
-    software. If you wish, you can get a copy which has those
-    distribution terms and is free. However, there are nonfree
+    illustrates this. The X Consortium released X11 with
+    distribution terms that made it noncopylefted free
+    software, and subsequent developers have mostly followed the
+    same practice.  A copy which has those
+    distribution terms is free software. However, there are nonfree
    versions as well, and there are (or at least were) popular
    workstations and PC graphics boards for which nonfree
    versions are the only ones that work. If you are using this
@@ -189,13 +196,13 @@
 <h3 id="LaxPermissiveLicensedSoftware">Lax permissive licensed software</h3>
 
    <p>Lax permissive licenses include the X11 license and the
-    <a href="bsd.html">two BSD licenses</a>. These licenses permit
+    <a href="/licenses/bsd.html">two BSD licenses</a>. These licenses 
permit
    almost any use of the code, including distributing proprietary
    binaries with or without changing the source code.</p>
 
 <h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
 
-    <p>The <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (General Public
+    <p>The <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL (General Public
    License)</a> is one specific set of distribution terms for
    copylefting a program. The GNU Project uses it as the distribution
    terms for most GNU software.</p>
@@ -210,7 +217,7 @@
    we in the GNU Project have developed since 1984.</p>
 
    <p>A Unix-like operating system consists of many programs. The
-    GNU system includes all of the <a href="#GNUsoftware">offical
+    GNU system includes all of the <a href="#GNUsoftware">official
    GNU packages</a>. It also includes many other packages, such as
    the X Window System and TeX, which are not GNU software.</p>
 
@@ -251,7 +258,7 @@
    Directory</a> identifies all GNU packages.</p>
 
    <p>Most GNU software is <a href=
-    "/copyleft/copyleft.html">copylefted</a>, but not all; however,
+    "/licenses/copyleft.html">copylefted</a>, but not all; however,
    all GNU software must be <a href="/philosophy/free-sw.html">free
    software</a>.</p>
 
@@ -270,7 +277,7 @@
     <p>The developers of GNU packages can transfer the copyright
     to the FSF, or they can keep it. The choice is theirs.</p>
 
-    <p>If they have transfered the copyright to the FSF, the program
+    <p>If they have transferred the copyright to the FSF, the program
    is FSF-copyrighted GNU software, and the FSF can enforce
    its license. If they have kept the copyright, enforcing the license
    is their responsibility.</p>
@@ -290,7 +297,7 @@
    <p>Proprietary software is another name for nonfree software.
    In the past we subdivided nonfree software into
    &ldquo;semifree software&rdquo;, which could be modified and
-    redistributed noncommercially, and &ldquo; proprietary
+    redistributed noncommercially, and &ldquo;proprietary
    software&rdquo;, which could not be. But we have dropped that
    distinction and now use &ldquo;proprietary software&rdquo; as
    synonymous with nonfree software.</p>
@@ -429,21 +436,21 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 Free
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/21 11:59:24 $
+$Date: 2019/01/08 20:58:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: po/categories.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.cs.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- po/categories.cs.po 8 Jan 2019 20:50:36 -0000    1.17
+++ po/categories.cs.po 8 Jan 2019 20:58:36 -0000    1.18
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-09-03 14:55+0000\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
@@ -278,8 +277,8 @@
 "\">tivoization</a>."
 msgstr ""
 "Některé copyleftové licence, jako např. GPL verze 3, chrání program 
před "
-"dalšími způsoby, jako je <a href=\"/licenses/rms-why-gplv3."
-"html\">tivoizace</a>."
+"dalšími způsoby, jako je <a 
href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html\">tivoizace</"
+"a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -376,10 +375,10 @@
 "the code, including distributing proprietary binaries with or without "
 "changing the source code."
 msgstr ""
-"Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a 
href=\"/licenses/bsd.html\">dvě BSD "
-"licence</a>. Tyto licence dovolují téměř libovolné použití kódu – 
včetně "
-"distribuce proprietárních binárek vzniklých z upraveného nebo 
neupraveného "
-"zdrojového kódu."
+"Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a 
href=\"/licenses/bsd.html"
+"\">dvě BSD licence</a>. Tyto licence dovolují téměř libovolné použití 
kódu – "
+"včetně distribuce proprietárních binárek vzniklých z upraveného nebo "
+"neupraveného zdrojového kódu."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GPL-covered software"
@@ -851,7 +850,8 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Uveďte 
původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Uveďte původ-"
+"Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]