www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/people/po people.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/people/po people.pl.po
Date: Fri, 07 Mar 2014 00:46:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    14/03/07 00:46:53

Added files:
    people/po   : people.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc, Paweł Różański and Jan 
Wieremjewicz; proofread by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: people.pl.po
===================================================================
RCS file: people.pl.po
diff -N people.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ people.pl.po    7 Mar 2014 00:46:53 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,4437 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/people/people.html
+# Copyright (C) 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Jan Wieremjewicz, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011, 2012.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2012, 2014.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnu-www\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-26 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 17:43-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "GNU's Who - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Kto jest kim w&nbsp;GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "GNU's Who"
+msgstr "Kto jest kim w&nbsp;GNU"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here is an alphabetical list of some GNU contributors. Contributors are also "
+"noted on our <a href=\"/people/webmeisters.html\">webmasters</a> and <a href="
+"\"/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\"> "
+"translators of www.gnu.org</a> pages."
+msgstr ""
+"Poniższa lista przedstawia w&nbsp;porządku alfabetycznym niektóre osoby "
+"wspierające projekt GNU. Osoby wnoszące wkład w&nbsp;projekt są także "
+"wymienione na&nbsp;naszych stronach <a href=\"/people/webmeisters.html"
+"\">webmasterzy</a> i&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html#TranslationsUnderway\">tłumacze www.gnu.org</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you have developed a major GNU package or have done a lot of work for the "
+"GNU Project in another way, we would like to list you also. Please ask <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to add you."
+msgstr ""
+"Jeśli stworzyliście znaczący pakiet GNU bądź&nbsp;w inny sposób 
włożyliście "
+"wiele pracy w&nbsp;Projekt GNU, chcielibyśmy wymienić Was także 
na&nbsp;tej "
+"liście. Zwróćcie się [w języku angielskim&nbsp;&ndash; przyp. tłum.] 
na&nbsp;"
+"adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> "
+"z&nbsp;prośbą o dodanie."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Note that our policy is not to make links to pages or sites whose subject is "
+"proprietary software, and we also avoid making links to pages or sites that "
+"are sales-oriented in their tone or focus. Please keep this in mind when "
+"writing your entry."
+msgstr ""
+"Należy zauważyć, iż naszą polityką jest aby&nbsp;nie tworzyć 
odnośników "
+"do&nbsp;stron bądź&nbsp;witryn, których tematyką jest oprogramowanie "
+"własnościowe oraz, że&nbsp;unikamy tworzenia odnośników do&nbsp;stron "
+"bądź&nbsp;witryn zorientowanych na&nbsp;sprzedaż. Prosimy mieć to 
na&nbsp;"
+"uwadze podczas tworzenia swego wpisu."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are looking in particular for someone to give a speech or participate "
+"in an event to represent the GNU Project or the free software movement, "
+"please <a href=\"/people/speakers.html\">see our speaker page</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli szukacie kogoś kto miałby wystąpić z&nbsp;przemówieniem bą
dź&nbsp;"
+"wziąć udział w&nbsp;wydarzeniu jako reprezentant Projektu GNU 
czy&nbsp;ruchu "
+"wolnego oprogramowania, prosimy o <a href=\"/people/speakers.html"
+"\">sprawdzenie naszej strony prelegentów</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"#skipalphalist\">Skip over this list</a>"
+msgstr "<a href=\"#skipalphalist\">Przeskocz tę listę</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Name begins with:"
+msgstr "Imię rozpoczyna się od:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#a\">A</a>"
+msgstr "<a href=\"#a\">A</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#b\">B</a>"
+msgstr "<a href=\"#b\">B</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#c\">C</a>"
+msgstr "<a href=\"#c\">C</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#d\">D</a>"
+msgstr "<a href=\"#d\">D</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#e\">E</a>"
+msgstr "<a href=\"#e\">E</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#f\">F</a>"
+msgstr "<a href=\"#f\">F</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#g\">G</a>"
+msgstr "<a href=\"#g\">G</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#h\">H</a>"
+msgstr "<a href=\"#h\">H</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#i\">I</a>"
+msgstr "<a href=\"#i\">I</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#j\">J</a>"
+msgstr "<a href=\"#j\">J</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#k\">K</a>"
+msgstr "<a href=\"#k\">K</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#l\">L</a>"
+msgstr "<a href=\"#l\">L</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#m\">M</a>"
+msgstr "<a href=\"#m\">M</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#n\">N</a>"
+msgstr "<a href=\"#n\">N</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#o\">O</a>"
+msgstr "<a href=\"#o\">O</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#p\">P</a>"
+msgstr "<a href=\"#p\">P</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Q"
+msgstr "Q"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#r\">R</a>"
+msgstr "<a href=\"#r\">R</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#s\">S</a>"
+msgstr "<a href=\"#s\">S</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#t\">T</a>"
+msgstr "<a href=\"#t\">T</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "U"
+msgstr "U"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#v\">V</a>"
+msgstr "<a href=\"#v\">V</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#w\">W</a>"
+msgstr "<a href=\"#w\">W</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "X"
+msgstr "X"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#y\">Y</a>"
+msgstr "<a href=\"#y\">Y</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#z\">Z</a>"
+msgstr "<a href=\"#z\">Z</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like your name to appear on this list, we have reserved a space "
+"for you, when you start writing <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli chcielibyście, aby&nbsp;Wasze imię pojawiło się na&nbsp;tej 
liście, "
+"mamy na&nbsp;to zarezerwowane miejsce, kiedy zaczniecie pisać <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">wolne oprogramowanie</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Adam Fedor <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Adam Fedor <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"was the maintainer of the GNUstep project. He's written and debugged many of "
+"the classes in GNUstep as well as a simple DPS emulator for X."
+msgstr ""
+"był opiekunem projektu GNUstep. Napisał i&nbsp;debugował wiele klas 
zarówno "
+"GNUstep jak i&nbsp;prostego emulatora DPS pod&nbsp;X [Window System&nbsp;"
+"&ndash; przyp. tłum.]."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Andrew Hughes <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Andrew Hughes <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is co-maintainer of <a href=\"/software/classpath\">GNU Classpath</a> and "
+"also handles merges of the GNU Classpath code into the GCJ component of <a "
+"href=\"http://gcc.gnu.org\";>GCC</a>. He has been a user of GNU/Linux since "
+"1998."
+msgstr ""
+"jest wespół-opiekunem <a href=\"/software/classpath\">GNU Classpath</a> "
+"a&nbsp;także się zajmuje łączeniem kodu GNU Classpath z&nbsp;GCJ, należą
cym "
+"do&nbsp;<a href=\"http://gcc.gnu.org\";>GCC</a>. Jest użytkownikiem GNU/"
+"Linuksa od&nbsp;1998 r."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://adamspiers.org/\";>Adam Spiers</a>"
+msgstr "<a href=\"http://adamspiers.org/\";>Adam Spiers</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is co-maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/s/stow/\";>GNU Stow</a> and "
+"occasional contributor to other GNU software such as <a href=\"http://www.";
+"lilypond.org/\">GNU LilyPond</a> and <a href=\"http://orgmode.org/\";>Org-"
+"Mode</a>. He has used GNU software for over half his life, especially GNU/"
+"Linux and <a href=\"http://www.gnu.org/s/emacs/\";>GNU Emacs</a>."
+msgstr ""
+"jest wespół-opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/s/stow/\";>GNU Stow</a> "
+"i&nbsp;czasami pomaga przy innym oprogramowaniu GNU, takim jak <a href="
+"\"http://www.lilypond.org/\";>GNU LilyPond</a> i&nbsp;<a href=\"http://";
+"orgmode.org/\">Org-Mode</a>. Używał oprogramowania GNU ponad połowę 
swojego "
+"życia, w&nbsp;szczególności GNU/Linux i&nbsp;<a 
href=\"http://www.gnu.org/s/";
+"emacs/\">GNU Emacs</a>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://codeartnow.com\";>Adrienne G. Thompson</a> &lt;<a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://codeartnow.com\";>Adrienne G. Thompson</a> &lt;<a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is fascinated by robot vision. She is the sole author of <a href=\"http://";
+"www.gnu.org/software/c-graph/\">GNU C-Graph</a>, the product of an imagined "
+"nexus between the movie \"Blade Runner\" and her 1983 BSc. Electrical "
+"Engineering Honours dissertation \"Interactive Computer Package "
+"Demonstrating: Sampling Convolution and the FFT\"."
+msgstr ""
+"jest fascynowana jak roboty widzą. Jest samodzielną autorką <a 
href=\"http://";
+"www.gnu.org/software/c-graph/\">GNU C-Graph</a>, skrzyżowaniem filmu &bdquo;"
+"Blade Runner&rdquo; i&nbsp;jej pracy licencjackiej z&nbsp;inżynierii "
+"elektrycznej z&nbsp;1984 r. &bdquo;Interactive Computer Package "
+"Demonstrating: Sampling Convolution and the FFT&rdquo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Adrienne lives in Jamaica."
+msgstr "Adrienne żyje na&nbsp;Jamajce."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.gostai.com/about/team/\";>Akim Demaille</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gostai.com/about/team/\";>Akim Demaille</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Akim maintained GNU a2ps and Autoconf, contributed to Automake, and is still "
+"involved in Bison. He works on <a href=\"http://urbiforge.com\";>Urbi</a>, an "
+"SDK for robotic applications covered by the GNU AGPL. He is also a part-time "
+"teacher/researcher at <a href=\"http://www.lrde.epita.fr\";>EPITA</a> "
+"(&Eacute;cole pour l'Informatique et les Techniques Advanc&eacute;es)."
+msgstr ""
+"Akim był opiekunem GNU a2ps i&nbsp;Autoconf, wnosił wkład 
do&nbsp;Automake, "
+"a&nbsp;nadal jest zaangażowany w&nbsp;Bison. Pracuje nad&nbsp;<a href="
+"\"http://urbiforge.com\";>Urbi</a>, SDK do&nbsp;robotów objętym GNU AGPL. "
+"Jest także nauczycielem/pracownikiem naukowym na&nbsp;pół etatu na&nbsp;<a 
"
+"href=\"http://www.lrde.epita.fr\";>EPITA</a> (&Eacute;cole pour "
+"l'Informatique et les Techniques Advanc&eacute;es)."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Al Davis"
+msgstr "Al Davis"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal author and maintainer of GnuCap, the Gnu Circuit Analysis "
+"Package. He is a professor of electrical engineering at Idaho State "
+"University (<a href=\"http://www.isu.edu/\";>http://www.isu.edu/</a>) with "
+"research in analog and mixed signal design and simulation."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem i&nbsp;opiekunem GnuCap, Pakietu Analizy Obwodów Gnu "
+"(Gnu Circuit Analysis Package). Jest profesorem inżynierii elektrycznej "
+"na&nbsp;Uniwersytecie Stanowym Idaho (Idaho State University <a href="
+"\"http://www.isu.edu/\";>http://www.isu.edu/</a>) badającym projektowanie "
+"i&nbsp;symulację sygnałów analogowych i&nbsp;mieszanych."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Aleksandar Samardzic <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Aleksandar Samardzic <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"libmatheval/\">GNU libmatheval</a> library."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem biblioteki <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/libmatheval/\">GNU libmatheval</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/\";>Ales Cepek</a>"
+msgstr "<a href=\"http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/\";>Ales Cepek</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the co-author and maintainer of the C++ package <a href=\"http://www.gnu.";
+"org/software/gama/gama.html\">GNU GaMa</a> for adjustment of geodetic "
+"networks."
+msgstr ""
+"Jest współautorem i&nbsp;opiekunem pakietu C++ <a 
href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/gama/gama.html\">GNU GaMa</a> służącego do&nbsp;regulacji sieci "
+"geodezyjnych."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Alessandro Rubini <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Alessandro Rubini <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of GNU barcode. He develops free software for a living and "
+"advocates free (\"libero\") software for a mission."
+msgstr ""
+"Jest autorem GNU barcode. Zawodowo tworzy wolne oprogramowanie i&nbsp;"
+"traktuje orędownictwo wolnego (\"libero\") oprogramowania jako misję."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ic.unicamp.br/~oliva/\";>Alexandre Oliva</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ic.unicamp.br/~oliva/\";>Alexandre Oliva</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is one of the maintainers of <a href=\"http://www.gnu.org/software/libtool/";
+"libtool.html\">GNU libtool</a>, <a href=\"/software/autoconf/autoconf.html"
+"\">GNU Autoconf</a>, and the creator of GNU Ad HoC and GNU CVS Utilities. He "
+"regularly contributes to many other GNU and non-GNU Free Software projects "
+"such as Kaffe, Amanda and Samba. As a researcher, he has created Guarana, a "
+"reflective architecture implemented as an extension of Kaffe."
+msgstr ""
+"Jest jednym z&nbsp;opiekunów <a href=\"http://www.gnu.org/software/libtool/";
+"libtool.html\">GNU libtool</a>, <a href=\"/software/autoconf/autoconf.html"
+"\">GNU Autoconf</a> oraz&nbsp;twórcą narzędzi GNU Ad HoC oraz&nbsp;GNU 
CVS. "
+"Regularnie wnosi wkład w&nbsp;wiele innych wolnych projektów zarówno GNU, "
+"jak i&nbsp;nie-GNU, takich jak Kaffe, Amanda czy&nbsp;Samba. Jako badacz "
+"stworzył Guarana, refleksyjną architekturę implementowaną jako 
rozszerzenie "
+"do&nbsp;Kaffe."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://alexm.org/\";>Alex Muntada</a> <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://alexm.org/\";>Alex Muntada</a> <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Started as a member of the <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU Evaluation "
+"Team</a>, became the translator into Catalan of the Georg's <a href=\"/brave-"
+"gnu-world/\"> Brave GNU World</a> and member of the Catalan translation team "
+"in early 2003, eventually becoming the coordinator until early 2007. Since "
+"late 2004, he's also the GNU Translations Manager, who coordinates the "
+"efforts of the several <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html#TranslationsUnderway\">teams working on the translation of the GNU "
+"website</a>, after Masayuki Hatta."
+msgstr ""
+"Zaczynał jako członek <a href=\"/help/evaluation.html\">Zespołu oceniają
cego "
+"GNU</a>, został tłumaczem na&nbsp;kataloński <a href=\"http://brave-gnu-";
+"world.org/\">Odważny Świat GNU</a> Georga i&nbsp;członkiem katalońskiego "
+"zespołu tłumaczy na&nbsp;początku 2003, ostatecznie zostając jego "
+"koordynatorem do&nbsp;2007. Od&nbsp;późnego 2004 jest także Managerem "
+"Tłumaczeń GNU, który który koordynuje prace kilku <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">zespołów "
+"pracujących nad&nbsp;tłumaczeniami stron GNU</a>, po&nbsp;Masayuki Hatta."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.wfu.edu/~cottrell/\";>Allin Cottrell</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.wfu.edu/~cottrell/\";>Allin Cottrell</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/gretl/gretl.html"
+"\">gretl</a>. He is Professor of Economics at Wake Forest University, North "
+"Carolina."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/gretl/gretl.html\">gretl</"
+"a>. Jest profesorem ekonomii na&nbsp;Wake Forest University w&nbsp;Karolinie "
+"Północnej."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Anand Babu &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr "Anand Babu &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"freeipmi\">FreeIPMI</a>. He is a member of the FSF-India working group, "
+"currently leads the Free Software division of California Digital as CTO and "
+"built the world's second fastest Super Computer, code named \"Thunder\", "
+"entirely out of Free Software. Occasionally, he gives speeches about Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/freeipmi";
+"\">FreeIPMI</a>. Jest członkiem grupy indyjskiej FSF, aktualnie prowadzi "
+"oddział Wolnego oprogramowania w&nbsp;California Digital jako CTO i&nbsp;"
+"buduje drugi najszybszy na&nbsp;świecie superkomputer, nazwa kodowa 
\"Thunder"
+"\", bazując w&nbsp;zupełności na&nbsp;wolnym oprogramowaniu. Okazjonalnie "
+"wygłasza mowy o wolnym oprogramowaniu."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.math.u-bordeaux1.fr/~enge/\";>Andreas Enge</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.math.u-bordeaux1.fr/~enge/\";>Andreas Enge</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a co-author and the maintainer of <a href=\"/software/mpc/\">GNU MPC</a>, "
+"a C library for the arithmetic of complex numbers with arbitrarily high "
+"precision and correct rounding of the result."
+msgstr ""
+"Jest współautorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/mpc/\">GNU MPC</a>, "
+"biblioteki C dla liczb zespolonych z&nbsp;dowolną dokładnością oraz&nbsp;"
+"prawidłowym zaokrąglaniem wyników."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Andreas Gr&uuml;nbacher"
+msgstr "Andreas Gr&uuml;nbacher"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a co-maintainer of GNU patch. He also is the primary author of <a href="
+"\"http://savannah.nongnu.org/projects/quilt\";>quilt</a> (a utility for "
+"managing stacks of patches), and a contributor to the Linux kernel."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem GNU patch. Jest także głównym autorem <a href=\"http://";
+"savannah.nongnu.org/projects/quilt\">quilt</a> (narzędzia do&nbsp;"
+"zarządzania zestawami patchy) i&nbsp;wnosi wkład w&nbsp;jądro Linuksa."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://mai2.rcnet.ru/~mao/\";>Andrew Makhorin</a>"
+msgstr "<a href=\"http://mai2.rcnet.ru/~mao/\";>Andrew Makhorin</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/glpk/glpk.html\">GLPK</"
+"a> (GNU Linear Programming Kit), Russia."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/glpk/glpk.html\">GLPK</a> "
+"(GNU Linear Programming Kit), Rosja."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Anto Cviti&#0263;"
+msgstr "Anto Cviti&#0263;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is an <a href=\"http://member.fsf.org/join?referrer=3569\";>Associate Member</"
+"a> of the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> and maintainer of <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Ggradebook\";>ggradebook</a>, which is a "
+"student grade tracking program."
+msgstr ""
+"jest <a href=\"http://member.fsf.org/join?referrer=3569\";>Członkiem "
+"Zrzeszonym</a> <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> i&nbsp;opiekunem <a "
+"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Ggradebook\";>ggradebook</a>, programem "
+"do&nbsp;śledzenia ocen uczniów."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.di.unipi.it/~cisterni/\";>Antonio Cisternino</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.di.unipi.it/~cisterni/\";>Antonio Cisternino</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of GNU <a href=\"/software/sxml/sxml.html\">SXML</a>, the "
+"easiest way to implement a markup language. He is active in the development "
+"of many Open Source programs."
+msgstr ""
+"Jest autorem GNU <a href=\"/software/sxml/sxml.html\">SXML</a>, "
+"najprostszego sposobu implementacji języka znaczników. Aktywnie uczestniczy 
"
+"w&nbsp;rozwoju wielu projektów Open source."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Antonio Diaz"
+msgstr "Antonio Diaz"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"ocrad/ocrad.html\">Ocrad</a> project."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem projektu <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"ocrad/ocrad.html\">Ocrad</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.linux.lk/~anuradha/\";>Anuradha Ratnaweera</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.linux.lk/~anuradha/\";>Anuradha Ratnaweera</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is an engineering undergraduate student living in Sri Lanka. He is the "
+"author and maintainer of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/gfe/gfe.";
+"html\">GNU Font Editor (GFE)</a>."
+msgstr ""
+"Jest studentem inżynierii mieszkającym na&nbsp;Sri Lance. Jest autorem "
+"i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/gfe/gfe.html\";>GNU "
+"Font Editor (GFE)</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Arnold Robbins <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Arnold Robbins <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Maintains GNU awk (gawk) and is the author of its manual, The GNU Awk User's "
+"Guide. He has written a series of articles on GNU for Linux Journal."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem GNU awk (gawk) i&nbsp;jest autorem jego podręcznika, The GNU "
+"Awk User's Guide. Napisał serię artykułów o GNU dla Linux Journal."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He has a wife and three children, and, among other things, is an amateur "
+"Talmudist, both Babylonian and Jerusalem. He is now living happily in "
+"Israel, although he still has the Georgia license plate GNUAWK."
+msgstr ""
+"Ma żonę i&nbsp;troję dzieci, i&nbsp;m.in. jest Talmudystą-amatorem, 
zarówno "
+"Babilońskim jak i&nbsp;Jeruzalem. Żyje teraz szczęśliwie w&nbsp;Izraelu, "
+"choć&nbsp;nadal ma tablicę rejestracyjną ze stanu Georgia GNUAWK."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/\";>Aubrey Jaffer</a>"
+msgstr "<a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/\";>Aubrey Jaffer</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote or organized (and maintains) the <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/";
+"~jaffer/JACAL.html\">JACAL</a> Symbolic Mathematics System, the <a href="
+"\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html\";>SLIB</a> Portable Scheme "
+"Library, the TeXinfo and HTML versions of the <a href=\"http://swissnet.ai.";
+"mit.edu/~jaffer/Scheme.html\">Revised Reports on the Algorithmic Language "
+"Scheme</a>, the <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SCM.html\";>SCM</"
+"a> Scheme Implementation, the <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";
+"SIMSYNCH.html\">SIMSYNCH</a> Digital Logic Simulation System, the <a href="
+"\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html\";>INFOBAR</a> change-"
+"bar annotater for INFO files, and the <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/";
+"~jaffer/infobar/index.html\">HITCH</a> change annotater for HTML files."
+msgstr ""
+"Napisał lub&nbsp;zorganizował (oraz zajmuje się utrzymaniem) <a href="
+"\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/JACAL.html\";>JACAL</a> Systemu Symboli "
+"Matematycznych (Symbolic Mathematics System), <a href=\"http://swissnet.ai.";
+"mit.edu/~jaffer/SLIB.html\">SLIB</a> Biblioteki Przenośnej Scheme (Portable "
+"Scheme Library), wersji TeXinfo i&nbsp;HTML <a href=\"http://swissnet.ai.mit.";
+"edu/~jaffer/Scheme.html\">Poprawionych Raportów o Języku Algorytmicznym "
+"Scheme (Revised Reports on the Algorithmic Language Scheme)</a>, <a href="
+"\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SCM.html\";>SCM</a> Implementacji Scheme "
+"(Scheme Implementation), <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";
+"SIMSYNCH.html\">SIMSYNCH</a> System Symulacji Logiki Cyfrowej (Digital Logic "
+"Simulation System, <a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/";
+"index.html\">INFOBAR</a> adnotatorowi belki zmian dla plików INFO, 
oraz&nbsp;"
+"<a href=\"http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html\";>HITCH</a> "
+"adnotatorowi zmian dla plików HTML."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Aymeric Moizard <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Aymeric Moizard <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is a GNU/Linux fan since the early days and he is the author of the <a "
+"href=\"/software/osip/osip.html\">GNU oSIP library</a>. He is working in "
+"the IP telecom area in the hope that one day everybody will unplug their 50 "
+"years old traditional phone for ever."
+msgstr ""
+"Jest fanem GNU/Linux od&nbsp;wczesnych stadiów oraz&nbsp;jest autorem <a "
+"href=\"/software/osip/osip.html\">biblioteki GNU oSIP</a>. Pracuje w&nbsp;"
+"gałęzi telekomunikacji IP w&nbsp;nadziei, że&nbsp;pewnego dnia już 
na&nbsp;"
+"zawsze wszyscy odłączą swoje 50 letnie tradycyjne telefony."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "B"
+msgstr "B"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Baishampayan Ghose <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>"
+msgstr ""
+"Baishampayan Ghose <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is a GNU/Linux enthusiast from India. He is a member of the Free Software "
+"Foundation of India working committee. He is a full time slacker and hacks "
+"on Python when he has some time. He is also a very enthusisastic speaker at "
+"numerous Free Software Conferences. He is a contributor to GNU Freetalk, "
+"the Free Jabber client."
+msgstr ""
+"Entuzjasta GNU/Linux z&nbsp;Indii. Jest członkiem indyjskiego komitetu "
+"Fundacji Wolnego Oprogramowania. Jest pełnowymiarowym nierobem i&nbsp;hakuje 
"
+"Python, gdy ma trochę czasu. Jest również bardzo entuzjastycznym mówcą "
+"na&nbsp;wielu Konferencjach Wolnego Oprogramowania. Jest wspierającym GNU "
+"Freetalk, wolnego klienta Jabber."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.air.net.au/~bje/\";>Ben Elliston</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.air.net.au/~bje/\";>Ben Elliston</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of the config.{guess,sub} scripts. Ben lives in Canberra, "
+"Australia."
+msgstr ""
+"jest opiekunem skryptów config.{guess,sub}. Ben mieszka w&nbsp;Canberra "
+"w&nbsp;Australii."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://benpfaff.org\";>Ben Pfaff</a>"
+msgstr "<a href=\"http://benpfaff.org\";>Ben Pfaff</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the author of <a href=\"http://www.msu.edu/~pfaffben/avl/index.html\";>GNU "
+"libavl</a>, which he continues to develop and maintain. He is also the "
+"author of <a href=\"http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html\";>GNU PSPP</"
+"a>."
+msgstr ""
+"jest autorem <a href=\"http://www.msu.edu/~pfaffben/avl/index.html\";>GNU "
+"libavl</a>, który rozwija i&nbsp;utrzymuje. Jest także autorem <a href="
+"\"http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html\";>GNU PSPP</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.arklinux.org/\";> Bernhard &quot;Bero&quot;Rosenkr&auml;"
+"nzer</a> bero AT arklinux DOT org"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.arklinux.org/\";>Bernhard &quot;Bero&quot;Rosenkr&auml;"
+"nzer</a> bero AT arklinux DOT org"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the present maintainer of GNU grep, and a contributor to many Free "
+"Software projects."
+msgstr ""
+"jest aktualnym opiekunem GNU grep i&nbsp;wnosi wkład do&nbsp;wielu 
projektów "
+"Wolnego Oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.zanshin.com/~bobg/\";>Bob Glickstein</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.zanshin.com/~bobg/\";>Bob Glickstein</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a long-time intermittent contributor to <a href=\"/software/emacs/emacs."
+"html\">GNU Emacs</a> and other GNU software. He's the author of <a href=\"/"
+"software/stow/stow.html\">GNU Stow</a> and the 'sregex' Emacs Lisp package. "
+"He's also written other free software, notably <a href=\"http://www.latte.";
+"org/\">Latte</a>, and a handful of other packages available from his website "
+"at <a href=\"http://www.zanshin.com/~bobg/\";>http://www.zanshin.com/~bobg/</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Od&nbsp;dawna, z&nbsp;przerwami wnosi wkład do&nbsp;<a href=\"/software/"
+"emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a> i&nbsp;innych programów GNU. Jest autorem "
+"<a href=\"/software/stow/stow.html\">GNU Stow</a> oraz&nbsp;pakietu 'sregex' "
+"Emacs Lisp. Napisał także inne wolne oprogramowanie, w&nbsp;szczególności 
<a "
+"href=\"http://www.latte.org/\";>Latte</a>, i&nbsp;garść innych pakietów "
+"dostępnych z&nbsp;jego strony na&nbsp;<a 
href=\"http://www.zanshin.com/~bobg/";
+"\">http://www.zanshin.com/~bobg/</a>"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Bradley M. Kuhn (aka bkuhn)"
+msgstr "Bradley M. Kuhn (aka bkuhn)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"began working with the Free Software Foundation and the GNU project as a "
+"volunteer in the mid-1990s. In February 2001, he was hired full-time. He "
+"served as Executive Director of the FSF until 2005, and is now the CTO at "
+"the Software Freedom Law Center. Mr. Kuhn contributes to GNU as a volunteer "
+"by hacking on various Free Software programs and Free Documentation."
+msgstr ""
+"rozpoczął pracę z&nbsp;Fundacją Wolnego Oprogramowania i&nbsp;projektem 
GNU "
+"jako wolontariusz w&nbsp;połowie lat 90-tych. W&nbsp;lutym 2001 został "
+"zatrudniony na&nbsp;pełen etat. Był dyrektorem wykonawczym FSF do&nbsp;2005 
"
+"a&nbsp;obecnie jest CTO w&nbsp;Software Freedom Law Center. Pan Kuhn wnosi "
+"wkład do&nbsp;GNU jako wolontariusz przez hakowanie różnych wolnych "
+"programów i&nbsp;wolnej dokumentacji."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Brett Smith <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Brett Smith <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <p><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><img>
+msgid "Free Software Foundation Staff"
+msgstr "Personel Fundacji Wolnego Oprogramowania"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"has worn many hats at the FSF since 2002, including GNU Chief Webmaster, "
+"intern, and Shipping Manager. He's currently the licensing guru at the <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>FSF Compliance Lab</a>."
+msgstr ""
+"pełnił wiele funkcji w&nbsp;FSF od&nbsp;2002, włącznie z&nbsp;Głównym "
+"Webmasterem GNU, stażystą i&nbsp;Managerem Wysyłek. Obecnie jest guru "
+"licencyjnym w&nbsp;<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>FSF Compliance "
+"Lab</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Brian J. Fox"
+msgstr "Brian J. Fox"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"has been involved with the FSF since 1986. He is the author of the GNU "
+"shell BASH, the GNU Texinfo compiler Makeinfo and the viewer Info, the GNU "
+"Readline Library, GNU Finger, parts of GDB and <a href=\"/software/emacs/"
+"emacs.html\">GNU Emacs</a>, and other lesser projects."
+msgstr ""
+"zaangażowany w&nbsp;FSF od&nbsp;1986 roku. Jest autorem powłoki GNU BASH, "
+"kompilatora Makeinfo wchodzącego w&nbsp;skład GNU Texinfo i&nbsp;"
+"przeglądarki Info, GNU Readline Library, GNU Finger, części GDB 
oraz&nbsp;<a "
+"href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a> a&nbsp;także innych "
+"pomniejszych projektów."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.briangough.ukfsn.org\";>Brian Gough</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.briangough.ukfsn.org\";>Brian Gough</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is one of the developers of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/gsl/";
+"gsl.html\">GNU Scientific Library</a> and its current maintainer. He lives "
+"in the United Kingdom."
+msgstr ""
+"jest jednym z&nbsp;deweloperów <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/gsl/gsl.";
+"html\">GNU Scientific Library</a> i&nbsp;jej obecnym opiekunem. Mieszka "
+"w&nbsp;Wielkiej Brytanii."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/\";>Carlo Wood</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/\";>Carlo Wood</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of <a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/which/\";>GNU "
+"which</a>, <a href=\"http://libcwd.sourceforge.net/\";>libcwd</a>, <a href="
+"\"http://ircu.sourceforge.net/\";>ircu</a> and <a href=\"http://www.xs4all.nl/";
+"~carlo17/prototype/\">prototype</a> Makefiles, and has been the maintainer "
+"of <a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/indent/\";>GNU indent</a>.&nbsp; "
+"Carlo is best known for his improvements to IRC (<a href=\"http://www.user-";
+"com.undernet.org/documents/unetfaq2.html#3-3\">starting</a> with <a href="
+"\"http://www.undernet.org\";>undernet</a>) but contributed to numerous other "
+"projects. For the past few years he worked mostly on <a href=\"http://libcw.";
+"sourceforge.net/\">libcw</a>, an ambitious C++ project existing of building "
+"blocks for heavy-duty networking applications."
+msgstr ""
+"jest opiekunem plików Makefile do&nbsp;<a href=\"http://www.xs4all.nl/";
+"~carlo17/which/\">GNU which</a>, <a href=\"http://libcwd.sourceforge.net/";
+"\">libcwd</a>, <a href=\"http://ircu.sourceforge.net/\";>ircu</a> oraz&nbsp;"
+"<a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/prototype/\";>prototype</a>, a&nbsp;"
+"także był opiekunem <a href=\"http://www.xs4all.nl/~carlo17/indent/\";>GNU "
+"indent</a>. Carlo jest najbardziej znany ze swoich ulepszeń do&nbsp;IRC (<a "
+"href=\"http://www.user-com.undernet.org/documents/unetfaq2.";
+"html#3-3\">zaczynając</a> od&nbsp;<a href=\"http://www.undernet.org";
+"\">undernet</a>) ale&nbsp;udzielał się w&nbsp;wielu innych projektach. 
Przez "
+"ostatnie kilka lat pracował głównie nad&nbsp;<a href=\"http://libcw.";
+"sourceforge.net/\">libcw</a>, ambitnym projektem C++ składającym się 
z&nbsp;"
+"bloków do&nbsp;wysokowydajnych aplikacji sieciowych."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://wookimus.net/~chewie\";>Chad C. Walstrom</a> &lt;<a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://wookimus.net/~chewie\";>Chad C. Walstrom</a> &lt;<a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the current maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnats";
+"\">GNU GNATS</a>. After using GNATS for years in his various sysadmin and "
+"programming jobs, he felt it was time to give back to the community. In "
+"college, he was addicted to emacs, but was converted to the dark side, vim, "
+"in his professional career. Don't hold it against him."
+msgstr ""
+"Jest obecnym opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnats\";>GNU "
+"GNATS</a>. Po&nbsp;używaniu GNATS przez lata do&nbsp;różnych prac zwią
zanych "
+"z&nbsp;administrowaniem systemami i&nbsp;programowaniem, poczuł, że&nbsp;"
+"czas odpłacić się społeczności. W&nbsp;college'u był uzależniony 
od&nbsp;"
+"emacsa, ale&nbsp;został przeciągnięty na&nbsp;ciemną stronę, vima, 
w&nbsp;"
+"swej karierze zawodowej. Nie miejcie mu tego za&nbsp;złe."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Charles Henry Schoonover"
+msgstr "Charles Henry Schoonover"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of WebPublish ( <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/webpublish\"> http://www.gnu.org/software/webpublish</a>). He is "
+"also a libertarian political activist who has demonstrated for legalizing "
+"marijuana by smoking a joint at a Harlingen, Texas city coucil meeting and "
+"also by running for Congress."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem WebPublish ( <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/webpublish\">http://www.gnu.org/software/webpublish</a>). Jest "
+"także libertariańskim aktywistą politycznym, który demonstrował za&nbsp;"
+"legalizacją marihuany przez palenie jointa na&nbsp;posiedzeniu rady miasta "
+"Harlingen, Texas a&nbsp;także ubeigał się o miejsce w&nbsp;kongresie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Chet Ramey <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Chet Ramey <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the Bash maintainer and is a networks engineer who works for Case Western "
+"Reserve University in Cleveland, Ohio USA."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem Bash i&nbsp;inżynierem sieciowym, który pracuje dla Case "
+"Western Reserve University w&nbsp;Cleveland, Ohio USA."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.asty.org\";>Chris Allegretta</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.asty.org\";>Chris Allegretta</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"nano/nano.html\">GNU nano</a> text editor."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem edytora tekstu <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/nano/nano.html\">GNU nano</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://stelki.dk/~cmsimon/\";>Chris Simon</a>"
+msgstr "<a href=\"http://stelki.dk/~cmsimon/\";>Chris Simon</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/miscfiles/\";>GNU "
+"miscfiles</a>."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/miscfiles/\";>GNU "
+"miscfiles</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://grothoff.org/christian/\";>Christian Grothoff</a>"
+msgstr "<a href=\"http://grothoff.org/christian/\";>Christian Grothoff</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal author and maintainer of <a href=\"/software/gnunet/"
+"\">GNUnet</a>, <a href=\"/software/libextractor/\">libextractor</a> and <a "
+"href=\"/software/libmicrohttpd/\">GNU libmicrohttpd</a>. He is currently an "
+"Emmy Noether Research Group leader at TU Munich."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem i&nbsp;opiekunem <a 
href=\"/software/gnunet/\">GNUnet</"
+"a>, <a href=\"/software/libextractor/\">libextractor</a> oraz&nbsp;<a href="
+"\"/software/libmicrohttpd/\">GNU libmicrohttpd</a>. Jest przewodniczącym "
+"grupy Emmy Noether Research Group w&nbsp;TU Munich."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ufoot.org\";>Christian Mauduit</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ufoot.org\";>Christian Mauduit</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/liquidwar6/\">Liquid War "
+"6</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/liquidwar6/\">Liquid War "
+"6</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ecs.soton.ac.uk/info/people/cjg\";> Christopher "
+"Gutteridge</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.ecs.soton.ac.uk/info/people/cjg\";> Christopher "
+"Gutteridge</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the main author of GNU EPrints (well, version 2, anyway). He can be found "
+"working as a System Programmer, Webmaster, Unix Admin, Teaching Support and "
+"EPrints developer and support (often all at once) at the <a href=\"http://";
+"www.ecs.soton.ac.uk/\">Department of Electronics and Computer Science</a> at "
+"the University of Southampton. Chris denies that the motivation behind GNU "
+"EPrints was that otherwise his greatest contribution to Free Software would "
+"be the <a href=\"http://www.gimp.org/\";>GIMP</a> coffee stain script-fu "
+"effect."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem GNU EPrints (cóż, przynajmniej wersji 2). Pracował 
jako "
+"programista systemowy, webmaster, administrator unix, wsparcie kształcące, "
+"deweloper EPrints i&nbsp;support (często wszystko naraz) w&nbsp;<a href="
+"\"http://www.ecs.soton.ac.uk/\";>Department of Electronics and Computer "
+"Science</a> na&nbsp;University of Southampton. Chris zaprzecza, jakoby "
+"motywacją stojącą za&nbsp;GNU EPrints było, że&nbsp;w przeciwnym razie 
jego "
+"największym wkładem w&nbsp;wolne oprogramowanie byłby efekt skrypt efektu "
+"plam kawy do&nbsp;<a href=\"http://www.gimp.org/\";>GIMP</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Claude Simon <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Claude Simon <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Author and maintainer of the <a href=\"http://www.epeios.org/en/mll2html.html";
+"\"> mll2html</a> program. Also author of the <a href=\"http://www.epeios.";
+"org/\">Epeios</a> project."
+msgstr ""
+"Autor i&nbsp;opiekun programu <a href=\"http://www.epeios.org/en/mll2html.";
+"html\"> mll2html</a>. Także autor projektu <a href=\"http://www.epeios.org/";
+"\">Epeios</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Claudio Fontana &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>&gt;"
+msgstr ""
+"Claudio Fontana &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the original author and maintainer of <a href=\"/software/sourceinstall/"
+"sourceinstall.html\">GNU Source Installer</a>, and contributes to other Free "
+"Software projects."
+msgstr ""
+"Oryginalny autor i&nbsp;opiekun <a href=\"/software/sourceinstall/"
+"sourceinstall.html\">GNU Source Installer</a>, wnosi także wkład do&nbsp;"
+"innych projektów wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.afox.org\";>Craig Schock</a> <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.afox.org\";>Craig Schock</a> <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is system architect and co-author for the GnuSpeech text-speech-system based "
+"on an articulatory tube-model synthesiser, and a speech-event form of "
+"parameter generation. His interests include computer generated speech "
+"intonation, distributed object systems,computer security and web "
+"applications."
+msgstr ""
+"Jest architektem systemu i&nbsp;współautorem GnuSpeech, systemu syntezy 
mowy "
+"bazującego na&nbsp;syntezatorze artykulacji modelu tubowego oraz&nbsp;formy "
+"generowania parametrów zależnej od&nbsp;zdarzeń mowy. Jego zainteresowania 
"
+"obejmują komputerowo generowaną intonację mowy, rozproszone systemy "
+"obiektowe, bezpieczeństwo komputerowe oraz&nbsp;aplikacje sieciowe."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://rdmp.org:20202\";>Dale Mellor</a>"
+msgstr "<a href=\"http://rdmp.org:20202\";>Dale Mellor</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of GNU mcron, a traditional cron replacement "
+"which also accepts job specifications in Guile (Scheme)."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem GNU mcron, tradycyjnego zastępnika cron, 
który "
+"także przyjmuje specyfikacje prac w&nbsp;Guile (Scheme)."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://math.stanford.edu/~bump/\";>Daniel Bump</a>"
+msgstr "<a href=\"http://math.stanford.edu/~bump/\";>Daniel Bump</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is a comaintainer of <a href=\"/software/gnugo/gnugo.html\">GNU Go</a>."
+msgstr "Jest współopiekunem <a href=\"/software/gnugo/gnugo.html\">GNU 
Go</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Daniel Valentine"
+msgstr "Daniel Valentine"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of the GNU package <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/combine/\">combine</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem pakietu GNU <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/combine/\">combine</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://dave.lab6.com\";>Dave Crossland</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://dave.lab6.com\";>Dave Crossland</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a free software activist living in Bournemouth, UK, working towards the "
+"software freedom of fonts. He has delivered several lectures on free "
+"software."
+msgstr ""
+"Jest aktywistą wolnego oprogramowania mieszkającym w&nbsp;Bournemouth, UK,"
+"pracującym na&nbsp;rzecz wolności fontów. Wygłosił kilka wykładów 
na&nbsp;"
+"temat wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "David C. Niemi"
+msgstr "David C. Niemi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has a BS in Computer Engineering from the University of Illinois. He "
+"maintains <a href=\"http://www.tux.org/~niemi/unixbench/\";>Unixbench</a> and "
+"helps maintain <a href=\"/software/mtools/\">Mtools</a>. He has also "
+"contributed patches to the Linux kernel and various GNU utilities. He is the "
+"lead system administrator for the tux.org domain and writes papers on "
+"related topics."
+msgstr ""
+"Zdobył tytuł inżyniera w&nbsp;inżynierii komputerowej na&nbsp;University 
of "
+"Illinois. Utrzymuje <a href=\"http://www.tux.org/~niemi/unixbench/";
+"\">Unixbench</a> i&nbsp;pomaga utrzymywać <a href=\"/software/mtools/"
+"\">Mtools</a>. Dostarczał także patchy dla kernela Linuksa 
oraz&nbsp;różnych "
+"narzędzi GNU. Jest głównym administratorem systemów dla domeny tux.org "
+"a&nbsp;także pisze publikacje na&nbsp;powiązane tematy."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.web.us.uu.net/staff/djm/\";>David MacKenzie</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.web.us.uu.net/staff/djm/\";>David MacKenzie</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote or polished many of the GNU utilities and their documentation. He was "
+"the principal designer and author of Autoconf, and prototyped Automake. He "
+"has worked for the FSF and Cygnus in the past. Lately he has been creating "
+"scalable web server infrastructure for UUNET."
+msgstr ""
+"Napisał lub&nbsp;udoskonalił wiele narzędzi GNU i&nbsp;ich dokumentację. 
Był "
+"głównym projektantem i&nbsp;autorem Autoconf a&nbsp;także prototypował "
+"Automake. Pracował dla FSF i&nbsp;Cygnus w&nbsp;przeszłości. Ostatnio "
+"tworzył skalowalną infrastrukturę serwerów WWW dla UUNET."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.cpsc.ucalgary.ca/~hill\";> David R. Hill</a> <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.cpsc.ucalgary.ca/~hill\";> David R. Hill</a> <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is principal and co-author for the GnuSpeech text-speech-system based on an "
+"articulatory tube-model synthesiser, and a speech-event form of parameter "
+"generation. His interests include speech recognition and synthesis "
+"(phonology, rhythm, intonation and models), speech animation, and AI."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem i&nbsp;współautorem GnuSpeech, systemu syntezy mowy "
+"bazującego na&nbsp;syntezatorze artykulacji modelu tubowego oraz&nbsp;formy "
+"generowania parametrów zależnej od&nbsp;zdarzeń mowy. Jego zainteresowania 
"
+"obejmują rozpoznawanie i&nbsp;syntezę mowy (fonologia, rytm, intonacja "
+"i&nbsp;modele) animację mowy oraz&nbsp;AI."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"David Sugar <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"David Sugar <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is one of the authors and principle maintainer of <a href=\"/software/"
+"commoncpp/\">GNU Common C++</a>, which is a portable general purpose C++ "
+"framework for application development. David Sugar also founded the <a href="
+"\"/software/bayonne/bayonne.html\">GNU Bayonne</a> project and is one of the "
+"principle founder of OST, a commercial entity that develops and promotes "
+"free GPL licensed telephony solutions."
+msgstr ""
+"Jest jednym z&nbsp;autorów i&nbsp;głównym opiekunem <a href=\"/software/"
+"commoncpp/\">GNU Common C++</a>, który jest przenośnym frameworkiem C++ "
+"do&nbsp;rozwoju aplikacji ogólnego przeznaczenia. David Sugar założył 
także "
+"projekt <a href=\"/software/bayonne/bayonne.html\">GNU Bayonne</a> a&nbsp;"
+"także jest jednym z&nbsp;głównych założycieli OST, komercyjnego 
podmiotu, "
+"który rozwija i&nbsp;promuje wolne rozwiązania telefoniczne 
na&nbsp;licencji "
+"GPL."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Debarshi Ray <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Debarshi Ray <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Maintains <a href=\"/software/songanizer\">GNU Songanizer</a> and co-"
+"maintains <a href=\"/software/inetutils\">GNU Inetutils</a>. He was a past "
+"contributor to <a href=\"/software/gnowsys\">GNOWSYS</a> and contributes to "
+"<a href=\"/software/parted\">GNU Parted</a>."
+msgstr ""
+"Utrzymuje <a href=\"/software/songanizer\">GNU Songanizer</a> a&nbsp;także "
+"współutrzymuje <a href=\"/software/inetutils\">GNU Inetutils</a>. W&nbsp;"
+"przeszłości wnosił wkład do&nbsp;<a 
href=\"/software/gnowsys\">GNOWSYS</a> "
+"a&nbsp;obecnie udziela się na&nbsp;rzecz <a href=\"/software/parted\">GNU "
+"Parted</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Dennis Clarke &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"org</a>&gt;"
+msgstr ""
+"Dennis Clarke &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"org</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the sponsor and primary administrator of <a href=\"http://www.blastwave.";
+"org\">Blastwave.org</a>. The Blastwave project offers the largest free "
+"software stack to Solaris users worldwide with fifty mirror sites including "
+"primary mirrors in Germany, China, Australia and United States. Blastwave "
+"allows users to freely package GNU and free software for free usage by "
+"anyone. Any user may join the project and package software or even just "
+"experiment with various Solaris incantations including OpenSolaris. The "
+"project has been running continuously since 2002."
+msgstr ""
+"Jest sponsorem i&nbsp;głównym administratorem <a 
href=\"http://www.blastwave.";
+"org\">Blastwave.org</a>. Projekt Blastwave oferuje największy zestaw wolnego 
"
+"oprogramowania dla użytkowników Solaris na&nbsp;całym świecie przy pomocy 
"
+"pięćdziesięciu serwerów lustrzanych łącznie z&nbsp;głównymi serwerami 
w&nbsp;"
+"Niemczech, Chinach, Australii i&nbsp;Stanach Zjednoczonych. Blastwave "
+"pozwala użytkownikom na&nbsp;swobodne tworzenie pakietów z&nbsp;GNU i&nbsp;"
+"wolnym oprogramowaniem do&nbsp;wolnego użycia przez każdego. Każdy "
+"użytkownik może dołączyć do&nbsp;projektu i&nbsp;tworzyć paczki z&nbsp;"
+"oprogramowaniem lub&nbsp;nawet po&nbsp;prostu eksperymentować 
z&nbsp;różnymi "
+"wcieleniami Solaris, włączając w&nbsp;to OpenSolaris. Projekt działa "
+"nieprzerwanie od&nbsp;roku 2002."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://ossguy.com/\";>Denver Gingerich</a>"
+msgstr "<a href=\"http://ossguy.com/\";>Denver Gingerich</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is the maintainer of <a href=\"/software/wdiff/\">wdiff</a>."
+msgstr "Jest opiekunem <a href=\"/software/wdiff/\">wdiff</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a id=\"sinuhe\" href=\"http://deevans.net\";>D. E. Evans (aka sinuhe)</a>"
+msgstr ""
+"<a id=\"sinuhe\" href=\"http://deevans.net\";>D. E. Evans (aka sinuhe)</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"sinuhe (David) has played an involved part with the webmasters, including "
+"serving as Chief Webmaster, and as maintainer of GNU rottlog. He continues "
+"to focus his work on free documentation, using free software, and "
+"participates on GNU mailing lists to provide bug fixes and feature "
+"additions. David is employed as a technical writer and instructor for Guru "
+"Labs LC."
+msgstr ""
+"sinuhe (David) był zaangażowany w&nbsp;część webmasterską, wliczając 
w&nbsp;"
+"to bycie Szefem Webmasterów a&nbsp;także jako opiekun GNU rottlog. "
+"Kontynuuje pracę nad&nbsp;wolną dokumentacją przy użyciu wolnego "
+"oprogramowania a&nbsp;także partycypuje w&nbsp;listach mailowych GNU w&nbsp;"
+"celu zapewnienia poprawek błędów i&nbsp;dodania funkcjonalności. David 
jest "
+"zatrudniony jako pisarz techniczny i&nbsp;instruktor dla Guru Labs LC."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a name=\"djdelorie\" href=\"http://www.delorie.com/users/dj/\";>DJ Delorie</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a name=\"djdelorie\" href=\"http://www.delorie.com/users/dj/\";>DJ Delorie</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has been porting GNU software to MS-DOS since around 1989, culminating in <a "
+"href=\"http://www.delorie.com/djgpp/\";>DJGPP</a>. Also wrote <a href="
+"\"http://ftp.gnu.org/non-gnu/doschk/\";>doschk</a>, and maintains <a href="
+"\"http://www.delorie.com/gnu/\";>his own GNU web site</a> with online doc and "
+"package listings. Currently works for Cygnus porting GNU software to Windows "
+"NT."
+msgstr ""
+"Tworzył porty oprogramowania GNU na&nbsp;MS-DOS od&nbsp;około 1989, "
+"zakończone powstaniem <a href=\"http://www.delorie.com/djgpp/\";>DJGPP</a>. "
+"Napisał także <a href=\"http://ftp.gnu.org/non-gnu/doschk/\";>doschk</a> "
+"i&nbsp;opiekuje się <a href=\"http://www.delorie.com/gnu/\";>swoją własną "
+"stroną GNU/a> z&nbsp;dostępnymi online dokumentacją i&nbsp;wykazem 
pakietów. "
+"Obecnie pracuje dla Cygnus nad&nbsp;portowaniem oprogramowania na&nbsp;"
+"Windows NT."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Emmanuel Medernach"
+msgstr "Emmanuel Medernach"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is the author and maintainer of SpeedX."
+msgstr "Jest autorem i&nbsp;opiekunem SpeedX."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Eric Blake <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Eric Blake <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is currently one of the maintainers of <a href=\"/software/m4/m4.html\">GNU "
+"M4</a> and <a href=\"/software/autoconf/autoconf.html\">GNU Autoconf</a>. "
+"He has additionally contributed to several other GNU projects, such as "
+"Findutils, Coreutils, Automake, Libtool, and Classpath, and maintains ports "
+"of several GNU programs for Cygwin."
+msgstr ""
+"Jest obecnie jednym z&nbsp;opiekunów <a href=\"/software/m4/m4.html\">GNU "
+"M4</a> i&nbsp;<a href=\"/software/autoconf/autoconf.html\">GNU Autoconf</a>. "
+"Dodatkowo udzielił wkładu do&nbsp;wielu innych projektów GNU takich jak "
+"Findutils, Coreutils, Automake, Libtool, oraz&nbsp;Classpath a&nbsp;także "
+"opiekuje się kilkoma programami GNU dla Cygwina."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ericphutchins.com/\";>Eric P. Hutchins</a> <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.ericphutchins.com/\";>Eric P. Hutchins</a> <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/ballandpaddle/\">GNU "
+"Ball and Paddle</a> and <a href=\"/software/speedx/\">GNU SpeedX</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/ballandpaddle/\">GNU Ball "
+"and Paddle</a> oraz&nbsp;<a href=\"/software/speedx/\">GNU SpeedX</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Eric S. Raymond"
+msgstr "Eric S. Raymond"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote the VC (version control), GUD (Grand Unified Debugger) and asm "
+"(assembler) modes in <a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>. "
+"He's also responsible for a lot of the header comments in the Emacs Lisp "
+"library. He wrote the pic documentation released with groff-1.11."
+msgstr ""
+"Napisał tryby VC (version control), GUD (Grand Unified Debugger) i&nbsp;mody 
"
+"asm (assembler) w&nbsp;<a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>. "
+"Jest także odpowiedzialny za&nbsp;wiele komentarzy w&nbsp;bibliotece Emacs "
+"Lisp. Napisał dokumentację pic opublikowaną z&nbsp;groff-1.11."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Eric A. Schulman <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Eric A. Schulman <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a Linux kernel hacker, free software advocate and member of the Free "
+"Software Foundation. He is the author of GNU DSView, a free replacement for "
+"the KVM/IP rendering engine."
+msgstr ""
+"Jest hackerem jądra Linux, aktywistą wolnego oprogramowania 
i&nbsp;członkiem "
+"Free Software Foundation. Jest autorem GNU DSView, wolnego zamiennika "
+"programu do&nbsp;renderowania KVM/IP."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Filippo Rusconi"
+msgstr "Filippo Rusconi"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.polyxmass.org\";>GNU "
+"polyxmass</a>. This software suite allows users to perform mass "
+"spectrometric data simulations and analyses for whatever polymer chemistry "
+"type and polymer sequence."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.polyxmass.org\";>GNU "
+"polyxmass</a>. Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikom na&nbsp;"
+"dokonywanie symulacji i&nbsp;analiz danych spektrometrycznych dla dowolnych "
+"chemii polimeru jak i&nbsp;sekwencji."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://fly.cnuce.cnr.it/\";>Francesco Potort&igrave;</a>"
+msgstr "<a href=\"http://fly.cnuce.cnr.it/\";>Francesco Potort&igrave;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of <cite>etags</cite>, which is part of <a href=\"http://";
+"www.gnu.org/software/emacs/emacs.html\">Emacs</a>. He contributed the 68020 "
+"assembler code of <a href=\"http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html";
+"\">gzip</a>, ported <cite>Emacs</cite> to the Motorola Delta 68k "
+"architecture, wrote some <cite>Emacs</cite> packages, and did various minor "
+"things."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <cite>etags</cite>, który jest częścią <a 
href=\"http://www.";
+"gnu.org/software/emacs/emacs.html\">Emacs</a>. Wnosił wkład dla kodu "
+"assemblera <a href=\"http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html\";>gzip</a> "
+"dla 68020, przeportował <cite>Emacs</cite> na&nbsp;architekturę Motorola "
+"Delta 68k, napisał część pakietów <cite>Emacs</cite> oraz&nbsp;zrobił 
parę "
+"mniej istotnych rzeczy."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Franco Iacomella &lt;yaco (at) gnu.org&gt;"
+msgstr "Franco Iacomella &lt;yaco (at) gnu.org&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is an universitary investigator of Argentina. He is involved in multiple "
+"GNUs subprojects in relation with politics, licences, documentation, "
+"translations and education. Franco also usually speaks conferences about GNU "
+"Project and free software movement. More information about his work in his "
+"<a href=\"http://francoiacomella.org\";>personal site</a>."
+msgstr ""
+"Jest badaczem uniwersyteckim z&nbsp;Argentyny. Jest zaangażowany w&nbsp;"
+"wiele podprojektów GNU związanych z&nbsp;polityką, licencjami, 
dokumentacją, "
+"tłumaczeniami oraz&nbsp;edukacją. Franko zwykle mówi na&nbsp;konferencjach 
o "
+"Projekcie GNU i&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania. Więcej informacji o jego "
+"pracy na&nbsp;jego <a href=\"http://francoiacomella.org\";>własnej stronie</"
+"a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Frank de Lange"
+msgstr "Frank de Lange"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a software evaluator for the GNU Project and develops a Gnome/GTK port of "
+"the LyX document processor."
+msgstr ""
+"Jest oceniającym oprogramowanie dla Projektu GNU oraz&nbsp;rozwija port "
+"Gnome/GTK procesora dokumentów LyX."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Franklin R. Jones <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"com&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Franklin R. Jones <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"com&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(since late 1997) <a href=\"mailto:address@hidden";>webmaster</a> for "
+"gnu.org. A long time advocate of GNU things and a general unix sysadmin "
+"haque."
+msgstr ""
+"(od późnego 1997) <a href=\"mailto:address@hidden";>webmaster</a> dla "
+"gnu.org. Długotrwały orędownik rzeczy związanych z&nbsp;GNU 
i&nbsp;ogólnie "
+"haker administracji unix."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "G"
+msgstr "G"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://gnuhh.org\";>Georg C. F. Greve</a>"
+msgstr "<a href=\"http://gnuhh.org\";>Georg C. F. Greve</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Physicist and Free Software advocate. Author of the <a href=\"brave-gnu-"
+"world/\">Brave GNU World</a>, speaker for the <a href=\"http://www.gnu.org";
+"\">GNU Project</a>, name-giver of the <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
+"Lesser General Public License</a> and principal author and maintainer of <a "
+"href=\"/software/xlogmaster/xlogmaster.html\"> The Xlogmaster</a> and some "
+"other software projects. Also initiator and president of the <a href="
+"\"http://fsfe.org\";>Free Software Foundation Europe</a>."
+msgstr ""
+"Fizyk i&nbsp;orędownik Wolnego Oprogramowania. Autor <a href=\"brave-gnu-"
+"world/\">Brave GNU World</a> i&nbsp;mówca <a href=\"http://www.gnu.org\";>GNU 
"
+"Project</a>, nadawca nazwy <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser "
+"General Public License</a> i&nbsp;główny autor oraz&nbsp;opiekun <a 
href=\"/"
+"software/xlogmaster/xlogmaster.html\">Xlogmaster</a> i&nbsp;paru innych "
+"projektów oprogramowania. Także inicjator i&nbsp;prezes <a href=\"http://";
+"fsfe.org\">Free Software Foundation Europe</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.pfeifer.com/gerald/\";>Gerald Pfeifer</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.pfeifer.com/gerald/\";>Gerald Pfeifer</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a member of the <a href=\"/software/gcc/\">GCC</a> steering committee and "
+"maintains the web pages (and documentation) for GCC. In addition, between "
+"2000 and 2003 he maintained gnatsweb, a web-based front-end for the <a href="
+"\"/software/gnats/\">GNATS</a> bug tracking system."
+msgstr ""
+"Jest członkiem komitetu sterującego <a href=\"/software/gcc/\">GCC</a> "
+"a&nbsp;także utrzymuje strony WWW (oraz dokumentację) dla GCC. Dodatkowo, "
+"między 2000 a&nbsp;2003 utrzymywał gnatsweb, oparty o przeglądarkę 
frondend "
+"dla systemu śledzenia błędów <a href=\"/software/gnats/\">GNATS</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://it.gnu.org/~gscrivano\";>Giuseppe Scrivano</a>"
+msgstr "<a href=\"http://it.gnu.org/~gscrivano\";>Giuseppe Scrivano</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of the <a href=\"/software/gnuzilla/\">GNUzilla</a> and <a "
+"href=\"/software/myserver/\">GNU MyServer</a> projects. He is also a member "
+"of GNU Italia."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem projektów <a href=\"/software/gnuzilla/\">GNUzilla</a> 
i&nbsp;"
+"<a href=\"/software/myserver/\">GNU MyServer</a>. Jest także członkiem GNU "
+"Italia."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.fig.org/gord/\";>Gordon Matzigkeit</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fig.org/gord/\";>Gordon Matzigkeit</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Was the principal author of <a href=\"/software/libtool/libtool.html\">GNU "
+"Libtool</a>. He is currently working on GNU system integration, with a "
+"focus on the <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>."
+msgstr ""
+"Był głównym autorem <a href=\"/software/libtool/libtool.html\">GNU 
Libtool</"
+"a>. Aktualnie pracuje nad&nbsp;integracją systemu GNU, zwłaszcza 
nad&nbsp;<a "
+"href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://heronsperch.blogspot.com/\";>Gregory Casamento</a>"
+msgstr "<a href=\"http://heronsperch.blogspot.com/\";>Gregory Casamento</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of the GNUstep project. He has been the maintainer and "
+"principal author of GNU Gorm (InterfaceBuilder) for) the past few years and "
+"has written many classes in gui (AppKit) for the project. He sincerely hopes "
+"that the project will reach its full potential."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem projektu GNUstep. Był opiekunem i&nbsp;głównym autorem GNU "
+"Gorm (InterfaceBuilder) przez ostatnie parę lat, a&nbsp;także napisał 
wiele "
+"klas w&nbsp;GUI (AppKit) dla tego projektu. Szczerze ma nadzieję, że&nbsp;"
+"projekt osiągnie swój pełen potencjał."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Guillaume Morin <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Guillaume Morin <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the current <a href=\"/software/stow/\">GNU Stow</a> maintainer. He is a "
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a> contributor and "
+"administrator. He is also a <a href=\"http://debian.org/\";>Debian</a> "
+"developer."
+msgstr ""
+"Jest aktualnym opiekunem <a href=\"/software/stow/\">GNU Stow</a> "
+"maintainer. Wnosi wkład oraz&nbsp;administruje <a 
href=\"http://savannah.gnu.";
+"org/\">Savannah</a>. Jest także deweloperem dystrybucji <a href=\"http://";
+"debian.org/\">Debian</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "H"
+msgstr "H"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.cs.uu.nl/~hanwen\";>Han-Wen Nienhuys</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.cs.uu.nl/~hanwen\";>Han-Wen Nienhuys</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is one of the main authors of <a href=\"http://www.lilypond.org\";>LilyPond</"
+"a>, the music typesetter of the GNU Project. He currently is a PhD. student "
+"at the Computer Science Department of Utrecht University."
+msgstr ""
+"Jest jednym z&nbsp;głównych autorów <a href=\"http://www.lilypond.org";
+"\">LilyPond</a>, kompozytora muzyki Projektu GNU. Aktualnie jest doktorantem "
+"Wydziału Nauk Komputerowych Uniwersytetu w&nbsp;Utrecht."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.trexle.net\";>Hatem Hossny</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.trexle.net\";>Hatem Hossny</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is a GNU webmaster and Arabic translation team co-leader."
+msgstr ""
+"Jest webmasterem GNU oraz&nbsp;współliderem zespołu tłumaczenia na&nbsp;"
+"arabski."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Henning K&ouml;ster"
+msgstr "Henning K&ouml;ster"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is the author of <a href=\"/software/poc/poc.html\">GNU POC</a>."
+msgstr "Jest autorem <a href=\"/software/poc/poc.html\">GNU POC</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.abelsson.com\";>Henrik Abelsson</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.abelsson.com\";>Henrik Abelsson</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tries to do his part in bringing Free Software to the world by being a "
+"maintainer of GNU Messenger. Lives in Link&ouml;ping, Sweden."
+msgstr ""
+"Stara się robić swoją działkę w&nbsp;przynoszeniu światu Wolnego "
+"Oprogramowania przez opiekę nad&nbsp;GNU Messenger. Mieszka 
w&nbsp;Link&ouml;"
+"ping, Szwecja."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Henrik Sandklef <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Henrik Sandklef <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/xnee/";
+"\">Xnee</a>. He also advocates the GNU philosophy in Sweden."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/xnee/";
+"\">Xnee</a>. Jest także orędownikiem filozofii GNU w&nbsp;Szwecji."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Hicham Yamout"
+msgstr "Hicham Yamout"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a computer and communications engineer, is GNU webmaster and is in the "
+"Arabic translation team."
+msgstr ""
+"Jest inżynierem komputerów i&nbsp;komunikacji, webmasterem GNU, i&nbsp;"
+"członkiem drużyny tłumaczeń na&nbsp;arabski."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ofset.org\";>Hilaire L. S. Fernandes</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ofset.org\";>Hilaire L. S. Fernandes</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"/software/dr_geo/dr_geo.html\">DrGeo</a> and "
+"DrGenius geometry GNU software. He is also a volunteer at the OFSET "
+"organization, promoting free software development for education."
+msgstr ""
+"Jest autorem <a href=\"/software/dr_geo/dr_geo.html\">DrGeo</a> oraz&nbsp;"
+"geometrycznego oprogramowania DrGenius. Jest także wolontariuszem dla "
+"organizacji OFSET, promującej rozwój wolnego oprogramowania dla edukacji."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://hossny.org\";>Hossam Hossny</a>"
+msgstr "<a href=\"http://hossny.org\";>Hossam Hossny</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is a GNU webmaster and the Arabic translation team leader."
+msgstr ""
+"Jest webmasterem GNU i&nbsp;liderem zespołu tłumaczącego na&nbsp;arabski."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Hugo Gayosso"
+msgstr "Hugo Gayosso"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software evaluator for the GNU Project and he was coordinator of the Spanish "
+"translation team for the GNU webpages."
+msgstr ""
+"Tester oprogramowania dla Projektu GNU a&nbsp;także był koordynatorem "
+"hiszpańskiego zespołu dla stron WWW GNU."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "I"
+msgstr "I"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Ian Dunn"
+msgstr "Ian Dunn"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer for <a href=\"http://www.gnu.org/software/aris/";
+"\">GNU Aris</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/aris/";
+"\">GNU Aris</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.airs.com/ian/\";>Ian Lance Taylor</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.airs.com/ian/\";>Ian Lance Taylor</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote GNU/Taylor UUCP.He has contributed to GNU binutils and many other "
+"packages."
+msgstr ""
+"Napisał GNU/Taylor UUCP. Wniósł wkład w&nbsp;GNU binutils i&nbsp;wiele "
+"innych pakietów."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ianmurdock.com/\";>Ian Murdock</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ianmurdock.com/\";>Ian Murdock</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Led the development of <a href=\"http://www.debian.org/\";>Debian GNU/Linux</"
+"a> from its inception in 1993 until 1996."
+msgstr ""
+"Prowadził rozwój <a href=\"http://www.debian.org/\";>Debian GNU/Linux</a> "
+"od&nbsp;jego powstania w&nbsp;1993 do&nbsp;1996."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Igor T&aacute;mara Pati&ntilde;o"
+msgstr "Igor T&aacute;mara Pati&ntilde;o"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is translator to Spanish of GNU web pages, he is co-maintainer of <a href="
+"\"http://www.gnu.org/software/gtypist\";>GNU Typist</a>."
+msgstr ""
+"Jest tłumaczem stron WWW GNU na&nbsp;hiszpański, jest współopiekunem <a 
href="
+"\"http://www.gnu.org/software/gtypist\";>GNU Typist</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"IIDA Yosiaki &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"IIDA Yosiaki &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Maintains <a href=\"/software/gnujdoc/\">GNUjdoc</a> and translates <a href="
+"\"/brave-gnu-world/\">Brave GNU World</a> into Japanese."
+msgstr ""
+"Opiekuje się <a href=\"/software/gnujdoc/\">GNUjdoc</a> i&nbsp;tłumaczy <a "
+"href=\"/brave-gnu-world/\">Brave GNU World</a> na&nbsp;japoński."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "J"
+msgstr "J"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"J. Abelardo Gutierrez &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"J. Abelardo Gutierrez &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of GNU Sather programming language. Also a contributor of "
+"some other Open Source projects."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem języka programowania GNU Sather. Wnosi także wkład w&nbsp;"
+"kilka innych projektów Open Source."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://world.std.com/~burley/\";>James Craig Burley</a>"
+msgstr "<a href=\"http://world.std.com/~burley/\";>James Craig Burley</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote and maintains GNU Fortran (<code>g77</code>) as a volunteer for the "
+"Free Software Foundation for most of 1988 through the present. Craig lives "
+"in Ashland, Massachusetts."
+msgstr ""
+"Napisał i&nbsp;utrzymuje GNU Fortran (<code>g77</code>) jako wolontariusz "
+"Fundacji Wolnego Oprogramowania przez większość 1988 do&nbsp;chwili 
obecnej. "
+"Craig mieszka w&nbsp;Ashland, Massachusetts."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://excession.spiral-arm.org/jay/\";>James Youngman</a>"
+msgstr "<a href=\"http://excession.spiral-arm.org/jay/\";>James Youngman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"James is the maintainer of <a href=\"/software/findutils/\">GNU Findutils</"
+"a> and is the Author of <a href=\"/software/cssc/\">GNU CSSC</a>. He also "
+"contributes to a number of other GNU projects including <a href=\"/software/"
+"gnulib/\">gnulib</a> and <a href=\"/software/coreutils/\">Coreutils</a>. "
+"James has worked on the <a href=\"http://www.opengroup.org/susv3\";>2004 "
+"POSIX standard</a> and with the <a href=\"http://www.ukuug.org/\";>UK Unix "
+"Users' Group</a>."
+msgstr ""
+"James jest opiekunem <a href=\"/software/findutils/\">GNU Findutils</a> "
+"i&nbsp;autorem <a href=\"/software/cssc/\">GNU CSSC</a>. Wnosi także wkład "
+"w&nbsp;wiele innych projektów GNU, wliczając w&nbsp;to <a href=\"/software/"
+"gnulib/\">gnulib</a> i&nbsp;<a href=\"/software/coreutils/\">Coreutils</a>. "
+"James wraz z&nbsp;<a href=\"http://www.ukuug.org/\";>UK Unix Users' Group</"
+"a>. pracował nad&nbsp;<a href=\"http://www.opengroup.org/susv3\";>2004 POSIX "
+"standard</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.xs4all.nl/~jantien\";>Jan Nieuwenhuizen</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.xs4all.nl/~jantien\";>Jan Nieuwenhuizen</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is one of the main authors of <a href=\"http://www.lilypond.org\";>LilyPond</"
+"a>, the music typesetter of the GNU Project. He is currently looking for a "
+"PhD. position, has a part-time job, and is hacking too much at Lily."
+msgstr ""
+"Jest jednym z&nbsp;głównych autorów <a href=\"http://www.lilypond.org";
+"\">LilyPond</a>, kompozytora muzyki dla Projektu GNU. Obecnie szuka posady "
+"jako doktorant, ma pracę na&nbsp;część etatu i&nbsp;hakuje za&nbsp;dużo 
przy "
+"Lily."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.j-dom.demon.co.uk\";>Jason Kitcat</a>, <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.j-dom.demon.co.uk\";>Jason Kitcat</a>, <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Jason was the designer and author for GNU.FREE, a heavy duty Internet voting "
+"system. He currently lives in Brighton, UK and works on various projects "
+"including his story-telling site <a href=\"http://www.thecouch.org\";>the "
+"couch</a>."
+msgstr ""
+"Jason był projektantem i&nbsp;autorem GNU.FREE, systemem do&nbsp;głosowania 
"
+"przez Internet. Obecnie mieszka w&nbsp;Brighton, UK i&nbsp;pracuje nad&nbsp;"
+"różnymi projektami przykładowo nad&nbsp;stroną z&nbsp;opowiadaniami <a 
href="
+"\"http://www.thecouch.org\";>the couch</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is active in the environmental, human rights and free software movements "
+"and enjoys speaking &amp; writing about the issues they encompass. In his "
+"spare time he is a keen fencer, his preferred weapon being the sabre."
+msgstr ""
+"Jest aktywny w&nbsp;ruchach środowiskowych, praw człowieka i&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania, i&nbsp;lubi się wypowiadać i&nbsp;pisać o problemach 
z&nbsp;"
+"tych zakresów. W&nbsp;wolnym czasie ćwiczy szermierkę, zwykle wybierając "
+"szablę."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Jason M. Felice"
+msgstr "Jason M. Felice"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"patchwork/\">GNU Patchwork</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"patchwork/\">GNU Patchwork</a>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://jxself.org\";>Jason Self</a>"
+msgstr "<a href=\"http://jxself.org\";>Jason Self</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of <a href=\"/software/gnutrition\">GNUtrition</a> and the "
+"<a href=\"/people/webmeisters.html\">GNU Chief Webmaster</a>."
+msgstr ""
+"jest opiekunem <a href=\"/software/gnutrition\">GNUtrition</a> i&nbsp;<a "
+"href=\"/people/webmeisters.html\">GNU Chief Webmaster</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.teaser.fr/~jlgailly\";>Jean-loup Gailly</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.teaser.fr/~jlgailly\";>Jean-loup Gailly</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal author of <a href=\"/software/gzip/gzip.html\">gzip</a> "
+"which he continues to maintain."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem <a href=\"/software/gzip/gzip.html\">gzip</a>, którym 
"
+"się nadal opiekuje."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Jeff Binder"
+msgstr "Jeff Binder"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a co-author and co-maintainer of <a href=\"/software/leg/\">GNU Leg</a> "
+"(Libraries and Engines for Games)."
+msgstr ""
+"Jest współautorem oraz&nbsp;współopiekunem <a href=\"/software/leg/\">GNU 
"
+"Leg</a> (Libraries and Engines for Games - Biblioteki i&nbsp;Silniki dla "
+"Gier)."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.advogato.org/person/jbs/\";>Jeffrey B. Siegal</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.advogato.org/person/jbs/\";>Jeffrey B. Siegal</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has been involved with GNU since 1985, when he helped Richard Stallman "
+"design GCC. He has contributed to many free software packages including <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html\";>Emacs</a>, the GNU <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/software/libc/libc.html\";>C Library</a>, the <a "
+"href=\"http://www.xfree86.org/\";>X Window System</a> and others. Jeff did "
+"the original port of many GNU packages to Windows NT."
+msgstr ""
+"Był zaangażowany w&nbsp;GNU od&nbsp;1985, kiedy pomagał Richardowi "
+"Stallmanowi projektować GCC. Wniósł wkład do&nbsp;wielu pakietów wolnego 
"
+"oprogramowania wliczając <a href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.";
+"html\">Emacs</a>, GNU <a href=\"http://www.gnu.org/software/libc/libc.html";
+"\">C Library</a>, <a href=\"http://www.xfree86.org/\";>X Window System</a> "
+"i&nbsp;inne. Jeff stworzył pierwotne porty wielu pakietów GNU na&nbsp;"
+"Windows NT."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ahiliation\";>Jeffrin Jose</a>"
+msgstr "<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ahiliation\";>Jeffrin Jose</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a strong supporter and advocate of free software, works as a software "
+"engineer at academia; tested and works on API for GNU source installer, "
+"supported GNU sovix and GNU Alive, and is also a contributor to mainline "
+"Linux, the kernel. He is also the current maintainer of <a href=\"/software/"
+"trueprint/\">GNU Trueprint</a>."
+msgstr ""
+"Jest silnym adwokatem wolnego oprogramowania, a&nbsp;pracuje jako inżynier "
+"oprogramowania na&nbsp;uczelni; testował i&nbsp;pracuje nad&nbsp;API dla GNU 
"
+"source installer, wspierał GNU sovix i&nbsp;GNU Alive, i&nbsp;pomaga "
+"rozwijać jądro Linux. Jest obecnym opiekunem <a href=\"/software/trueprint/"
+"\">GNU Trueprint</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Jeffrin has been working with free software since last millennium; currently "
+"also develops systems for learning using free software."
+msgstr ""
+"Jeffrin pracował z&nbsp;wolnym oprogramowaniem już od&nbsp;zeszłego "
+"tysiąclecia; obecnie także rozwija systemy do&nbsp;nauki za&nbsp;pomocą "
+"wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Jeremiah Benham"
+msgstr "Jeremiah Benham"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "one of the two main developers of GNU Denemo"
+msgstr "jeden z&nbsp;dwóch głównych opiekunów GNU Denemo"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<strong>Jia Wang</strong>"
+msgstr "<strong>Jia Wang</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"proxyknife/proxyknife.html\">GNU Proxyknife</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"proxyknife/proxyknife.html\">GNU Proxyknife</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.red-bean.com/~jimb\";>Jim Blandy</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.red-bean.com/~jimb\";>Jim Blandy</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has worked for the Free Software Foundation on and off for nine years. He "
+"currently maintains <a href=\"/software/guile/guile.html\">Guile</a>, as a "
+"volunteer. Along with Richard Stallman, he was responsible for the release "
+"of version 19 of <a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>. Jim "
+"lives in Bloomington, Indiana."
+msgstr ""
+"Pracował dla Free Software Foundation z&nbsp;przerwami przez dziewięć lat. 
"
+"Obecnie opiekuje się jako ochotnik <a href=\"/software/guile/guile.html"
+"\">Guile</a>. Razem z&nbsp;Richardem Stallmanem był odpowiedzialny za&nbsp;"
+"wydanie wersji 19 <a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>. "
+"Mieszka w&nbsp;Bloomington, Indiana."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Jim Lowe <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Jim Lowe <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has been a user and advocate of GNU/Linux systems since 1992. His current "
+"interest relating to GNU/Linux systems is software administration. He's "
+"author and maintainer of <a href=\"/software/swbis\">GNU swbis</a>, an "
+"implementation of the POSIX packaging standard with features and extensions "
+"to promote the use of strong authentication in the distribution and "
+"installation of free software packages. Jim lives and works in Richmond, "
+"Virginia USA."
+msgstr ""
+"Był użytkownikiem i&nbsp;orędownikiem systemów GNU/Linux od&nbsp;1992. 
Jego "
+"obecne zainteresowania odnośnie systemów GNU/Linux to administracja. Jest "
+"autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/swbis\">GNU swbis</a>, "
+"implementacji standardu paczkowania POSIX z&nbsp;funkcjami i&nbsp;"
+"rozszerzeniami promującymi użycie silnego uwierzytelniania w&nbsp;"
+"dystrybucji i&nbsp;instalacji pakietów wolnego oprogramowania. Jim mieszka "
+"i&nbsp;pracuje w&nbsp;Richmond, Virginia USA."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Jim Meyering <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Jim Meyering <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has maintained the GNU Coreutils since 1991. After merging the portability/"
+"maintainability (lib/, m4/, automake) core of the textutils, fileutils, and "
+"sh-utils into the coreutils, he subsequently migrated most of that into a "
+"separate project that is now known as Gnulib."
+msgstr ""
+"Utrzymywał GNU Coreutils od&nbsp;1991. Po&nbsp;włączeniu przenośności/"
+"utrzymywalności (lib/, m4/, automake) rdzenia textutils, fileutils 
i&nbsp;sh-"
+"utils w&nbsp;coreutils, migrował większość z&nbsp;nich do&nbsp;osobnego "
+"projektu obecnie znanego jako Gnulib."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Joel E. Denny"
+msgstr "Joel E. Denny"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Co-maintains <a href=\"/software/bison/\">GNU Bison</a>."
+msgstr "Współopiekuje się <a href=\"/software/bison/\">GNU Bison</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.red-bean.com/~nemo\";>Joel N. Weber II</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.red-bean.com/~nemo\";>Joel N. Weber II</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Helps with system administration. He set up kerberos, he set up the <a href="
+"\"http://www.red-bean.com/~nemo/exim_secondary/secondary.html\";>secondary "
+"mail server</a> for gnu.org, and he did most of the work of migrating from "
+"the old mail and file server to the new in the fall of 2000. He has also "
+"handled a lot of the DNS configuration, set up the Cisco router for 51 "
+"Franklin St and set up support for remote console access and remote "
+"rebooting for machines in Boston. He has been a significant contributor to "
+"the internal system administration documentation, and has also done numerous "
+"more minor tasks. He hopes to find the time to someday write some music and "
+"security software."
+msgstr ""
+"Pomaga w&nbsp;administracji systemami. Postawił kerberos oraz&nbsp;<a href="
+"\"http://www.red-bean.com/~nemo/exim_secondary/secondary.html\";>zapasowy "
+"serwer poczty</a> dla gnu.org a&nbsp;także wykonał większość pracy zwią
zanej "
+"z&nbsp;migracją ze starych serwerów poczty i&nbsp;plików na&nbsp;nowe "
+"na&nbsp;jesieni 2000. Zajmował się także w&nbsp;znacznym stopniu "
+"konfiguracją DNS, postawił router Cisco dla 51 Franklin St oraz&nbsp;"
+"zorganizował wsparcie dla zdalnego dostępu do&nbsp;konsoli oraz&nbsp;"
+"zdalnego restartowania dla maszyn w&nbsp;Bostonie. Wniósł znaczny wkład "
+"w&nbsp;wewnętrzną dokumentację administracji systemami a&nbsp;także 
wykonał "
+"wiele mniej istotnych zadań. Ma nadzieję kiedyś znaleźć czas 
na&nbsp;pisanie "
+"muzyki i&nbsp;oprogramowania związanego z&nbsp;bezpieczeństwem."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.squirrel.nl/people/jvromans/\";>Johan Vromans</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.squirrel.nl/people/jvromans/\";>Johan Vromans</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of forms-mode for GNU Emacs and of several other tools that "
+"are freely available in the spirit of GNU."
+msgstr ""
+"Jest autorem trybu forms-mode dla GNU Emacs oraz&nbsp;kilku innych narzędzi "
+"dostępnych w&nbsp;duchu GNU."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<strong>John Catherino</strong> <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<strong>John Catherino</strong> <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"https://cajo.dev.java.net\";>the "
+"cajo project</a>. He is working with a worldwide community of free software "
+"developers, to provide seamless transparent distributed computing for grid "
+"and cluster platform developers."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"https://cajo.dev.java.net\";>the cajo "
+"project</a>. Pracuje ze światową społecznością deweloperów wolnego "
+"oprogramowania dla zapewnienia bezproblemowych, przezroczystych obliczeń "
+"obliczeń dla deweloperów platform klastrów i&nbsp;grid."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.john.collins.name\";>John Collins</a> jmc AT xisl DOT com"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.john.collins.name\";>John Collins</a> jmc AT xisl DOT com"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/gnuspool/\">GNUspool</a> "
+"and <a href=\"/software/gnubatch/\">GNUbatch</a>. He lives in near London, "
+"England with Sue and a stroppy dog. Sometimes they contrive to let him play "
+"Chess and Go &mdash; see him on ICC, KGS, IGS and DGS as toadwarble &mdash; "
+"see <a href=\"http://www.gokgs.com/graphPage.jsp?user=toadwarble\";>KGS "
+"graph</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/gnuspool/\">GNUspool</a> "
+"i&nbsp;<a href=\"/software/gnubatch/\">GNUbatch</a>. Mieszka w&nbsp;Anglii "
+"w&nbsp;pobliżu Londynu z&nbsp;Sue i&nbsp;aroganckim psem. Niekiedy pozwolą "
+"mu grać w&nbsp;szachy lub&nbsp;go &mdash; spotkasz go ICC, KGS, IGS "
+"oraz&nbsp;DSG jako toadwarble &mdash; zobacz <a href=\"http://www.gokgs.com/";
+"graphPage.jsp?user=toadwarble\">wykres KGS</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. Comrade 
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"John Sullivan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"John Sullivan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+#. He fully intends to step down by 2039. 
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has worked for the FSF since 2003, and is a GNU webmaster and Executive "
+"Director of the FSF."
+msgstr ""
+"Pracował dla FSF od&nbsp;2003, jest webmasterem i&nbsp;Executive Director "
+"w&nbsp;FSF."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.che.wisc.edu/~jwe/\";>John W. Eaton</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.che.wisc.edu/~jwe/\";>John W. Eaton</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/octave/\">GNU Octave</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/octave/\">GNU Octave</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.coyote.org/~jonas/\";>Jonas erg</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.coyote.org/~jonas/\";>Jonas erg</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a GNU webmaster and system administrator. He also advocates the GNU "
+"philosophy in Sweden."
+msgstr ""
+"Jest webmasterem i&nbsp;administratorem systemów GNU. Także popularyzuje "
+"filozofię GNU w&nbsp;Szwecji."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.math.u-psud.fr/~vdhoeven\";> Joris van der Hoeven</a> <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.math.u-psud.fr/~vdhoeven\";> Joris van der Hoeven</a> <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.math.u-psud.fr/~anh/";
+"TeXmacs/TeXmacs.html\">GNU TeXmacs</a>. Joris is a researcher in "
+"mathematics and computer science at the french CNRS institute. Besides GNU "
+"TeXmacs, Joris likes computer algebra and guitar playing."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.math.u-psud.fr/~anh/";
+"TeXmacs/TeXmacs.html\">GNU TeXmacs</a>. Joris jest badaczem matematycznym "
+"oraz&nbsp;informatycznym na&nbsp;francuskim instytucie CNRS. Poza GNU "
+"TeXmacs, Joris lubi algebrę komputerową oraz&nbsp;grę na&nbsp;gitarze."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Jose Antonio Ortega Ruiz (aka jao) <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Jose Antonio Ortega Ruiz (aka jao) <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a Physicist and author of the <a href=\"/software/mdk/mdk.html\">GNU MDK</"
+"a> package, an emulator of Donald Knuth's MIX mythical computer."
+msgstr ""
+"Jest fizykiem oraz&nbsp;autorem pakietu <a href=\"/software/mdk/mdk.html"
+"\">GNU MDK</a>, emulatora mitycznego komputera MIX Donalda Knutha."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.jemarch.net\";>Jose E. Marchesi</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.jemarch.net\";>Jose E. Marchesi</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Jose E. Marchesi is a long-term GNU activist. In 1999, he founded <a href="
+"\"http://es.gnu.org\";>GNU Spain</a>, and he later assisted in the creation "
+"of <a href=\"http://it.gnu.org\";>GNU Italy</a> and <a href=\"http://mx.gnu.";
+"org\">GNU Mexico</a>. His experience in GNU software maintainership cover <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/software/gv\";>GNU gv</a> (up to 2007), <a href="
+"\"http://www.gnu.org/software/ghostscript\";>GNU Ghostscript</a> (up to "
+"2006), <a href=\"http://www.gnuferret.org\";>GNU Ferret</a> and <a href="
+"\"http://www.gnupdf.org\";>GNU PDF</a>. He also performs what he calls "
+"\"random works\" in the GNU Project, such as writing internal code and "
+"editing Web pages as needed. He develop his professional work in the Space "
+"sector, writing software for the European Space Agency."
+msgstr ""
+"Jose E. Marchesi jest długotrwałym aktywistą GNU. W&nbsp;1999 założył 
<a "
+"href=\"http://es.gnu.org\";>GNU Spain</a> a&nbsp;później asystował w&nbsp;"
+"tworzeniu <a href=\"http://it.gnu.org\";>GNU Italy</a> i&nbsp;<a href="
+"\"http://mx.gnu.org\";>GNU Mexico</a>. Jego doświadczenie z&nbsp;opieką "
+"nad&nbsp;oprogramowaniem GNU obejmuje <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"gv\">GNU gv</a> (do 2007), <a href=\"http://www.gnu.org/software/ghostscript";
+"\">GNU Ghostscript</a> (do 2006), <a href=\"http://www.gnuferret.org\";>GNU "
+"Ferret</a> oraz&nbsp;<a href=\"http://www.gnupdf.org\";>GNU PDF</a>. "
+"Podejmuje również - jak je nazywa - \"losowe prace\" w&nbsp;Projekcie GNU, "
+"takie jak pisanie wewnętrznego kodu oraz&nbsp;edycja stron WWW w&nbsp;miarę 
"
+"potrzeb. Zawodowo pracuje w&nbsp;sektorze kosmicznym, pisząc oprogramowanie "
+"dla Europejskiej Agencji Kosmicznej."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Jose M. Moya"
+msgstr "Jose M. Moya"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is currently working on the <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</"
+"a>."
+msgstr ""
+"aktualnie pracuje nad&nbsp;<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.es.gnu.org/Ponentes#Juan_Antonio_A.C3.B1el\";>Juan&nbsp;"
+"A. A&ntilde;el</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.es.gnu.org/Ponentes#Juan_Antonio_A.C3.B1el\";>Juan&nbsp;"
+"A. A&ntilde;el</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.org/\";>GNUticias</a> chief editor, "
+"an official speaker for GNU Spain, and helped organize the first GNU Hackers "
+"Meeting. He's also a researcher in Atmospheric Sciences."
+msgstr ""
+"jest głównym edytorem <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.org/\";>GNUticias</"
+"a>, oficjalnym mówcą GNU Spain a&nbsp;także pomagał organizować pierwsze 
GNU "
+"Hackers Meeting. Jest także badaczem nauki o atmosferze."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.juanbidini.com\";>Juan Bidini</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.juanbidini.com\";>Juan Bidini</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is a member of the core team of the <a href=\"http://www.ututo.org\";>UTUTO-e "
+"Project</a>, co-founder of <a href=\"http://www.solar.org.ar\";>SOLAR "
+"(Software Libre ARgentina)</a>, and founder of <a href=\"http://www.";
+"lugcasares.org.ar\">LUGCASARES (GNU/Linux User Group of Carlos Casares)</a>. "
+"Currently writing a project about \"The creation of a GNU/Linux Distribution"
+"\" made from source. This distribution will be the named for Carlos Casares, "
+"the city where he lives."
+msgstr ""
+"jest członkiem podstawowego zespołu <a 
href=\"http://www.ututo.org\";>UTUTO-e "
+"Project</a>, współzałożycielem <a href=\"http://www.solar.org.ar\";>SOLAR "
+"(Software Libre ARgentina)</a>, a&nbsp;także założycielem <a 
href=\"http://";
+"www.lugcasares.org.ar\">LUGCASARES (GNU/Linux User Group of Carlos Casares)</"
+"a>. Aktualnie pisze projekt \"The creation of a&nbsp;GNU/Linux Distribution"
+"\" o tworzeniu dystrybucji ze źródeł. Dystrybucja ta będzie nazwana 
Carlos "
+"Casares od&nbsp;miasta gdzie mieszka."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Justin Baugh"
+msgstr "Justin Baugh"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"was a systems administrator at the FSF from February 2005 until April 2008."
+msgstr ""
+"był administratorem systemów w&nbsp;FSF od&nbsp;lutego 2005 
do&nbsp;kwietnia "
+"2008."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "K"
+msgstr "K"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://freefriends.org/~karl/\";>Karl Berry</a>"
+msgstr "<a href=\"http://freefriends.org/~karl/\";>Karl Berry</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"has been involved with GNU since rms visited his home in 1986. He co-"
+"authored the <a href=\"/software/fontutils/\">GNU font utilities</a>, and is "
+"currently the volunteer maintainer of <a href=\"/software/texinfo/"
+"\">Texinfo</a> and <a href=\"/software/hello/\">Hello</a>, and is co-leading "
+"the <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU Evaluation Team</a>, among other "
+"infrastructure projects with rms. rms gave him the title Assistant Chief "
+"GNUisance for this work, for which he feels greatly honored! He also does a "
+"number of volunteer tasks relating to TeX distributions, notably a project "
+"leader for TeX Live, and co-authored <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"projects/teximpatient/\">TeX for the Impatient</a>."
+msgstr ""
+"zaangażowany w&nbsp;GNU odkąd rms nawiedził jego dom w&nbsp;1986. Jest "
+"współautorem <a href=\"/software/fontutils/\">GNU font utilities</a> 
a&nbsp;"
+"aktualnie ochotniczo utrzymuje <a href=\"/software/texinfo/\">Texinfo</a> "
+"oraz&nbsp;<a href=\"/software/hello/\">Hello</a> a&nbsp;także jest "
+"współliderem <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU Evaluation Team</a> "
+"oraz&nbsp;inne projekty infrastruktury wraz z&nbsp;rms. Od&nbsp;rms dostał "
+"tytuł Assistant Chief GNUisance sa tą pracę, z&nbsp;czego jest bardzo "
+"zaszczycony. Robi także sporo zadań związanych z&nbsp;dystrybucjami TeX, "
+"w&nbsp;szczególności jest liderem projektu TeX Live i&nbsp;współautorem 
<a "
+"href=\"http://savannah.gnu.org/projects/teximpatient/\";>TeX for the "
+"Impatient</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Karl Heuer"
+msgstr "Karl Heuer"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Once worked for the FSF, but has nothing else to say about himself."
+msgstr ""
+"Kiedyś pracował dla FSF, ale&nbsp;nie ma więcej nic do&nbsp;powiedzenia o "
+"sobie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://dangerouscurve.org/k/\";>Kathryn Ann Hargreaves</a>"
+msgstr "<a href=\"http://dangerouscurve.org/k/\";>Kathryn Ann Hargreaves</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"made the original regex code POSIX compliant and updated the manual. Co-"
+"authored <a href=\"http://savannah.gnu.org/projects/teximpatient/\";> TeX for "
+"the Impatient</a> and the initial phases of the <a href=\"/software/"
+"fontutils/\">GNU font utilities</a>."
+msgstr ""
+"stworzył oryginalny, zgodny z&nbsp;POSIX kod regex i&nbsp;zaktualizował "
+"dokumentację. Współautor <a href=\"http://savannah.gnu.org/projects/";
+"teximpatient/\"> TeX for the Impatient</a> oraz&nbsp;początkowych faz <a "
+"href=\"/software/fontutils/\">GNU font utilities</a>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Kresten Krab Thorup"
+msgstr "Kresten Krab Thorup"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Wrote the runtime system for GNU Objective-C and the principal and initial "
+"author of the <a href=\"http://sunsite.auc.dk/auctex/\";>AUC TeX</a> package "
+"for emacs, which he maintained until 1993."
+msgstr ""
+"Napisał system wykonywania dla GNU Objective-C a&nbsp;także jest głównym "
+"i&nbsp;pierwotnym autorem <a href=\"http://sunsite.auc.dk/auctex/\";>AUC TeX</"
+"a> pakietu dla emacs, który utrzymywał do&nbsp;1993."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Klaus Treichel <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Klaus Treichel <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is the maintainer of <a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a>."
+msgstr "Jest opiekunem <a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Krishna Padmasola <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Krishna Padmasola <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Converted GNU Emacs CC mode documentation to Texinfo format, which is now "
+"included with the Emacs distribution."
+msgstr ""
+"Skonwertował dokumentację GNU Emacs CC do&nbsp;formatu Texinfo, który "
+"aktualnie jest załączony w&nbsp;dystrybucji Emacs."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://lars.nocrew.org/\";>Lars Brinkhoff</a>"
+msgstr "<a href=\"http://lars.nocrew.org/\";>Lars Brinkhoff</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"httptunnel/httptunnel.html\">httptunnel</a>, and is <a href=\"http://pdp10.";
+"nocrew.org/gcc/\">porting GCC to PDP-10 and TOPS-20</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"httptunnel/httptunnel.html\">httptunnel</a> a&nbsp;także <a href=\"http://";
+"pdp10.nocrew.org/gcc/\">tworzy port GCC na&nbsp;PDP-10 oraz&nbsp;TOPS-20</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://quimby.gnus.org/\";>Lars Magne Ingebrigtsen</a>"
+msgstr "<a href=\"http://quimby.gnus.org/\";>Lars Magne Ingebrigtsen</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of <a href=\"http://www.gnus.org/\";>Gnus</a>, the Emacs "
+"newsreader. Lars lives in Oslo, Norway."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"http://www.gnus.org/\";>Gnus</a>, czytnika grup "
+"dyskusyjnych dla Emacs. Lars mieszka w&nbsp;Oslo, Norwegia."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://wwwuser.gwdg.de/~lfinsto1\";>Laurence Finston</a>"
+msgstr "<a href=\"http://wwwuser.gwdg.de/~lfinsto1\";>Laurence Finston</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/3dldf/";
+"LDF.html\"> 3DLDF</a>, a package for three-dimensional drawing with MetaPost "
+"output."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/3dldf/";
+"LDF.html\"> 3DLDF</a>, pakietu do&nbsp;trójwymiarowego rysowania na&nbsp;"
+"podstawie danych wyjściowych MetaPost."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Leo Jackson"
+msgstr "Leo Jackson"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Volunteers on <a href=\"http://savannah.gnu.org/projects/www/\";> GNU Project "
+"WWW,</a> <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/playogg/sites\";> Ogg Sites "
+"listing.</a>"
+msgstr ""
+"Udziela się na&nbsp;<a href=\"http://savannah.gnu.org/projects/www/\";>GNU "
+"Project WWW,</a> i&nbsp;<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/playogg/sites";
+"\">Ogg Sites listing.</a>"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Leonard Manzara &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"ucalgary.ca</a>&gt;"
+msgstr ""
+"Leonard Manzara &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"ucalgary.ca</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is co-author for the GnuSpeech text-speech-system based on an articulatory "
+"tube-model synthesiser, and a speech-event form of parameter generation. "
+"His interests include digital audio signal processing and physical-modelling "
+"sound synthesis."
+msgstr ""
+"Jest współautorem GnuSpeech systemu tekst-mowa bazującego na&nbsp;"
+"artykulacji przez syntetyzer modelu tubowego, formie generowania parametrów "
+"zależną od&nbsp;zdarzenia mowy. Jego zainteresowania obejmują 
przetwarzanie "
+"cyfrowych sygnałów audio oraz&nbsp;fizyczne syntezę dźwięku opartą o "
+"modelowanie fizyczne."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Les Kopari"
+msgstr "Les Kopari"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has prepared some web pages, and wrote the awk script that produces the html "
+"for our Program-Package Cross Reference."
+msgstr ""
+"Przygotował kilka stron WWW i&nbsp;napisał skrypt awk, który przygotowuje "
+"html dla naszych Program-Package Cross Reference."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Lezz Giles"
+msgstr "Lezz Giles"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/trueprint/trueprint.html"
+"\">GNU Trueprint</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/trueprint/trueprint.html"
+"\">GNU Trueprint</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Lisa M. Opus Goldstein"
+msgstr "Lisa M. Opus Goldstein"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Joined the FSF as a volunteer in February 1986, half a year after the FSF "
+"was founded, and was our second full-time employee. She stayed for eight "
+"years until departing to see the world and continue her education, returning "
+"in May of 2001 to be our new Business Manager until September 2004."
+msgstr ""
+"Dołączyła do&nbsp;FSF jako wolontariusz w&nbsp;lutym 1986, pół roku 
po&nbsp;"
+"założeniu FSF i&nbsp;była drugim pełnoetatowym pracownikiem. Została 
przez "
+"osiem lat, do&nbsp;odejścia, by zobaczyć świat i&nbsp;kontynuować 
edukację. "
+"Powróciła w&nbsp;maju 2001 by zostać nowym Business Manager 
do&nbsp;września "
+"2004."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.dachary.org/loic/\";>Loic Dachary</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.dachary.org/loic/\";>Loic Dachary</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/mifluz/\">GNU mifluz</"
+"a>. He created and is a maintainer of <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, the hosting facility for the GNU project. He is a founding "
+"member of <a href=\"http://fsfe.org/\";>FSF Europe</a> and <a href=\"http://";
+"france.fsfe.org/\">FSFE France</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/mifluz/\">GNU mifluz</a>. "
+"Stworzył i&nbsp;utrzymuje <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, 
"
+"platformę hostującą dla projektu GNU. Jest założycielem <a 
href=\"http://";
+"fsfe.org/\">FSF Europe</a> i&nbsp;<a href=\"http://france.fsfe.org/\";>FSFE "
+"France</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.lorenzobettini.it\";>Lorenzo Bettini</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.lorenzobettini.it\";>Lorenzo Bettini</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"/software/src-highlite/source-highlight.html"
+"\">GNU Source-highlight</a>: a collection of programs that given a source "
+"file produces a document with syntax highlighting (including java2html and "
+"cpp2html). He is also a developer and the maintainer of <a href=\"/software/"
+"gengetopt/gengetopt.html\">gengetopt</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem <a href=\"/software/src-highlite/source-highlight.html\">GNU "
+"Source-highlight</a>: kolekcji programów, która z&nbsp;podanego pliku "
+"źródłowego tworzy dokument z&nbsp;podświetlaniem składni (włączając "
+"java2html i&nbsp;cpp2html). Jest także deweloperem oraz&nbsp;opiekunem <a "
+"href=\"/software/gengetopt/gengetopt.html\">gengetopt</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html\";>L. Peter Deutsch</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html\";>L. Peter Deutsch</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal author of <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">GNU Ghostscript</a>, which he continues to maintain and enhance."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">GNU 
"
+"Ghostscript</a>, którym się nadal opiekuje i&nbsp;który rozwija."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Luca Saiu <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"it&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Luca Saiu <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"it&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has been a user of GNU/Linux systems and a proud free software advocate "
+"since 1995. His current main interests are programming languages and their "
+"implementation. He's author and maintainer of <a href=\"/software/epsilon"
+"\">GNU epsilon</a>, a purely functional language implementation. Luca "
+"lives, studies and works in Tuscany, Italy."
+msgstr ""
+"Jest użytkownikiem systemów GNU/Linux i&nbsp;dumnym adwokatem wolnego "
+"oprogramowania od&nbsp;1995. Obecnie jego głównymi zainteresowaniami są "
+"języki programowania oraz&nbsp;ich implementacje. Jest autorem i&nbsp;"
+"opiekunem <a href=\"/software/epsilon\">GNU epsilon</a>, implementacji "
+"czysto funkcyjnego języka. Luca mieszka, studiuje i&nbsp;pracuje w&nbsp;"
+"Toskanii we Włoszech."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.geocities.com/larteaga\";>Luis M. Arteaga</a> &lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.geocities.com/larteaga\";>Luis M. Arteaga</a> &lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Formerly administered web pages written in other languages apart from "
+"English. Also coordinated the <a href=\"/server/standards/README."
+"translations.html\">translation efforts</a> until he retired in 2003, also "
+"being <a href=\"/people/webmeisters.html\">listed as Webmaster</a>. He "
+"volunteers since 1999 and lives currently in Germany. Occasionally gives "
+"speeches about free software."
+msgstr ""
+"Poprzednio administrował stronami napisanymi w&nbsp;językach innych, niż "
+"angielski. Także koordynował <a 
href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">tłumaczenia</a>, dopóki nie zrezygnował w&nbsp;2003, także będąc 
<a "
+"href=\"/people/webmeisters.html\">wymienionym jako webmaster</a>. Jest "
+"wolontariuszem od&nbsp;1999 i&nbsp;mieszka obecnie w&nbsp;Niemczech. "
+"Okazjonalnie wygłasza przemówienia na&nbsp;temat wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.meanmicio.org\";>Luis Falcon</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.meanmicio.org\";>Luis Falcon</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Luis Falcon is the author and maintainer of <a href=\"http://health.gnu.org";
+"\">GNU Health</a>, the Free Health and Hospital Information System. Luis is "
+"the president of <a href=\"http://www.gnusolidario.org\";>GNU Solidario</a>, "
+"an <acronym title=\"Non-governmental organization\">NGO</acronym> that "
+"delivers health and education with Free Software to the underprivileged."
+msgstr ""
+"Luis Falcon jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://health.gnu.org";
+"\">GNU Health</a>, the Free Health and Hospital Information System. Luis "
+"jest prezydentem <a href=\"http://www.gnusolidario.org\";>GNU Solidario</a>, "
+"<acronym title=\"Non-governmental organization\">NGO</acronym> "
+"dostarczającej zdrowie i&nbsp;edukacje za&nbsp;pomocą Wolnego 
Oprogramowania "
+"do&nbsp;zyjących w&nbsp;gorszych warunkach."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "M"
+msgstr "M"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Marcos Serrou do Amaral"
+msgstr "Marcos Serrou do&nbsp;Amaral"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is maintainer of GNU UnRTF."
+msgstr "Jest opiekunem GNU UnRTF."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Marc Tardif &lt;address@hidden&gt;"
+msgstr "Marc Tardif &lt;address@hidden&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/bool/bool.html\">GNU "
+"Bool</a>, a utility for finding files that match a boolean expression."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/bool/bool.html\">GNU Bool</"
+"a>, narzędzia do&nbsp;znajdowania plików, które pasują do&nbsp;wyrażenia 
"
+"boolowskiego."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://maarons.alwaysdata.net\";>Marek Aaron Sapota</a>"
+msgstr "<a href=\"http://maarons.alwaysdata.net\";>Marek Aaron Sapota</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is maintainer of <a href=\"/software/websocket4j\">GNU WebSocket4J</a> and a "
+"GNU Webmaster."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"/software/websocket4j\">GNU WebSocket4J</a> i&nbsp;"
+"GNU Webmasterem."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.alumni.caltech.edu/~madler/\";>Mark Adler</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.alumni.caltech.edu/~madler/\";>Mark Adler</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is a co-author on gzip and wrote the decompression part."
+msgstr ""
+"Jest współautorem gzip i&nbsp;pisze część odpowiadającą 
za&nbsp;dekompresję."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Mark H. Weaver &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"Mark H. Weaver &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "does system administration."
+msgstr "administruje systemami."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Markus Steinborn"
+msgstr "Markus Steinborn"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Is the maintainer of <a href=\"/software/gv/\">GNU gv</a>."
+msgstr "Jest opiekunem <a href=\"/software/gv/\">GNU gv</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9803/\";>Masayuki "
+"Hatta</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9803/\";>Masayuki "
+"Hatta</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is currently maintaining GNU a2ps and Japanese translation of GNU Web pages "
+"and was chief GNU translation coordinator, who administers <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">web translation efforts</a> into other "
+"languages apart from English, after Luis M. Arteaga. He is one of the GNU "
+"webmasters, too."
+msgstr ""
+"Aktualnie opiekuje się GNU a2ps i&nbsp;Japońskim tłumaczeniem stron GNU "
+"a&nbsp;także był głównym koordynatorem tłumaczeń GNU, który 
administruje <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">tłumaczeniami</a> "
+"na&nbsp;języki inne, niż angielski, po&nbsp;Luis M. Arteaga. Jest także "
+"jednym z&nbsp;webmasterów GNU."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://matt.lee.name/\";>Matt Lee</a>"
+msgstr "<a href=\"http://matt.lee.name/\";>Matt Lee</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the <a href=\"http://www.fsf.org/about/staff/#mattl\";>Campaigns Manager</"
+"a> at the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a>, and "
+"a <a href=\"/people/speakers.html#Lee\">GNU Speaker</a>. He was previously "
+"the <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Chief Webmaster "
+"of the GNU project</a>, before handing over to <a href=\"#robmyers\">Rob "
+"Myers</a>."
+msgstr ""
+"Jest <a href=\"http://www.fsf.org/about/staff/#mattl\";>Campaigns Manager</a> "
+"w&nbsp;<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> "
+"oraz&nbsp;<a href=\"/people/speakers.html#Lee\">Mówcą GNU</a>. Poprzednio "
+"był <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Głównym "
+"Webmasterem projektu GNU</a>, zanim powierzył to <a href=\"#robmyers\">Rob "
+"Myers</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.contactor.se/~matsl/\";>Mats Lidell</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.contactor.se/~matsl/\";>Mats Lidell</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Maintainer of GNU Hyperbole."
+msgstr "Opiekun GNU Hyperbole."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Maurizio Boriani &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"org</a>&gt;"
+msgstr ""
+"Maurizio Boriani &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+"org</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Author of guile-dbi (and postgres, myslq db driver), contributor to GNU/Hurd "
+"and other various contributions."
+msgstr ""
+"Autor guile-dbi (a także sterowników baz danych postgres i&nbsp;mysql), "
+"wnosi wkład m.in. w&nbsp;GNU/Hurd."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Melissa Weisshaus"
+msgstr "Melissa Weisshaus"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has been with the GNU Project on and off (mostly on) since 1991. She has "
+"edited many <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNU's Bulletins</a> and "
+"has done varying amounts of work on most of the FSF's other publications."
+msgstr ""
+"Była z&nbsp;projektem GNU (z przerwami) od&nbsp;1991. Edytowała wiele <a "
+"href=\"/bulletins/bulletins.html\">Biuletynów GNU's</a> i&nbsp;robiła 
różne "
+"prace przy większości innych publikacji FSF."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.moria.de/~michael/\";>Michael Haardt</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.moria.de/~michael/\";>Michael Haardt</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is currently working on <a href=\"/software/diction/diction.html\">GNU "
+"diction</a>."
+msgstr ""
+"Aktualnie pracuje nad&nbsp;<a href=\"/software/diction/diction.html\">GNU "
+"diction</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://micah.cowan.name/\";>Micah Cowan</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://micah.cowan.name/\";>Micah Cowan</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"maintains <a href=\"/software/wget/\">GNU Wget</a> and <a href=\"/software/"
+"teseq/\">GNU Teseq</a>, and contributes to <a href=\"/software/screen/\">GNU "
+"Screen</a>. Also chips in for org admin duties to represent the FSF/GNU "
+"Project in Google's annual <a href=\"http://code.google.com/soc/\";>Summer of "
+"Code</a> program."
+msgstr ""
+"opiekuje się <a href=\"/software/wget/\">GNU Wget</a> i&nbsp;<a href=\"/"
+"software/teseq/\">GNU Teseq</a> a&nbsp;także wnosi wkład do&nbsp;<a 
href=\"/"
+"software/screen/\">GNU Screen</a>. Także pomaga w&nbsp;obowiązkach "
+"administratora w&nbsp;reprezentowaniu FSF/projektu GNU na&nbsp;corocznym <a "
+"href=\"http://code.google.com/soc/\";>Summer of Code</a> Google."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"mailto:address@hidden";>Michael J. Flickinger</a>"
+msgstr "<a href=\"mailto:address@hidden";>Michael J. Flickinger</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"has been involved with Savannah administration since 2004, and is presently "
+"the chief Savannah maintainer. He is also the maintainer of the <a href=\"/"
+"software/packaging/\">GNU packaging</a> project."
+msgstr ""
+"od&nbsp;2004 zaangażowany w&nbsp;administrację Savannah a&nbsp;obecnie jest 
"
+"głównym opiekunem Savannah. Także jest opiekunem projektu <a href=\"/"
+"software/packaging/\">GNU packaging</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Michael Opdenacker"
+msgstr "Michael Opdenacker"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the new <a href=\"/software/gtypist/gtypist.html\">GNU Typist</a> "
+"maintainer and translator to French of GNU web pages."
+msgstr ""
+"jest nowym opiekunem <a href=\"/software/gtypist/gtypist.html\">GNU Typist</"
+"a> oraz&nbsp;tłumaczem na&nbsp;francuski stron WWW GNU."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.nada.kth.se/~mdj\";>Mikael Djurfeldt</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.nada.kth.se/~mdj\";>Mikael Djurfeldt</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is one of the maintainers for <a href=\"/software/guile/guile.html\">Guile</"
+"a> and has ported and worked on development of <a href=\"/software/goops/"
+"goops.html\">GOOPS</a>, Guile's object system. He is currently working on "
+"his PhD in <a href=\"http://web.mit.edu/bcs/graybiel-lab\";>Graybiel Lab</a> "
+"at the <a href=\"http://web.mit.edu/bcs\";>Department of Brain and Cognitive "
+"Sciences</a>, <a href=\"http://www.mit.edu\";>MIT</a> and is a graduate "
+"student in <a href=\"http://www.nada.kth.se/sans\";>SANS</a> (Studied of "
+"Artificial Neural Systems) at <a href=\"http://www.kth.se\";>KTH</a> (Royal "
+"Institute of Technology), Stockholm."
+msgstr ""
+"jest jednym z&nbsp;opiekunów <a href=\"/software/guile/guile.html\">Guile</"
+"a> a&nbsp;także portował i&nbsp;pracował nad&nbsp;rozwojem <a href=\"/"
+"software/goops/goops.html\">GOOPS</a>, systemu obiektów. Obecnie pracuje "
+"nad&nbsp;doktoratem w&nbsp;<a href=\"http://web.mit.edu/bcs/graybiel-lab";
+"\">Graybiel Lab</a> na&nbsp;<a href=\"http://web.mit.edu/bcs\";>Department of "
+"Brain and Cognitive Sciences</a>, <a href=\"http://www.mit.edu\";>MIT</a> "
+"oraz&nbsp;jest absolwentem <a href=\"http://www.nada.kth.se/sans\";>SANS</a> "
+"(Studied of Artificial Neural Systems) na&nbsp;<a href=\"http://www.kth.se";
+"\">KTH</a> (Royal Institute of Technology), Stockholm."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Mike Vanier"
+msgstr "Mike Vanier"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A graduate student in Computation and Neural Systems at the California "
+"Institute of Technology (Caltech) has taken over maintaining GNU Shogi and "
+"xshogi."
+msgstr ""
+"Absolwent Computation oraz&nbsp;Neural Systems na&nbsp;California Institute "
+"of Technology (Caltech) przejął utrzymywanie GNU Shogi ora xshogi."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a name=\"demrit\" href=\"http://demrit.gnu.org.mx\";>Miguel Vazquez "
+"Gocobachi</a> <a href=\"mailto:demrit&#64;gnu.org\";>&lt;demrit&#64;gnu."
+"org&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a name=\"demrit\" href=\"http://demrit.gnu.org.mx\";>Miguel Vazquez "
+"Gocobachi</a> <a href=\"mailto:demrit&#64;gnu.org\";>&lt;demrit&#64;gnu."
+"org&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Current GNU webmaster working on XHTML standard validation and a former GNU "
+"Spanish translation Team coordinator. He is student and also advocates the "
+"GNU philosophy in Mexico looking for the competitiveness between the young "
+"people (students)."
+msgstr ""
+"Obecny webmaster GNU pracujący nad&nbsp;walidacją standardu XHTML a&nbsp;"
+"także poprzedni koordynator hiszpańskiego zespołu tłumaczeń. Jest 
studentem "
+"oraz&nbsp;adwokatem filozofii GNU w&nbsp;Meksyku szukającym 
konkurencyjności "
+"między młodymi ludźmi (studentami)."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Miquel Puigpelat"
+msgstr "Miquel Puigpelat"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a Catalan Translation Team Coordinator and a member of gnu.org. He also "
+"maintains a personal site about <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>free "
+"software</a> and related subjects in Catalan."
+msgstr ""
+"Jest koordynatorem katalońskiego zespołu tłumaczeń oraz&nbsp;członkiem 
gnu."
+"org. Utrzymuje także osobistą stronę o <a href=\"http://www.puigpe.org/";
+"\">wolnym oprogramowaniu</a> i&nbsp;pokrewnych tematach w&nbsp;języku "
+"katalońskim."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Mu Lei known as NalaGinrut <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Mu Lei znany jako NalaGinrut <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The maintainer of <a href=\"/software/xmlat/\">GNU Xmlat</a>, and "
+"contributes to <a href=\"/software/guile\">GNU Guile</a>. Also advocates the "
+"GNU philosophy in China to young students."
+msgstr ""
+"jest opiekunem <a href=\"/software/xmlat/\">GNU Xmlat</a>, i&nbsp;pomaga "
+"przy <a href=\"/software/guile\">GNU Guile</a>. Także promuje filozofię GNU 
"
+"młodym w&nbsp;Chinach."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Musawir Ali &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>&gt;"
+msgstr ""
+"Musawir Ali &lt;<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>&gt;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/leg/\";>GNU Leg</"
+"a> (Libraries and Engines for Games). Currently pursuing a doctoral degree "
+"and brainstorming prospective free software projects."
+msgstr ""
+"jest opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/leg/\";>GNU Leg</a> "
+"(Libraries and Engines for Games). Aktualnie doktoryzuje się i&nbsp;"
+"uczestniczy w&nbsp;burzy mózgów nt. przyszłych projektów wolnego "
+"oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "N"
+msgstr "N"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://gnowgi.org\";>Nagarjuna G</a>"
+msgstr "<a href=\"http://gnowgi.org\";>Nagarjuna G</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the author and project coordinator of <a href=\"/software/gnowsys/"
+"\">GNOWSYS</a> and Chairperson of <a href=\"http://www.gnu.org.in/\";>FSF "
+"India</a>. He is a philosopher of science and educationist working in the "
+"<a href=\"http://www.gnowledge.org/\";>gnowledge.org</a> lab at Mumbai in "
+"India at <a href=\"http://www.hbcse.tifr.res.in/\";>Homi Bhabha Centre for "
+"Science Education</a>, working in the area of structure and dynamics of "
+"knowledge. He gives speeches introducing the philosophy of free software, "
+"free knowledge and free society. He is also a project coordinator and lead "
+"developer of an independent free software project <a href=\"https://savannah.";
+"nongnu.org/projects/self-platform\">SELF-Platform</a>."
+msgstr ""
+"jest autorem i&nbsp;koordynatorem projektu <a href=\"/software/gnowsys/"
+"\">GNOWSYS</a> oraz&nbsp;przewodniczącym <a href=\"http://www.gnu.org.in/";
+"\">FSF India</a>. Jest filozofem nauki i&nbsp;pedagogiem pracującym w&nbsp;"
+"laboratorium <a href=\"http://www.gnowledge.org/\";>gnowledge.org</a> w&nbsp;"
+"Mubai w&nbsp;Indiach na&nbsp;<a href=\"http://www.hbcse.tifr.res.in/\";>Homi "
+"Bhabha Centre for Science Education</a>, pracującym w&nbsp;obszarze "
+"struktury i&nbsp;dynamiki wiedzy. Wygłasza przemówienia przybliżające 
wolne "
+"oprogramowanie, wolną wiedzę oraz&nbsp;wolne społeczeństwo. Jest także "
+"koordynatorem projektu i&nbsp;głównym deweloperem niezależnego projektu "
+"wolnego oprogramowania <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/self-";
+"platform\">SELF-Platform</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Neelakanth Nadgir"
+msgstr "Neelakanth Nadgir"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "worked as a webmaster for www.gnu.org."
+msgstr "pracował jako webmaster dla www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://members.hellug.gr/nmav/\";>Nikos Mavroyanopoulos</a>"
+msgstr "<a href=\"http://members.hellug.gr/nmav/\";>Nikos Mavroyanopoulos</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the author of the <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnutls/\";>gnutls</"
+"a> library."
+msgstr ""
+"jest autorem biblioteki <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnutls/";
+"\">gnutls</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.splode.com/~friedman/\";>Noah Friedman</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.splode.com/~friedman/\";>Noah Friedman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is a former system administrator and release coordinator for the FSF. He "
+"still volunteers as time permits, maintaining a few Lisp programs for <a "
+"href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a> and working with others to "
+"maintain various GNU packages."
+msgstr ""
+"jest poprzednim administratorem i&nbsp;koordynatorem wydań dla FSF. Nadal "
+"wspomaga w&nbsp;miarę wolnego czasu, utrzymując kilka programów 
w&nbsp;Lisp "
+"dla <a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a> oraz&nbsp;pracując "
+"z&nbsp;innymi nad&nbsp;opieką nad&nbsp;różnymi pakietami GNU."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Nils Gey"
+msgstr "Nils Gey"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "developer and public relations of GNU Denemo"
+msgstr "deweloper i&nbsp;public relations dla GNU Denemo."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Norbert de Jonge"
+msgstr "Norbert de Jonge"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"advocates the GNU philosophy in the Netherlands. He is also the author of "
+"several free software programs such as apoplexy, Ggradebook (a GNU "
+"gradebook) and gtkgo (a skinable Go client.)"
+msgstr ""
+"promuje filozofię GNU na&nbsp;niderlandach. Jest także autorem kilku 
wolnych "
+"programów, tkaich jak apoplexy, Ggradebook (a GNU gradebook) i&nbsp;gtkgo (a 
"
+"skinable Go client.)"
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "O"
+msgstr "O"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Ofer Waldman (a.k.a the duke) &lt;the_duke at intermail.co.il&gt;"
+msgstr "Ofer Waldman (a.k.a the duke) &lt;the_duke at intermail.co.il&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"was a GNU project <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">web "
+"translations</a> co-coordinator and backup person with Masayuki Hatta."
+msgstr ""
+"był koordynatorem projektu GNU <a href=\"/server/standards/README."
+"translations.html\">tłumaczeń sieciowych</a> oraz&nbsp;osobą backupową 
wraz "
+"z&nbsp;Masayuki Hatta."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://ole.tange.dk\";>Ole Tange</a>"
+msgstr "<a href=\"http://ole.tange.dk\";>Ole Tange</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the author and maintainer of <a href=\"/software/parallel\">GNU Parallel</"
+"a>. He is actively promoting free software in Denmark."
+msgstr ""
+"jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/parallel\">GNU Parallel</"
+"a>. Aktywnie promuje wolne oprogramowanie w&nbsp;Danii."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "P"
+msgstr "P"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Paolo Bonzini <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Paolo Bonzini <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Was converted from the Windows world to the GNU/Linux world after he took "
+"over maintaining and developing <a href=\"/software/smalltalk/smalltalk.html"
+"\">GNU Smalltalk</a>. He develops free software in time left free from "
+"studying and advocating the benefits of free software to his the-source-is-"
+"mine friends."
+msgstr ""
+"Przeszedł ze świata Windows do&nbsp;świata GNU/Linux po&nbsp;tym, jak "
+"przejął opiekę i&nbsp;rozwój <a href=\"/software/smalltalk/smalltalk.html"
+"\">GNU Smalltalk</a>. Rozwija wolne oprogramowanie w&nbsp;czasie wolnym "
+"od&nbsp;studiowania a&nbsp;także jest orędownikiem korzyści wolnego "
+"oprogramowania dla swoich przyjaciół chcących zachować dla siebie kod "
+"źródłowy."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Paul Eggert"
+msgstr "Paul Eggert"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Paul Eggert has contributed to many GNU packages, including Emacs, GCC, "
+"Automake, Bash, CVS, Ghostscript, Grep, Groff, Gzip, and Make. Currently he "
+"maintains or co-maintains Diffutils, Patch, RCS, Tar, Gzip, and the tz "
+"database, and also contributes to Autoconf, Bison, Coreutils, the GNU C "
+"library, and Gnulib. He teaches in the UCLA Computer Science Department."
+msgstr ""
+"Pau Eggert wniósł wkład do&nbsp;wielu pakietów GNU wliczając Emacs, GCC, 
"
+"Automake, Bash, CVS, Ghostscript, Grep, Groff, Gzip, oraz&nbsp;Make. "
+"Aktualnie opiekuje się lub&nbsp;pomaga w&nbsp;opiece nad&nbsp;Diffutils, "
+"Patch, RCS, Tar, Gzip oraz&nbsp;bazą danych tz, a&nbsp;także wnosi wkład "
+"do&nbsp;Autoconf, Bison, Coreutils, biblioteki GNU C oraz&nbsp;Gnulib. "
+"Naucza na&nbsp;UCLA Computer Science Department."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://mad-scientist.net/make\";>Paul D. Smith</a>"
+msgstr "<a href=\"http://mad-scientist.net/make\";>Paul D. Smith</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Took over maintenance of GNU make from Roland McGrath. A long-time beta "
+"tester for GNU Emacs and author of snmp-mode.el and various other ELisp "
+"tidbits. User/tester of various GNU packages for over 10 years!"
+msgstr ""
+"Przejął opiekę nad&nbsp;GNU make od&nbsp;Rolanda McGrath. Długotrwały 
beta "
+"tester GNU Emacs oraz&nbsp;autor snmp-mode.el i&nbsp;różnych innych ELisp "
+"drobiazgów. Użytkownik/tester różnych pakietów GNU przez ponad 10 lat!"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.vultaire.net/software/\";>Paul Goins</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.vultaire.net/software/\";>Paul Goins</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of <a href=\"/software/gtypist/\">GNU Typist</a>. He also "
+"works on several other non-GNU free software projects which can be found at "
+"his web site."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"/software/gtypist/\">GNU Typist</a>. Pracuje "
+"również nad&nbsp;kilkoma niezwiązanymi z&nbsp;GNU projektami wolnego "
+"oprogramowania, które można znaleźć na&nbsp;jego stronie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.canonical.org/paulv/\";>Paul Visscher</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.canonical.org/paulv/\";>Paul Visscher</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Bkuhn recruited paulv to be a GNU and FSF Webmaster. After six months "
+"webmastering, Paul took over the position of Chief Webmaster from Jonas erg."
+msgstr ""
+"Bkuhn zrekrutował paulv aby&nbsp;był webmasterem GNU oraz&nbsp;FSF. 
Po&nbsp;"
+"sześciu miesiącach pracy jako webmaster, Paul przejął pozycję głównego 
"
+"webmastera od&nbsp;Jonasa erg."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.pixelbeat.org/\";>P&aacute;draig Brady</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.pixelbeat.org/\";>P&aacute;draig Brady</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a co-maintainer of GNU coreutils. He also works on several other non-GNU "
+"free software projects which can be found at his web site."
+msgstr ""
+"Jest współopiekunem GNU coreutils. Pracuje także nad&nbsp;kilkoma innymi "
+"niezwiązanymi z&nbsp;GNU projektami wolnego oprogramowania, które można "
+"znaleźć na&nbsp;jego stronie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://home.pages.de/~peter.gerwinski/\";>Peter Gerwinski</a>"
+msgstr "<a href=\"http://home.pages.de/~peter.gerwinski/\";>Peter Gerwinski</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Maintains the <a href=\"http://home.pages.de/~gnu-pascal/\";>GNU Pascal "
+"Compiler</a> (GPC)."
+msgstr ""
+"Opiekuje się <a href=\"http://home.pages.de/~gnu-pascal/\";>GNU Pascal "
+"Compiler</a> (GPC)."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.canb.auug.org.au/~millerp/\";>Peter Miller</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.canb.auug.org.au/~millerp/\";>Peter Miller</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has contributed to the <a href=\"../software/gettext/gettext.html\">GNU "
+"Gettext</a> project, and also produce a range of GPLed software. He has "
+"over 20 years experience in software engineering including graphics, "
+"languages and compiler, networking and security, web tools, software process "
+"tools, and system administration and sysadmin tools."
+msgstr ""
+"Wnosił wkład do&nbsp;projektu <a href=\"../software/gettext/gettext.html"
+"\">GNU Gettext</a>, a&nbsp;także wytworzył wiele oprogramowania na&nbsp;"
+"licencji GPL. Ma ponad 20 lat doświadczenia w&nbsp;inżynierii 
oprogramowania "
+"włączając grafikę, języki i&nbsp;kompilację, sieci 
i&nbsp;bezpieczeństwo, "
+"narzędzia sieciowe, narzędzia do&nbsp;procesu tworzenia oprogramowania "
+"oraz&nbsp;administrację systemami i&nbsp;narzędzia do&nbsp;niej."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ceiriog.eclipse.co.uk/\";>Peter Wainwright</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ceiriog.eclipse.co.uk/\";>Peter Wainwright</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An applied mathematician by training, he now works on biological effects of "
+"electromagnetic fields. He is maintainer for the debugger <a href=\"/"
+"software/ddd/\">DDD</a>."
+msgstr ""
+"Z&nbsp;wykształcenia matematyk stosowany, obecnie pracuje nad&nbsp;"
+"biologicznymi efektami pól elektromagnetycznych. Jest opiekunem debuggera <a 
"
+"href=\"/software/ddd/\">DDD</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Phillip Rulon"
+msgstr "Phillip Rulon"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"can't tell the difference between programming and system hacking. Does "
+"physics in his spare time."
+msgstr ""
+"nie widzi różnicy pomiędzy programowaniem a&nbsp;hackowaniem systemu. 
W&nbsp;"
+"czasie wolnym zajmuje się fizyką."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.quoll.com.au/pjm/\";>Phil Maker</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.quoll.com.au/pjm/\";>Phil Maker</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of the <a href=\"/software/nana/nana.html\">GNU Nana</a> "
+"library and is also one of the founders of Quoll Systems."
+msgstr ""
+"Jest autorem biblioteki <a href=\"/software/nana/nana.html\">GNU Nana</a> "
+"a&nbsp;także jednym z&nbsp;założycieli Quoll Systems."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://cs.wwu.edu/faculty/nelson\";>Phil Nelson</a>"
+msgstr "<a href=\"http://cs.wwu.edu/faculty/nelson\";>Phil Nelson</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Has worked on several GNU programs over the past few years. He wrote the "
+"initial version of GNU cpio. He also wrote GNU dbm and GNU bc. He is the "
+"maintainer of GNU bc."
+msgstr ""
+"Pracował nad&nbsp;kilkoma programami GNU w&nbsp;ciągu ostatnich paru lat. "
+"Napisał pierwotną wersję GNU cpio. Pisze także GNU dbm oraz&nbsp;GNU bc. "
+"Jest opiekunem GNU bc."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Prashant Srinivasan"
+msgstr "Prashant Srinivasan"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a webmaster for the <a href=\"/home.html\">GNU</a> website, he also does "
+"other miscellaneous things around the site :-)"
+msgstr ""
+"Jest webmasterem strony <a href=\"/home.html\">GNU</a>, ponadto robi różne "
+"inne rzeczy związane ze stroną."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Prof. Masayuki Ida"
+msgstr "Prof. Masayuki Ida"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is our Vice President for Japan. He organizes Japanese events and works with "
+"GNU's friends in Japan."
+msgstr ""
+"Jest naszym wiceprezesem na&nbsp;Japonię. Organizuje japońskie zdarzenia "
+"i&nbsp;pracuje z&nbsp;przyjaciółmi GNU w&nbsp;Japonii."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Raif S. Naffah <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Raif S. Naffah <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer, and one of the authors, of <a href=\"/software/classpathx/"
+"crypto/\">GNU Crypto</a>."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem i&nbsp;jednym z&nbsp;autorów <a href=\"/software/classpathx/"
+"crypto/\">GNU Crypto</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Rajesh Vaidheeswarran"
+msgstr "Rajesh Vaidheeswarran"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of <a href=\"http://www.dsmit.com/cons\";>cons</a>, author "
+"and maintainer of whitespace.el (ships with GNU Emacs) and a few other emacs-"
+"lisp libraries. He is also one of the GNU webmasters and sysadmins."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"http://www.dsmit.com/cons\";>cons</a>, autorem "
+"i&nbsp;opiekunem whitespace.el (dystrybuowanego z&nbsp;GNU Emacs) i&nbsp;"
+"paru innych bibliotek emacs-lisp. Jest również jednym z&nbsp;webmasterów "
+"i&nbsp;sysadminów GNU."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.engelschall.com/\";>Ralf S. Engelschall</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.engelschall.com/\";>Ralf S. Engelschall</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Contributes to the free software community since many years.His most popular "
+"contributions are <a href=\"http://www.engelschall.com/sw/wml/\";>WML</a>, <a "
+"href=\"http://www.engelschall.com/sw/eperl/\";>ePerl</a>, <a href=\"http://";
+"www.engelschall.com/sw/iselect/\">iSelect</a>, <a href=\"http://www.";
+"engelschall.com/sw/mm/\">MM</a>, and <a href=\"http://www.engelschall.com/sw/";
+"nps/\">NPS</a>. He is also is a core team member of the Apache Group and "
+"has contributed some popular things to the Apache community, including <a "
+"href=\"http://www.apache.org/docs/mod/mod_rewrite.html\";>mod_rewrite</a>, <a "
+"href=\"http://www.modssl.org/\";>mod_ssl</a>, the <a href=\"http://www.apache.";
+"org/docs/dso.html\">DSO facility</a>, the Apache Autoconf-style Interface "
+"(APACI), etc. He's also one of the founders of the <a href=\"http://www.";
+"openssl.org/\">OpenSSL</a> project. Finally to the GNU Project he has "
+"contributed <a href=\"http://www.gnu.org/software/shtool/shtool.html";
+"\">shtool</a>, and <a href=\"http://www.gnu.org/software/pth/pth.html\";>Pth</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Wnosi wkład do&nbsp;społeczności wolnego oprogramowania od&nbsp;wielu lat. 
"
+"Jego najbardziej znanym wkładem są <a href=\"http://www.engelschall.com/sw/";
+"wml/\">WML</a>, <a href=\"http://www.engelschall.com/sw/eperl/\";>ePerl</a>, "
+"<a href=\"http://www.engelschall.com/sw/iselect/\";>iSelect</a>, <a href="
+"\"http://www.engelschall.com/sw/mm/\";>MM</a> oraz&nbsp;<a href=\"http://www.";
+"engelschall.com/sw/nps/\">NPS</a>. Jest także członkiem podstawowego 
zespołu "
+"Apache Group oraz&nbsp;wnosił wiele popularnych rzeczy 
do&nbsp;społeczności "
+"Apache, włączając w&nbsp;to <a href=\"http://www.apache.org/docs/mod/";
+"mod_rewrite.html\">mod_rewrite</a>, <a href=\"http://www.modssl.org/";
+"\">mod_ssl</a>, the <a href=\"http://www.apache.org/docs/dso.html\";>DSO "
+"facility</a>, Apache Autoconf-style Interface (APACI), itd. Jest też jednym "
+"z&nbsp;założycieli projektu <a 
href=\"http://www.openssl.org/\";>OpenSSL</a>. "
+"Na&nbsp;koniec, do&nbsp;projektu GNU wniósł <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/shtool/shtool.html\">shtool</a> oraz&nbsp;<a href=\"http://www.gnu.";
+"org/software/pth/pth.html\">Pth</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.zerobeat.in\";>Ramakrishnan Muthukrishnan</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.zerobeat.in\";>Ramakrishnan Muthukrishnan</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Was one of the GNU webmasters. He is a strong supporter and advocate of free "
+"software and is also one of the <a href=\"http://www.debian.org\"; >Debian</"
+"a> Developers."
+msgstr ""
+"Był jednym z&nbsp;webmasterów GNU. Jest zagorzałym zwolennikiem i&nbsp;"
+"orędownikiem wolnego oprogramowania a&nbsp;także jednym z&nbsp;deweloperów 
"
+"<a href=\"http://www.debian.org\"; >Debiana</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ramprasadb.in/\";>Ramprasad B</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ramprasadb.in/\";>Ramprasad B</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is the GNU Emacs w32 <a href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/windows/";
+"big.html\">FAQ</a> maintainer recruited by <a href=\"http://www.stallman.org";
+"\">Richard M Stallman</a>, and <a href=\"http://www.gnu.org/people/";
+"webmeisters.html\">GNU Project Webmaster</a>. He also works for other <a "
+"href=\"http://savannah.gnu.org/users/ramprasadb/\";>GNU projects</a>, and an "
+"organiser/participant of various free software events. He is from "
+"Bangalore, India. You can reach him at &lt;ramprasad at gnu period org&gt;."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/windows/big.html";
+"\">FAQ</a> GNU Emacs w32 zrekrutowanym przez <a href=\"http://www.stallman.";
+"org\">Richard M Stallman</a> a&nbsp;także <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"people/webmeisters.html\">webmasterem Projektu GNU</a>. Pracuje także "
+"na&nbsp;rzecz innych <a href=\"http://savannah.gnu.org/users/ramprasadb/";
+"\">projektów GNU</a> oraz&nbsp;jest organizatorem/uczestnikiem różnych "
+"wydarzeń związanych z&nbsp;wolnym oprogramowaniem. Jest z&nbsp;Bangalore "
+"w&nbsp;Indiach. Możesz się z&nbsp;nim skontaktować przez &lt;ramprasad at "
+"gnu period org&gt;."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Reed Loden <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Reed Loden <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a volunteer <a href=\"http://www.gnu.org/\";>GNU</a> Webmaster, an <a href="
+"\"http://member.fsf.org/join?referrer=3569\";>Associate Member</a> of the <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a>, and a programmer of <a href=\"http://";
+"www.gnu.org/philosophy/free-sw.html\">free software</a>."
+msgstr ""
+"Jest ochotniczym webmasterem <a href=\"http://www.gnu.org/\";>GNU</a>, <a "
+"href=\"http://member.fsf.org/join?referrer=3569\";>zrzeszonym członkiem</a> "
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> oraz&nbsp;programistą <a href="
+"\"http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html\";>wolnego oprogramowania</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Reinhard M&uuml;ller"
+msgstr "Reinhard M&uuml;ller"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the current maintainer of <a href=\"/software/gnue/gnue.html\">GNU "
+"Enterprise</a>."
+msgstr ""
+"jest aktualnym opiekunem <a href=\"/software/gnue/gnue.html\">GNU "
+"Enterprise</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Remco Bras"
+msgstr "Remco Bras"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"is the maintainer of <a href=\"/software/rpge\">GNU RPGE</a>, a package for "
+"building graphical role playing games."
+msgstr ""
+"jest opiekunem <a href=\"/software/rpge\">GNU RPGE</a>, pakietu do&nbsp;"
+"budowy graficznych gier RPG."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://rrt.sc3d.org\";>Reuben Thomas</a> <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://rrt.sc3d.org\";>Reuben Thomas</a> <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Reuben maintains <a href=\"/software/zile/\">GNU Zile</a> and contributes to "
+"much other free software, within and outside GNU. He earns his living as a "
+"classical baritone."
+msgstr ""
+"Reuben opiekuje się <a href=\"/software/zile/\">GNU Zile</a> oraz&nbsp;wnosi 
"
+"wkład do&nbsp;wielu innych projektów wolnego oprogramowania, zarówno 
w&nbsp;"
+"GNU, jak i&nbsp;poza nim. Zarabia na&nbsp;życie jako baryton klasyczny."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Richard Shann"
+msgstr "Richard Shann"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "is the maintainer and main developer of GNU Denemo"
+msgstr "jest opiekunem i&nbsp;głównym deweloperem GNU Denemo"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Founded the GNU Project in 1984. He is the principal or initial author of "
+"<a href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>, the <a href=\"/"
+"software/gcc/gcc.html\">GNU C Compiler</a>, the GNU Debugger GDB and parts "
+"of other packages. He is the President of the <a href=\"/fsf/fsf.html"
+"\">Free Software Foundation (FSF)</a>."
+msgstr ""
+"Założył Projekt GNU w&nbsp;1984. Jest głównym i&nbsp;pierwotnym autorem 
<a "
+"href=\"/software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>, <a href=\"/software/gcc/"
+"gcc.html\">GNU C Compiler</a>, GNU Debugger GDB oraz&nbsp;fragmentów innych "
+"pakietów. Jest Prezesem <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software Foundation "
+"(FSF)</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Stallman has never had a Facebook account. He has a twitter account "
+"`rmspostcomments' for use with other sites, but has no other Twitter "
+"account. Aside from that, any account on these sites claiming to be his is "
+"fake."
+msgstr ""
+"Stallman nigdy nie miał konta na&nbsp;Facebook. Ma konto twitter "
+"`rmspostcomments', które używa z&nbsp;innymi stronami, ale&nbsp;nie ma "
+"żadnego innego konta na&nbsp;Twitterze. Poza tym, jakiekoliwek inne konta "
+"udające jego na&nbsp;tych stronach są fałszywymi."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://oregonstate.edu/~creliar/\";>Rick Crelia</a>"
+msgstr "<a href=\"http://oregonstate.edu/~creliar/\";>Rick Crelia</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a free software advocate and has worked in the past with the GNU software "
+"evaluation group. He currently works as a system administrator for the "
+"Valley Library at Oregon State University in Corvallis, OR, USA."
+msgstr ""
+"Jest orędownikiem wolnego oprogramowania i&nbsp;pracował 
w&nbsp;przeszłości "
+"z&nbsp;grupą oceny oprogramowania GNU. Aktualnie pracuje jako administrator "
+"systemów dla Valley Library w&nbsp;Oregon State University w&nbsp;Corvallis "
+"w&nbsp;stanie Oregon, USA."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.rattlesnake.com/\";>Robert J. Chassell</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.rattlesnake.com/\";>Robert J. Chassell</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is speaking on free software topics and working to bring better "
+"documentation to free software."
+msgstr ""
+"Wygłasza mowy na&nbsp;tematy związane z&nbsp;wolnym oprogramowaniem i&nbsp;"
+"pracuje nad&nbsp;stworzeniem lepszej dokumentacji do&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.math.arizona.edu/~rsm/\";>Robert Maier</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.math.arizona.edu/~rsm/\";>Robert Maier</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the primary author of the <a href=\"/software/plotutils\">GNU plotting "
+"utilities</a>, and the designer of the <a href=\"/software/libxmi"
+"\"><code>libxmi</code></a> scan-conversion library. He professes "
+"mathematics at the University of Arizona."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem <a href=\"/software/plotutils\">narzędzi plotowania "
+"GNU</a> a&nbsp;także projektantem <a 
href=\"/software/libxmi\"><code>libxmi</"
+"code></a> biblioteki konwersji skanów. Wykłada matematykę 
na&nbsp;University "
+"of Arizona."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://robmyers.org/\";>Rob Myers</a>"
+msgstr "<a href=\"http://robmyers.org/\";>Rob Myers</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Rob Myers is an artist and programmer who has been involved in free software "
+"and free culture for over a decade. All his <a href=\"http://robmyers.org/";
+"free_software\">software</a> and <a href=\"http://robmyers.org/art\";>art</a> "
+"is copyleft, and he held an all-copyleft <a href=\"http://www.robmyers.org/";
+"weblog/2005/08/03/rob-myers-howto-images/\">solo exhibition</a> in Belgrade "
+"in 2005. He was previously the GNU Chief Webmaster before handing over to "
+"Jason Self."
+msgstr ""
+"Rob Myers jest artystą i&nbsp;programistą, który był zaangażowany 
w&nbsp;"
+"wolne oprogramowanie i&nbsp;wolną kulturę przez ponad dekadę. Całe jego 
<a "
+"href=\"http://robmyers.org/free_software\";>oprogramowanie</a> oraz&nbsp;<a "
+"href=\"http://robmyers.org/art\";>sztuka</a> są copyleft a&nbsp;on 
utrzymywał "
+"całkowicie copyleft <a href=\"http://www.robmyers.org/weblog/2005/08/02/rob-";
+"myers-howto-images/\">solo exhibition</a> w&nbsp;Belgradzie w&nbsp;2005. "
+"Wcześniej był GNU Chief Webmaster, zanim oddał rolę do&nbsp;Jason Self."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.welcomehome.org/rob.html\";>Rob Savoye</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.welcomehome.org/rob.html\";>Rob Savoye</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of DejaGnu, the GNU regression testing framework, and "
+"libgloss, a BSP library for the GNU tools for embedded systems."
+msgstr ""
+"Jest autorem DejaGnu, frameworka GNU do&nbsp;testowania regresji oraz&nbsp;"
+"libgloss, biblioteki BSP dla narzędzi GNU dla systemów embedded."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.frob.com/~roland\";>Roland McGrath</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.frob.com/~roland\";>Roland McGrath</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Worked on the GNU Project from 1987 to 1996. He is the principal author of "
+"the GNU <a href=\"/software/libc/libc.html\">C Library</a>, co-author of the "
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, co-author of GNU Make, "
+"and a major contributor to GNU Autoconf. He has also hacked on many other "
+"GNU programs over the years."
+msgstr ""
+"Pracował nad&nbsp;projektem GNU od&nbsp;1987 do&nbsp;1996. Jest głównym "
+"autorem GNU <a href=\"/software/libc/libc.html\">C Library</a>, 
współautorem "
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, współautorem GNU Make "
+"i&nbsp;wniósł znaczny wkład w&nbsp;GNU Autoconf. Hackował też wiele 
innych "
+"programów przez te lata."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.rolandstigge.de/\";>Roland Stigge</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.rolandstigge.de/\";>Roland Stigge</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of <a href=\"http://www.antcom.de/gtick/\";>GNU GTick</a>."
+msgstr "Jest opiekunem <a href=\"http://www.antcom.de/gtick/\";>GNU GTick</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.podval.org/~sds/\";>Sam Steingold</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.podval.org/~sds/\";>Sam Steingold</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the co-maintainer of <a href=\"http://clisp.cons.org\";>GNU CLISP</a> - an "
+"ANSI Common Lisp implementation. He also contributes to <a href=\"/software/"
+"emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>."
+msgstr ""
+"Jest współopiekunem <a href=\"http://clisp.cons.org\";>GNU CLISP</a> - "
+"implementacji ANSI Common Lisp. Wnosi także wkład do&nbsp;<a href=\"/"
+"software/emacs/emacs.html\">GNU Emacs</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.pidgin.im/~sadrul/\";>Sadrul Habib Chowdhury</a> &lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.pidgin.im/~sadrul/\";>Sadrul Habib Chowdhury</a> &lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the lead developer and co-maintainer of <a href=\"/software/screen/screen."
+"html\">GNU Screen</a>, a full-screen terminal window manager. He is also a "
+"lead developer of <a href=\"http://www.pidgin.im/\";>Pidgin</a>, a multi-"
+"protocol instant messaging program. He is a <a href=\"http://www.bangladesh.";
+"gov.bd/\">Bangladeshi</a> living in Ottawa, Canada."
+msgstr ""
+"Jest naczelnym deweloperem oraz&nbsp;współopiekunem <a href=\"/software/"
+"screen/screen.html\">GNU Screen</a>, pełnoekranowego managera okien "
+"terminala. Jest także naczelnym deweloperem <a href=\"http://www.pidgin.im/";
+"\">Pidgin</a>, wieloprotokołowego programu do&nbsp;komunikacji. Jest "
+"obywatelem <a href=\"http://www.bangladesh.gov.bd/\";>Bangladeszu</a> "
+"mieszkającym w&nbsp;Ottawie w&nbsp;Kanadzie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://kickino.org\";>Sebastian Wieseler</a>"
+msgstr "<a href=\"http://kickino.org\";>Sebastian Wieseler</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He started idle-ing on #savannah July 17, 2004 and after finishing his "
+"school years he began to become an active member around May 24, 2005."
+msgstr ""
+"Zaczął idlować na&nbsp;#savannah 17 sierpnia 2004 a&nbsp;po ukończeniu "
+"szkoły zaczął być aktywnym członkiem około 24 maja 2005."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://gray.gnu.org.ua\";>Sergey Poznyakoff</a>"
+msgstr "<a href=\"http://gray.gnu.org.ua\";>Sergey Poznyakoff</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/radius/radius.html\">GNU "
+"Radius</a>. He is also a developer and co-maintainer of several other GNU "
+"projects, among them <a href=\"/software/mailutils/mailutils.html"
+"\">Mailutils</a> and <a href=\"/software/tar/tar.html\">Tar</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"/software/radius/radius.html\">GNU "
+"Radius</a>. Jest także deweloperem oraz&nbsp;współopiekunem paru innych "
+"projektów GNU, wśród nich <a href=\"/software/mailutils/mailutils.html"
+"\">Mailutils</a> oraz&nbsp;<a href=\"/software/tar/tar.html\">Tar</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.tamacom.com/~shigio/\";>Shigio Yamaguchi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.tamacom.com/~shigio/\";>Shigio Yamaguchi</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"/software/global/global.html\">GNU GLOBAL</a> "
+"source code tag system that works the same way across diverse environments."
+msgstr ""
+"Jest autorem systemu tagowania kodu źródłowego <a href=\"/software/global/"
+"global.html\">GNU GLOBAL</a>, który działa w&nbsp;ten sam sposób w&nbsp;"
+"różnorodnych środowiskach."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://blog.josefsson.org/\";>Simon Josefsson</a>"
+msgstr "<a href=\"http://blog.josefsson.org/\";>Simon Josefsson</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Lives in Stockholm, Sweden, and is the main author of GNU Libidn, GNU SASL, "
+"GNU Shishi, GNU GSS and maintainer of GnuTLS and GNU Libtasn1. He regularly "
+"contribute to many other GNU and non-GNU free software projects through his "
+"consulting company, does standardization work in the IETF and has spoken at "
+"several conferences."
+msgstr ""
+"Mieszka w&nbsp;Sztkokholmie w&nbsp;Szwecji, jest głównym autorem GNU 
Libidn, "
+"GNU SASL, GNU Shishi, GNU GSS oraz&nbsp;opiekunem GnuTLS i&nbsp;GNU "
+"Libtasn1. Regularnie wnosi wkład do&nbsp;wielu projektów wolnego "
+"oprogramowania, zarówno GNU, jak i&nbsp;innych poprzez&nbsp;swoją firmę "
+"konsultingową. Przeprowadza prace standaryzacyjne w&nbsp;IETF oraz&nbsp;"
+"przemawiał na&nbsp;paru konferencjach."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ifi.uio.no/~steinkr\";>Stein Krogdahl</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ifi.uio.no/~steinkr\";>Stein Krogdahl</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Author of Class Simulation included in the GNU Simula Compiler, <a href=\"/"
+"software/cim/\">Cim</a>."
+msgstr ""
+"Autor Class Simulation włączonego w&nbsp;GNU Simula Compiler, <a href=\"/"
+"software/cim/\">Cim</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://home.earthlink.net/~sbooth/\";>Stephen F. Booth</a>"
+msgstr "<a href=\"http://home.earthlink.net/~sbooth/\";>Stephen F. Booth</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"/software/cgicc/cgicc.html\">GNU "
+"Cgicc</a>."
+msgstr ""
+"Autor i&nbsp;opiekun <a href=\"/software/cgicc/cgicc.html\">GNU Cgicc</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.steve.org.uk/\";>Steve Kemp</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.steve.org.uk/\";>Steve Kemp</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Maintained the <a href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/windows/faq.html";
+"\">NTEmacs FAQ</a> till 2002, and advocates the use of GNU software on the "
+"Windows platform."
+msgstr ""
+"Utrzymywał <a href=\"http://www.gnu.org/software/emacs/windows/faq.html";
+"\">NTEmacs FAQ</a> do&nbsp;2002, a&nbsp;także jest adwokatem używania "
+"oprogramowania GNU na&nbsp;platformie Windows."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.rulabinsky.com/steve\";>Steven M. Rubin</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.rulabinsky.com/steve\";>Steven M. Rubin</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"/software/electric/electric.html\">Electric</a>, "
+"the GNU CAD system for IC and Schematic design, which he continues to "
+"maintain and enhance. He is also the singer in <a href=\"http://www.std.org";
+"\">Severe Tire Damage</a>, the first band to play live on the Internet."
+msgstr ""
+"Jest autorem <a href=\"/software/electric/electric.html\">Electric</a>, "
+"systemu GNU CAD dla IC oraz&nbsp;projektowania schematycznego, którym nadal "
+"się opiekuje i&nbsp;rozwija. Jest także wokalistą w&nbsp;<a href=\"http://";
+"www.std.org\">Severe Tire Damage</a>, pierwszym zespole, który zagrał "
+"na&nbsp;żywo w&nbsp;Internecie."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.oualline.com\";>Steve Oualline</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.oualline.com\";>Steve Oualline</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is a software engineer working in Southern California. He contributed the "
+"proto program to the GNU Project."
+msgstr ""
+"Jest inżynierem oprogramowania pracującym w&nbsp;Południowej Kalifornii. "
+"Wniósł do&nbsp;Projektu GNU program proto."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Steve White"
+msgstr "Steve White"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of and a contributor to <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/freefont/\">GNU FreeFont</a>."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem i&nbsp;pomaga rozwijać <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"freefont/\">GNU FreeFont</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Susan Bassein"
+msgstr "Susan Bassein"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the initial author and the maintainer of the <a href=\"/software/dap/dap."
+"html\">Dap</a> statistics and graphics package."
+msgstr ""
+"Jest pierwotnym autorem i&nbsp;opiekunem pakietu do&nbsp;statystyk i&nbsp;"
+"wykresów <a href=\"/software/dap/dap.html\">Dap</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.ifi.uio.no/~sj\";>Sverre Hvammen Johansen</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.ifi.uio.no/~sj\";>Sverre Hvammen Johansen</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Author and maintainer of the GNU Simula Compiler, <a href=\"/software/cim/"
+"\">Cim</a>."
+msgstr ""
+"Autor i&nbsp;opiekun GNU Simula Compiler, <a href=\"/software/cim/\">Cim</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://beuc.net\";>Sylvain Beucler</a>"
+msgstr "<a href=\"http://beuc.net\";>Sylvain Beucler</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He started working on Savannah in the post-compromise context, since "
+"2004-02-07, so he's had the time to work on about every aspect of the "
+"service. Besides that he is the author and maintainer of GNU FreeDink."
+msgstr ""
+"Rozpoczął pracę nad&nbsp;Savannah po&nbsp;włamaniu, od&nbsp;2004-02-07, "
+"więc&nbsp;miał czas by poznać każdy aspekt serwisu. Poza tym, jest 
autorem "
+"i&nbsp;opiekunem GNU FreeDink."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "T"
+msgstr "T"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Terje Mjs"
+msgstr "Terje Mjs"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Author of the GNU Simula Compiler, <a href=\"/software/cim/\">Cim</a>."
+msgstr "Autor GNU Simula Compiler, <a href=\"/software/cim/\">Cim</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.mit.edu/~tb/\";>Thomas Bushnell, BSG</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.mit.edu/~tb/\";>Thomas Bushnell, BSG</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal architect of the <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU "
+"Hurd</a>, which is the kernel for the GNU system. He previously maintained "
+"GNU tar, and even wrote a BASIC interpreter. He has done many other things "
+"too, some of them having nothing to do with computers."
+msgstr ""
+"Jest głównym architektem <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, 
"
+"który jest kernelem dla systemu GNU. Poprzednio opiekował się GNU tar "
+"oraz&nbsp;napisał interpreter języka BASIC. Robił także wiele innych 
rzeczy, "
+"niektóre z&nbsp;nich nie miały nic wspólnego z&nbsp;komputerami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Thomas was renamed from Michael Bushnell in 1996."
+msgstr "Thomas zmienił imię z&nbsp;Michael Bushnell w&nbsp;1996 roku."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://retout.co.uk/\";>Tim Retout</a>"
+msgstr "<a href=\"http://retout.co.uk/\";>Tim Retout</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "is the maintainer of <a href=\"/software/enscript/\">GNU Enscript</a>."
+msgstr "jest opiekunem <a href=\"/software/enscript/\">GNU Enscript</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Tom Cato Amundsen &lt;address@hidden&gt;"
+msgstr "Tom Cato Amundsen &lt;address@hidden&gt;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"/software/solfege/solfege.html\">GNU Solfege</a>, "
+"a ear training program for GNOME, and he has also done a little work with "
+"fonts and mudela-book for <a href=\"http://www.lilypond.org\";>GNU Lilypond</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem <a href=\"/software/solfege/solfege.html\">GNU Solfege</a>, "
+"programu szkolącego słuch dla GNOME, a&nbsp;także pracował 
nad&nbsp;fontami "
+"i&nbsp;mudela-book dla <a href=\"http://www.lilypond.org\";>GNU Lilypond</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He recently got his Master of Education in Music, but spends far too much "
+"time programming Solfege and using free software."
+msgstr ""
+"Niedawno zdobył tytuł magistra edukacji w&nbsp;muzyce, ale&nbsp;spędza 
zbyt "
+"dużo czasu programując Solfege i&nbsp;używając wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "V"
+msgstr "V"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.vivekcherian.com\";>Vivek Varghese Cherian</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.vivekcherian.com\";>Vivek Varghese Cherian</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Holds a Bachelors Degree in Mechanical Engineering and is currently employed "
+"as a Senior GNU/Linux System Administrator and Information Security "
+"Professional. He is currently based in Mumbai,India. He is a long standing "
+"Hackivist and an Associate Member of The Free Software Foundation and the "
+"Electronic Frontier Foundation. He volunteers as a <a href=\"https://";
+"savannah.gnu.org/projects/www\"> GNU Project Webmaster</a> and is also a "
+"member of the GNU Web Translation Coordination Team. He is the founder of "
+"the <a href=\"http://gna.org/projects/foss-malayalam/\";>FOSS Malayalam "
+"Project</a> and the <a href=\"http://gna.org/projects/fsug-kochi/\";> Free/"
+"Open Source Software (FOSS) User Group - Kochi </a>."
+msgstr ""
+"Ma licencjat z&nbsp;inżynierii mechanicznej i&nbsp;pracuje jako Senior GNU/"
+"Linux System Administrator and Information Security Professional. Obecnie "
+"mieszka w&nbsp;Mumbaju w&nbsp;Indiach. Od&nbsp;dawna jest Hackivist i&nbsp;"
+"członkiem stowarzyszonym Free Software Foundation i&nbsp;Electronic Frontier 
"
+"Foundation. Pomaga jako <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www";
+"\">GNU Project Webmaster</a> i&nbsp;jest członkiem GNU Web Translation "
+"Coordination Team. Jest założycielem <a 
href=\"http://gna.org/projects/foss-";
+"malayalam/\">FOSS Malayalam Project</a> i&nbsp;<a href=\"http://gna.org/";
+"projects/fsug-kochi/\">Free/Open Source Software (FOSS) User Group - Kochi </"
+"a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "W"
+msgstr "W"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.guug.de/~Werner.Koch\";>Werner Koch</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.guug.de/~Werner.Koch\";>Werner Koch</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the principal author of <a href=\"/software/gnupg/gnupg.html\">GNU "
+"Privacy Guard</a>, which he continues to develop and maintain."
+msgstr ""
+"Jest głównym autorem <a href=\"/software/gnupg/gnupg.html\">GNU Privacy "
+"Guard</a>, który nadal rozwija i&nbsp;którym się opiekuje."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.wernergkrebs.com/\";>W. G. Krebs</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.wernergkrebs.com/\";>W. G. Krebs</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Was the original author of GNU Queue."
+msgstr "Był pierwotnym autorem GNU Queue."
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.cs.indiana.edu/hyplan/wmperry.html\";> William M. Perry "
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.cs.indiana.edu/hyplan/wmperry.html\";> William M. Perry "
+"</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author of <a href=\"http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/docs.html";
+"\">Emacs/W3</a>, the Emacs web browser."
+msgstr ""
+"Jest autorem <a href=\"http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/docs.html\";>Emacs/"
+"W3</a>, przeglądarki WWW dla Emacs."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://wojciechpolak.org/\";>Wojciech Polak</a>"
+msgstr "<a href=\"http://wojciechpolak.org/\";>Wojciech Polak</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the author and maintainer of <a href=\"http://www.gnu.org/software/anubis/";
+"\">GNU Anubis</a>. He is also a developer of <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/mailutils/\">GNU Mailutils</a>."
+msgstr ""
+"Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a href=\"http://www.gnu.org/software/anubis/";
+"\">GNU Anubis</a>. Jest także deweloperem <a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/mailutils/\">GNU Mailutils</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Y"
+msgstr "Y"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "<a href=\"http://www.yngve.com\";>Yngve Svendsen</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.yngve.com\";>Yngve Svendsen</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the maintainer of Gnatsweb, a web interface for the Gnats bug tracking "
+"system."
+msgstr ""
+"Jest opiekunem Gnatsweb, interfejsu WWW dla systemu śledzenia błędów 
Gnats."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Z"
+msgstr "Z"
+
+# type: Content of: <h4>
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://zak.greant.com\";>Zak Greant</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://zak.greant.com\";>Zak Greant</a> &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"has been a volunteer for the Free Software Foundation Compliance Lab since "
+"2004 and is a member of <a href=\"http://gplv3.fsf.org/discussion-committees/";
+"D\">GPL v3 Committee D</a>. He works for eZ systems AS as their Managing "
+"Director for North America and for the Mozilla Foundation as their "
+"Ombudslizard."
+msgstr ""
+"był wolontariuszem dla Free Software Foundation Compliance Lab od&nbsp;2004 "
+"a&nbsp;ponadto jest członkiem <a href=\"http://gplv3.fsf.org/discussion-";
+"committees/D\">GPL v3 Committee D</a>. Pracuje dla eZ systems jako Managing "
+"Director na&nbsp;Amerykę Północną oraz&nbsp;dla Fundacji Mozilla jako ich 
"
+"Ombudslizard."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, "
+"2008, 2009, 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, "
+"2008, 2009, 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, 2014, Paweł Różański 2012, Jan Wieremjewicz "
+"2011; poprawki: Wolak Marcin 2012."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]