www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.cs.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy/po categories.cs.po
Date: Tue, 8 Jan 2019 15:50:37 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/01/08 15:50:37

Modified files:
    philosophy/po : categories.cs.po 

Log message:
    Trivial update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.cs.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: categories.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/categories.cs.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- categories.cs.po  1 Jan 2018 06:22:03 -0000    1.16
+++ categories.cs.po  8 Jan 2019 20:50:36 -0000    1.17
@@ -3,7 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012.
-# Dec 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# Dec 2014, January 2019: trivial update (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -41,10 +41,8 @@
 "kterým je lépe se vyhnout </a>."
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <p><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "Categories of free and nonfree software"
 msgid "[Categories of software]"
-msgstr "Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru"
+msgstr " [Kategorie softwaru] "
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -181,11 +179,6 @@
 "otevřený software a takřka všechen otevřený software je svobodný."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We prefer the term &ldquo;<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-"
-#| "point.html\">free software</a>&rdquo; because it refers to freedom&mdash;"
-#| "something that the term &ldquo;open source&ldquo; does not do."
 msgid ""
 "We prefer the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
 "html\">free software</a>&rdquo; because it refers to freedom&mdash;something "
@@ -279,28 +272,16 @@
 "některými běžnými způsoby, kterými lze učinit program 
proprietárním."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Some copyleft licenses, such as GPL version&nbsp;3, block other means of "
-#| "turning software proprietary, such as <a href=\"http://www.gnu.org/";
-#| "licenses/rms-why-gplv3.html\">tivoization</a>."
 msgid ""
 "Some copyleft licenses, such as GPL version&nbsp;3, block other means of "
 "turning software proprietary, such as <a href=\"/licenses/rms-why-gplv3.html"
 "\">tivoization</a>."
 msgstr ""
 "Některé copyleftové licence, jako např. GPL verze 3, chrání program 
před "
-"dalšími způsoby, jako je <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.";
+"dalšími způsoby, jako je <a href=\"/licenses/rms-why-gplv3."
 "html\">tivoizace</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
-#| "our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
-#| "&ldquo;free software.&rdquo; See our <a href= \"/copyleft/copyleft.html"
-#| "\">copyleft article</a> for more explanation of how copyleft works and "
-#| "why we use it."
 msgid ""
 "In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
 "our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
@@ -310,22 +291,11 @@
 msgstr ""
 "V projektu GNU copyleftujeme takřka každý software, který napíšeme, 
protože "
 "naším cílem je dát <em>každému</em> uživateli práva vyplývající z 
pojmu "
-"„svobodný software“. Přečtěte si náš <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"„svobodný software“. Přečtěte si náš <a 
href=\"/licenses/copyleft.html"
 "\">článek o copyleftu</a> pro více informací o tom, jak copyleft funguje "
 "a proč ho používáme."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyleft is a general concept; to copyleft an actual program, you need to "
-#| "use a specific set of distribution terms. There are many possible ways to "
-#| "write copyleft distribution terms, so in principle there can be many "
-#| "copyleft free software licenses. However, in actual practice nearly all "
-#| "copylefted software uses the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General "
-#| "Public License</a>. Two different copyleft licenses are usually &ldquo;"
-#| "incompatible&rdquo;, which means it is illegal to merge the code using "
-#| "one license with the code using the other license; therefore, it is good "
-#| "for the community if people use a single copyleft license."
 msgid ""
 "Copyleft is a general concept; to copyleft an actual program, you need to "
 "use a specific set of distribution terms. There are many possible ways to "
@@ -341,7 +311,7 @@
 "užít specifickou sadu distribučních podmínek. Existuje mnoho možných "
 "způsobů, jak sepsat tyto podmínky, takže tu může být teoreticky mnoho "
 "copyleftových svobodných softwarových licencí. Nicméně v praxi 
téměř všechen "
-"copyleftovaný svobodný software používá <a 
href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU "
+"copyleftovaný svobodný software používá <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
 "General Public License</a>. Dvě různé copyleftové licence jsou obvykle "
 "„nekompatibilní“, což znamená, že je nelegální spojit kód 
používající jednu "
 "s kódem používající druhou; pro komunitu je tedy dobré, když lidé 
používají "
@@ -372,18 +342,6 @@
 "jako <a href=\"#ProprietarySoftware\">proprietární</a> softwarový produkt."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"http://www.x.org\";>X Window System</a> illustrates this. "
-#| "The X Consortium releases X11 with distribution terms that make it "
-#| "noncopylefted free software. If you wish, you can get a copy which has "
-#| "those distribution terms and is free. However, there are nonfree versions "
-#| "as well, and there are (or at least were) popular workstations and PC "
-#| "graphics boards for which nonfree versions are the only ones that work. "
-#| "If you are using this hardware, X11 is not free software for you. <a href="
-#| "\"/philosophy/x.html\">The developers of X11 even made X11 nonfree</a> "
-#| "for a while; they were able to do this because others had contributed "
-#| "their code under the same noncopyleft license."
 msgid ""
 "The <a href=\"http://www.x.org\";>X Window System</a> illustrates this. The "
 "X Consortium released X11 with distribution terms that made it noncopylefted "
@@ -412,19 +370,13 @@
 msgstr "Software s laxně permisivní licencí"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Lax permissive licenses include the X11 license and the <a href=\"bsd.html"
-#| "\">two BSD licenses</a>. These licenses permit almost any use of the "
-#| "code, including distributing proprietary binaries with or without "
-#| "changing the source code."
 msgid ""
 "Lax permissive licenses include the X11 license and the <a href=\"/licenses/"
 "bsd.html\">two BSD licenses</a>. These licenses permit almost any use of "
 "the code, including distributing proprietary binaries with or without "
 "changing the source code."
 msgstr ""
-"Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a href=\"bsd.html\">dvě 
BSD "
+"Laxně permisivní licence zahrnují licenci X11 a <a 
href=\"/licenses/bsd.html\">dvě BSD "
 "licence</a>. Tyto licence dovolují téměř libovolné použití kódu – 
včetně "
 "distribuce proprietárních binárek vzniklých z upraveného nebo 
neupraveného "
 "zdrojového kódu."
@@ -434,17 +386,12 @@
 msgstr "Software s GPL licencí"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (General Public License)</a> "
-#| "is one specific set of distribution terms for copylefting a program. The "
-#| "GNU Project uses it as the distribution terms for most GNU software."
 msgid ""
 "The <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL (General Public License)</a> is "
 "one specific set of distribution terms for copylefting a program. The GNU "
 "Project uses it as the distribution terms for most GNU software."
 msgstr ""
-" <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (Obecná veřejná licence GNU)</a> 
je "
+" <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL (Obecná veřejná licence GNU)</a> 
je "
 "jednou specifickou sadou distribučních podmínek sloužící ke 
copyleftování "
 "počítačového programu. Projekt GNU ji používá jako distribuční 
podmínky pro "
 "většinu GNU softwaru."
@@ -471,12 +418,6 @@
 "projektu GNU vyvíjíme od roku 1984."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
-#| "includes all of the <a href=\"#GNUsoftware\">offical GNU packages</a>. "
-#| "It also includes many other packages, such as the X Window System and "
-#| "TeX, which are not GNU software."
 msgid ""
 "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
 "includes all of the <a href=\"#GNUsoftware\">official GNU packages</a>. It "
@@ -558,17 +499,12 @@
 "identifikuje všechny balíčky GNU."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most GNU software is <a href= \"/copyleft/copyleft.html\">copylefted</a>, "
-#| "but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-"
-#| "sw.html\">free software</a>."
 msgid ""
 "Most GNU software is <a href= \"/licenses/copyleft.html\">copylefted</a>, "
 "but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">free software</a>."
 msgstr ""
-"Většina GNU softwaru je <a href= 
\"/copyleft/copyleft.html\">copyleftovaná</"
+"Většina GNU softwaru je <a href= 
\"/licenses/copyleft.html\">copyleftovaná</"
 "a>, i když ne všechen; nicméně všechen GNU software musí být <a 
href=\"/"
 "philosophy/free-sw.html\">svobodným softwarem</a>."
 
@@ -603,11 +539,6 @@
 "ho můžou nechat. Je to jejich volba."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If they have transfered the copyright to the FSF, the program is FSF-"
-#| "copyrighted GNU software, and the FSF can enforce its license. If they "
-#| "have kept the copyright, enforcing the license is their responsibility."
 msgid ""
 "If they have transferred the copyright to the FSF, the program is FSF-"
 "copyrighted GNU software, and the FSF can enforce its license. If they have "
@@ -644,14 +575,6 @@
 msgstr "Proprietární software"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Proprietary software is another name for nonfree software. In the past "
-#| "we subdivided nonfree software into &ldquo;semifree software&rdquo;, "
-#| "which could be modified and redistributed noncommercially, and &ldquo; "
-#| "proprietary software&rdquo;, which could not be. But we have dropped "
-#| "that distinction and now use &ldquo;proprietary software&rdquo; as "
-#| "synonymous with nonfree software."
 msgid ""
 "Proprietary software is another name for nonfree software. In the past we "
 "subdivided nonfree software into &ldquo;semifree software&rdquo;, which "
@@ -914,31 +837,21 @@
 "se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 "
-#| "Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, "
 "2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 Free "
+"Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014-2018 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Uveďte 
původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]