www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po dat.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po dat.pl.po
Date: Fri, 07 Mar 2014 04:42:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    14/03/07 04:42:13

Added files:
    philosophy/po : dat.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc and Agnieszka Sznajder

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/dat.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: dat.pl.po
===================================================================
RCS file: dat.pl.po
diff -N dat.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ dat.pl.po  7 Mar 2014 04:42:12 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,889 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/dat.html
+# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Agnieszka Sznajder <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: dat.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:28-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-06 15:12-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Right Way to Tax DAT - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Właściwy sposób opodatkowania DAT - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Right Way to Tax DAT"
+msgstr "Właściwy sposób opodatkowania DAT"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[This article does not concern software, not directly. It concerns a "
+"parallel issue about sharing copies of music.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Ten artykuł nie dotyczy oprogramowania, nie bezpośrednio. Dotyczy "
+"podobnego zagadnienia o kopiowaniu muzyki.]</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[The article was first published in Wired magazine in 1992; the text has "
+"not been changed; instead, I have added notes, in square brackets and with "
+"italics or other emphasis.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Po raz pierwszy ten artykuł został opublikowany w&nbsp;magazynie Wired 
"
+"w&nbsp;1992 roku. Tekst nie został zmieniony, jednakże dodałem parę 
słów "
+"kursywą w&nbsp;kwadratowych nawiasach lub&nbsp;innym oznaczeniem.]</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[The original article addressed the (then hypothetical) issue of sharing "
+"music using (then just appearing) digital audio tape recorders, since that "
+"is what the proposed US tax law was supposed to address. Nowadays it could "
+"be applied to Internet file sharing.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Pierwotnie artykuł był (wtedy hipotetycznie) o zagadnieniu kopiowania "
+"muzyki za&nbsp;pomocą (wtedy dopiero pojawiających się) cyfrowych taśm, "
+"ponieważ&nbsp;podatek w&nbsp;USA miał tego dotyczyć. W&nbsp;obecnych 
czasach "
+"może dotyczyć dzielenia się plikami w&nbsp;Internecie.]</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[Another approach developed by the late Francis Muguet with my "
+"assistance, which includes some of these ideas, is called the Global "
+"Patronage system (in French, M&eacute;c&eacute;nat Global). I support both "
+"solutions; that is to say, I favor adopting either one.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Ś.p. Francis Muguet z&nbsp;moją pomocą rozwinął inne podejście, 
które "
+"zawiera niektóre te pomysły, o nazwie Global Patronage System (fr. 
M&eacute;"
+"c&eacute;nat Global) [globalny system patronatu&nbsp;&ndash; przyp. tłum.]. "
+"Popieram oba rozwiązania, co znaczy że&nbsp;możemy wybrać jeden 
z&nbsp;nich.]"
+"</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Record company magnates don't like the digital audio tape recorder (<acronym "
+"title=\"Digital Audio Tape\">DAT</acronym>), which can make perfect copies "
+"of musical recordings. They fear that customers will copy music themselves, "
+"and stop buying prerecorded music."
+msgstr ""
+"Potentaci firm nagraniowych/wytwórni muzycznych nie lubią cyfrowego zapisu "
+"dźwięku (<acronym title=\"Digital Audio Tape\">DAT</acronym>), dzięki "
+"któremu można zrobić doskonałe kopie nagrań muzycznych. Obawiają się, "
+"że&nbsp;konsumenci przestaną kupować muzykę a&nbsp;będą kopiować ją "
+"samodzielnie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Threatening lawsuits, they have obtained from the manufacturers of DATs an "
+"agreement to pay a fee for each DAT unit and each DAT tape sold to "
+"consumers. This fee is to be divided among various participants in the "
+"music business: musicians, composers, music publishers and record "
+"companies. In addition, DAT manufacturers have agreed to cripple DAT units "
+"so that they cannot make a copy of a copy of a prerecorded piece."
+msgstr ""
+"Grożąc rozprawami sądowymi, uzyskali zgodę od&nbsp;twórców DAT 
że&nbsp;będą "
+"płacić podatek od&nbsp;każdego odtwarzacza DAT i&nbsp;każdej taśmy DAT "
+"sprzedanego konsumentowi. Ta opłata jest dzielona na&nbsp;różnych 
członków "
+"biznesu: muzyków, kompozytorów, wydawców i&nbsp;studia nagraniowe. 
Dodatkowo "
+"wytwórcy DAT zgodzili się na&nbsp;uszkodzenie DAT by zrobienie kopii kopii "
+"było niemożliwe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now the record companies have asked Congress to enact a law turning this fee "
+"into a tax and prohibiting manufacture of DAT tapedecks that function "
+"without imposed limitations."
+msgstr ""
+"Teraz firmy nagraniowe proszą Kongres by uchwalił ustawę przekształcają
cą tą "
+"opłatę w&nbsp;podatek i&nbsp;o zakaz wytwarzania odtwarzaczy DAT bez&nbsp;"
+"narzuconych ograniczeń."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The stated purpose of the tax is to &ldquo;compensate&rdquo; musicians for "
+"copying done by individuals using DATs. However, 57 percent of the funds "
+"collected would go to record companies and music publishers&mdash;leaving "
+"less than half to the people who participate in the creative process. Most "
+"of these remaining funds would go to musical superstars, and thus would do "
+"little to encourage musical creativity. Meanwhile, DAT users would be "
+"unable to make full use of the power of DAT technology."
+msgstr ""
+"Podanym powodem nałożenia podatku jest &bdquo;rekompensata&rdquo; dla "
+"muzyków za&nbsp;kopie dokonane przez indywidualnych posiadaczy DAT. "
+"Jednakże, 57 procent zebranych funduszy pójdzie do&nbsp;firm nagraniowych "
+"i&nbsp;wydawców&nbsp;&ndash; zostawiając mniej niż połowę ludziom, 
którzy "
+"uczestniczyli w&nbsp;procesie twórczym. Tymczasem, użytkownicy DAT nie 
będą "
+"mogli w&nbsp;pełni korzystać z&nbsp;możliwości technologi DAT."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here is a proposal for a different system for taxing DATs and DAT tape&mdash;"
+"one designed to support music rather than cater to vested interests."
+msgstr ""
+"Oto propozycja dla innego systemu opodatkowania i&nbsp;odtwarzaczy DAT "
+"i&nbsp;taśm DAT&nbsp;&ndash; taki zaprojektowany do&nbsp;obsługi muzyki, "
+"a&nbsp;nie do&nbsp;zaspokojenia własnych interesów."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Collect funds with a tax on DAT machines and DAT tapes, as the current "
+"proposal provides."
+msgstr ""
+"Zebranie fundusze z&nbsp;podatku od&nbsp;odtwarzaczy DAT i&nbsp;taśm DAT "
+"w&nbsp;taki sposób, jak obecnie proponują."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Use a survey system to measure the extent of copying of each musical piece."
+msgstr ""
+"Użycie systemu badań do&nbsp;pomiaru stopnia kopiowania każdego utworu "
+"muzycznego."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Distribute these funds entirely to the people who create music."
+msgstr ""
+"Dystrybucja tych środków w&nbsp;całości do&nbsp;ludzi, którzy tworzą 
muzykę."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Adjust each contributor's share so that it increases more slowly per copy as "
+"it gets larger. This spreads the funds more widely to support a larger "
+"number of musicians adequately."
+msgstr ""
+"Dostosowanie udziału każdego z&nbsp;uczestników tak, aby&nbsp;zwiększa 
się "
+"wolniej z&nbsp;każdą kolejną kopią. To w&nbsp;lepszym stopniu adekwatnie "
+"rozprowadza fundusze wielu muzykom."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Make no restrictions on the functioning of DATs."
+msgstr "Nie wprowadzać żadnych ograniczeń w&nbsp;funkcjonowaniu DAT."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What is the purpose of copyright?"
+msgstr "Jaki jest cel praw autorskich?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The record industry presents its proposal as a way to &ldquo;"
+"compensate&rdquo; musicians, assuming that they are entitled to be paid for "
+"any copy made. Many Americans believe that copyright law reflects a natural "
+"right of authors or musicians&mdash;that these are entitled to special "
+"consideration from public policy. However, any lawyer specializing in the "
+"field knows this is a misunderstanding, a view rejected by the American "
+"legal system."
+msgstr ""
+"Przemysł fonograficzny przedstawia swój wniosek jako sposób 
aby&nbsp;&bdquo;"
+"zrekompensować&rdquo; muzyków, zakładając, że&nbsp;mają prawo do&nbsp;"
+"zapłaty za&nbsp;każdy egzemplarz wykonany. Wielu Amerykanów uważa, 
że&nbsp;​​"
+"prawo autorskie odzwierciedla naturalne prawem autorów i&nbsp;muzyków&nbsp;"
+"&ndash; że&nbsp;mają prawo do&nbsp;specjalnej opieki polityki publicznej. "
+"Niemniej jednak, każdy prawnik specjalizujący się w&nbsp;tej dziedzinie 
wie, "
+"że&nbsp;to nieporozumienie, i&nbsp;że ten pogląd został odrzucony przez "
+"amerykański system prawny."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The stated purpose of copyright, given in the U.S. Constitution, is to "
+"&ldquo;promote the progress of science and the useful arts&rdquo;. Progress "
+"in music means new and varied music for the public to enjoy: copyright is "
+"supposed to promote a public good, not a private one."
+msgstr ""
+"Cel praw autorskich, wymieniony w&nbsp;Konstytucji Stanów Zjednoczonych, "
+"jest &bdquo;promowanie postępu nauki i&nbsp;humanistyki&bdquo;. Postęp "
+"w&nbsp;muzyce oznacza nową i&nbsp;zróżnicowaną muzykę z&nbsp;której "
+"publiczność może się cieszyć: prawo autorskie ma na&nbsp;celu promowanie 
"
+"dobra publicznego, a&nbsp;nie prywatnego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Yet copyright is often thought of as a natural right by laymen and "
+"politicians, which often leads to wrong decisions about copyright policy. "
+"Even courts, defining the details of the copyright system, often let this "
+"thought creep back implicitly even though it is supposed to be excluded. "
+"This is a conceptual error because it mistakes a means (copyright) to a "
+"larger end (progress) for an end in itself."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;prawa autorskich są często traktowane jako naturalne prawo 
przez "
+"laików i&nbsp;polityków, co często prowadzi do&nbsp;błędnych decyzji 
na&nbsp;"
+"temat polityki praw autorskich. Nawet sądy, określające szczegóły 
systemu "
+"praw autorskich, często pozwalają aby&nbsp;ta myśl przesączała, mimo iż 
ma "
+"być wykluczona. Jest to koncepcyjny błąd, ponieważ&nbsp;błędnie oznacza 
"
+"środki (prawa autorskie) do&nbsp;większego celu (postęp), jako cel sam "
+"w&nbsp;sobie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Promoting progress in the arts does not inherently justify the idea that "
+"authors are entitled to any particular sort of copyright, or even that "
+"copyright should exist at all. Copyright is justified if the benefits of "
+"progress exceeds the burden that copyright imposes on everyone except the "
+"copyright holder."
+msgstr ""
+"Promowanie postępu w&nbsp;sztuce z&nbsp;natury nie uzasadnia poglądu, "
+"że&nbsp;autorzy mają prawo do&nbsp;określonego rodzaju praw autorski, "
+"ani&nbsp;nawet, że&nbsp;prawa autorskie muszą w&nbsp;ogóle istnieć. Prawa 
"
+"autorskie są uzasadnione jeśli korzyści z&nbsp;postępu przekraczają 
ciężar, "
+"który prawa autorskie nakładają na&nbsp;wszystkich, za&nbsp;wyjątkiem "
+"właściciela praw autorskich."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How do we make this cost/benefit comparison? It depends partly on facts (how "
+"does a particular law affect musical activity and music users) and partly on "
+"our value judgements about those results."
+msgstr ""
+"W&nbsp;jaki sposób zrobić bilans zysków i&nbsp;strat? To zależy 
częściowo "
+"od&nbsp;faktów (w&nbsp;jaki sposób dany akt prawny wpływa na&nbsp;muzykę "
+"i&nbsp;słuchaczy muzyki), a&nbsp;częściowo od&nbsp;naszych sądów "
+"przypisujących wartość tym wynikom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Let's assume that it is worth paying a DAT tax if the result is a "
+"significant increase in musical activity, and investigate how we should "
+"arrange the details of this tax in order to maximize the benefit. But "
+"first, let's review basic principles and facts which have a bearing on the "
+"inquiry."
+msgstr ""
+"Załóżmy, że&nbsp;warto opłacać podatek DAT, jeśli w&nbsp;wyniku jest "
+"znaczący wzrost aktywności muzycznej, i&nbsp;zbadajmy jak powinniśmy 
ułożyć "
+"szczegóły tego podatku w&nbsp;celu maksymalizacji korzyści. Ale&nbsp;"
+"najpierw przyjrzyjmy się podstawowym zasadom i&nbsp;faktom, które mają 
wpływ "
+"na&nbsp;badania."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Diminishing returns"
+msgstr "Malejące zwroty"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The law of diminishing returns is a general principle of economics. It "
+"states that each additional increment of efforts or funds spent on a given "
+"goal typically produces a smaller and smaller increment in the results. "
+"There are exceptions to this law, but they are local; if you keep on "
+"increasing the inputs, you eventually leave the exceptions behind."
+msgstr ""
+"Prawo malejących zwrotów jest ogólną zasadą ekonomii. Stwierdza ona, 
że&nbsp;​​"
+"każdy dodatkowy przyrost nakładów lub&nbsp;funduszy przeznaczonych 
na&nbsp;"
+"dany cel daje zazwyczaj coraz mniejszy przyrost wyników. Istnieją wyjątki "
+"od&nbsp;tego prawa, ale&nbsp;są one lokalne; jeśli nadal będziecie "
+"zwiększali nakłady, w&nbsp;końcu zostawimy wyjątki w&nbsp;tyle."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, you can make traffic flow more smoothly by improving roads. "
+"Adding one lane to 20 miles of congested roads in a city might increase the "
+"average traffic speed by 15 miles an hour. Adding a second lane to those "
+"roads will not give the same improvement; this might increase the average "
+"speed by only 5 more miles an hour. The next additional lane might make no "
+"noticeable difference if the traffic jams are already gone. Yet each "
+"successive lane will cause greater dislocation as more and more buildings "
+"must be torn down to make room."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;przykład, można ruch upłynnić poprzez&nbsp;poprawę dróg. 
Dodawanie "
+"jednego pasa do&nbsp;20 km zatłoczonych dróg w&nbsp;mieście, może 
zwiększyć "
+"średnią prędkość ruchu o&nbsp;15 km na&nbsp;godzinę. Dodanie drugiego 
pasa "
+"ruchu na&nbsp;tych drogach nie da takiej samej poprawy; może to zwiększyć "
+"średnią prędkość tylko o&nbsp;kolejne 5 km na&nbsp;godzinę. Kolejny "
+"dodatkowy pas ruchu może być całkiem bez&nbsp;różnicy w&nbsp;przypadku 
gdy "
+"korków już nie ma. Jednak&nbsp;każdy kolejny pas ruchu spowoduje większe "
+"zaburzenia, ponieważ&nbsp;coraz więcej budynków musi być rozebranych, "
+"aby&nbsp;zrobić miejsce."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When applied to the activities of musicians, diminishing returns tells us "
+"that each successive increase in the income of musicians will have a smaller "
+"effect on the amount of creativity in music."
+msgstr ""
+"Kiedy stosuje się to do&nbsp;działalności muzyków, prawo malejących 
zwrotów "
+"mówi nam, że&nbsp;każdy kolejny wzrost dochodów przeznaczony dla&nbsp;"
+"muzyków będzie miał mniejszy wpływ na&nbsp;ilość kreatywności w&nbsp;"
+"dziedzinie muzyki."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Diminishing returns is the first reason to reject the idea that any use of "
+"music &ldquo;should&rdquo; be covered by copyright. There is nothing to "
+"gain by trying to guarantee owners control of every possible aspect of the "
+"use of music or to give them a financial stake in every possible "
+"aftermarket. Extending copyright can only &ldquo;promote progress&rdquo; up "
+"to a certain point. Further extensions merely increase what the public pays "
+"to the owners for what they will do anyway. Extending copyright beyond that "
+"point is certainly undesirable."
+msgstr ""
+"Prawo malejących zwrotów jest pierwszym powód do&nbsp;odrzucenia idei, "
+"że&nbsp;jakiekolwiek wykorzystanie muzyki &bdquo;powinno&rdquo; być objęte 
"
+"prawem autorskim. Nie ma nic do&nbsp;zyskania, starając się zagwarantować "
+"kontrolę właścicielom nad&nbsp;wszystkimi możliwymi aspektami 
wykorzystania "
+"muzyki lub&nbsp;dając im udział finansowy w&nbsp;każdym możliwym rynku "
+"wtórnym. Rozszerzenie praw autorskich może tylko &bdquo;promować "
+"postęp&bdquo; do&nbsp;pewnego momentu. Dalsze rozszerzenia zwiększą 
jedynie "
+"to, co publiczność płaci właścicielom za&nbsp;to, co zrobią i&nbsp;tak. 
"
+"Rozszerzenie praw autorskich poza tym punktem jest z&nbsp;pewnością "
+"niepożądane."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Trade-offs"
+msgstr "Kompromisy"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those with a vested interest in extending copyright start the discussion by "
+"claiming that copyright &ldquo;should&rdquo; be extended as far as it can "
+"go. But the principle of diminishing returns renders this claim "
+"implausible. So they fall back on the position that copyright should be "
+"extended to maximize the rate of progress. But this too is wrong, because "
+"it ignores the existence of other trade-offs. Copyright imposes costs and "
+"burdens on the public, like any other government project. The benefit may "
+"not be worth the price."
+msgstr ""
+"Osoby z&nbsp;ukrytym interes w&nbsp;rozszerzeniu praw autorskich "
+"rozpoczynają dyskusję twierdząc, że&nbsp;prawo autorskie &bdquo;"
+"powinno&rdquo; być przedłużane na&nbsp;ile to możliwe. Ale&nbsp;zasada "
+"malejących przychodów podpowiada, że&nbsp;to twierdzenie jest "
+"nieprawdopodobne. Więc&nbsp;cofają się na&nbsp;stanowisko, że&nbsp;prawa "
+"autorskie powinny być rozszerzone, aby&nbsp;zmaksymalizować tempo postępu. 
"
+"Ale&nbsp;to też jest źle, ponieważ&nbsp;ignoruje istnienie innych "
+"kompromisów. Prawa autorskie nakłada koszty i&nbsp;obciążenia publiczne, 
jak "
+"każdy inny projekt rządowy. Świadczenie może nie być warte swojej ceny."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Government fills many important functions, but few would say that any one of "
+"these functions should be expanded to maximize output. For example, "
+"governments build roads, and this is very useful. But few leaders would "
+"advocate building every road that could be built. Road construction is "
+"expensive, and citizens have other uses for their money. Too much "
+"concentration on building roads means that other social and individual needs "
+"will be unmet."
+msgstr ""
+"Rząd spełnia wiele ważnych funkcji, ale&nbsp;niewielu powie, 
że&nbsp;jedna "
+"z&nbsp;tych funkcji powinna zostać rozszerzona w&nbsp;celu maksymalizacji "
+"produkcji. Na&nbsp;przykład, rządy budują drogi, a&nbsp;to jest bardzo "
+"przydatne. Ale&nbsp;niewielu przywódców opowiada się za&nbsp;budową 
każdej "
+"drogi, która mogła zostać zbudowana. Budownictwo drogowe jest kosztowne "
+"i&nbsp;obywatele mają inne zastosowania dla swoich pieniędzy. Zbyt duże "
+"skupienie się na&nbsp;budowie dróg oznacza, że&nbsp;​​inne społeczne 
i&nbsp;"
+"indywidualne potrzeby będą niezaspokojone."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The same considerations apply to individual decisions. By spending more "
+"money, you can buy a bigger and fancier house. Most people would prefer the "
+"more expensive house, all else being equal. But given finite resources, at "
+"some point spending more on a house becomes a poor allocation of them."
+msgstr ""
+"Te same rozważania odnoszą się do&nbsp;indywidualnych decyzji. Wydając "
+"więcej pieniędzy, można kupić większy i&nbsp;ładniejszy dom. 
Większość ludzi "
+"wolałaby droższy dom, jeśli wszystko inne pozostałoby niezmienione. "
+"Ale&nbsp;biorąc pod&nbsp;uwagę ograniczone zasoby, w&nbsp;pewnym momencie "
+"wydawanie więcej na&nbsp;dom staje się nieefektywną alokacją zasobów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyright does not directly spend public funds, but it does impose a "
+"cost&mdash;a loss of freedom&mdash;on every citizen. The wider the scope of "
+"copyright, the more freedom we pay. We might prefer to exercise some of our "
+"freedoms rather than trade them away. We must judge any decision in "
+"copyright policy by comparing the benefits with the costs."
+msgstr ""
+"Prawa autorskie nie wydają środków publicznych bezpośrednio, ale&nbsp;"
+"obciążają każdego obywatela kosztem&nbsp;&ndash; utratą wolności. Im 
szerszy "
+"zasięg praw autorskich, tym więcej płacimy za&nbsp;wolność. Możemy 
woleć "
+"pozostawić część naszych wolności zamiast je zamieniać. Musimy ocenić 
każdą "
+"decyzje w&nbsp;polityce praw autorskich przez porównanie korzyści z&nbsp;"
+"kosztami."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "&ldquo;Incentive&rdquo; is the wrong concept"
+msgstr "&bdquo;Zachęta&rdquo; jest niewłaściwą koncepcja"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea of providing a monetary incentive for making music is based on a "
+"misunderstanding. Musicians hope primarily for other kinds of reward; they "
+"must. Very few musicians get rich from their music; a talented person whose "
+"primary goal is wealth would seek it in other ways."
+msgstr ""
+"Ideą pieniężnej zachęty do&nbsp;tworzenia muzyki opiera się na&nbsp;"
+"nieporozumieniu. Muzycy głównie mają nadzieję na&nbsp;innego rodzaju "
+"nagrodę; muszą. Bardzo niewielu muzyków bogaci się na&nbsp;swojej muzyce; 
"
+"utalentowana osoba, której głównym celem jest bogactwo musiałaby szukać "
+"w&nbsp;inny sposób."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In fact, psychological studies show that the desire for an extrinsic reward "
+"(such as profit) generally hampers creative activities such as writing "
+"music. The people who can do them well are usually those who do them mostly "
+"for their own sake."
+msgstr ""
+"W&nbsp;rzeczywistości, badania psychologiczne pokazują, że&nbsp;pragnienie 
"
+"zewnętrznej nagrody (np. zysk) generalnie utrudnia działalność twórczą, 
"
+"takich jak pisanie muzyki. Ludzie, którzy robią to dobrze zwykle to robią "
+"dla samego siebie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is not to say that musicians don't care about being paid. Most hope to "
+"make a living from music so they will be free to devote their time to it. "
+"As long as they earn enough to live, they will make music as best they can. "
+"We might wish them to earn somewhat more than just enough, so they can live "
+"as well as most Americans. But to offer them wealth beyond this gains the "
+"public little&mdash;it is a matter of diminishing returns."
+msgstr ""
+"To nie znaczy, że&nbsp;muzycy nie dbają o pensję. Większość ma 
nadzieję, "
+"że&nbsp;utrzyma się z&nbsp;muzyki, i&nbsp;będą mogli oddawać swój czas "
+"na&nbsp;to. Tak długo, jak zarabiają na&nbsp;życie, będą tworzyć 
muzykę "
+"najlepiej jak potrafią. Możemy życzyć im, aby&nbsp;zarabiali trochę 
więcej "
+"niż jedynie wystarczająco, aby&nbsp;mogli żyć tak dobrze jak większość 
"
+"Amerykanów. Jednak, aby&nbsp;zapewnić im bogactwo ponad to niewiele daje "
+"publiczności&nbsp;&ndash; jest to sprawa malejących zwrotów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With this understanding, let's consider how a tax on DAT tape could be "
+"designed to serve the intended purpose of copyright."
+msgstr ""
+"Rozumiejąc to, rozważmy teraz jak podatek na&nbsp;taśmy DAT mógłby 
zostać "
+"zaprojektowany aby&nbsp;służyć zamierzonym celom praw autorskich."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Who should get the funds"
+msgstr "Kto powinien otrzymać fundusze"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If the purpose of the DAT tax is to better reward musicians and composers, "
+"then all the money collected should go to them&mdash;not just 43 percent. "
+"The musicians and composers are the ones who truly create the music. In "
+"principle, we could do without record companies entirely."
+msgstr ""
+"Jeśli celem podatku DAT jest lepsze wynagrodzenie dla muzyków i&nbsp;"
+"kompozytorów, to całe zgromadzone pieniądze powinny trafić do&nbsp;nich, "
+"a&nbsp;nie tylko 43 procent. Muzycy i&nbsp;kompozytorów są ci, którzy "
+"naprawdę tworzą muzykę. W&nbsp;zasadzie moglibyśmy obyć się całkiem 
bez&nbsp;"
+"firm fonograficznych."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Record companies do provide a useful service: they distribute prerecorded "
+"copies of music, usually of high quality. This service is widely used, and "
+"will probably remain so. And it is right that the purchasers of prerecorded "
+"copies should pay for this service. But listeners making copies for "
+"themselves or their friends do not consume this service; they use only the "
+"work of the musicians and composers. The record companies contribute only "
+"incidentally and their role is not essential."
+msgstr ""
+"Firmy fonograficzne udzielają przydatną usługę: rozprowadzają wcześniej 
"
+"nagraną kopię muzyki, zwykle o&bdquo;wysokiej jakości. Szeroko się 
korzysta "
+"z&nbsp;tej usługi, i&nbsp;prawdopodobnie tak pozostanie. I&nbsp;jest "
+"sprawiedliwe, że&nbsp;nabywca nagrania powinien płacić za&nbsp;tą 
usługę. "
+"Ale&nbsp;słuchacze wykonujący kopie dla siebie lub&nbsp;dla swoich 
znajomych "
+"nie korzystają z&bdquo;tej usługi; używają tylko pracy muzyków i&nbsp;"
+"kompozytorów. Wytwórnie przyczyniają się jedynie incydentalnie i&nbsp;ich 
"
+"rola nie jest istotna."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Dividing the funds"
+msgstr "Podział funduszy"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What share of the tax revenues should each musician or composer get? The "
+"record company proposal would divide the money in proportion to record sales."
+msgstr ""
+"Jaką część przychodów podatkowych powinien każdy muzyk 
lub&nbsp;kompozytor "
+"dostać? Propozycja wytwórni była aby&nbsp;podzielić pieniądze "
+"proporcjonalnie do&nbsp;sprzedaży płyt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It makes sense to distribute the funds based on how much that musician's "
+"work is copied, more or less. But strict proportionality is not the best "
+"apportionment. If each musician gets a share in strict proportion to the "
+"amount of copying of his or her music, then a large share will go to make a "
+"few superstars even richer than they are now. This won't do much to promote "
+"musical culture or diversity."
+msgstr ""
+"Ma sens aby&nbsp;rozprowadzić fundusze w&nbsp;oparciu o to ile danego muzyka 
"
+"praca jest powielana, mniej lub&nbsp;bardziej. Ale&nbsp;użycie ścisłej "
+"proporcjonalności nie jest najlepszym podziałem. Jeśli każdy muzyk 
zyskuje "
+"udział w&nbsp;ścisłej proporcji do&nbsp;ilości kopiowanej muzyki, to 
duża "
+"część trafi do&nbsp;kilku gwiazd, którzy się staną jeszcze bogatsi niż 
"
+"teraz. To nie przyczyni się do&nbsp;promowania kultury muzycznej i&nbsp;"
+"różnorodności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We can promote music more effectively by making any one musician's share of "
+"the tax revenues taper off as copies increase. For example, we could "
+"calculate an &ldquo;adjusted number of copies&rdquo; which, beyond a certain "
+"point, increases more slowly than the actual number."
+msgstr ""
+"Możemy promować muzykę bardziej efektywnie poprzez&nbsp;zmniejszanie 
dopłat "
+"z&nbsp;podatku w&nbsp;ramach wzrostu ilości kopii. Na&nbsp;przykład, 
możemy "
+"obliczyć &bdquo;skorygowaną liczbę kopii&rdquo;, która od&nbsp;pewnego "
+"punktu, zwiększa się wolniej niż rzeczywista liczba."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The effect of tapering off will be to spread the money more widely, "
+"supporting more musicians at an adequate standard of living. This "
+"encourages diversity, which is what copyright is supposed to do."
+msgstr ""
+"Celem tego zmniejszania byłoby aby&nbsp;szerzej rozprowadzić fundusze, "
+"utrzymując więcej muzyków na&nbsp;adekwatnym poziomie. Zachęca to "
+"różnorodność, która jest tym, co prawa autorskie mają robić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The US government has already established a program to fund diversity in the "
+"arts: the <acronym title=\"National Endowment for the Arts\">NEA</acronym>. "
+"However, NEA grants involve discretionary power, which makes them a center "
+"for controversy, sometimes because a few members of the public strongly "
+"dislike the work, and sometimes because hardly anyone particularly likes "
+"it. Spreading out DAT tax revenues will also have the effect of supporting "
+"less popular musicians. However, it will not support musicians whose work "
+"nobody likes. In addition, since it involves no discretion, no arbitrary "
+"decisions, there is little room for objection on account of any particular "
+"case."
+msgstr ""
+"Rząd USA ustanowił już program finansowania różnorodności 
w&nbsp;sztuce: "
+"<acronym title=\"National Endowment for the Arts\">NEA</acronym>. "
+"Jednak&nbsp;dotacje NEA są udzielane subiektywnie, co czyni je centrum "
+"kontrowersji, czasami ponieważ&nbsp;kilku członków społeczeństwa "
+"zdecydowanie nie lubią danego utworu, a&nbsp;czasami bo&nbsp;mało kto go "
+"szczególnie nie lubi. Rozkładanie przychodów podatku DAT również będzie 
"
+"miało efekt wspierania mniej popularnych muzyków. Jednak&nbsp;nie będzie "
+"wspierać muzyków, których utworów nikt nie lubi. Ponadto, 
ponieważ&nbsp;nie "
+"pociąga za&nbsp;sobą osądu, żadnych arbitralnych decyzji, nie ma miejsca "
+"na&nbsp;sprzeciw w&nbsp;związku z&nbsp;szczególnym przypadkiem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[I was later asked an interesting question: what organization would "
+"&ldquo;manage&rdquo; the distribution of these funds. Since this is tax "
+"money, a government agency should collect the tax and distribute the funds. "
+"Private organizations should not be involved.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Później zadano mi ciekawe pytanie: jaka organizacja by &bdquo;"
+"zarządzała&rdquo; podziałem tych funduszy. Ponieważ&nbsp;to są pienią
dze "
+"z&nbsp;podatków, agencja rządowa powinna zbierać podatków 
i&nbsp;dokonywać "
+"dystrybucji funduszy. Prywatne organizacje nie powinny być zaangażowane.]</"
+"em>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Encouraging home copying"
+msgstr "Zachęcanie do&nbsp;kopiowania w&bdquo;domach"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The record company proposal includes a requirement to make it difficult for "
+"home listeners to make copies. Specifically, it requires that consumer DAT "
+"machines refuse to copy a copy that was made on a consumer DAT machine. The "
+"argument for this requirement is based on the assumption that home copying "
+"is somehow unfair."
+msgstr ""
+"Wniosek wytwórni zawiera wymóg, aby&nbsp;utrudnić użytkownikom 
kopiowanie. "
+"W&nbsp;szczególności wymaga ono aby&nbsp;odtwarzacze DAT dla konsumentów "
+"odmówiły skopiowania kopii, która została wykonana na&nbsp;odtwarzaczu 
DAT "
+"dla konsumentów. Argument za&nbsp;tym wymogiem jest oparty na&nbsp;"
+"założeniu, że&nbsp;kopiowanie w&nbsp;domu jest w&nbsp;jakiś sposób "
+"niesprawiedliwe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the past, many people have considered it unfair, because it reduced the "
+"income of musicians. The DAT tax makes this reason obsolete. Once home "
+"copying does contribute to the income of musicians, through the DAT tax, the "
+"reason to discourage home copying disappears."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeszłości, wiele osób uważało to za&nbsp;niesprawiedliwe, "
+"ponieważ&nbsp;zmniejszało dochody muzyków. Podatek DAT sprawia, 
że&nbsp;​​ten "
+"powód jest nieaktualny. Gdy&nbsp;kopiowanie w&bdquo;domach przyczynia się "
+"do&nbsp;dochodu muzyków, poprzez&nbsp;podatek DAT, nie ma już powodu "
+"aby&nbsp;zniechęcać kopiowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Therefore, if a DAT tax is adopted, the ability to copy DAT tapes should not "
+"be restricted. Home copying is more efficient than record companies and "
+"record stores; music lovers should be encouraged to use home copying as much "
+"as possible."
+msgstr ""
+"Dlatego&nbsp;też, jeśli podatek DAT jest przyjęty, możliwość kopiowania 
taśm "
+"DAT nie powinna być ograniczona. Kopiowanie w&nbsp;domu jest bardziej "
+"efektywne niż firmy fonograficzne i&nbsp;sklepy muzyczne; melomani powinni "
+"być zachęcani do&nbsp;korzystania z&nbsp;domowego kopiowania jak 
najwięcej."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Measuring the use of each piece of music"
+msgstr "Pomiar wykorzystania każdego utworu"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today, nearly all the recorded music in the United States is purchased in "
+"record stores; home copying is but a small fraction. This will probably "
+"remain true for a long time, because record stores offer a place where a "
+"person can go to find a particular piece or to browse a wide selection. "
+"While this remains true, we can usually estimate the audience of a given "
+"piece fairly well by counting record sales."
+msgstr ""
+"Dziś prawie wszystkie nagrania muzyczne w&nbsp;Stanach Zjednoczonych są "
+"kupowane w&nbsp;sklepach muzycznych; kopiowanie samemu w&nbsp;domu jest "
+"niewielkim ułamkiem. Prawdopodobnie długo jeszcze tak zostanie, "
+"ponieważ&nbsp;sklepy muzycznych to miejsce, gdzie można znaleźć konkretny 
"
+"utwór lub&nbsp;przeglądać szeroki wybór utworów. Tak długo jak to 
pozostaje "
+"prawdą, zwykle można oszacować ilość słuchaczy na&nbsp;postawie liczby "
+"sprzedanych płyt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Eventually, home copying may become so widespread that estimating its extent "
+"from sales figures may be unsatisfactory. This is already unsatisfactory "
+"for musicians who distribute independently without the help of record "
+"companies; and if any musicians need additional support, these are the "
+"ones. We need another way to estimate usage of any given piece, in order to "
+"distribute the tax funds."
+msgstr ""
+"W&nbsp;pewnym momencie kopiowanie w&nbsp;domu może się stać tak 
powszechne, "
+"że&nbsp;oszacowanie popularności na&nbsp;podstawie sprzedaży może być "
+"niezadowalające. To już jest niezadowalające dla muzyków, którzy "
+"rozprowadzają samodzielnie bez&nbsp;pomocy wytwórni płytowych; 
a&nbsp;jeżeli "
+"są muzycy, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, są to właśnie ci. 
Musimy "
+"w&nbsp;inny sposób oszacować wykorzystanie danego utworu, w&nbsp;celu "
+"dystrybucji środków podatkowych."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We can make these estimates by survey. From time to time, survey staff "
+"would ask randomly chosen members of the public to show what copies they "
+"have made of copyrighted music. The citizens asked would not be required to "
+"answer. But no penalty and no guilt would attach to having made copies, so "
+"most people will be glad to participate. Fans will hope to be chosen so "
+"that they can contribute to the count for their favorite musical groups."
+msgstr ""
+"Możemy oszacować na&nbsp;podstawie sondaży. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu, "
+"personel badania pytałby losowe osoby jakie mają kopie muzyki objętą 
prawami "
+"autorskimi. Pytani obywatele nie byliby zobowiązani do&nbsp;odpowiedzi. "
+"Żadna kara ani&nbsp;wina nie obciążałaby osoby, które mają kopie, 
więc&nbsp;"
+"większość osób by chętnie uczestniczyła. Fani mieliby nadzieję, 
że&nbsp;"
+"zostaną wybrani aby&nbsp;mogli się przyczynić do&nbsp;liczby fanów swoich 
"
+"ulubionych zespołów muzycznych."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To make the survey more efficient and broader-based (and thus more "
+"accurate), it could be automated. The survey bureau could mail read-write "
+"memory cards to the chosen participants, who would connect them momentarily "
+"to their DAT units and then mail them back. With proper design, the survey "
+"bureau would have no way of knowing who had sent in any particular card, and "
+"thus no information about who had copied what, but they would still have an "
+"accurate total."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;badanie było bardziej wydajne i&nbsp;na&nbsp;szerszej bazie (a "
+"zatem&nbsp;bardziej precyzyjne), może być zautomatyzowane. Biuro badania "
+"mogłoby wysyłać pocztą karty pamięci odczytu i&nbsp;zapisu, które 
można "
+"podłączyć na&nbsp;chwilę do&nbsp;maszyny DAT, i&nbsp;odesłać z&nbsp;"
+"powrotem. Z&nbsp;odpowiednim przemyśleniem, biuro badań by nie wiedziało 
kto "
+"przysłał daną kartę, a&nbsp;więc kto co skopiował, ale&nbsp;mieliby 
nadal "
+"dokładną sumę."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Conclusion"
+msgstr "Wnioski"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The record companies have proposed an excellent scheme for taxing the public "
+"to increase their own income, but this isn't a legitimate purpose of "
+"copyright. Through due attention to the ends of copyright rather than past "
+"means, we can design a system which supports musicians while giving citizens "
+"full freedom to copy music as they wish."
+msgstr ""
+"Firmy fonograficzne proponują doskonały sposób opodatkowania publiczności 
"
+"aby&nbsp;zwiększyć swoje dochody, ale&nbsp;to nie jest uzasadniony cel praw 
"
+"autorskich. Dzięki szczególnej uwadze na&nbsp;celu praw autorskich, a&nbsp;"
+"nie dotychczasowych środkach, możemy zaprojektować system, który wspiera "
+"muzyków, dając obywatelom pełną wolność do&nbsp;kopiowania muzyki, jak 
chcą."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What You Can Do"
+msgstr "Co możecie zrobić"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>[This section is no longer applicable today; it is too late, because the "
+"DAT tax was bill was adopted in 1992&mdash;and DAT recorders are obsolete "
+"nowadays. However, the same method can support musicians and other artists "
+"in a world where sharing copies on the Internet has been legalized.]</em>"
+msgstr ""
+"<em>[Ta część nie jest już aktualna; jest za&nbsp;późno, 
ponieważ&nbsp;"
+"ustawa o podatku na&nbsp;DAT została przyjęta w&nbsp;1992 r. i&nbsp;"
+"rejestratory DAT są i&nbsp;tak obecnie przestarzałe. Jednak&nbsp;sama 
metoda "
+"może wspierać muzyków i&nbsp;innych artystów w&nbsp;świecie, gdzie 
dzielenie "
+"się kopiami w&nbsp;Internecie zostało zalegalizowane.]</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Record company lobbyists are working hard to pass their form of DAT tax. "
+"There is little organized opposition, and little public debate. Their bill "
+"has already been sent out of committee in the Senate."
+msgstr ""
+"Lobbyści wytwórni ciężko pracują, aby&nbsp;przepchnąć ich formę 
podatku "
+"na&nbsp;DAT. Niewiele jest zorganizowanej opozycji, i&nbsp;niewiele jest "
+"publicznych debat. Ich projekt ustawy został już wysłany z&nbsp;komisji "
+"w&nbsp;Senacie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This article proposes an alternative to the record company plan. In order "
+"for this alternative, or any alternative, to have a chance, we must first "
+"prevent the hasty adoption of the record company plan. To help accomplish "
+"this, please write letters to:"
+msgstr ""
+"Ten artykuł proponuje alternatywę dla planu wytwórni. Aby&nbsp;ta "
+"alternatywa, lub&nbsp;jakakolwiek inna, miała szansę, musimy najpierw "
+"zapobiec pośpiesznemu przyjęciu planu wytwórni. Aby&nbsp;tego dokonać, "
+"należy pisać listy do:"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "Congressman Barney Frank"
+msgstr "Congressman Barney Frank"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "437 Cherry St"
+msgstr "437 Cherry St"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "West Newton, MA 02165"
+msgstr "West Newton, MA 02165"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "Senator Metzenbaum"
+msgstr "Senator Metzenbaum"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "United States Senate"
+msgstr "United States Senate"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "Washington, DC 20510"
+msgstr "Washington, DC 20510"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "House Subcommittee on Intellectual Property"
+msgstr "House Subcommittee on Intellectual Property"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "House of Representatives"
+msgstr "House of Representatives"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "Washington, DC 20515"
+msgstr "Washington, DC 20515"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Urge Congress to reject the record company bill so that this and other "
+"alternatives can be properly considered. It takes just a few minutes to "
+"write a short letter, but in combination with other people's letters it can "
+"do a great deal of good."
+msgstr ""
+"Nalegajcie na&nbsp;Kongres aby&nbsp;odrzucił projekt ustawy wytwórni, "
+"aby&nbsp;ta i&nbsp;inne alternatywne rozwiązania mogły być należycie "
+"uwzględnione. To zajmie tylko kilka minut aby&nbsp;napisać krótki list, "
+"ale&nbsp;w&nbsp;połączeniu z&nbsp;innymi listami ludzi, może zrobić wiele 
"
+"dobrego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know any musicians, composers, or songwriters, give them copies of "
+"this article. Many musicians prefer this alternative to the record company "
+"tax plan, and they are strongly motivated to act on their concern."
+msgstr ""
+"Jeśli znacie muzyków, kompozytorów, lub&nbsp;autorów tekstów piosenek, "
+"dajcie im kopię niniejszego artykułu. Wielu muzyków preferuje tą 
alternatywę "
+"zamiast podatku wytwórni fonograficznych, i&nbsp;mają silną motywację "
+"do&nbsp;działania w&nbsp;sprawach, które ich dotyczą."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1992, 2010 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1992, 2010 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, Agnieszka Sznajder 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]