www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po 15-years-of-free-software.uk.po


From: Andriy Bandura
Subject: www/philosophy/po 15-years-of-free-software.uk.po
Date: Sun, 10 Dec 2017 09:26:05 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andriy Bandura <andriykopanytsia>    17/12/10 09:26:05

Added files:
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.uk.po 

Log message:
    Today last new translated file in Ukrainian

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.uk.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: 15-years-of-free-software.uk.po
===================================================================
RCS file: 15-years-of-free-software.uk.po
diff -N 15-years-of-free-software.uk.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ 15-years-of-free-software.uk.po   10 Dec 2017 14:26:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,237 @@
+# LANGUAGE translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/15-years-of-free-software.html
+# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# Bohdan Kovalchuk <address@hidden>, 2017.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2017.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 15-years-of-free-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-05 15:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-10 16:03+0200\n"
+"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Language: uk_UA\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "15 Years of Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "15 років вільному прогрманому 
забезпеченню - проект GNU - Фундація ВПЗ"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, free "
+"software movement"
+msgstr ""
+"Ґну, ФВПЗ, Фонд вільного програмного 
забезпечення, свобода, Річард"
+" Столмен, rms, рух за ВПЗ"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a free "
+"operating system."
+msgstr ""
+"Річард Столмен обговорює історію руху за 
розробку вільної операційної системи."
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "15 Years of Free Software"
+msgstr "15 років вільному програмному 
забезпеченню"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+msgstr "<strong>Річард М. Столмен</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software "
+"Movement and the GNU Project. We have come a long way."
+msgstr ""
+"Минуло п'ятнадцять років від початку руху 
за вільне програмне забезпечення та"
+" проекту GNU. Ми пройшли довгий шлях."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1984, it was impossible to use a modern computer without installing a "
+"proprietary operating system, which you would have to obtain under a "
+"restrictive license. No one was allowed to share software freely with fellow "
+"computer users, and hardly anyone could change software to fit his or her "
+"own needs. The owners of software had erected walls to divide us from each "
+"other."
+msgstr ""
+"1984-го було неможливо користуватися 
сучасним комп'ютером без установлення"
+" туди закритої операційної системи, котру 
ви мали отримувати на умовах"
+" ліцензії з багатьма обмеженнями. Нікому 
не дозволялося вільно ділитися"
+" програмним забезпеченням зі своїми 
друзями, які також користувалися"
+" комп'ютером, і майже ніхто не мав 
можливості змінювати програми так,"
+" аби вони задовольняли його чи її потреби. 
Власники програмного забезпечення"
+" звели стіни, щоби відділити нас одне від 
одного."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to develop a "
+"Unix-compatible portable operating system that would be 100% free "
+"software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be "
+"free to redistribute the whole system, and free to change and contribute to "
+"any part of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning "
+"&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical "
+"ideas of Unix, while at the same time saying that GNU is something "
+"different. Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its "
+"users freedom."
+msgstr ""
+"Проект GNU було започатковано з метою 
змінити такий стан справ. Його найперша"
+" мета — розробити UNIX-сумісну переносну 
операційну систему, котра була б"
+" стовідсотково вільним програмним 
забезпеченням. Не «майже вільним», не"
+" «без-дрібки-вільним», а саме повністю&mdash; 
вільним, щоби користувачі могли"
+" безперешкодно поширювати всю систему, 
змінювати та поліпшувати будь-яку її"
+" частину. Назва проекту — «GNU» — це 
рекурсивне скорочення, що розшифровується"
+" як &ldquo;«GNU's Not UNIX»&rdquo;&mdash; («Гну — це не 
Юнікс»): вона"
+" одночасно віддає належне"
+" технічним ідеям UNIX та показує, що GNU — це 
щось інакше. Технічно GNU"
+" схожий на UNIX, проте, на відміну од UNIX, дає 
своїм користувачам свободу."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop this "
+"operating system. Some were paid by the Free Software Foundation and by free "
+"software companies; most were volunteers. A few have become famous; most are "
+"known mainly within their profession, by other hackers who use or work on "
+"their code. All together have helped to liberate the potential of the "
+"computer network for all humanity."
+msgstr ""
+"Розробка цієї операційної системи 
вартувала багатьох років роботи сотень"
+" програмістів. Декотрим із них платив Фонд 
Вільного Програмного"
+" Забезпечення та інші ВПЗ-компанії, проте 
більшість працювала на"
+" волонтерських засадах. Кілька з цих 
програмістів зробилися відомими;"
+" більшість із них відомі головним чином у 
своїх колах — серед інших хакерів,"
+" які працюють із написаним ними кодом або 
використовують його. Ці люди"
+" спільно допомогли лібералізувати 
потенціал комп'ютерної мережі для всього"
+" людства."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was "
+"developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the "
+"combination of GNU and Linux is used by millions of people around the world, "
+"and its popularity is growing. This month, we announced release 1.0 of "
+"<acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym>, the "
+"GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy "
+"to use as any other operating system."
+msgstr ""
+"1991-го року було розроблено останній 
важливий компонент UNIX-подібної"
+" системи: Linux, вільне ядро, написане 
Лінусом Торвальдсом. Нині ж комбінацію"
+" GNU та Linux використовують мільйони людей по 
всьому світі, а її"
+" популярність зростає. Цього місяця ми 
анонсували реліз <acronym title=\"GNU"
+" Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> версії 1.0 —"
+" графічного середовища GNU, котре, як ми 
сподіваємося, зробить операційну"
+" систему GNU/Linux настільки ж простою у 
використанні, як і будь-яка інша ОС."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But our freedom is not permanently assured. The world does not stand still, "
+"and we cannot count on having freedom five years from now, just because we "
+"have it today. Free software faces difficult challenges and dangers. It will "
+"take determined efforts to preserve our freedom, just as it took to obtain "
+"freedom in the first place. Meanwhile, the operating system is just the "
+"beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole "
+"range of jobs that users want to do."
+msgstr ""
+"Але наша свобода не завжди гарантована. 
Світ не стоїть на місці, й ми не"
+" можемо розраховувати на те, що матимемо 
свободу за п'ять років, тільки тому,"
+" що маємо її тепер. Вільне програмне 
забезпечення стикається зі складними"
+" викликами та небезпеками. Будуть 
уживатися рішучі заходи, щоби зберегти 
нашу"
+" свободу — точнісінько так само, як колись 
уживалися заходи, щоби отримати"
+" її. Між тим, операційна система — це 
тільки початок. Тепер ми маємо додати"
+" цілу низку вільних застосунків, аби ох
опити все розмаїття видів роботи,"
+" із якими користувачі можуть мати справу."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In future columns, I will be writing about the specific challenges facing "
+"the free software community, and other issues affecting freedom for computer "
+"users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating system."
+msgstr ""
+"У майбутніх дописах я описуватиму 
специфічні виклики перед спільнотою"
+" поціновувачів і розробників вільного 
програмного забезпечення, інші"
+" проблеми, що стосуються свободи 
користувачів комп'ютерів, а також розробки,"
+" котрі впливають на операційну систему 
GNU/Linux."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
+"other corrections or suggestions can be sent to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також 
<a href=\"/"
+"contact/\">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі посилання "
+"і інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
+"можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
+"пропозиції щодо перекладу за адресою <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. </p><p>Відомості з 
координації та "
+"пропозицій перекладів наших статей див. у 
<a href=\"/server/standards/README."
+"translations.html\">&ldquo;Посібнику з 
перекладу&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2014 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2014 Річард М. Столмен"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\""
+" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\";> 
ліцензії"
+" Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
+"похідних</em>) 3.0 Сполучені Штати</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Підтримка українського перекладу: Богдан 
Ковальчук (address@hidden),"
+" Андрій Бандура (address@hidden)"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Оновлено:"
+
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]