www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/people past-webmasters.pl.html webmeisters....


From: Dora Scilipoti
Subject: www/people past-webmasters.pl.html webmeisters....
Date: Thu, 06 Mar 2014 15:55:50 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Dora Scilipoti <dora>  14/03/06 15:55:50

Modified files:
    people     : past-webmasters.pl.html webmeisters.pl.html 

Log message:
    Remove link to Spanish. Validate.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/past-webmasters.pl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/webmeisters.pl.html?cvsroot=www&r1=1.59&r2=1.60

Patches:
Index: past-webmasters.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/past-webmasters.pl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- past-webmasters.pl.html   11 Mar 2012 09:24:46 -0000   1.3
+++ past-webmasters.pl.html   6 Mar 2014 15:55:50 -0000    1.4
@@ -88,7 +88,7 @@
    <dd>
    Exal jest webmasterem projektu GNU, próbuje przekonywaæ ludzi wokó³ 
siebie, ¿eby u¿ywali wolnego oprogramowania i&nbsp;stosowali siê do filozofii 
GNU. Pracuje te¿ w&nbsp;zespole t³umaczy stron GNU na jêzyk hiszpañski.
    </dd>
-</dl>
+
 
    <dt><a href="http://schmoo.me.uk";><strong>Gaz Collins</strong></a> 
&lt;<a 
href="mailto:schmooster-at-gmail-dot-com";>schmooster-at-gmail-dot-com</a>&gt;</dt>
    <dd>
@@ -186,7 +186,10 @@
    Patrick jest administratorem systemów GNU/Linux, Windows i Macintosh 
oraz webmasterem GNU. Mieszka w&nbsp;Holandii.
    </dd>
 
+    <dt>
      <strong><a href="http://www.ramprasadb.blogspot.com/";>Ramprasad 
B</a></strong> <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+    </dt>
+
    <dd>
    Jest opiekunem <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/big.html";>FAQ</a> GNU Emacsa 
w32 pozyskanym przez <a href="http://www.stallman.org";>RMS-a</a> oraz <a 
href="http://www.gnu.org/people/";>webmasterem Projektu GNU</a> z&nbsp;Bangalore 
w&nbsp;Indiach.
    </dd>
@@ -230,6 +233,8 @@
    Vivek Varghese Cherian jest in¿ynierem mechanikiem z Cochin, w Indiach. 
Jest webmasterem projektu GNU.
    </dd>
 
+</dl>
+
 <hr />
 
 <div class="translations">
@@ -254,7 +259,6 @@
 | <a 
href="/people/webmeisters.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
 <!-- Chinese(Simplified) -->
 | <a 
href="/people/webmeisters.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
 <!-- Chinese(Traditional) -->
 | <a href="/people/webmeisters.html">English</a>
-| <a href="/people/webmeisters.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- Spanish -->
 | <a href="/people/webmeisters.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a><!-- 
Japanese -->
 | <a href="/people/webmeisters.pl.html">polski</a>   <!-- Polish -->
 ]
@@ -298,7 +302,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/03/11 09:24:46 $ $Author: barbier $
+$Date: 2014/03/06 15:55:50 $ $Author: dora $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: webmeisters.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/webmeisters.pl.html,v
retrieving revision 1.59
retrieving revision 1.60
diff -u -b -r1.59 -r1.60
--- webmeisters.pl.html 11 Mar 2012 09:01:23 -0000   1.59
+++ webmeisters.pl.html 6 Mar 2014 15:55:50 -0000    1.60
@@ -88,9 +88,10 @@
    <dd>
    Exal jest webmasterem projektu GNU, próbuje przekonywaæ ludzi wokó³ 
siebie, ¿eby u¿ywali wolnego oprogramowania i&nbsp;stosowali siê do filozofii 
GNU. Pracuje te¿ w&nbsp;zespole t³umaczy stron GNU na jêzyk hiszpañski.
    </dd>
-</dl>
+
 
    <dt><a href="http://schmoo.me.uk";><strong>Gaz Collins</strong></a> 
&lt;<a 
href="mailto:schmooster-at-gmail-dot-com";>schmooster-at-gmail-dot-com</a>&gt;</dt>
+
    <dd>
    Gaz jest ochotniczo webmasterem GNU, u¿ytkownikiem GNU/Linuksa od 
oko³o&nbsp;1997.
    </dd>
@@ -186,7 +187,8 @@
    Patrick jest administratorem systemów GNU/Linux, Windows i Macintosh 
oraz webmasterem GNU. Mieszka w&nbsp;Holandii.
    </dd>
 
-      <strong><a href="http://www.ramprasadb.blogspot.com/";>Ramprasad 
B</a></strong> <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+    <dt> <strong><a href="http://www.ramprasadb.blogspot.com/";>Ramprasad 
B</a></strong> <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></dt>
+
    <dd>
    Jest opiekunem <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/big.html";>FAQ</a> GNU Emacsa 
w32 pozyskanym przez <a href="http://www.stallman.org";>RMS-a</a> oraz <a 
href="http://www.gnu.org/people/";>webmasterem Projektu GNU</a> z&nbsp;Bangalore 
w&nbsp;Indiach.
    </dd>
@@ -230,6 +232,8 @@
    Vivek Varghese Cherian jest in¿ynierem mechanikiem z Cochin, w Indiach. 
Jest webmasterem projektu GNU.
    </dd>
 
+</dl>
+
 <hr />
 
 <div class="translations">
@@ -254,7 +258,6 @@
 | <a 
href="/people/webmeisters.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
 <!-- Chinese(Simplified) -->
 | <a 
href="/people/webmeisters.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
 <!-- Chinese(Traditional) -->
 | <a href="/people/webmeisters.en.html">English</a>
-| <a href="/people/webmeisters.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- Spanish -->
 | <a href="/people/webmeisters.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a><!-- 
Japanese -->
 | <a href="/people/webmeisters.pl.html">polski</a>   <!-- Polish -->
 ]
@@ -298,7 +301,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/03/11 09:01:23 $ $Author: barbier $
+$Date: 2014/03/06 15:55:50 $ $Author: dora $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]