www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/misc/irimpanam.sq.srt fry/po/happ...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/misc/irimpanam.sq.srt fry/po/happ...
Date: Mon, 12 Jan 2015 20:59:42 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   15/01/12 20:59:42

Modified files:
    education/misc : irimpanam.sq.srt 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 
    fry      : happy-birthday-to-gnu-albanian.srt 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    help/po    : help.sq.po 
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 
    software/po  : software.sq.po 

Log message:
    Fixing some ’site’ translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/irimpanam.sq.srt?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu-albanian.srt?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62

Patches:
Index: education/misc/irimpanam.sq.srt
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/irimpanam.sq.srt,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/misc/irimpanam.sq.srt   5 Jan 2013 13:37:19 -0000    1.1
+++ education/misc/irimpanam.sq.srt   12 Jan 2015 20:59:40 -0000   1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 1
 00:00:14,991 --> 00:00:23,447
 Këto janë stampat që ka Tux Paint.
-Mund t'i përdorim ato në vizatimet tona.
+Mund t’i përdorim ato në vizatimet tona.
 
 2
 00:00:23,549 --> 00:00:29,161
@@ -143,17 +143,17 @@
 
 30
 00:03:59,438 --> 00:04:02,704
-Këto modifikime janë ngarkuar te 
-site-i ynë web
+Këto modifikime janë ngarkuar
+te sajti ynë
 
 31
 00:04:02,866 --> 00:04:07,579
 bashkë me udhëzime për instalimin
-që t'i kenë dhe të tjerët.
+që t’i kenë dhe të tjerët.
 
 32
 00:04:07,976 --> 00:04:10,271
-Kujtdo që i intereson mund t'i
+Kujtdo që i intereson mund t’i
 shkarkojë dhe instalojë.
 
 33
@@ -163,12 +163,12 @@
 
 34
 00:04:13,147 --> 00:04:18,448
-Site-i ynë web është: http://vhssirimpanam.org
+Sajti ynë është: http://vhssirimpanam.org
 
 35
 00:04:18,703 --> 00:04:25,201
 Liria 3: nxënësit shpërndanë versionet e tyre
-të modifikuara përmes site-it web të shkollës.
+të modifikuara përmes sajtit të shkollës.
 
 36
 00:04:30,431 --> 00:04:31,951

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 10 Dec 2014 18:29:48 -0000   1.36
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 12 Jan 2015 20:59:40 -0000   1.37
@@ -236,7 +236,7 @@
 "\">please take our webmaster quiz</a>."
 msgstr ""
 "Nëse zotëroni aftësi si webmaster, mund të shihni mundësinë të 
ndihmoni "
-"rreth këtij site-i web &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz."
+"rreth këtij sajti &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz."
 "html\">ju lutemi, kryeni provën tonë për webmaster</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
@@ -257,7 +257,7 @@
 "type_of_search=soft&amp;words=%%%&amp;type=1\">projekte GNU strehohen te "
 "savannah</a>. Savannah mirëpret dhe përkrah gjithashtu projekte software-i 
"
 "të lirë që nuk janë paketa zyrtare GNU, ndaj jeni të lirë ta përdorni 
për "
-"çfarëdo pune tuajën me software-in e lirë; ndryshe nga site-e të tjerë "
+"çfarëdo pune tuajën me software-in e lirë; ndryshe nga sajte të tjerë "
 "strehues, <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/savannah\";>savannah "
 "bazohet fort te idealet e software-it të lirë</a>."
 

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 10 Dec 2014 18:29:45 -0000   
1.31
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 12 Jan 2015 20:59:40 -0000   
1.32
@@ -103,7 +103,7 @@
 "versions (including English and French subtitles, plus audio only versions) "
 "from the mirror sites below."
 msgstr ""
-"Nga site-et pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a href=\"/fry/\">filmin</"
+"Nga sajtet pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a href=\"/fry/\">filmin</"
 "a>, si dhe versione alternative (përfshi këtu ata me titra Anglisht dhe "
 "Frëngjisht, plus versione vetëm audio)."
 

Index: fry/happy-birthday-to-gnu-albanian.srt
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu-albanian.srt,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- fry/happy-birthday-to-gnu-albanian.srt   16 Jan 2013 21:44:30 -0000   
1.3
+++ fry/happy-birthday-to-gnu-albanian.srt   12 Jan 2015 20:59:40 -0000   
1.4
@@ -9,19 +9,22 @@
 
 3
 00:00:06,000 --> 00:00:08,999
-dikur në fillimet e epokës së kompjuterave modernë,
+dikur në fillimet e epokës së
+kompjuterave modernë,
 
 4
 00:00:09,000 --> 00:00:10,999
-në vitet '80.
+në vitet ’80.
 
 5
 00:00:11,000 --> 00:00:13,999
-Dhe kam kaluar në duar shumë lloje të ndryshëm kompjuterash
+Dhe kam kaluar në duar shumë
+lloje të ndryshëm kompjuterash
 
 6
 00:00:14,000 --> 00:00:16,999
-dhe e kam shprehur, publikisht, besnikërinë për këtë apo atë lloj. 
+dhe e kam shprehur, publikisht,
+besnikërinë për këtë apo atë lloj. 
 
 7
 00:00:17,000 --> 00:00:23,999
@@ -42,11 +45,12 @@
 
 11
 00:00:31,000 --> 00:00:33,999
-dhe dua t'i ndihmoj të gjithë ta festojnë
+dhe dua t’i ndihmoj të gjithë ta festojnë
 
 12
 00:00:34,000 --> 00:00:35,999
-dhe të ecin më tej në të ardhmen e Software-it të Lirë.
+dhe të ecin më tej në të ardhmen
+e Software-it të Lirë.
 
 13
 00:00:37,000 --> 00:00:38,999
@@ -66,7 +70,8 @@
 
 17
 00:00:45,000 --> 00:00:46,999
-e që t'ju këshillojë ta kaloni këtë tubin këtej, rubinetin andej,
+e që t’ju këshillojë ta kaloni 
+këtë tubin këtej, rubinetin andej,
 
 18
 00:00:47,000 --> 00:00:50,999
@@ -78,7 +83,8 @@
 
 20
 00:00:53,000 --> 00:00:54,999
-Sepse është shtëpia juaj dhe jeni i zoti i tubave.
+Sepse është shtëpia juaj dhe
+jeni i zoti i tubave.
 
 21
 00:00:55,000 --> 00:00:56,999
@@ -91,15 +97,17 @@
 23
 00:01:00,000 --> 00:01:06,999
 dhe pa diskutim që nuk shkëmbeni dot me të tjerët
-idera që mund t'ju vijnë për sistemin operativ
+idera që mund t’ju vijnë për sistemin operativ
 
 24
 00:01:07,000 --> 00:01:11,999
-sepse Apple dhe Microsoft, pronarët e dy sistemeve operativë më popullorë,
+sepse Apple dhe Microsoft, pronarët
+e dy sistemeve operativë më popullorë,
 
 25
 00:01:12,000 --> 00:01:14,999
-janë shumë të vendosur kur vjen puna për pronësinë e tyre
+janë shumë të vendosur kur
+vjen puna për pronësinë e tyre
 
 26
 00:01:15,000 --> 00:01:17,999
@@ -107,7 +115,7 @@
 
 27
 00:01:18,000 --> 00:01:19,999
-Kjo mund t'ju duket e natyrshme:
+Kjo mund t’ju duket e natyrshme:
 
 28
 00:01:20,000 --> 00:01:21,999
@@ -115,11 +123,12 @@
 
 29
 00:01:22,000 --> 00:01:23,999
-Por në fakt, po ju, pse s'bëni dot atë që doni? 
+Por në fakt, po ju, pse s’bëni dot atë që doni? 
 
 30
 00:01:24,000 --> 00:01:31,999
-Dhe pse bashkësia të mos e ndryshojë dot, përmirësojë dhe shkëmbejë 
diçka?
+Dhe pse bashkësia të mos e ndryshojë
+dot, përmirësojë dhe shkëmbejë diçka?
 
 31
 00:01:32,000 --> 00:01:33,999
@@ -155,11 +164,13 @@
 
 39
 00:01:50,000 --> 00:01:53,999
-shkruajë nga e para një sistem të plotë të ri operativ.
+shkruajë nga e para një sistem
+të plotë të ri operativ.
 
 40
 00:01:54,000 --> 00:01:59,999
-Atë sistem e quajti GNU, që do të thotë "GNU is Not Unix"
+Atë sistem e quajti GNU,
+që do të thotë "GNU is Not Unix"
 
 41
 00:02:00,000 --> 00:02:01,999
@@ -171,19 +182,23 @@
 
 43
 00:02:05,000 --> 00:02:10,999
-por çdo element i tij, çdo modul, çdo copë e vogël kodi
+por çdo element i tij, çdo modul,
+çdo copë e vogël kodi
 
 44
 00:02:11,000 --> 00:02:13,999
-(dhe është kod gjigant, ngaqë duhet të xhirojë në shumë platforma)
+(dhe është kod gjigant, ngaqë duhet
+të xhirojë në shumë platforma)
 
 45
 00:02:14,000 --> 00:02:19,999
-punohet nga bashkësia, nga programues "andej-këtej"
+punohet nga bashkësia,
+nga programues "andej-këtej"
 
 46
 00:02:20,000 --> 00:02:25,999
-që i kanë dyert e hapura në bashkësinë GNU, të ndihmojnë në 
përmirësimin e software-it.
+që i kanë dyert e hapura në bashkësinë GNU,
+të ndihmojnë në përmirësimin e software-it.
 
 47
 00:02:26,000 --> 00:02:31,999
@@ -195,11 +210,13 @@
 
 49
 00:02:35,000 --> 00:02:39,999
-nga persona interesi i vetëm i të cilëve është krijimi i sistemit 
operativ të përsosur
+nga persona interesi i vetëm i të cilëve
+është krijimi i sistemit operativ të përsosur
 
 50
 00:02:40,000 --> 00:02:45,999
-që mund të përdoret nga tërë spektri i platformave dhe nga sa më shumë 
përdorues.
+që mund të përdoret nga tërë spektri
+i platformave dhe nga sa më shumë përdorues.
 
 51
 00:02:47,000 --> 00:02:53,999
@@ -209,7 +226,8 @@
 
 52
 00:02:55,000 --> 00:02:56,999
-Dhe një njeri i quajtur Linus Torvalds, për të cilin mund të keni dëgjuar,
+Dhe një njeri i quajtur Linus Torvalds,
+për të cilin mund të keni dëgjuar,
 
 53
 00:02:57,000 --> 00:02:58,999
@@ -233,12 +251,13 @@
 
 58
 00:03:14,000 --> 00:03:19,999
-thjesht për t'ju kujtuar që GNU-ja dhe Linux-i janë dy shtyllat
-e bashkësisë së Software-it të lirë,
+thjesht për t’ju kujtuar që GNU-ja dhe Linux-i
+janë dy shtyllat e bashkësisë së Software-it të lirë,
 
 59
 00:03:20,000 --> 00:03:21,999
-e njerëzve që besojnë se, dhe kjo është pjesa e rëndësishme, 
+e njerëzve që besojnë se, 
+dhe kjo është pjesa e rëndësishme, 
 
 60
 00:03:24,000 --> 00:03:25,999
@@ -250,7 +269,8 @@
 
 62
 00:03:28,000 --> 00:03:35,999
-ta bëjë të vetin, ta ndryshojë, ta përmirësojë, dhe t'i përhapë këto 
përmirësime,
+ta bëjë të vetin, ta ndryshojë, ta përmirësojë,
+dhe t’i përhapë këto përmirësime,
 
 63
 00:03:36,000 --> 00:03:37,999
@@ -262,8 +282,9 @@
 
 65
 00:03:40,000 --> 00:03:42,999
-Në po atë mënyrë që shkencëtarët e mirë ndajnë bashkë gjithçka
-dhe krejt dija është e hapur dhe e lirë
+Në po atë mënyrë që shkencëtarët e mirë
+ndajnë bashkë gjithçka dhe krejt dija
+është e hapur dhe e lirë
 
 66
 00:03:43,000 --> 00:03:44,999
@@ -275,15 +296,17 @@
 
 68
 00:03:48,000 --> 00:03:50,999
-nëse jeni përkrahës i Linux-it, dhe i Free Software Foundation-it,
+nëse jeni përkrahës i Linux-it,
+dhe i Free Software Foundation-it,
 
 69
 00:03:52,000 --> 00:03:55,999
-ndoshta do të pyesni veten "Mirë pra, ç'mund të bëj?"
+ndoshta do të pyesni veten "Mirë pra, ç’mund të bëj?"
 
 70
 00:03:56,000 --> 00:04:00,999
-Gjëja më e thjeshtë që mund të bëni është të përdorni sistemin 
operativ GNU/Linux
+Gjëja më e thjeshtë që mund të bëni është
+të përdorni sistemin operativ GNU/Linux
 në kompjuterin tuaj.
 
 71
@@ -292,12 +315,13 @@
 
 72
 00:04:03,000 --> 00:04:06,999
-Shkoni te site-i web "gnu.org" dhe shihni nëse mund të gjeni një sistem 
operativ
-që ju bën punë.
+Shkoni te sajti "gnu.org" dhe shihni nëse
+mund të gjeni një sistem operativ që ju bën punë.
 
 73
 00:04:07,000 --> 00:04:09,999
-Me gjasa, nëse keni qejf një ndërfaqe grafike të bukur përdoruesi,
+Me gjasa, nëse keni qejf një ndërfaqe
+grafike të bukur përdoruesi,
 
 74
 00:04:10,000 --> 00:04:13,999
@@ -317,7 +341,8 @@
 
 78
 00:04:21,000 --> 00:04:22,999
-Mund të keni dëshirën të kontribuoni te tërësia e dijes
+Mund të keni dëshirën 
+të kontribuoni te tërësia e dijes
 
 79
 00:04:23,000 --> 00:04:25,999
@@ -333,7 +358,7 @@
 
 82
 00:04:30,000 --> 00:04:32,999
-e t'i urojmë GNU-së një 25 vjetor të gëzuar.
+e t’i urojmë GNU-së një 25 vjetor të gëzuar.
 
 83
 00:04:33,000 --> 00:04:34,999

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- graphics/po/graphics.sq.po 10 Dec 2014 18:29:52 -0000   1.37
+++ graphics/po/graphics.sq.po 12 Jan 2015 20:59:41 -0000   1.38
@@ -142,7 +142,7 @@
 msgstr ""
 "Gusht 2013: karikatura <del>Partneritet Ndër-Paqësor</del> nga rms dhe "
 "Antonomakia. (<a href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html";
-"\">u kalua te site-i i rms-së</a>)"
+"\">u kalua te sajti i rms-së</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -163,7 +163,7 @@
 msgstr ""
 "Ju lutemi, mbani parasysh <a href= \"/server/fsf-html-style-sheet."
 "html#UseofGraphics\">udhëzimet për stilin grafik</a> të përdorur në 
hartimin "
-"dhe ilustrimin e këtij site-i."
+"dhe ilustrimin e këtij sajti."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">A 3D baby GNU and baby Tux</a>"
@@ -562,7 +562,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU Art on other sites"
-msgstr "Art GNU në site-e të tjerë"
+msgstr "Art GNU në sajte të tjerë"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- help/po/help.sq.po 10 Dec 2014 18:29:53 -0000   1.50
+++ help/po/help.sq.po 12 Jan 2015 20:59:41 -0000   1.51
@@ -73,7 +73,7 @@
 msgstr ""
 "Pyetjet e përgjithshme rreth projektit GNU, dërgojini te <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, ndërsa pyetjet dhe këshillat 
rreth "
-"këtij site-i web, dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"këtij sajti, dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
@@ -402,9 +402,9 @@
 "Volunteer as a GNU Webmaster. Start by completing the <a href=\"http://www.";
 "gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html\"> webmaster quiz</a>."
 msgstr ""
-"Dilni vullnetar për përgjegjës site-i GNU. Fillojani duke plotësuar <a 
href="
+"Dilni vullnetar për përgjegjës sajti GNU. Fillojani duke plotësuar <a 
href="
 "\"http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html\";> pyetësorin për 
"
-"përgjegjës site-i</a>."
+"përgjegjës sajti</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -414,7 +414,7 @@
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if "
 "you want to help."
 msgstr ""
-"Përktheni në gjuhë të tjera site-in web GNU. Më tepër të dhëna rreth 
kësaj "
+"Përktheni në gjuhë të tjera sajtin GNU. Më tepër të dhëna rreth 
kësaj "
 "fushe mund të gjeni te <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Udhërrëfyesi mbi Përkthimin e Faqeve web të www.gnu.org</a>. Nëse "
 "dëshironi të ndihmoni, na shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";
@@ -450,7 +450,7 @@
 msgstr ""
 "Dilni vullnetar për të siguruar praninë e eseve prej <a 
href=\"/philosophy/"
 "philosophy.html\">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe URL-ve të tjera GNU te 
"
-"listat, portalet dhe site-e të tjerë indeksimi hierarkik në WWW, të 
tillë si "
+"listat, portalet dhe sajte të tjerë indeksimi hierarkik në WWW, të tillë 
si "
 "Yahoo!, dmoz.org, dhe Google. Bëjini këta të shtojnë zëra të 
hollësishëm "
 "rreth faqeve tona të ndryshme web. Bëni të mundur që ese prej <a 
href=\"/"
 "philosophy/philosophy.html\">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe të tjera 
URL "

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- licenses/po/licenses.sq.po 10 Dec 2014 18:29:53 -0000   1.34
+++ licenses/po/licenses.sq.po 12 Jan 2015 20:59:41 -0000   1.35
@@ -93,7 +93,7 @@
 "Lejet tonë për dokumentime po i rishikojmë, dhe i mirëpresim komentet 
tuaja "
 "lidhur me tekstet e propozuara. Që të lexoni projektet e deritanishme dhe 
që "
 "të merrni pjesë në proces, ju lutemi, vizitoni <a 
href=\"http://gplv3.fsf.org";
-"\">site-in tonë të përditësimit të lejeve</a>."
+"\">sajtin tonë të përditësimit të lejeve</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Common Resources for our Software Licenses"

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  10 Dec 2014 18:29:59 -0000   
1.34
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  12 Jan 2015 20:59:41 -0000   
1.35
@@ -45,7 +45,7 @@
 "You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, or "
 "as much time as you have."
 msgstr ""
-"Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në javë, ose 
për "
+"Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për 
"
 "që kohë sa keni."
 
 # type: Content of: <p>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- software/po/software.sq.po 9 Jan 2015 22:28:34 -0000    1.61
+++ software/po/software.sq.po 12 Jan 2015 20:59:42 -0000   1.62
@@ -242,7 +242,7 @@
 "specifics."
 msgstr ""
 "Merrni burimin e zhvillimeve për një paketë dhe montojeni vetë. Mjaft "
-"paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te site-i strehues i GNU-së <a 
href="
+"paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te sajti strehues i GNU-së <a 
href="
 "\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Disa paketa përdorin të 
"
 "tjera depo burimi, ose nuk kanë fare të tilla. Hollësitë duhet të 
shihen te "
 "faqja web për secilën paketë."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]