www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/people/po people.pl.po


From: GNUN
Subject: www/people/po people.pl.po
Date: Tue, 11 Mar 2014 15:59:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/11 15:59:38

Modified files:
    people/po   : people.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: people.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- people.pl.po    11 Mar 2014 15:46:13 -0000   1.4
+++ people.pl.po    11 Mar 2014 15:59:37 -0000   1.5
@@ -1577,9 +1577,9 @@
 "zakończone powstaniem <a href=\"http://www.delorie.com/djgpp/\";>DJGPP</a>. "
 "Napisał także <a href=\"http://ftp.gnu.org/non-gnu/doschk/\";>doschk</a> "
 "i&nbsp;opiekuje się <a href=\"http://www.delorie.com/gnu/\";>swoją własną "
-"stroną GNU</a> z&nbsp;dostępnymi online dokumentacją i&nbsp;wykazem 
pakietów. "
-"Obecnie pracuje dla Cygnus nad&nbsp;portowaniem oprogramowania na&nbsp;"
-"Windows NT."
+"stroną GNU</a> z&nbsp;dostępnymi online dokumentacją i&nbsp;wykazem "
+"pakietów. Obecnie pracuje dla Cygnus nad&nbsp;portowaniem oprogramowania "
+"na&nbsp;Windows NT."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]