www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/thegnuproject.nl.po licenses/po/lice...


From: Therese Godefroy
Subject: www gnu/po/thegnuproject.nl.po licenses/po/lice...
Date: Mon, 22 May 2017 03:43:11 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/22 03:43:11

Modified files:
    gnu/po     : thegnuproject.nl.po 
    licenses/po  : licenses.nl.po 
    philosophy/po : freedom-or-power.nl.po java-trap.nl.po 
             no-ip-ethos.nl.po 

Log message:
    Match gnu.org and fsf.org links to original.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.nl.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.nl.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.nl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/java-trap.nl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/no-ip-ethos.nl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: gnu/po/thegnuproject.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/thegnuproject.nl.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gnu/po/thegnuproject.nl.po 13 Jun 2016 18:29:45 -0000   1.25
+++ gnu/po/thegnuproject.nl.po 22 May 2017 07:43:10 -0000   1.26
@@ -229,11 +229,11 @@
 "without examination. Let's therefore examine them."
 msgstr ""
 "Als software uitgevers praten over &ldquo;handhaving&rdquo; van hun &ldquo;"
-"rechten&rdquo; of het &ldquo;stoppen van piraterij&rdquo;; is wat ze zeggen "
-"maar bijzaak. De echte boodschap in deze uitspraken zijn de impliciete "
-"aannames die ze maken, en van de maatschappij wordt verwacht dat ze dit "
-"klakkeloos overnemen. Laten we die aannames eens aan een onderzoek "
-"onderwerpen."
+"rechten&rdquo; of het &ldquo;stoppen van <a href=\"/philosophy/words-to-"
+"avoid.html#Piracy\">piraterij</a>&rdquo;; is wat ze <em>zeggen</em> maar "
+"bijzaak. De echte boodschap in deze uitspraken zijn de impliciete aannames "
+"die ze maken, en van de maatschappij wordt verwacht dat ze dit klakkeloos "
+"overnemen. Laten we die aannames eens aan een onderzoek onderwerpen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -302,10 +302,9 @@
 msgstr ""
 "Dit stuk wordt te lang met een uitgebreide verhandeling over de motivatie "
 "achter deze conclusie, dus ik verwijs de lezer door naar deze pagina's: <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html\";> http://www.gnu.org/";
-"philosophy/why-free.html</a> en <a href=\"/philosophy/free-software-even-"
-"more-important.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-";
-"important.html</a>."
+"href=\"/philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.";
+"html</a> en <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> "
+"http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "A stark moral choice"
@@ -966,11 +965,12 @@
 msgstr ""
 "Toen de interesse in Emacs groeide gingen meer mensen zich bezig houden met "
 "het GNU project, en we besloten dat het tijd werd om weer fondsen te werven. "
-"Dus we richten de Free Software Foundation op in 1985, een goed doel, "
-"belastingaftrekbaar, voor vrije software ontwikkeling. De <acronym title="
-"\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> nam ook de Emacs tape distributie "
-"activiteit over; later groeide dit door andere vrije software (GNU en niet-"
-"GNU) toe te voegen aan de tape, en met de verkoop van vrije handleidingen."
+"Dus we richten de <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</"
+"a> op in 1985, een goed doel, belastingaftrekbaar, voor vrije software "
+"ontwikkeling. De <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> "
+"nam ook de Emacs tape distributie activiteit over; later groeide dit door "
+"andere vrije software (GNU en niet-GNU) toe te voegen aan de tape, en met de "
+"verkoop van vrije handleidingen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -2287,6 +2287,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: licenses/po/licenses.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/licenses.nl.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- licenses/po/licenses.nl.po 19 Oct 2016 18:28:41 -0000   1.40
+++ licenses/po/licenses.nl.po 22 May 2017 07:43:11 -0000   1.41
@@ -142,7 +142,7 @@
 "We also have a page that discusses <a href=\"/licenses/bsd.html\">the BSD "
 "License Problem</a>."
 msgstr ""
-"Ook bespreken we <a href=\"/philosophy/bsd.html\">het BSD-licentie-probleem</"
+"Ook bespreken we <a href=\"/licenses/bsd.html\">het BSD-licentie-probleem</"
 "a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
@@ -429,7 +429,7 @@
 "De tekst van de &ldquo;GNU General Public License&rdquo; is te verkrijgen in "
 "de volgende bestandsformaten: <a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a "
 "href=\"/licenses/fdl.txt\">platte tekst</a>, Docbook <a href=\"/licenses/fdl."
-"xml\">v4</a> or <a href=\"/licenses/fdl-db5.xml\">v5</a>, <a href=\"/"
+"xml\">v4</a> of <a href=\"/licenses/fdl-db5.xml\">v5</a>, <a href=\"/"
 "licenses/fdl.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>, <a "
 "href=\"/licenses/fdl.md\">Markdown</a>, <a href=\"/licenses/fdl.odt\">ODF</"
 "a>, en <a href=\"/licenses/fdl.rtf\">RTF</a>. Dit zijn geen op zichzelf "
@@ -520,7 +520,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a href="
 "\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/licenses/gpl-1.0.txt\">GPLv1</a>"
+"gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\">GPLv1</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Lesser General Public License (LGPL)"
@@ -971,6 +971,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/freedom-or-power.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.nl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/freedom-or-power.nl.po    9 Feb 2015 20:30:33 -0000    
1.10
+++ philosophy/po/freedom-or-power.nl.po    22 May 2017 07:43:11 -0000   
1.11
@@ -191,10 +191,10 @@
 "We believe you are entitled to control the software you use, and giving you "
 "that control is the goal of free software."
 msgstr ""
-"Wanneer de code de wet is, zoals professor Lawrence Lessig (van de Stanford "
-"Law School) beweert dan is de hamvraag: wie moet er zeggenschap hebben over "
-"de code &mdash;jij of een kleine elite? Wij geloven dat jij die zeggenschap "
-"zou moeten hebben en je dit geven is het doel van Vrije Software."
+"Wanneer &ldquo;de code de wet is,&rdquo; <a href=\"#f1\">(1)</a> dan is de "
+"hamvraag: wie moet er zeggenschap hebben over de code &mdash;jij of een "
+"kleine elite? Wij geloven dat jij die zeggenschap zou moeten hebben en je "
+"dit geven is het doel van Vrije Software."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -319,6 +319,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/java-trap.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/java-trap.nl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/java-trap.nl.po    23 Nov 2016 19:27:02 -0000   1.12
+++ philosophy/po/java-trap.nl.po    22 May 2017 07:43:11 -0000   1.13
@@ -378,9 +378,8 @@
 "is door te kijken of het programma in de lijst van vrije software (<a href= "
 "\"http://www.fsf.org/directory\";>http://www.fsf.org/directory</a>) staat. "
 "Als hij niet in die lijst voorkomt dan kun je altijd nog zijn licentie "
-"nagaan op de lijst van vrije licenties (<a href= \"http://www.gnu.org/";
-"licenses/license-list.html\"> http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</"
-"a>)."
+"nagaan op de lijst van vrije licenties (<a href= \"/licenses/license-list."
+"html\"> http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/no-ip-ethos.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/no-ip-ethos.nl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/no-ip-ethos.nl.po   9 Feb 2015 20:31:05 -0000    1.7
+++ philosophy/po/no-ip-ethos.nl.po   22 May 2017 07:43:11 -0000   1.8
@@ -103,12 +103,11 @@
 "Disney wil iedere vorm van semi-legale organisaties uitbannen die exacte "
 "kopie&euml;n verkopen. Met vrije software, ongeacht het type licentie, is "
 "dit soort kopi&euml;ren legaal. Wat we willen voorkomen, wanneer de software "
-"onder de GNU <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\";>GPL</a> valt, "
-"is het uitbrengen van private software, gebaseerd op onze vrije producten. "
-"Dat soort misbruik is het ergst wanneer dit door grote bedrijven wordt "
-"gedaan&mdash;en dit zijn eenvoudiger prooien voor de handhaving. Dus "
-"handhaving van de GPL in China is geen verloren zaak maar het zal niet "
-"makkelijk worden."
+"onder de GNU <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GPL</a> valt, is het uitbrengen "
+"van private software, gebaseerd op onze vrije producten. Dat soort misbruik "
+"is het ergst wanneer dit door grote bedrijven wordt gedaan&mdash;en dit zijn "
+"eenvoudiger prooien voor de handhaving. Dus handhaving van de GPL in China "
+"is geen verloren zaak maar het zal niet makkelijk worden."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "No Chinese Laundry"
@@ -318,7 +317,6 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
@@ -337,6 +335,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]