www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy right-to-read.ca.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy right-to-read.ca.html
Date: Tue, 23 May 2017 11:09:37 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/23 11:09:37

Modified files:
    philosophy   : right-to-read.ca.html 

Log message:
    Regenerate HTML from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.ca.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39

Patches:
Index: right-to-read.ca.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/right-to-read.ca.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- right-to-read.ca.html    17 Dec 2016 10:59:19 -0000   1.38
+++ right-to-read.ca.html    23 May 2017 15:09:36 -0000   1.39
@@ -3,7 +3,7 @@
 https://www.gnu.org/philosophy/po/right-to-read.ca.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/right-to-read.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/right-to-read.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-10-18" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/right-to-read.en.html" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-10-18" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.79 -->
@@ -11,31 +11,63 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>El dret a llegir - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-hr { margin: 1.2em 0; }
-#content ul li p { margin-top: 1em; }
-#AuthorsNote ul li { margin-top: 1.3em; }
-#content div.announcement { margin-bottom: 2em; }
+.info {
+  margin: 0 0 1.5em;
+}
+.announcement {
+  text-align: center;
+  margin: 2em 3%;
+  background: #f5f5f5;
+  border-right: .3em solid #fc7;
+  border-left: .3em solid #fc7;
+}
+#AuthorsNote ul, #AuthorsNote li {
+  margin: 0;
+}
+#AuthorsNote li p {
+  margin-top: 1em;
+}
+#AuthorsNote li p.emph-box {
+  margin: .5em 3%;
+  background: #f7f7f7;
+  border-color: #e74c3c;
+}
address@hidden (min-width: 53em) {
+  .announcement {
+   width: 75%;
+   margin: 2em auto;
+  }
+  #AuthorsNote .columns >
+ p:first-child,
+  #AuthorsNote li p.inline-block {
+   margin-top: 0;
+  }
+  #AuthorsNote .columns p.emph-box {
+   margin: .5em 6%;
+  }
+}
 -->
 </style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/right-to-read.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
-<h2>El dret a llegir</h2>
+<h2 class="center">El dret a llegir</h2>
 
-<p>
+<p class="byline center">
 per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
-
-<p>
+<p class="center">
 <em>Aquest article va aparèixer al número de febrer de 1997 de
 <cite>Communications of the ACM</cite> (Volum 40, Número 2).</em></p>
-<hr />
+<hr class="thin" />
 
-<blockquote><p>
+<div class="article">
+<blockquote class="info center"><p>
       Extret de <cite>The Road To Tycho</cite>, un recull d'articles 
sobres els
 antecedents de la Revolució Lunària, publicat a Luna City el 2096.
 </p></blockquote>
 
+<div class="columns">
 <p>
 Per a en Dan Halbert, el camí cap a Tycho va començar a la universitat, el
 dia que la Lissa Lenz li va demanar que li deixés l'ordinador. El de la
@@ -74,7 +106,10 @@
 en Dan tenia la intenció de fer carrera en el món acadèmic, existia
 l'esperança que els seus mateixos articles d'investigació, si se citaven
 sovint, li reportarien ingressos suficients per tornar el préstec).</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
 
+<div class="columns">
 <p>
 Més endavant, en Dan aprendria que antigament tothom podia anar a la
 biblioteca i llegir articles, i fins i tot llibres, sense haver de pagar. Hi
@@ -120,7 +155,10 @@
 no es podien ni instal·lar si no se sabia la contrasenya arrel de
 l'ordinador. I ni l'FBI ni el servei tècnic de Microsoft donaven aquesta
 informació.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
 
+<div class="columns">
 <p>
 En Dan va arribar a la conclusió que senzillament no li podia deixar
 l'ordinador a la Lissa, però no es podia negar a ajudar-la, perquè n'estava
@@ -160,7 +198,10 @@
 universitats tenien una actitud diferent de cara a la disciplina dels
 estudiants: penalitzaven les activitats perilloses, però no les que tan sols
 aixecaven sospites.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
 
+<div class="columns">
 <p>
 La Lissa no va denunciar el Dan a l'ASP. La decisió d'ajudar-la va fer que
 s'acabessin casant, i també que es qüestionessin el que els havien ensenyat
@@ -171,37 +212,54 @@
 de l'òrbita del llarg braç de l'ASP. Quan el 2062 va esclatar la Revolta
 Tycho, el dret universal a llegir es va convertir ràpidament en un dels seus
 objectius centrals.</p>
+</div>
 
-<blockquote class="announcement"><p>
-<a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html";>subscriviu-vos a la
-nostra llista de correu sobre els perills dels llibres electrònics</a>.
-</p></blockquote>
+<div class="announcement">
+<blockquote>
+<p><a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html";>subscriviu-vos a la
+nostra llista de correu sobre els perills dels llibres electrònics</a>.</p>
+</blockquote>
+</div>
 
 <div id="AuthorsNote">
 <h3>Notes de l'autor</h3>
 
-<ul>
-<li>Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà en 
el
+<ul class="no-bullet">
+<li>
+<div class="columns">
+<p>Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà en el
 futur, i descriu la joventut de Dan Halbert sota una societat repressiva
 formada per enemics que utilitzen el terme "pirateria" com a propaganda. Per
 això s'utilitza la terminologia d'aquella societat. He intentat projectar-lo
 des del present per tal que soni fins i tot més opressiu. Vegeu <a
 href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">&ldquo;Pirateria&rdquo;</a>.
+</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
 </li>
 
 <li>
+<div class="reduced-width">
 <p>Les restriccions digitals sobre el préstec i lectura de llibres (i altres
 tipus de treballs publicats) es coneixen amb el nom de DRM, abreujament de
 &ldquo;Digital Restrictions Management&rdquo;. Per eliminar la DRM, la Free
 Software Foundation ha iniciat la campanya <a
 href="http://DefectiveByDesign.org";>Defective by Design</a>. Demanem el
 vostre suport. </p>
+
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
 </li>
+</ul>
 
-<li>
+<blockquote class="info center">
 <p>Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera publicació
 del conte.</p>
+</blockquote>
 
+<ul class="no-bullet">
+<li>
+<div class="columns">
 <p>
 El dret a llegir és una batalla que s'està lluitant avui dia. Encara que
 potser passin 50 anys abans que el nostre estil de vida actual no caigui en
@@ -229,31 +287,39 @@
 Rica a través d'un altre tractat, CAFTA. Obama ha intensificat la campanya
 amb la proposta de dos nous tractats, el TPP i el TTIP. El TPP imposaria la
 DMCA, entre molts altres errors, a dotze països de l'Oceà Pacífic. La TTIP
-imposaria restriccions similars a Europa. Els americans haurien de demanar
-als seus representants al congrés rebutjar l'intent d'aprovar el TPP
-aprofitant el període d'interinitat posterior a les eleccions de 2016.</p>
-
-<p>
-Microsoft va admetre que havia afegit una porta del darrere al Windows
-Vista. Microsoft pot utilitzar-la per forçar la instal·lació
-d'&ldquo;actualitzacions,&rdquo; de programari, fins i tot quan els usuaris
-les considerin &ldquo;passatitzacions,&rdquo;. També pot ordenar a totes les
-màquines que corren amb Vista rebutjar l'execució de cert controlador de
-dispositiu. El principal propòsit de Vista era imposar restriccions DRM que
-els usuaris no poden eludir.</p>
+imposaria restriccions similars a Europa.</p>
 
 <p>
 Fins i tot el World Wide Web Consortium ha caigut sota l'ombra de la
 indústria del copyright; està a punt d'aprovar un sistema DRM com a part
 oficial de les especificacions web.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
+</li>
 
-<p>
+<li>
+<div class="columns">
+<p class="emph-box">
 El programari no lliure tendeix a tenir <a href="/proprietary/">funcions
 abusives de molts tipus</a>, que porten a la conclusió que <a
 href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">mai no pots
 confiar en un programa no lliure</a>. Hem d'insistir en el programari
 lliure, i rebutjar els programes no lliures.</p>
 
+<p class="inline-block">
+Microsoft va admetre que havia afegit una porta del darrere al Windows
+Vista. Microsoft pot utilitzar-la per forçar la instal·lació
+d'&ldquo;actualitzacions,&rdquo; de programari, fins i tot quan els usuaris
+les considerin &ldquo;passatitzacions,&rdquo;. També pot ordenar a totes les
+màquines que corren amb Vista rebutjar l'execució de cert controlador de
+dispositiu. El principal propòsit de Vista era imposar restriccions DRM que
+els usuaris no poden eludir.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
+</li>
+
+<li>
+<div class="columns">
 <p>
 Una de les idees d'aquest conte no es va proposar a la realitat fins al
 2002: que l'FBI i Microsoft guardin les contrasenyes d'administrador del
@@ -284,7 +350,12 @@
 Microsoft, i si el propietari de la màquina pot instal·lar algun altre
 sistema (com ara GNU/Linux) ho fa sota el control de Microsoft. Anomenem a
 això <em>arrancada restringida</em>.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
+</li>
 
+<li>
+<div class="columns">
 <p>
 El 1997, quan es va escriure aquest relat, la SPA es dedicava a amenaçar els
 petits proveïdors de serveis d'Internet (ISPs), exigint-los que permetessin
@@ -304,7 +375,12 @@
 feina i els amics. El 2001 la BSA va promoure una campanya de terror a
 l'Argentina que amenaçava amb indirectes la gent que compartia programari
 dient-los que serien violats a la presó.</p>
+</div>
+<div class="column-limit"></div>
+</li>
 
+<li>
+<div class="reduced-width">
 <p>
 Les polítiques de seguretat universitàries descrites al relat no són
 imaginàries. Per exemple, els ordinadors d'una de les universitats de l'àrea
@@ -328,12 +404,15 @@
 Aquesta és una interpretació interessant de la Quarta esmena de la
 Constitució dels EUA: obligar els usuaris a renunciar, per endavant, als
 drets que s'hi reconeixen.</p>
+</div>
 </li>
 </ul>
+<div class="column-limit"></div>
 </div>
 
 <h3 id="BadNews">Males notícies</h3>
 
+<div class="columns">
 <p>
 La batalla per dret a llegir ja ha començat. L'enemic s'ha organitzat, i
 nosaltres no, de manera que avança en contra nostra.
@@ -356,11 +435,11 @@
 
 <li><p>Incorpora DRM, amb la intenció d'impedir als usuaris compartir 
còpies.</p></li>
 
-<li><p>Té una porta del darrere amb la qual Amazon pot esborrar remotament
+<li><p class="inline-block">Té una porta del darrere amb la qual Amazon pot 
esborrar remotament
 qualsevol llibre. L'any 2009 va esborrar milers de còpies de 1984, de George
 Orwell.</p></li>
 
-<li><p>Per si tot això no fos prou orwellià, hi ha una porta del darrere 
universal
+<li><p class="inline-block">Per si tot això no fos prou orwellià, hi ha una 
porta del darrere universal
 amb la qual Amazon pot canviar remotament el programari, i introduir
 qualsevol altra funcionalitat repugnant.</p></li>
 </ul>
@@ -380,6 +459,7 @@
 cop de mà. I <a href="http://www.fsf.org/associate";>uniu-vos a la FSF</a>
 per ajudar-nos a finançar les nostres activitats.
 </p>
+</div>
 
 <h3 id="References">Referències</h3>
 
@@ -399,20 +479,13 @@
  <li><a
 
href="http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html";>Public
 Data or Private Data</a>, Washington Post, 4 de novembre de 1996. </li>
- 
  <li><a
 
href="https://web.archive.org/web/20151113122141/http://public-domain.org/";>Union
 for the Public Domain</a>&mdash;una entitat que té com a objectiu frenar i
 invertir l'ampliació desmesurada del poder del copyright i de les 
patents.</li>
 </ul>
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p class="big">Aquest assaig s'ha publicat al llibre <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
-Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
-M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
-
-<h5>Altres texts per llegir</h5>
+<h4>Altres texts per llegir</h4>
 
 <ul>
    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Filosofia del Projecte 
GNU</a></li>
@@ -421,6 +494,13 @@
 id="copy-protection">Protecció anticòpia: simplement digues no</a>, publicat
 a Computer World.</li>
 </ul>
+</div>
+
+<hr class="thin" />
+<blockquote id="fsfs"><p class="big">Aquest assaig s'ha publicat al llibre <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -468,13 +548,11 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 Richard
@@ -494,7 +572,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2016/12/17 10:59:19 $
+$Date: 2017/05/23 15:09:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]