www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po fs-motives.nl.po


From: Justin van Steijn
Subject: www/philosophy/po fs-motives.nl.po
Date: Sun, 28 May 2017 12:51:26 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Justin van Steijn <jvs> 17/05/28 12:51:26

Added files:
    philosophy/po : fs-motives.nl.po 

Log message:
    

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.nl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: fs-motives.nl.po
===================================================================
RCS file: fs-motives.nl.po
diff -N fs-motives.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fs-motives.nl.po  28 May 2017 16:51:24 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,286 @@
+# Dutch translation of http://www.gnu.org/philosophy/fs-motives.html
+# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2017.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fs-motives.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-24 12:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-26 23:58+0200\n"
+"Last-Translator: Justin van Steijn <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Motives For Writing Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Motieven voor het schrijven van vrije software - GNU-project - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Motives For Writing Free Software"
+msgstr "Motieven voor het schrijven van vrije software"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Don't make the mistake of supposing that all software development has one "
+"simple motive. Here are some of the motives we know influence many people "
+"to write free software."
+msgstr ""
+"Maak niet de fout te denken dat alle softwareontwikkeling één enkel motief "
+"heeft. Hier zijn enkele motieven waarvan we weten dat ze van belang zijn "
+"voor mensen die vrije software schrijven."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Fun"
+msgstr "Voor de lol"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For some people, often the best programmers, writing software is the "
+"greatest fun, especially when there is no boss to tell you what to do."
+msgstr ""
+"Voor sommige mensen, vaak de beste programmeurs, is software schrijven "
+"gewoon erg leuk, helemaal wanneer er geen baas is die zegt wat je moet doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Nearly all free software developers share this motive."
+msgstr "Bijna alle ontwikkelaars van vrije software delen dit motief."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Political idealism"
+msgstr "Politiek idealisme"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The desire to build a world of freedom, and help computer users escape from "
+"the power of software developers."
+msgstr ""
+"De wil bij te dragen aan een wereld van vrijheid en computergebruikers te "
+"helpen om te ontsnappen uit de macht van softwareontwikkelaars."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "To be admired"
+msgstr "Om bewonderd te worden"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you write a successful, useful free program, the users will admire you. "
+"That feels very good."
+msgstr ""
+"Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, zullen gebruikers je "
+"bewonderen. Dat voelt erg goed."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Professional reputation"
+msgstr "Professionele reputatie"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you write a successful, useful free program, that will suffice to show "
+"you are a good programmer."
+msgstr ""
+"Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, laat dat duidelijk "
+"zien dat je een goede programmeur bent."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Community"
+msgstr "Gemeenschap"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Being part of a community by collaborating with other people in public free "
+"software projects is a motive for many programmers."
+msgstr ""
+"Onderdeel uitmaken van een gemeenschap door samen te werken met andere "
+"mensen in publieke vrijesoftwareprojecten is een motief voor veel "
+"programmeurs."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Education"
+msgstr "Onderwijs"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you write free software, it is often an opportunity to dramatically "
+"improve both your technical and social skills; if you are a teacher, "
+"encouraging your students to take part in an existing free software project "
+"or organizing them into a free software project may provide an excellent "
+"opportunity for them."
+msgstr ""
+"Als je vrije software schrijft is, dat vaak een goede mogelijkheid om je "
+"technische en sociale vaardigheden te verbeteren. Als leraar kan je je "
+"leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan een bestaand "
+"vrijesoftwareproject of je kan hen indelen in een vrijesoftwareproject, wat "
+"een uitstekende mogelijkheid kan zijn."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Gratitude"
+msgstr "Dankbaarheid"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you have used the community's free programs for years, and it has been "
+"important to your work, you feel grateful and indebted to their developers. "
+"When you write a program that could be useful to many people, that is your "
+"chance to pay it forward."
+msgstr ""
+"Als je jarenlang vrije programma's van de gemeenschap hebt gebruikt en deze "
+"belangrijk zijn geweest voor je werk, ben je de ontwikkelaars dankbaar. Als "
+"je een programma schrijft dat voor veel mensen nuttig kan zijn, is dat je "
+"kans om iets terug te doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Hatred for Microsoft"
+msgstr "Microsoft-haat"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is a mistake <a href=\"/philosophy/microsoft.html\">to focus our "
+"criticism narrowly on Microsoft</a>. Indeed, Microsoft is evil, since it "
+"makes nonfree software. Even worse, it is often <a href=\"/philosophy/"
+"proprietary/malware-microsoft.html\"> malware</a> in various ways including "
+"<a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>. However, many other "
+"companies do these things, and the nastiest enemy of our freedom nowadays is "
+"<a href=\"/philosophy/proprietary/malware-apple.html\">Apple</a>."
+msgstr ""
+"Het is onjuist om <a href=\"/philosophy/microsoft.html\">alleen kritiek te "
+"leveren op Microsoft</a>. Zeker, Microsoft is kwaadaardig omdat het niet-"
+"vrije software maakt. Het is zelfs vaak op diverse manieren <a href=\"/"
+"philosophy/proprietary/malware-microsoft.html\"> malware</a> waaronder <a "
+"href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>. Vele bedrijven doen deze "
+"dingen echter, en de grootste vijand van onze vrijheid is tegenwoordig <a "
+"href=\"/philosophy/proprietary/malware-apple.html\">Apple</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Nonetheless, it is a fact that many people utterly despise Microsoft, and "
+"some contribute to free software based on that feeling."
+msgstr ""
+"Desondanks hebben veel mensen een afkeer van Microsoft, en sommigen dragen "
+"bij aan vrije software op basis van dat gevoel."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Money"
+msgstr "Geld"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A considerable number of people are paid to develop free software or have "
+"built businesses around it."
+msgstr ""
+"Een aanzienlijke hoeveelheid mensen wordt betaald voor het ontwikkelen van "
+"vrije software, of heeft er een bedrijf omheen gebouwd."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wanting a better program to use"
+msgstr "Een beter programma willen gebruiken"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People often work on improvements in programs they use, in order to make "
+"them more convenient. (Some commentators recognize no motive other than "
+"this, but their picture of human nature is too narrow.)"
+msgstr ""
+"Mensen werken vaak aan verbeteringen in programma's die zij gebruiken, om ze "
+"gemakkelijker in het gebruik te maken. (Sommige journalisten zien alleen "
+"maar dit motief, maar hun beeld van de menselijke natuur is te beperkt.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Human nature is complex, and it is quite common for a person to have "
+"multiple simultaneous motives for a single action."
+msgstr ""
+"De mens is complex, en het is vrij gebruikelijk dat iemand ergens meerdere "
+"motieven tegelijkertijd voor heeft."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each person is different, and there could be other motives that are missing "
+"from this list. If you know of other motives not listed here, please send "
+"email to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>. If we think the other motives are likely to influence many developers, "
+"we will add them to the list."
+msgstr ""
+"Iedereen is anders, en er kunnen andere motieven zijn die niet in deze lijst "
+"staan. Als je andere motieven kent die hier niet staan, stuur dan een e-mail "
+"naar <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Als "
+"we denken dat die inderdaad van invloed kunnen zijn op veel ontwikkelaars, "
+"zetten we ze in de lijst."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/"
+"\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF. Foute links en "
+"andere correcties graag sturen aan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor "
+"verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Zie <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
+"voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina is uitgebracht onder een a <a rel=\"license\" href=\"https://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons "
+"Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken Verenigde Staten Licentie</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Bijgewerkt:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]