www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-cases.sq.po education/po/e...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-cases.sq.po education/po/e...
Date: Sun, 02 Mar 2014 18:59:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/02 18:59:30

Modified files:
    education/po  : edu-cases.sq.po edu-cases.translist 
    gnu      : gnu-linux-faq.sq.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sq-en.html gnu-linux-faq.sq.po 
    philosophy   : amazon-nat.sq.html amazon-rms-tim.sq.html 
    philosophy/po : amazon-nat.sq-en.html amazon-nat.sq.po 
             amazon-rms-tim.sq-en.html amazon-rms-tim.sq.po 
    server     : mirror.sq.html 
    server/po   : mirror.sq-en.html mirror.sq.po 
             takeaction.sq-en.html takeaction.sq.po 
    software    : software.sq.html 
    software/po  : software.sq-en.html software.sq.po 
    thankgnus   : thankgnus.sq.html 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq-en.html thankgnus.sq.po 
Added files:
    education   : edu-cases.sq.html 
    education/po  : edu-cases.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-cases.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases.translist?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.51&r2=1.52
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/amazon-nat.sq.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/amazon-rms-tim.sq.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-nat.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.142&r2=1.143
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/thankgnus.sq.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: education/po/edu-cases.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- education/po/edu-cases.sq.po    2 Mar 2014 18:32:56 -0000    1.3
+++ education/po/edu-cases.sq.po    2 Mar 2014 18:59:27 -0000    1.4
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-04-03 18:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Case Studies - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -53,51 +52,99 @@
 msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Edukim</a> &rarr; Shembuj"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We perform worldwide research to examine cases of private and public 
educational institutions as well as informal educational environments that have 
successfully implemented the use of Free Software. We do not attempt to build a 
comprehensive database here. Instead, we present specific cases of success, in 
the belief that testimony will be inspiring to anyone considering first time 
installation or migration to Free Software."
-msgstr "Kryejmë kërkime në gjithë botën për të shqyrtuar raste 
institucionesh arsimore private dhe publike, si dhe mjedise informale arsimore, 
që kanë sendërtuar me sukses përdorimin e Software-it të Lirë. Këtu nuk 
përpiqemi të krijojmë një bazë shteruese të dhënash. Në vend të kësaj 
prezantojmë raste të dhëna suksesi, duke besuar se dëshmimi do të 
frymëzojë këdo të peshojë për herë të parë instalimin ose migrimin në 
Software të Lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you know of a case that could be included here, please contact us <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to let us know."
-msgstr "Nëse dini ndonjë rast që mund të përfshihet këtu, ju lutemi, 
lidhuni me ne te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
për të na e bërë të ditur."
+msgid ""
+"We perform worldwide research to examine cases of private and public "
+"educational institutions as well as informal educational environments that "
+"have successfully implemented the use of Free Software. We do not attempt to "
+"build a comprehensive database here. Instead, we present specific cases of "
+"success, in the belief that testimony will be inspiring to anyone "
+"considering first time installation or migration to Free Software."
+msgstr ""
+"Kryejmë kërkime në gjithë botën për të shqyrtuar raste institucionesh "
+"arsimore private dhe publike, si dhe mjedise informale arsimore, që kanë "
+"sendërtuar me sukses përdorimin e Software-it të Lirë. Këtu nuk 
përpiqemi të "
+"krijojmë një bazë shteruese të dhënash. Në vend të kësaj prezantojmë 
raste "
+"të dhëna suksesi, duke besuar se dëshmimi do të frymëzojë këdo të 
peshojë "
+"për herë të parë instalimin ose migrimin në Software të Lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know of a case that could be included here, please contact us <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to let us know."
+msgstr ""
+"Nëse dini ndonjë rast që mund të përfshihet këtu, ju lutemi, lidhuni me 
ne "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> për të "
+"na e bërë të ditur."
 
 #. Begin country-wise Index. Add countries in alphabetical order
 #. End of Country-wise Index
 #. Begin country-wise Section. Add new countries in alphabetical order
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a> | <a 
href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argjentinë</a> | <a 
href=\"/education/edu-cases-india.html\">Indi</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-cases-india.html\">India</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argjentinë</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-cases-india.html\">Indi</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Argentina"
 msgstr "Argjentinë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana 
Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana 
Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "An elementary teacher with little technical skills manages to get her 
school to migrate all work stations, including the administration offices and 
the library."
-msgstr "Një mësues filloreje me aftësi të pakta teknike ia del ta bëjë 
shkollën e saj të migrojë krejt kompjuterat, përfshi zyrat e administratës 
dhe bibliotekën."
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An elementary teacher with little technical skills manages to get her school "
+"to migrate all work stations, including the administration offices and the "
+"library."
+msgstr ""
+"Një mësues filloreje me aftësi të pakta teknike ia del ta bëjë 
shkollën e "
+"saj të migrojë krejt kompjuterat, përfshi zyrat e administratës dhe "
+"bibliotekën."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "India"
 msgstr "Indi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community 
Computing Center (AC3)</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Qendra 
Kompjuterike e Bashkësisë Ambedkar (AC3)</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A group of Free Software advocates in Bangalore teaches computer skills 
to underprivileged children using exclusively Free systems and programs."
-msgstr "Një grup përkrahësish të Software-it të Lirë në Bangalore u 
mëson fëmijëve të paprivilegjuar aftësi në kompjuter duke përdorur 
përjashtimisht sisteme dhe programe të Lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher 
Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational 
Higher Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "One of the several thousand schools that migrated completely to Free 
Software under the government's project address@hidden"
-msgstr "Një nga mijëra shkollat që kanë migruar tërësisht në 
Software-in e Lirë nën programin qeveritar address@hidden"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computing Center (AC3)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Qendra Kompjuterike e "
+"Bashkësisë Ambedkar (AC3)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A group of Free Software advocates in Bangalore teaches computer skills to "
+"underprivileged children using exclusively Free systems and programs."
+msgstr ""
+"Një grup përkrahësish të Software-it të Lirë në Bangalore u mëson 
fëmijëve "
+"të paprivilegjuar aftësi në kompjuter duke përdorur përjashtimisht 
sisteme "
+"dhe programe të Lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the several thousand schools that migrated completely to Free "
+"Software under the government's project address@hidden"
+msgstr ""
+"Një nga mijëra shkollat që kanë migruar tërësisht në Software-in e 
Lirë nën "
+"programin qeveritar address@hidden"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -105,8 +152,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -120,16 +178,28 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -140,4 +210,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: education/po/edu-cases.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases.translist,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- education/po/edu-cases.translist  12 Jan 2014 07:01:07 -0000   1.12
+++ education/po/edu-cases.translist  2 Mar 2014 18:59:27 -0000    1.13
@@ -8,6 +8,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-cases.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-cases.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-cases.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/education/edu-cases.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-cases.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->

Index: gnu/gnu-linux-faq.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- gnu/gnu-linux-faq.sq.html  15 Dec 2013 10:00:52 -0000   1.34
+++ gnu/gnu-linux-faq.sq.html  2 Mar 2014 18:59:27 -0000    1.35
@@ -73,6 +73,10 @@
 <li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">A s'është shkrimi i kernelit 
pjesa
 dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a></li>
 
+<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">Si mund të jetë GNU-ja 
një
+sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe instaloj diçka të quajtur
+&ldquo;GNU&rdquo; and install it?</a></li>
+
 <li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Po e thërrasim një sistem të 
tërë
 me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret një sistem
 operativ me emrin e kernelit?</a></li>
@@ -174,6 +178,10 @@
 <li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">A pajtohet Linus Torvalds me
 idenë se Linux është thjesht kerneli?</a></li>
   
+<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Pse të mos përfundohet kerneli 
GNU
+Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi GNU si një i tërë, dhe të harrohet
+çështja se çfarë të quhet GNU/Linux?</a></li>
+  
 <li><a href="#lost" id="TOClost">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria e ka
 vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse madje ta çojmë mendjen
 atje?</a></li>
@@ -219,6 +227,9 @@
 <li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Meqë shumë vetë e quajnë
 &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a></li>
 
+<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">A s'është më mirë të quhet 
sistemi me
+emrin që e njohin shumica e përdoruesve?</a></li>
+
 <li><a href="#winning" id="TOCwinning">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi 
çka është
 e leverdishme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të
 gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge
@@ -546,6 +557,43 @@
 Jo, shumë përbërës duan mjaft punë.
 </dd>
 
+<dt id="notinstallable">Si mund të jetë GNU-ja një sistem operativ, nëse 
nuk marr dot dhe instaloj
+diçka të quajtur &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#TOCnotinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Ka gati mjaft <a href="/distros/distros.html"> versione të paketuara dhe të
+instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur thjesht
+&ldquo;GNU&rdquo;, por GNU është ajo çka ata janë në thelb.
+
+<p>
+Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për instalim, 
por
+ky plan doli nga loja për shkakt të ngjarjeve: më 1992 të tjerë persona po
+paketonin tashmë variante GNU që përmbanin Linux. Duke filluar nga 1993 ne
+sponsorizuam një përpjekje për të krijuar një shpërndarje më të mirë 
dhe më
+të lirë GNU/Linux, të quajtur <a
+href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian GNU/Linux</a>. Themeluesi
+i Debian-it e kish zgjedhur tashmë atë emër. Nuk i kërkuam ta quante
+thjesht &ldquo;GNU&rdquo; ngaqë ai do të ishte emri i një versioni të
+sistemit me kernelin GNU Hurd&mdash;i cili ende nuk qe gati.</p>
+
+<p>
+Kerneli GNU Hurd nuk u bë kurrë mjaftueshmërisht gati; ua këshillojmë 
vetëm
+atyre që duan të merren me të. Pra, nuk e paketuam kurrë GNU-në me 
kernelin
+GNU Hurd. Megjithatë, Debian-i e paketoi këtë ndërthurje si Debian
+GNU/Hurd.</p>
+
+<p>
+Tani po merremi me një përgjegjës të përparuar paketimesh me bazë Scheme 
të
+quajtur GUIX, dhe kjo përfshin edhe një ripaketim të një pjese 
domethënëse
+të sistemit GNU.</p>
+
+<p>
+Nuk e kryem kurrë hapin e fundit për paketimin e GNU-së nën emrin
+&ldquo;GNU&rdquo;, por kjo nuk ndryshon gjë rreth asaj se çfarë është
+GNU-ja. GNU-ja është një sistem operativ.</p>
+</dd>
+
 <dt id="afterkernel">Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e 
kernelit, Linux. A s'është
 normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span
 class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
@@ -1090,14 +1138,14 @@
 <p>
 Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë përmban
 shumë pak nga një sistem GNU, vetëm Linux-in. Parë në tërësi, është 
një
-sistem i ndryshëm. Në qoftë se sistemin e plotë e quani
+sistem i ndryshëm. Në qoftë se sistemin e plotë GNU/Linux e quani
 &ldquo;Linux&rdquo;, ju del e nevojshme të shpreheni që, &ldquo;Android-i
 përmban Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk i përmban libraritë dhe 
mjetet
 e zakonshme Linux [sic] [duke nënkuptuar sistemin GNU].&rdquo; Android-i
-përmban po aq Linux sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk përmban, është 
sistemi
-GNU. Android-i e zëvendëson këtë me <em>software</em> nga Google, që
-funksionon ca si ndryshe. Ndaj, ajo që e bën Android-in të ndryshëm 
është
-mungesa e GNU-së.</p>
+përmban po aq Linux, sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk përmban, është
+sistemi GNU. Android-i e zëvendëson këtë me <em>software</em> nga Google,
+që funksionon mjaft ndryshe. Ndaj, ajo që e bën Android-in të ndryshëm 
nga
+GNU/Linux është mungesa e GNU-së.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo;, sido 
qoftë, dhe t'i mëshohet
@@ -1157,6 +1205,22 @@
 pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër të dhëna&rdquo;</a>.</p>
 </dd>
 
+<dt id="finishhurd">Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në 
qarkullim sistemi GNU
+si një i tërë, dhe të harrohet çështja se çfarë të quhet GNU/Linux? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Do të donim të na jepej haka për sistemin operativ GNU, pavarësisht se me
+çfarë kerneli është përdorur.
+
+<p>Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me Linux-in 
do të
+ishte punë shumë e madhe, dhe nuk është qartazi e domosdoshme. E vetmja
+gjë, e gabuar nga ana etike me Linux-in si kernel është përfshirja e
+&ldquo;blob&rdquo;-eve firmware; zgjidhja më e mirë e këtij problemi është
+<a href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> zhvillimi i
+zëvendësimeve të lira për blob-e</a>.</p>
+</dd>
+
 <dt id="lost">Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur 
dhe ne nuk mund ta
 ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
@@ -1346,6 +1410,17 @@
 Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një të 
vërtetë.
 </dd>
 
+<dt id="knownname">A s'është më mirë të quhet sistemi me emrin që e 
njohin shumica e
+përdoruesve? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; përfshin &ldquo;Linux&rdquo;, do ta kuptojnë se për
+çfarë po flisni. Nëse me raste shtoni &ldquo;(referuar shpesh si
+&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, do ta kuptojnë.
+</dd>
+
 <dt id="winning">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e 
leverdishme apo se kush po
 fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta
 përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span
@@ -1434,7 +1509,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:00:52 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html   6 May 2013 13:10:56 -0000    1.19
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq-en.html   2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.20
@@ -69,6 +69,10 @@
 <li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Isn't writing the kernel
   most of the work in an operating system?</a></li>
 
+<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it?</a></li>
+
 <li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We're calling the whole
   system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
   operating system after a kernel?</a></li>
@@ -174,6 +178,10 @@
 <li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Does Linus Torvalds
   agree that Linux is just the kernel?</a></li>
   
+<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Why not finish
+  the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole,
+  and forget the question of what to call GNU/Linux?</a></li>
+  
 <li><a href="#lost" id="TOClost">The battle is already
   lost&mdash;society has made its decision and we can't change it,
   so why even think about it?</a></li>
@@ -222,6 +230,9 @@
 <li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Since many people call it
   &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
 
+<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know?</a></li>
+
 <li><a href="#winning" id="TOCwinning">Many people care about what's 
convenient or
   who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't you
   get more of their support by a different road?</a></li>
@@ -533,6 +544,43 @@
 No, many components take a lot of work.
 </dd>
 
+<dt id="notinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#TOCnotinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Many <a href="/distros/distros.html"> packaged and installable
+versions of GNU</a> are available. None of them is called simply
+&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they are basically are.
+
+<p>
+We expected to release the GNU system packaged for installation, but
+this plan was overtaken by events: in 1992 others were already
+packaging GNU variants containing Linux. Starting in 1993 we
+sponsored an effort to make a better and freer GNU/Linux distribution,
+called <a href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian
+GNU/Linux</a>. The founder of Debian had already chosen that name.
+We did not ask him to call it just &ldquo;GNU&rdquo; because that was
+to be the name of a system version with the GNU Hurd kernel&mdash;which
+wasn't ready yet.</p>
+
+<p>
+The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend
+it to those interested in working on it. So we never packaged GNU
+with the GNU Hurd kernel. However, Debian packaged this combination
+as Debian GNU/Hurd.</p>
+
+<p>
+We are now developing an advanced Scheme-based package manager called
+GUIX, and this includes repackaging a substantial part of the GNU
+system.</p>
+
+<p>
+We never took the last step of packaging GNU under the name
+&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is.
+GNU is an operating system.</p>
+</dd>
+
 <dt id="afterkernel">We're calling the
   whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
   operating system after a kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
@@ -1058,14 +1106,14 @@
 <p>
 Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it
 contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a
-different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;,
+different system. If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;,
 you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains
 Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux
 [sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android
 contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't
 have is the GNU system. Android replaces that with Google software
 that works quite differently. Thus, what makes Android different
-is the lack of GNU.</p>
+from GNU/Linux is the absence of GNU.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Why not call the system
@@ -1125,6 +1173,22 @@
 for more info&rdquo;</a>.</p>
 </dd>
 
+<dt id="finishhurd">Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system
+  as a whole, and forget the question of what to call GNU/Linux?
+  <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We would like credit for the GNU operating system no matter which
+kernel is used with it.
+
+<p>Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be
+a big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically
+wrong with Linux as a kernel is its inclusion of firmware
+&ldquo;blobs&rdquo;; the best fix for that problem
+is <a href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> developing
+free replacement for the blobs</a>.</p>
+</dd>
+
 <dt id="lost">The battle is already lost&mdash;society
   has made its decision and we can't change it, so why even think about
   it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
@@ -1304,6 +1368,16 @@
 We don't think that the popularity of an error makes it the truth.
 </dd>
 
+<dt id="knownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking
+about. If you add &ldquo;(often erroneously referred to as
+&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; once in a while, they will all understand.
+</dd>
+
 <dt id="winning">Many people care about what's
   convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong.
   Couldn't you get more of their support by a different
@@ -1312,9 +1386,9 @@
 <dd>
 To care only about what's convenient or who's winning is an amoral
 approach to life. Non-free software is an example of that amoral
-approach and thrives on it. So in the long run it is self-defeating
-for us to bow to that approach. We will continue talking in terms
-of right and wrong.
+approach and thrives on it. Thus, in the long run it would be
+self-defeating for us to adopt that approach. We will continue
+talking in terms of right and wrong.
 <p>
 We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter.</p>
 </dd>
@@ -1377,7 +1451,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/06 13:10:56 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.51
retrieving revision 1.52
diff -u -b -r1.51 -r1.52
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 2 Mar 2014 18:32:56 -0000    1.51
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.52
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-01-19 05:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 
@@ -27,1100 +26,3040 @@
 msgstr "FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "To learn more about this issue, you can also read our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard 
of GNU</a>."
-msgstr "Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-in dhe 
Projektin GNU</a>, faqen tonë <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse 
GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu "
+"faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-in dhe Projektin "
+"GNU</a>, faqen tonë <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> "
+"dhe faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a 
system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. 
 Here are common questions, and our answers."
-msgstr "Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux 
për një sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, 
atyre u lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet 
tona."
+msgid ""
+"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
+"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
+"Here are common questions, and our answers."
+msgstr ""
+"Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një "
+"sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, atyre u "
+"lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
+"a>"
 msgstr "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i 
rëndësishëm?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i rëndësishëm?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that 
most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e 
njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved 
the same success if there had been no GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur 
Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the 
community if you did not divide people with this request?</a>"
-msgstr "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project 
support an individual's free speech rights to call the system by any name that 
individual chooses?</a>"
-msgstr "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti 
GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me 
çfarëdo emri që ai zgjedh?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows 
the role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the 
name go without saying?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh 
rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; 
të thuhet patjetër te emri?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the 
role of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin 
e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of 
programming tools that were included in Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU-ja një koleksion 
mjetesh programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference 
between an operating system and a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një 
sistemi operativ dhe një kerneli?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the 
foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have 
a foundation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si 
themelet e shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që 
nuk ka themele?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the 
system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i 
sistemit?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel 
most of the work in an operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i 
kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgid "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an 
operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and install 
it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Si mund të jetë 
GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe instaloj diçka të quajtur 
&ldquo;GNU&rdquo; and install it?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole 
system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system 
after a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një 
sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret 
një sistem operativ me emrin e kernelit?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about recommending a 
shorter name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është që është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më 
të shkurtër?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should I go to the trouble 
of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">Problemi me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është se është shumë i gjatë. Pse duhet t'i hap punë vetes për të 
thënë &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary 
contribution, would it be false to the facts to call the system simply 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a 
fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also 
apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; 
without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
-msgstr "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të 
paguaj ndonjë shumë po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A 
është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që 
të kursej pagesën?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the 
system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more 
programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But 
that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
-msgstr "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, 
kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, 
Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit 
tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq 
të gjatë sa do të ishte pa kuptim.)</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to 
the system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why 
should we treat GNU specially?</a>"
-msgstr "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Te sistemi, ashtu si është ai 
sot, kontribuan mjaft projekte të tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet 
XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the 
system nowadays, so why should we mention it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e 
vogël e sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies 
contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call it 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu 
si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official 
name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything 
but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i 
shpërndarjes sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të 
thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more 
effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their 
distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
-msgstr "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me 
efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë 
shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet 
individëve?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free 
software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
-msgstr "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të 
ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro 
<em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution 
of Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një 
shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux 
is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under 
the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht 
&ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim 
ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and 
oppose use of Linux in the early days?</a>"
-msgstr "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe 
kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking 
people to use the name GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se 
t'u kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] 
convention be applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që 
emërtimi i llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën 
GPL?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, 
shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej 
Unix-it, mos do të duhej që GNU-ja t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
too?</a>"
-msgstr "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo; po aq?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on 
Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU 
në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without 
GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të përdoret 
Linux-i pa GNU-në?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there 
complete Linux systems without GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka 
sisteme të plotë Linux pa GNU-në?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system 
&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy 
for our community?</a>"
-msgstr "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it 
si \"fytyra për poster\" e bashkësisë sonë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to 
label Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne 
ta quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds 
agree that Linux is just the kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus 
Torvalds me idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU 
Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what 
to call GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Pse të mos përfundohet 
kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi GNU si një i tërë, dhe 
të harrohet çështja se çfarë të quhet GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already 
lost&mdash;society has made its decision and we can't change it, so why even 
think about it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse 
madje ta çojmë mendjen atje?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision 
and we can't change it, so what good does it do if I say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe 
ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call 
the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute explanation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë 
që quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e 
njëmendtë e tij përmes një shpjegimi dhjetëminutësh?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you 
when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to 
this treatment?</a>"
-msgstr "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur 
u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij 
trajtimi?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when 
you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating 
them?</a>"
-msgstr "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i tëhuajsuar 
ata?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it 
legitimate to rename the operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system 
&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë 
krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the 
original BSD license's advertising requirement to give credit to the University 
of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project?</a>"
-msgstr "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat 
domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas lejes 
origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in 
the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka 
te GNU GPL t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put 
something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
-msgstr "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit 
diçka te GNU GPL-ja për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off 
not contradicting what so many people believe?</a>"
-msgstr "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më 
mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call 
it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
-msgstr "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e 
quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the 
system by the name most users already know?</a>"
-msgstr "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">A s'është më mirë të 
quhet sistemi me emrin që e njohin shumica e përdoruesve?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's 
convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't 
you get more of their support by a different road?</a>"
-msgstr "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm 
mbi çka është e leverdishme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të 
drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes 
një rruge tjetër?</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-msgstr "Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Most operating system distributions based on Linux as kernel are 
basically modified versions of the GNU operating system. We began developing 
GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal 
was to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop 
all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the 
central components, forming the largest single contribution to the whole 
system. The basic vision was ours too."
-msgstr "Shumica e sistemeve operativë të bazuar në Linux si kernel janë 
në thelb versione të ndryshuara të sistemit operativ GNU. E filluam 
zhvillimin e GNU-së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte 
shkrimin e kernelit të vet. Qëllimi ynë qe të zhvillonim një sistem 
operativ tërësisht të lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra 
pjesët&mdash;por ama udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve 
qendrorë, duke formuar kështu kontributin më të madh si njësi më vete te 
krejt sistemi. I yni qe edhe përfytyrimi bazë."
+msgid ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
+"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e njerëzve e "
+"quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
+"same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur Linux-i 
të "
+"njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
+"if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë "
+"nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
+"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
+"individual chooses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti GNU 
të "
+"drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo 
emri që "
+"ai zgjedh?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
+"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
+"name go without saying?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh rolin "
+"e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; të 
thuhet "
+"patjetër te emri?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
+"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin e GNU-"
+"së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
+"tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU-ja një koleksion mjetesh "
+"programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
+"an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një sistemi "
+"operativ dhe një kerneli?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
+"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
+"have a foundation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si themelet 
e "
+"shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka 
themele?</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i sistemit?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
+"of the work in an operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i kernelit "
+"pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an "
+"operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and "
+"install it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Si mund të jetë GNU-ja 
"
+"një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe instaloj diçka të quajtur 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; and install it?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
+"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
+"after a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një sistem 
të "
+"tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret një 
sistem "
+"operativ me emrin e kernelit?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që "
+"është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të 
shkurtër?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is that it is too long. Why should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/"
+"&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">Problemi me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
+"se është shumë i gjatë. Pse duhet t'i hap punë vetes për të thënë 
&ldquo;"
+"GNU/&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
+"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
+"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, "
+"a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?"
+"</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
+"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
+"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të paguaj "
+"ndonjë shumë po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, "
+"dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është 
gabim "
+"të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej "
+"pagesën?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
+"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
+"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë "
+"kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, 
Perl, "
+"dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të 
"
+"përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë 
sa do të "
+"ishte pa kuptim.)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
+"should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Te sistemi, ashtu si është ai sot, "
+"kontribuan mjaft projekte të tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet 
XYZ/"
+"Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
+"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e vogël 
e "
+"sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
+"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
+"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu si "
+"është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi "
+"për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
+"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo "
+"&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
+"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
+"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i shpërndarjes "
+"sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të thirret "
+"shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
+"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me efekt 
t'u "
+"kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e 
"
+"tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet individëve?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
+"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të ruhej 
emri "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro <em>software</em> i "
+"lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
+"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një shpërndarje 
"
+"GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
+"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
+"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;"
+"Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë "
+"version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
+"oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe kundërshtuar "
+"Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
+"people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u "
+"kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
+"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që emërtimi i "
+"llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
+"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej Unix-it, mos "
+"do të duhej që GNU-ja t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;"
+"Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi &ldquo;GNU/BSD&rdquo; po 
"
+"aq?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
+"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU në "
+"Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të përdoret Linux-i pa "
+"GNU-në?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
+"complete Linux systems without GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka sisteme të 
"
+"plotë Linux pa GNU-në?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
+"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
+"our community?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si "
+"\"fytyra për poster\" e bashkësisë sonë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
+"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne ta "
+"quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
+"that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus Torvalds me "
+"idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU Hurd "
+"kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what "
+"to call GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Pse të mos përfundohet kerneli 
"
+"GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi GNU si një i tërë, dhe të 
harrohet "
+"çështja se çfarë të quhet GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
+"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria "
+"e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse madje ta çojmë 
mendjen "
+"atje?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
+"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk "
+"mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
+"minute explanation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë që quhej 
"
+"sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë 
e "
+"tij përmes një shpjegimi dhjetëminutësh?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
+"treatment?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur u "
+"kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij "
+"trajtimi?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni "
+"ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i tëhuajsuar ata?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
+"legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, "
+"a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt "
+"sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
+"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
+"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
+"project?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat "
+"domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas 
lejes "
+"origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?"
+"</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
+"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka te GNU 
GPL "
+"t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
+"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
+"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit diçka 
te "
+"GNU GPL-ja për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, 
"
+"mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
+"contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më mirë të 
mos "
+"i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the "
+"system by the name most users already know?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">A s'është më mirë të quhet "
+"sistemi me emrin që e njohin shumica e përdoruesve?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
+"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
+"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi 
çka "
+"është e leverdishme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë 
apo "
+"të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge 
"
+"tjetër?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
+"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
+"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
+"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
+"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
+"central components, forming the largest single contribution to the whole "
+"system. The basic vision was ours too."
+msgstr ""
+"Shumica e sistemeve operativë të bazuar në Linux si kernel janë në thelb 
"
+"versione të ndryshuara të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-"
+"së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit "
+"të vet. Qëllimi ynë qe të zhvillonim një sistem operativ tërësisht 
të "
+"lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra pjesët&mdash;por ama "
+"udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve qendrorë, duke formuar 
kështu "
+"kontributin më të madh si njësi më vete te krejt sistemi. I yni qe edhe "
+"përfytyrimi bazë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
 msgstr "Pa hile, të paktën duhet të përmendemi njësoj."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> 
and <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never 
Heard of GNU</a> for more explanation, and <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgstr "Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Sistemi GNU</a> dhe <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a>, për historikun."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-msgstr "Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the 
free software community, many of them do not care about freedom. People who 
think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those 
developers a role in the history of our community which they did not actually 
play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
-msgstr "Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia e software-it të lirë, shumëve prej tyre nuk u bëhet vonë për 
lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të 
ngatërrohen dhe t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e 
bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të 
shpërpjesëtuar ideve të këtyre zhvilluesve."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism 
played in building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps 
the public recognize the practical importance of these ideals</a>."
-msgstr "Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë 
luajti në krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> ndihmohet publiku të pranojë rëndësinë 
praktike të këtyre idealeve</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "How did it come about that most people call the system 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-msgstr "Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster than the corrective information."
-msgstr "Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap 
më shpejt se sa informacioni i saktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that 
that's what their activity amounted to. They focused their attention on the 
piece that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. 
They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not fit 
what they had. It took a few years for us to realize what a problem this was 
and ask people to correct the practice. By that time, the confusion had a big 
head start."
-msgstr "Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se kaq qe veprimtaria e tyre. Ata u përqendruan te pjesa që qe 
Linux dhe nuk kuptuan se më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin 
&ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj çka 
kishin. Na u deshën disa vjet që të kuptonim se ku qe problemi këtu dhe 
t'u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, 
ngatërrimi pat filluar duke qenë më para."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never 
heard why that's not the right thing. They saw others using that name and 
assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false 
picture of the system's origin, because people tend to suppose that the 
system's history was such as to fit that name. For instance, they often 
believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. This false 
picture tends to reinforce the idea that the system should be called 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë emër dhe e morën të mirëqenë që duhej të ishte i 
saktë. Emri &ldquo;Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi 
origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku 
i sistemit qe i tillë që emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh 
besojnë se zhvillimi i tij zuri fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje 
e rreme priret të përforcojë idenë se sistemi do të duhej quajtur 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Many of the questions in this file represent people's attempts to 
justify the name they are accustomed to using."
-msgstr "Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për 
të përligjur emrin që janë mësuar të përdorin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr "Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When 
you're referring specifically to the kernel, you should call it 
&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose."
-msgstr "Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që i 
zgjodhi programuesi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence 
they call the whole system by the same name as the kernel. This causes many 
kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is about 
the kernel or the whole system. By calling the whole system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid 
the ambiguity."
-msgstr "Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt 
quajnë tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje 
ngatërrimi, ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka 
të bëjë me kernelin apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangni 
dykuptimësinë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
-msgstr "A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish 
pasur fare GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In that alternative world, there would be nothing today like the 
GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No one 
attempted to develop a free operating system in the 1980s except the GNU 
Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU 
Project to start freeing its code."
-msgstr "Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme 
me sistemin GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk 
u përpoq të krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq 
Projektin GNU dhe (më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht 
nga Projekti GNU të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland 
in 1990. It's possible that even without this influence he might have written 
a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. Linux 
became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See the 
release notes for version 0.12.)"
-msgstr "Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi 
GNU-në në Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta 
kish shkruar kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi 
në qarkullim nën GNU GPL. (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Even if Torvalds had released Linux under some other free software 
license, a free kernel alone would not have made much difference to the world. 
The significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete 
free operating system: GNU/Linux."
-msgstr "Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë 
leje tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk 
do të kish sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Rëndësia e Linux-it 
rrodhi prej vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem 
operativ krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people 
with this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
-msgstr "Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing 
people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU 
operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
-msgstr "Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për 
sistemin operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje 
tutje e dikujt."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes 
those people push us away in response. On occasion they are so rude that one 
wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It 
doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you 
can convince them to stop."
-msgstr "Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. 
Ndonjëherë këta, si kundërpërgjigje, na shtyjnë tej. Ka raste që janë 
kaq të vrazhdët sa dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të 
na trembin e të na bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por 
bashkësisë ia japin një krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni 
të reshtin së bëri kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, this is only a secondary cause of division in our community. 
The largest division in the community is between people who appreciate free 
software as a social and ethical issue and consider proprietary software a 
social problem (supporters of the free software movement), and those who cite 
only practical benefits and present free software only as an efficient 
development model (the open source movement)."
-msgstr "Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në 
bashkësinë tonë. Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve 
që e vlerësojnë software-in e lirë si çështje shoqërore dhe etike dhe e 
konsiderojnë software-in pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e 
lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që përmendin vetëm 
përfitimet praktike dhe e paraqesin software-in e lirë vetëm si model të 
efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të hapur)."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of 
differing basic values. It is essential for the community to see and think 
about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open 
source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses 
the point of Free Software</a>."
-msgstr "Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë 
ndarjeje për hir të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta 
shohë dhe të mendohet rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; 
<em>software</em> i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet 
e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e 
rrok thelbin e Software-it të Lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The disagreement over values partially aligns with the amount of 
attention people pay to the GNU Project's role in our community. People who 
value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and 
people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely to 
pay attention to our philosophical arguments for freedom and community (which 
is why the choice of name for the system makes a real difference for society). 
However, the disagreement would probably exist even if everyone knew the 
system's real origin and its proper name, because the issue is a real one. It 
can only go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't 
be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
-msgstr "Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen 
që njerëzit i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. 
Njerëzit që çmojnë lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe njerëzit që mësojnë se sistemi është 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më tepër gjasa t'i kushtojnë vëmendje 
argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka shpjegon pse 
zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë për 
shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse 
gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij të 
saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse ne 
që çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të jetë e lehtë), ose 
na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to 
call the system by any name that individual chooses? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-msgstr "A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të 
dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the 
operating system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as 
a matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom 
that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom brought 
the system into existence."
-msgstr "Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë 
ta quani sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve 
ta quajnë GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të 
nxitur vlerat e lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë 
të ditur të tjerëve që sistemin e pollën këto vlera të lirisë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the 
&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgstr "Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka 
nevojë që të thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Experience shows that the system's users, and the computer-using public 
in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the 
system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU stands 
for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a> explains further."
-msgstr "Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i 
kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica 
e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose 
idealet që përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë 
Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they 
know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of 
what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a 
href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
-msgstr "Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\", me të tjerë 
geeks-a në mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej 
tyre kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa 
për shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim 
mjetesh."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The wording of this question, which is typical, illustrates another 
common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing 
something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. 
It would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other 
activity, but not that of GNU."
-msgstr "Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, 
ilustrojnë një tjetër keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e 
GNU-së&rdquo; në zhvillimin e diçkaje nënkupton që GNU-ja është një 
grup njerëzish. GNU-ja është një sistem operativ. Mund të kish kuptim 
të flitej rreth rolit të Projektit GNU në këtë apo në atë veprimtari, 
por jo në atë të GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what 
name I use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-msgstr "Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. 
Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is 
&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was 
intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
-msgstr "Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë 
të tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, 
dhe se qe menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua 
thoni ju, kush do t'ua thotë?"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just 
like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-msgstr "A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në 
&ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it 
në &ldquo;Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the 
abbreviation is misleading."
-msgstr "Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo 
kur shkurtimi të ngatërron."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Almost everyone in developed countries really does know that the 
&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead 
anyone as to that system's nature and origin. Shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; does give the wrong idea of 
where the system comes from."
-msgstr "Në vendet e zhvilluara, thuajse gjithkush e di vërtet që sistemi 
&ldquo;Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux-it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep ide të gabuar lidhur me 
se nga rrjedh sistemi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the 
same kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
-msgstr "Vetë pyetja është ngatërruese, ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë 
nga i njëjti lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një 
sistem operativ."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in 
Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-msgstr "A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë 
në Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear 
about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think that 
GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say 
&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became 
popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating system is hard to fit into a conceptual framework in which that 
operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i 
plotë, po qe se dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të 
gabuar rreth se çka është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është 
emri i një koleksioni programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete 
programimi&rdquo;, ngaqë disa prej mjeteve tona për programim u bënë 
popullore për llogari të tyre. Ideja se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i 
një sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual pune te i cili 
ai sistem operativ është quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the 
project to develop the GNU system. (See <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
-msgstr "Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., 
because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler 
Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, the 
many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, GNU 
Chess and GNOME for the GNU system too."
-msgstr "Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, 
etj., ngaqë na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler 
Collection është përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, 
gjithë ata persona që punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, 
GNUCash, GNU Chess dhe GNOME për sistemin GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "What is the difference between an operating system and a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr "Ç'ndryshim ka mes një sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "An operating system, as we use the term, means a collection of programs 
that are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A 
general purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs 
that many users may want to do."
-msgstr "Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin 
për kryerje shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i 
përgjithshëm, që të jetë i plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që 
u duhet të kryejnë një numri sa më të madh përdoruesish."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the 
program that allocates the machine's resources to the other programs that are 
running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
-msgstr "Kerneli është njëri nga programet e një sistemi 
operativ&mdash;programi që u shpërndan mundësitë e makinës programeve të 
tjera që xhirohen. Kerneli kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e 
programeve të tjera."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating 
system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many 
years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; 
is found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At 
the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was 
understood to include all the system programs, and Berkeley's version of Unix 
included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, 
we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
-msgstr "Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të 
dy përdorimet e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i 
&ldquo;sistemit operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; 
gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që 
herët në vitet '80.  Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, 
&ldquo;sistemi operativ Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit, dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë 
synonim që GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim 
termin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating 
system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense 
we use: they mean the whole collection of programs. If that's what you are 
referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the 
kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of software you 
mean."
-msgstr "Shumicën e kohës kur njerëzit flasin për &ldquo;sistemin operativ 
Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të 
njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju 
lutemi, quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për 
kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por ju 
lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë 
lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system 
distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of 
&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about 
GNU/Linux system distributions."
-msgstr "Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë 
si &ldquo;shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, 
në vend të &ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të 
tilla do të flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a 
house be almost complete when it doesn't have a foundation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-msgstr "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të 
jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A kernel is not much like the foundation of a house because building an 
operating system is not much like building a house."
-msgstr "Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i 
një sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "A house is built from lots of little general parts that are cut and put 
together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, when 
the foundation has not been built, no substantial part has been built; all you 
have is a hole in the ground."
-msgstr "Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme 
që i presin e i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. 
Ndaj, po qe se nuk janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë 
thelbësore; ajo çka keni është një gropë në terren."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "By contrast, an operating system consists of complex components that 
can be developed in any order. When you have developed most of the components, 
most of the work is done. This is much more like the International Space 
Station than like a house. If most of the Space Station modules were in orbit 
but awaiting one other essential module, that would be like the GNU system in 
1992."
-msgstr "Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërës të 
ndërlikuar që mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar 
shumicën e përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan 
Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor, se sa një banese. Nëse shumica e 
moduleve të Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një 
modul tjetër thelbësor, kjo do t'i ngjante sistemit GNU më 1992."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-msgstr "A s'është kerneli truri i sistemit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A computer system is not much like a human body, and no part of it 
plays a role comparable to that of the brain in a human."
-msgstr "Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe 
asnjë pjesë e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit 
te qenia njerëzore."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
-msgstr "A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një 
sistem operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> and <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
+"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
+"html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr ""
+"Për më tepër shpjegime, shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i 
"
+"dhe Sistemi GNU</a> dhe <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>, dhe 
<a href="
+"\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a>, për historikun."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare"
+"\">#whycare</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
+"software community, many of them do not care about freedom. People who "
+"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
+"developers a role in the history of our community which they did not "
+"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr ""
+"Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia "
+"e software-it të lirë, shumëve prej tyre nuk u bëhet vonë për lirinë. 
"
+"Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të 
ngatërrohen dhe "
+"t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e bashkësisë sonë, 
rol që "
+"nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të shpërpjesëtuar ideve të 
këtyre "
+"zhvilluesve."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
+"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
+"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr ""
+"Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë luajti në 
"
+"krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> "
+"ndihmohet publiku të pranojë rëndësinë praktike të këtyre 
idealeve</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
+"than the corrective information."
+msgstr ""
+"Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap më 
shpejt "
+"se sa informacioni i saktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
+"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
+"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
+"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
+"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
+"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
+"confusion had a big head start."
+msgstr ""
+"Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se "
+"kaq qe veprimtaria e tyre. Ata u përqendruan te pjesa që qe Linux dhe nuk "
+"kuptuan se më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin &ldquo;"
+"Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj çka kishin. Na 
u "
+"deshën disa vjet që të kuptonim se ku qe problemi këtu dhe t'u kërkonim "
+"njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat 
filluar "
+"duke qenë më para."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
+"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
+"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
+"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
+"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
+"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
+"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar "
+"kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë "
+"emër dhe e morën të mirëqenë që duhej të ishte i saktë. Emri &ldquo;"
+"Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi origjinën e 
sistemit, "
+"ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku i sistemit qe i 
tillë që "
+"emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh besojnë se zhvillimi i tij 
zuri "
+"fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje e rreme priret të 
përforcojë "
+"idenë se sistemi do të duhej quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
+"the name they are accustomed to using."
+msgstr ""
+"Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për të 
përligjur "
+"emrin që janë mësuar të përdorin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
+"\">#always</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
+"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr ""
+"Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni "
+"veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që i zgjodhi "
+"programuesi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
+"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
+"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
+"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
+"ambiguity."
+msgstr ""
+"Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë "
+"tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi, "
+"ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin "
+"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangni dykuptimësinë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare "
+"GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
+"\">#linuxalone</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
+"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
+"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
+"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
+"to start freeing its code."
+msgstr ""
+"Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme me 
sistemin "
+"GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk u përpoq 
të "
+"krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq Projektin GNU 
dhe "
+"(më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht nga Projekti 
GNU "
+"të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
+"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
+"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
+"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
+"the release notes for version 0.12.)"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi GNU-në në "
+"Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta kish 
shkruar "
+"kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</"
+"em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi në 
qarkullim "
+"nën GNU GPL. (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
+"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
+"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
+"free operating system: GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë leje "
+"tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk do 
të kish "
+"sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Rëndësia e Linux-it rrodhi 
prej "
+"vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem operativ "
+"krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me "
+"këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
+"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
+"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr ""
+"Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë "
+"njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për sistemin "
+"operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje tutje e 
dikujt."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
+"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
+"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
+"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
+"can convince them to stop."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. Ndonjëherë 
këta, "
+"si kundërpërgjigje, na shtyjnë tej. Ka raste që janë kaq të vrazhdët 
sa "
+"dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të na trembin e të na 
"
+"bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por bashkësisë ia japin 
një "
+"krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni të reshtin së bëri 
kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
+"largest division in the community is between people who appreciate free "
+"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
+"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
+"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
+"development model (the open source movement)."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në bashkësinë 
tonë. "
+"Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve që e vlerësojnë 
software-"
+"in e lirë si çështje shoqërore dhe etike dhe e konsiderojnë software-in "
+"pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e lëvizjes për 
<em>software</em> "
+"të lirë), dhe ata që përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e 
paraqesin "
+"software-in e lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për 
burim "
+"të hapur)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
+"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
+"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
+"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
+"point of Free Software</a>."
+msgstr ""
+"Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir "
+"të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet "
+"rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; <em>software</em> i lirë&rdquo; dhe "
+"&ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e rrok "
+"thelbin e Software-it të Lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
+"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
+"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
+"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
+"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
+"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
+"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
+"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
+"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
+"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr ""
+"Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit "
+"i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë "
+"lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe "
+"njerëzit që mësojnë se sistemi është &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më 
tepër "
+"gjasa t'i kushtojnë vëmendje argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë dhe "
+"bashkësinë (çka shpjegon pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një 
"
+"ndryshim të njëmendtë për shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta 
do të "
+"ekzistonte edhe nëse gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të 
sistemit "
+"dhe emrin e tij të saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të 
tretet "
+"vetëm nëse ne që çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të 
jetë e "
+"lehtë), ose na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
+"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që 
ta "
+"quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
+"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
+"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
+"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
+"brought the system into existence."
+msgstr ""
+"Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë ta 
quani "
+"sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve ta 
quajnë "
+"GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të nxitur vlerat 
e "
+"lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë të ditur të 
tjerëve "
+"që sistemin e pollën këto vlera të lirisë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që 
të "
+"thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
+"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
+"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
+"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
+"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr ""
+"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i "
+"kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. 
Shumica "
+"e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose "
+"idealet që përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a 
href=\"/gnu/gnu-"
+"users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë 
Për "
+"GNU-në</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
+"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
+"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
+"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr ""
+"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\", me të tjerë geeks-a 
në "
+"mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre kanë 
"
+"një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për 
shembull, "
+"mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools\">&ldquo;"
+"mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim mjetesh."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
+"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
+"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
+"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
+"activity, but not that of GNU."
+msgstr ""
+"Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, ilustrojnë një 
tjetër "
+"keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e GNU-së&rdquo; në zhvillimin e "
+"diçkaje nënkupton që GNU-ja është një grup njerëzish. GNU-ja është 
një "
+"sistem operativ. Mund të kish kuptim të flitej rreth rolit të Projektit 
GNU "
+"në këtë apo në atë veprimtari, por jo në atë të GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
+"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</"
+"a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
+"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
+"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr ""
+"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të "
+"tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë "
+"se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe 
"
+"menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua thoni ju, "
+"kush do t'ua thotë?"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në &ldquo;Linux&rdquo; "
+"njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it në &ldquo;"
+"Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows"
+"\">#windows</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
+"is misleading."
+msgstr ""
+"Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo kur 
shkurtimi "
+"të ngatërron."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
+"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
+"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
+"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
+msgstr ""
+"Në vendet e zhvilluara, thuajse gjithkush e di vërtet që sistemi &ldquo;"
+"Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;"
+"Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur "
+"me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux-"
+"it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep ide të gabuar lidhur me se nga rrjedh "
+"sistemi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
+"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr ""
+"Vetë pyetja është ngatërruese, ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë nga i 
njëjti "
+"lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një sistem 
operativ."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë në 
Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
+"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
+"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
+"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
+"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
+"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
+"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i plotë, po 
qe se "
+"dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka "
+"është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni 
"
+"programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete programimi&rdquo;, ngaqë disa "
+"prej mjeteve tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. 
Ideja "
+"se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i një sistemi operativ nuk hyn lehtë në 
një "
+"kuadër konceptual pune te i cili ai sistem operativ është quajtur &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
+"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr ""
+"Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është "
+"projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
+"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
+"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
+"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr ""
+"Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etj., 
ngaqë "
+"na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler Collection është 
"
+"përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, gjithë ata persona 
që "
+"punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, GNUCash, GNU Chess dhe "
+"GNOME për sistemin GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ç'ndryshim ka mes një sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
+"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
+"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
+"many users may want to do."
+msgstr ""
+"Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion "
+"programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin për 
kryerje "
+"shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i përgjithshëm, që të 
jetë i "
+"plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që u duhet të kryejnë një 
numri sa "
+"më të madh përdoruesish."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
+"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr ""
+"Kerneli është njëri nga programet e një sistemi operativ&mdash;programi 
që u "
+"shpërndan mundësitë e makinës programeve të tjera që xhirohen. Kerneli 
"
+"kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e programeve të tjera."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
+"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
+"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
+"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
+"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
+"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
+"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
+"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr ""
+"Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem "
+"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të dy 
përdorimet "
+"e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i &ldquo;sistemit "
+"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; gjendet në një "
+"numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që herët në vitet "
+"'80.  Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, &ldquo;sistemi operativ "
+"Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit, dhe versioni "
+"Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim që GNU të 
ishte "
+"sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin &ldquo;sistem "
+"operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
+"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
+"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
+"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
+"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
+"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
+"software you mean."
+msgstr ""
+"Shumicën e kohës kur njerëzit flasin për &ldquo;sistemin operativ "
+"Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të "
+"njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë "
+"të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju lutemi, 
"
+"quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për "
+"kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por 
ju "
+"lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur 
dykuptimësinë "
+"lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
+"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
+"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
+"system distributions."
+msgstr ""
+"Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si 
&ldquo;"
+"shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, në 
vend të "
+"&ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të tilla do të "
+"flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
+"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
+"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
+"operating system is not much like building a house."
+msgstr ""
+"Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i një "
+"sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
+"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
+"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
+"all you have is a hole in the ground."
+msgstr ""
+"Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme që i 
presin e "
+"i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. Ndaj, po qe se 
nuk "
+"janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë thelbësore; ajo 
çka "
+"keni është një gropë në terren."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
+"developed in any order. When you have developed most of the components, "
+"most of the work is done. This is much more like the International Space "
+"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
+"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
+"system in 1992."
+msgstr ""
+"Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërës të ndërlikuar 
që mund "
+"të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar shumicën e 
përbërësve, "
+"shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan Stacionit Ndërkombëtar "
+"Hapësinor, se sa një banese. Nëse shumica e moduleve të Stacionit 
Hapësinor "
+"qenë në orbitë por po pritej për një modul tjetër thelbësor, kjo do 
t'i "
+"ngjante sistemit GNU më 1992."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është kerneli truri i sistemit? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
+"href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
+"role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr ""
+"Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe asnjë 
pjesë "
+"e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit te qenia "
+"njerëzore."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem "
+"operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
+"\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
 msgstr "Jo, shumë përbërës duan mjaft punë."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgid "How can GNU be an operating system, if I can't get something called 
&ldquo;GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
-msgstr "Si mund të jetë GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe 
instaloj diçka të quajtur &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable 
versions of GNU</a> are available. None of them is called simply 
&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they are basically are."
-msgstr "Ka gati mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të 
paketuara dhe të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është 
quajtur thjesht &ldquo;GNU&rdquo;, por GNU është ajo çka ata janë në 
thelb."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We expected to release the GNU system packaged for installation, but 
this plan was overtaken by events: in 1992 others were already packaging GNU 
variants containing Linux. Starting in 1993 we sponsored an effort to make a 
better and freer GNU/Linux distribution, called <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. The founder 
of Debian had already chosen that name. We did not ask him to call it just 
&ldquo;GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the 
GNU Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
-msgstr "Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për 
instalim, por ky plan doli nga loja për shkakt të ngjarjeve: më 1992 të 
tjerë persona po paketonin tashmë variante GNU që përmbanin Linux. Duke 
filluar nga 1993 ne sponsorizuam një përpjekje për të krijuar një 
shpërndarje më të mirë dhe më të lirë GNU/Linux, të quajtur <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. Themeluesi 
i Debian-it e kish zgjedhur tashmë atë emër. Nuk i kërkuam ta quante 
thjesht &ldquo;GNU&rdquo; ngaqë ai do të ishte emri i një versioni të 
sistemit me kernelin GNU Hurd&mdash;i cili ende nuk qe gati."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend 
it to those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU 
Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
-msgstr "Kerneli GNU Hurd nuk u bë kurrë mjaftueshmërisht gati; ua 
këshillojmë vetëm atyre që duan të merren me të. Pra, nuk e paketuam 
kurrë GNU-në me kernelin GNU Hurd. Megjithatë, Debian-i e paketoi këtë 
ndërthurje si Debian GNU/Hurd."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We are now developing an advanced Scheme-based package manager called 
GUIX, and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
-msgstr "Tani po merremi me një përgjegjës të përparuar paketimesh me 
bazë Scheme të quajtur GUIX, dhe kjo përfshin edhe një ripaketim të një 
pjese domethënëse të sistemit GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We never took the last step of packaging GNU under the name 
&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an 
operating system."
-msgstr "Nuk e kryem kurrë hapin e fundit për paketimin e GNU-së nën emrin 
&ldquo;GNU&rdquo;, por kjo nuk ndryshon gjë rreth asaj se çfarë është 
GNU-ja. GNU-ja është një sistem operativ."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it 
normal to name an operating system after a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-msgstr "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples 
other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating 
system is developed as a single unified project, and the developers choose a 
name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of its 
own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; or 
&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
-msgstr "Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot 
ndonjë shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i 
njësuar, dhe zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. 
Kerneli zakonisht nuk ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, 
njerëzit thonë &ldquo;kerneli i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli 
për këtë ose atë&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Because those two constructions are used synonymously, the expression 
&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a 
kernel. You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or 
writing &ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
-msgstr "Ngaqë këto dy konstruksione përdoren si sinonime, shprehja 
&ldquo;kerneli Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të 
thotë &ldquo;kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i 
mund të jetë më tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e 
këtij keqkuptimi duke thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose 
&ldquo;Linux-i, kerneli.&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How 
about recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë 
i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the 
words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. 
People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
-msgstr "Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur 
fjalët &ldquo;GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i 
hidhët.  Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but 
we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons given 
below</a>."
-msgstr "Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> 
për arsyet e dhëna më poshtë</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why 
should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
-msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është se është shumë i 
gjatë. Pse duhet t'i hapja punë vetes duke thënë &ldquo;GNU/&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you 
appreciate the system that we developed, can't you take one second to recognize 
our work?"
-msgstr "Të thuash apo shtypësh &ldquo;GNU/&rdquo;, ha vetëm një sekondë. 
Nëse e vlerësoni sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një 
sekondë që të mirënjihet vepra jonë?"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts 
to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-msgstr "Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër 
fakteve të quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. 
 Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
-msgstr "Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë 
që mund të bëhet. Ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgid ""
+"How can GNU be an operating system, if I can't get something called &ldquo;"
+"GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Si mund të jetë GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe 
instaloj "
+"diçka të quajtur &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
+"href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable versions of "
+"GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU&rdquo;, but "
+"GNU is what they are basically are."
+msgstr ""
+"Ka gati mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të paketuara dhe "
+"të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur 
thjesht "
+"&ldquo;GNU&rdquo;, por GNU është ajo çka ata janë në thelb."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We expected to release the GNU system packaged for installation, but this "
+"plan was overtaken by events: in 1992 others were already packaging GNU "
+"variants containing Linux. Starting in 1993 we sponsored an effort to make "
+"a better and freer GNU/Linux distribution, called <a href=\"/distros/common-"
+"distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. The founder of Debian had "
+"already chosen that name. We did not ask him to call it just &ldquo;"
+"GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the GNU "
+"Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
+msgstr ""
+"Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për instalim, 
por "
+"ky plan doli nga loja për shkakt të ngjarjeve: më 1992 të tjerë persona 
po "
+"paketonin tashmë variante GNU që përmbanin Linux. Duke filluar nga 1993 
ne "
+"sponsorizuam një përpjekje për të krijuar një shpërndarje më të mirë 
dhe më "
+"të lirë GNU/Linux, të quajtur <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian"
+"\">Debian GNU/Linux</a>. Themeluesi i Debian-it e kish zgjedhur tashmë atë 
"
+"emër. Nuk i kërkuam ta quante thjesht &ldquo;GNU&rdquo; ngaqë ai do të "
+"ishte emri i një versioni të sistemit me kernelin GNU Hurd&mdash;i cili 
ende "
+"nuk qe gati."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend it to "
+"those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU "
+"Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
+msgstr ""
+"Kerneli GNU Hurd nuk u bë kurrë mjaftueshmërisht gati; ua këshillojmë 
vetëm "
+"atyre që duan të merren me të. Pra, nuk e paketuam kurrë GNU-në me 
kernelin "
+"GNU Hurd. Megjithatë, Debian-i e paketoi këtë ndërthurje si Debian 
GNU/Hurd."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We are now developing an advanced Scheme-based package manager called GUIX, "
+"and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
+msgstr ""
+"Tani po merremi me një përgjegjës të përparuar paketimesh me bazë 
Scheme të "
+"quajtur GUIX, dhe kjo përfshin edhe një ripaketim të një pjese 
domethënëse "
+"të sistemit GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We never took the last step of packaging GNU under the name &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
+"operating system."
+msgstr ""
+"Nuk e kryem kurrë hapin e fundit për paketimin e GNU-së nën emrin &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, por kjo nuk ndryshon gjë rreth asaj se çfarë është GNU-ja. 
GNU-"
+"ja është një sistem operativ."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është "
+"normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
+"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
+"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
+"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
+"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
+"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë "
+"shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, "
+"një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar, 
dhe "
+"zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli 
zakonisht nuk "
+"ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë 
&ldquo;kerneli "
+"i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli për këtë ose atë&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
+"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
+"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
+"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
+"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ngaqë këto dy konstruksione përdoren si sinonime, shprehja &ldquo;kerneli "
+"Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të thotë &ldquo;"
+"kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i mund të 
jetë më "
+"tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e këtij keqkuptimi duke 
"
+"thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose &ldquo;Linux-i, 
kerneli."
+"&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
+"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë i 
gjatë. Po "
+"sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
+"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
+"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr ""
+"Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur fjalët 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i hidhët.  "
+"Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
+"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons given "
+"below</a>."
+msgstr ""
+"Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por "
+"e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> për arsyet e dhëna 
më "
+"poshtë</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should "
+"I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është se është shumë i 
gjatë. "
+"Pse duhet t'i hapja punë vetes duke thënë &ldquo;GNU/&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you appreciate "
+"the system that we developed, can't you take one second to recognize our "
+"work?"
+msgstr ""
+"Të thuash apo shtypësh &ldquo;GNU/&rdquo;, ha vetëm një sekondë. Nëse 
e "
+"vlerësoni sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një sekondë 
që të "
+"mirënjihet vepra jonë?"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve 
të "
+"quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
+"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr ""
+"Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë që 
mund të "
+"bëhet. Ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). 
Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
-msgstr "Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të 
dallosh GNU/Linux nga GNU është e dobishme."
+msgid ""
+"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
+"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr ""
+"Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të dallosh 
GNU/"
+"Linux nga GNU është e dobishme."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any 
credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. 
We want to get credit for launching and sustaining the system's development, 
but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the 
system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his political 
views, but we deal with that disagreement honorably and openly, rather than by 
trying to cut him out of the credit for his contribution to the system."
-msgstr "Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të 
<em>reshtin</em> së dhëni hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të 
rëndësishme të sistemit. Ne duam të na jepet haka për nisjen dhe 
mirëmbajtjen e zhvillimit të sistemit, por kjo nuk do të thotë që duhet ta 
trajtojmë Linusin në po atë mënyrë që na trajtojnë ata që e quajnë 
sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me idetë e tij politike, prerazi, 
por e trajtojmë këtë mospajtim me ndershmëri dhe haptazi, në vend se të 
përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributin e tij te sistemi."
+msgid ""
+"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
+"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
+"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
+"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
+"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
+"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
+"the system."
+msgstr ""
+"Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të <em>reshtin</em> së 
dhëni "
+"hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të rëndësishme të sistemit. 
 Ne "
+"duam të na jepet haka për nisjen dhe mirëmbajtjen e zhvillimit të 
sistemit, "
+"por kjo nuk do të thotë që duhet ta trajtojmë Linusin në po atë 
mënyrë që na "
+"trajtojnë ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me "
+"idetë e tij politike, prerazi, por e trajtojmë këtë mospajtim me 
ndershmëri "
+"dhe haptazi, në vend se të përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributin 
e tij "
+"te sistemi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same 
system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what 
they have heard about."
-msgstr "Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të 
thoshim &ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për 
të njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin 
këtë me çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a 
product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it 
wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-msgstr "Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm 
&ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; 
basically, that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the 
credit as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing 
so."
-msgstr "Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; 
hollë-hollë, kjo është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus 
Torvalds-it po ashtu një pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta 
larë me privilegjin e të bërit kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to 
avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize 
you."
-msgstr "Pra, nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, 
për shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju 
kritikojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today; it 
includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments 
imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long 
it is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-msgstr "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të 
tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të 
tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? 
(Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa 
kuptim.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "What we say is that you ought to give the system's principal developer 
a share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the 
system is basically GNU."
-msgstr "Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën 
zhvilluesit themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, 
dhe sistemi në thelb është GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you 
might feel that some secondary contributors also deserve credit in the system's 
name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel that X11 
deserves credit in the system's name, and you want to call the system 
GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for mention, 
and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
-msgstr "Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku 
duhet, mund të mbani parasysh që edhe disa kontribues dytësorë po ashtu 
meritojnë të përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë 
radha të ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton 
hakë në emrin e sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, 
ashtu qoftë. Nëse keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për 
përmendje, dhe doni të shkruani GNU/Linux/Perl, jepini."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the 
names of the many other secondary contributions. There is no one obvious right 
place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue against it."
-msgstr "Ngaqë një emër i gjatë si 
GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv bëhet i pakuptimtë, në një 
farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe të lëmë jashtë emrat 
e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka ndonjë vend të saktë të 
vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, ndaj kudo që ta vendosni, nuk kemi 
për ta kundërshtuar."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Different threshold levels would lead to different choices of name for 
the system. But one name that cannot result from concerns of fairness and 
giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;Linux&rdquo;. 
It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution (Linux) 
while omitting the principal contribution (GNU)."
-msgstr "Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme 
për emrin e sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të 
qenët i paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel 
pragu, është &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e 
krejt hakës njërit prej kontributeve dytësorë (Linux), ndërkohë që lihet 
jashtë kontributi parësor (GNU)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today, but they 
don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kontribuan mjaft projekte të 
tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar 
veçan GNU-ja? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Thousands of projects have developed programs commonly included in 
today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, 
but they aren't the principal developers of the system as a whole, so they 
don't ask to be credited as such."
-msgstr "Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për 
kontributin, por nuk janë zhvillues kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj 
nuk kërkojnë të përmenden si të tillë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is different because it is more than just a contributed program, 
more than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on 
which the system was made."
-msgstr "GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një 
program i kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u 
ndërtua."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we 
mention it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u 
dashka që ta përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the 
&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux 
made up 1.5%. So the same argument would apply even more strongly to calling 
it &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i 
përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti argument do të duhej zbatuar edhe më me 
forcë në rastin e emërtimit &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even 
smaller fraction. But they are the system's core; the system was made by 
combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
-msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është 
pjesë akoma më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga 
ndërthurja e tyre.  Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i 
përshtatshëm."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that 
mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; 
a nuk do të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an 
organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we speak 
of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU system.) The 
GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to appear in its 
name."
-msgstr "GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk 
është shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin 
e zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in 
the code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. 
 Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of 
the GNU developers."
-msgstr "Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux 
përbëhet nga kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi 
GCC-në dhe GNOME-n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive 
bashkë me gjithë pjesën tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
-msgstr "Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can 
mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a 
GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
-msgstr "Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të 
thotë ose &ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që 
është një paketë GNU.&rdquo; Asnjë prej këtyre kuptimeve nuk i shkon 
gjendjes që kemi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU 
Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus Torvalds 
wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;Linux, which is a 
GNU package&rdquo; meaning is not right."
-msgstr "Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën 
parzmoren e Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus 
Torvalds-i e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. 
Ndaj &ldquo;Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. 
The free GNU/Linux distros do have a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>separate version of Linux</a>, 
since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project, it could be 
considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, 
because it would be too confusing."
-msgstr "Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, 
kernelit. Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>versione të ndarë të 
Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje 
firmware&rdquo; jo të lira. Nëse kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund 
të shihej mundësia e &ldquo;GNU Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim 
kështu, ngaqë do të ishte shumë ngatërruese."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're talking about a version of GNU, the operating system, 
distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the situation 
because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU and Linux; 
hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "Po flasim për një version të GNU-së, sistemit operativ, të 
dallueshëm nga pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit, 
ngaqë do të thotë &ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem është ndërthurje e GNU-së dhe 
Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you 
think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is 
clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con 
Linux&rdquo;."
-msgstr "Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. 
Nëse mendoni që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në 
Spanjisht, ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr "Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It is right and proper to mention the principal contribution first. 
The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to 
Linux, we actually started the whole activity."
-msgstr "Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së 
pari. Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe 
para Linux-it, në fakt ne nisëm krejt veprimtarinë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that 
is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and 
make it seem that the whole system is Linux."
-msgstr "Sidoqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin 
&ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë 
njerëzit zakonisht, çka është lënia krejtësisht jashtë e GNU-së dhe që 
e bën të duket sikur krejt sistemi është Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's 
really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
-msgstr "Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që 
është vërtet Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro 
are repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of their 
official name, and we hope that if you are involved with a different 
distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr "Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që 
shpërndarje si Debian, Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar 
GNU/Linux si pjesë të emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse 
merreni me një tjetër shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën 
gjë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong 
to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-msgstr "Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a 
nuk është gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro 
&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the mistake 
than it was to make the mistake."
-msgstr "Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; 
në &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi 
dhe ta quani shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një 
gabim nuk mund të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red 
Hat and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than 
asking individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, 
Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në 
vend se t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and 
organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, we 
have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to 
help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we expect 
to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that 
company did not care what was right."
-msgstr "Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u 
kërkojmë shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të 
përhapet fjala mbi këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të tre këtyre 
shoqërive. Mandrake u përgjigj se do të përdorte termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk 
qenë të gatshme të ndihmonin. Një funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është 
vendim puro komercial; presim të fitojmë më tepër para nga emërtimi 
&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë të tjera, asaj shoqërie nuk iu bë 
vonë se çfarë qe e drejtë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up 
just because the road isn't easy. You may not have as much influence at your 
disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the 
situation to the point where companies will make more profit calling it 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që 
heqin dorë meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në 
dorën tuaj sa IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku 
mund ta ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të 
fitojnë më shumë para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for 
distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of 
GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
-msgstr "A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është 
ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux 
system is a major problem for our community. It teaches the users that 
non-free software is ok, and that using it is part of the spirit of 
&ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen 
to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as 
&ldquo;helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use 
non-free applications and drivers), or making the system more popular even at 
the cost of freedom."
-msgstr "Praktika e shumëpërhapur e shtimit të software-it jo të lirë te 
sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u 
mëson përdoruesve që software-i jo i lirë është OK, dhe që përdorimi i 
tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft Grupe 
Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre ndihmën 
ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe 
të ftojnë shitës për të bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime 
të tilla si &ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux-it 
(përfshi ndihmën për ta që të përdorin zbatime dhe përudhës jo të 
lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit, qoftë edhe në kurriz të 
lirisë."
+msgid ""
+"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
+"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
+"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
+"what they have heard about."
+msgstr ""
+"Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të thoshim 
"
+"&ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për të "
+"njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin këtë 
me "
+"çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
+"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
+"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
+"\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; "
+"në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
+"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
+"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
+msgstr ""
+"Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; hollë-hollë, 
kjo "
+"është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus Torvalds-it po ashtu 
një "
+"pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta larë me privilegjin e 
të "
+"bërit kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
+"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
+msgstr ""
+"Pra, nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, për "
+"shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju kritikojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
+"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
+"ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
+"bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të "
+"shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa kuptim.) <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
+"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
+"system is basically GNU."
+msgstr ""
+"Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën zhvilluesit "
+"themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, dhe sistemi 
në "
+"thelb është GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
+"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
+"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
+"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
+"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
+"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr ""
+"Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku duhet, 
mund të "
+"mbani parasysh që edhe disa kontribues dytësorë po ashtu meritojnë të "
+"përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë radha të "
+"ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton hakë në 
emrin e "
+"sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, ashtu qoftë. 
Nëse "
+"keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për përmendje, dhe doni të 
shkruani "
+"GNU/Linux/Perl, jepini."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
+"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
+"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
+"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
+"against it."
+msgstr ""
+"Ngaqë një emër i gjatë si GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
bëhet "
+"i pakuptimtë, në një farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe 
të "
+"lëmë jashtë emrat e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka 
ndonjë "
+"vend të saktë të vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, ndaj kudo që 
ta "
+"vendosni, nuk kemi për ta kundërshtuar."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
+"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
+"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
+"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr ""
+"Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme për 
emrin e "
+"sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të qenët i "
+"paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel pragu, 
është "
+"&ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e krejt hakës 
njërit "
+"prej kontributeve dytësorë (Linux), ndërkohë që lihet jashtë kontributi 
"
+"parësor (GNU)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kontribuan mjaft projekte të tjera, por 
"
+"ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
+"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
+"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
+"ask to be credited as such."
+msgstr ""
+"Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e "
+"sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për kontributin, 
por "
+"nuk janë zhvillues kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj nuk kërkojnë 
të "
+"përmenden si të tillë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
+"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
+"which the system was made."
+msgstr ""
+"GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një program i "
+"kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar "
+"nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u ndërtua."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u dashka 
që ta "
+"përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall"
+"\">#allsmall</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
+"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
+"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
+"të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i 
njëjti "
+"argument do të duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e emërtimit 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
+"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
+"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr ""
+"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është pjesë 
akoma "
+"më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga ndërthurja e "
+"tyre.  Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i përshtatshëm."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
+"we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk 
do "
+"të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
+"\">#manycompanies</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
+"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
+"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
+"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
+"appear in its name."
+msgstr ""
+"GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk është "
+"shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem "
+"operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin e "
+"zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do "
+"të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
+"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
+"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
+"the GNU developers."
+msgstr ""
+"Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux përbëhet nga "
+"kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi GCC-në dhe 
GNOME-"
+"n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive bashkë me gjithë 
pjesën "
+"tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
+"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
+"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr ""
+"Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të thotë ose 
"
+"&ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që është një "
+"paketë GNU.&rdquo; Asnjë prej këtyre kuptimeve nuk i shkon gjendjes që 
kemi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
+"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
+"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
+"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr ""
+"Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën parzmoren e 
"
+"Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus Torvalds-i 
"
+"e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. Ndaj 
&ldquo;"
+"Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
+"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
+"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
+"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
+"would not want to call it that, because it would be too confusing."
+msgstr ""
+"Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, kernelit. "
+"Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\">versione të ndarë të Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;"
+"standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje firmware&rdquo; jo të lira. 
Nëse "
+"kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund të shihej mundësia e &ldquo;GNU "
+"Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim kështu, ngaqë do të ishte 
shumë "
+"ngatërruese."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
+"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
+"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
+"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Po flasim për një version të GNU-së, sistemit operativ, të dallueshëm 
nga "
+"pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit, ngaqë do të 
thotë "
+"&ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin &ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky "
+"sistem është ndërthurje e GNU-së dhe Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
+"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
+"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. Nëse 
mendoni "
+"që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një "
+"vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në Spanjisht, "
+"ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
+"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
+"we actually started the whole activity."
+msgstr ""
+"Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së pari. "
+"Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe para 
"
+"Linux-it, në fakt ne nisëm krejt veprimtarinë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
+"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
+"make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq 
"
+"është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë njerëzit zakonisht, çka 
është lënia "
+"krejtësisht jashtë e GNU-së dhe që e bën të duket sikur krejt sistemi 
është "
+"Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që është 
vërtet "
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
+"repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
+"their official name, and we hope that if you are involved with a different "
+"distribution, you will encourage it to do the same."
+msgstr ""
+"Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po "
+"përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që shpërndarje si 
Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar GNU/Linux si pjesë të 
"
+"emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse merreni me një tjetër "
+"shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën gjë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk 
është "
+"gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+"mistake than it was to make the mistake."
+msgstr ""
+"Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; në 
&ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi dhe ta 
quani "
+"shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një gabim nuk 
mund "
+"të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
+"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
+"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat 
"
+"dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se "
+"t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
+"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
+"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
+"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
+"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
+"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
+"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
+msgstr ""
+"Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u kërkojmë "
+"shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të përhapet fjala 
mbi "
+"këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të tre këtyre shoqërive. Mandrake u "
+"përgjigj se do të përdorte termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të "
+"kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk qenë të gatshme të ndihmonin. Një "
+"funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është vendim puro komercial; presim të "
+"fitojmë më tepër para nga emërtimi &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë 
të "
+"tjera, asaj shoqërie nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
+"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
+"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
+"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë "
+"meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa "
+"IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta "
+"ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë "
+"para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për "
+"shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky 
është "
+"ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve"
+"\">#reserve</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
+"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
+"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
+"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
+"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
+"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
+"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
+"cost of freedom."
+msgstr ""
+"Praktika e shumëpërhapur e shtimit të software-it jo të lirë te sistemi 
GNU/"
+"Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u mëson "
+"përdoruesve që software-i jo i lirë është OK, dhe që përdorimi i tij 
është "
+"pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft Grupe Përdoruesish 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre ndihmën ndaj përdoruesve 
që "
+"këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe të ftojnë shitës 
për të "
+"bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime të tilla si &ldquo;ndihmën 
ndaj "
+"përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux-it (përfshi ndihmën për ta që të 
përdorin "
+"zbatime dhe përudhës jo të lirë), ose popullarizimin edhe më të 
sistemit, "
+"qoftë edhe në kurriz të lirisë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "The question is how to try to change this."
 msgstr "Çështja është si të ndryshohet kjo."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does 
not realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, 
saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom 
more. They would not get the intended message. They would only respond they 
never thought these systems were GNU in the first place."
-msgstr "Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto 
versione të ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u 
mësonte përdoruesve ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e 
merrnin mesazhin e synuar. Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin 
menduar kurrë që këto sisteme qenë GNU së pari."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly 
the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> 
versions of GNU, that they all are based on a system that exists specifically 
for the sake of the users' freedom. With this understanding, they can start to 
recognize the distributions that include non-free software as perverted, 
adulterated versions of GNU, instead of thinking they are proper and 
appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
-msgstr "Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto 
versione sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tëra bazohen në 
një sistem që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së 
përdoruesve. Me të kuptuar këtë, mund të fillojnë t'i shohin 
shpërndarjet që përfshijnë <em>software</em> jo të lirë si versione të 
deformuara, të ndotura, të GNU-së, në vend se t'i mendojnë si versione të 
pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;Linux&rdquo;-it."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system 
GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their 
activities. If the Linux User Group in your area has the problems described 
above, we suggest you either campaign within the group to change its 
orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the more 
superficial goals have a right to their views, but don't let them drag you 
along!"
-msgstr "Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, 
që e quajnë sistemin GNU/Linux dhe vendosin idealet e Projektit GNU si bazë 
të veprimtarisë të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni 
fushatë brenda grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të 
filloni një grup të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më 
sipërfaqësore kanë të drejtën e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por 
mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të 
quhet GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the 
GNU system with Linux as the kernel. The purpose of the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new 
distribution and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the 
point we want to make."
-msgstr "Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është ta bëjë të ditur këtë pikë. Të 
zhvillosh një shpërndarje të re dhe ta quash veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
do të errësonte pikën që ne duam të theksojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this 
once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again 
now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new 
distribution had substantial practical advantages over other distributions, it 
would serve no purpose."
-msgstr "Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë 
njëherë, kur financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta 
bëjmë sërish nuk duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se 
shpërndarja e re nuk do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj 
shpërndarjeve të tjera, nuk do t'i shërbente ndonjë qëllimi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, 
such as gNewSense and Ututo."
-msgstr "Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve 
GNU/Linux 100% të lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some 
existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i 
GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i 
GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in 
1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd to 
work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
-msgstr "Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i 
GNU-së dikur më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do të donte 
GNU Hurd-i të funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por kësaj i thonë: mend 
pas kuvendi.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as 
&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't 
want to act like that."
-msgstr "Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta 
rietiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të 
sistemit GNU dhe ta etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, 
dhe nuk duam të veprojmë kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-msgstr "A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it 
në fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose 
it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development 
of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were 
changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their 
changes in the standard releases so that these GNU packages would work 
out-of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc 
and nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
-msgstr "Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo 
kundërshtuam atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të 
sponsorizuar zhvillimin e Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të 
bashkëpunonim me persona që po ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me 
Linux. Donim t'i përfshinim ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që 
kështu këto paketa GNU të mund të funksiononin në çast nën ndërthurje 
me Linux-in. Por shpesh ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; 
për instalim kishin nevojë të pastroheshin."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who had made the changes showed little interest in 
cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care about 
working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That 
came as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems 
had generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these 
people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first 
(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
-msgstr "Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim 
me ne. Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin GNU sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë 
përgjithësisht donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të 
përfshira në projektin tonë. Megjithatë këta persona, që po zhvillonin 
një sistem i cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, 
praktikisht të vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It was this experience that first showed us that people were calling a 
version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was 
obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
our response to that problem, and to the other problems caused by the 
&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
-msgstr "Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e 
quanin një version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim 
po errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për 
probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why did you wait so long before asking people to use the name 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-msgstr "Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të 
përdorin emrin GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Actually we didn't. We began talking privately with developers and 
distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. We 
will continue for as long as it's necessary."
-msgstr "Në fakt, nuk pritëm. Rreth kësaj filluam të diskutonim privatisht 
me zhvilluesit dhe shpërndarësit diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë 
publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that 
are GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të 
zbatohej te krejt programet që janë nën GPL? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. 
 When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;."
-msgstr "Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si 
&ldquo;GNU/<i>emër</i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta 
quajmë &ldquo;<i>emër</i> GNU&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some 
of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically 
contributed to it; these are the GNU packages, and we often use 
&ldquo;GNU&rdquo; in their names."
-msgstr "GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. 
Disa nga programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim 
&ldquo;GNU&rdquo; në emrat e tyre."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It's up to the developers of a program to decide if they want to 
contribute it and make it a GNU package. If you have developed a program and 
you would like it to be a GNU package, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it 
and decide whether we want it."
-msgstr "Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin nëse 
duan ta kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni 
zhvilluar një program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na 
shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të 
mund ta vlerësojmë dhe të vendosim nëse e duam."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program 
that is released under the GPL. If you write a program and release it under 
the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for 
us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but Linus 
did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work 
independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't take 
credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be improper."
-msgstr "Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program 
individual që është hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një 
program dhe e hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo 
nuk do të thotë që e shkroi Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala 
vjen, kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si 
pjesë të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse 
diçka nuk është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për 
të, dhe vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte e 
pasaktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating 
system as a whole, even though not for each and every program in it. The 
system exists as a system because of our determination and persistence, 
starting in 1984, many years before Linux was begun."
-msgstr "Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për 
sistemin operativ GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. 
Sistemi ekziston si sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që 
prej 1984-s, shumë vite para se të fillonte Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The operating system in which Linux became popular was basically the 
same as the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had 
a different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of 
GNU. It was the GNU/Linux system."
-msgstr "Sistemi operativ nën të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati 
tjetër kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një 
variant i GNU-së. Qe sistemi GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux continues to be used primarily in derivatives of that 
system&mdash;in today's versions of the GNU/Linux system. What gives these 
systems their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly 
Linux alone."
-msgstr "Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në versionet e sotme të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep 
këtyre sistemeve identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të 
tyre, jo përjashtimisht Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by 
using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-msgstr "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i 
jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software 
(and still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This 
is not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have 
freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we 
needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even parts 
of them, from Unix; everything had to be written afresh."
-msgstr "Në fakt, asgjë e GNU-së nuk rrjedh prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo 
kodi prej tij te GNU-ja do të kish qenë i paligjshëm. Kjo nuk është 
rastësi; kjo është arsyeja pse e zhvilluam GNU-në: ngaqë duke përdorur 
Unix-in, ose cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, nuk do të 
kihej liri, na duhej një sistem i lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund 
të kopjonim programe, ose madje as pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka 
duhej shkruar nga e para."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; 
therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. The 
name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is a 
humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker tradition of 
recursive acronyms that started in the 70s."
-msgstr "Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është 
sistem i përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU-së vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë 
&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë 
hakën Unix-it për të, në vijim të një tradite hacker-ësh për shkurtime 
ripërsëritëse që zuri fill në vitet '70."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO (there 
were already many of them, for various systems), but instead of calling it by a 
dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a 
clever amusing name. (That's what hacking means: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful cleverness</a>.)"
-msgstr "Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish 
ndërkohë mjaft të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta 
quante me një emër të zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i 
shkoi në mendje një emër zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": 
<a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>mençuri 
lozonjare</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. 
It became a tradition that, when you were writing from scratch a program that 
was similar to some existing program (let's imagine its name was 
&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as 
&ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we 
called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-msgstr "Hacker-ë të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta 
imitojnë stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para 
një program që qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që 
e kish emrin &ldquo;Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim 
ripërsëritës, të tillë si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not 
Klever.&rdquo; Në po të njëjtën frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për 
Unix-in &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give 
it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even 
in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue anyone 
giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various modified 
versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely different name 
that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
-msgstr "Historikisht, AT&amp;T, që krijoi Unix-in, nuk donte që ndonjë t'i 
jepte hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt 
pat kërcënuar se do të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në 
këtë mënyrë. Kjo është arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara 
të Unix-it (të tërë pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm 
që nuk e përfshinin &ldquo;Unix&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-msgstr "Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
systems, because that term does not fit the history of the BSD systems."
-msgstr "Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo;, ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve 
BSD."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 
80s, and became free in the early 90s. A free operating system that exists 
today is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD 
system."
-msgstr "Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i 
lirë, në vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo 
sistemi operativ që ekziston sot është, thuajse me siguri, ose variant i 
sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux 
is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code free 
software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU 
activists helped convince them to start, but the code had little overlap with 
GNU."
-msgstr "Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i 
GNU-së, siç është GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së 
patën frymëzimin ta bëjnë kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga 
shembulli i Projektit GNU, dhe thirrje shprehimisht prej aktivistësh të 
GNU-së i ndihmuan t'ia nisin punës, por kodi ka pak puqje me GNU-në."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its 
variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two 
different systems that evolved separately. The BSD developers did not write a 
kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit the 
situation."
-msgstr "Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, ashtu si edhe sistemi GNU 
dhe variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. 
Zhvilluesit BSD nuk shkruan ndonjë kernel për t'ia shtuar sistemit GNU, ndaj 
një emër i tillë si GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
-msgstr "Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe 
për këtë shkak emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për 
të."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its 
developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an 
entire system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of 
the system is the same as the GNU/Linux system."
-msgstr "Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. 
Zhvilluesit e tij e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD 
është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem 
BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin 
GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a 
GNU/Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
-msgstr "Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po 
xhiroj një sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The 
tools of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the 
GNU system, and underneath them you would still have another complete operating 
system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very 
different situation from GNU/Linux."
-msgstr "Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Mjetet e GNU-së janë thjesht një pjesë e 
software-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta 
prapë do të kishit një tjetër sistem operativ të plotë, i cili nuk do të 
kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një rresht kod. Përmbledhtas, kjo 
është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Can't Linux be used without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr "A s'mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Linux is used by itself, or with small other programs, in some 
appliances. These small software systems are a far cry from the GNU/Linux 
system. Users do not install them on PCs, for instance, and would find them 
rather disappointing. It is useful to say that these appliances run just 
Linux, to show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr "Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, 
në disa pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej 
të qenit sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, 
fjala vjen, dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet 
që këto pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme 
janë këto platforma të vogla nga GNU/Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Are there complete Linux systems without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-msgstr "A ka sisteme të plotë Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is 
an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
-msgstr "Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është 
një shembull.  Por është gabim të thirren këta sisteme 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-#| msgid ""
-#| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
-#| "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
-#| "different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you "
-#| "will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, "
-#| "but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] "
-#| "libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains "
-#| "just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU "
-#| "system. Android replaces that with Google software that works quite "
-#| "differently. Thus, what makes Android different is the lack of GNU."
-msgid "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it 
contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a different 
system. If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;, you will 
find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it 
isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and 
utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of 
Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. Android 
replaces that with Google software that works quite differently. Thus, what 
makes Android different from GNU/Linux is the absence of GNU."
-msgstr "Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë 
përmban shumë pak nga një sistem GNU, vetëm Linux-in. Parë në tërësi, 
është një sistem i ndryshëm. Në qoftë se sistemin e plotë GNU/Linux e 
quani &ldquo;Linux&rdquo;, ju del e nevojshme të shpreheni që, 
&ldquo;Android-i përmban Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk i përmban 
libraritë dhe mjetet e zakonshme Linux [sic] [duke nënkuptuar sistemin 
GNU].&rdquo; Android-i përmban po aq Linux, sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk 
përmban, është sistemi GNU. Android-i e zëvendëson këtë me 
<em>software</em> nga Google, që funksionon mjaft ndryshe. Ndaj, ajo që e 
bën Android-in të ndryshëm nga GNU/Linux është mungesa e GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen 
Linus Torvalds' role as posterboy for our community? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo;, sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyrë posteri\" për bashkësinë 
tonë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of 
word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more 
popular, and he believes its value to society lies merely in the practical 
advantages it offers: its power, reliability and easy availability. He has 
never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html\">freedom to cooperate</a> 
as an ethical principle, which is why the public does not connect the name 
&ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
-msgstr "Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është 
ta bëjë sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë 
qëndron thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqia e tij, 
qëndrueshmëria dhe gjetja e tij lehtësisht. Ai nuk ka e mbrojtur kurrë <a 
href=\"/philosophy/why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një 
parim etik, e prandaj publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë 
parim."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus publicly states his disagreement with the free software 
movement's ideals. He developed non-free software in his job for many years 
(and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and 
publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free 
software to work on it with him. He goes even further, and rebukes people who 
suggest that engineers and scientists should consider social consequences of 
our technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the 
development of the atom bomb."
-msgstr "Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes 
për <em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është 
marrë për shumë vjet me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë 
këtë faqe një audience të gjerë gjatë një takimi në 
&ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u ka bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues 
të Linux-it, kernelit, të përdorin <em>software</em> jo të lirë për të 
punuar mbi të së bashku. Shkon edhe më tej, dhe përçmon njerëzit që 
këshillojnë se inxhinierët dhe shkencëtarët duhet të shqyrtojnë pasojat 
shoqërore të veprës së tyre teknike&mdash;duke hedhur tej kështu mësimet 
që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës atomike."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations 
of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an 
important contribution to our community. But those motivations are not the 
reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't secure 
our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has the right 
to promote his views; however, people should be aware that the operating system 
in question stems from ideals of freedom, not from his views."
-msgstr "Nuk ka asgjë gabim te të shkruarit e një programi të lirë për 
të mësuar dhe për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të 
tilla qe kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi 
nuk është arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe 
as e sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
 Linusi ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit 
duhet të jenë të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej 
idealeve të lirisë, jo prej pikëpamjeve të tij."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-msgstr "A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the 
kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or label 
it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the name 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
-msgstr "Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it 
është Linux-i, kerneli; ne bëjmë kujdes që të mos ia veshim atë vepër 
Projektit GNU ose ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt 
sistemin, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-msgstr "A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes 
said, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the 
GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for 
more info&rdquo;</a>."
-msgstr "Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për 
Linux-in më të hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> 
GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër të 
dhëna&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
-#| "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
-#| "span>"
-msgid "Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, 
and forget the question of what to call GNU/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim 
sistemi GNU si një i tërë, dhe të harrohet çështja se çfarë të quhet 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We would like credit for the GNU operating system no matter which 
kernel is used with it."
-msgstr "Do të donim të na jepej haka për sistemin operativ GNU, 
pavarësisht se me çfarë kerneli është përdorur."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be a 
big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically wrong with 
Linux as a kernel is its inclusion of firmware &ldquo;blobs&rdquo;; the best 
fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> 
developing free replacement for the blobs</a>."
-msgstr "Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me 
Linux-in do të ishte punë shumë e madhe, dhe nuk është qartazi e 
domosdoshme. E vetmja gjë, e gabuar nga ana etike me Linux-in si kernel 
është përfshirja e &ldquo;blob&rdquo;-eve firmware; zgjidhja më e mirë e 
këtij problemi është <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> 
zhvillimi i zëvendësimeve të lira për blob-e</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we 
can't change it, so why even think about it? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-msgstr "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne 
nuk mund ta ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the 
system is not a single decision, to be made at one moment by 
&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to 
use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to 
call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you 
will help educate others."
-msgstr "Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet 
një sistem nuk është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
&ldquo;shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin 
emër të përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, por mund të vendosni ta quani sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni 
të edukohen të tjerët."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Society has made its decision and we can't change it, so what good does 
it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-msgstr "Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para 
bën, edhe po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures 
are being spread more or less by various people. If you call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, 
origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on 
your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred people 
see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated a 
substantial number of people with very little work. And some of them will 
spread the correction to others."
-msgstr "Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani 
një sistem &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t'i ndihmoni të tjerët të mësojnë 
historinë e vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk 
mund ta ndreqni keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund 
të ndihmoni. Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës 
njerëzish përmes shumë pak përpjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien 
ndreqjen edhe te të tjerë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach 
people its real origin with a ten-minute explanation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe 
t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi 
dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your 
effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
-msgstr "Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk 
është aq e efektshme sa emërtimi e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua 
harxhon kohën në mënyrë të paefektshme."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not 
propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, 
and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are 
unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the 
system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without 
particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
-msgstr "Është e paefektshme sepse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri 
nuk ka për t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj 
do t'i vënë veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të 
origjinës së sistemit. Por si zor t'ua përsërisin shpjegimin të tjerëve, 
kurdo që vjen fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;. Pa e dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e 
përfytyrimit të pasaktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, so 
you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between Linux 
and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to help the 
GNU Project effectively."
-msgstr "Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të 
shkruash &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo 
minuta, ndaj arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë 
mënyrë. Bërja e dallimit mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe 
flisni është me tërë mend rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin 
GNU efektivisht."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people laugh at you when you ask them to call the system 
GNU/Linux. Why do you subject yourself to this treatment? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-msgstr "Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
Pse ia nënshtroni veten këtij trajtimi? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken 
picture of the system's history and reason for existence. People who laugh at 
our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think our 
work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for it. If they 
knew the truth, they probably wouldn't laugh."
-msgstr "Thirrja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një 
përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë 
këtë përfytyrim të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, 
ndaj qeshin kur u kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, 
ka gjasa se nuk do të qesheshin."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people 
to ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. 
We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
-msgstr "Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i 
bën njerëzit të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme 
që i ndihin Projektit GNU. Do të rrezikojmë abuzimin e pamerituar, vetëm 
synimi ynë të arrihet."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't 
sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see 
why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
-msgstr "Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, 
ju lutemi, mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata 
që kanë pak mend do të reshtin së qeshuri."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. 
 Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-msgstr "Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
A nuk humbni duke i bërë ata të huaj? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not much. People who don't appreciate our role in developing the 
system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work 
that advances our goals, such as releasing free software, it is probably for 
other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching 
others to attribute our work to someone else, they are undermining our ability 
to recruit the help of others."
-msgstr "Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në 
zhvillimin e sistemit ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për 
të na ndihmuar. Nëse bëjnë punë që çon përpara synimet tona, të tilla 
si hedhje në qarkullim software-i të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe 
të tjera pa lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u mësuar të 
tjerëve t'i japin hakën e punës sonë dikujt tjetër, po minojnë aftësinë 
tonë të rekrutojmë ndihmë nga të tjerët."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It makes no sense to worry about alienating people who are already 
mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a 
major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we will 
continue trying to correct the misnomer."
-msgstr "Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë 
tashmë, më së shumti, mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të 
tërhiqesh nga ndreqja e një problemi të madh nga frika se mos zemërohen 
njerëzit që e mbajnë atë gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi 
ta ndreqim keqemërtimin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating 
system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-msgstr "Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të 
riemërtohet sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to 
rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
-msgstr "Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë 
sistem &ldquo;GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që 
provuan ta riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo;, nuk duhej të kishin bërë 
ashtu."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr "A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
-msgstr "Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë 
sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom 
of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
-msgstr "Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në 
lirinë e fjalës, nuk do të donim ta bënin, sido që të qe. Ne u 
kërkojmë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo 
është gjëja e drejtë që duhet bërë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call 
the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those 
who would make proprietary versions of free software. While it is true that 
those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the 
users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system or 
even developing non-free software for such use, the mere act of calling the 
system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their freedom. It 
seems improper to make the GPL restrict what name people can use for the 
system."
-msgstr "Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga 
ata që do të krijonin versione pronësore të software-it të lirë. 
Ndërkohë që është e vërtetë që ata që e quajnë sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë gjëra që e kufizojnë lirinë e 
përdoruesit, të tilla si paketim software-i jo të lirë në sistemin 
GNU/Linux ose madje edhe zhvillim software-i jo të lirë për qëllime të 
tilla, akti i thjeshtë i emërtimit të sistemit &ldquo; Linux&rdquo; nuk u 
mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo e përshtatshme ta 
bësh GPL-në të kufizojë se ç'emër mund të përdoret për sistemin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you objected to the original BSD license's advertising 
requirement to give credit to the University of California, isn't it 
hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-msgstr "Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së 
Universitetit të Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është 
hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license 
requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we 
deserve."
-msgstr "Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri 
licence, dhe as nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni 
hakun që meritojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Please note that there are at least <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> 
two different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use the term 
&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
-msgstr "Ju lutemi, mbani shënim që ka të paktën <a 
href=\"/philosophy/bsd.html\"> dy licenca të ndryshme BSD</a>. Për arsye 
qartësie, ju lutemi, mos përdorni termin &ldquo;licencë BSD&rdquo; pa 
specifikuar se për cilën bëhet fjalë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to 
call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you 
complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-msgstr "Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse 
ankoheni tani? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The question presupposes a rather controversial general ethical 
premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled 
to take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that 
might makes right."
-msgstr "Pyetja nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të 
debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr 
të mirëqenë që forca të jep të drejtë."
+msgid ""
+"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
+"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
+"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
+"more. They would not get the intended message. They would only respond "
+"they never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr ""
+"Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk "
+"e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto versione 
të "
+"ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u mësonte 
përdoruesve "
+"ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e merrnin mesazhin e synuar. 
 "
+"Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin menduar kurrë që këto 
sisteme "
+"qenë GNU së pari."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
+"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
+"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
+"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
+"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
+"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
+"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është "
+"saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto versione "
+"sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tëra bazohen në një 
sistem "
+"që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së përdoruesve. Me të 
kuptuar "
+"këtë, mund të fillojnë t'i shohin shpërndarjet që përfshijnë 
<em>software</"
+"em> jo të lirë si versione të deformuara, të ndotura, të GNU-së, në 
vend se "
+"t'i mendojnë si versione të pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;"
+"Linux&rdquo;-it."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
+"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
+"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
+"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
+"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
+"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
+"you along!"
+msgstr ""
+"Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, që e 
quajnë "
+"sistemin GNU/Linux dhe vendosin idealet e Projektit GNU si bazë të "
+"veprimtarisë të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka "
+"problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni fushatë 
brenda "
+"grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të filloni një 
grup "
+"të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më sipërfaqësore kanë 
të drejtën "
+"e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet 
GNU/"
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</"
+"a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
+"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
+"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
+"to make."
+msgstr ""
+"Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit "
+"GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
+"ta bëjë të ditur këtë pikë. Të zhvillosh një shpërndarje të re dhe 
ta quash "
+"veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të errësonte pikën që ne duam të 
theksojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
+"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
+"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
+"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
+"it would serve no purpose."
+msgstr ""
+"Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë njëherë, kur "
+"financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta bëjmë sërish 
nuk "
+"duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se shpërndarja e re 
nuk "
+"do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj shpërndarjeve të 
tjera, nuk "
+"do t'i shërbente ndonjë qëllimi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
+"gNewSense and Ututo."
+msgstr ""
+"Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve GNU/Linux 
100% të "
+"lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe 
të "
+"hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu"
+"\">#linuxgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
+"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
+"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr ""
+"Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i GNU-së 
dikur "
+"më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do të donte GNU Hurd-i 
të "
+"funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por kësaj i thonë: mend pas 
kuvendi.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
+"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
+"to act like that."
+msgstr ""
+"Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë 
si "
+"&ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe 
ta "
+"etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të "
+"veprojmë kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në "
+"fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
+"\">#condemn</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
+"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
+"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
+"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
+"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
+"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
+"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr ""
+"Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo kundërshtuam 
"
+"atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të sponsorizuar 
zhvillimin e "
+"Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të bashkëpunonim me persona që po "
+"ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me Linux. Donim t'i përfshinim "
+"ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që kështu këto paketa GNU të 
"
+"mund të funksiononin në çast nën ndërthurje me Linux-in. Por shpesh "
+"ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; për instalim kishin 
nevojë "
+"të pastroheshin."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
+"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
+"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
+"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
+"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
+"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
+"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr ""
+"Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne. "
+"Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin "
+"GNU sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra rëndë, ngaqë 
"
+"personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë përgjithësisht 
"
+"donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të përfshira në 
projektin "
+"tonë. Megjithatë këta persona, që po zhvillonin një sistem i cili 
bazohej "
+"së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht të vetmit) që 
nuk "
+"dëshironin të punonin me ne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was this experience that first showed us that people were calling a "
+"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
+"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
+"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr ""
+"Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e quanin një "
+"version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim po "
+"errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për probleme 
të "
+"tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të përdorin 
emrin GNU/"
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</"
+"span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
+"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
+"We will continue for as long as it's necessary."
+msgstr ""
+"Në fakt, nuk pritëm. Rreth kësaj filluam të diskutonim privatisht me "
+"zhvilluesit dhe shpërndarësit diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë "
+"publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të zbatohej te 
krejt "
+"programet që janë nën GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
+"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
+"i>&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si &ldquo;GNU/<i>emër</"
+"i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta quajmë 
&ldquo;<i>emër</"
+"i> GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
+"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
+"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in their names."
+msgstr ""
+"GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. Disa nga 
"
+"programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht "
+"për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim &ldquo;GNU&rdquo; 
në "
+"emrat e tyre."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
+"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
+"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
+"it."
+msgstr ""
+"Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin nëse duan ta 
"
+"kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni zhvilluar 
një "
+"program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na shkruani <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të mund ta 
vlerësojmë dhe "
+"të vendosim nëse e duam."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
+"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
+"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
+"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
+"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
+"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
+"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
+"improper."
+msgstr ""
+"Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program individual që 
"
+"është hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program dhe e "
+"hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do të "
+"thotë që e shkroi Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, "
+"kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë "
+"të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka 
nuk "
+"është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe "
+"vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte e pasaktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
+"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
+"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
+"1984, many years before Linux was begun."
+msgstr ""
+"Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për sistemin 
operativ "
+"GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. Sistemi ekziston 
si "
+"sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që prej 1984-s, shumë 
vite "
+"para se të fillonte Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
+"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
+"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
+"GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Sistemi operativ nën të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me "
+"sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati tjetër "
+"kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një variant i 
GNU-"
+"së. Qe sistemi GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
+"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
+"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
+"alone."
+msgstr ""
+"Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në "
+"versionet e sotme të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep këtyre sistemeve "
+"identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të tyre, jo "
+"përjashtimisht Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i jepte "
+"hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
+"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
+"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
+"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
+"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
+"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr ""
+"Në fakt, asgjë e GNU-së nuk rrjedh prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> "
+"pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo kodi prej tij te 
GNU-ja "
+"do të kish qenë i paligjshëm. Kjo nuk është rastësi; kjo është 
arsyeja pse "
+"e zhvilluam GNU-në: ngaqë duke përdorur Unix-in, ose cilindo nga sistemet 
e "
+"tjerë operativë të asaj kohe, nuk do të kihej liri, na duhej një sistem 
i "
+"lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim programe, ose madje 
as "
+"pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruar nga e para."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
+"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
+"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
+"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr ""
+"Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është sistem i "
+"përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU-së "
+"vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë &ldquo;GNU's 
Not "
+"Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë hakën Unix-it 
për të, në "
+"vijim të një tradite hacker-ësh për shkurtime ripërsëritëse që zuri 
fill në "
+"vitet '70."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
+"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
+"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
+"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
+msgstr ""
+"Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish ndërkohë 
mjaft "
+"të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta quante me një 
emër të "
+"zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i shkoi në mendje një 
emër "
+"zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": <a 
href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">mençuri lozonjare</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
+"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
+"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
+"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
+"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Hacker-ë të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta imitojnë 
stilin. "
+"U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para një program që qe 
i "
+"ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që e kish emrin &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim ripërsëritës, të tillë si 
"
+"&ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; Në po të 
njëjtën "
+"frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për Unix-in &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
+"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
+"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
+"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
+"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
+"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Historikisht, AT&amp;T, që krijoi Unix-in, nuk donte që ndonjë t'i jepte "
+"hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as "
+"edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt pat 
kërcënuar "
+"se do të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në këtë 
mënyrë. Kjo "
+"është arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara të Unix-it (të 
tërë "
+"pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm që nuk e përfshinin 
&ldquo;"
+"Unix&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
+"because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr ""
+"Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme &ldquo;GNU/BSD&rdquo;, "
+"ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve BSD."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
+"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i lirë, në "
+"vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo sistemi "
+"operativ që ekziston sot është, thuajse me siguri, ose variant i sistemit "
+"GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
+"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
+"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
+"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
+"with GNU."
+msgstr ""
+"Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i GNU-së, siç 
është "
+"GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së patën frymëzimin ta 
bëjnë "
+"kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga shembulli i Projektit GNU, dhe "
+"thirrje shprehimisht prej aktivistësh të GNU-së i ndihmuan t'ia nisin 
punës, "
+"por kodi ka pak puqje me GNU-në."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
+"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
+"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
+"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
+"the situation."
+msgstr ""
+"Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, ashtu si edhe sistemi GNU dhe "
+"variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë "
+"dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit BSD 
nuk "
+"shkruan ndonjë kernel për t'ia shtuar sistemit GNU, ndaj një emër i 
tillë si "
+"GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr ""
+"Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe për 
këtë shkak "
+"emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për të."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
+"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
+"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
+"system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit 
e tij "
+"e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD është një 
sistem "
+"i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem BSD, ngaqë pjesa "
+"dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një 
"
+"sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
+"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
+"system, and underneath them you would still have another complete operating "
+"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
+"different situation from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Mjetet e "
+"GNU-së janë thjesht një pjesë e software-it GNU, i cili është thjesht 
një "
+"pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem "
+"operativ të plotë, i cili nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as 
edhe "
+"një rresht kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga 
GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
+"These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
+"do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
+"disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
+"show how different those small platforms are from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, në disa "
+"pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej të 
qenit "
+"sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, fjala vjen, "
+"dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet që këto 
"
+"pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme janë 
këto "
+"platforma të vogla nga GNU/Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A ka sisteme të plotë Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
+"example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
+msgstr ""
+"Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është një "
+"shembull.  Por është gabim të thirren këta sisteme &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
+"contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
+"different system. If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android "
+"contains Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux "
+"[sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android "
+"contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is "
+"the GNU system. Android replaces that with Google software that works quite "
+"differently. Thus, what makes Android different from GNU/Linux is the "
+"absence of GNU."
+msgstr ""
+"Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë përmban "
+"shumë pak nga një sistem GNU, vetëm Linux-in. Parë në tërësi, është 
një "
+"sistem i ndryshëm. Në qoftë se sistemin e plotë GNU/Linux e quani 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo;, ju del e nevojshme të shpreheni që, &ldquo;Android-i përmban 
"
+"Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk i përmban libraritë dhe mjetet e "
+"zakonshme Linux [sic] [duke nënkuptuar sistemin GNU].&rdquo; Android-i "
+"përmban po aq Linux, sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk përmban, është "
+"sistemi GNU. Android-i e zëvendëson këtë me <em>software</em> nga 
Google, "
+"që funksionon mjaft ndryshe. Ndaj, ajo që e bën Android-in të ndryshëm 
nga "
+"GNU/Linux është mungesa e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo;, sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet "
+"rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyrë posteri\" për bashkësinë tonë? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
+"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
+"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
+"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
+"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
+"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
+"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr ""
+"Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, "
+"jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është ta bëjë "
+"sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë qëndron "
+"thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqia e tij, qëndrueshmëria 
dhe "
+"gjetja e tij lehtësisht. Ai nuk ka e mbrojtur kurrë <a href=\"/philosophy/"
+"why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një parim etik, e 
prandaj "
+"publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë parim."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
+"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
+"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
+"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
+"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
+"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
+"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
+"development of the atom bomb."
+msgstr ""
+"Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes për "
+"<em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është marrë 
për "
+"shumë vjet me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë këtë faqe 
një "
+"audience të gjerë gjatë një takimi në &ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u 
ka "
+"bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues të Linux-it, kernelit, të 
përdorin "
+"<em>software</em> jo të lirë për të punuar mbi të së bashku. Shkon 
edhe më "
+"tej, dhe përçmon njerëzit që këshillojnë se inxhinierët dhe 
shkencëtarët "
+"duhet të shqyrtojnë pasojat shoqërore të veprës së tyre 
teknike&mdash;duke "
+"hedhur tej kështu mësimet që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës 
atomike."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
+"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
+"important contribution to our community. But those motivations are not the "
+"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
+"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
+"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
+"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
+"views."
+msgstr ""
+"Nuk ka asgjë gabim te të shkruarit e një programi të lirë për të 
mësuar dhe "
+"për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të tilla qe kontribut 
i "
+"rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi nuk është arsyeja 
pse "
+"ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe as e sigurojnë lirinë 
"
+"tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. Linusi ka të 
drejtë të "
+"promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit duhet të jenë të 
ndërgjegjshëm "
+"që sistemi operativ në fjalë buron prej idealeve të lirisë, jo prej "
+"pikëpamjeve të tij."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</"
+"span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
+"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
+"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr ""
+"Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it është 
Linux-"
+"i, kerneli; ne bëjmë kujdes që të mos ia veshim atë vepër Projektit GNU 
ose "
+"ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt sistemin, emri "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
+"<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
+"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
+"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për Linux-in më 
të "
+"hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
+"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in 
"
+"janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete 
nuk "
+"janë pjesë e shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër 
të "
+"dhëna&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and "
+"forget the question of what to call GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi 
GNU "
+"si një i tërë, dhe të harrohet çështja se çfarë të quhet GNU/Linux? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</"
+"span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We would like credit for the GNU operating system no matter which kernel is "
+"used with it."
+msgstr ""
+"Do të donim të na jepej haka për sistemin operativ GNU, pavarësisht se me 
"
+"çfarë kerneli është përdorur."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be a big "
+"job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically wrong with "
+"Linux as a kernel is its inclusion of firmware &ldquo;blobs&rdquo;; the best "
+"fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects";
+"\"> developing free replacement for the blobs</a>."
+msgstr ""
+"Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me Linux-in do 
të "
+"ishte punë shumë e madhe, dhe nuk është qartazi e domosdoshme. E vetmja "
+"gjë, e gabuar nga ana etike me Linux-in si kernel është përfshirja e 
&ldquo;"
+"blob&rdquo;-eve firmware; zgjidhja më e mirë e këtij problemi është <a 
href="
+"\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> zhvillimi i zëvendësimeve 
të "
+"lira për blob-e</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
+"ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
+"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
+"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
+"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
+"educate others."
+msgstr ""
+"Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet një 
sistem nuk "
+"është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga &ldquo;"
+"shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin emër 
të "
+"përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, 
por "
+"mund të vendosni ta quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e "
+"duke bërë kështu, do të ndihmoni të edukohen të tjerët."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para bën, 
edhe "
+"po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
+"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
+"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
+"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
+"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
+"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
+"spread the correction to others."
+msgstr ""
+"Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta "
+"shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani një 
sistem "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t'i ndihmoni të tjerët të mësojnë historinë 
e "
+"vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk mund ta 
ndreqni "
+"keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund të ndihmoni. 
 "
+"Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës njerëzish 
përmes "
+"shumë pak përpjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien ndreqjen edhe te të "
+"tjerë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u "
+"mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi "
+"dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain"
+"\">#explain</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
+"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
+"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr ""
+"Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë "
+"mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme "
+"sa emërtimi e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua harxhon kohën në "
+"mënyrë të paefektshme."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
+"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
+"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
+"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
+"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
+"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr ""
+"Është e paefektshme sepse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri nuk ka 
për "
+"t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t'i 
vënë "
+"veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës 
së "
+"sistemit. Por si zor t'ua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen "
+"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. Pa e "
+"dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të 
pasaktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
+"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
+"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
+"help the GNU Project effectively."
+msgstr ""
+"Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të shkruash 
&ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo minuta, ndaj "
+"arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë mënyrë. Bërja 
e dallimit "
+"mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe flisni është me tërë mend "
+"rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin GNU efektivisht."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia 
"
+"nënshtroni veten këtij trajtimi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
+"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
+"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
+"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
+"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr ""
+"Thirrja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një "
+"përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. "
+"Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë këtë 
përfytyrim "
+"të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, ndaj qeshin kur u "
+"kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, ka gjasa se nuk 
do "
+"të qesheshin."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
+"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
+"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr ""
+"Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i bën 
njerëzit "
+"të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme që i ndihin "
+"Projektit GNU. Do të rrezikojmë abuzimin e pamerituar, vetëm synimi ynë 
të "
+"arrihet."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
+"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
+"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr ""
+"Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, ju 
lutemi, "
+"mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e "
+"vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata që kanë 
pak mend "
+"do të reshtin së qeshuri."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk "
+"humbni duke i bërë ata të huaj? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
+"\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
+"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
+"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
+"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
+"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
+"ability to recruit the help of others."
+msgstr ""
+"Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në zhvillimin e 
sistemit "
+"ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për të na ndihmuar. 
Nëse bëjnë "
+"punë që çon përpara synimet tona, të tilla si hedhje në qarkullim 
software-i "
+"të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe të tjera pa lidhje, jo se ua 
kërkuam "
+"ne. Ndërkohë, duke u mësuar të tjerëve t'i japin hakën e punës sonë 
dikujt "
+"tjetër, po minojnë aftësinë tonë të rekrutojmë ndihmë nga të 
tjerët."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
+"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
+"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
+"will continue trying to correct the misnomer."
+msgstr ""
+"Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë tashmë, 
më "
+"së shumti, mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të tërhiqesh nga 
ndreqja e "
+"një problemi të madh nga frika se mos zemërohen njerëzit që e mbajnë 
atë "
+"gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi ta ndreqim keqemërtimin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet "
+"sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
+"\">#rename</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
+"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
+"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr ""
+"Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë sistem 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që provuan ta "
+"riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo;, nuk duhej të kishin bërë ashtu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
+"\">#force</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr ""
+"Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</"
+"span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
+"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
+"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr ""
+"Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në lirinë e "
+"fjalës, nuk do të donim ta bënin, sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja e drejtë 
që "
+"duhet bërë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
+"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
+"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
+"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
+"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
+"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
+"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
+"use for the system."
+msgstr ""
+"Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga ata që 
do të "
+"krijonin versione pronësore të software-it të lirë. Ndërkohë që 
është e "
+"vërtetë që ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë 
gjëra "
+"që e kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim software-i jo 
të "
+"lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim software-i jo të lirë 
për "
+"qëllime të tilla, akti i thjeshtë i emërtimit të sistemit &ldquo; "
+"Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo 
e "
+"përshtatshme ta bësh GPL-në të kufizojë se ç'emër mund të përdoret 
për "
+"sistemin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
+"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
+"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të "
+"Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të 
kërkohet "
+"përmendja e projektit GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
+"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
+msgstr ""
+"Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri licence, dhe 
as "
+"nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni hakun që 
meritojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Please note that there are at least <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> two "
+"different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use the term "
+"&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, mbani shënim që ka të paktën <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> 
dy "
+"licenca të ndryshme BSD</a>. Për arsye qartësie, ju lutemi, mos përdorni 
"
+"termin &ldquo;licencë BSD&rdquo; pa specifikuar se për cilën bëhet 
fjalë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
+"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
+"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
+"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
+"might makes right."
+msgstr ""
+"Pyetja nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të "
+"debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni "
+"tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr të "
+"mirëqenë që forca të jep të drejtë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
 msgstr "Shpresojmë se nuk pajtoheni me këtë parakusht, njësoj si ne."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people 
believe? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
-msgstr "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë 
vetë e besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't think we should go along with large numbers of people because 
they have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
-msgstr "Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish 
ngaqë këta janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e 
vërteta është e rëndësishme."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We could never have developed a free operating system without first 
denying the belief, held by most people, that proprietary software was 
legitimate and acceptable."
-msgstr "Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të 
lirë pa mohuar së pari besëtytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
software-i pronësor është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it 
right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
-msgstr "Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të 
saktë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
+"besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
+"\">#contradict</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
+"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr ""
+"Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish ngaqë 
këta "
+"janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e vërteta 
është e "
+"rëndësishme."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We could never have developed a free operating system without first denying "
+"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
+"and acceptable."
+msgstr ""
+"Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të lirë pa 
mohuar "
+"së pari besëtytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që software-i 
pronësor "
+"është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
-msgstr "Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një 
të vërtetë."
+msgstr ""
+"Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një të 
vërtetë."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
-#| "\">#force</a>)</span>"
-msgid "Isn't it better to call the system by the name most users already know? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#somanyright</a>)</span>"
-msgstr "A s'është më mirë të quhet sistemi me emrin që e njohin shumica 
e përdoruesve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#somanyright</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking about. 
If you add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; 
once in a while, they will all understand."
-msgstr "Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; përfshin &ldquo;Linux&rdquo;, do ta kuptojnë se për 
çfarë po flisni. Nëse me raste shtoni &ldquo;(referuar shpesh si 
&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, do ta kuptojnë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many people care about what's convenient or who's winning, not about 
arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a 
different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
-msgstr "Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdishme apo se 
kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta 
përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral "
-#| "approach to life. Non-free software is an example of that amoral "
-#| "approach and thrives on it. So in the long run it is self-defeating for "
-#| "us to bow to that approach. We will continue talking in terms of right "
-#| "and wrong."
-msgid "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral 
approach to life. Non-free software is an example of that amoral approach and 
thrives on it. Thus, in the long run it would be self-defeating for us to 
adopt that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
-msgstr "Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis, ose për kë po fiton, 
është trajtim i pamoraltë i jetës. Software-i jo i lirë është një 
shembull i këtij trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne 
do të ishte vetëmposhtje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në 
perspektivë afatgjatë. Ne do të vazhdojmë të flasim me termat e të 
saktës dhe të gabuarës."
+msgid ""
+"Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#somanyright</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"A s'është më mirë të quhet sistemi me emrin që e njohin shumica e "
+"përdoruesve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname"
+"\">#somanyright</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; includes "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking about. If you "
+"add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; "
+"once in a while, they will all understand."
+msgstr ""
+"Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; përfshin &ldquo;Linux&rdquo;, do ta kuptojnë se për çfarë 
po "
+"flisni. Nëse me raste shtoni &ldquo;(referuar shpesh si 
&lsquo;Linux&rsquo;)"
+"&rdquo;, do ta kuptojnë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
+"\">#winning</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdishme apo se kush po 
"
+"fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta "
+"përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
+"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
+"thrives on it. Thus, in the long run it would be self-defeating for us to "
+"adopt that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr ""
+"Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis, ose për kë po fiton, 
është trajtim "
+"i pamoraltë i jetës. Software-i jo i lirë është një shembull i këtij "
+"trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne do të ishte "
+"vetëmposhtje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në perspektivë 
afatgjatë. Ne "
+"do të vazhdojmë të flasim me termat e të saktës dhe të gabuarës."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
-msgstr "Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e 
gabuara kanë rëndësi."
+msgstr ""
+"Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e gabuara 
kanë "
+"rëndësi."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1128,8 +3067,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -1143,16 +3093,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 Free Software 
Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 
Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 Free "
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -1163,4 +3129,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: philosophy/amazon-nat.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/amazon-nat.sq.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/amazon-nat.sq.html    15 Dec 2013 10:00:56 -0000   1.24
+++ philosophy/amazon-nat.sq.html    2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.25
@@ -1,14 +1,16 @@
 
+
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/amazon-nat.en.html" -->
 
-<title>Letra e Amazon-ës nga Nati - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Letra e Amazon-ës nga Nati - Projekti GNU - Free Software 
Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-nat.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<h2>Letër nga Nat-i</h2>
+<h2>Letra për Amazon-ën nga Nat-i</h2>
 
 <p>Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e 
Amazon-ës.
 Ju lutemi, <a href="/philosophy/amazon.html">lexoni më tepër rreth këtij
@@ -50,33 +52,57 @@
  </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
-<br />
-Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, këshilla ose ndreqje të tjera
-dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
 Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të këtij
 artikulli, ju lutemi, shihni <a
-href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.
-</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">README për 
përkthimet</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
-<p>
-Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -88,12 +114,11 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:00:56 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/amazon-rms-tim.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/amazon-rms-tim.sq.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/amazon-rms-tim.sq.html  15 Dec 2013 10:00:56 -0000   1.22
+++ philosophy/amazon-rms-tim.sq.html  2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.23
@@ -1,11 +1,13 @@
 
+
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/amazon-rms-tim.en.html" -->
 
 <title>Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - 
Free
-Software Foundation (FSF)</title>
+Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-rms-tim.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
@@ -78,33 +80,57 @@
  </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
-<br />
-Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, këshilla ose ndreqje të tjera
-dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
 Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të këtij
 artikulli, ju lutemi, shihni <a
-href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.
-</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">README për 
përkthimet</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
-<p>
-Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -116,12 +142,11 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:00:56 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/amazon-nat.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-nat.sq-en.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/amazon-nat.sq-en.html 28 Feb 2013 19:12:19 -0000   1.16
+++ philosophy/po/amazon-nat.sq-en.html 2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.17
@@ -1,8 +1,10 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<title>Amazon letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Amazon Letter from Nat
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-nat.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-<h2>Letter from Nat</h2>
+<h2>Amazon Letter from Nat</h2>
 
 <p>This is a letter from Nat Friedman regarding the Amazon Boycott.
 Please <a href="/philosophy/amazon.html">read more about this
@@ -37,46 +39,65 @@
 Nat
 </pre>
 
-</div>
-
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Please see the
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/02/28 19:12:19 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/amazon-nat.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/amazon-nat.sq.po   2 Mar 2014 18:32:57 -0000    1.18
+++ philosophy/po/amazon-nat.sq.po   2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.19
@@ -14,25 +14,27 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:25+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Amazon letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Amazon Letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Letra e Amazon-ës nga Nati - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "Letter from Nat"
 msgid "Amazon Letter from Nat"
 msgstr "Letra për Amazon-ën nga Nat-i"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "This is a letter from Nat Friedman regarding the Amazon Boycott. 
Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more about this boycott</a> and 
support us by making a link from your own home page!"
-msgstr "Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e 
Amazon-ës. Ju lutemi, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër 
rreth këtij bojkoti</a> dhe na përkrahni duke vendosur një lidhje prej faqes 
suaj hyrëse!"
+msgid ""
+"This is a letter from Nat Friedman regarding the Amazon Boycott. Please <a "
+"href=\"/philosophy/amazon.html\">read more about this boycott</a> and "
+"support us by making a link from your own home page!"
+msgstr ""
+"Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e 
Amazon-ës. "
+"Ju lutemi, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër rreth këtij 
"
+"bojkoti</a> dhe na përkrahni duke vendosur një lidhje prej faqes suaj 
hyrëse!"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -97,8 +99,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -112,18 +125,30 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -135,4 +160,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html   28 Feb 2013 19:12:19 -0000   
1.17
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html   2 Mar 2014 18:59:28 -0000    
1.18
@@ -1,5 +1,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<title>Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-rms-tim.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>Letter from RMS to Tim O'Reilly</h2>
@@ -59,46 +61,65 @@
 Amazon.
 </pre>
 
-</div>
-
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Please see the 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/02/28 19:12:19 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 2 Mar 2014 18:32:57 -0000    1.18
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.19
@@ -14,15 +14,15 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:25+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
-msgid "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software 
Foundation"
-msgstr "Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - 
Free Software Foundation"
+msgid ""
+"Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - Free "
+"Software Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -31,18 +31,37 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. 
Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the statement 
by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> of 
Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years."
-msgstr "Këtu keni një mesazh që <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> i dërgoi Tim 
O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të Jeff Bezos, 
<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> i Amazon-ës, ku 
bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin thjesht 3 ose 5 vjet."
+msgid ""
+"Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
+"Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
+"statement by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
+"acronym> of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 "
+"years."
+msgstr ""
+"Këtu keni një mesazh që <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
+"Stallman</a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një "
+"deklaratë të Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
+"acronym> i Amazon-ës, ku bëhej thirrje që patentat e software-it të 
zgjasin "
+"thjesht 3 ose 5 vjet."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more</a> about this 
boycott."
-msgstr "Ju lutemi, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër</a> 
rreth bojkotit."
+msgid ""
+"Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more</a> about this boycott."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër</a> rreth "
+"bojkotit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please also support us by making a link from your own home page and 
sites to <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
-msgstr "Ju lutemi, na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej 
faqes suaj apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+msgid ""
+"Please also support us by making a link from your own home page and sites to "
+"<a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/";
+"amazon.html</strong></a>!"
+msgstr ""
+"Ju lutemi, na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes suaj "
+"apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.";
+"org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -131,8 +150,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -146,18 +176,30 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -169,4 +211,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- server/mirror.sq.html    15 Dec 2013 10:00:57 -0000   1.33
+++ server/mirror.sq.html    2 Mar 2014 18:59:28 -0000    1.34
@@ -46,8 +46,8 @@
 <li><tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Gjermani)</li>
 <li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)</li>
 <li><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)</li>
+<li><tt>rsync://mirror.arbitrary.nl/gnu/</tt> (Holandë)</li>
 <li><tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnuftp/</tt> (Karolinë e Veriut, 
ShBA)</li>
-<li><tt>rsync://hive.ist.unomaha.edu/gnu</tt> (Nebraska, ShBA)</li>
 <li><tt>rsync://mirror.uber.com.au/gnu</tt> (Australi)</li>
 <li><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukrainë)</li>
 </ul>
@@ -263,7 +263,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:00:57 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/mirror.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- server/po/mirror.sq-en.html 1 Nov 2013 23:28:52 -0000    1.21
+++ server/po/mirror.sq-en.html 2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.22
@@ -41,8 +41,8 @@
 <li><tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Germany)</li>
 <li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)</li>
 <li><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)</li>
+<li><tt>rsync://mirror.arbitrary.nl/gnu/</tt> (Netherlands)</li>
 <li><tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnuftp/</tt> (North Carolina, USA)</li>
-<li><tt>rsync://hive.ist.unomaha.edu/gnu</tt> (Nebraska, USA)</li>
 <li><tt>rsync://mirror.uber.com.au/gnu</tt> (Australia)</li>
 <li><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukraine)</li>
 </ul>
@@ -241,7 +241,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/11/01 23:28:52 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:29 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- server/po/mirror.sq.po   2 Mar 2014 18:32:58 -0000    1.61
+++ server/po/mirror.sq.po   2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.62
@@ -14,12 +14,12 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-01 20:25+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation"
+msgstr ""
+"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -32,8 +32,22 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
goes to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We 
recommend using this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in 
links, documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgstr "Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të 
zgjedhë mes pasqyrave atë që është afër dhe që është e përditësuar. 
P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
hidhet te lista e pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. 
Këshillojmë përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese 
të përgjithshme ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi 
kryesor i GNU-së."
+msgid ""
+"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
+"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
+"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
+"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> goes to a mirror's "
+"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
+"this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in links, "
+"documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
+msgstr ""
+"Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.";
+"org/\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të zgjedhë mes pasqyrave 
atë "
+"që është afër dhe që është e përditësuar. P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.";
+"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> hidhet te lista e "
+"pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. Këshillojmë "
+"përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese të 
përgjithshme "
+"ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi kryesor i GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -42,8 +56,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Mirroring the GNU FTP server requires approximately 46GB disk space (as 
of June&nbsp;2013). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
-msgstr "Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë 
disku (deri më Qershor&nbsp;2013). Mund të kryeni rsync drejt e nga 
ftp.gnu.org:"
+msgid ""
+"Mirroring the GNU FTP server requires approximately 46GB disk space (as of "
+"June&nbsp;2013). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
+msgstr ""
+"Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë disku 
(deri "
+"më Qershor&nbsp;2013). Mund të kryeni rsync drejt e nga ftp.gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -52,8 +70,17 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "However, please consider mirroring from another site, again to reduce 
load on the GNU server. These sites provide access to all the material on 
ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them 
with (via rsync):"
-msgstr "Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një 
site-i tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi 
GNU. Këta site-e ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. 
Përditësohen me materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-ut) me:"
+msgid ""
+"However, please consider mirroring from another site, again to reduce load "
+"on the GNU server. These sites provide access to all the material on ftp."
+"gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them "
+"with (via rsync):"
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një site-i "
+"tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. 
Këta "
+"site-e ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me "
+"materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta (përmes 
rsync-ut) "
+"me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -82,7 +109,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.uber.com.au/gnu</tt> (Australia)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.arbitrary.nl/gnu/</tt> (Netherlands)"
 msgstr "<tt>rsync://mirror.arbitrary.nl/gnu/</tt> (Holandë)"
 
@@ -103,12 +129,30 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an 
exact copy."
-msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që përherë këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, 
me mundësitë e mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
+msgid ""
+"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
+"recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an "
+"exact copy."
+msgstr ""
+"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që 
përherë "
+"këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, me 
mundësitë e "
+"mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you 
can make your mirror public. To add your mirror to the <a 
href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a 
daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please 
contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can 
review it. Please provide the following:"
-msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen 
përmes bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a 
href=\"/order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos 
(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të mund ta marrim 
në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:"
+msgid ""
+"You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you can "
+"make your mirror public. To add your mirror to the <a href=\"/order/ftp.html"
+"\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a daily update "
+"frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
+"review it. Please provide the following:"
+msgstr ""
+"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen përmes "
+"bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a 
href=\"/"
+"order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos (dhe "
+"këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, "
+"lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a> që të mund ta marrim në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),"
@@ -123,16 +167,29 @@
 msgstr "shpeshti përditësimi (e këshillueshme një herë në ditë),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "preferred contact information for any mirror-related issues (we will 
keep all contact information confidential), and"
-msgstr "të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh 
që lidhen me pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
+msgid ""
+"preferred contact information for any mirror-related issues (we will keep "
+"all contact information confidential), and"
+msgstr ""
+"të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh që 
lidhen me "
+"pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "whether your site can also be a source for other mirrors."
 msgstr "nëse mund të shërbejë site-i juaj si burim për pasqyra të tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In general, mirrors run by both individuals and organizations that want 
to support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for 
the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, or 
that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
-msgstr "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe 
individë që dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të 
mirëpritura dhe i çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh 
reklame ose tjetër vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari 
joetike, nuk pranohen në listën tonë."
+msgid ""
+"In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to "
+"support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for "
+"the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, "
+"or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
+msgstr ""
+"Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që "
+"dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i 
"
+"çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër "
+"vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
"
+"në listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web setup for mirrors"
@@ -140,8 +197,19 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "It is very useful to make your mirror available to users via http, so 
please support this if you can. Please set up your web server configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
-msgstr "Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj 
përmes protokollit http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta 
mundësoni këtë, nëse mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e 
shërbyesit tuaj web që që të shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> 
(.sig kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) 
të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
+msgid ""
+"It is very useful to make your mirror available to users via http, so please "
+"support this if you can. Please set up your web server configuration to "
+"avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of "
+"which there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this "
+"means:"
+msgstr ""
+"Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit "
+"http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse "
+"mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të "
+"shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, 
nga "
+"të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo "
+"do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -167,8 +235,12 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
-msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid ""
+"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
+"extension, for instance like this:"
+msgstr ""
+"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
+"zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -179,11 +251,18 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
+msgstr ""
+"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
+"pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
+msgid ""
+"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
+"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr ""
+"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
+"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
+"cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -195,8 +274,21 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
-msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjës site-sh që pasqyrojnë 
prej shërbyesve të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe njoftime 
problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te 
ibiblio</a>."
+msgid ""
+"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
+"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
+"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
+"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
+"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
+"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
+msgstr ""
+"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
+"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
+"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
+"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjës site-sh që 
pasqyrojnë "
+"prej shërbyesve të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe njoftime 
"
+"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
+"ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -205,8 +297,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for 
your mirroring pleasure:"
-msgstr "ftp.gnu.org dhe <em>site</em>-e të tjerë ofrojnë po ashtu 
alpha.gnu.org (rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
+msgid ""
+"ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for your "
+"mirroring pleasure:"
+msgstr ""
+"ftp.gnu.org dhe <em>site</em>-e të tjerë ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org "
+"(rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -231,7 +327,9 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
+msgstr ""
+"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
+"dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -240,8 +338,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> 
projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 22GB. To do this, we recommend you retrieve and update the 
files using rsync, with the same options as above for ftp.gnu.org, namely:"
-msgstr "Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. 
Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë 
që të merrni dhe përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të 
njëjtat mundësi si më sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
+msgid ""
+"We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> "
+"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu."
+"org</a>. The total is currently around 22GB. To do this, we recommend you "
+"retrieve and update the files using rsync, with the same options as above "
+"for ftp.gnu.org, namely:"
+msgstr ""
+"Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te "
+"<a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë "
+"bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë që të 
merrni dhe "
+"përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të njëjtat mundësi si 
më "
+"sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -249,18 +357,37 @@
 msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ 
/your/dir\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual project maintainers.)"
-msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
+msgid ""
+"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
+"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
+"mistakes by individual project maintainers.)"
+msgstr ""
+"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
+"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
+"mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
-msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
+msgid ""
+"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
+"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
+"dynamic."
+msgstr ""
+"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
+"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
+"është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you can help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutemi, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj, që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
+msgid ""
+"If you can help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
+"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr ""
+"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutemi, <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj, "
+"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
+"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -269,13 +396,29 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either 
became out of date or went offline relatively frequently. We don't want 
outdated information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdorues, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetrohen, ose relativisht shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
+msgid ""
+"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
+"(a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either "
+"became out of date or went offline relatively frequently. We don't want "
+"outdated information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr ""
+"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
+"nga pak përdorues, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetrohen, ose relativisht 
"
+"shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen të dhëna të vjetruara 
për "
+"projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid ""
+"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
+"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
+"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
+"VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
+"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
+"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
+"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -296,7 +439,9 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "(Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information.)"
-msgstr "(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni 
rreth Apache-it.)"
+msgstr ""
+"(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-"
+"it.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -305,8 +450,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -320,16 +476,28 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -341,4 +509,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq-en.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- server/po/takeaction.sq-en.html   15 Dec 2013 10:00:59 -0000   1.24
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.25
@@ -94,7 +94,7 @@
 <h4 id="unmaint">Take over an unmaintained GNU package</h4>
  <p>These GNU packages are looking for a maintainer:
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/dap/">dap</a>,
+ <a href="/software/enscript/">enscript</a>,
  <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
  <a href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>,
  <a href="/software/gnukart/">gnukart</a>,
@@ -205,7 +205,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/12/15 10:00:59 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:29 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.142
retrieving revision 1.143
diff -u -b -r1.142 -r1.143
--- server/po/takeaction.sq.po 2 Mar 2014 18:32:58 -0000    1.142
+++ server/po/takeaction.sq.po 2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.143
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-01-06 17:55+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -22,8 +21,12 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -31,8 +34,14 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid ""
+"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
+"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -46,8 +55,27 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 8</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr "Ju lutemi, përkrahni <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-së</a>, te të cilat tani 
përfshijnë: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër 
DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 
8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Site-i 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgid ""
+"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
+"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
+"\">against DRM</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from "
+"Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
+"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
+"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
+"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
+"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e 
FSF-"
+"së</a>, te të cilat tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"drm.html\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/";
+"\">Upgrade from Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, "
+"<a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, 
"
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a href="
+"\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i 
bashkësisë së "
+"lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a href=\"http://";
+"libreplanet.org/\">LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -56,8 +84,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>anti-software patent efforts in 
Europe</a> specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
-msgstr "Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër 
patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët 
këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
+msgid ""
+"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
+"worldwide. Please also support <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/";
+"\">anti-software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share "
+"the movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</"
+"cite></a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
+"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni "
+"veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër "
+"patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të 
tjerët "
+"këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i "
+"Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -66,8 +105,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr "Ju lutemi, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
+msgid ""
+"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
+"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
+"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
+"vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -75,18 +119,34 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
-msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-it të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid ""
+"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
+"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
+"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">helping with maintenance</a>."
+msgstr ""
+"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it "
+"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
-msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
+msgid ""
+"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
+"information"
+msgstr ""
+"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
+"dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
-msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid ""
+"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
+"Users Groups</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
+"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -96,12 +156,17 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
+msgstr ""
+"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
-msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid ""
+"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
+"\">high-priority projects web page</a>."
+msgstr ""
+"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
+"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -110,8 +175,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
-msgstr "Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
+msgid ""
+"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
+"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
+"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
+"desktop environment."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
+"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
+"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
+"plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -123,30 +196,54 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
-#| "gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href="
-#| "\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/\">indent</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
-#| "href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-#| "\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
-#| "href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
-msgid "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
+"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
+"software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a "
+"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
+"\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
+"metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
+"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
+"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
+"href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
+"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
+"software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a "
+"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
+"\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
+"metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
+"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
+"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
+"href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"
 msgstr ". Dhe këto paketa presin për bashkëmirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ". See the package web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
-msgstr ". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të 
paketave, dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të 
përgjithshme rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej 
dërgoni një email te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
nëse keni kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre 
projekteve."
+msgid ""
+"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
+"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
+"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
+"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
+"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+". See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
+"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
+"of these projects."
+msgstr ""
+". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të paketave, dhe 
<a href="
+"\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme rreth "
+"paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej dërgoni një email 
te "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, nëse keni "
+"kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -155,8 +252,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
-msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid ""
+"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
+"requests from the maintainers of many packages."
+msgstr ""
+"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
+"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -165,8 +266,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
-msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid ""
+"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
+"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
+"application</a>."
+msgstr ""
+"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
+"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
+"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -180,8 +287,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
+"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
+"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
+"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
+"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
+"të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -195,8 +309,10 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -210,17 +326,32 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
+"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
+"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
+"dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid ""
+"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
+"GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr ""
+"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
+"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -229,8 +360,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -244,8 +386,14 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -253,8 +401,14 @@
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -266,4 +420,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: software/software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.sq.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- software/software.sq.html  15 Dec 2013 10:00:59 -0000   1.18
+++ software/software.sq.html  2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.19
@@ -123,11 +123,17 @@
 email te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>Ka gjithashtu një listë të plotë të <a
-href="/manual/manual.html">dokumentimit të paketave GNU</a> (sistemuar sipas
-kategorish), dhe <a href="/graphics/package-logos.html">logove të paketave
-GNU</a>, dhe një listë të <a href="/software/recent-releases.html"> hedhjeve
-më të reja në qarkullim të GNU-së</a>.</p>
+<p>Ka gjithashti lista të:</p>
+
+<ul>
+<li><a href="/manual/blurbs.html">përshkrime të shkurtra për krejt paketat
+GNU</a>;</li>
+<li><a href="/manual/manual.html">dokumentim për paketa GNU</a> (sistemuar 
sipas
+kategorish);</li>
+<li><a href="/graphics/package-logos.html">logo për paketa GNU</a>; dhe</li>
+<li><a href="/software/recent-releases.html">hedhje në qarkullim së fundi të
+GNU-së</a>.</li>
+</ul>
 
 <!-- regenerate when official list changes, via
    gm generate packages html (or see the Makefile)
@@ -252,7 +258,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:00:59 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq-en.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- software/po/software.sq-en.html   1 Nov 2013 23:28:53 -0000    1.16
+++ software/po/software.sq-en.html   2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.17
@@ -118,11 +118,16 @@
 list, please email <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>There are also comprehensive lists of <a
-href="/manual/manual.html">documentation for GNU packages</a> (arranged
-by category), and <a href="/graphics/package-logos.html">GNU package
-logos</a>, and a list of <a href="/software/recent-releases.html">
-recent GNU releases</a>.</p>
+<p>Also available are lists of:</p>
+
+<ul>
+<li><a href="/manual/blurbs.html">short descriptions for all GNU
+ packages</a>;</li>
+<li><a href="/manual/manual.html">documentation for GNU packages</a>
+ (arranged by category);</li>
+<li><a href="/graphics/package-logos.html">GNU package logos</a>; and</li>
+<li><a href="/software/recent-releases.html">recent GNU releases</a>.</li>
+</ul>
 
 <!-- regenerate when official list changes, via
    gm generate packages html (or see the Makefile)
@@ -275,7 +280,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/11/01 23:28:53 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:29 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- software/po/software.sq.po 2 Mar 2014 18:32:57 -0000    1.45
+++ software/po/software.sq.po 2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.46
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-17 21:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -41,24 +40,79 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<span class=\"highlight\">If you're looking for a whole system to 
install, see our <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux 
distributions which are entirely free software</a>.</span>"
-msgstr "<span class=\"highlight\">Nëse po kërkoni një sistem të plotë 
për ta instaluar, shihni <a href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë 
të shpërndarjeve GNU/Linux që janë krejtësisht software i 
lirë</a>.</span>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">The GNU operating 
system</a> is the Unix-like operating system, which is entirely free software, 
that we in the GNU Project have developed since 1984. The GNU system contains 
all of the <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">official GNU 
software packages</a> (which are listed below), and also includes non-GNU free 
software, such as TeX and the X Window System. Also, the GNU system is not a 
single static set of programs; users and distributors may select different 
packages according to their needs and desires. The result is still a variant 
of the GNU system."
-msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">Sistemi operativ 
GNU</a> është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, dhe që është 
krejtësisht software i lirë, të cilin ne në Projektin GNU e kemi zhvilluar 
që prej 1984-a. Sistemi GNU përmban krejt <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">paketat zyrtare software 
GNU</a> (të cilat radhiten më poshtë), dhe përfshin gjithashtu edhe mjaft 
software të lirë jo GNU, të tillë si TeX apo Sistemi X i Dritareve. Po 
ashtu, sistemi GNU nuk është një grup i vetëm statik programesh; 
përdoruesit dhe shpërndarësit mund të përzgjedhin paketa të ndryshme 
sipas nevojave dhe dëshirës. Ajo që përftohet është prapë një variant 
i sistemit GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you're looking for a whole system to install, see our <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are 
entirely free software</a>."
-msgstr "Nëse po kërkoni për të instaluar një sistem operativ të plotë, 
shihni <a href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë të shpërndarjeve 
GNU/Linux që janë software krejtësisht i lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "To look for individual free software packages, both GNU and non-GNU, 
please see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: a categorized, searchable database of free software. The 
Directory is actively maintained by the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free 
Software Foundation</a> and includes links to program home pages where 
available, as well as entries for <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>all GNU packages</a>. Another list 
of <a href=\"#allgnupkgs\">all GNU packages</a> is below. <a 
href=\"/doc/doc.html\">Free software documentation links</a> are listed 
separately."
-msgstr "Për të kërkuar për paketa të veçanta software-i të lirë, GNU 
ose jo-GNU, ju lutemi, shihni <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listën e 
Software-it të Lirë</a>: një bazë të dhënash të sistemuar, të 
kërkueshme, software-i të lirë. Lista mirëmbahet aktivisht nga <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> dhe përfshin lidhje 
për te faqet hyrëse të programeve, kur ka të tilla, si dhe zëra për <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>krejt paketat GNU</a>. Një 
tjetër listë <a href=\"#allgnupkgs\">e krejt paketave GNU</a> e gjeni më 
poshtë. <a href=\"/doc/doc.html\">Lidhjet për te dokumentim software-i të 
lirë</a> jepen ndarazi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, we have a <a href=\"/software/for-windows.html\">short list of 
free software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would like to 
try free software."
-msgstr "Së fundi, kemi <a href=\"/software/for-windows.html\">një listë të 
shkurtër software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që do të donin të provonin software të lirë."
+msgid ""
+"<span class=\"highlight\">If you're looking for a whole system to install, "
+"see our <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux "
+"distributions which are entirely free software</a>.</span>"
+msgstr ""
+"<span class=\"highlight\">Nëse po kërkoni një sistem të plotë për ta "
+"instaluar, shihni <a href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë të "
+"shpërndarjeve GNU/Linux që janë krejtësisht software i lirë</a>.</span>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">The GNU operating "
+"system</a> is the Unix-like operating system, which is entirely free "
+"software, that we in the GNU Project have developed since 1984. The GNU "
+"system contains all of the <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware"
+"\">official GNU software packages</a> (which are listed below), and also "
+"includes non-GNU free software, such as TeX and the X Window System. Also, "
+"the GNU system is not a single static set of programs; users and "
+"distributors may select different packages according to their needs and "
+"desires. The result is still a variant of the GNU system."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">Sistemi operativ GNU</"
+"a> është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, dhe që është 
krejtësisht "
+"software i lirë, të cilin ne në Projektin GNU e kemi zhvilluar që prej 
1984-"
+"a. Sistemi GNU përmban krejt <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#GNUsoftware\">paketat zyrtare software GNU</a> (të cilat radhiten më "
+"poshtë), dhe përfshin gjithashtu edhe mjaft software të lirë jo GNU, të "
+"tillë si TeX apo Sistemi X i Dritareve. Po ashtu, sistemi GNU nuk është 
një "
+"grup i vetëm statik programesh; përdoruesit dhe shpërndarësit mund të "
+"përzgjedhin paketa të ndryshme sipas nevojave dhe dëshirës. Ajo që "
+"përftohet është prapë një variant i sistemit GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you're looking for a whole system to install, see our <a href=\"/distros/"
+"free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are entirely free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Nëse po kërkoni për të instaluar një sistem operativ të plotë, shihni 
<a "
+"href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë të shpërndarjeve 
GNU/Linux "
+"që janë software krejtësisht i lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To look for individual free software packages, both GNU and non-GNU, please "
+"see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a>: a "
+"categorized, searchable database of free software. The Directory is "
+"actively maintained by the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
+"Foundation</a> and includes links to program home pages where available, as "
+"well as entries for <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>all GNU "
+"packages</a>. Another list of <a href=\"#allgnupkgs\">all GNU packages</a> "
+"is below. <a href=\"/doc/doc.html\">Free software documentation links</a> "
+"are listed separately."
+msgstr ""
+"Për të kërkuar për paketa të veçanta software-i të lirë, GNU ose 
jo-GNU, ju "
+"lutemi, shihni <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listën e Software-it 
të "
+"Lirë</a>: një bazë të dhënash të sistemuar, të kërkueshme, software-i 
të "
+"lirë. Lista mirëmbahet aktivisht nga <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
+"Software Foundation</a> dhe përfshin lidhje për te faqet hyrëse të "
+"programeve, kur ka të tilla, si dhe zëra për <a 
href=\"http://directory.fsf.";
+"org/wiki/GNU/\">krejt paketat GNU</a>. Një tjetër listë <a href="
+"\"#allgnupkgs\">e krejt paketave GNU</a> e gjeni më poshtë. <a 
href=\"/doc/"
+"doc.html\">Lidhjet për te dokumentim software-i të lirë</a> jepen ndarazi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finally, we have a <a href=\"/software/for-windows.html\">short list of free "
+"software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would like to try "
+"free software."
+msgstr ""
+"Së fundi, kemi <a href=\"/software/for-windows.html\">një listë të 
shkurtër "
+"software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që "
+"do të donin të provonin software të lirë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to get GNU software"
@@ -69,72 +123,160 @@
 msgstr "Software GNU mund të merrni përmes disa metodave të ndryshme:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux 
distribution</a>."
-msgstr "Shkarkoni një <a href=\"/distros/free-distros.html\">shpërndarje 
GNU/Linux krejtësisht të lirë</a>."
+msgid ""
+"Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux "
+"distribution</a>."
+msgstr ""
+"Shkarkoni një <a href=\"/distros/free-distros.html\">shpërndarje GNU/Linux "
+"krejtësisht të lirë</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Get a copy from a friend."
 msgstr "Merrni një kopje nga një shok."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a 
href=\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that offers this."
-msgstr "Blini një kompjuter me sistem të lirë të plotë GNU/Linux të 
instaluar tashmë, nga <a href=\"/links/companies.html\">një prej firmave</a> 
që e ofrojnë këtë."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/order/ftp.html\">Download individual packages from the web 
or via FTP</a>: we provide source code for all GNU software as <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>, and free of charge. 
(Please also make a <a href=\"/help/donate.html\">donation</a> to the FSF if 
you can, to help support the development of more free software.)"
-msgstr "<a href=\"/order/ftp.html\">Shkarkoni paketa individuale prej web-it 
ose përmes FTP-je</a>: furnizojmë kodin burim për krejt software-in GNU, si 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>, dhe pa pagesë. 
(Ju lutemi, <a href=\"/help/donate.html\">dhuroni</a> gjithashtu për FSF-në, 
nëse mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Use the <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> functional 
package manager to install and manage GNU package releases."
-msgstr "Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU 
Guix</a> funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione 
të paketave GNU."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Use the <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU GSRC</a> collection to 
easily install the latest GNU package releases on their own, without 
conflicting with any system versions."
-msgstr "Përdorni paketën <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU SRC</a> 
që të instaloni lehtë shumë prej versioneve më të reja të paketave GNU, 
pa pasur përplasje me ndonjë version sistemi."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Use the <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.series_filter=\";>GNU 
PPA</a> or <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnustep?field.series_filter=\";>GNUstep
 PPA</a> (Personal Package Archive) on Trisquel, gNewSense, or related distros 
to get the latest releases suitably packaged."
-msgstr "Përdorni <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.series_filter=\";>GNU 
PPA</a> ose <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnustep?field.series_filter=\";>GNUstep
 PPA</a> (Personal Package Archive) te Trisquel, gNewSense, ose shpërndarje 
të ngjashme, që të merrni versionin më të ri të paketuar në një formë 
të përshtatshme."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Get the development sources for a package and build them. Many GNU 
packages keep their development sources at the GNU hosting site <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Some packages use 
other source repositories, or have none at all. Each package's web pages 
should give the specifics."
-msgstr "Merrni burimin e zhvillimeve për një paketë dhe montojeni vetë. 
Mjaft paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te site-i strehues i GNU-së <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Disa paketa përdorin 
të tjera depo burimi, ose nuk kanë fare të tilla. Hollësitë duhet të 
shihen te faqja web për secilën paketë."
+msgid ""
+"Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a href="
+"\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that offers this."
+msgstr ""
+"Blini një kompjuter me sistem të lirë të plotë GNU/Linux të instaluar "
+"tashmë, nga <a href=\"/links/companies.html\">një prej firmave</a> që e "
+"ofrojnë këtë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/order/ftp.html\">Download individual packages from the web or via "
+"FTP</a>: we provide source code for all GNU software as <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">free software</a>, and free of charge. (Please "
+"also make a <a href=\"/help/donate.html\">donation</a> to the FSF if you "
+"can, to help support the development of more free software.)"
+msgstr ""
+"<a href=\"/order/ftp.html\">Shkarkoni paketa individuale prej web-it ose "
+"përmes FTP-je</a>: furnizojmë kodin burim për krejt software-in GNU, si <a 
"
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>, dhe pa pagesë. 
(Ju "
+"lutemi, <a href=\"/help/donate.html\">dhuroni</a> gjithashtu për FSF-në, "
+"nëse mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Use the <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> functional package "
+"manager to install and manage GNU package releases."
+msgstr ""
+"Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> "
+"funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione të 
paketave "
+"GNU."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Use the <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU GSRC</a> collection to "
+"easily install the latest GNU package releases on their own, without "
+"conflicting with any system versions."
+msgstr ""
+"Përdorni paketën <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU SRC</a> që të "
+"instaloni lehtë shumë prej versioneve më të reja të paketave GNU, pa 
pasur "
+"përplasje me ndonjë version sistemi."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Use the <a href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.";
+"series_filter=\">GNU PPA</a> or <a href=\"https://launchpad.net/~dns/";
+"+archive/gnustep?field.series_filter=\">GNUstep PPA</a> (Personal Package "
+"Archive) on Trisquel, gNewSense, or related distros to get the latest "
+"releases suitably packaged."
+msgstr ""
+"Përdorni <a href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.";
+"series_filter=\">GNU PPA</a> ose <a href=\"https://launchpad.net/~dns/";
+"+archive/gnustep?field.series_filter=\">GNUstep PPA</a> (Personal Package "
+"Archive) te Trisquel, gNewSense, ose shpërndarje të ngjashme, që të 
merrni "
+"versionin më të ri të paketuar në një formë të përshtatshme."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Get the development sources for a package and build them. Many GNU packages "
+"keep their development sources at the GNU hosting site <a href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/\">savannah.gnu.org</a>. Some packages use other source "
+"repositories, or have none at all. Each package's web pages should give the "
+"specifics."
+msgstr ""
+"Merrni burimin e zhvillimeve për një paketë dhe montojeni vetë. Mjaft "
+"paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te site-i strehues i GNU-së <a 
href="
+"\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Disa paketa përdorin të 
"
+"tjera depo burimi, ose nuk kanë fare të tilla. Hollësitë duhet të 
shihen te "
+"faqja web për secilën paketë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Develop GNU software"
 msgstr "Zhvilloni software GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you are developing a GNU package, please take a look at the 
available <a href=\"/software/devel.html\">GNU software developer 
resources</a>."
-msgstr "Nëse po zhvilloni një paketë GNU, ju lutemi hidhini një sy <a 
href=\"/software/devel.html\">burimeve të gatshme për zhvillues software-i 
GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Although not strictly about official GNU software, we maintain a list 
of <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority free 
software projects</a>. Please help with these projects if you can. For other 
ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained GNU packages and 
helping with development, see the <a href=\"/help/help.html\">GNU help 
wanted</a> page."
-msgstr "Edhe pse jo në mënyrë strikte rreth software-i zyrtar GNU, 
mirëmbajmë një listë <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>projektesh software-i të 
lirë me përparësi të lartë</a>. Ju lutemi, ndihmonani me këto projekte, 
nëse mundeni. Për rrugë të tjera për të kontribuar te GNU-ja, përfshi 
marrjen përsipër të paketave GNU të pamirëmbajtura dhe ndihmë në 
zhvillim, shihni faqen <a href=\"/help/help.html\">e gjërave GNU që lypin 
ndihmë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you're writing a new program and would like to make your software an 
official GNU package, see the <a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation 
information and submission form</a>."
-msgstr "Nëse po shkruani një program të ri dhe do të donit ta bënit 
programin një paketë zyrtare GNU, shihni <a 
href=\"/help/evaluation.html\">formularin për të dhëna vlerësimi dhe 
parashtrimi</a>."
+msgid ""
+"If you are developing a GNU package, please take a look at the available <a "
+"href=\"/software/devel.html\">GNU software developer resources</a>."
+msgstr ""
+"Nëse po zhvilloni një paketë GNU, ju lutemi hidhini një sy <a href=\"/"
+"software/devel.html\">burimeve të gatshme për zhvillues software-i GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Although not strictly about official GNU software, we maintain a list of <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority free "
+"software projects</a>. Please help with these projects if you can. For "
+"other ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained GNU "
+"packages and helping with development, see the <a href=\"/help/help.html"
+"\">GNU help wanted</a> page."
+msgstr ""
+"Edhe pse jo në mënyrë strikte rreth software-i zyrtar GNU, mirëmbajmë 
një "
+"listë <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>projektesh "
+"software-i të lirë me përparësi të lartë</a>. Ju lutemi, ndihmonani me 
këto "
+"projekte, nëse mundeni. Për rrugë të tjera për të kontribuar te GNU-ja, 
"
+"përfshi marrjen përsipër të paketave GNU të pamirëmbajtura dhe ndihmë 
në "
+"zhvillim, shihni faqen <a href=\"/help/help.html\">e gjërave GNU që lypin "
+"ndihmë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you're writing a new program and would like to make your software an "
+"official GNU package, see the <a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation "
+"information and submission form</a>."
+msgstr ""
+"Nëse po shkruani një program të ri dhe do të donit ta bënit programin 
një "
+"paketë zyrtare GNU, shihni <a href=\"/help/evaluation.html\">formularin për 
"
+"të dhëna vlerësimi dhe parashtrimi</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "<a id=\"allgnupkgs\">All GNU packages</a>"
 msgstr "<a id=\"allgnupkgs\">Krejt paketat GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Here is a list of all current GNU packages, using their package 
identifiers (rather than long names) for brevity, and sorted alphabetically. 
If you have corrections to or questions about this list, please email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ja një listë e krejt paketave të tanishme GNU, që përdor 
identifikues paketash (në vend të emrave të gjatë) për më shkurt, dhe 
renditur sipas abc-së. Nëse keni ndreqje ose pyetje rreth saj, ju lutemi, 
dërgojini me email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Here is a list of all current GNU packages, using their package identifiers "
+"(rather than long names) for brevity, and sorted alphabetically. If you "
+"have corrections to or questions about this list, please email <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ja një listë e krejt paketave të tanishme GNU, që përdor identifikues "
+"paketash (në vend të emrave të gjatë) për më shkurt, dhe renditur sipas 
abc-"
+"së. Nëse keni ndreqje ose pyetje rreth saj, ju lutemi, dërgojini me email 
"
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Also available are lists of:"
 msgstr "Ka gjithashti lista të:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/manual/blurbs.html\">short descriptions for all GNU 
packages</a>;"
-msgstr "<a href=\"/manual/blurbs.html\">përshkrime të shkurtra për krejt 
paketat GNU</a>;"
+msgid ""
+"<a href=\"/manual/blurbs.html\">short descriptions for all GNU packages</a>;"
+msgstr ""
+"<a href=\"/manual/blurbs.html\">përshkrime të shkurtra për krejt paketat "
+"GNU</a>;"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">documentation for GNU packages</a> 
(arranged by category);"
-msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">dokumentim për paketa GNU</a> 
(sistemuar sipas kategorish);"
+msgid ""
+"<a href=\"/manual/manual.html\">documentation for GNU packages</a> (arranged "
+"by category);"
+msgstr ""
+"<a href=\"/manual/manual.html\">dokumentim për paketa GNU</a> (sistemuar "
+"sipas kategorish);"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">GNU package logos</a>; and"
@@ -142,15 +284,103 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU releases</a>."
-msgstr "<a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhje në qarkullim së 
fundi të GNU-së</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhje në qarkullim së fundi të 
"
+"GNU-së</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Decommissioned GNU packages"
 msgstr "Paketa GNU të braktisura"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've 
been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and 
interest in resurrecting any of these, please contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is the list; we 
leave the old project pages up (when they existed): <a 
href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a 
href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a 
href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a 
href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a 
href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), 
<a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a 
href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a 
href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a 
href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a 
href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (see <a 
href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a 
href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/\";>gnochive</a>, gnotary, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, <a 
href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, 
<a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a 
href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a 
href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a 
href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a 
href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a 
href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, 
<a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a 
href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a 
href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (see <a 
href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a 
href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a 
href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a 
href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a 
href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a 
href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, 
<a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"rpge/\">rpge</a>, <a 
href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a 
href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a 
href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a 
href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a 
href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a 
href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
-msgstr "Ka raste kur paketat GNU braktisen, përgjithësisht ngaqë 
zëvendësohen nga paketa të tjera ose integrohen në të tilla. Nëse keni 
kohë dhe interes në ringjalljen e ndonjërës prej tyre, ju lutemi, lidhuni 
me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ja lista; 
faqet e projekteve të vjetra nuk i kemi prekur (siç kanë qenë atëherë) <a 
href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a 
href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a 
href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a 
href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a 
href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), 
<a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a 
href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a 
href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a 
href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (shihni 
<a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (shihni <a 
href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a 
href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/\";>gnochive</a>, gnotary, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, <a 
href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, 
<a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (shihni <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a 
href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a 
href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a 
href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a 
href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a 
href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, 
<a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a 
href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a 
href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (shihni <a 
href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a 
href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a 
href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a 
href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a 
href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a 
href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, 
<a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"rpge/\">rpge</a>, <a 
href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a 
href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a 
href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a 
href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a 
href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a 
href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
+msgid ""
+"GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
+"superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
+"interest in resurrecting any of these, please contact <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is the list; we "
+"leave the old project pages up (when they existed): <a href=\"aeneas/"
+"\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href=\"aroundme/"
+"\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</"
+"a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href="
+"\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</"
+"a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/"
+"\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</"
+"a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/"
+"\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a href="
+"\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a href="
+"\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/";
+"\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a "
+"href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, "
+"gnupedia (see <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
+"\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href="
+"\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
+"\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href="
+"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
+"\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
+"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
+"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href="
+"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (see <a href=\"autogen/"
+"\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/"
+"\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, "
+"<a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a "
+"href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</"
+"a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
+"\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a "
+"href=\"rpge/\">rpge</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href="
+"\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</"
+"a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
+"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href="
+"\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
+"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/"
+"\">zebra</a>."
+msgstr ""
+"Ka raste kur paketat GNU braktisen, përgjithësisht ngaqë zëvendësohen 
nga "
+"paketa të tjera ose integrohen në të tilla. Nëse keni kohë dhe interes 
në "
+"ringjalljen e ndonjërës prej tyre, ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ja lista; faqet e "
+"projekteve të vjetra nuk i kemi prekur (siç kanë qenë atëherë) <a href="
+"\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
+"\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/"
+"\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, "
+"<a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/"
+"\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href="
+"\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
+"\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href="
+"\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (shihni <a "
+"href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (shihni <a href=\"gv/\">gv</a>), "
+"gicqd, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</"
+"a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.";
+"org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-"
+"arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/"
+"\">gnufi</a>, gnupedia (shihni <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</"
+"a>), <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a "
+"href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
+"\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href="
+"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
+"\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
+"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
+"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href="
+"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (shihni <a href=\"autogen/"
+"\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/"
+"\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, "
+"<a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a "
+"href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</"
+"a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
+"\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a "
+"href=\"rpge/\">rpge</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href="
+"\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</"
+"a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
+"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href="
+"\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
+"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/"
+"\">zebra</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -158,8 +388,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -173,16 +414,28 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: thankgnus/thankgnus.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/thankgnus.sq.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- thankgnus/thankgnus.sq.html 15 Dec 2013 10:01:00 -0000   1.20
+++ thankgnus/thankgnus.sq.html 2 Mar 2014 18:59:29 -0000    1.21
@@ -12,8 +12,13 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
 <h2>Falënderime nga GNU</h2>
 
+<p>Mund të fitoni Thank GNU-në tuaj duke <a
+href="https://crm.fsf.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&amp;id=14";>
+dhuruar përmes FSF-së</a>.</p>
+
 <h3>Lista vjetore kontribuesish:</h3>
 <ul>
+<li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2012-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2011supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2011-n</a></li>
@@ -104,8 +109,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të Drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008,
-2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të Drejta kopjimi &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free 
Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
@@ -121,7 +126,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2013/12/15 10:01:00 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html  13 Apr 2013 14:31:03 -0000   1.9
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html  2 Mar 2014 18:59:30 -0000    1.10
@@ -8,8 +8,14 @@
 
 <h2>Thank GNUs</h2>
 
+<p>You can earn your own Thank GNU by <a
+href="https://crm.fsf.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&amp;id=14";>
+donating through the FSF</a>.</p>
+
 <h3>Yearly lists of contributors:</h3>
 <ul>
+<li><a href="/thankgnus/2014supporters.html">List of 2014
+Supporters</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2013supporters.html">List of 2013
 Supporters</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">List of 2012
@@ -105,8 +111,8 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008,
-2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free Software 
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -116,7 +122,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/04/13 14:31:03 $
+$Date: 2014/03/02 18:59:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    2 Mar 2014 18:32:57 -0000    1.16
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    2 Mar 2014 18:59:30 -0000    1.17
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-01-10 15:55+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Thank GNUs - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -25,106 +24,155 @@
 msgstr "Falënderime nga GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You can earn your own Thank GNU by <a 
href=\"https://crm.fsf.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&amp;id=14\";> 
donating through the FSF</a>."
-msgstr "Mund të fitoni Thank GNU-në tuaj duke <a 
href=\"https://crm.fsf.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&amp;id=14\";> 
dhuruar përmes FSF-së</a>."
+msgid ""
+"You can earn your own Thank GNU by <a href=\"https://crm.fsf.org/civicrm/";
+"contribute/transact?reset=1&amp;id=14\"> donating through the FSF</a>."
+msgstr ""
+"Mund të fitoni Thank GNU-në tuaj duke <a 
href=\"https://crm.fsf.org/civicrm/";
+"contribute/transact?reset=1&amp;id=14\"> dhuruar përmes FSF-së</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Yearly lists of contributors:"
 msgstr "Lista vjetore kontribuesish:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/thankgnus/2013supporters.html\">List of 2013 Supporters</a>"
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2014supporters.html\">List of 2014 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2013supporters.html\">List of 2013 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">List of 2012 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2012-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2012-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">List of 2011 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2011-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2011supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2011-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">List of 2010 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2010-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2010-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">List of 2009 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2009-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2009supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2009-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">List of 2008 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2008-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2008supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2008-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">List of 2007 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2007-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2007supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2007-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">List of 2006 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2006-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2006supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2006-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">List of 2005 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2005-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2005supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2005-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">List of 2004 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2004-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2004supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2004-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">List of 2003 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2003-shin</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2003supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2003-"
+"shin</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">List of 2002 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2002-shin</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2002supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2002-"
+"shin</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">List of 2001 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2001-shin</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2001supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2001-"
+"shin</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">List of 2000 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2000-shin</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/2000supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2000-"
+"shin</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">List of 1999 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1999-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/1999supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1999-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">List of 1998 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1998-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/1998supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1998-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">List of 1997 Supporters</a>"
-msgstr "<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1997-n</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/thankgnus/1997supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
1997-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Diverse <a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Thank GNUs</a> from 
the <a href=\"/bulletins/index.html\">GNUs Bulletin</a>, published Summer 1986 
to Winter 1998."
-msgstr "<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Falënderime GNU</a> të 
ndryshme prej <a href=\"/bulletins/index.html\">Buletineve GNU</a>, botuar prej 
verës së 1986-s deri në dimër të 1998-s."
+msgid ""
+"Diverse <a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Thank GNUs</a> from the "
+"<a href=\"/bulletins/index.html\">GNUs Bulletin</a>, published Summer 1986 "
+"to Winter 1998."
+msgstr ""
+"<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Falënderime GNU</a> të ndryshme 
"
+"prej <a href=\"/bulletins/index.html\">Buletineve GNU</a>, botuar prej verës 
"
+"së 1986-s deri në dimër të 1998-s."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Other Thank GNUs"
 msgstr "Të tjera Falënderime GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Thanks to all who have purchased CD-ROMs, manuals, reference cards, and 
T-shirts from the FSF. Thanks to those who have purchased Deluxe Distributions."
-msgstr "Falënderime për tërë ata që kanë blerë CD-ROM, doracakë, skeda 
referencash, dhe fanella prej FSF-së. Falënderime për ata që kanë blerë 
Deluxe Distributions."
+msgid ""
+"Thanks to all who have purchased CD-ROMs, manuals, reference cards, and T-"
+"shirts from the FSF. Thanks to those who have purchased Deluxe Distributions."
+msgstr ""
+"Falënderime për tërë ata që kanë blerë CD-ROM, doracakë, skeda 
referencash, "
+"dhe fanella prej FSF-së. Falënderime për ata që kanë blerë Deluxe "
+"Distributions."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Thanks to all the volunteers listed in <a href= 
\"/people/people.html\">GNU's Who</a> and the unlisted and uncounted who have 
helped the FSF at shows."
-msgstr "Falënderime për tërë vullnetarët e radhitur te <a 
href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a> dhe të paradhiturit dhe të 
panumëruarit që kanë ndihmuar FSF-në në shfaqje."
+msgid ""
+"Thanks to all the volunteers listed in <a href= \"/people/people.html"
+"\">GNU's Who</a> and the unlisted and uncounted who have helped the FSF at "
+"shows."
+msgstr ""
+"Falënderime për tërë vullnetarët e radhitur te <a 
href=\"/people/people.html"
+"\">GNU's Who</a> dhe të paradhiturit dhe të panumëruarit që kanë 
ndihmuar "
+"FSF-në në shfaqje."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Thanks to all who have assigned copyrights to the Free Software 
Foundation or who distributed their source code under the GNU General Public 
License. Thanks to all who have contributed documentation, good bug reports, or 
other useful criticism."
-msgstr "Falënderime për tërë ata që i kanë dhënë Free Software 
Foundation-it të drejta kopjimi apo ata që kanë shpërndarë kod të tyrin 
burim nën lejen GNU General Public License. Falënderime tërë atyre që 
kanë kontribuar me dokumentim, njoftime të goditura të metash, apo tjetër 
kritikë të dobishme."
+msgid ""
+"Thanks to all who have assigned copyrights to the Free Software Foundation "
+"or who distributed their source code under the GNU General Public License. "
+"Thanks to all who have contributed documentation, good bug reports, or other "
+"useful criticism."
+msgstr ""
+"Falënderime për tërë ata që i kanë dhënë Free Software Foundation-it 
të "
+"drejta kopjimi apo ata që kanë shpërndarë kod të tyrin burim nën lejen 
GNU "
+"General Public License. Falënderime tërë atyre që kanë kontribuar me "
+"dokumentim, njoftime të goditura të metash, apo tjetër kritikë të 
dobishme."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -132,8 +180,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -147,19 +206,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, "
-#| "2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgid "Copyright &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free Software 
Foundation, Inc."
-msgstr "Të Drejta kopjimi &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free 
Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të Drejta kopjimi &copy; 1996-1999, 2004, 2006-2008, 2012-2014 Free Software 
"
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -170,4 +242,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: education/edu-cases.sq.html
===================================================================
RCS file: education/edu-cases.sq.html
diff -N education/edu-cases.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-cases.sq.html 2 Mar 2014 18:59:26 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,136 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-cases.en.html" -->
+
+<title>Shembuj - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-cases.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>Shembuj</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Lëndë Arsimore</a></li>
+ <li class="active"><a href="/education/edu-cases.html">Shembuj</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Burime Arsimore</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Projekte Arsimore</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Ekipi i Arsimit</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+        
+<!-- id="education-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Edukim</a> &rarr; Shembuj</p>
+        
+<p>Kryejmë kërkime në gjithë botën për të shqyrtuar raste institucionesh
+arsimore private dhe publike, si dhe mjedise informale arsimore, që kanë
+sendërtuar me sukses përdorimin e Software-it të Lirë. Këtu nuk 
përpiqemi të
+krijojmë një bazë shteruese të dhënash. Në vend të kësaj prezantojmë 
raste
+të dhëna suksesi, duke besuar se dëshmimi do të frymëzojë këdo të 
peshojë
+për herë të parë instalimin ose migrimin në Software të Lirë.</p>
+ 
+<p>Nëse dini ndonjë rast që mund të përfshihet këtu, ju lutemi, lidhuni 
me ne
+te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> për të
+na e bërë të ditur.</p>
+
+<!-- Begin country-wise Index. Add countries in alphabetical order -->
+<!-- End of Country-wise Index -->
+<!-- Begin country-wise Section. Add new countries in alphabetical order -->
+<a href="/education/edu-cases-argentina.html">Argjentinë</a> | <a
+href="/education/edu-cases-india.html">Indi</a>
+
+
+
+
+        
+<h3 id="Argentina">Argjentinë</h3>
+
+<!-- Add entries under corresponding country in alphabetical order by the name 
of the school -->
+<p><a href="/education/edu-cases-argentina-ecen.html">Escuela Cristiana
+Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a> <br />
+Një mësues filloreje me aftësi të pakta teknike ia del ta bëjë shkollën 
e
+saj të migrojë krejt kompjuterat, përfshi zyrat e administratës dhe
+bibliotekën.</p>
+        
+<h3 id="India">Indi</h3>
+
+<p><a href="/education/edu-cases-india-ambedkar.html">Qendra Kompjuterike e
+Bashkësisë Ambedkar (AC3)</a> <br />
+Një grup përkrahësish të Software-it të Lirë në Bangalore u mëson 
fëmijëve
+të paprivilegjuar aftësi në kompjuter duke përdorur përjashtimisht sisteme
+dhe programe të Lirë.</p>
+
+<p><a href="/education/edu-cases-india-irimpanam.html">Vocational Higher
+Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a> <br />
+Një nga mijëra shkollat që kanë migruar tërësisht në Software-in e 
Lirë nën
+programin qeveritar address@hidden</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të këtij
+artikulli, ju lutemi, shihni <a
+href="/server/standards/README.translations.html">README për 
përkthimet</a>.</p>
+
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2014/03/02 18:59:26 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-cases.sq-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-cases.sq-en.html
diff -N education/po/edu-cases.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-cases.sq-en.html  2 Mar 2014 18:59:27 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,117 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+    
+<title>Case Studies - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+    
+<!--#include virtual="/education/po/edu-cases.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>Case Studies</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li class="active"><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+        
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr; Case Studies</p>
+        
+<p>We perform worldwide research to examine cases of private and public 
+educational institutions as well as informal educational environments
+that have successfully implemented the use of Free Software. We do not
+attempt to build a comprehensive database here. Instead, we present 
+specific cases of success, in the belief that testimony will be 
+inspiring to anyone considering first time installation or migration to 
+Free Software.</p>
+ 
+<p>If you know of a case that could be included here, please contact us 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+to let us know.</p>
+        
+<!-- Begin country-wise Index. Add countries in alphabetical order -->
+        
+<a href="/education/edu-cases-argentina.html">Argentina</a> |
+<a href="/education/edu-cases-india.html">India</a>
+
+<!-- End of Country-wise Index -->
+
+<!-- Begin country-wise Section. Add new countries in alphabetical order -->
+        
+<h3 id="Argentina">Argentina</h3>
+        
+<!-- Add entries under corresponding country in alphabetical order by the name 
of the school -->
+        
+<p><a href="/education/edu-cases-argentina-ecen.html">Escuela 
+Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a> <br />
+An elementary teacher with little technical skills manages to get her
+school to migrate all work stations, including the administration 
+offices and the library.</p>
+        
+<h3 id="India">India</h3>
+
+<p><a href="/education/edu-cases-india-ambedkar.html">Ambedkar Community 
+Computing Center (AC3)</a> <br />
+A group of Free Software advocates in Bangalore teaches computer skills 
+to underprivileged children using exclusively Free systems and 
+programs.</p>
+
+<p><a href="/education/edu-cases-india-irimpanam.html">Vocational Higher 
+Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a> <br />
+One of the several thousand schools that migrated completely to Free
+Software under the government's project address@hidden</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2014/03/02 18:59:27 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]