www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses license-list.ca.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses license-list.ca.html
Date: Sat, 13 May 2017 12:28:49 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/13 12:28:49

Modified files:
    licenses    : license-list.ca.html 

Log message:
    Fix link, licensing email, footer, out-of-date notice and typos.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-list.ca.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: license-list.ca.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/license-list.ca.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- license-list.ca.html    28 Apr 2014 12:21:37 -0000   1.9
+++ license-list.ca.html    13 May 2017 16:28:48 -0000   1.10
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/license-list.html" -->
 <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
+ <!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2000-08-10" -->
 
-<title>Llista de llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Llista de llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/licenses/po/license-list.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Llista de llicències i comentaris sobre elles</h2>
 
-<div style="padding-top: .5em;">
+<div style="margin-top: 3em">
 <h3>Taula de Continguts</h3>
 <ul>
 <li><a href="#Introduction">Introducció</a></li>
@@ -37,7 +37,7 @@
 </ul>
 
 <p>Si uls cal ajut per escollir una llicència, avaluar-la o teniu altres
-preguntes sobre el tema, podeu escriure'ns a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+preguntes sobre el tema, podeu escriure'ns a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 
 <div class="big-section">
@@ -51,42 +51,42 @@
 
 <dl>
 <dt> La <a href="/licenses/gpl.html">Llicència
-Pública General GNU</a> (GPL GNU abreviadament).</dt>
+Pública General GNU</a> (GPL GNU)</dt>
 
 <dd><p> Aquesta és una llicència de programari lliure i és també
 una llicència de copyleft. La recomanem per a la majoria de paquets de
 programari.</p></dd>
 
 <dt> La <a href="/licenses/lgpl.html">Llicència
-Pública Menys General</a>, (LGPL GNU abreviadament).</dt>
+Pública Menys General</a> (LGPL GNU)</dt>
 
 <dd><p> Aquesta és una llicència de programari lliure però no és
 una llicència de copyleft ferma, perquè permet enllaçar amb mòduls no
 lliures. És compatible amb la GPL GNU. La recomanem <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html">només en casos especials</a>.</p></dd>
 
-<dt> La llicència de Guile.</dt>
+<dt> La llicència de Guile</dt>
 
 <dd><p> Consisteix en la GPL GNU més una menció especial donant
 permís general per a enllaçar amb programari no lliure. Com a resultat,
 no és una llicència de copyleft en el sentit estricte, però és
-compatible amb la GPL GNU. La recomanem només en comptats casos --
+compatible amb la GPL GNU. La recomanem només en comptats casos &ndash;
 normalment aquells casos en que heu de <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html">considerar l'ús de la
 LGPL</a>.</p></dd>
 
 <dt> La llicència de les unitats d'execució del compilador GNU
-Ada.</dt>
+Ada</dt>
 
 <dd><p> Ës molt semblant a la llicència de Guile.</p></dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:X11";>La
-llicència X11</a>.</dt>
+llicència X11</a></dt>
 
 <dd><p> Aquesta és una simple i permissiva llicència de programari
 lliure que no és de <i>copyleft</i>, compatible amb la GPL
 GNU. XFree86 fa servir el mateix tipus de llicència.</p></dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_4Clause";>La
-llicència original del BSD</a>.</dt>
+llicència original del BSD</a></dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta és una llicència de programari
@@ -103,7 +103,7 @@
 </dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_3Clause";>La
-llicència BSD modificada</a>.</dt>
+llicència BSD modificada</a></dt>
 
 <dd>
 <p>Aquesta és la llicència original BSD, només modificada per l'eliminació
@@ -112,14 +112,14 @@
 És compatible amb la GPL GNU.</p>
 
 <p>És arriscat recomanar l'ús de la "llicència BSD", perquè pot generar
-confusions i dur a l'ús de la llicència BSD <i>original</i>.Per
+confusions i dur a l'ús de la llicència BSD <i>original</i>. Per
 tal de minimitzar aquest risc és una bona alternativa utilitzar la
 llicència X11 de manera alternativa.
 </p>
 </dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache1.0";>La
-llicència d'Apache</a>.</dt>
+llicència d'Apache</a></dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta és una llicència de programari
@@ -133,7 +133,7 @@
 </dd>
 
 <dt> <a 
href="http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.zope.org/Resources/ZPL";>La
-llicència de Zope</a>.</dt>
+llicència de Zope</a></dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta és una llicència de programari lliure que no és de
@@ -153,7 +153,7 @@
 <dd><p> Aquesta és una llicència de programari lliure, però
 incompatible amb la GPL.</p></dd>
 
-<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LPPLv1.2";>La llicència 
pública del projecte LaTeX</a>.</dt>
+<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LPPLv1.2";>La llicència 
pública del projecte LaTeX</a></dt>
 
 <dd>
 <p>Aquesta llicència és una descripció incompleta dels termes
@@ -168,8 +168,8 @@
 
 <p>La raó de què aquesta obligació sigui acceptable per
 a LaTeX és que LaTeX té una funcionalitat que permet mapejar
-noms de fitxers, en termes específics ``usa el fitxer bar
-quan us demanin el fitxer foo''. Amb aquesta funcionalitat, l'obligació
+noms de fitxers, en termes específics "usa el fitxer bar
+quan us demanin el fitxer foo". Amb aquesta funcionalitat, l'obligació
 del canvi de nom és només una petita incomoditat; però sense aquesta
 funcionalitat esdevé un obstacle seriós que fa que el programa
 esdevingui no lliure.</p>
@@ -191,7 +191,7 @@
 del 1999) de la LPPL. </p>
 </dd>
 
-<dt> La llicència de Perl.</dt>
+<dt> La llicència de Perl</dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta llicència és una disjunció de la <a 
href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Artistic_v1.0";>llicència
@@ -207,7 +207,7 @@
 </dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:MPLv1.1";>La
-llicència pública de Mozilla (MPL)</a>.</dt>
+llicència pública de Mozilla (MPL)</a></dt>
 
 <dd><p> És una llicència de programari lliure que no és
 estrictament de <i>copyleft</i>. A diferència de la
@@ -218,7 +218,7 @@
 MPL per aquest motiu.</p></dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:NOSLv1.0";>La
-llicència de codi obert de Netizen (NOSL), versió 1.0</a>.</dt>
+llicència de codi obert de Netizen (NOSL), versió 1.0</a></dt>
 
 <dd><p> És una llicència de programari lliure que és en línies
 generals semblant a la MPL (versió 1.1). A l'igual que la MPL, la NOSL
@@ -228,7 +228,7 @@
 demanem que no l'utilitzeu.</p></dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:SPLv1.0";>La
-llicència pública de Sun</a>.</dt>
+llicència pública de Sun</a></dt>
 
 <dd><p> És en línies generals igual a la llicència pública de
 Mozilla: una llicència de programari lliure incompatible amb la GPL
@@ -237,7 +237,7 @@
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:NPLv1.1";>La
 llicència pública de Netscape (NPL)</a> (mireu al final de la
-pàgina per trobar la NPL).</dt>
+pàgina per trobar la NPL)</dt>
 
 <dd><p> És una llicència de programari lliure, però no
 estrictament de <i>copyleft</i>. És una llicència
@@ -248,7 +248,7 @@
 dóna permís per utilitzar <i>el seu</i> codi de manera
 recíproca. Us demanem que no utilitzeu la NPL.</p></dd>
 
-<dt> La llicència del Netscape Javascript.</dt>
+<dt> La llicència del Netscape Javascript</dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta és una disjunció de la NPL i de la GPL GNU. Per
@@ -267,7 +267,7 @@
 </dd>
 
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:QPLv1.0";>La
-llicència pública Qt (QPL)</a>.</dt>
+llicència pública Qt (QPL)</a></dt>
 
 <dd>
 <p> És una llicència de programari lliure que no és de
@@ -299,7 +299,7 @@
 que el programa és cobert per la GPL GNU.</p>
 </dd>
 
-<dt> La llicència de la biblioteca de funcions estàndar iMatix.</dt>
+<dt> La llicència de la biblioteca de funcions estàndar iMatix</dt>
 
 <dd><p> Aquesta és una llicència de programari lliure compatible
 amb la GPL.</p></dd>
@@ -325,14 +325,14 @@
 
 <dl>
 <dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Artistic_v1.0";>La
-llicència artística</a>.</dt>
+llicència artística</a></dt>
 
 <dd><p> No podem dir que aquesta és una llicència de programari
 lliure perquè és molt vaga. Alguns apartats són massa ambigus i el seu
 significat no està del tot clar. Us encoratgem a no fer-la servir,
 llevat de fer-la servir com a part de la llicència disjuntiva de 
Perl.</p></dd>
 
-<dt> La llicència de font pública d'Apple.</dt>
+<dt> La llicència de font pública d'Apple</dt>
 
 <dd><p> Aquesta <a href="/philosophy/apsl.html">no
 és una llicència de programari lliure</a>, pel fet de què el
@@ -341,7 +341,7 @@
 que no utilitzeu cap tipus de programari distribuït sota aquesta
 llicència.</p></dd>
 
-<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:SunCSLv2.8";>La llicència 
de codi comunitari de Sun Community</a>.</dt>
+<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:SunCSLv2.8";>La llicència 
de codi comunitari de Sun Community</a></dt>
 
 <dd><p> Aquesta no és una llicència de programari lliure. Li
 manquen drets essencials com els de publicació de les versions
@@ -349,7 +349,7 @@
 que no utilitzeu cap tipus de programari distribuït sota aquesta
 llicència.</p></dd>
 
-<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LucentPLv1.02";>La 
llicència Plan Nine</a>.</dt>
+<dt> <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LucentPLv1.02";>La 
llicència Plan Nine</a></dt>
 
 <dd><p> Aquesta no és una llicència de programari lliure, ja que
 li manquen drets essencials com el de poder fer i utilitzar versions
@@ -367,14 +367,16 @@
 
 <dl>
 <dt> La <a href="/licenses/fdl.html">llicència de
-documentació lliure GNU</a>.</dt>
+documentació lliure GNU</a></dt>
 
 <dd><p> Aquesta és una llicència dirigida a l'ús de documentació
 lliure sota <i>copyleft</i>. Volem adoptar-la per a tots
 els manuals GNU.</p></dd>
 
-<dt> <a name="OCL"></a>La <a 
href="http://opencontent.org/opl.shtml";>llicència de
-contingut obert (versió 1.0)</a>.</dt>
+<dt> <a name="OCL"></a>La <a
+href="https://web.archive.org/web/19981206111937/http://www.opencontent.org/opl.shtml";>
+llicència de
+contingut obert (versió 1.0)</a></dt>
 
 <dd><p> No és una llicència lliure, perquè té restriccions
 referents al fet d'aplicar un preu a les còpies. Us recomanem no
@@ -383,7 +385,7 @@
 <p>Noteu que aquesta llicència no és la mateixa que la <a 
href="#RealOPL">llicència de publicació oberta</a>.</p></dd>
 
 <dt> <a name="RealOPL" href="http://opencontent.org/openpub/";>La
-llicència de publicació oberta (versió 1.0)</a>.</dt>
+llicència de publicació oberta (versió 1.0)</a></dt>
 
 <dd>
 <p> Aquesta llicència <b>pot</b> ser emprada com
@@ -446,7 +448,9 @@
     README</a>. -->
 Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
-traduccions d'aquest article.</p>
+traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
+href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
@@ -465,12 +469,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p> Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p> Copyright &copy; 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
+Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -482,7 +485,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/04/28 12:21:37 $
+$Date: 2017/05/13 16:28:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]