www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy po/fs-motives.nl.po po/fs-motive...


From: GNUN
Subject: www/philosophy po/fs-motives.nl.po po/fs-motive...
Date: Sun, 28 May 2017 12:58:57 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/05/28 12:58:57

Modified files:
    philosophy/po : fs-motives.nl.po fs-motives.translist 
Added files:
    philosophy   : fs-motives.nl.html 
    philosophy/po : fs-motives.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.nl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.translist?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/fs-motives.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-motives.nl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/fs-motives.nl.po 28 May 2017 16:51:24 -0000   1.1
+++ po/fs-motives.nl.po 28 May 2017 16:58:57 -0000   1.2
@@ -233,9 +233,6 @@
 "andere correcties graag sturen aan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -269,9 +266,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Deze pagina is uitgebracht onder een a <a rel=\"license\" href=\"https://";
-"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons "
-"Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken Verenigde Staten Licentie</a>."
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons Attribution-NoDerivs "
+"3.0 United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: po/fs-motives.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-motives.translist,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- po/fs-motives.translist   12 Apr 2016 15:42:10 -0000   1.16
+++ po/fs-motives.translist   28 May 2017 16:58:57 -0000   1.17
@@ -11,6 +11,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/philosophy/fs-motives.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span> &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="it" hreflang="it" 
href="/philosophy/fs-motives.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</span> &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/philosophy/fs-motives.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="nl" hreflang="nl" 
href="/philosophy/fs-motives.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</span> &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pl" hreflang="pl" 
href="/philosophy/fs-motives.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</span> &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/philosophy/fs-motives.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ro" hreflang="ro" 
href="/philosophy/fs-motives.ro.html">română</a>&nbsp;[ro]</span> &nbsp;
@@ -27,6 +28,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="fr" hreflang="fr" 
href="/philosophy/fs-motives.fr.html" title="français" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="it" hreflang="it" 
href="/philosophy/fs-motives.it.html" title="italiano" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/philosophy/fs-motives.ja.html" title="日本語" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="nl" hreflang="nl" 
href="/philosophy/fs-motives.nl.html" title="Nederlands" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pl" hreflang="pl" 
href="/philosophy/fs-motives.pl.html" title="polski" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/philosophy/fs-motives.pt-br.html" title="português do Brasil" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ro" hreflang="ro" 
href="/philosophy/fs-motives.ro.html" title="română" />

Index: fs-motives.nl.html
===================================================================
RCS file: fs-motives.nl.html
diff -N fs-motives.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fs-motives.nl.html 28 May 2017 16:58:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,184 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/fs-motives.en.html" --> 
+
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Motieven voor het schrijven van vrije software - GNU-project - Free 
Software
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/fs-motives.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<h2>Motieven voor het schrijven van vrije software</h2>
+
+<p>Maak niet de fout te denken dat alle softwareontwikkeling één enkel motief
+heeft. Hier zijn enkele motieven waarvan we weten dat ze van belang zijn
+voor mensen die vrije software schrijven.
+</p>
+
+<dl>
+<dt>Voor de lol</dt>
+
+<dd>Voor sommige mensen, vaak de beste programmeurs, is software schrijven
+gewoon erg leuk, helemaal wanneer er geen baas is die zegt wat je moet 
doen.<br />
+Bijna alle ontwikkelaars van vrije software delen dit motief.</dd>
+
+<dt>Politiek idealisme</dt>
+
+<dd>De wil bij te dragen aan een wereld van vrijheid en computergebruikers te
+helpen om te ontsnappen uit de macht van softwareontwikkelaars.
+</dd>
+
+<dt>Om bewonderd te worden</dt>
+
+<dd>Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, zullen gebruikers 
je
+bewonderen. Dat voelt erg goed.
+</dd>
+
+<dt>Professionele reputatie</dt>
+
+<dd>Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, laat dat duidelijk
+zien dat je een goede programmeur bent.
+</dd>
+
+<dt>Gemeenschap</dt>
+
+<dd>Onderdeel uitmaken van een gemeenschap door samen te werken met andere
+mensen in publieke vrijesoftwareprojecten is een motief voor veel
+programmeurs.</dd>
+
+<dt>Onderwijs</dt>
+
+<dd>Als je vrije software schrijft is, dat vaak een goede mogelijkheid om je
+technische en sociale vaardigheden te verbeteren. Als leraar kan je je
+leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan een bestaand
+vrijesoftwareproject of je kan hen indelen in een vrijesoftwareproject, wat
+een uitstekende mogelijkheid kan zijn.</dd>
+
+<dt>Dankbaarheid</dt>
+
+<dd>Als je jarenlang vrije programma's van de gemeenschap hebt gebruikt en deze
+belangrijk zijn geweest voor je werk, ben je de ontwikkelaars dankbaar. Als
+je een programma schrijft dat voor veel mensen nuttig kan zijn, is dat je
+kans om iets terug te doen.
+</dd>
+
+<dt>Microsoft-haat</dt>
+
+<dd>
+Het is onjuist om <a href="/philosophy/microsoft.html">alleen kritiek te
+leveren op Microsoft</a>. Zeker, Microsoft is kwaadaardig omdat het
+niet-vrije software maakt. Het is zelfs vaak op diverse manieren <a
+href="/philosophy/proprietary/malware-microsoft.html"> malware</a> waaronder
+<a href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>. Vele bedrijven doen deze
+dingen echter, en de grootste vijand van onze vrijheid is tegenwoordig <a
+href="/philosophy/proprietary/malware-apple.html">Apple</a>.<br />
+
+Desondanks hebben veel mensen een afkeer van Microsoft, en sommigen dragen
+bij aan vrije software op basis van dat gevoel.
+</dd>
+
+<dt>Geld</dt>
+
+<dd>Een aanzienlijke hoeveelheid mensen wordt betaald voor het ontwikkelen van
+vrije software, of heeft er een bedrijf omheen gebouwd.
+</dd>
+
+<dt>Een beter programma willen gebruiken</dt>
+
+<dd>Mensen werken vaak aan verbeteringen in programma's die zij gebruiken, om 
ze
+gemakkelijker in het gebruik te maken. (Sommige journalisten zien alleen
+maar dit motief, maar hun beeld van de menselijke natuur is te beperkt.)
+</dd>
+
+</dl>
+
+<p>De mens is complex, en het is vrij gebruikelijk dat iemand ergens meerdere
+motieven tegelijkertijd voor heeft.</p>
+
+<p>Iedereen is anders, en er kunnen andere motieven zijn die niet in deze lijst
+staan. Als je andere motieven kent die hier niet staan, stuur dan een e-mail
+naar <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Als
+we denken dat die inderdaad van invloed kunnen zijn op veel ontwikkelaars,
+zetten we ze in de lijst.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor
+verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations
+README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze
+website.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<strong>Vertaling:</strong> <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">www-nl</a></div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2017/05/28 16:58:57 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/fs-motives.nl-en.html
===================================================================
RCS file: po/fs-motives.nl-en.html
diff -N po/fs-motives.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/fs-motives.nl-en.html  28 May 2017 16:58:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,170 @@
+ <!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>Motives For Writing Free Software
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/fs-motives.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Motives For Writing Free Software</h2>
+
+<p>Don't make the mistake of supposing that all software development
+has one simple motive. Here are some of the motives we know influence
+many people to write free software.
+</p>
+
+<dl>
+<dt>Fun</dt>
+
+<dd>For some people, often the best programmers,
+writing software is the greatest fun, especially when there is no boss
+to tell you what to do.<br />
+Nearly all free software developers share this motive.</dd>
+
+<dt>Political idealism</dt>
+
+<dd>The desire to build a world of
+freedom, and help computer users escape from the power of software
+developers.
+</dd>
+
+<dt>To be admired</dt>
+
+<dd>If you write a successful, useful
+free program, the users will admire you. That feels very good.
+</dd>
+
+<dt>Professional reputation</dt>
+
+<dd>If you write a successful,
+useful free program, that will suffice to show you are a good
+programmer.
+</dd>
+
+<dt>Community</dt>
+
+<dd>Being part of a community by collaborating with other people in
+public free software projects is a motive for many programmers.</dd>
+
+<dt>Education</dt>
+
+<dd>If you write free software, it is often
+an opportunity to dramatically improve both your technical
+and social skills; if you are a teacher, encouraging your
+students to take part in an existing free software project or
+organizing them into a free software project may
+provide an excellent opportunity for them.</dd>
+
+<dt>Gratitude</dt>
+
+<dd>If you have used the community's free
+programs for years, and it has been important to your work, you feel
+grateful and indebted to their developers. When you write a program
+that could be useful to many people, that is your chance to pay it
+forward.
+</dd>
+
+<dt>Hatred for Microsoft</dt>
+
+<dd>
+It is a mistake <a href="/philosophy/microsoft.html">to focus our
+criticism narrowly on Microsoft</a>. Indeed, Microsoft is evil, since
+it makes nonfree software. Even worse, it is
+often <a href="/philosophy/proprietary/malware-microsoft.html">
+malware</a> in various ways including
+<a href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>. However, many other
+companies do these things, and the nastiest enemy of our freedom
+nowadays is 
+<a href="/philosophy/proprietary/malware-apple.html">Apple</a>.<br />
+
+Nonetheless, it is a fact that many people utterly despise Microsoft,
+and some contribute to free software based on that feeling.
+</dd>
+
+<dt>Money</dt>
+
+<dd>A considerable number of people are paid to
+develop free software or have built businesses around it.
+</dd>
+
+<dt>Wanting a better program to use</dt>
+
+<dd>People often work on improvements in programs they use, in order to
+make them more convenient. (Some commentators recognize no motive
+other than this, but their picture of human nature is too narrow.)
+</dd>
+
+</dl>
+
+<p>Human nature is complex, and it is quite common for a person to
+have multiple simultaneous motives for a single action.</p>
+
+<p>Each person is different, and there could be other motives that are
+missing from this list. If you know of other motives not listed here,
+please send email to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. If
+we think the other motives are likely to influence many developers, we
+will add them to the list.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2017/05/28 16:58:57 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]