www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po compromise.nl.po


From: Ineiev
Subject: www/philosophy/po compromise.nl.po
Date: Mon, 11 Sep 2017 03:05:46 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ineiev <ineiev> 17/09/11 03:05:46

Modified files:
    philosophy/po : compromise.nl.po 

Log message:
    Restore translation RT #1238948.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: compromise.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- compromise.nl.po  27 Aug 2017 15:00:28 -0000   1.3
+++ compromise.nl.po  11 Sep 2017 07:05:44 -0000   1.4
@@ -1,32 +1,31 @@
-# Dutch compendium for www.gnu.org
-# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as gnu.org articles.
+# Dutch translation of http://www.gnu.org/philosophy/compromise.html
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: master\n"
+"Project-Id-Version: compromise.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-08-27 14:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: web-translators <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-22 21:20+0100\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Dutch\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-08-27 14:56+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
+"Schadelijke compromissen vermijden - GNU-project - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
-msgstr ""
+msgstr "Schadelijke compromissen vermijden"
 
 #. type: Content of: <p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
 msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
 msgstr "door <strong>Richard Stallman</strong>"
 
@@ -43,6 +42,17 @@
 "Free Software Foundation</a> as an Associate Member.&rdquo;&mdash;<b>Richard "
 "Stallman</b>"
 msgstr ""
+"&ldquo;Vijfentwintig jaar geleden <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
+"\">op 27 september 1983, kondigde ik het plan aan</a> om een volledig vrij "
+"besturingssysteem te maken, GNU genaamd&mdash;voor&lsquo;GNU's Not "
+"Unix&rsquo; (GNU is geen Unix). Als onderdeel van de 25e verjaardag van het "
+"GNU-systeem heb ik dit artikel geschreven, over hoe onze gemeenschap "
+"schadelijke compromissen kan vermijden. Naast het vermijden van deze "
+"compromissen, zijn er vele andere manieren waarop je <a href=\"/help/help."
+"html\">GNU</a> en vrije software kunt helpen. Een makkelijke manier is om "
+"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
+"referrer=4052\"> lid te worden van de Free Software Foundation</a>.&rdquo;"
+"&mdash;<b>Richard Stallman</b>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -52,6 +62,12 @@
 "gives its developer unjust power over the users. Our goal is to put an end "
 "to that injustice."
 msgstr ""
+"De vrije-softwarebeweging streeft naar sociale verandering: <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">om alle software vrij te maken</a> zodat alle "
+"softwaregebruikers vrij zijn en deel kunnen uitmaken van een gemeenschap "
+"waarin wordt samengewerkt. Elk niet-vrij programma geeft zijn ontwikkelaar "
+"ongerechtvaardigde macht over de gebruikers. Ons doel is een eind te maken "
+"aan dat onrecht."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -62,6 +78,12 @@
 "sacrifice. Some of them become easier if we make compromises with people "
 "that have different goals."
 msgstr ""
+"De weg naar vrijheid is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
+"the-last-mile-is-always-the-hardest/\">een lange</a>. Het zal veel stappen "
+"en jaren kosten om een wereld te bereiken waarin het normaal is dat "
+"softwaregebruikers vrij zijn. Sommige van die stappen zijn moeilijk en "
+"vereisen opoffering. Sommigen worden gemakkelijker als we compromissen maken "
+"met mensen die andere doelen hebben."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -72,10 +94,17 @@
 "contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some "
 "patents under the effect of these provisions."
 msgstr ""
+"De <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> sluit dus "
+"compromissen&mdash; grote zelfs. We hebben bijvoorbeeld compromissen gemaakt "
+"met de patentbepalingen in versie 3 van de <a href=\"/licenses/gpl.html"
+"\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) zodat grote bedrijven zouden "
+"bijdragen aan software die wordt uitgebracht onder de GPLv3 en deze zouden "
+"verspreiden, waarmee sommige patenten onder het effect van deze bepalingen "
+"komen. "
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <img>
 msgid "[GPLv3 Logo]"
-msgstr ""
+msgstr "[GPLv3 Logo]"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -89,8 +118,40 @@
 "campaigns we agree with, even when we don't fully agree with the groups "
 "behind them."
 msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
+"Het doel van de <a href=\"/licenses/lgpl.html\">Lesser GPL</a> is een "
+"compromis: we gebruiken het voor speciaal geselecteerde vrije "
+"programmabibliotheken, zodat deze kunnen worden toegepast in niet-vrije "
+"programma's, omdat we denken dat het verbieden van dit gebruik ontwikkelaars "
+"ertoe zou bewegen om dan maar niet-vrije (private) programmabibliotheken te "
+"gebruiken. We accepteren en installeren programmacode in GNU-programma's om "
+"ze samen te laten werken met veelgebruikte niet-vrije programma's, en we "
+"documenteren en publiceren deze op zo'n manier, dat we gebruikers van niet-"
+"vrije software aanmoedigen om vrije software te installeren, maar niet "
+"andersom. We ondersteunen specifieke campagnes waar we het mee eens zijn, "
+"zelfs als we niet volledig achter de groepen staan die deze campagnes "
+"opzetten."
+
+#. type: Content of: <p>
+# | But we reject certain compromises even though many others in our community
+# | are willing to make them. For instance, we <a
+# | [-href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">-]
+# | {+href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">+} endorse
+# | only the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include
+# | nonfree software or lead users to install it. To endorse nonfree
+# | distributions would be a <acronym title=\"ruinous
+# | (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing or apt to cause ruin;
+# | destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
+# | decayed.\">ruinous</acronym> compromise.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "But we reject certain compromises even though many others in our "
+#| "community are willing to make them. For instance, we <a href=\"/"
+#| "philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\"> endorse only the "
+#| "GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree "
+#| "software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions "
+#| "would be a <acronym title=\"ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. "
+#| "Causing or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; "
+#| "dilapidated or decayed.\">ruinous</acronym> compromise."
 msgid ""
 "But we reject certain compromises even though many others in our community "
 "are willing to make them. For instance, we <a href=\"/distros/free-system-"
@@ -101,6 +162,12 @@
 "destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or decayed.\">ruinous</"
 "acronym> compromise."
 msgstr ""
+"Maar we verwerpen bepaalde compromissen, zelfs als veel anderen in onze "
+"gemeenschap daar wel toe bereid zijn. We kunnen bijvoorbeeld <a href=\"/"
+"philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">alleen GNU/Linux-"
+"distributies aanbevelen</a> die als beleid hebben om geen niet-vrije "
+"software mee te leveren en dit ook niet zullen presenteren. Een niet-vrije "
+"distributie aanbevelen zou een schadelijk compromis zijn."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -108,6 +175,8 @@
 "term. That can occur either at the level of ideas or at the level of "
 "actions."
 msgstr ""
+"Compromissen zijn schadelijk wanneer ze op langere termijn tegen onze doelen "
+"werken. Dat kan gebeuren bij idee&euml;n en bij acties."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -118,6 +187,12 @@
 "judge any program only on practical characteristics such as price and "
 "convenience."
 msgstr ""
+"Bij idee&euml;n, zorgen schadelijke compromissen ervoor dat de dingen die "
+"wij willen veranderen, juist tegengewerkt worden. Ons doel is een wereld "
+"waarin softwaregebruikers vrij zijn, maar tot nu toe zien de meeste "
+"computergebruikers niet in dat vrijheid een probleem is. Zij hebben een "
+"&ldquo;consumenten&rdquo;-standpunt ingenomen, wat betekent dat ze een "
+"programma alleen beoordelen op praktische eigenschappen als prijs en gemak."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -130,6 +205,16 @@
 "benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free "
 "programs, some of which are now quite successful."
 msgstr ""
+"Het klassieke zelfhulpboek van Dale Carnegie, <cite>Hoe vrienden te maken en "
+"mensen te be&iuml;nvloeden</cite>, adviseert dat de beste manier om iemand "
+"aan te zetten tot een bepaalde actie is met argumenten te komen die zijn "
+"waarden aanspreken. Er zijn manieren waarop we de consumentenwaarden, die in "
+"onze samenleving aanwezig zijn, kunnen aanspreken. Vrije software die gratis "
+"wordt verkregen, kan de gebruiker bijvoorbeeld geld besparen. Veel vrije "
+"programma's zijn ook gemakkelijk en betrouwbaar. Het aanhalen van deze "
+"praktische voordelen heeft ertoe geleid dat veel gebruikers verschillende "
+"vrije programma's zijn gaan gebruiken, waarvan sommigen nu erg succesvol "
+"zijn."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -139,6 +224,11 @@
 "That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric "
 "do."
 msgstr ""
+"Als het je doel is om meer mensen vrije software te laten gebruiken, zou je "
+"kunnen besluiten te zwijgen over het concept van vrijheid, en je alleen te "
+"concentreren op de praktische voordelen die een consument aanspreken. Dat is "
+"wat de term &ldquo;open source&rdquo; (open bron) en de bijbehorende "
+"retoriek doet."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -147,6 +237,11 @@
 "long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient "
 "proprietary programs along with it."
 msgstr ""
+"Die aanpak brengt ons slechts gedeeltelijk naar het doel van vrijheid. "
+"Mensen die alleen vrije software gebruiken omdat het gemakkelijk is, zullen "
+"het alleen blijven gebruiken zolang het gemakkelijk is. En ze zien geen "
+"enkele reden om tegelijkertijd geen makkelijke niet-vrije programma's te "
+"gebruiken."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -154,10 +249,13 @@
 "and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/philosophy/"
 "open-source-misses-the-point.html\">do not support open source.</a>"
 msgstr ""
+"De filosofie van open source richt zich op consumentenwaarden, bevestigt en "
+"versterkt deze. Daarom <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
+"html\">ondersteunen we open source niet</a>."
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <img>
 msgid "[Levitating Gnu with a laptop]"
-msgstr ""
+msgstr "[Zen Gnu met laptop]"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -168,6 +266,11 @@
 "convenience. Then people will not fall into the trap of a proprietary "
 "program baited by an attractive, convenient feature."
 msgstr ""
+"Om een duurzame vrije gemeenschap op te zetten, moeten we meer doen dan "
+"mensen wat vrije software te laten gebruiken. We moeten het idee verspreiden "
+"dat software (en andere dingen) beoordeeld zou moeten worden op &ldquo;"
+"burgerwaarden&rdquo;, waarbij beoordeeld wordt of het de vrijheid en "
+"gemeenschap van gebruikers respecteert, niet alleen in termen van gemak. "
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -175,6 +278,10 @@
 "the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie compromise that "
 "would influence their actions by endorsing their consumer values."
 msgstr ""
+"Om burgerwaarden te promoten, moeten we hierover praten en laten zien dat "
+"zij ten grondslag liggen aan onze daden. We moeten het compromis van Dale "
+"Carnegie, dat je daden van mensen zou kunnen be&iuml;nvloeden door op hun "
+"consumentenwaarden in te spelen, verwerpen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -184,6 +291,11 @@
 "the practical advantages of free software, we reiterate frequently that "
 "those are just <em>additional, secondary</em> reasons to prefer it."
 msgstr ""
+"Dit betekent niet dat we helemaal geen praktische voordelen kunnen "
+"benoemen&mdash;we kunnen en doen dat. Het wordt alleen een probleem wanneer "
+"de praktische voordelen de boventoon gaan voeren en vrijheid hierdoor naar "
+"de achtergrond verdwijnt. Daarom herhalen we vaak dat deze praktische "
+"voordelen van vrije software slechts <em>bijzaak</em> zijn."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -191,6 +303,10 @@
 "to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve "
 "doing or legitimizing the things we aim to stamp out."
 msgstr ""
+"Het is niet genoeg om onze woorden te laten stroken met onze idealen; onze "
+"daden moeten hier ook mee in overeenstemming zijn. Dus moeten we ook "
+"compromissen vermijden waarbij we de dingen waar wij tegen zijn, juist gaan "
+"doen of legitimeren."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -201,6 +317,13 @@
 "java-trap.html\">Java</a> (formerly) or the Flash runtime (still), or a "
 "nonfree device driver that enables support for certain hardware models."
 msgstr ""
+"Ervaring wijst bijvoorbeeld uit dat je gebruikers kan interesseren in <a "
+"href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> door wat niet-vrije "
+"programma's mee te leveren. Dit kan een schattige niet-vrije toepassing zijn "
+"die aandacht van de gebruiker trekt, of een niet-vrij programmeerplatform "
+"zoals <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java</a> (voorheen) of Flash "
+"(nog steeds), of een niet-vrij apparaat-stuurprogramma dat ondersteuning "
+"levert voor bepaalde hardwaremodellen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -210,6 +333,11 @@
 "we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those "
 "words, your actions will undermine them."
 msgstr ""
+"Deze compromissen zijn verleidelijk, maar ondermijnen het doel. Als je niet-"
+"vrije software verspreidt, of mensen hiertoe beweegt, wordt het moeilijk om "
+"te zeggen, &ldquo;niet-vrije software is onrechtvaardig, een sociaal "
+"probleem, en we moeten er een einde aan maken&rdquo;. En zelfs als je deze "
+"woorden blijft uitspreken, zullen je daden deze woorden ondermijnen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -221,6 +349,14 @@
 "direct the users towards proprietary software as if it were a solution, "
 "because proprietary software is the problem."
 msgstr ""
+"Het gaat er niet om of mensen niet-vrije software <em>kunnen</em> of "
+"<em>mogen</em> installeren; een systeem voor algemeen gebruik stelt mensen "
+"in staat om te doen wat zij willen. Het gaat erom of we mensen wel of niet "
+"leiden in de richting van niet-vrije software. Wat zij zelf doen is hun "
+"verantwoordelijkheid; wat wij voor hen doen, en wat we aan ze geven, is de "
+"onze. We moeten gebruikers niet richting niet-vrije software leiden en "
+"daarmee impliceren dat het een oplossing is, want niet-vrije software is "
+"juist het probleem."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -234,8 +370,41 @@
 "participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We "
 "must reject these compromises if we wish to keep our values straight."
 msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
+"Een schadelijk compromis heeft niet alleen slechte invloed op anderen. Het "
+"kan onze eigen waarden ook in de war brengen, door middel van cognitieve "
+"dissonantie. Als je bepaalde waarden hebt, maar je daden impliceren andere, "
+"conflicterende waarden, dan is het waarschijnlijk dat je je waarden of je "
+"daden verandert zodat het conflict niet meer bestaat. Projecten die "
+"gebaseerd zijn op praktische waarden, of die mensen richting niet-vrije "
+"software bewegen, vermijden bijna altijd het geven van slechts de <em>hint</"
+"em> dat niet-vrije software onethisch is. Voor zowel hun deelnemers als hun "
+"publiek, versterken zij consumentenwaarden. We moeten deze compromissen "
+"afwijzen als we onze waarden overeind willen houden."
+
+#. type: Content of: <p>
+# | If you want to move to free software without compromising the goal of
+# | freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's
+# | resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that
+# | work with free software, <a [-href=\"/distros\">-]
+# | {+href=\"/distros/distros.html\">+} totally free GNU/Linux distros</a> to
+# | install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> thousands of free
+# | software packages</a> that work in a 100 percent free software
+# | environment. If you want to help the community stay on the road to
+# | freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
+# | people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values
+# | of freedom and community and argue from them.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you want to move to free software without compromising the goal of "
+#| "freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
+#| "resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that "
+#| "work with free software, <a href=\"/distros\"> totally free GNU/Linux "
+#| "distros</a> to install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> "
+#| "thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent free "
+#| "software environment. If you want to help the community stay on the road "
+#| "to freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When "
+#| "people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values "
+#| "of freedom and community and argue from them."
 msgid ""
 "If you want to move to free software without compromising the goal of "
 "freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
@@ -248,6 +417,17 @@
 "people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of "
 "freedom and community and argue from them."
 msgstr ""
+"Als je wilt overstappen naar vrije software zonder het doel van vrijheid aan "
+"te tasten, kan je kijken naar de <a href=\"http://www.fsf.org/resources";
+"\">hulpmiddelenpagina van de FSF</a>. Daar staan hardware- en "
+"machinesamenstellingen op die werken met vrije software, <a href=\"/distros"
+"\">volledig vrije GNU/Linux-distributies om te installeren</a>, en <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/\";>duizenden vrije-softwarepakketten</a> die "
+"werken in een 100 procent vrije-softwareomgeving. Als je de gemeenschap wilt "
+"helpen op het vrijheidspad te blijven, is het belangrijk om publiekelijk "
+"burgerwaarden te benadrukken. Als mensen praten over goed en slecht, of wat "
+"te doen, baseer je handelen en argumentatie op het perspectief van vrijheid "
+"en de gemeenschap."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -255,6 +435,9 @@
 "place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of "
 "compromises that lead away from the goal."
 msgstr ""
+"Een weg die sneller is, is nutteloos als die naar de verkeerde plek gaat. "
+"Compromissen maken is essentieel om een ambitieus doel te bereiken, maar "
+"wees voorzichtig met compromissen die je van het doel afleiden."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -262,11 +445,14 @@
 "guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change"
 "\"> &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>."
 msgstr ""
+"Bekijk <a href=\"http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-";
+"is-not-enough-behaviour-change\"> Positief belonen is niet genoeg</a> eens "
+"voor een vergelijkbaar probleem in een andere context."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -305,17 +491,19 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | {+Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017+} <a
-# | [-href=\"http://www.es.gnu.org\";>GNU Espa&ntilde;a</a>-]
-# | {+href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>.+}
+# | Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, [-2015-] {+2015, 2017+} <a
+# | href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>.
 #, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://www.es.gnu.org\";>GNU Espa&ntilde;a</a>"
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a href=\"http://www.stallman.org/";
+#| "\">Richard Stallman</a>."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a href=\"http://www.stallman.";
 "org/\">Richard Stallman</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.es.gnu.org\";>GNU Spanje</a>"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a href=\"http://www.stallman.org/";
+"\">Richard Stallman</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 # | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
@@ -340,7 +528,7 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]