www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/linux-and-gnu.pl.html gnu/why-gnu-linux...


From: GNUN
Subject: www gnu/linux-and-gnu.pl.html gnu/why-gnu-linux...
Date: Mon, 21 Mar 2016 02:58:11 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/21 02:58:11

Modified files:
    gnu      : linux-and-gnu.pl.html why-gnu-linux.pl.html 
    gnu/po     : linux-and-gnu.pl-en.html 
             why-gnu-linux.pl-en.html 
    help      : help.pl.html 
    help/po    : help.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help.pl.html?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: gnu/linux-and-gnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.pl.html,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- gnu/linux-and-gnu.pl.html  8 Feb 2016 06:34:34 -0000    1.80
+++ gnu/linux-and-gnu.pl.html  21 Mar 2016 02:58:10 -0000   1.81
@@ -124,8 +124,7 @@
 jądra. Zaczęliśmy również pisać jądro, <a
 href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, który działa
 na&nbsp;Machu. Zaprojektowanie jądra było trudniejsze, niż tego
-oczekiwaliśmy. <a
-href="/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html">GNU Hurd zaczął
+oczekiwaliśmy. <a href="/software/hurd/hurd-and-linux.html">GNU Hurd zaczął
 działać stabilnie w&nbsp;2001 roku</a>, lecz&nbsp;jeszcze ma daleką drogę
 do&nbsp;bycia gotowym do&nbsp;powszechnego użytku.</p>
 
@@ -331,7 +330,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/02/08 06:34:34 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/why-gnu-linux.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- gnu/why-gnu-linux.pl.html  16 Jan 2016 00:04:48 -0000   1.50
+++ gnu/why-gnu-linux.pl.html  21 Mar 2016 02:58:10 -0000   1.51
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Dlaczego GNU/Linux? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania</title>
+<title>Dlaczego GNU/Linux? - Projekt GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/why-gnu-linux.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
@@ -96,10 +96,10 @@
 redaktor Linux Magazine &bdquo;sądzi, iż ruch w&nbsp;kierunku oprogramowania
 open source powinien być napędzany decyzjami raczej technicznymi niż
 politycznymi&rdquo;. Zaś&nbsp;dyrektor naczelny firmy Caldera otwarcie
-namawia użytkowników do&nbsp;porzucenia wolności jako celu
-i&nbsp;zastąpienia jej pracą na&nbsp;rzecz &bdquo;popularności
-Linuksa&rdquo;. (&nbsp;<a
-href="http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/";>http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/</a>&nbsp;)</p>
+namawia użytkowników <a
+href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";>do&nbsp;porzucenia
+wolności jako celu i&nbsp;zastąpienia jej pracą na&nbsp;rzecz
+&bdquo;popularności Linuksa&rdquo;</a>.</p>
 
 <p>
 Dodawanie niewolnego oprogramowania do&nbsp;systemu <a
@@ -275,7 +275,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -287,12 +287,12 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003, 2004, 2006, 2007; poprawki: Jan Owoc
-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.</div>
+2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/01/16 00:04:48 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.pl-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- gnu/po/linux-and-gnu.pl-en.html   8 Feb 2016 06:34:34 -0000    1.29
+++ gnu/po/linux-and-gnu.pl-en.html   21 Mar 2016 02:58:10 -0000   1.30
@@ -118,7 +118,7 @@
 kernel. We had also started a kernel, the
 <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, which runs on top of
 Mach. Developing this kernel has been a lot harder than we expected;
-<a href="/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html">the
+<a href="/software/hurd/hurd-and-linux.html">the
 GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but it is a long way
 from being ready for people to use in general.</p>
 
@@ -302,7 +302,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/02/08 06:34:34 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/why-gnu-linux.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- gnu/po/why-gnu-linux.pl-en.html   25 Oct 2015 19:29:23 -0000   1.21
+++ gnu/po/why-gnu-linux.pl-en.html   21 Mar 2016 02:58:10 -0000   1.22
@@ -90,7 +90,7 @@
 technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's
 <acronym title="Chief Executive Officer">CEO</acronym> openly urged
 users
-to <a href="http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/";>drop
+to <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";>drop
 the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
 Linux&rdquo;</a>.</p>
 
@@ -244,7 +244,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -254,7 +254,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/10/25 19:29:23 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: help/help.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help.pl.html,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- help/help.pl.html  16 Jan 2016 00:04:52 -0000   1.62
+++ help/help.pl.html  21 Mar 2016 02:58:10 -0000   1.63
@@ -5,11 +5,11 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Jak pomóc Projektowi GNU i&nbsp;Ruchu Wolnego Oprogramowania - Projekt 
GNU -
-Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)</title>
+Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/help/po/help.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Pomagajcie Projekcie GNU i&nbsp;Fundacji Wolnego Oprogramowania</h2>
+<h2>Pomagajcie Projekcie GNU i&nbsp;Ruchowi Wolnego Oprogramowania</h2>
 
 <ul>
  <li><a href="#develop">Pomóżcie rozwijać system operacyjny GNU</a></li>
@@ -158,6 +158,11 @@
 być włączona w&nbsp;<a href="/distros/free-distros.html">listę wolnych
 dystrybucji</a>.</li>
 
+  <li>Pomóżcie umieszczać nagrania z&nbsp;przemówień
+na&nbsp;audio-video.gnu.org. Jeśli chcecie zgłosić się na&nbsp;ochotnika,
+napiszcie na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
   <li>Dajcie przykład, przesiadając się na&nbsp;system 
z&nbsp;<em>całkowicie</em>
 <a href="/philosophy/free-sw.html">wolnym oprogramowaniem</a>. Najprostszą
 metodą jest zainstalowanie i&nbsp;używanie <a
@@ -345,7 +350,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -360,23 +365,24 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011,
-2013, 2014; poprawki: Jan Owoc 2015, Paweł Różański 2012.</div>
+2013, 2014; poprawki: Jan Owoc 2015, 2016, Paweł Różański 2012.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/01/16 00:04:52 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/po/help.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.pl-en.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- help/po/help.pl-en.html   2 May 2015 04:57:35 -0000    1.23
+++ help/po/help.pl-en.html   21 Mar 2016 02:58:11 -0000   1.24
@@ -148,6 +148,10 @@
   <a href="/distros/free-distros.html">list
   of free distributions</a>.</li>
 
+  <li>Help post speech videos on audio-video.gnu.org.
+  If you want to volunteer to do this, please write to
+  <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
   <li>Set an example by switching to a <em>completely</em> <a
   href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> operating system.
   The easiest way to do that is to install and use one of the <a
@@ -317,7 +321,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -333,17 +337,17 @@
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/05/02 04:57:35 $
+$Date: 2016/03/21 02:58:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]