www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/why-gnu-linux.cs.html gnu/po/gnu-users-...


From: GNUN
Subject: www gnu/why-gnu-linux.cs.html gnu/po/gnu-users-...
Date: Thu, 1 Dec 2016 15:57:00 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/12/01 15:56:59

Modified files:
    gnu      : why-gnu-linux.cs.html 
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html 
             linux-and-gnu.cs-diff.html linux-and-gnu.cs.po 
             thegnuproject.cs-diff.html thegnuproject.cs.po 
             why-gnu-linux.cs-en.html why-gnu-linux.cs.po 
    licenses/po  : copyleft.cs.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.cs.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.cs-diff.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.cs.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs-en.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.cs.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: gnu/why-gnu-linux.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.cs.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/why-gnu-linux.cs.html  18 Nov 2016 07:32:30 -0000   1.18
+++ gnu/why-gnu-linux.cs.html  1 Dec 2016 15:56:58 -0000    1.19
@@ -1,19 +1,13 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/why-gnu-linux.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/gnu/po/why-gnu-linux.cs-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-09-09" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/why-gnu-linux.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Proč GNU/Linux? – Projekt GNU – Nadace pro svobodný 
software</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/why-gnu-linux.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
 <h2>O co jde v názvu?</h2>
 
 <p><strong>napsal <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
@@ -91,10 +85,9 @@
 svobody. Občas to veřejně připouštějí. Například časopis Wired 
napsal, že
 McMillan, editor Linux Magazine „si myslí, že hnutí open source software 
by
 mělo být naplněno spíše technickými, než politickými, 
rozhodnutími“. A
-výkonný ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby upustili od 
cíle
-svobody a spíše pracovali na „popularitě Linuxu“ (<a
-href="http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/";>http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/</a>).
-</p>
+výkonný ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby <a
+href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";>upustili od
+cíle svobody a spíše pracovali na „popularitě Linuxu“</a>.</p>
 
 <p>
 Přidávání nesvobodného softwaru k systému <a
@@ -233,7 +226,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -247,12 +240,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
 <p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs";>Creative
-Commons Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké
-License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -263,7 +255,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:30 $
+$Date: 2016/12/01 15:56:58 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html  1 Aug 2015 12:27:28 
-0000    1.8
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs-diff.html  1 Dec 2016 15:56:59 
-0000    1.9
@@ -139,7 +139,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2015/08/01 12:27:28 $
+$Date: 2016/12/01 15:56:59 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html  18 Nov 2016 07:32:33 -0000   1.21
+++ gnu/po/linux-and-gnu.cs-diff.html  1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.22
@@ -347,7 +347,7 @@
 
 <span class="inserted"><ins><em>&lt;p 
class="unprintable"&gt;Updated:</em></ins></span>
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2016/11/18 07:32:33 $
+$Date: 2016/12/01 15:56:59 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: gnu/po/linux-and-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/po/linux-and-gnu.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.19
+++ gnu/po/linux-and-gnu.cs.po 1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.20
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-19 15:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-18 06:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-01 01:37+0100\n"
 "Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
@@ -246,9 +246,9 @@
 "Na začátku 90. let jsme již měli celý systém kromě jádra. Začali 
jsme "
 "pracovat i na jádře, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, "
 "které je postaveno na Machu. Vývoj tohoto jádra byl mnohem těžší, než 
jsme "
-"očekávali; <a href=\"/software/hurd/hurd-and-linux.html"
-"\">GNU Hurd začal spolehlivě pracovat v roce 2001</a>, ale má před sebou "
-"ještě dlouhou cestu, než bude připraven na běžné používání."
+"očekávali; <a href=\"/software/hurd/hurd-and-linux.html\">GNU Hurd začal "
+"spolehlivě pracovat v roce 2001</a>, ale má před sebou ještě dlouhou 
cestu, "
+"než bude připraven na běžné používání."
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -385,12 +385,12 @@
 "is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
 "system."
 msgstr ""
-"Vedle GNU ještě jeden další projekt vytvořil svobodný unixový "
-"systém. Tento systém je známý jako BSD a byl vyvinut na universitě UC "
-"Berkeley. Tento systém byl nesvobodný v 80. letech, ale začátkem 90. let 
byl "
-"uvolněn jako svobodný. Téměř všechny svobodné operační systémy, 
které dnes "
-"existují, <a href=\"#newersystems\">(4)</a> jsou variantou systému GNU nebo 
"
-"odrůdou BSD systému."
+"Vedle GNU ještě jeden další projekt vytvořil svobodný unixový systém. 
Tento "
+"systém je známý jako BSD a byl vyvinut na universitě UC Berkeley. Tento "
+"systém byl nesvobodný v 80. letech, ale začátkem 90. let byl uvolněn 
jako "
+"svobodný. Téměř všechny svobodné operační systémy, které dnes 
existují, <a "
+"href=\"#newersystems\">(4)</a> jsou variantou systému GNU nebo odrůdou BSD "
+"systému."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: gnu/po/thegnuproject.cs-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.cs-diff.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/po/thegnuproject.cs-diff.html  1 Dec 2015 06:30:36 -0000    1.18
+++ gnu/po/thegnuproject.cs-diff.html  1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.19
@@ -1106,7 +1106,7 @@
 
 <span class="inserted"><ins><em>&lt;p 
class="unprintable"&gt;Updated:</em></ins></span>
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2015/12/01 06:30:36 $
+$Date: 2016/12/01 15:56:59 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: gnu/po/thegnuproject.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.cs.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/po/thegnuproject.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.19
+++ gnu/po/thegnuproject.cs.po 1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.20
@@ -751,13 +751,13 @@
 msgstr ""
 "Jestliže je program v době, kdy opouští ruce svého autora, svobodným "
 "softwarem, nemusí to nutně znamenat, že pro každého vlastníka kopie 
tohoto "
-"programu to bude rovněž svobodný software. Například <a 
href=\"/philosophy/categories."
-"html#PublicDomainSoftware\">public domain software</a> "
-"(software, který není chráněn autorským právem) je svobodným software; 
ale "
-"kdokoliv si může vytvořit vlastní nesvobodnou upravenou verzi. Podobně 
je "
-"tomu v případě mnoha svobodných programů: jsou chráněny autorským 
právem, "
-"ale šířeny pod jednoduchými licencemi, které umožňují vytvářet 
proprietární "
-"modifikované verze."
+"programu to bude rovněž svobodný software. Například <a 
href=\"/philosophy/"
+"categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain software</a> (software, "
+"který není chráněn autorským právem) je svobodným software; ale 
kdokoliv si "
+"může vytvořit vlastní nesvobodnou upravenou verzi. Podobně je tomu v 
případě "
+"mnoha svobodných programů: jsou chráněny autorským právem, ale 
šířeny pod "
+"jednoduchými licencemi, které umožňují vytvářet proprietární 
modifikované "
+"verze."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -946,12 +946,12 @@
 msgstr ""
 "Jak vzrůstal zájem o používání Emacsu, do projektu GNU se začali 
zapojovat "
 "další lidé, a tak jsme se rozhodli, že je čas znovu se poohlédnout po "
-"nějakých financích. Proto jsme v roce 1985 vytvořili <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Nadaci pro svobodný "
-"software</a>; organizaci pro rozvoj svobodného software, osvobozenou od 
platby "
-"daní. Nadace pro svobodný software rovněž převzala kontrolu nad prodejem 
"
-"pásek s Emacsem; později se obchod rozšířil díky tomu, že jsme na 
pásku "
-"přidali další svobodný software (jak GNU, tak ne-GNU) a také jsme 
začali "
-"prodávat manuály."
+"nějakých financích. Proto jsme v roce 1985 vytvořili <a 
href=\"http://www.";
+"fsf.org/\">Nadaci pro svobodný software</a>; organizaci pro rozvoj "
+"svobodného software, osvobozenou od platby daní. Nadace pro svobodný "
+"software rovněž převzala kontrolu nad prodejem pásek s Emacsem; později 
se "
+"obchod rozšířil díky tomu, že jsme na pásku přidali další svobodný 
software "
+"(jak GNU, tak ne-GNU) a také jsme začali prodávat manuály."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: gnu/po/why-gnu-linux.cs-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs-en.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/po/why-gnu-linux.cs-en.html   21 Dec 2014 11:59:22 -0000   1.7
+++ gnu/po/why-gnu-linux.cs-en.html   1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.8
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Why GNU/Linux?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/gnu/po/why-gnu-linux.translist" -->
@@ -89,14 +89,10 @@
 that the move toward open source software should be fueled by
 technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's
 <acronym title="Chief Executive Officer">CEO</acronym> openly urged
-users to drop the goal of freedom and work instead for the
-&ldquo;popularity of Linux&rdquo;.
-
-<a
-href="http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/";>
-(http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/)
-</a>
-</p>
+users
+to <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";>drop
+the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
+Linux&rdquo;</a>.</p>
 
 <p>
 Adding nonfree software to the <a
@@ -233,7 +229,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -248,17 +244,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/21 11:59:22 $
+$Date: 2016/12/01 15:56:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/why-gnu-linux.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu/po/why-gnu-linux.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.12
+++ gnu/po/why-gnu-linux.cs.po 1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.13
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-19 15:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-18 06:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-08 19:40+0200\n"
 "Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-09-09 11:25+0000\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
@@ -178,9 +177,9 @@
 "Občas to veřejně připouštějí. Například časopis Wired napsal, že 
McMillan, "
 "editor Linux Magazine „si myslí, že hnutí open source software by mělo 
být "
 "naplněno spíše technickými, než politickými, rozhodnutími“. A 
výkonný "
-"ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby <a 
href=\"http://www.zdnet.com/";
-"article/stallman-love-is-not-free/\">upustili od cíle svobody a "
-"spíše pracovali na „popularitě Linuxu“</a>."
+"ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby <a 
href=\"http://www.zdnet.";
+"com/article/stallman-love-is-not-free/\">upustili od cíle svobody a spíše "
+"pracovali na „popularitě Linuxu“</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: licenses/po/copyleft.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/copyleft.cs.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- licenses/po/copyleft.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.5
+++ licenses/po/copyleft.cs.po 1 Dec 2016 15:56:59 -0000    1.6
@@ -254,8 +254,8 @@
 msgstr ""
 "Alternativní forma copyleftu, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser "
 "General Public License (LGPL) (v HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt"
-"\">textovém</a>, a <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a> formátu), "
-"je použita na několik (ale ne všechny) GNU knihovny. Tato licence se 
původně "
+"\">textovém</a>, a <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a> formátu), je 
"
+"použita na několik (ale ne všechny) GNU knihovny. Tato licence se 
původně "
 "nejmenovala Library GPL, nicméně jsme změnili jméno. Starší název 
totiž "
 "povzbuzoval k tomu, aby tato licence byla používána častěji, než by 
měla. "
 "Pro vysvětlení nezbytnosti těchto změn čtěte <a 
href=\"/philosophy/why-not-"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]