www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server body-include-2.ca.html outdated.ca.h...


From: GNUN
Subject: www/server body-include-2.ca.html outdated.ca.h...
Date: Tue, 06 Jan 2015 12:57:16 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/06 12:57:16

Modified files:
    server     : body-include-2.ca.html outdated.ca.html 
    server/po   : body-include-2.ca.po head-include-2.ca.po 
             outdated.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.ca.html?cvsroot=www&r1=1.76&r2=1.77
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/outdated.ca.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.ca.po?cvsroot=www&r1=1.78&r2=1.79
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/head-include-2.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/outdated.ca.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: body-include-2.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.ca.html,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- body-include-2.ca.html   9 Dec 2014 14:00:18 -0000    1.76
+++ body-include-2.ca.html   6 Jan 2015 12:57:14 -0000    1.77
@@ -42,11 +42,11 @@
  <div id="fundraiserbanner2014">
   <div class="content">
    <div class="text">
-    <p><strong>Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the 
FSF!</strong> In
-the next 30 years, we want to do even more to defend computer user
-rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever
-fundraising goal of $525,000 by January 31st. <a
-href="https://www.fsf.org/appeal/";>Read more</a>.</p>
+    <p><strong>Gràcies al vostre suport, la FSF compleix 30 anys el 
2015!</strong>
+En els propers 30 anys volem fer encara més per defensar els drets del
+usuaris d'ordinadors. Per avançar en aquesta direcció, hem establert
+l'objectiu de recaptació de fons més elevat fins ara: 25.000 dòlars per al
+31 de gener. <a href="https://www.fsf.org/appeal/";>Llegiu més</a>.</p>
    </div>
    <div class="barandbuttonwrapper">
    <div class="progressbarsleeve">
@@ -57,7 +57,7 @@
 (<!--#echo encoding="none" var="so_far" -->K)</span>
     </div>
    </div>
-    <a class="btn" href="https://donate.fsf.org";>Count me in</a>
+    <a class="btn" href="https://donate.fsf.org";>Compteu amb mi</a>
    </div>
   </div>
  </div>

Index: outdated.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/outdated.ca.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- outdated.ca.html  22 Jul 2014 16:00:28 -0000   1.12
+++ outdated.ca.html  6 Jan 2015 12:57:14 -0000    1.13
@@ -4,32 +4,32 @@
 <!--#set var="ORIGINAL_LINK" value="<a href=\"${ORIGINAL_FILE}.en\">" -->
 <!--#if expr='${OUTDATED_SINCE}' -->
 <!-- TRANSLATORS: The date will follow this string. -->
-This translation may not reflect the changes made since
+Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de
 
 
 <!--#echo encoding="none" var="OUTDATED_SINCE" -->
 <!--
 TRANSLATORS: The link to the English page will follow this string. -->
-in the
+a l'
 
 
 <!--#echo encoding="none" var="ORIGINAL_LINK" -->
 <!--
 TRANSLATORS: The text of the link; the next string is the last part
       of the sentence (just a period in English). -->
-English original</a>.
+original anglès</a>.
 
 <!--#else -->
 <!--
 TRANSLATORS: The link to the English page will follow this string. -->
-This translation may not reflect the latest changes to
+Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a
 
 
 <!--#echo encoding="none" var="ORIGINAL_LINK" -->
 <!--
 TRANSLATORS: The text of the link; the next string is the last part
       of the sentence (just a period in English). -->
-the English original</a><span>.</span>
+l'original anglès</a><span>.</span>
 
 
 <!--#endif -->
@@ -38,13 +38,13 @@
 <!--
 TRANSLATORS: The link to the page with differences
       will follow this string. -->
-You should take a look at 
+Podeu donar un cop d'ull a 
 
 <!--#echo encoding="none" var="DIFF_LINK" -->
 <!--
 TRANSLATORS: The text of the link; the next string is the last part
       of the sentence (just a period in English). -->
-those changes</a><span class="outdated-html-dummy-span">.</span>
+aquests canvis</a><span class="outdated-html-dummy-span">.</span>
 
 
 <!--#endif -->
@@ -52,14 +52,16 @@
 <!--
 TRANSLATORS: Please replace address@hidden with the email address
       of your translation team. -->
-If you wish to help us maintain this page, please contact <a
+Si voleu ajudar-nos a mantenir aquesta pàgina, contacteu si us plau amb <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <!--#else -->
-Please see the <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
-for information on maintaining translations of this article.</p>
+Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
+href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 
 <!--#endif -->
 </div>

Index: po/body-include-2.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.ca.po,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- po/body-include-2.ca.po   6 Jan 2015 12:39:52 -0000    1.78
+++ po/body-include-2.ca.po   6 Jan 2015 12:57:15 -0000    1.79
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:36+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -82,9 +83,11 @@
 "goal of $525,000 by January 31st. <a href=\"https://www.fsf.org/appeal/";
 "\">Read more</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Gràcies al vostre suport, la FSF compleix 30 anys el 2015!</strong> 
En els propers 30 anys volem fer encara més per defensar els drets del usuaris 
d'ordinadors. "
-"Per avançar en aquesta direcció, hem establert l'objectiu de recaptació de 
fons més elevat fins ara: 25.000 dòlars per al 31 de gener. <a 
href=\"https://www.fsf.org/appeal/";
-"\">Llegiu més</a>."
+"<strong>Gràcies al vostre suport, la FSF compleix 30 anys el 2015!</strong> "
+"En els propers 30 anys volem fer encara més per defensar els drets del "
+"usuaris d'ordinadors. Per avançar en aquesta direcció, hem establert "
+"l'objectiu de recaptació de fons més elevat fins ara: 25.000 dòlars per al 
"
+"31 de gener. <a href=\"https://www.fsf.org/appeal/\";>Llegiu més</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><div>
 msgid "<span class=\"goal\">$525K</span>"

Index: po/head-include-2.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/head-include-2.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- po/head-include-2.ca.po   6 Jan 2015 12:39:52 -0000    1.20
+++ po/head-include-2.ca.po   6 Jan 2015 12:57:15 -0000    1.21
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #
 #

Index: po/outdated.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/outdated.ca.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- po/outdated.ca.po  6 Jan 2015 12:39:53 -0000    1.16
+++ po/outdated.ca.po  6 Jan 2015 12:57:16 -0000    1.17
@@ -12,9 +12,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:39+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Generic <address@hidden>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. #set var="ORIGINAL_LINK" value="<a href=\"${ORIGINAL_FILE}.en\">" 
 #. #if expr='${OUTDATED_SINCE}' 
@@ -89,22 +90,16 @@
 #. TRANSLATORS: Please replace address@hidden with the email address
 #.       of your translation team. 
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "If you wish to help us maintain this page, please contact <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Si voleu ajudar-nos a mantenir aquesta pàgina, contacteu si us plau amb <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Si voleu ajudar-nos a mantenir aquesta pàgina, contacteu si us plau amb <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. #else 
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#| "translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on maintaining translations of "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]