www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy po/15-years-of-free-software.uk....


From: GNUN
Subject: www/philosophy po/15-years-of-free-software.uk....
Date: Sun, 10 Dec 2017 09:58:10 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/12/10 09:58:10

Modified files:
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.uk.po 
Added files:
    philosophy   : 15-years-of-free-software.uk.html 
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.uk-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/15-years-of-free-software.uk.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.uk-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/15-years-of-free-software.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/15-years-of-free-software.uk.po 10 Dec 2017 14:26:05 -0000   1.1
+++ po/15-years-of-free-software.uk.po 10 Dec 2017 14:58:10 -0000   1.2
@@ -11,12 +11,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2017-12-10 16:03+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <>\n"
+"Language: uk_UA\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Language: uk_UA\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -28,15 +28,16 @@
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, free "
 "software movement"
 msgstr ""
-"Ґну, ФВПЗ, Фонд вільного програмного 
забезпечення, свобода, Річард"
-" Столмен, rms, рух за ВПЗ"
+"Ґну, ФВПЗ, Фонд вільного програмного 
забезпечення, свобода, Річард Столмен, "
+"rms, рух за ВПЗ"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a free "
 "operating system."
 msgstr ""
-"Річард Столмен обговорює історію руху за 
розробку вільної операційної системи."
+"Річард Столмен обговорює історію руху за 
розробку вільної операційної "
+"системи."
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "15 Years of Free Software"
@@ -51,8 +52,8 @@
 "It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software "
 "Movement and the GNU Project. We have come a long way."
 msgstr ""
-"Минуло п'ятнадцять років від початку руху 
за вільне програмне забезпечення та"
-" проекту GNU. Ми пройшли довгий шлях."
+"Минуло п'ятнадцять років від початку руху 
за вільне програмне забезпечення "
+"та проекту GNU. Ми пройшли довгий шлях."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -63,36 +64,35 @@
 "own needs. The owners of software had erected walls to divide us from each "
 "other."
 msgstr ""
-"1984-го було неможливо користуватися 
сучасним комп'ютером без установлення"
-" туди закритої операційної системи, котру 
ви мали отримувати на умовах"
-" ліцензії з багатьма обмеженнями. Нікому 
не дозволялося вільно ділитися"
-" програмним забезпеченням зі своїми 
друзями, які також користувалися"
-" комп'ютером, і майже ніхто не мав 
можливості змінювати програми так,"
-" аби вони задовольняли його чи її потреби. 
Власники програмного забезпечення"
-" звели стіни, щоби відділити нас одне від 
одного."
+"1984-го було неможливо користуватися 
сучасним комп'ютером без установлення "
+"туди закритої операційної системи, котру 
ви мали отримувати на умовах "
+"ліцензії з багатьма обмеженнями. Нікому 
не дозволялося вільно ділитися "
+"програмним забезпеченням зі своїми 
друзями, які також користувалися "
+"комп'ютером, і майже ніхто не мав 
можливості змінювати програми так, аби "
+"вони задовольняли його чи її потреби. 
Власники програмного забезпечення "
+"звели стіни, щоби відділити нас одне від 
одного."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to develop a "
-"Unix-compatible portable operating system that would be 100% free "
-"software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be "
-"free to redistribute the whole system, and free to change and contribute to "
-"any part of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning "
-"&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical "
-"ideas of Unix, while at the same time saying that GNU is something "
-"different. Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its "
-"users freedom."
-msgstr ""
-"Проект GNU було започатковано з метою 
змінити такий стан справ. Його найперша"
-" мета — розробити UNIX-сумісну переносну 
операційну систему, котра була б"
-" стовідсотково вільним програмним 
забезпеченням. Не «майже вільним», не"
-" «без-дрібки-вільним», а саме повністю&mdash; 
вільним, щоби користувачі могли"
-" безперешкодно поширювати всю систему, 
змінювати та поліпшувати будь-яку її"
-" частину. Назва проекту — «GNU» — це 
рекурсивне скорочення, що розшифровується"
-" як &ldquo;«GNU's Not UNIX»&rdquo;&mdash; («Гну — це не 
Юнікс»): вона"
-" одночасно віддає належне"
-" технічним ідеям UNIX та показує, що GNU — це 
щось інакше. Технічно GNU"
-" схожий на UNIX, проте, на відміну од UNIX, дає 
своїм користувачам свободу."
+"Unix-compatible portable operating system that would be 100% free software. "
+"Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be free to "
+"redistribute the whole system, and free to change and contribute to any part "
+"of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;"
+"GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas "
+"of Unix, while at the same time saying that GNU is something different. "
+"Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
+msgstr ""
+"Проект GNU було започатковано з метою 
змінити такий стан справ. Його "
+"найперша мета — розробити UNIX-сумісну 
переносну операційну систему, котра "
+"була б стовідсотково вільним програмним 
забезпеченням. Не «майже вільним», "
+"не «без-дрібки-вільним», а саме 
повністю&mdash; вільним, щоби користувачі "
+"могли безперешкодно поширювати всю 
систему, змінювати та поліпшувати будь-"
+"яку її частину. Назва проекту — «GNU» — це 
рекурсивне скорочення, що "
+"розшифровується як &ldquo;«GNU's Not UNIX»&rdquo;&mdash; 
(«Гну — це не "
+"Юнікс»): вона одночасно віддає належне тех
нічним ідеям UNIX та показує, що "
+"GNU — це щось інакше. Технічно GNU схожий на 
UNIX, проте, на відміну од "
+"UNIX, дає своїм користувачам свободу."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -103,14 +103,13 @@
 "their code. All together have helped to liberate the potential of the "
 "computer network for all humanity."
 msgstr ""
-"Розробка цієї операційної системи 
вартувала багатьох років роботи сотень"
-" програмістів. Декотрим із них платив Фонд 
Вільного Програмного"
-" Забезпечення та інші ВПЗ-компанії, проте 
більшість працювала на"
-" волонтерських засадах. Кілька з цих 
програмістів зробилися відомими;"
-" більшість із них відомі головним чином у 
своїх колах — серед інших хакерів,"
-" які працюють із написаним ними кодом або 
використовують його. Ці люди"
-" спільно допомогли лібералізувати 
потенціал комп'ютерної мережі для всього"
-" людства."
+"Розробка цієї операційної системи 
вартувала багатьох років роботи сотень "
+"програмістів. Декотрим із них платив Фонд 
Вільного Програмного Забезпечення "
+"та інші ВПЗ-компанії, проте більшість 
працювала на волонтерських засадах. "
+"Кілька з цих програмістів зробилися 
відомими; більшість із них відомі "
+"головним чином у своїх колах — серед інших
 хакерів, які працюють із "
+"написаним ними кодом або використовують 
його. Ці люди спільно допомогли "
+"лібералізувати потенціал комп'ютерної 
мережі для всього людства."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -122,13 +121,13 @@
 "GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy "
 "to use as any other operating system."
 msgstr ""
-"1991-го року було розроблено останній 
важливий компонент UNIX-подібної"
-" системи: Linux, вільне ядро, написане 
Лінусом Торвальдсом. Нині ж комбінацію"
-" GNU та Linux використовують мільйони людей по 
всьому світі, а її"
-" популярність зростає. Цього місяця ми 
анонсували реліз <acronym title=\"GNU"
-" Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> версії 1.0 —"
-" графічного середовища GNU, котре, як ми 
сподіваємося, зробить операційну"
-" систему GNU/Linux настільки ж простою у 
використанні, як і будь-яка інша ОС."
+"1991-го року було розроблено останній 
важливий компонент UNIX-подібної "
+"системи: Linux, вільне ядро, написане Лінусом 
Торвальдсом. Нині ж комбінацію "
+"GNU та Linux використовують мільйони людей по 
всьому світі, а її "
+"популярність зростає. Цього місяця ми 
анонсували реліз <acronym title=\"GNU "
+"Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> версії 1.0 — 
графічного "
+"середовища GNU, котре, як ми сподіваємося, 
зробить операційну систему GNU/"
+"Linux настільки ж простою у використанні, як 
і будь-яка інша ОС."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -140,14 +139,14 @@
 "beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole "
 "range of jobs that users want to do."
 msgstr ""
-"Але наша свобода не завжди гарантована. 
Світ не стоїть на місці, й ми не"
-" можемо розраховувати на те, що матимемо 
свободу за п'ять років, тільки тому,"
-" що маємо її тепер. Вільне програмне 
забезпечення стикається зі складними"
-" викликами та небезпеками. Будуть 
уживатися рішучі заходи, щоби зберегти 
нашу"
-" свободу — точнісінько так само, як колись 
уживалися заходи, щоби отримати"
-" її. Між тим, операційна система — це 
тільки початок. Тепер ми маємо додати"
-" цілу низку вільних застосунків, аби ох
опити все розмаїття видів роботи,"
-" із якими користувачі можуть мати справу."
+"Але наша свобода не завжди гарантована. 
Світ не стоїть на місці, й ми не "
+"можемо розраховувати на те, що матимемо 
свободу за п'ять років, тільки тому, "
+"що маємо її тепер. Вільне програмне 
забезпечення стикається зі складними "
+"викликами та небезпеками. Будуть 
уживатися рішучі заходи, щоби зберегти 
нашу "
+"свободу — точнісінько так само, як колись 
уживалися заходи, щоби отримати "
+"її. Між тим, операційна система — це 
тільки початок. Тепер ми маємо додати "
+"цілу низку вільних застосунків, аби ох
опити все розмаїття видів роботи, із "
+"якими користувачі можуть мати справу."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -155,10 +154,10 @@
 "the free software community, and other issues affecting freedom for computer "
 "users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating system."
 msgstr ""
-"У майбутніх дописах я описуватиму 
специфічні виклики перед спільнотою"
-" поціновувачів і розробників вільного 
програмного забезпечення, інші"
-" проблеми, що стосуються свободи 
користувачів комп'ютерів, а також розробки,"
-" котрі впливають на операційну систему 
GNU/Linux."
+"У майбутніх дописах я описуватиму 
специфічні виклики перед спільнотою "
+"поціновувачів і розробників вільного 
програмного забезпечення, інші "
+"проблеми, що стосуються свободи 
користувачів комп'ютерів, а також розробки, 
"
+"котрі впливають на операційну систему 
GNU/Linux."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -167,11 +166,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
-"other corrections or suggestions can be sent to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також 
<a href=\"/"
@@ -179,25 +178,25 @@
 "і інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
+#
+#
+#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
-#
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
 #.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
 #.     Please send your comments and general suggestions in this regard
 #.     to <a href="mailto:address@hidden";>
-#
 #.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-#
 #.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
 #.     our web pages, see <a
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
 msgstr ""
 "Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
 "можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
@@ -212,26 +211,23 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\""
-" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\";> 
ліцензії"
-" Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivatives (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
-"похідних</em>) 3.0 Сполучені Штати</a>."
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\"> ліцензії 
Creative "
+"Commons Attribution-NoDerivs (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
+"похідних творів</em>) 3.0 Сполучені Штати</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Підтримка українського перекладу: Богдан 
Ковальчук (address@hidden),"
-" Андрій Бандура (address@hidden)"
+"Підтримка українського перекладу: Богдан 
Ковальчук (address@hidden), "
+"Андрій Бандура (address@hidden)"
 
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-
-

Index: 15-years-of-free-software.uk.html
===================================================================
RCS file: 15-years-of-free-software.uk.html
diff -N 15-years-of-free-software.uk.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ 15-years-of-free-software.uk.html  10 Dec 2017 14:58:09 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,170 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/15-years-of-free-software.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>15 років вільному прогрманому 
забезпеченню - проект GNU - Фундація ВПЗ</title>
+<meta http-equiv="Keywords"
+   content="Ґну, ФВПЗ, Фонд вільного 
програмного забезпечення, свобода, Річард 
Столмен,
+rms, рух за ВПЗ" />
+<meta http-equiv="Description"
+   content="Річард Столмен обговорює історію 
руху за розробку вільної операційної
+системи." />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/15-years-of-free-software.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
+<h2>15 років вільному програмному 
забезпеченню</h2>
+
+<p>
+ <strong>Річард М. Столмен</strong>
+</p>
+
+<p>
+ Минуло п'ятнадцять років від початку руху 
за вільне програмне забезпечення
+та проекту GNU. Ми пройшли довгий шлях.
+</p>
+
+<p>
+ 1984-го було неможливо користуватися 
сучасним комп'ютером без установлення
+туди закритої операційної системи, котру 
ви мали отримувати на умовах
+ліцензії з багатьма обмеженнями. Нікому не 
дозволялося вільно ділитися
+програмним забезпеченням зі своїми 
друзями, які також користувалися
+комп'ютером, і майже ніхто не мав 
можливості змінювати програми так, аби
+вони задовольняли його чи її потреби. 
Власники програмного забезпечення
+звели стіни, щоби відділити нас одне від 
одного.
+</p>
+
+<p>
+ Проект GNU було започатковано з метою 
змінити такий стан справ. Його
+найперша мета — розробити UNIX-сумісну 
переносну операційну систему, котра
+була б стовідсотково вільним програмним 
забезпеченням. Не «майже вільним»,
+не «без-дрібки-вільним», а саме 
повністю&mdash; вільним, щоби користувачі
+могли безперешкодно поширювати всю 
систему, змінювати та поліпшувати
+будь-яку її частину. Назва проекту — «GNU» — 
це рекурсивне скорочення, що
+розшифровується як &ldquo;«GNU's Not UNIX»&rdquo;&mdash; 
(«Гну — це не
+Юнікс»): вона одночасно віддає належне тех
нічним ідеям UNIX та показує, що
+GNU — це щось інакше. Технічно GNU схожий на 
UNIX, проте, на відміну од
+UNIX, дає своїм користувачам свободу.
+</p>
+
+<p>
+ Розробка цієї операційної системи 
вартувала багатьох років роботи сотень
+програмістів. Декотрим із них платив Фонд 
Вільного Програмного Забезпечення
+та інші ВПЗ-компанії, проте більшість 
працювала на волонтерських
+засадах. Кілька з цих програмістів 
зробилися відомими; більшість із них
+відомі головним чином у своїх колах — 
серед інших хакерів, які працюють із
+написаним ними кодом або використовують 
його. Ці люди спільно допомогли
+лібералізувати потенціал комп'ютерної 
мережі для всього людства.
+</p>
+
+<p>
+ 1991-го року було розроблено останній 
важливий компонент UNIX-подібної
+системи: Linux, вільне ядро, написане Лінусом 
Торвальдсом. Нині ж комбінацію
+GNU та Linux використовують мільйони людей по 
всьому світі, а її
+популярність зростає. Цього місяця ми 
анонсували реліз <acronym title="GNU
+Network Object Model Environment">GNOME</acronym> версії 1.0 — 
графічного
+середовища GNU, котре, як ми сподіваємося, 
зробить операційну систему
+GNU/Linux настільки ж простою у використанні, 
як і будь-яка інша ОС.
+</p>
+
+<p>
+ Але наша свобода не завжди гарантована. 
Світ не стоїть на місці, й ми не
+можемо розраховувати на те, що матимемо 
свободу за п'ять років, тільки тому,
+що маємо її тепер. Вільне програмне 
забезпечення стикається зі складними
+викликами та небезпеками. Будуть 
уживатися рішучі заходи, щоби зберегти нашу
+свободу — точнісінько так само, як колись 
уживалися заходи, щоби отримати
+її. Між тим, операційна система — це тільки 
початок. Тепер ми маємо додати
+цілу низку вільних застосунків, аби ох
опити все розмаїття видів роботи, із
+якими користувачі можуть мати справу.
+</p>
+
+<p>
+ У майбутніх дописах я описуватиму 
специфічні виклики перед спільнотою
+поціновувачів і розробників вільного 
програмного забезпечення, інші
+проблеми, що стосуються свободи 
користувачів комп'ютерів, а також розробки,
+котрі впливають на операційну систему 
GNU/Linux.
+</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.uk.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні 
також <a
+href="/contact/">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі
+посилання і інші виправлення чи 
пропозиції можна надсилати за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити
+можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і
+пропозиції щодо перекладу за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Відомості з координації та пропозицій 
перекладів наших статей див. у
+<a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику 
з
+перекладу&rdquo;</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1999, 2014 Річард М. Столмен</p>
+
+<p>Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk";> 
ліцензії
+Creative Commons Attribution-NoDerivs (<em>Із зазначенням
+авторства&nbsp;&mdash; Без похідних творів</em>) 3.0 
Сполучені Штати</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.uk.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Підтримка українського перекладу: Богдан 
Ковальчук (address@hidden),
+Андрій Бандура (address@hidden)</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Оновлено:
+
+$Date: 2017/12/10 14:58:09 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/15-years-of-free-software.uk-en.html
===================================================================
RCS file: po/15-years-of-free-software.uk-en.html
diff -N po/15-years-of-free-software.uk-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/15-years-of-free-software.uk-en.html   10 Dec 2017 14:58:09 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,148 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>15 Years of Free Software
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<meta http-equiv="Keywords"
+   content="GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, 
rms, free software movement" />
+<meta http-equiv="Description"
+   content="Richard Stallman discusses the history of the movement to 
develop a free operating system." />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/15-years-of-free-software.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>15 Years of Free Software</h2>
+
+<p>
+ by <strong>Richard M. Stallman</strong>
+</p>
+
+<p>
+ It is now just over 15 years since the beginning of the Free
+ Software Movement and the GNU Project. We have come a long way.
+</p>
+
+<p>
+ In 1984, it was impossible to use a modern computer without
+ installing a proprietary operating system, which you would have to
+ obtain under a restrictive license. No one was allowed to share
+ software freely with fellow computer users, and hardly anyone could
+ change software to fit his or her own needs. The owners of software
+ had erected walls to divide us from each other.
+</p>
+
+<p>
+ The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to
+ develop a Unix-compatible portable operating system that would be
+ 100% free software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that
+ users would be free to redistribute the whole system, and free to
+ change and contribute to any part of it. The name of the system,
+ GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;GNU's Not
+ Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas of
+ Unix, while at the same
+ time saying that GNU is something different. Technically, GNU is
+ like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom.
+</p>
+
+<p>
+ It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop
+ this operating system. Some were paid by the Free Software
+ Foundation and by free software companies; most were volunteers. A
+ few have become famous; most are known mainly within their
+ profession, by other hackers who use or work on their code. All
+ together have helped to liberate the potential of the computer
+ network for all humanity.
+</p>
+
+<p>
+ In 1991, the last major essential component of a Unix-like system
+ was developed: Linux, the free kernel written by Linus
+ Torvalds. Today, the combination of GNU and Linux is used by
+ millions of people around the world, and its popularity is
+ growing. This month, we announced release 1.0 of 
+ <acronym title="GNU Network Object Model Environment">GNOME</acronym>, 
+ the GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux
+ system as easy to use as any other operating system.
+</p>
+
+<p>
+ But our freedom is not permanently assured. The world does not stand
+ still, and we cannot count on having freedom five years from now,
+ just because we have it today. Free software faces difficult
+ challenges and dangers. It will take determined efforts to preserve
+ our freedom, just as it took to obtain freedom in the first
+ place. Meanwhile, the operating system is just the
+ beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the
+ whole range of jobs that users want to do.
+</p>
+
+<p>
+ In future columns, I will be writing about the specific challenges
+ facing the free software community, and other issues affecting
+ freedom for computer users, as well as developments affecting the
+ GNU/Linux operating system.
+</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1999, 2014 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2017/12/10 14:58:09 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]